opis PDF tutaj

Transkrypt

opis PDF tutaj
Hodowca: Monsanto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Najwyższa ogólna zdrowotność
Najdorodniejsze ziarno i najwyższa masa tysiąca ziaren
Doskonałe parametry paszowe
Wysoka odporność na wyleganie
Helltop pochodzi od hodowcy posiadającego duże doświadczenie w hodowli żyta
liniowego, który wprowadził nowy dla żyta system hybrydyzacji – CMS. Rezultatem
tego systemu hybrydyzacji jest bardzo wysoki potencjał plonowania.
Helltop w badaniach porównawczych COBORU w 2011 roku uzyskał średnio 117 %
wzorca, osiągając jeden z najwyższych wyników. Na najsłabszych stanowiskach
różnica w plonie była jeszcze większa – 121 % wzorca pozostawiło w tyle całą
konkurencję. W 2014 roku uzyskał 123 % wzorca i był najlepszą z badanych odmian.
Rośliny Helltopa posiadają bardzo długie, dorodne i silnie zaziarnione kłosy. W
strukturze tworzenia plonu największe znaczenie ma jednak masa ziaren. Rośliny
nalewają niezwykle grube i ciężkie ziarno, osiągające MTZ nawet powyżej 40 g.
Najlepsza pod względem tego parametru odmiana żyta w badaniach Coboru w 2013
roku osiągnęła MTZ na poziomie 36g.
Ten sposób budowy wysokiego plonu nie opiera się na gęstości łanu. Za optimum uważa
się obsadę kłosów przed zbiorem na poziomie 450-500 szt/m2. Helltop jako odmiana o
średnim krzewieniu nie ma tendencji do tworzenia nadmiernej liczby pędów
produkcyjnych. Z tego względu nie zaleca się również radykalnego obniżania normy
wysiewu nawet w przypadku bardzo wczesnego terminu siewu.
Norma wysiewu w terminie wczesnym oscylować powinna w granicach 190-200
nasion/m2. W terminie optymalnym uzasadniona ilość na m/2 to 200-220 nasion a w
przypadku opóźnień wysiewu jego normę należy odpowiednio zwiększyć do nawet 260
nasion m/2.
Rośliny charakteryzują się bardzo długim źdźbłem. Jednak Helltop nie ma problemu z
wyleganiem i odznacza się jedną z najwyższych odporności. Źródłem tak wysokiej
stabilności łanu przy jego wysokości jest bardzo grube źdźbło, o większej liczbie wiązek
przewodzących i specyficznej budowie ścian komórkowych, wyścielonych silnie
ligniną, która zapewnia wysoką stabilność i sprężystość.
•
Dużym atutem tej odmiany jest wysoki poziom zdrowotności. Pod względem
odporności na mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową Helltop jest na chwilę obecną
praktycznie bezkonkurencyjny.
Źródło: http://www.dalgety.pl/pl/nasiona/uprawy-ozime/zyto-ozime/120-helltop

Podobne dokumenty