Nowości 2010 - Endress+Hauser Portal

Komentarze

Transkrypt

Nowości 2010 - Endress+Hauser Portal
Nowości 2010
Pomiary i Automatyka
www.pl.endress.com/nowosci
www.pl.endress.com/zbiorniki_pomiarowe
2
Spis treści
Pomiary poziomu
Ewolucja w świecie radarów falowodowych ...............................4
Micropilot S FMR540 ................................................................5
Prosonic S FDU90......................................................................5
Prosonic T FMU30 ....................................................................6
Liquiphant M FTL50/51/50H/51H ..........................................7
Liquiphant S FTL70/71 .............................................................7
Pojemniki ochronne FQG61/62 ................................................8
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Cerabar S PMP72 .....................................................................9
Pomiary przepływu
Proline Promag 10/50L ...........................................................10
Proline Prosonic Flow 93T .......................................................11
Cubemass............................................................................12
CNGmass DCI.........................................................................13
Analiza fizykochemiczna cieczy
Liquiline M CM442.................................................................14
Viomax CAS51D, Turbimax CUS51D.......................................15
Oxymax COS61D....................................................................16
CA72TOC...............................................................................17
Stamolys CA71COD.................................................................18
Memograph M CVM40............................................................19
Komponenty systemów automatyki
RIA14/RIA16 ..........................................................................20
RID14/RID16 .........................................................................21
RMA42...................................................................................22
Pomiary temperatury
iTEMP TMT82........................................................................23
Rozwiązania
System monitorowania zużycia mediów energetycznych ..........24
Applicator 10.08......................................................................26
Fieldcare 2.07..........................................................................27
Noty referencyjne
Pomiary pH w zakładach papierniczych Mondi Świecie SA .......28
Stokaż akcyzowy olejów w Synthos Dwory sp. z o.o. ...............30
Stokaż akcyzowy mazutu w Elektrowni Kozienice SA...............32
Dodatek
Zasilacze / Wskaźniki / Ochronniki ................... .......................34
Zespoły techniczno - handlowe Endress+Hauser........................35
3
Radarowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich; Detekcja rozdziału faz cieczy
Ewolucja w świecie radarów falowodowych
ierę
rem A
p
ą
ln KAM 0
ficja
1
R
na o INTE tnia 20
y
m
w
e
a
i
ó
kw
arg
rasz
h
Zap dczas T 19 - 23
wyc
,
o
o
r
d
p
e
v
o
no
low sze!
Han
w fa
zaw
daró
t ra i się na
a
i
Św
en
zmi
4
http://www.pl.endress.com/poziom
Telefon: +48 71 773 00 00
Rozliczeniowy, mikrofalowy pomiar poziomu cieczy w zbiornikach pomiarowych GUM i magazynowych
Micropilot S FMR540
• Zatwierdzenie typu i świadectwo weryfikacji metrologicznej NMi / PTB według EA - 4 / 02
w obecności świadka dla zbiorników podlegających kontroli metrologicznej GUM
• Dokładność pomiaru lepsza niż 1 mm z powtarzalnością 0.1 mm
• Kąt wiązki pomiarowej zaledwie 3,3 ° umożliwia montaż bardzo blisko ściany zbiornika
Zastosowanie
Bezkontaktowy pomiar wysokości
napełnienia zbiornika podlegającego
kontroli metrologicznej Głównego Urzędu
Miar i nadzorowi Urzędu Celnego.
Typowe zastosowania obejmują:
• Zbiorniki pomiarowe i magazynowe
z dachem stałym o wysokości do 40 m
• Pomiary rozliczeniowe objętości
i masy w zbiornikach zawierających
ciecze umieszczone na liście towarów
akcyzowych (składy podatkowe)
CHY
E CE
NOW
• Nowa antena paraboliczna DN200
lub DN250 umożliwiająca montaż radaru
w króćcach bardzo blisko ściany zbiornika
• Pozycjoner anteny radaru do kompensacji
odchyleń od pionu króćca pierwotnego
• Nowe dławienie gazoszczelne anteny
Ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich; Pomiar przepływu w kanałach grawitacyjnych
Prosonic S FDU90
• Wygodna, bezkontaktowa metoda pomiaru w zakresie do 3 m (ciecze) i 1,2 m (materiały sypkie)
• Współpraca z 1 -, 2 -, 5 - lub 10 - kanałowym przetwornikiem ultradźwiękowym Prosonic S FMU90 / 95
• Stopień ochrony IP68 i opcjonalne zabezpieczenie membrany przed zatopieniem cieczą mierzoną,
które gwarantuje rzetelny, wiarygodny pomiar poziomu i przepływu np. w miejskich kanałach burzowych
Zastosowanie
• Zbiorniki magazynowe i buforowe:
ciecze, pasty, szlamy, ścieki bytowe itp.
• Zasobniki z materiałami sypkimi
i lekkimi odczynnikami chemicznymi
• Pomiar przepływu wody i ścieków
w kanałach grawitacyjnych
• Przepompownie ścieków, kontrola krat
na wlocie oczyszczalni, baseny burzowe
Cechy i zalety
• Martwa strefa czujnika tylko 7 cm
• Rozdzielczość pomiaru 1 mm
• Możliwy montaż w metalowych
kołnierzach lub przez bezpośrednie
podwieszenie pod stropem kanału
• Zintegrowany czujnik temperatury
• Opcjonalnie, grzanie membrany
chroniące ją przed zamarzaniem
• Alarm zatopienia czujnika
• Praca w oddaleniu do 300 m
od przetwornika bez konieczności
używania wzmacniacza linii sygnałowej
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com/poziom
5
Ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich; Pomiar przepływu w kanałach grawitacyjnych
Prosonic T FMU30
• Wygodna, bezkontaktowa i ekonomiczna metoda pomiaru w zakresie do 8 m (ciecze)
i 5 m (materiały sypkie) z funkcją 32 - punktowej linearyzacji (objętość, masa, przepływ)
• Łatwe uruchomienie i obsługa za pomocą wymiennego wyświetlacza z intuicyjnym,
kontekstowym menu użytkownika i prezentacją krzywej obwiedni echa akustycznego
• Kompaktowy przetwornik zasilany z pętli prądowej
Zastosowanie
• Zbiorniki magazynowe i buforowe:
ciecze, pasty, szlamy, ścieki bytowe itp.
• Zasobniki z materiałami sypkimi
i lekkimi odczynnikami chemicznymi
• Pomiar przepływu wody i ścieków
w otwartych kanałach grawitacyjnych
• Zgarniacze, baseny burzowe, odstojniki,
filtry żwirowe, piaskowniki, podajniki
taśmowe, zbiorniki z suchym osadem
• Bezkontaktowa sygnalizacja poziomu
Cechy i zalety
• Brak elementów ruchomych - wysoka
trwałość przyrządu
• Łatwy i szybki montaż
• Sprawne uruchomienie bez konieczności
używania dodatkowych programatorów
• Wymienny wyświetlacz graficzny,
4 - liniowy z lokalnymi przyciskami
operatora
• Kontekstowe menu użytkownika
z komunikatami podpowiedzi i ostrzeżeń
• Stabilny i bezpieczny pomiar poziomu
dzięki użyciu rozbudowanych algorytmów
filtracji echa PulseMaster eXact
• Rozdzielczość pomiaru 1 mm
• Zintegrowany czujnik temperatury
do kompensacji zmian prędkości
propagacji fali akustycznej w gazach
• Szczelna obudowa (IP 66 / 67)
• Opcjonalnie, wersja iskrobezpieczna Ex ia
do strefy zagrożonej wybuchem gazów
Akcesoria
Zasilacz RN221N
cena od 415,- PLN
dostawa 48 godzin
Zestaw konfiguracyjny
FXA291 + Fieldcare Setup
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Przyłącze technologiczne
Stopień ochrony obudowy
Cechy metrologiczne
Zakres pomiaru dla cieczy [ m ]
Zakres pomiaru
dla materiałów sypkich [ m ]
Maksymalny błąd
Rozdzielczość pomiaru
Parametry elektryczne
Sygnał wyjściowy
Zasilanie
Warunki technologiczne
Temperatura przy przyłączu [ °C ]
Materiały w procesie
Certyfikaty
Prosonic T FMU30
gwintowe G1½" lub G2"
IP 66 / 67
8
5
± 3 mm lub 0,2 % zakresu ustawionego
1 mm
4...20 mA
14...35 V DC (przetwornik 2-przewodowy)
- 20...60
PP, EPDM
ATEX, PZH
Rejestrator RSG30
cena od 3.243,- PLN
dostawa 48 godzin
6
http://www.pl.endress.com/poziom
Telefon: +48 71 773 00 00
Wibracyjna sygnalizacja poziomu cieczy; ochrona pomp przed suchobiegiem; Pomiary gęstości cieczy
Liquiphant M FTL50/51/50H/51H
• Ponad 3 miliony sygnalizatorów Liquiphant pracujących na całym świecie
• Unikatowo wysoka odporność na drgania instalacji, zmiany gęstości cieczy,
wahania ciśnienia i temperatury, gazowanie i turbulencje cieczy
• Gwarantowane bezpieczeństwo: okno diagnostyczne z monitorowaniem korozji
czujnika i wykrywaniem osadu blokującego czujnik
• Bardzo dobra powtarzalność sygnalizacji bez wymagania kalibracji czujnika wibracyjnego
i bez konieczności jego całkowitego zanurzenia w cieczy
Zastosowanie
• Sygnalizacja poziomu cieczy w dowolnej
orientacji montażowej czujnika
• Ochrona zbiorników przed przelaniem
• Ochrona pomp przed suchobiegiem
• Praca w obwodach blokadowych
wymagających poziomu nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3
według PN - EN 61508 / 61511
• Pomiary gęstości cieczy i stężenia
• Rozpoznawanie typu cieczy w instalacji
CHY
E CE
NOW
• Nowa obudowa Ex d ze stali k.o.
• Elementy zwilżane ze stopu Alloy C22,
opcjonalnie z certyfikatem NACE 1705
• Certyfikat CoC 3.1, ferryt delta < 1%
• Chropowatość elementów zwilżanych
Ra < 0,3 μm
Wibracyjna sygnalizacja poziomu cieczy; Ochrona pomp przed suchobiegiem
Liquiphant S FTL70/71
• Czujnik ze stali Duplex 1.4462 przystosowany do pracy w temperaturze 280 °C (300 °C przez 50 h)
• Wysokie bezpieczeństwo: ciągła diagnostyka czujnika i dławienie gazoszczelne jego wiązki elektrycznej
• Praca w obwodach blokadowych z nienaruszalnością bezpieczeństwa SIL2 / 3 wg PN - EN 61508 / 61511
• Wysoki komfort użytkownika: brak wymagania obsługi i kalibracji przyrządu
Zastosowanie
• Sygnalizacja poziomu cieczy w dowolnej
orientacji montażowej czujnika
• Ochrona zbiorników przed przelaniem
• Ochrona pomp przed suchobiegiem
CHY
E CE
NOW
• Nowa obudowa Ex d ze stali k.o.
• Elementy zwilżane ze stopu Alloy C22,
opcjonalnie z certyfikatem NACE 1705
• Tuleja do regulacji głębokości zanurzenia
czujnika pod ciśnieniem do 100 bar
• Armatura do wyciągania i przepłukiwania
czujnika wibracyjnego bez zatrzymywania
procesu technologicznego
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com/poziom
7
Radiometryczny, bezinwazyjny pomiar i sygnalizacja poziomu; pomiar gęstości cieczy i stężenia
Pojemniki ochronne FQG61/62
• Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie promieniowania wysokiej
częstotliwości i bezpieczeństwo przy zachowaniu niewielkiej masy pojemnika
• Ręczne lub automatyczne (pneumatyczne) załączanie źródła izotopowego
z sygnalizacją jego aktualnej pozycji
• Różne kąty emisji promieniowania w celu optymalnego dopasowania do aplikacji
Zastosowanie
Pojemniki ochronne FQG61/62
służą do przechowywania izotopu cezu
lub kobaltu, używanych w pomiarach
radiometrycznych. Są to bezpieczne,
bezinwazyjne pomiary w trudnych
warunkach technologicznych (wysokie
temperatury i ciśnienia, środowiska
toksyczne, media ścierne lub agresywne
chemicznie itd.) oraz na instalacjach,
których budowa mechaniczna lub geometria
wykluczają użycie innych metod pomiaru.
Cechy i zalety
• Kąt emisji wiązki pomiarowej:
5°, 20° lub 40°
• Stała szerokość wiązki 6°
• Odporność ogniowa 538 °C @ 5 minut
(opcjonalnie 821 °C @ 30 minut)
• Odporność na drgania instalacji
technologicznej
• Opcjonalnie, podwójne uszczelnienie
w celu zwiększenia odporności
na penetrację przez wilgoć i pył
• Maks. aktywność izotopu cezu Cs137:
- 600 mCi (FQG61)
- 3000 mCi (FQG62)
• Maks. aktywność izotopu kobaltu Co60:
- 20 mCi (FQG61)
- 100 mCi (FQG62)
Akcesoria
Ampułka izotopu FSG61 / 62
Cez Cs137 lub Kobalt Co60
Pomiar przepływu masy piasku na pokładzie pogłębiarki dna rzecznego.
Radiometryczny pomiar gęstości oraz pomiar objętości medium za pomocą przepływomierza
elektromagnetycznego Proline Promag 55S.
Podstawowe dane techniczne
Typ pojemnika
Przyłącze technologiczne
Waga [ kg ]
Temperatura pracy [ °C ]
Odporność na drgania
Sposób blokady izotopu
Materiał ekranujący
Materiały korpusu
8
http://www.pl.endress.com/poziom
FQG61 / 62
kołnierzowe DN100 PN16 lub 4" 150 lbs
40 / 87 (50 / 97 z pneumatycznym pozycjonerem izotopu)
- 40...200 (- 20...80 z pneumatycznym pozycjonerem izotopu)
DIN EN 60068 - 2 - 64 test Fh; 10 ... 2000Hz; 1 g2 / Hz
zamek bębenkowy lub kłódka
ołów
stal węglowa, stal k.o. 304, stal k.o. 316L
Telefon: +48 71 773 00 00
Pomiary ciśnienia absolutnego cieczy, pary i gazów oraz pomiar poziomu w zbiornikach ciśnieniowych
Cerabar S PMP72
• Pomiar ciśnienia procesowego przy temperaturze medium do 280 °C
bez użycia oddzielacza - dużo wyższa dokładność pomiaru
• Pomiar ciśnienia absolutnego w zakresie do 1 bar oraz 10-krotna
odporność na przeciążenia
• Praca w obwodach zabezpieczeniowych SIS o poziomie nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL3 wg PN - EN 61508 TÜV SÜD
Zastosowanie
Inteligentny przetwornik ciśnienia Cerabar S
PMP72 jest przeznaczony do dokładnych
pomiarów ciśnienia w następujących
zadaniach:
• Pomiary ciśnienia absolutnego cieczy, pary
i gazów we wszystkich obszarach inżynierii
procesowej
• Pomiary poziomu, objętości lub masy
cieczy
• Pomiary ciśnienia procesowego przy
wysokich temperaturach (do 280 °C) bez
wykorzystania oddzielacza procesowego
Cechy i zalety
• Bardzo dobra powtarzalność i stabilność
długoterminowa
• Dokładność w warunkach odniesienia
do ± 0.075%
• Rejestracja historii pomiaru i konfiguracji
przyrządu w pamięci
HistoROM® / M – DAT
• Rozbudowane funkcje diagnostyczne
i symulacyjne
• Hermetyczne przyciski zewnętrzne
do lokalnej obsługi przyrządu bez
konieczności stosowania kosztownych
programatorów, również w strefach Ex
• Pełne wsparcie najczęściej spotykanych
systemów zarządzania aparaturą obiektową
• Swobodny wybór protokołu komunikacji
obiektowej
• Łatwa i przyjazna obsługa dzięki funkcji
Quick Setup
Akcesoria
Zasilacz RN221N
cena od 415,- PLN
dostawa 48 godzin
Podstawowe dane techniczne
Ochronnik HAW56x
cena od 155,- PLN
dostawa 48 godzin
Wskaźnik RIA45
cena od 759,- PLN
dostawa 48 godzin
Typ przetwornika
Typ czujnika
Przyłącze technologiczne
Sygnał wyjściowy
Cechy metrologiczne
Zakres pomiaru ciśnienia
Dokładność
Stabilność długoterminowa
Warunki technologiczne
Temperatura przy przyłączu [ °C ]
Temperatura przy przyłączu [ °C ]
Certyfikaty
Bloki funkcyjne
FOUNDATION Fieldbus
Telefon: +48 71 773 00 00
Przetwornik ciśnienia Cerabar S PMP72
piezorezystancyjny ze spawaną membraną metalową
kołnierzowe DN25...80
4...20 mA / HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
ciśnienie absolutne w zakresie 0...1 bar
do ± 0.075 % zakresu pomiarowego
dla celi pomiarowej:
- 0.4 bar abs.: ± 0.44 % zakresu nominalnego na rok
- 1 bar abs.: 0.175 % zakresu nominalnego na rok
- 10...280
w zależności od ciśnienia procesowego: - 10...50
ATEX II 1 / 2 G, 1 / 2 D, 1 GD, NACE, DKD PTB, NEPSI
regulator PID, arytmetyczny, całkujący oraz inne
(szczegóły w karcie katalogowej)
http://www.pl.endress.com/cisnienie
9
Przepływomierze elektromagnetyczne z innowacyjnym sposobem montażu
Proline Promag 10/50L
• Luźne kołnierze - bardzo łatwy montaż na rurociągu
• Mniejsza masa - mniejsze obciążanie rurociągu
• Możliwość weryfikacji przyrządu bez konieczności demontażu
– minimalne czasy przestoju instalacji
• Doskonale znane przetworniki - łatwa integracja w systemach automatyki
Zastosowanie
Proline Promag L to zupełnie nowe
podejście do montażu przepływomierzy
elektromagnetycznych na rurociągu,
oferowane tylko przez Endress+Hauser.
Dzięki przyłączom procesowym w postaci
luźnych kołnierzy montaż przepływomierza
staje się łatwiejszy i trwa krócej niż rozwiązań
standardowych. Możliwość swobodnego
obracania kołnierzy w przepływomierzu
wokół ich osi pozwala spasować otwory pod
śruby nawet wtedy, gdy przeciwkołnierze
na rurociągu są przyspawane niewłaściwie.
Cechy i zalety
• Łatwy i szybki montaż
• Mniejsza od standardowych rozwiązań
masa przepływomierza
• Duży wybór dostępnych przetworników
gwarantujących optymalne dopasowanie
przyrządu do aplikacji
• Doskonała dokładność
i powtarzalność pomiaru
• Długości zabudowy zgodne z DVGW/ISO
• Atest PZH do kontaktu z wodą pitną
i gorącą
• Proline - ustandaryzowana koncepcja
obsługi oraz konstrukcji przetwornika
obniżająca koszty utrzymania
• Atrakcyjna cena
Akcesoria
Podstawowe dane techniczne
Rejestrator RSG30
Cena od 3.243,- PLN
Dostawa 48 godzin
Fieldcheck
Tester/Symulator
10
http://www.pl.endress.com/przeplyw
Typ przetwornika
Typ czujnika
Wykładzina
Przyłącza procesowe, materiał
Stopień ochrony
Wskaźnik
Sygnały wyjściowe
Komunikacja cyfrowa
Temperatura medium [ °C ]
Cechy metrologiczne
Średnice nominalne
Zakres przepływu
Dokładność
Atesty, certyfikaty
Proline Promag 10 / 50
Promag L
poliuretan, PTFE
luźne kołnierze do PN16, galwanizowana stal węglowa lub stal k.o.
IP 67 lub IP 68 (tylko czujnik w wersji rozdzielnej)
2 wierszowy, 16 znaków w linii
4…20 mA HART, impulsowe / częstotliwościowe, statusu
HART, PROFIBUS PA / DP
do 50 (poliuretan), do 90 (PTFE)
DN50…DN300
do 2500 m3/h
± 0.5 %, opcjonalnie ± 0.2 %
PZH do kontaktu z wodą pitną
Telefon: +48 71 773 00 00
Nieinwazyjny, przenośny przepływomierz ultradźwiękowy
Proline Prosonic Flow 93T
• Wewnętrzny rejestrator danych
• Wejście prądowe (rejestrowane) do bezpośredniej weryfikacji wskazań przepływomierza
kontrolowanego
• Długi czas pracy przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora
• Bardzo łatwy i precyzyjny montaż czujników na rurociągu
• Kompaktowe wymiary
Zastosowanie
Proline Prosonic Flow 93T jest przeznaczony
do wykonywania pomiarów kontrolnych
przepływu cieczy realizowanych z zewnątrz
rurociągu. Pomiar może być zrealizowany
bez względu na dostępność zewnętrznego
źródła zasilania. Wydajny akumulator oraz
wewnętrzny rejestrator danych pozwalają
na wykonanie pomiaru oraz późniejszą
analizę wyników na komputerze PC
w dowolnej aplikacji. Zapis danych odbywa
się w formacie csv na przenośnej pamięci
USB, co ułatwia ich wymianę. Wejście
prądowe, z którego sygnał również jest
rejestrowany, umożliwia bezpośrednie
porównanie wskazań przepływomierza
weryfikowanego.
Prosonic Flow 93T współpracuje
z dostępnymi jako akcesoria czujnikami
grubości ścianki rurociągu oraz prędkości
dźwięku w cieczy, co pozwala uzyskać
najdokładniejsze wyniki.
Cechy i zalety
• Idealnie dopasowany do dwukierunkowego
pomiaru przepływu cieczy w rurociągach
• Nieinwazyjny pomiar solidnymi czujnikami
clamp - on zaciskanymi na zewnątrz
rurociągu
• Współpraca z czujnikami do pomiaru
grubości ścianki rurociągu i prędkości
dźwięku w cieczy
• Łatwy i precyzyjny montaż czujników
dzięki funkcjonalnej, przemysłowej
konstrukcji
• Szybkie i łatwe uruchomienie dzięki opcji
„szybka konfiguracja”
• Wewnętrzny rejestrator danych oraz ich
transmisja do komputera PC w niezależnym
od aplikacji formacie csv
• Do 11 godzin ciągłej pracy przy zasilaniu
z wewnętrznych akumulatorów
• Oprogramowanie FieldCare do konfiguracji
i diagnostyki przyrządu oraz wizualizacji
danych pomiarowych
Telefon: +48 71 773 00 00
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Typ czujnika
Montaż
Stopień ochrony
Wskaźnik
Zasilanie
Czas pracy przy zasilaniu
z akumulatora
Sygnały wejściowe
Transfer danych
Temperatura medium [ °C ]
Cechy metrologiczne
Średnice nominalne
Zakres przepływu
Dokładność
Proline Prosonic Flow 93T
Prosonic Flow P DN15…DN65
Prosonic Flow P DN50…DN300
Prosonic Flow W DN100…DN4000
zaciskany z zewnątrz rurociągu
czujniki IP 68, przetwornik IP 40
2 wierszowy, 16 znaków w linii
wewnętrzny akumulator, ładowarka sieciowa
do 11 godzin
4…20 mA
przenośna pamięć USB
do 170
DN15…DN4000
do 15 m / s
± 0.5 % przetwornik, realna dokładność w punkcie instalacji ok. ± 2 %
http://www.pl.endress.com/przeplyw
11
Przepływomierz Coriolisa do pomiaru minimalnych ilości płynu
Cubemass
• Bardzo małe wymiary czujnika – możliwość montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
• Wysoka odporność na drgania instalacji
• Wysoka dokładność i stabilność pomiaru
• Przetworniki dopasowane do wymagań aplikacji
Zastosowanie
Ścisła współpraca z klientami OEM
zaowocowała stworzeniem zupełnie
nowej rodziny produktów: lekkich
i ultrakompaktowych przepływomierzy
Coriolisa Cubemass. Przyrządy o średnicach
od DN 1 do DN 6 przeznaczone są do
pomiaru przepływu minimalnych ilości
cieczy, gęstości i temperatury. Są idealnym
rozwiązaniem dla laboratoriów, stanowisk
testowych, przemysłu chemicznego czy
sektora naftowego, gdzie znikome ilości
drogich komponentów muszą być dozowane
z bardzo wysoką precyzją. Dokładność 0.1 %,
temperatura medium do 200 °C oraz
ciśnienie do 400 bar pozwalają stosować
przepływomierz w bardzo szerokim zakresie
aplikacji. Przykładowym zastosowaniem
dla Cubemass może być dozowanie
barwników do farb w celu uzyskania
odpowiedniego koloru, dozowanie
dodatków do paliw czy substancji
zapachowych do detergentów.
Zwarta konstrukcja pozwala na zabudowę
w instalacjach o bardzo ograniczonej
przestrzeni montażowej.
Cechy i zalety
• Masowy przepływomierz Coriolisa
zaprojektowany specjalnie do pomiaru
minimalnych ilości substancji (0…1000 kg)
• Bezpośredni pomiar masy i gęstości
• Ultrakompaktowe wymiary
• Duży wybór dostępnych przetworników
gwarantujących optymalne dopasowanie
przyrządu do aplikacji
• Szeroki zakres dostępnych
wyjść sygnałowych: impulsowe,
częstotliwościowe, prądowe - również
w wykonaniu Ex(i), Modbus
• Doskonała dokładność
i powtarzalność pomiaru
• Zakres ciśnień pracy do 400 bar
Cechy i zalety
Podstawowe dane techniczne
Typ przepływomierza
Metoda pomiarowa
Średnice nominalne
Parametry techniczne
Zakres pomiarowy [ kg / h ]
Temperatura medium [ °C ]
Zakres ciśnienia procesowego
Dokładność pomiaru
Wskaźnik / obsługa
Parametry elektryczne
Wejścia
Wyjścia
Komunikacja
Dopuszczenia Ex
Proline Cubemass
Coriolisa
DN1, 2, 4, 6
0...1000
- 5...200
DN1,2: 400 bar, DN4,6: 160 bar
przepływ masowy: ± 0.05 % / przepływ objętościowy: ± 0.5 %
podświetlany, czteroliniowy / Touch control
statusu / prądowe
przekaźnik, 4…20 mA, impulsowe / częstotliwościowe, MODBUS RS485
HART / MODBUS RS485
ATEX, NEC, CEC, TIIS
Rejestrator RSG30
Cena od 3.243,- PLN
Dostawa 48 godzin
Fieldcheck
Tester/Symulator
12
http://www.pl.endress.com/przeplyw
Telefon: +48 71 773 00 00
Przepływomierz Coriolisa do pomiaru przepływu masowego sprężonych gazów
CNGmass DCI
• Bezpośredni pomiar masowy bez konieczności kompensacji temperatury oraz ciśnienia
• Dedykowany dla pomiarów sprężonego gazu ziemnego (CNG)
• Opcja wyboru wielu różnych wyjść sygnałowych
• Możliwość pracy przy ciśnieniu do 350 bar
Zastosowanie
Czysta energia staje się coraz
ważniejszym aspektem dla sektora
transportowego, rosnąca liczba dystrybutorów
oraz stacji paliwowych potrzebuje
wiarygodnych i rzetelnych rozliczeń
sprzedawanego produktu.
CNGmass DCI jest przepływomierzem
Coriolisa dedykowanym do pomiaru
sprężonego gazu ziemnego oraz innych
gazów o ciśnieniu do 350 bar.
Przepływomierz mierzy bezpośrednio masę
gazu bez konieczności kompensacji zmian
ciśnienia i temperatury.
Cechy i zalety
Przepływomierze Promass CNGmass
pozwalają jednocześnie mierzyć parametry
procesowe niezależnie od właściwości
fizycznych cieczy oraz od profilu
przepływu podczas pomiaru. Cechy
charakterystyczne to przede wszystkim:
• Kompaktowa konstrukcja - mieści się
w każdym dystrybutorze
• Wysoka odporność na drgania
• Szeroka zakresowość pomiarowa
spełniająca wymagania wszystkich typów
stacji paliwowych
• Międzynarodowe dopuszczenia do pracy
w strefach zagrożonych wybuchem
(ATEX, FM, CSA)
• Obsługa za pomocą oprogramowania
Fieldcare
Wyróżniająca jest również koncepcja
przetworników Proline:
• wygodna obsługa i diagnostyka za pomocą
oprogramowania narzędziowego FieldCare
• bardzo niski pobór energii
• wybór 15 różnych języków obsługi
Telefon: +48 71 773 00 00
Podstawowe dane techniczne
Typ przepływomierza
Metoda pomiarowa
Średnice nominalne
Przyłącze procesowe
Parametry techniczne
Zakres pomiarowy [ kg / h ]
Dopuszczalne ciśnienie [bar]
Zakres temperatur gazu [ °C ]
Temperatura otoczenia [ °C ]
Stopień ochrony
Parametry elektryczne
Wyjścia
Komunikacja
Dopuszczenia Ex
CNGmass
Coriolisa
DN8, DN15, DN25
gwint wewnętrzny
do 150
do 350
- 50...+ 125
- 40...+ 60
IP 67, NEMA 4X
4…20 mA, impulsowe / częstotliwościowe, MODBUS RS485, wyj. statusu
MODBUS RS485
ATEX, FM, CSA
http://www.pl.endress.com/przeplyw
13
Czteroprzewodowy, wielokanałowy przetwornik dla wszystkich czujników z technologią Memosens
Liquiline M CM442
Wychodząc na wprost oczekiwaniom
klientów, inżynierowie Endress+Hauser
stworzyli nowoczesny, 4 - przewodowy
uniwersalny przetwornik w technologii
Memosens. Daje to nowe możliwości
w analizie fizykochemicznej cieczy!
• Czteroprzewodowy przetwornik pomiarowy
• Pełna współpraca z dwoma dowolnymi czujnikami z technologią Memosens
• Możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły funkcjonalne
• Rozwiązanie umożliwiające obsługę do 8 czujników w przyszłości
• Zaawansowana diagnostyka podłączonych czujników
• Funkcje kontrolera
Zastosowanie
Liquiline M CM442 jest nowym,
wielokanałowym przetwornikiem
obsługującym wszystkie czujniki wykonane
w technologii Memosens. Możliwa jest
zatem obsługa dwóch dowolnych pomiarów
jednocześnie. Dzięki dużej funkcjonalności
oraz możliwościach aplikacyjnych, obszary
zastosowań to przede wszystkim branże:
• Wodno - ściekowa
• Chemiczna
• Energetyczna
• Pozostałe aplikacje przemysłowe
Cechy i zalety
• Zasilanie przetwornika napięciem 230 V
lub 24 V (opcja do wyboru)
• Dwa wejścia dla dowolnych czujników
wykonanych w technologii Memosens
• Automatyczne rozpoznawanie
podłączonego czujnika wraz z odczytem
danych kalibracyjnych i ruchowych
• Możliwa funkcja kontrolera
• Pełne wsparcie dla technologii Memosens
(zaawansowana diagnostyka, sprawdzanie
stanu przydatności czujnika)
• Budowa modułowa umożliwiająca
rozszerzalność parametrów technicznych
przetwornika w przyszłości
• Oprogramowanie umożliwiające pracę
w przyszłości po rozbudowie bez
konieczność aktualizacji
• Odporna obudowa wykonana z tworzywa
• Brak wewnętrznych elementów
chłodzących dzięki specjalnemu
systemowi odprowadzania ciepła
• Menu w języku polskim
• Wygodne poruszanie się po strukturze
menu dzięki przyciskowi nawigacyjnemu
• Podświetlany ekran z regulacją kontrastu
• Automatyczne dopasowywanie wielkości
czcionek ekranowych
• Opcja sterowania przedmuchem
powietrza (czyszczenie czujnika)
• Możliwość dostosowania widoku menu
w zależności od wymagań użytkownika
• Dodatkowe akcesoria umożliwiające
montaż zarówno naścienny a także
za pomocą uchwytu
• Łatwa konfiguracja manualna lub
za pomocą oprogramowania Field Data
Manager
14
http://www.pl.endress.com/analiza
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Obudowa
Stopień ochrony
Wielkości mierzone
Parametry fizykochemiczne
Rodzaj podłączeń
Opcjonalne wyposażenie
Parametry elektryczne
Zasilanie
Sygnał wyjściowy
Wyjścia binarne
Odporność na zakłócenia
Warunki techniczne
Temperatura otoczenia [ °C ]
Liquiline M CM442
wykonana z tworzywa sztucznego
IP 67 (NEMA 4X)
pH, potencjał redoks, przewodność elektrolityczna, mętność, tlen rozpuszczony,
azotany, wilgotność względna (dowolna konfiguracja 2 czujników)
przewód CYK10 z bezstykowym złączem (czujniki w technologii Memosens)
lub bezpośrednie połączenie kablowe (czujniki obsługujące protokół Memosens)
karta SD umożliwiająca zapis danych diagnostycznych
program Field Data Manager
interfejs Commubox FXA291 oraz oprogramowanie Fieldcare (podłączenie do PC)
osłona pogodowa
akcesoria do montażu na rurze
24...230 V AC lub 24 V DC
maksymalnie 4x 4...20 mA
2x przekaźnikowe
zgodnie z normą EN 61326 - 1:2006, klasa A (dedykowana dla przemysłu)
-20...60
Telefon: +48 71 773 00 00
Czujnik optyczny z technologią Memosens do pomiaru stężenia jonów azotanowych w wodzie i ściekach
Viomax CAS51D
Viomax CAS51D jest czujnikiem
optycznym do pomiaru stężenia jonów
azotanowych z technologią Memosens.
Bezodczynnikowy układ pomiarowy
to idealne rozwiązanie do pracy
w miejscach, gdzie zastosowanie analizatora
kolorymetrycznego jest utrudnione.
Zastosowanie
• Monitoring wody pitnej pod kątem
dopuszczalnej zawartości NO3• Pomiar stężenia jonów azotanowych
w komorze predenitryfikacji oraz
w trakcie napowietrzania ścieków
• Kontrola jakości na wylocie oczyszczalni
ścieków
• Technologia Memosens - bezpieczeństwo
danych oraz zaawansowana diagnostyka
• Zintegrowane przyłącze umożliwiające
czyszczenie sprężonym powietrzem
• Brak odczynników - doskonała alternatywa
dla analizatora kolorymetrycznego
• Lampa wytwarzająca promieniowanie UV
o podwyższonej żywotności
• Zakres pracy od - 5 do + 50 °C
oraz 0.5 do 10 bar
• Przyłącze procesowe G1” lub NPT 3 / 4”
Cechy i zalety
• Zakresy pomiarowe umożliwiające pracę
w różnych aplikacjach (0.01 do 50 mg / l)
• Wysoka precyzja i dokładność pomiaru
• Czujnik prekalibrowany fabrycznie: brak
konieczności dodatkowej obsługi
w trakcie pracy w czystej wodzie
• Bezproblemowa praca w trudnych
aplikacjach o wysokim ładunku
biologicznym
• Trwała obudowa odporna na uszkodzenia
• Maksymalny błąd pomiarowy: 2%
Czujnik optyczny z technologią Memosens do pomiaru mętności oraz gęstości osadu w ściekach
Turbimax CUS51D
Nowy czujnik optyczny do pomiaru mętności
oraz gęstości osadu Turbimax CUS51D
z technologią Memosens wykorzystuje metodę
4 - wiązkowej emisji światła pulsacyjnego lub
odwróconego światła rozproszonego (zależnie
od parametrów medium). Dzięki temu
możliwe jest jego użycie w wielu aplikacjach.
Zastosowanie
• Pomiary mętności osadu
w oczyszczalniach ścieków
• Określanie gęstości osadu
• Pomiary stężenia cząstek rozpuszczonych
• Łatwy montaż w armaturach procesowych
oraz zanurzeniowych
• Zakres pracy od - 5 do + 50 °C
oraz 0.5 do 10 bar
• Stała, zwarta konstrukcja,
brak części ruchomych
• Szafirowe szkła optyczne - wysoce odporne
na zarysowania i uszkodzenia
• Długa stabilność czujnika w trakcie
pracy, znikoma obsługowość
• Możliwość przywrócenia kalibracji
fabrycznej czujnika
Cechy i zalety
• Zakres pomiaru 0 - 9999 NTU
lub 0 - 150 g / l
• Dwie połączone metody pomiarowe
gwarantujące najwyższą dokładność
• Technologia Memosens umożliwiająca
kalibrację czujnika w laboratorium oraz
diagnostykę stanu czujnika
• Brak konieczności czyszczenia
manualnego - opcja przedmuchu
sprężonym powietrzem
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com/analiza
15
Czujnik optyczny z technologią Memosens do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach
Oxymax COS61D
Nowoczesny, cyfrowy czujnik Oxymax
COS61D z technologią Memosens
został stworzony dla użytkowników
ceniących sobie najwyższą dokładność
oraz niezawodność działania.
• Krótki czas reakcji na zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach
• Technologia Memosens znacznie podnosząca funkcjonalność punktu pomiarowego:
pamięć danych kalibracyjnych w głowicy czujnika pomiarowego, znikoma obsługa
• Brak wymogu minimalnego przepływu - możliwość zastosowania w wodzie stojącej
• Inteligentna samoczynna diagnostyka czujnika zapewniająca wiarygodność pomiaru
Zastosowanie
Ponieważ ciągły pomiar stężenia tlenu
rozpuszczonego w wodzie ma istotne
znaczenie w gospodarce wodno - ściekowej,
dlatego główne zastosowanie cyfrowego
czujnika Oxymax COS61D obejmują:
• Oczyszczalnie ścieków: pomiar oraz
regulacja stężenia tlenu w komorach
osadu czynnego w celu optymalizacji
procesów oczyszczania biologicznego
(nitryfikacji i denitryfikacji)
• Monitorowanie wód powierzchniowych:
pomiar zawartości tlenu w rzekach,
jeziorach i morzach jako parametru
jakości wody i wskaźnika procesów
biologicznych zachodzących
w zbiornikach naturalnych
• Uzdatnianie wody: pomiar tlenu, np.
w celu monitorowania jakości wody
pitnej (wzbogacanie wody w tlen,
ochrona przed korozją, itd.)
• Rybne akweny hodowlane: pomiar oraz
regulacja stężenia tlenu w celu uzyskania
optymalnych warunków wzrostu ryb
Akcesoria
Cechy i zalety
Dokładność pomiaru oraz niska
obsługowość
• pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego
metodą optyczną (bezodczynnikową)
• zakres pomiarowy od 0 do 20 mg / l
• wewnętrzna kompensacja temperatury
• technologia Memosens - zapamiętywanie
danych kalibracyjnych oraz pełna
diagnostyka czujnika
• krótki czas odpowiedzi
• membranki pomiarowe o dużej trwałości
- jedyny element podlegający wymianie
Armatura CYA112 w różnych wykonaniach
Podstawowe dane techniczne
Funkcjonalnośc układu pomiarowego
• czujnik może być zamontowany
bezpośrednio na krawędzi komory osadu
czynnego w armaturze wiszącej,
w rurociągach oraz w armaturze
przepływowej
• możliwość automatycznego czyszczenia
sprężonym powietrzem
• przyłącze procesowe G1” lub NPT 3 / 4”
• długość przewodu nawet do 100 metrów
16
http://www.pl.endress.com/analiza
System pomiarowy
Metoda pomiaru
Zakresy pomiarowe
Kompensacja
Maksymalny błąd
Powtarzalność
Czas odpowiedzi t90 [ s ]
Temperatura otoczenia [ °C ]
Maksymalne ciśnienie [ bar ]
Stopień ochrony
Okres wymiany membranki
Opcjonalne czyszczenie
Rodzaje kalibracji
Oxymax COS61D
optyczna, efekt wygaszania fluorescencji
0...20 mg / l
temperatura
±1 %
± 0.5 % wartości wskazywanej
< 60
- 5 do + 50
10
IP68
> 2 lata
automatyczny przedmuch sprężonym powietrzem
w powietrzu lub w wodzie
Telefon: +48 71 773 00 00
Pomiary online OWO (ogólnego węgla organicznego) w wodzie i ściekach
CA72TOC
Pomiary OWO w najtrudniejszych
warunkach przestały już być
problemem - dzięki analizatorowi
CA72TOC są proste, rzetelne i wygodne!
• Wysokotemperaturowy analizator OWO umożliwiający pomiary online metodą
utleniania katalitycznego
• Możliwa praca w najtrudniejszych warunkach procesowych: przy silnych wahaniach
pH oraz dużym stężeniu chlorków w medium
• Wyzwalane zewnętrznie samotestowanie na zgodność z normami OWO
Zastosowanie
Analizator ogólnego węgla organicznego
CA72TOC metodą wysokotemperaturową
umożliwia pomiar online dzięki możliwości
pracy równoległej - równoczesny pomiar
jednej próbki i przygotowywanie następnej.
Dzięki metodzie wysokotemperaturowej,
gwarantującej ponad 99 % skuteczność
przekształcenia OWO w CO2 oraz
ze względu na zaawansowane rozwiązania
technologiczne i konstrukcyjne jest on
przewidziany do pracy w najtrudniejszych
warunkach procesowych.
Typowe zastosowania analizatora CA72TOC:
• Monitorowanie ścieków przemysłowych
• Kontrola jakości ścieków technologicznych
• Monitorowanie przemysłowych wód
powierzchniowych
• Monitorowanie ścieków komunalnych
• Oznaczanie zawartości ogólnego węgla
organicznego (OWO) w celu kontroli nad
procesem usuwania związków biogennych
Obrotowy filtr szczelinowy
Cechy i zalety
Wysoka dokładność pomiarów realizowanych
w trudnych aplikacjach
• usuwanie OWN (ogólnego węgla
nieorganicznego) z próbki przed pomiarem
wraz z ciągłą kontrolą pH
• brak wrażliwości na skoki pH oraz wysokie
stężenia chlorków w medium
• ogrzewany oraz łatwy w utrzymaniu
separator soli znacznie wydłużający okres
eksploatacji
• możliwość przygotowania pieca
wymiennego w oddzielnym, zewnętrznym
urządzeniu
• szybka i nieskomplikowana konserwacja
dzięki dobrej dostępności do podzespołów
Szerokie możliwości i zakresy pomiarowe:
• pomiary OWO zarówno dla niskich jak
i dla wysokich stężeń dzięki możliwości
rozcieńczenia próbki
• cykl pomiarowy realizowany co 5 minut
• automatyczne czyszczenie układu
powietrzem wolnym od CO2
• dostępne wykonanie analizatora w wersji
dwukanałowej
• pełna zgodność pomiaru z normami
DIN EN 1484 oraz ISO 8245
• możliwość wykonania samotestowania
na zgodność z normami OWO
• weryfikacja dokładności metody w oparciu
o standardowe roztwory wzorcowe
Telefon: +48 71 773 00 00
Podstawowe dane techniczne
Typ analizatora
Zakresy pomiarowe
Układ przygotowania próbki
Tryb pracy
Opcjonalne wyposażenie
Parametry elektryczne
Zasilanie
Wyjście sygnałowe
Interfejs
Warunki pracy
Temperatura medium [ °C ]
Niezbędne przyłącza
Natężenie przepływu próbki
CA72TOC - analizator OWO metodą utleniania katalitycznego
dla niskich stężeń: 0.25...12000 mg / l OWO
dla wysokich stężeń: 10.0...240 000 mg / l OWO (dzięki funkcji rozcieńczenia)
urządzenia PA - 2, PA - 3 lub PA - 9 w zależności od rodzaju ścieków
wersja jedno - lub dwukanałowa (przełączanie sterowane czasowo lub zewnętrznie)
wstępne rozcieńczanie próbki
ogrzewany separator soli
płukanie zwrotne wężyka
tryb czuwania w przypadku awarii układu przygotowania próbki
zawór próbki dla mediów agresywnych
115 lub 230 V AC
2x 4...20 mA
RS 232 C
0...40
woda wodociągowa, sprężone powietrze, próbka z medium
20 ml / min
http://www.pl.endress.com/analiza
17
Pomiar online ChZT (chemicznego zapotrzebowania na tlen) w warunkach przemysłowych
Stamolys CA71COD
Już teraz możliwy jest ciągły pomiar
parametru ChZT dokładnie w taki sam
sposób, w jaki jest to realizowane
w laboratorium analitycznym: metodą
dwuchromianową. Analizator nie zużywa
jednak toksycznych związków rtęci
do przeprowadzenia oznaczenia.
• Automatyczne dozowanie odczynników oraz samoczynna kalibracja
• Dokładne pomiary w pełnej zgodności z laboratoryjną metodą dwuchromianową
• Niskie zużycie reagentów oraz zastosowanie systemu usuwania chlorków z próbki
bez konieczność dozowania toksycznych związków rtęci
• Szerokie zakresy pomiarowe umożliwiające zastosowanie analizatora w różnych aplikacjach
Zastosowanie
Ze względu na swoją uniwersalność,
analizator CA71COD znajduje szerokie
zastosowania jako urządzenie do pomiarów
ChZT (chemicznego zapotrzebowania na
tlen), alternatywnie do czasochłonnych
i kosztownych pomiarów laboratoryjnych.
Typowymi zastosowaniami są:
• Monitoring wlotu i wylotu komunalnych
oczyszczalni ścieków pod kątem
obciążenia ładunkiem organicznym
• Kontrola stężenia ChZT na wylocie
oczyszczalni przemysłowych
• Optymalizacja zachodzących procesów
biogennych w komorach biologicznych
• Pomiary stężenia ChZT w istotnych
punktach technologicznych aplikacji
przemysłowych
Cechy i zalety
Innowacyjny, ciągły pomiar ChZT metodą
dwuchromianową bezrtęciową:
• zastosowanie kwasu siarkowego(VI)
do usuwania chlorków zamiast
toksycznych związków rtęci
• pomiar identyczny z metodą
laboratoryjną: użycie dwuchromianu
potasu (K2Cr2O7) jako utleniacza
związków zawartych w próbce
• minimalna ilość odczynnika zużywana
w trakcie pomiaru: 0.4 ml
• zaawansowany układ samoczyszczenia
• dwudrożny system zagospodarowania
ścieków poreakcyjnych
Szerokie możliwości i zakresy pomiarowe:
• dzięki różnym długościom fali fotometru
możliwy jest pomiar niskich oraz
wysokich stężeń
• dokładny pomiar niezafałszowany
obecnością chlorków w medium
• brak efektu pamięci: reakcja analizatora
nawet na znikome zmiany stężeń
• niska obsługowość i prosta konserwacja
• dwa roztwory wzorcowe używane
do automatycznej kalibracji
• różne systemy filtracji w zależności
od rodzaju medium
18
http://www.pl.endress.com/analiza
Podstawowe dane techniczne
Typ analizatora
Zakresy pomiarowe
Układ przygotowania próbki
Tryb pracy
Dodatkowe wyposażenie
Parametry elektryczne
Zasilanie
Wyjście sygnałowe
Interfejs
Warunki pracy
Temperatura medium [ °C ]
Natężenie przepływu próbki
Specyfikacja techniczna
Rejestr danych pomiarowych
Obudowa
Stopień ochrony
CA71COD - analizator ChZT metodą kolorymetryczną (dwuchromianową)
dla niskich stężeń: 0...200 mg / l ChZT
dla wysokich stężeń: 5...5000 mg / l ChZT
zewnętrzny filtr CAT430
wersja jednokanałowa
zbiornik 5 l na ścieki poreakcyjne (zawierające związki Cr 3+) wraz z substancją
deaktywującą
115 lub 230 V AC
0 / 4...20 mA
RS 232 C
0...40
5 ml / min
1024 wielkości wartości mierzone wraz z datą i czasem ich rejestracji
tworzywo sztuczne
IP43
Telefon: +48
+48 71
71 773
773 00
00 00
00
Telefon:
Uniwersalny przetwornik dla czujników do pomiarów absorpcji promieniowania UV, barwy oraz mętności
Memograph M CVM40
Zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami,
większość pomiarów może być
zrealizowana w oparciu o metody
optyczne. Aby sprostać zaawansowanym
konfiguracjom oraz umożliwić
podłączenie wszystkich czujników,
opracowany został nowoczesny przetwornik.
• Przetwornik pomiarowy połączony wraz z rejestratorem danych
• Dostępność wielu protokołów komunikacyjnych
• Możliwość rejestracji dodatkowych parametrów (wejścia uniwersalne)
• Bezpieczeństwo danych wraz ze spełnieniem wymogu podpisu elektronicznego
Zastosowanie
Uniwersalny przetwornik pomiarowy
Memograph M CVM40 jest urządzeniem
współpracującym ze wszystkim czujnikami
optycznymi Wedgewood Analytical
Znajdują one zastosowanie m.in.
w aplikacjach takich jak:
• Detekcja i określanie stężenia związków
organicznych w roztworach
• Pomiar barwy wody na wylocie ze stacji
uzdatniania
• Określanie dawki koagulantów
w zależności od barwy wody surowej
• Sygnalizacja przedostania się substancji
organicznych do kondensatu
• Rozróżnianie substancji w układach
wielofazowych
• Monitoring strat produktu w przemyśle
spożywczym
Cechy i zalety
• Możliwość podłączenia do 2 czujników
optycznych jednocześnie
• Wejścia uniwersalne dla rejestracji
dodatkowych wartości
• Zaawansowane funkcje matematyczne
umożliwiające efektywną analizę sygnału
• Rejestracja danych pomiarowych na
wewnętrznej karcie pamięci z opcją
rozszerzenia o zewnętrzne nośniki
• Duży i czytelny wyświetlacz
przetwornika
• Prosta i wygodna nawigacja po menu
• Wybór różnych trybów wizualizacji
wartości mierzonej
• Protokoły komunikacyjne PROFIBUS DP,
MODBUS RTU oraz Ethernet TCP/IP
pozwalające na pełną integrację z sieciami
obiektowymi
• Współpraca z bezodczynnikowym
systemem kalibracyjnym EasyCal
• Pełna diagnostyka czujników
umożliwiająca przewidywalną obsługę
(np. stopień zużycia lampy błyskowej)
• Prosta i łatwa konfiguracja
• Certyfikat spełniania wymogu podpisu
elektronicznego (autoryzowana obsługa)
• Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z normą IEC 61326
Telefon: +48 71 773 00 00
OUSBT66
OUSTF10
OUSAF22
OUSAF10
OUSAF45
OUSAF44
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Obsługiwane czujniki
Parametry techniczne
Zasilanie
Masa [kg]
Stopień ochrony
Protokoły komunikacji
Interfejsy komunikacyjne
Zapis danych pomiarowych
Język obsługi
Typ wyświetlacza
Parametry elektryczne
Wejścia
Wyjścia sygnałowe
Wyjścia binarne
Temperatura otoczenia [ °C ]
Obudowa
Certyfikaty
Memograph M CVM40
wszystkie czujniki Wedgewood Analytical do pomiarów: absorpcji promieniowania
z zakresu UV, NIR, barwy, mętności i szybkości wzrostu komórek
24...230 V AC lub 24 V DC
około 2 kg
panel czołowy IP 65, płyta tylna IP 20
PROFIBUS DP
MODBUS RTU
Ethernet TCP / IP
USB, RS232 / RS485
wewnętrzna pamięć 256 MB z cyklami zapisu od 100 ms do 1 h
zewnętrzna karta SD 256 lub 512 MB
obsługa pamięci USB od 128 do 2 GB
angielski lub niemiecki
7" kolorowy TFT
2x dla czujników optycznych
2x uniwersalne (napięciowe, prądowe, impulsowe, temperaturowe)
1x analogowe (prądowe), 1x cyfrowe (impulsowe)
1x alarmowe, 5x przekaźnikowe
- 20...60
stal galwanizowana
UL 601010 - 1, CSA C22.2 No. 61010 - 1, FDA 21 CFR (podpisu elektronicznego)
http://www.pl.endress.com/analiza
19
Wskaźniki obiektowe zasilane z pętli prądowej
RIA14/RIA16
• Łatwy w odczycie, wyraźny podświetlany, 5 – cyfrowy wyświetlacz LCD
• Większe bezpieczeństwo dzięki sygnalizacji przekroczenia wartości granicznej
• Maksymalny błąd pomiarowy mniejszy od 0,1% ustawionej skali
• Szybkie oszacowanie wartości mierzonej na podstawie bargrafu
Zastosowanie
Wskaźniki obiektowe RIA14 i RIA16
przeznaczone są do monitorowania
i wizualizacji sygnału pomiarowego
w pętli prądowej. Wskaźnik RIA14
posiada obudowę w wykonaniu
przeciwwybuchowym i znajduje
zastosowanie w:
• przemyśle petrochemicznym
• przemyśle naftowym i gazowym
• systemach i urządzeniach kontrolnopomiarowych
Wskaźnik RIA16 posiada lekką obudowę
z tworzywa sztucznego co pozwala na
zastosowanie w :
• pomiarach laboratoryjnych
• układach mobilnych
• systemach i urządzeniach kontrolnopomiarowych
• przemyśle petrochemicznym
Cechy i zalety
• Wysokość znaków: RIA14: 20.5 mm
RIA16: 26 mm
• Podświetlany wyświetlacz, obracany
skokowo co 90°
• Zakres wskazań na wyświetlaczu od
- 19999 do 99999
• Dopuszczenia do pracy w strefie
zagrożonej wybuchem (ATEX)
• Klasa ochrony IP67, NEMA 4x
• Niezakłócone przesyłanie protokołu
transmisyjnego HART
• Spadek napięcia poniżej 4 V przy prądzie
w pętli od 3...20 mA
• Dowolnie programowane jednostki
• Konfiguracja za pomocą oprogramowania
narzędziowego FieldCare
• Konfiguracja bez zasilania zewnętrznego
przy użyciu modułu konfiguracyjnego
RIA14
RIA16
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Parametry elektryczne
Zasilanie
Spadek napięcia
Wejście
Liczba
Wielkości mierzone
Zakres pomiarowy
Wyjście
Pasywne, typu otwarty
kolektor
Dokładność pomiaru
Maksymalny błąd pomiaru
Budowa, warunki
montażu
Obudowa
Stopień ochrony
Warunki środowiskowe
Temp. składowania [°C]
Temperatura otoczenia [°C]
Informacje dodatkowe
Certyfikaty i dopuszczenia
20
http://www.pl.endress.com/komponenty
Wskaźnik obiektowy RIA14 / RIA16
dostarczane pętlą prądową 4...20 mA
< 4 V w zakresie 3...22 mA
1
prąd
4...20 mA (z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
Wyjście cyfrowe do sygnalizacji statusu i przekroczenia zadanej wartości granicznej
< 0.1 % ustawionego zakresu
RIA14: ciśnieniowy odlew z aluminium lub stali k.o.
RIA16: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym lub aluminium
IP 67, NEMA 4x
- 40...80
- 40...80
ATEX, CSA, FM
Telefon: +48 71 773 00 00
8-kanałowe wskaźniki obiektowe FOUNDATION Fieldbus
RID14/RID16
• Wskazanie do ośmiu analogowych lub cyfrowych wartości zmiennych
procesowych z sieci obiektowej FOUNDATION Fieldbus H1
• Wybór trybu pracy wskaźnika umożliwia pracę jako samodzielny wyświetlacz
(tryb listener) lub blok funkcyjny realizujący zaawansowane funkcje
• Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem słupkowym
Zastosowanie
Wskaźniki obiektowe RID14 i RID16
przeznaczone są do pracy w sieci
FOUNDATION Fieldbus™. Umożliwiają
wskazanie do 8 wartości analogowych
lub cyfrowych oraz wartości obliczanych
za pomocą bloków funkcyjnych.
RID14
Cechy i zalety
• Wbudowane bloki funkcyjne: PID,
Całkowanie, Operacje arytmetyczne,
Wybór wejścia, Zaawansowana
diagnostyka
• Duża wysokość znaków zapewniająca
doskonałą czytelność
• Wskazanie jednostek oraz nazwy kanału
pod wartością pomiarową
• Klasa ochrony IP67 / NEMA 4x
• Konfiguracja za pomocą oprogramowania
narzędziowego FieldCare
• Jednokomorowa obudowa w wykonaniu
przeciwwybuchowym dla RID14
• RID16 w lekkiej obudowie z tworzywa
lub aluminiowej
RID16
Podstawowe dane techniczne
Typ przyrządu
Parametry elektryczne
Zasilanie
Pobór prądu
Wejścia
Liczba
Bloki funkcyjne
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz
Zakres wskazań
Warunki środowiskowe
Temp. składowania [°C]
Temperatura otoczenia [°C]
Budowa mechaniczna
Materiał
Stopień ochrony
Informacje dodatkowe
Certyfikaty i dopuszczenia
Telefon: +48 71 773 00 00
Wskaźnik obiektowy RID14 / RID16
9...32 V DC, pobierane z magistrali sieci FF
≤ 11 mA
8 wartości analogowych lub cyfrowych z sieci obiektowej FOUNDATION Fieldbus
PID, wybór wejścia, całkowanie, operacje arytmetyczne, zaawansowana diagnostyka
podświetlany, 14-segmentowy wyświetlacz LCD. Wskazanie jednostki, nazwy
kanału, bargrafu.
- 19999 ... 99999
- 40...80
- 40...80
RID14: obudowa aluminiowa w wykonaniu przeciwwybuchowym lub ze stali k.o.
RID16: lekka obudowa ze wzmocnionego tworzywa sztucznego lub aluminium
IP67, NEMA 4x
ATEX
http://www.pl.endress.com/komponenty
21
Uniwersalny cyfrowy przetwornik sygnałów pomiarowych
RMA42
• Dwa iskrobezpieczne wejścia uniwersalne i dwa wyjścia analogowe 4...20 mA
• Wbudowany, iskrobezpieczny zasilacz przetworników pomiarowych
• Trójkolorowy wyświetlacz LCD z bargrafem graficznym, wyświetlaniem
jednostki pomiaru i tekstu TAG
Zastosowanie
Przetwornik sygnałów pomiarowych
RMA42 przeznaczony jest
do monitorowania i przetwarzania
analogowych wartości pomiarowych.
Można go zabudować w szafkach
sterowniczych na szynie DIN.
Typowe zastosowania RMA42 obejmują:
• Monitorowanie zmiennych procesowych
• Przetwarzanie i dopasowanie sygnału
elektrycznego
• Zabudowa w szafach systemów
automatyki
• Zabezpieczenia przed przelaniem
• Sterowanie procesem z wykorzystaniem
wyjść analogowych oraz dwóch zestyków
• Systemy blokadowe dzięki certyfikacji SIL
Cechy i zalety
• Szeroki zakres napięcia zasilania
od 24 do 230 V AC / DC
• Czytelna sygnalizacja sytuacji awaryjnych
przez zmianę koloru podświetlenia
na czerwony
• Pakiet programowy do obliczania różnicy
ciśnień (tzw. Electronic dP)
• Możliwość linearyzacji sygnału
wejściowego przy użyciu
32 - punktowej tabeli
• Monitorowanie i zapis w pamięci wartości
granicznych (min. / maks.)
• Dwa zestyki swobodnie konfigurowalne
• Separacja galwaniczna
• Wyjście statusu typu otwarty kolektor
• Łatwy montaż dzięki wygrawerowanej
laserowo na obudowie instrukcji
podłączenia
• Obsługa lokalna za pomocą trzech
przycisków na panelu przednim
lub zdalna za pomocą oprogramowania
narzędziowego FieldCare
Przykład zastosowania RMA42
w zadaniu tzw. „Electronic dP”
Podstawowe dane techniczne
Typ przyrządu
Wejścia
Wielkości mierzone
Czas odświeżania
Zasilanie
Wyjścia
Sygnał wyjściowy
Przekaźniki
Binarne
Zasilanie pętli prądowej
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz
Diody LED
Obsługa
Budowa mechaniczna
Wymiary (sz. x wys. x gł.)
Stopień ochrony
Funkcje
Certyfikaty
22
http://www.pl.endress.com/komponenty
Przetwornik sygnałów pomiarowych RMA42
1 lub 2 wejścia uniwersalne z separacją galwaniczną
prąd: 0 / 4...20 mA
napięcie: 0...10 V, 2...10 V, 0...5V, ±100 mV, ±1V
rezystancja: 30...3000 Ω
termometr rezystancyjny: Pt100, Pt500, Pt1000, Cu100, Cu50, Ni100, Ni1000
termopary: typ J, K, T, N, B, S, R
200 ms
24 ... 230 V AC / DC (- 20 % / +10 %) 50 / 60 Hz
1 lub 2 wyjścia analogowe z separacją galwaniczną
prąd: 0 / 4...20 mA
napięcie: 0...10 V, 0...5 V, 2...10 V, 1...5 V
2 konfigurowalne zestyki (opcja)
1x otwarty kolektor (wyjście statusu), Imax = 200 mA, Umax = 28 V
24 V DC, 30 mA, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
2 - wierszowy LCD, trójkolorowy z sygnalizacją awarii przez zmianę koloru
podświetlenia na czerwony
wiersz 1: 5 - cyfrowy
wiersz 2: matryca programowalna do wyświetlania bargrafu, jednostki,
identyfikatora kanału (TAG)
2x status przyrządu, 2x stan przekaźników
Lokalna poprzez 3 przyciski i / lub zdalna za pomocą oprogramowania
narzędziowego FieldCare
45 x115 x 118 mm
IP20, do montażu w szafce na szynie DIN
• Linearyzacja z wykorzystaniem 32 - punktowej tabeli
• Rejestracja wartości granicznych (min. / maks.) i alarmów
• Pakiet programowy do pomiaru różnicy ciśnień
• 2 kanały obliczeniowe: suma, różnica, średnia, linearyzacja
ATEX, SIL (opcja)
Telefon:
+48
Telefon:
7171
773
0000
0000
Telefon:
+48+48
71
773
00773
00
Programowalny, główkowy przetwornik temperatury z komunikacją HART®
iTEMP® TMT82
• Uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości podłączenia do dwóch
dowolnych czujników temperatury (termorezystancyjnych i termoparowych)
• Zaprojektowany zgodnie z zaleceniami PN - EN 61508 dzięki czemu
zapewnia poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 oraz umożliwia
pracę w obwodach zabezpieczeniowych SIS o poziomie nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL3
Zastosowanie
Główkowy przetwornik temperatury
TMT82 z rodziny iTEMP® jest
przeznaczony do pracy w obwodach
zabezpieczeniowych o poziomie
nienaruszalności bezpieczeństwa
SIL2 / SIL3. Znajduje zastosowanie
w takich branżach przemysłu jak:
• Przemysł chemiczny
• Energetyka cieplna i zawodowa
• Przemysł spożywczy
• Petrochemia
Cechy i zalety
• Protokół komunikacyjny HART® 6.0
umożliwiający zaadresowanie do 63
urządzeń na magistrali sygnałowej
• Programowe „dopasowanie czujnik przetwornik” umożliwia dodatkowe
zwiększenie dokładności pomiaru
• Czytelny wyświetlacz TID10 przyłączany
do główki umożliwiający lokalną
obserwację wartości mierzonej
Podstawowe dane techniczne
Typ przetwornika
Wielkości mierzone
Temperatura
Parametry elektryczne
Protokół komunikacji
Ilość kanałów wejściowych
Pobór prądu
Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia [°C]
Montaż
Certyfikaty
Telefon:
Telefon:+48
+4871(71)
773773
00 00 00
iTEMP® TMT82
1 lub 2 wejścia uniwersalne z separacją galwaniczną
czujniki termorezystancyjne (RTD): Pt100 / 500 / 1000, Ni100 / 1000
termopary: typ J, K, E, N, C, D, B, R, S, T, U
HART® 6
2x RTD (3 - przewodowy) lub
2x dowolna termopara lub
1x RTD + 1x termopara
< 11 mA z magistrali obiektowej
- 40...85 (z wyświetlaczem maks. 70), dla ATEX wg dopuszczenia
w główce termometru obiektowego (zgodnie z DIN 43 729 kształt B)
SIL2, ATEX
http://www.pl.endress.com/temperatura
23
Moduły analizy energetycznej
Oprogramowanie do akwizycji danych
pomiarowych
Serwer
Data Access Scheduler
Baza danych
Zużycie mediów na jednostkę wytworzonego
produktu końcowego (np. na kilogram pary)
Fieldgate
FXZ520
FXZ520
Licznik elektryczności
HART multiplekser
Automatyczna sygnalizacja alarmów jeżeli wartości
graniczne nie zostały osiągnięte lub zostały
przekroczone
Prowirl
Deltatop
t – mass
Promass
P
p
te
k
g
Wykres rentowności inwestycji mających na celu
optymalizację zużycia energii (ROI)
Prosonic Flow
Promag
Omnigrad
Cerabar
System monitorowania
zużycia mediów
energetycznych
Endress+Hauser posiada najbardziej kompleksową ofertę urządzeń
pomiarowych i kontrolnych na świecie. Dostarczamy Państwu wszystko
co jest potrzebne do obiektywnej oceny zużycia energii oraz sprawności
zakładu – zaawansowanej techniki pomiarowej włącznie z transmisją
danych oraz oprogramowania służącego monitorowaniu energii.
Nasz modułowy i otwarty system monitorowania energii w prosty
sposób pozwala zintegrować wiele różnych komponentów, takich jak
przepływomierze, liczniki energii elektrycznej i gazu, rejestratory, liczniki
ciepła i przepływu oraz urządzenia transmisji danych.
Transmisja danych odbywa się protokołem HART jak również sieciami
obiektowymi (PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS)
lub bezprzewodowo w przypadku trudnodostępnych punktów
pomiarowych.
24
http://www.pl.endress.com/rozwiazania
Telefon: +48 71 773 00 00
eSight
Istniejąca SCADA lub
system zarządzania budynkiem
Istniejące
dane o produkcji
Ethernet
Monitorowanie energii
w skrócie:
20
Memograph M
Licznik ciepła
i przepływu
Sterownik obiektowy
Fieldgate
ści
• Rozwiązanie sieciowe
wykorzystujące
przeglądarkę WWW
• Oprogramowanie łatwe
w obsłudze i konfiguracji
• Oprogramowanie
i urządzenia pomiarowe
mogą być zaktualizowane
w dowolnym czasie
• Automatyczne tworzenie
raportów energetycznych
i analiz
Pomiary ilości pary,
powietrza, gazów
technicznych, wody,
kondensatu, olejów
grzewczych itd.
• Dokumentacja emisji CO2
Gazomierz / Wodomierz
Przejrzystość dzięki precyzyjnym pomiarom
Kontrolujesz wyłącznie to co mierzysz. Odpowiednie urządzenie
prawidłowo zainstalowane w stosownym miejscu pozwala
na dokładny pomiar przepływu, ciśnienia, temperatury oraz innych
ważnych zmiennych procesowych. Wysoka dokładność i stabilność
długoterminowa urządzeń Endress+Hauser stanowi podstawę
wszystkich kolejnych obliczeń i analiz – a więc również planowanych
oszczędności.
Analizuj dane energetyczne – odkryj potencjał do oszczędności
Wizualizacja i analiza danych procesowych to kluczowy element
pozwalający w pełni wykorzystać możliwości technologii pomiarowej.
Oprogramowanie eSight umożliwia analizę i raportowanie zużycia
mediów energetycznych na podstawie zgromadzonych danych
pomiarowych. Użytkownik posiada dostęp do systemu monitorowania
zużycia energii w zakładzie z dowolnego miejsca poprzez sieć
wewnętrzną lub Internet.
Oprogramowanie podzielone jest na moduły zawierające:
Inteligentna rejestracja danych
Obliczane wartości docelowe, takie jak sprawność kotła parowego, zużycie
paliwa czy spadek ciśnienia, muszą być nie tylko rejestrowane ale również
odczytywane i weryfikowane lokalnie, bezpośrednio w zakładzie.
Memograph M posiada szeroką funkcjonalność pozwalającą na:
• Analiza energetyczna, np. analiza zużycia energii oraz wydajności
sprężarek, kotłów parowych, systemów chłodniczych lub pomp;
porównanie aktualnego zużycia energii z ustalonym celem,
identyfikacja największych konsumentów energii
• Rejestrację oraz analizę danych energetycznych
• Obliczenie wartości charakterytycznych (np. zużycie energii, sprawność
kotła parowego)
• Wizualizację danych na przejrzystym wyświetlaczu graficznym
• Transfer danych (np. przez Ethernet, OPC – Server, MODBUS)
• Sygnalizację komunikatów alarmowych (wartość graniczna
• Raportowanie: tworzenie tabel, wykresów (np. krzywa sumy
skumulowanej, ekrany porównawcze), automatyczne wysyłanie
raportów energetycznych za pomocą email, itp.
Telefon: +48 71 773 00 00
• Analiza finansowa, np. koszty zużycia energii, analiza budżetu
(budżet docelowy / wykorzystany), analiza czasowa, analiza
rentowności inwestycji (ROI)
• Analiza odchylenia od ustalonego celu w celu powiadamiania
za pomocą email lub SMS
http://www.pl.endress.com/rozwiazania
25
Wspomaganie doboru przyrządów i projektowania punktów pomiarowych
Applicator 10.08
• Dobór urządzeń pomiarowych i tworzenie dokumentacji projektowej
• Projektowanie radiometrycznych punktów pomiarowych
• Biblioteka odporności korozyjnej materiałów
• Applicator dostępny on - line w Internecie lub w wersji instalacyjnej na płycie DVD
Zastosowanie
Applicator to nieodpłatne oprogramowanie,
wspomagające dobór przyrządów
pomiarowych i rozwiązań towarzyszących
na bazie znanych parametrów aplikacji
obiektowej. Oprogramowanie dostarcza
m.in. wyczerpujących szkiców, diagramów,
porównań zasad pomiaru i przyrządów oraz
umożliwia szczegółową archiwizację doboru
AKP. Applicator jest dostępny w wersji
instalacyjnej na płycie DVD lub w Internecie
w wersji online:
http://www.pl.endress.com/applicator
CHY
E CE
NOW
• Moduł projektowania punktów pomiaru
ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu
i gęstości z zastosowaniem przetworników
ciśnienia i różnicy ciśnień wyposażonych
w separatory membranowe, w tym
obliczenia:
- czasu odpowiedzi separatora
- odkształcenia membrany
- dokładności pomiaru
- przesunięcia punktu zerowego
• Udostępnienie nowej linii rurek
spiętrzających Deltatop DP6xD
• Wprowadzenie poszerzonego zakresu
pomiaru przepływu gazów i pary
za pomocą przepływomierzy masowych
Coriolisa
• Możliwość wyboru przepływomierzy
masowych Coriolisa z kalibracją fabryczną
„PremiumCal”
• Uwzględnianie wpływu prostownic
strumienia w pomiarach przepływu
za pomocą przepływomierzy wirowych,
termicznych i opartych o elementy
spiętrzające
• Pełna obsługa nowych urządzeń
• Nowy moduł weryfikacji rozliczeniowego
pomiaru przepływu (zgodność z przepisami
europejskimi) - dostępność dla wody,
cieczy innych niż woda oraz gazów
energetycznych
Podstawowe dane techniczne
Wymagania systemowe
Pamięć RAM
Procesor
Dysk twardy
Napęd DVD - ROM
Przeglądarka internetowa
Przeglądarka plików PDF
26
http://www.pl.endress.com/rozwiazania
http://www.pl.endress.com/applicator
Windows 2000, XP, Vista (z aktualną wersją Service Pack)
min. 512 MB RAM, zalecane 1024 MB
min. Pentium III 1 GHz
min. 500 MB wolnego miejsca
Wersja instalacyjna Applicator 10.05 jest dostarczana na płycie DVD
Microsoft Internet Explorer 6 lub równorzędna
Adobe® Acrobat® Reader 5.0.5 lub nowszy
Telefon: +48 71 773 00 00
Zarządzanie aparaturą obiektową
Fieldcare 2.07
• Konfiguracja i diagnostyka urządzeń pomiarowych i wykonawczych automatyki
z wspólnej stacji operatorskiej, niezależnie od ich typu i dostawcy
• Pełna dokumentacja i archiwizacja środków AKP
• Wsparcie w projektowaniu instalacji technologicznej, uruchomieniach
i obsłudze bieżącej aparatury obiektowej
Zastosowanie
Fieldcare jest oprogramowaniem
Endress+Hauser do obsługi i zarządzania
apraturą kontrolno - pomiarową, zgodnym
ze standardem FDT Group (Field
Device Tool). Fieldcare umożliwia m.in.
programowanie, diagnostykę
i dokumentację obiektowych urządzeń
automatyki różnych producentów, w tym
urządzeń pomiarowych i wykonawczych,
jak również komponentów AKP.
Oprogramowanie Fieldcare jest dostępne
w trzech wersjach, różniących się
wachlarzem możliwości zarządzania
aparaturą obiektową:
• Device Setup
• Standard
• Professional
Fieldcare 2.07 Device Setup
jest dostępny nieodpłatnie i przeznaczony
do współpracy z urządzeniami
pomiarowymi, które posiadają protokół
komunikacji cyfrowej HART, PROFIBUS
lub FOUNDATION Fieldbus. Biblioteki
DTM dla urządzeń Endress+Hauser
są dostępne nieodpłatnie. Dzięki
uniwersalnym sterownikom iDTM HART
oraz FOUNDATION Fieldbus
jest możliwa pełna obsługa urządzeń,
które nie wspierają technologii FDT/DTM
(brak oryginalnych bibliotek). Tym samym,
inwestując w produkty Endress+Hauser,
nie ponoszą Państwo dodatkowych
kosztów, aby w wygodny i przyjemny
sposób je sparametryzować oraz zarządzać
nimi za pomocą komputera PC.
Fieldcare Device Setup w wersji
instalacyjnej oraz biblioteka sterowników
DTM do aparatury Endress+Hauser
są dostępne w Internecie pod adresem
http://www.pl.endress.com/fieldcare
oraz dostarczane w standardzie
z większością przetworników poziomu
Endress+Hauser.
Aby otrzymać płytę CD z wersją
instalacyjną Fieldcare Device Setup,
prosimy o kontakt z najbliższym biurem
Endress+Hauser Polska. Dane kontaktowe
znajdą Państwo na stronie 35 niniejszej
publikacji.
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com/rozwiazania
27
Pomiary pH w zakładach papierniczych
Nowoczesne elektrody pH w wersji BT (z zaporą jonową)
z technologią Memosens, doskonale sprawdzające się
w najtrudniejszych warunkach procesowych
Maszyna papiernicza MP-7
w zakładach papierniczych Mondi Świecie SA
Przemysł papierniczy, jako jedna
z dobrze rozwijających się gałęzi
gospodarki na świecie, wymaga coraz
to bardziej ulepszonych urządzeń
pomiarowych, które efektywnie
wspomagają proces produkcyjny.
Dlatego też dotychczas stosowane
elektrody do pomiarów pH w różnych
etapach wytwarzania papieru często
ulegały szybkiemu zużyciu. Zazwyczaj
warunki panujące w medium są
przyczyną zatruwania systemu
referencyjnego, co w efekcie powoduje
niewłaściwy pomiar wartości pH.
Różne modyfikacje wprowadzające
odporne na zanieczyszczenia diafragmy
drewniane lub korkowe powodują
niestety bardzo długi czas odpowiedzi
czujnika. Okazało się że elektrody
pH z zaporą jonową, dzięki swojej
specjalnej kostrukcji sprawdzają
się w przemyśle papierniczym,
cukrowniczym oraz chemicznym.
Takie rozwiązania aplikacyjne
z powodzeniem zostały zastosowane
na maszynach papierniczych
w zakładach Mondi Świecie S.A.
28
http://www.pl.endress.com
Elektrody CPS11D - BT
pracujące w armaturach CPA450
Przetworniki pomiarowe Liquiline CM42 w pełni
wykorzystujące cyfrową technologię Memosens
Parametry medium
Papier jest najczęściej wytwarzany z pulpy,
medium zawierającego drewniane włókna
i wodę, które nosi nazwę masy
papierniczej. Można do niej dodać
także papier pochodzący z makulatury,
po uprzednim usunięciu z niego farby
drukarskiej. Dodatek różnych substancji
chemicznych w trakcie produkcji
papieru, m.in. kaolinu (powodującego
nieprzepuszczanie światła) a także
uszlachetniaczy oraz silnych związków
wybielających powoduje wzrost zawartości
części stałych w masie papiernicznej.
Ich zawartość na poziomie dochodzącym
bardzo często do 8 % powoduje problemy
z pomiarami kluczowych parametrów
procesu, m.in. wartości pH.
jej ochrona przez wprowadzenie do układu
ciekłego AgCl. Taka konstrukcja elektrod
umożliwia zastosowanie ich wszędzie tam,
gdzie występuje zwiększona zawartość
części stałych.
Nowe elektrody z zaporą jonową
Opracowane dwie nowe elektrody
pH: CPS11D - BT oraz CPS91D - BT,
obie wykonane w technologii cyfrowej
Memosens z powodzeniem radzą sobie
z pomiarami w najtrudniejszych warunkach
procesowych. Nowością w elektrodach
jest sposób zabezpieczenia systemu
referencyjnego poprzez zastosowanie
wewnątrz nich wymienników jonowych.
Ochraniają one układ przed wnikaniem
związków powodujących zatruwanie
elektrody, takich jak jony siarczkowe,
amonowe oraz inne halogenki.
Dodatkowym atutem elektrody
referencyjnej (chlorosrebrowej) jest
Układ do pomiaru pH
Kompletne układy pomiarowe pracujące
w zakładach papierniczych w Mondi
Świecie S.A. opierają się na połączeniu
cyfrowej elektrody pH (z technologią
Memosens) CPS11D - BT lub CPS91D - BT
oraz przetwornika pomiarowego
Liquiline CM42. Elektrody są najczęściej
zamontowane w armaturach wysuwalnych
CPA450, sterowanych manualnie.
W zaawansowanych aplikacjach bardzo
dobrze sprawdzają się armatury procesowe
z napędem pneumatycznym, np. CPA473.
Korzyści
Wiarygodne i wyjątkowo stabilne pomiary
pH w najtrudniejszych warunkach
procesowych (zwiększona zawartość
części stałych): przemysł papierniczy,
cukrowniczy, ciężka synteza chemiczna.
• Ponad 6 - krotnie dłuższa żywotność
niż standardowych elektrod pH dzięki
zastosowaniu zapory jonowej
• Szybki i wiarygodny pomiar w medium
• Szerokie możliwości aplikacyjne
• Zaawansowana diagnostyka elektrody
dzięki technologii Memosens
• Menu przetwornika w języku polskim
Telefon: +48 71 773 00 00
Pomiary pH w zakładach papiernicznych
CPS11D - BT
cyfrowa elektroda pH
z zaporą jonową
CPS91D - BT
cyfrowa elektroda pH
z zaporą jonową
Liquiline CM42
2 - przewodowy
przetwornik pomiarowy
Elektroda pH (wykonana w
technologii Memosens) z
diafragmą teflonową i zaporą
jonową w części referencyjnej
Elektroda pH (wykonana
w technologii Memosens)
bez diafragmy oraz z zaporą
jonową w części referencyjnej
Przetwornik do pomiarów
pH w pełni wykorzystujący
technologię Memosens i jej
zalety
• Wysoka stabilność
pomiarów pH w mediach
o dużej zawartość części
stałych
• Wydłużona żywotność
dzięki specjalnej konstrukcji
części referencyjnej
• Zakres pomiarowy
0 - 14 pH oraz 0 - 135 oC
• Wbudowany czujnik
temperatury
• Możliwość zastosowania
przy ciśnieniu do 16 bar
• Wygodna kalibracja
laboratoryjna dzięki
wbudowanej pamięci
• Opcja użycia elektrody
w strefie zagrożonej
wybuchem
• Idealna do pomiarów pH
w gęstych zawiesinach
i emulsjach
• Podwyższona żywotność
dzięki dodatkowemu
zabezpieczeniu części
referencyjnej
• Zakres pomiarowy
0 - 14 pH oraz 0 - 110 oC
• Wbudowany czujnik
temperatury
• Możliwość zastosowania
przy ciśnieniu do 13 bar
• Wygodna kalibracja
laboratoryjna dzięki
wbudowanej pamięci
• Opcja użycia elektrody
w strefie zagrożonej
wybuchem
• Funkcja automatycznego
rozpoznawania
podłączonych elektrod
• Pełna diagnostyka elektrod
• Rejestr zdarzeń oraz
parametrów pracy elektrody
• Proste i przejrzyste menu
w języku polskim
• Wygodny przycisk
Navigator umożliwiający
intuicyjne poruszanie
się po menu
• Sygnalizacja błędów
za pomocą diody LED
• Obsługa wyjść analogowych
oraz pełne wsparcie
protokołów cyfrowych:
HART, PROFIBUS,
Foundation Fieldbus
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com
29
Skład akcyzowy olejów aromatycznych
System kontrolno - pomiarowy Endress+Hauser
Rozliczanie oraz raportowanie wydań i przyjęć cieczy
Usługi zatwierdzenia typu i legalizacji zbiornika pomiarowego
SYNTHOS DWORY sp. z o.o.
w Oświęcimiu
Endress+Hauser jest dostawcą
kompletnego systemu kontrolno
-pomiarowego dla zbiorników
w składach akcyzowych, który spełnia
wszystkie wymagania polskiego prawa
metrologicznego i podatkowego.
Dział rozwiązań systemowych
Endress+Hauser Polska realizuje
„pod klucz” zadania zatwierdzenia
typu i legalizacji zbiorników, w tym:
• projekt techniczny
• kompletacja dokumentacji
• uzgodnienia z Głównym Urzędem
Miar w imieniu Inwestora
• litrażowanie oraz prace na zbiorniku
wraz z pracownikami Okręgowego
Urzędu Miar
• dostawa systemu kontrolno pomiarowego i jego uruchomienie
• montaż mechaniczny, położenie tras
kablowych oraz prefabrykacja
rozdzielni elektrycznych
• szkolenie służb utrzymania ruchu
• kontrakt serwisowy na okresowe
przeglądy systemu
Efektem końcowym wymienionych
prac Endress+Hauser jest uzyskanie
zatwierdzenia typu zbiornika oraz
świadectwa legalizacji pierwotnej.
30
http://www.pl.endress.com
Zbiorniki pomiarowe w składzie akcyzowym
na Wydziale Kauczuku SYNTHOS DWORY sp. z o.o.
Profil Inwestora
SYNTHOS SA jest jednym z największych
producentów surowców chemicznych
w Polsce, w tym pierwszym w Europie
wytwórcą kauczuków emulsyjnych
oraz trzecim producentem polistyrenu
do spieniania. Działalność firmy skupia się
na 3 głównych grupach produktowych:
• kauczukach i lateksach syntetycznych
• tworzywach styrenowych (PS, EPS, XPS)
• dyspersjach styrenowo - akrylowych,
akrylowych i winylowych.
Dynamiczny rozwój SYNTHOS SA
w ostatnich latach uczynił ze spółki
przedsiębiorstwo konkurencyjne,
bezpieczne i przyjazne środowisku,
dostarczające na rynek nowoczesne
produkty wysokiej jakości. Sprzyja temu
wdrożony i potwierdzony certyfikatami
Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.
SYNTHOS SA zarządza dwoma spółkami
produkcyjnymi - SYNTHOS DWORY
sp. z o.o. (Oświęcim) oraz SYNTHOS
KRALUPY a.s. (Kralupy, Republika Czeska).
Zadanie inwestycyjne
Realizacja „pod klucz” systemu
rozliczeniowego dla zbiorników 400 m3
nr 151 / 152 oraz 65 m3 nr 162A / 162B,
przeznaczonych do przechowywania
olejów aromatycznych, TDAE oraz MES.
Są to surowce do produkcji kauczuku
syntetycznego. Zbiorniki z wężownicami
parowymi są izolowane termicznie.
Podstawowe urządzenia pomiarowe Endress+Hauser:
radarowy przetwornik poziomu Micropilot S FMR540 (26 GHz)
oraz przetwornik temperatury średniej Prothermo NMT539
Analiza zadania
Oleje aromatyczne są dostarczane
na Wydział Kauczuku cysternami
drogowymi i pompowane do zbiorników
składu akcyzowego. Rozliczanie objętości
jest realizowane za pomocą zbiorników
i według wzoru:
Vh = Vi + Ki × (hz - hi),
gdzie
Vh - objętość cieczy w [dm3] dla wysokości hz
napełnienia zbiornika w temperaturze 20 ºC
Vi - objętość cieczy w [dm3] dla wysokości hi
napełnienia, zawarta w tabeli objętości zbiornika
Ki - współczynnik przyrostu objętości cieczy
w przedziale interpolacyjnym między hi a hz
zawarty w tabeli objętości zbiornika w [dm3/mm]
hz - wysokość napełnienia zbiornika w [mm] mierzona
radarowym przetwornikiem poziomu Micropilot S
hi - wysokość napełnienia zbiornika w [mm] (najbliższa
mniejsza od hz) zawarta w tabeli objętości zbiornika
Rozwiązanie zadania
Endress+Hauser został wybrany przez
inwestora jako partner strategiczny,
o czym zadecydowały m.in.
kompleksowość oferty Endress+Hauser,
doświadczenie w realizacji podobnych
zadań, wysoka jakość techniczna systemu
kontrolno-pomiarowego oraz atrakcyjna
cena dostaw i usług. Kontrakt zrealizowano
w ciągu 10 miesięcy, uzyskując
zatwierdzenie typu zbiorników (PLT 093)
oraz świadectwa legalizacji pierwotnej
ważne do dnia 31.12.2020 r.
Telefon: +48 71 773 00 00
System Endress+Hauser na legalizowanym zbiorniku pomiarowym
Radarowy przetwornik poziomu Micropilot S FMR540
(26 GHz, antena stożkowa DN100) z zatwierdzeniem typu PTB,
NMi, świadectwem zgodności z OIML R85 oraz protokołem
wzorcowania przed zainstalowaniem na zbiorniku
(norma PN - EN ISO / IEC 17025) pełni funkcję miernika klasy II
wysokości napełnienia zbiornika (błąd graniczny 2 mm pomiaru
powyżej 10 m wysokości zbiornika). Przyrząd pracuje jako element
HART Slave pętli Multidrop, utworzonej na zbiorniku pomiarowym.
Punktowy koncentrator danych NRF590 pracuje jako HART Master
w pętli HART Multidrop, cyklicznie zbierając informacje z każdego
przetwornika pomiarowego na zbiorniku, pełniącego rolę HART
Slave. Jednocześnie, NRF590 gwarantuje iskrobezpieczne zasilanie
24V DC dla wszystkich przyrządów, podgląd wartości mierzonych
oraz podstawową konfigurację i diagnostykę przetworników bez
konieczności wchodzenia na zbiornik i stosowania dodatkowych
programatorów. Za pomocą znanego powszechnie protokołu
Modbus RTU informacje o wartościach mierzonych i obliczonych są
wysyłane do systemu nadrzędnego, w którym wprowadzono tabele
objętości zbiorników oraz matematyczne reguły przeliczeniowe.
Sonda Prothermo NMT539 mierzy średnią temperaturę oleju
i strefy lotnej nad jego powierzchnią z dokładnością 0.1 °C.
Dopuszczalny zakres pomiaru wynosi - 55...235 °C.
Czujniki Pt100 klasy A są równomiernie rozmieszczone na całej
długości pochwy termometru w liczbie maksymalnie 16 sztuk.
Każda sonda jest weryfikowana fabrycznie pod kątem dokładności
pomiaru. Nieodłącznym elementem dostawy sondy jest świadectwo
opisanej weryfikacji.
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com
31
Skład podatkowy mazutu
System kontrolno-pomiarowy Endress+Hauser
Raportowanie i wizualizacja zbiorników mazutowni
zgodnie z zarządzeniem Urzędu Regulacji Energetyki
Elektrownia Kozienice SA (grupa ENEA SA)
w Świerżach Górnych
Mazut jest używany jako paliwo
rozpałkowe w kotłach energetycznych.
Zgodnie z zarządzeniem Urzędu
Regulacji Energetyki oraz
rozporządzeniem Ministra Finansów
w sprawie warunków prowadzenia
składów podatkowych, zbiorniki
stokażowe energetycznego paliwa
rozpałkowego podlegają kontroli
metrologicznej. Odbywa się ona
według zapisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań, którym powinny
odpowiadać zbiorniki pomiarowe.
Endress+Hauser jest dostawcą
usług i kompletnego systemu
kontrolno-pomiarowego dla składów
podatkowych, który spełnia wszystkie
wymagania polskiego prawa
metrologicznego i podatkowego.
Endress+Hauser Polska realizuje
w całości projekty, których efektem
końcowym jest utworzenie składu
podatkowego zbiorników paliwa
ciekłego dla palników kotłów.
Wśród wielu korzyści Inwestora
są m.in. pozyskanie jednego,
kompetentego i rzetelnego partnera
w postaci Endress+Hauser Polska
oraz najwyższej jakości systemu
kontrolno-pomiarowego, którego
wszystkie składniki wytwarza
Endress+Hauser.
32
http://www.pl.endress.com
Profil Inwestora
Elektrownia Kozienice Spółka Akcyjna
to największa, opalana węglem kamiennym
zawodowa elektrownia w Polsce.
Jest jednym z głównych filarów Grupy
Energetycznej ENEA SA. Elektrownia
posiada 10 wysokosprawnych bloków
energetycznych o łącznej mocy osiągalnej
2880 MW, co daje 11 % udziału w rynku
produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Zdolność produkcyjna zainstalowanych
jednostek wytwórczych to rocznie
ok. 15 TWh. Moc zainstalowana
oraz położenie sprawiają, że Elektrownia
jest jednym z najważniejszych węzłów
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Uruchomienie pierwszego bloku o mocy
200 MW nastąpiło w 1972 roku, natomiast
budowa Elektrowni została zakończona
w 1979 roku oddaniem do eksploatacji
drugiego bloku o mocy 500 MW (nr 10).
Zadanie inwestycyjne
Realizacja „pod klucz” systemu
rozliczeniowego masy dla trzech
zbiorników z olejem opałowym RG 3
o pojemności ok. 2000 m3 (średnica
15700 mm i wysokość 11500 mm).
W zakresie zadania znalazły się m.in.
dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej,
systemu archiwizacji danych, wizualizacji
i raportowania oraz usługi zatwierdzenia
typu GUM zbiornika i pozyskania
świadectwa legalizacji pierwotnej.
Zbiorniki magazynowe mazutu o pojemności 2000 m3
na terenie Elektrowni Kozienice SA
Analiza zadania
Mazut o wartości opałowej ok. 41 MJ/kg
jest dostarczany do elektrowni cysternami
kolejowymi z Rafinerii Lotos w Gdańsku.
Po przepompowaniu do zbiorników
stokażowych z dennymi wężownicami
grzejnymi jest on używany jako medium
rozpałkowe w kotłach. Dotychczas masę
mazutu określano poprzez ręczny pomiar
wysokości napełnienia zbiorników
za pomocą przymiaru wstęgowego,
tabeli objętości zbiornika oraz laboratoryjnie
wyznaczonej gęstości mazutu.
Rozwiązanie zadania
Automatyka kontrolno-pomiarowa
mazutowni w Elektrowni Kozienice została
zrealizowana przez Endress+Hauser Polska
w grudniu 2009 roku. Każdy zbiornik
wyposażono w bezkontaktowy, radarowy
przetwornik wysokości napełnienia
Micropilot S FMR533 i sondę średniej
temperatury Prothermo NMT539. Gęstość
mazutu jest określana metodą hybrydową
HTMS przy użyciu przetwornika ciśnienia
Cerabar S PMP71 oraz radaru FMR533.
System archiwizacji, wizualizacji
i raportowania Tankvision komunikuje się
z systemem DCS za pomocą Modbus
TCP/IP. Rurociągi DN100 zasilania bloków
w mazut i powrotu wyposażono w grzane
przepływomierze masowe Proline
Promass 83F o klasie dokładności 0,05 %,
wzorcowane według ISO 17025.
Telefon: +48 71 773 00 00
System Endress+Hauser w mazutowni Elektrowni Kozienice SA
System Tankvision używa powszechnie znanych protokołów
komunikacyjnych i nie wymaga opłat licencyjnych za dostęp
wielostanowiskowy z nadanym poziomem uprawnień.
Sonda średniej temperatury
Prothermo NMT539
z sześcioma równomiernie
rozmieszczonymi na całej
wysokości zbiornika
czujnikami Pt100.
Dokładność pomiaru średniej
temperatury wynosi ±0,1 °C.
Punktowy koncentrator danych NRF590
dostarcza iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC
dla wszystkich urządzeń pomiarowych
na zbiorniku. Wyświetla wartości mierzone
oraz przesyła je do systemu Tankvision
za pomocą protokołu cyfrowego.
Radarowy przetwornik poziomu mazutu
Micropilot S FMR533 z anteną paraboliczną
i świadectwem wzorcowania z akredytowanego
przez NMi poziomego stanowiska kalibracyjnego
Endress+Hauser.
Niepewność wzorcowania wynosi ±0,25 mm.
Dokładność pomiaru poziomu wynosi ±1 mm.
Przetwornik ciśnienia Cerabar S PMP71
z fabrycznym protokołem kalibracji Endress+Hauser
na stanowisku akredytowanym przez PTB/DKD.
Dokładność pomiaru ciśnienia wynosi ±0,05 %
zakresu ustawionego.
Telefon: +48 71 773 00 00
http://www.pl.endress.com
33
Dodatek
cena od 415,- PLN
dostawa 48 godzin
Przetwornik sygnałowy
RMA42
• Zasilanie przetworników
2 - przewodowych 4...20 mA
• Wyjście 4...20 mA z 32 - pkt.
linearyzacją pomiaru
• 2 programowalne zestyki
wartości granicznych
Wskaźnik RIA45 / 46
• Zasilanie przetworników
2 - przewodowych 4...20 mA
• 5 - pozycyjny wyświetlacz
LED ze wskazaniem
słupkowym
• 32 - pkt. linearyzacja pomiaru
cena od 759,- PLN
dostawa 48 godzin
Wskaźniki RIA16
• 5 - pozycyjny wyświetlacz LCD
ze wskazaniem słupkowym
• Obudowa z tworzywa
lub aluminiowa
• Sygnalizacja przekroczenia
wartości granicznej
Ograniczniki przepięć
Zasilacz separujący RN221N
• Zasilanie przetworników
2 - przewodowych 4...20 mA
• Dwukierunkowa transmisja
sygnału HART®
• Separacja galwaniczna
Wskaźniki / Rejestratory
Zasilacze / Przetworniki sygnałowe
Zasilacze / Wskaźniki / Ochronniki
Ochronniki listwowe
HAW56x
• Zabezpieczenie obwodów
pomiarowych i zasilających
• Wygodny montaż listwowy
• Wymienność modułów
cena od 155,- PLN
dostawa 48 godzin
Ochronnik kompaktowy
HAW569
• Zabezpieczenie obwodów
pomiarowych
• Montaż bezpośrednio
na przetworniku
pomiarowym
cena od 399,- PLN
dostawa 48 godzin
cena od 879,- PLN
dostawa 48 godzin
Serwer Fieldgate FXA320
• Transmisja na odległość
wartości mierzonych
• Interfejsy
Ethernet / GSM / modem
telefoniczny
• Współpraca z przetwornikami
4...20 mA
cena od 738,- PLN
dostawa 48 godzin
Rejestrator Ecograph T
• Kolorowy ekran LCD
• Wersja 3 - lub 6 - kanałowa
• Polskie menu użytkownika
• Wbudowany serwer
sieciowy
cena od 580,- EUR
dostawa od 5 dni roboczych
cena od 3.243,- PLN
dostawa 48 godzin
34
http://www.pl.endress.com/komponenty
Telefon: +48 71 773 00 00
Dodatek
Zespoły techniczno - handlowe Endress+Hauser
Miasto / Region
Inżynier sprzedaży
Kontakt
Bydgoszcz /
Kujawsko - pomorski
Gdańsk / Północny
Janusz Kraus
Tel.: 0 607 829 629
Przygotowanie ofert
i doradztwo techniczne
Przemysław Bajor
Kontakt
Realizacja zamówień
Kontakt
Jarosław Wojtak
Tel.: 0 601 960 122
Przemysław Bajor
Tel.: 071 773 00 24
Kinga Paczkowska
Tel.: 071 773 00 30
Gliwice / Górnośląski
Krzysztof Iwanow
Marek Edut
Tel.: 0 601 673 481
Tel.: 0 661 113 084
Paweł Tkaczyk
Paweł Węgłowski
Tel.: 071 773 00 21
Tel.: 071 773 00 44
Kinga Paczkowska
Tel.: 071 773 00 30
Kraków / Małopolski
Artur Szczurek
Tel.: 0 601 678 560
Wojciech Karaś
Tel.: 071 773 00 32
Magdalena Włodarczyk
Tel.: 071 773 00 42
Łódź / Łódzki
Łukasz Sobieraj
Tel.: 0 661 113 080
Mariusz Morzyński
Tel.: 071 773 00 45
Kinga Paczkowska
Tel.: 071 773 00 30
Poznań / Wielkopolski
Łukasz Lenkiewicz
Damian Bogusz
Tel.: 0 603 387 042
Tel.: 0 661 114 048
Grzegorz Wrębiak
Tel.: 071 773 00 40
Tel.: 071 773 00 40
Magdalena Włodarczyk
Tel.: 071 773 00 42
Rzeszów / Podkarpacki
Artur Szczurek
Tel.: 0 601 678 560
Wojciech Karaś
Tel.: 071 773 00 32
Magdalena Włodarczyk
Tel.: 071 773 00 42
Szczecin / Zachodniopomorski
Łukasz Kuźmiński
Tel.: 0 607 830 345
Paweł Węgłowski
Tel.: 071 773 00 44
Magdalena Włodarczyk
Tel.: 071 773 00 42
Warszawa /
Północno - wschodni
Warszawa / Centralny
Radosław Baranowski
Tel.: 0 607 830 360
Michał Olender
Tel.: 022 720 10 90
Agnieszka Bukowicz
Tel.: 071 773 00 29
Julian Dobiecki
Michał Sąsiadek
Tel.: 0 601 673 484
Tel.: 0 661 113 431
Łukasz Leleń
Michał Olender
Tel.: 022 720 10 89
Tel.: 022 720 10 90
Agnieszka Bukowicz
Tel.: 071 773 00 29
Wrocław / Dolnośląski
Rafał Domiński
Tel.: 0 601 673 483
Mariusz Morzyński
Tel.: 071 773 00 45
Agnieszka Bukowicz
Tel.: 071 773 00 29
Tel.: 071 773 00 24
Magdalena Włodarczyk
Tel.: 071 773 00 42
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez używania polskich znaków diakrytycznych):
[email protected]
35
People for Process Automation
Endress+Hauser jest wiodącym dostawcą
przyrządów pomiarowych i rozwiązań
automatyki procesów dla wszystkich gałęzi
inżynierii przemysłowej.
Wspieramy logistykę przedsiębiorstw,
dostarczając systemy telemetryczne
do gromadzenia oraz przetwarzania danych
o procesach i stanach magazynowych.
Nasza oferta to połączenie najwyższej
jakości produktów, atrakcyjnych cen
i kompleksowego wsparcia serwisowego.
Gwarancja niezawodności i efektywności
naszych rozwiązań daje przewagę
konkurencyjną naszych Klientów.
Globalna sieć zakładów produkcyjnych
oraz przedstawicielstw lokalnych utwierdza
pozycję Endress+Hauser jako lidera
rynkowego. Oddziały regionalne w całej
Polsce służą Państwu pomocą i wsparciem
w doborze i eksploatacji systemów
kontrolno - pomiarowych Endress+Hauser.
Fundamentem marki Endress+Hauser
od 55 lat jej istnienia na rynku automatyki
procesów jest doświadczenie i wiedza
o procesach technologicznych
we wszystkich branżach przemysłu
oraz kreatywność i zaangażowanie
naszych pracowników.
Opieka serwisowa
na najwyższym poziomie
Ogólnopolska sieć serwisowa
Endress+Hauser jest oparta na grupie
wykwalifikowanych inżynierów, którzy
dzięki posiadanej wiedzy o procesach
technologicznych gwarantują Państwu,
że wykorzystywane w nich przyrządy
pomiarowe Endress+Hauser będą działały
zgodnie ze specyfikacją i przeznaczeniem.
Inżynierowie serwisu Endress+Hauser
dokonują indywidualnych lub opartych
o kontrakty serwisowe uruchomień,
konserwacji, czynności diagnostycznych,
napraw, kalibracji, audytów i szkoleń służb
utrzymania ruchu na Państwa instalacji
technologicznej.
Serwis Endress+Hauser Polska pozostaje
zawsze do Państwa dyspozycji, nawet
wiele lat po wyprodukowaniu
i zainstalowaniu przyrządów. Długoletnie
tradycje Endress+Hauser w zakresie
automatyki i pomiarów, stabilna pozycja
rynkowa firmy oraz rozwinięta sieć biur
regionalnych gwarantują Państwu
pełne bezpieczeństwo w zakresie opieki
na najwyższym poziomie nad aparaturą
kontrolno - pomiarową Endress+Hauser.
Kontakt z centralą serwisu
Endress+Hauser Polska:
Tel.: +48 71 773 00 10
Fax: +48 71 773 00 62
e-mail: [email protected]
09.03/MMC
Polska
Biuro Centralne
Endress+Hauser Polska
spółka z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław
Tel.: +48 71 773 00 00
Fax: +48 71 773 00 60
[email protected]
http://www.pl.endress.com

Podobne dokumenty

please fill out - Endress+Hauser

please fill out - Endress+Hauser zastosowanych przyrządów pomiarowych. W wyniku weryfikacji jednostka certyfikująca wydała nam pozytywną opinię o spełnieniu wymogów wysokosprawnej kogeneracji i możliwości ubiegania się o świadectw...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych

Instrukcja obsługi Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Zamieszczone w niniejszej instrukcji uwagi dotyczące bezpieczeństwa zostały wyróżnione za

Bardziej szczegółowo

Pobierz broszurę

Pobierz broszurę otwartych i magazynowych • Sygnalizacja poziomu, np. na filtrach żwirowych, pomiar poziomu osuszonego osadu • Funkcja 32-punktowej linearyzacji • Intuicyjne, kontekstowe menu użytkownika i podgląd ...

Bardziej szczegółowo