Program zajęć kółka dla maturzystów Cele:

Transkrypt

Program zajęć kółka dla maturzystów Cele:
Program zajęć kółka dla maturzystów
Prowadzący- Agata Niepokój
Kółko adresowane dla uczniów liceum i technikum zdających maturę z biologii
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu ( poniedziałek: godzina 14.00-14.45 sala A9)
Ilość godzin przewidzianych do realizacji w ciągu roku :37
Cele:
- powtórzenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z omówionych w klasie II działów
biologii,
- pogłębianie umiejętności rozwiązywania arkuszy maturalnych z biologii na poziomie
rozszerzonym,
- analizowanie i odczytywanie danych zawartych w tabelach, schematach, wykresach,
- wdrażanie do samodzielnej pracy,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,
Tematyka zajęć, podstawowe bloki tematyczne:
1. Genetyka, biotechnologia:
Kwasy nukleinowe, replikacja DNA, biosynteza białka, inżynieria genetyczna, mutacje,
rozwiązywanie zadań genetycznych.
2. Ewolucjonizm i antropogeneza:
Poglądy na pochodzenie życia, czynniki ewolucji, prawidłowości ewolucji, rola doboru
naturalnego, pośrednie i bezpośrednie dowody na istnienie ewolucji.
3. Charakterystyka pięciu królestw organizmów żywych:
Bakterie, protista, grzyby, rośliny, zwierzęta.
4. Od stanu zdrowia do stanu choroby:
Przyczyny chorób, objawy, profilaktyka.
5. Analiza arkuszy maturalnych z biologii z poprzednich lat.
6. Próbna matura z biologii.

Podobne dokumenty