Krystalizacja kamienia - Kiehl

Transkrypt

Krystalizacja kamienia - Kiehl
Pielęgnacja kamienia
Krok po kroku!
Krystalizacja
Krystalizacja sprawia, że wszystkie rodzaje podłóg z kamienia naturalnego zawierające
wapń stają się błyszczące, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, odpierają brud i są łatwe
w pielęgnacji. Krystalizacja podkreśla naturalne piękno różnych powierzchni kamiennych
zapwierających wapń.
Krok 1: Czynności wstępne
Przed przystąpieniem do krystalizacji należy z posadzki kamiennej usunąć w procesie
mycia gruntownego wszystkie stare warstwy filmów pielęgnacyjnych i zabrudzenia.
Krok 2: Przygotowanie maszyn
Maszynę jednotarczową zaopatrzyć w pad do krystalizacji.
Maszynę o walcowatej szczotce wyposażyć w
odpowiednią gruboziarnistą szczotkę.
Wskazówka!
Aby nie doszło do uszkodzenia posadzki kamiennej zawierającej wapń przez
siatkę stalową, która pozostawia na powierzchni rdzewiejące ślady, należy
używać specjalnego pada do krystalizacji, który nie rdzewieje i optymalizuje
proces krystalizacji.
Krok 3: Krystalizacja
Pracować odcinkami!
Nie rozcieńczonym krystalizatorem spryskać oszczędnie
powierzchnię (maks. 1 m²) i natychmiast obrobić ją maszyną
jednotarczową i padem do krystalizacji, aż do powstania
pożądanego połysku. Jeżeli pad zaczyna brudzić należy go
odwrócić lub wymienić na nowy.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i sposobu użycia umieszczonych na etykietce opakowania, w opisie produktu
oraz w karcie charakterystyki. Należy także stosować się do rekomendacji mycia i pielęgnacji producenta oraz instrukcji obsługi
użytej maszyny i urządzeń.
Strona 1
Johannes Kiehl KG 22.01.10
Pielęgnacja kamienia
Krok po kroku!
Krystalizacja
Krok 4: Polerowanie
W celu uzyskania jednolitego wysokiego połysku należy
wypolerować powierzchnię równomiernie zachodzącymi na
siebie torami maszyną High-Speed.
.
Krok 5: Czyszczenie narzędzi pracy
Maszyny i narzędzia pracy wyczyścić wilgotną ściereczką.
Kabel wyczyścić ściereczką i sprawdzić pod kątem
ewentualnych uszkodzeń.
.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i sposobu użycia umieszczonych na etykietce opakowania, w opisie produktu
oraz w karcie charakterystyki. Należy także stosować się do rekomendacji mycia i pielęgnacji producenta oraz instrukcji obsługi
użytej maszyny i urządzeń.
Strona 2
Johannes Kiehl KG 22.01.10

Podobne dokumenty