KURS: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA DLA SENIORÓW I NIE

Transkrypt

KURS: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA DLA SENIORÓW I NIE
KURS:
PODSTAWY OBSŁUGI
KOMPUTERA DLA
SENIORÓW I NIE TYLKO
P O Z O S TA Ł E
KURSY
KOMPUTEROWE
N A U C Z S I P O D S TAW O W E J
OBSŁUGI KOMPUTERA.
1. Rodzaje komputerów oraz ich budowa.
 PODSTAWY OBSŁUGI
INTERNETU,
PROGRAMÓW
POCZTOWYCH,
KOMUNIKATORÓW
ORAZ PORTALI
SPOŁECZNO CIOWYCH
2. Uruchamianie i wył czanie
 OBSŁUGA PROGRAMU
MS WORD DLA
POCZ TKUJ CYCH
5. Wyszukiwanie, tworzenie oraz przenoszenie plików
i folderów na komputerze oraz innych no nikach
danych
 OBSŁUGA PROGRAMU
MS EXCEL DLA
POCZ TKUJ CYCH
3. Zapoznanie z podstawowymi programami
w rodowisku Windows
4. Podstawowe działania na oknach (przeł czenie,
minimalizacja, powi kszanie, zamykanie)
6. Obsługa WordPad – tworzenie pism, formatowanie,
wstawianie grafiki
7. Drukowanie
Po uko czeniu otrzymasz:
 Za wiadczenie MEN o uko czeniu kursu
 Certyfikat
Ilo ć miejsc ograniczona!!! Ju teraz zarezerwuj sobie miejsce:
ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Telefax 32/ 203-41-75, kom. 720-820-804
[email protected]; [email protected]
WWW.EFFEKT.BIZ.PL
WWW.FACEBOOK.COM/EFFEKT.KATOWIC
E

Podobne dokumenty