Nr 127 06.10.2015

Komentarze

Transkrypt

Nr 127 06.10.2015
n n n g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y n n n g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y n n n g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y n n n g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y n n n
NR 127
n
WTOREK 6 PAŹDZIERNIKA 2015
n
NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM
n
e -ma il: re [email protected] kal na.pl
Z SESJI
O podwyżkach decyduje dyrekcja
W trakcie sesji Rady Miejskiej w
Krotoszynie, która odbyła się 24
września, Wiesław Sołtysiak złożył
wniosek merytoryczny w sprawie
podwyżek płac personelu technicznego i administracyjnego placówek
oświatowych. - Obecny model wynagradzania nie ma nic wspólnego z
solidaryzmem społecznym – podkreślił radny.
Przewodniczący komisji rewizyjnej ów wniosek złożył w imieniu Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego. - Wnioskuję, by wynagrodzenie minimalne w danym roku
stanowiło tak zwane wynagrodzenie zasadnicze, a pracownik z odpowiednim
stażem otrzymywał dodatek za wysługę –
oznajmił W. Sołtysiak (na zdjęciu). - Traktowanie dodatku za wysługę jako elementu minimalnego wynagrodzenia nie jest
reklama
dobrym zjawiskiem. Taka polityka doprowadziła do tego, że pracownik z 30-letnim
stażem otrzymuje np. 1460 złotych pensji
zasadniczej i 20 procent dodatku za wysługę, co łącznie brutto daje kwotę 1752
zł. Tyle samo dostaje pracownik nowo
przyjęty – wyjaśniał radny, zaznaczając,
że jest to niesprawiedliwe.
W. Sołtysiak poprosił burmistrza i
skarbnika o przedstawienie radnym na
najbliższej sesji stosownej informacji w
tym zakresie. - Chcielibyśmy wiedzieć, ilu
mamy takich pracowników, jak przedstawia się ich wynagrodzenie, jakie pan (burmistrz – przyp. red.) widzi możliwości
zrealizowania tego wniosku i jak ewentu-
reklama
alna podwyżka wpłynęłaby na nasz
budżet – mówił radny Sołtysiak.
- Ta kwestia jest przez nas ciągle monitorowana – odniósł się do wniosku
radnego wiceburmistrz Ryszard Czuszke. - W zeszłym roku te podwyżki były.
Podwyżka 150 zł brutto dla pracownika
administracji to dla gminy koszt 180
tys. zł na kwartał. Swobodę ogranicza
nam płaca minimalna.
Z kolei skarbnik Grzegorz Galicki zwrócił uwagę na fakt, iż to dyrektorzy kierują placówkami oświatowymi. - My tylko nadzorujemy – tłumaczył G. Galicki. - I teraz trzeba sobie
zadać pytanie – czy bur mistrz ma aż
tak ingerować w wewnętrzne sprawy
szkoły? Czy to bur mistrz ma wskazywać, kto ma dostać podwyżkę? O tym
przecież decyduje dyrekcja. I jeśli jakiś
pra cow nik któ ryś raz już nie do stał
podwyżki, to należy chyba się zastanowić, dlaczego taka osoba jeszcze pracuje w danej placówce – stwierdził skarbnik. - O tym, komu należy się podwyżka, a komu nie, decyduje dyrekcja – zakoń czył dysku sję wi ce bur mistrz
Czuszke.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
2
Aktualności
WTOREK, 6 października 2015
KROTOSZYN
Profesor Rybakowski – honorowy obywatel
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie podjęto uchwałę
w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Krotoszyna” prof. dr. hab. Januszowi Kazimierzowi Rybakowskiemu.
FOT. Izabela Bartoś
Z wnioskiem o takie wyróżnienie dla
profesora zwrócił się jeden z lokalnych tygodników. – Mając na uwadze zasługi kandydata w zakresie nauki, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia, opisane we wniosku, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Profesor Rybakowski urodził się w Krotoszynie. Jest wybitnym naukowcem i praktykiem z dziedziny psychiatrii, uznanym
na całym świecie autorytetem w zakresie
badań nad chorobą afektywną dwubiegunową. Napisał ponad 500 prac naukowych
i kilka książek. Należy do najważniejszych
stowarzyszeń psychiatrycznych na świecie
oraz komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych pism naukowych. Jest konty-
nuatorem patriotycznych tradycji krotoszyńskiej rodziny Rybakowskich. Jego dziadek – Władysław – walczył w powstaniu
wielkopolskim.
– Profesor Janusz K. Rybakowski, jako
członek Stowarzyszenia Wychowanków Liceum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,
aktywnie uczestniczy w inicjatywach i zjazdach stowarzyszenia oraz spotkaniach z młodzieżą licealną – czytamy dalej. Profesor jest
też członkiem Zarządu Koła Poznań Centrum Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego izajmuje się popularyzacją udziału mieszkańców Krotoszyna w tym zrywie
niepodległościowym.
Kapituła tytułu „Honorowy Obywatel
Krotoszyna” rozpatrzyła i zaakceptowała
wniosek redakcji krotoszyńskiego tygodnika. Radni ustosunkowali się do tej propozycji pozytywnie, czemu wyraz dali w głosowaniu, podejmując uchwałę w sprawie
nadania profesorowi Rybakowskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Krotoszyna”.
(ANKA)
reklama
Reklama
608 082 481
FELIETON
Rewolucji nie będzie
Sprawy tak się potoczyły, że niżej podpisany od tego wydania Gazety Lokalnej KROTOSZYN jest jej redaktorem naczelnym.
I w tej chwili zapewne liczne grono Czytelników zastanawia się, cóż takiego się stało, że mój poprzednik, a zarazem kolega,
Daniel Borski, po 126 numerach naszego
pisma przestał pełnić funkcję naczelnego.
Nie ma co się doszukiwać w tym fakcie teorii
spiskowych. Ot, proza życia. „DeBe” po prostu podjął taką decyzję, wychodząc z założenia (skądinąd
słusznego), że czasem trzeba w swoim życiu zawodowym coś zmienić, bardziej poświęcić się innym
zajęciom, poszukać nowych rozwiązań, eksplorować nieznane dotąd obszary. A że miał „pod ręką”
redaktora, który w jego ocenie doskonale poradzi
sobie w kierowaniu GL KROTOSZYN, to powierzył mu stanowisko naczelnego w gazecie, której
ciągle (i to się nie zmienia) jest jednym z właścicieli. Tak więc Daniel Borski zupełnie nie znika ze
świata dziennikarskiego, lecz jedynie usuwa się
w cień, z którego bez wątpienia będzie bacznie
przyglądał się dalszemu rozwojowi swego „dziecka”, tj. GL KROTOSZYN.
reklama
Powiadają: „nowa miotła – nowe porządki”. Ale
od razu zaznaczam – rewolucji w naszej gazecie nie będzie, bo uważam, że jej linia
programowa jest słuszna.
Owszem, zapewne jakieś zmiany z czasem wprowadzimy, lecz ich całokształt będzie można określić mianem co najwyżej ewolucji. Tak czy owak
niezmiennie w naszej redakcyjnej pracy zamierzamy kierować się hasłem, jakim poprzedni naczelny
przywitał szanownych Czytelników 6 marca 2012
roku, czyli w pierwszym numerze GL KROTOSZYN. A brzmi ono „rzetelność nade wszystko”.
Przede wszystkim więc chcemy nadal rzetelnie
Was informować, relacjonować wszystkie ważne
wydarzenia – bez konfabulacji, bez zbędnych domysłów, bez doszukiwania się taniej sensacji, bez robienia afery z niczego, bez epatowania ludzkimi tragediami. Ale też nie zamierzamy unikać tematów
trudnych, interwencyjnych, których jak dotąd
na naszych łamach nie brakowało. A co poza tym?
Czytajcie nas, a sami się przekonacie.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
3
Temat Tygodnia
GALERIA KROTOSZYŃSKA
Zebrali dla chorej Amelki
ponad 6 tysięcy złotych!
W minioną sobotę w Galerii Krotoszyńskiej zorganizowano akcję charytatywną
pod hasłem „Bijemy rekordy dla...”. W
tym dniu od godz. 9.00 do 19.00 w centrum handlowym odbywały się liczne konkursy i konkurencje sportowe, a wolontariusze zbierali pieniądze do puszek na
rzecz Amelki Pastalskiej.
- Zebraliśmy się po to, by wziąć udział w
drugiej edycji imprezy charytatywnej pod hasłem „Bijemy rekordy dla...”. Tym razem akcję
tę organizujemy dla chorej Amelii Pastalskiej z
Krotoszyna – poinformowała Paulina Wojtaszek, zastępczyni managera Galerii Krotoszyńskiej.
Amelka to dziewczynka, która urodziła się
z licznymi schorzeniami. - Dzisiaj tę imprezę
wraz z Galerią Krotoszyńską współorganizowali Klub Fitness K10 i sekcja biegu długodystansowego KS Krotosz. Do naszej inicjatywy przyłączył się również Fitness Family, który udostępnił nam bieżnie. Idea tej akcji to „rywalizacja” między biegaczami a rowerzystami. Cho-
dziło o to, by te dwie grupy pozyskały jak najwięcej osób, które przyłączały się do nas i albo
biegły, albo jechały. Mieliśmy też liczne atrakcje
związane z analizą składu masy ciała. Były także domowe wypieki. Inne atrakcje to przejażdżki dzięki uprzejmości Tomasza Andrejczuka
czy Bajkowa Kraina z Domu Handlowego,
gdzie animatorki malowały dzieciom buzie i
przeprowadzały liczne konkursy dla dzieci –
wymienia Paulina Wojtaszek.
O Amelii Pastalskiej pisaliśmy przed rokiem. Dziewczynka urodziła się 23 października 2012 roku z rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem i stopami końsko-szpotawymi. Wynikiem tej wady jest porażenie kończyn dolnych,
pęcherz neurogenny oraz dysplazja prawego
biodra. - Wszystko opierało się na jednym celu zebrać jak najwięcej pieniędzy do puszek –
stwierdza P. Wojtaszek. Po zakończeniu imprezy podliczono zebrane środki i okazało się, że
udało się zgromadzić 6328,70 złotych i 31 eurocentów.
Wydawca:
Wielkopolska Squad S.C.
na podstawie umowy franchisowej
z Extra-Media sp. z o.o.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny: Andrzej Kamiński
[email protected]
Grzegorz Nowak
[email protected]
Łukasz Cichy 605 106 594
Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
[email protected]
Wydawca nie odpowiada za treść
(TOLDO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.
4
Na Bieżąco
WTOREK, 6 października 2015
POLITYKA
Kadencja się kończy – czas na wybory
nieniu od innych, Lewica musi uzyskać
minimalnie 8 procent, a nie 5. Koalicja
składa się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Twojego Ruchu, Polskiej Partii
Socjalistycznej, Unii Pracy oraz Zielonych. Z tej listy startuje pracownik samorządowy z Krotoszyna - Małgorzata
Kubiak.
Zwolennicy Kukiza również u nas
Czarnym koniem wyborów prezydenckich okazał się Paweł Kukiz. Mimo iż sondaże ostatnio notują spadek jego poparcia, to
jednak startuje on w wyborach, mając również przedstawicieli z Krotoszyna. Komitet
Wyborczy Wyborców Kukiz'15 wystawił na
miejscu trzynastym Joannę Wieszczeczyńską. Na ostatniej pozycji znajduje się menedżer z Krotoszyna - Ryszard Nowaczyk. Startował on już bezskutecznie do parlamentu,
uzyskując 4 lata temu 501 głosów. Wtedy
kandydował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Nowoczesna wkracza na scenę
polityczną
Nowoczesna to partia Ryszarda Petru. Z tej
listy z miejsca dziewiątego startuje przedsiębiorca z Koźmina Wielkopolskiego - Bartosz
Herka.
Stanisław Szczotka
JOW bez Kukiza
Pod hasłem jednomandatowych okręgów
wyborczych startował w wyborach na prezydenta Paweł Kukiz. Odłam tego ruchu startuje pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców
JOW Bezpartyjni. Z ich listy z miejsca drugiego kandyduje ekonomistka ze Zdun - Maria Pikińska.
Dla niektórych było zaskoczeniem, że
Maciej Orzechowski, poseł od dwóch kadencji (od 2007 r.), nie wystartuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
Skłoniło to wielu do przemyśleń, czy
przez kolejne cztery lata Ziemia Krotoszyńska będzie miała swojego przedstawiciela w parlamencie, a jeśli tak, to kto
nim zostanie? O nasze głosy zabiegać
będzie 218 kandydatów (125 mężczyzn i
93 kobiety) z trzynastu list do Sejmu RP
oraz 425 kandydatów (367 mężczyzn i
58 kobiet) do Senatu RP.
Miesiąc przed wyborami, czyli dokładnie
25 września, zostały rozlosowane numery list.
Od tego zależało, na jakich miejscach znajdą się
poszczególne partie czy komitety. Pierwsza lista przypadła Prawu i Sprawiedliwości, druga Platformie Obywatelskiej, trzecia - Partii Razem, czwarta partii - KORWiN, piąta - Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, szósta - Zjednoczonej Lewicy (Sojusz Lewicy Demokratycznej
+ Twój Ruch + Polska Partia Socjalistyczna +
Unia Pracy + Zieloni), siódma - komitetowi Kukiz'15, ósma - Nowoczesnej, dziewiąta - Bezpartyjnym JOW, dziesiąta - Zbigniewowi Stonodze, a trzynasta - Samoobronie.
PiS z jednym kandydatem,
PO bez dotychczasowego posła
PiS wystawił z Krotoszyna Andrzeja
Skrzypczaka, pracownika środowiska melioracji. Startuje on z pozycji dziewiątej, czyli z tej samej co cztery lata temu. W poprzednich wyborach uzyskał 1 228 głosów, co nie dało mu mandatu poselskiego.
Z naszego miasta nie wystartuje dotychczasowy poseł PO - Maciej Orzechowski. Krotoszyńskie struktury Platformy wystawiły jedynie
nienależącą do partii Magdalenę Kaczyńską,
masażystkę. Startuje ona z pozycji ósmej.
Partia Razem stawia na koźminianina
Bez przedstawicieli
Partia Razem wystawiła na wysokiej drugiej pozycji Kamila Krawickiego, studenta z
Koźmina Wielkopolskiego. Na ósmym miejscu
znajduje się natomiast Waldemar Mazur, nauczyciel akademicki z Krotoszyna. Z dziewiątej
pozycji startuje Patrycja Pikińska, pracownik
ochrony środowiska ze Zdun.
W naszym okręgu startują, lecz nie mają
przedstawicieli z naszego powiatu: Komitet
Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
oraz Komitet Wyborczy Wyborców Samoobrona. By ubiegać się o miejsca w Sejmie RP,
dane ugrupowanie musiało zebrać minimalnie 5 tysięcy podpisów w okręgu. Jeśli zebrało tyle w powyżej 20 okręgach, rejestrowane
było automatycznie w całej Polsce (czyli w 41
okręgach).
W naszym okręgu nie zarejestrowały się
(startują tylko z kilku okręgów) z listy jedenastej
- Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej, z listy dwunastej - Zjednoczeni dla Śląska, z listy
czternastej - Komitet Wyborczy Wyborców
Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”, a także z listy piętnastej - Kongres Nowej Prawicy.
Piątka w KORWiN-ie
Ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego,
czyli Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, wystawiło aż pięcioro kandydatów. Na pozycji trzeciej znajduje się Robert Cichowlas, geograf z Krotoszyna, związany wcześniej z ugrupowaniami JKM. 10 lat temu bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, zdobywając 226 głosów. Na dziesiątym miejscu jest
Artur Brajer, monter elektronik z Krotoszyna.
Dwunasta lokata przypadła Marcinowi Maciejewskiemu, ratownikowi medycznemu z Krotoszyna. Na miejscu czternastym jest Mateusz
Franka, sprzedawca z Gorzupi. A numer 19. to
Bożena Cichowlas, logopeda z Krotoszyna.
W PSL-u powtórka sprzed 4 lat
Polskie Stronnictwo Ludowe, jak przed
czterema laty, wystawiło w wyborach do sejmu
Stanisława Szczotkę i Katarzynę Wizner. S.
Szczotka od blisko roku jest starostą krotoszyńskim. Ubiega się o mandat z pozycji siódmej,
czyli z tej samej, z której walczył o głosy w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wówczas zagłosowało na niego 3190 osób, co nie pozwoliło
mu wejść do sejmu. Z miejsca 21. kandyduje
Katarzyna Wizner z Sulmierzyc. W poprzednich wyborach startowała z pozycji 17.,zdobywając 439 głosów.
Lewica się zjednoczyła
W tych wyborach startuje jedna koalicja. Chcąc wejść do sejmu, w odróż-
Magdalena Kaczyńska
Kto do senatu?
Przedstawicielką naszego okręgu w senacie
od czterech lat jest Andżelika Możdżanowska z
PSL-u. Tym razem startuje ona z pierwszego
miejsca na liście tej partii, ale do sejmu.
Nasz powiat nie ma przedstawiciela wśród
kandydatów do senatu. Możemy głosować jednak na jedną z czterech osób: Pawła Błaszczaka,
ekonomistę z Droszewa (PSL), Przemysława
Krzysztofiaka z Ostrowa Wielkopolskiego, od
roku posła (PO), Łukasza Mikołajczaka, nauczyciela z Ostrowa Wielkopolskiego (PiS) oraz Alojzego Motylewskiego, emeryta z Ostrowa Wielkopolskiego (niezależny).
By wystartować w wyborach do senatu,
wystarczy zebrać minimalnie 2 tysiące podpisów. Posłów wybierać będziemy w wyborach proporcjonalnych, a senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jakie
będą wyniki? Kto zostanie posłem, a kto senatorem? O tym przekonamy się już 25 października!
ŁUKASZ CICHY
Robert Cichowlas
5
Na Bieżąco
SAMORZĄD
O drogach w powiecie
Podczas sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 25
września, padły pytania o ul. Zamkową w Koźminie Wielkopolskim
oraz o budowę drogi łączącej ul.
Przemysłową z ul. MAHLE w Krotoszynie.
Radny Piotr Osuch zapytał starostę o
możliwość utwardzenia ul. Zamkowej w
Koźminie Wielkopolskim. - Pobocze zostało
zniszczone przez ciężki sprzęt. Pragnę zaznaczyć, że nie ma w tym miejscu chodnika.
Szczególnie trudno tam jest, jak spadnie
deszcz – argumentował P. Osuch. Chodzi o
odcinek, który znajduje się za przejazdem
kolejowym (patrząc od strony centrum).
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
Krzysztof Jelinowski, oznajmił, iż sprawdzi
ten odcinek.
Była też mowa o połączeniu ul. Przemysłowej z ul. MAHLE w Krotoszynie. W tej
sprawie wypowiedział się starosta, wspominając o rozmowach toczonych z władzami
gminy. – Wraz z panem wicestarostą oraz z
dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
uczestniczyliśmy w spotkaniu, na którym
zostało podpisane porozumienie odnośnie
przedłużenia ul. Przemysłowej w kierunku
ul. MAHLE. Kosztami podzielimy się po
połowie – wyjaśnił Stanisław Szczotka.
Ponadto radny Henryk Jankowski zgłosił potrzebę postawienia lustra w Rozdrażewie. - Widoczność jest ograniczona. Ustawienie lustra polepszy stan bezpieczeństwa mówił H. Jankowski. - Zgłoszę to do komisji
zarządzania ruchem - odparł starosta.
Dodatkowo dyrektor Krzysztof Jelinowski poinformował o tym, że PZD ma już
dokumentacje na modernizacje drogi z Wałkowa do Starej Obry o długości 2,4 kilometrów, chodnika przy drodze z Kobylina do
Smolic na długości 700 metrów, chodnika
na ul. Baszkowskiej w Kobylinie, na przebudowę drogi z Roszek do Koźmińca o długości 6 kilometrów i ulicy Langiewicza w Krotoszynie, na wykonanie dwustronnego
chodnika w Kobiernie w kierunku lasu oraz
na przebudowę ul. Kaliskiej w Sulmierzycach na odcinku 4 kilometrów.
(TOLDO)
KROTOSZYN
Grę miejską czas zacząć!
Muzeum Regionalne im. Hieronima
Ławniczaka wydało właśnie grę
miejską. Dzięki niej uczestnicy mają
okazję zwiedzić miasto, dowiedzieć
się wielu ciekawostek o jego zabytkach, a przy okazji wygrać nagrody.
Gra miejska ma formę broszury i została wydana z okazji 600-lecia lokacji naszego miasta. Przygotowało ją Muzeum
Regionalne im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie. Czas gry wynosi około godziny. Pomysłodawcą, autorem tekstu
i osobą stojącą za doborem zdjęć jest Piotr
Mikołajczyk, dyrektor muzeum. Okładkę
zaprojektował Paweł W. Płócienniczak,
a korekty dokonała Alicja Krystkiewicz-Świst. Przed wydaniem grę przetestowali
Joanna Jarocka, Kamila Jarocka, Agnieszka Lewalska, Joanna Ptak oraz Piotr Paterek, a drukiem i składem zajął się PW-PARTNER.PL z Krotoszyna. Gra miejska
została sfinansowana ze środków Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Treść tekstu ułożona jest rymowanym wierszem. Trzeba pokonać szlak i odpowiadać na pytania, które utworzą hasło.
Przy okazji uczestnicy mają okazję zwrócić uwagę na zabytki miasta i na ich rolę
w jego historii.
Hasło zapisać należy na kuponie, który jest załączony na końcu broszury. Oderwany należy wrzucić do urny, która została specjalnie w tym celu wystawiona w lokalu „Art Cafe”, znajdującym się
na parterze muzeum. Losowanie nagród
odbywać będzie się co miesiąc – od października 2015 roku aż do grudnia 2016.
Informacje o zwycięzcach zamieszczane
będą na stronie internetowej krotoszyńskiego muzeum.
(TOLDO)
Aktualności
6
WTOREK, 6 października 2015
ROZDRAŻEW
Stowarzyszenie kobiet… aktywnych
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich powstało w
2011 roku. To nie były zmarnowane cztery lata. Panie rozwijają się, tworzą, są aktywne. A
przede wszystkim zmieniają gminę.
Głównym celem tej organizacji jest
pomoc kołom gospodyń wiejskich, a także
integracja tych środowisk. Jednak początki nie należały do najłatwiejszych.
Najpierw dobre chęci, potem formalności
- Pierwsze spotkania odbywały się u
mnie w domu – wspomina Mariola Woreklama
sińska, prezes stowarzyszenia. – Po prostu
nie było nigdzie miejsca. Wielkim sukcesem było wyremontowanie budynku
Masztalarni. Okazało się, że tynkowanie,
szpachlowanie, malowanie i piaskowanie
nie są straszne tym, które chcą coś robić.
Teraz w odnowionej Masztalarni odbywają się zebrania i próby.
– Jest nas 18. Najmłodsza ma 16 lat –
mówi M. Wosińska. – Każda składa deklarację członkostwa, ogół na corocznym walnym zebraniu wyraża zgodę. Wszystko
oczywiście jest sformalizowane – mamy
skarbnika czy sekretarza. Najważniejsze są
jednak dobre chęci.
Długa lista sukcesów
Jak każda organizacja pożytku publicznego SKW ma więcej możliwości na
zdobywanie środków finansowych z zewnątrz. Panie chętnie biorą udział w konkursach lub realizują projekty, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe. Stowarzyszenie przeprowadziło takie projekty
jak "Magia wieczerzy wigilijnej" z pokazem stołów wigilijnych, "Wspólne kolędowanie" - przegląd kolęd i pastorałek wśród
KGW, "Idą święta Wielkiej Nocy” z konkursem na palmę wielkanocną i babkę
wielkanocną, „Rodzinny rajd rowerowy”.
W ramach tych projektów w Rozdrażewie odbyły się warsztaty rękodzielnicze
– papierowa wiklina oraz decoupage,
warsztaty wyplatania palm wielkanocnych, które prowadziła Halina Wałęsa,
Dzień Dziecka z przedszkolem, półkolonie wakacyjne z filiami szkoły, aerobik
pod chmurką, warsztaty muzyki ludowej,
prowadzone przez Barbarę Krzekotowską.
Stowarzyszenie wsparło też warsztaty teatralne dla młodzieży.
Kobiety z Rozdrażewa z sukcesami
biorą udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych (między innymi na najlepiej przyrządzoną wieprzowinę w Koźminie Wielkopolskim). Nagrodzona potrawa z grzyba zapewniła paniom wyjazd
do Brukseli, a wędzonka paw dała im
pierwsze miejsce w konkursie Miss Wędzonka pod okiem Karola Okrasy w Krotoszynie.
Przy stowarzyszeniu działa zespół
Helka, który tańcami czy skeczami
uświetnia nie tylko lokalne imprezy, jak
na przykład dożynki, ale także uroczystości weselne.
Szczaw i mirabelki w królewskim karpia towarzystwie
Stowarzyszenie z polecenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej reprezentowało
Wielkopolskę na targach Smaki Regionów
w Poznaniu. Po dwóch godzinach gotowania na scenie, obok wybitnych kucharzy –
Grzegorza Łapanowskiego czy Witolda
Wróbla z Polskiej Akademii Smaku,
uczestniczki wydały 300 porcji domowego obiadu. Ugościły przybyłych zupą ze
szczawiu, karpiem z pyrami, surówką i
kompotem z mirabelek. – To była dobra
zabawa, choć taki pokaz był stresujący.
Wszystkim jednak smakowało – stwierdza z dumą prezes SKW.
Wieś z jajem
Każdy, kto w ostatnich dniach zawitał do Rozdrażewa, z pewnością zauważył
drewniane tabliczki z nazwą wsi. Witacze
to część projektu, w którym - dzięki SKW
- bierze udział cała gmina. – Nie ma w powiecie takiej drugiej wsi – zapewnia M.
Wosińska.
Jako charakterystyczny element
SKW wybrało jajo. Ze styropianu panie
stworzyły jajko, które zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości w całej Polsce. Można podziwiać je przed budynkiem Masztalarni. Aby rozpowszechnić
historię wsi, przygotowywany jest quest –
wyprawa po skarb dla najmłodszych.
W najbliższej przyszłości stowarzyszenie zamierza zrealizować kolejny projekt integrujący koła gospodyń wiejskich
gminy Rozdrażew. Będą to „Mikołajki",
podczas których odbędzie się konkurs kulinarny na piernik. Zespół Helka natomiast przedstawi „Opowieść wigilijną” w
gwarze wielkopolskiej.
(ANIA)
BEZPIECZEŃSTWO
Krotoszyńscy strażacy mają nowy samochód
Wóz ratowniczo-gaśniczy GBAPr został zbudowany na podwoziu pojazdu
marki Volvo FL280 przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar z Korwinowa
koło Częstochowy.
Nowy pojazd krotoszyńskich strażaków
wyposażony jest w agregat do wytwarzania
piany suchej i mokrej oraz gaszenia pożarów
za pomocą proszku. Jest to bardzo przydatna opcja w przypadku pożarów mieszkań,
by nie zalewać ich wodą, co doprowadza
do niszczenia budynków. Na wyposażeniu
samochodu znajduje się również sprzęt hydrauliczny oraz opancerzenie do gaszenia
pożarów. Pojazd kosztował 690 tys. zł.
(TOLDO)
FOT. Mateusz Niciejewski
Strażacy z PSP w Krotoszynie mają
do dyspozycji nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy GBAPr na bazie Volvo
FL 280. Zastąpi on starsze GBA, które z kolei trafi do OSP w Konarzewie.
7
Na Sygnale
NA DRODZE
FOT. JRG PSP Krotoszyn
Kolizja na skrzyżowaniu
Jak się okazało, na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej z powiatową zderzyły się dwa pojazdy - Opel Astra i
Opel Vectra z przyczepką. W wyniku
kolizji samochody znalazły się w rowie.
Pięć podróżujących osób samodzielnie
opuściło rozbite auta. Szybko zajął się
nimi Zespół Ratownictwa Medycznego. Po wykonaniu badań lekarz uznał,
WYPADEK
że żaden z uczestników zdarzenia nie
wymaga hospitalizacji. Strażacy z kolei
zabezpieczyli teren działania, po czym
odłączyli akumulatory w rozbitych pojazdach.
- Kierująca samochodem marki Opel
Astra mieszkanka powiatu krotoszyńskiego nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi
marki Opel Vectra, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierujący byli trzeźwi.
Sprawczyni została ukarana mandatem w
wysokości 300 złotych – informuje Piotr
Szczepaniak, rzecznik prasowy KPP w
Krotoszynie.
Opel uderzył w drzewo
W miejscowości Wyrębin doszło
do wypadku, w którym poszkodowana została jedna osoba. Jak
wstępnie ustalono, kierujący samo cho dem marki Opel Astra
miesz ka niec na sze go powia tu
krotoszyńskiego nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w przydrożne drzewo.
(ANKA)
NA DRODZE
Na akcję wysłano samochody gaśnicze z JRG PSP w Krotoszynie i Jarocinie oraz pojazdy gaśnicze z OSP Koźmin Wlkp. i OSP Borzęciczki, a także
pogotowie ratunkowe i policję.
- Przed przybyciem jednostek straży pożarnej kierowcę na zewnątrz ewakuowały osoby postronne. Ponadto jedna z nich ugasiła gaśnicą proszkową
niewielki pożar instalacji elektrycznej
– infor muje Tomasz Niciejewski,
rzecznik prasowy KP PSP w Krotoszynie.
Poszkodowany otrzymał kwalifikowaną pierwszą pomoc, która polegała
na udzieleniu wsparcia psychicznego,
usztywnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym, położeniu na noszach typu deska i poda-
Jedna osoba poszkodowana
FOT. JRG PSP Krotoszyn
W sobotę, 26 września, na drodze
między Krotoszynem a Sulmierzycami doszło do zderzenia dwóch
samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie
stało.
niu 100 procent tlenu. Mężczyznę
przykryto folią termiczną, zabezpieczając go przed utratą ciepła.
Gdy na miejsce dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego, lekarz przeprowadził badania kierowcy i zdecydował o zabraniu go do szpitala. Rozbity
pojazd sprawdzono kamerą termowizyjną – zagrożeń nie stwierdzono. Z
Mieszkanka powiatu ostrowskiego
ucierpiała w zdarzeniu drogowym,
do jakiego doszło 26 września na ul.
Uciechowskiej w Sulmierzycach. Prowadzony przez nią samochód na łuku
drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w stojące na poboczu auto, a następnie w betonowy płot.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierująca samochodem marki Citroen C3
nie zachowała należytej ostrożności,
w efekcie czego pojazd na łuku drogi opuścił pas jezdni i uderzył w zaparkowane auto, a następnie w ogrodzenie przy posesji –
mówi Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy
KPP w Krotoszynie. – Kobieta była trzeźwa. Policjanci wykonali oględziny miejsca
i pojazdu oraz szkic zdarzenia. Szczegółowe okoliczności i przebieg wypadku ustalają funkcjonariusze z naszej komendy –
dodaje.
Strażacy udzielili poszkodowanej
kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej na wsparciu psychicznym, usztywnieniu odcinka szyjnego kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym, położeniu na noszach typu deska, zaopatrzeniu ran, podaniu tlenu i przykryciu folią termiczną. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał kobietę do szpitala.
(ANKA)
Kolizje w mieście
W połowie września w
ciągu kilku dni na terenie Krotoszyna doszło do
czterech kolizji. Aż trzy
zdarzenia zanotowano
18 września.
FOT. JRG PSP Krotoszyn
FOT. JRG PSP Krotoszyn
KROTOSZYN
Tego dnia, po godzinie
9.00, na ul. Piastowskiej
kierująca samochodem
marki Fiat 500 mieszkanka
naszego powiatu, wyjeżdżając z parkingu przy kościele
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła,
nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu, w wyniku czego
doprowadziła do zderzenia
z ciężarówką marki Star.
jezdni usunięto pozostałości po wypadku. Działania służb ratowniczych
trwały 3,5 godziny.
- Kierowca był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia
ustalają funkcjonariusze z krotoszyńskiej komendy – oznajmia Piotr Szczepaniak z KPP w Krotoszynie.
(ANKA)
Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem w wysokości 300 zł.
Dwie godziny później na ul. Sulmierzyckiej mieszkaniec powiatu kaliskiego,
kierujący samochodem ciężarowym Man,
nie zachował środków bezpieczeństwa
podczas manewru cofania i uderzył w
opla corsę. Kierowcę ukarano mandatem
w wysokości 220 zł.
Z kolei ok. godz. 15.15 na ul. Zamkowej kierujący samochodem Hyundai
mieszkaniec naszego powiatu nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu
znajdującego się przed nim i uderzył w tył
fiata. Został ukarany mandatem w wysokości 400 zł.
Do kolejnej kolizji doszło 21 września
na ul. Ceglarskiej. Jadący volkswagenem
transporterem mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu, w rezultacie czego doszło do
zderzenia z volkswagenem passatem.
Sprawca zdarzenia otrzymał 250-złotowy
mandat.
(TOLDO)
8
WTOREK, 6 października 2015
Wydarzenia
WY DA RZY SIĘ
reklama
16 października
Krotoszyn
Koncert Henry David's Gun w sali kameralnej
Kino Przedwiośnie
6-8 października
godz. 16.00 - WIĘZIEŃ LABIRYNTU: PRÓBY OGNIA USA, akcja/sci-fi, 130', Napisy 2D
godz. 18.30 - EVEREST - USA/Islandia/Wlk. Brytania,
thriller, 120', Napisy 3D
godz. 20.45 - CHEMIA - Polska, dramat, 105', 2D
18 września-9 października
Wystawa XIX-wiecznych książek Bar Loebl Monasza,
stanowiących prywatną kolekcję Jacka Cegielskiego w
galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Wtorki i piątki
W godzinach 17.00-20.00 zajęcia w Akademii
Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wieku 4-12 lat na orliku
przy LO im. H. Kołłątaja.
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury o godz. 20.00.
Przed znanym artystą wystąpi Pan Przecinek. Bilety w
cenie 10 zł.
Koźmin Wlkp.
11 października
Koncert pt. "Chór i młode pokolenie w hołdzie
Czesławowi Czypickiemu z okazji 160. rocznicy jego
urodzin" w ramach XXIII Koźmińskich Spotkań
Chóralnych o godz. 15.00 w sali widowiskowej kina
Mieszko
13 października
Koncert zespołu Flatfoot 56 w sali kina Mieszko o
godz. 19.00. Bilety w cenie 20 zł.
Rozmaitości
PROJEKT
UCZESTNICY XI PTA
Senior z inicjatywą
23 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano konferencję naukową „Fitness dla mózgu”. Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku wystąpień. Andrzej Piotrowski, dyrektor PCPR,
mówił o partycypacji osób starszych w życiu publicznym, psycholog Sylwia Minta
wygłosiła prelekcję „Gimnastyka dla mózgu, czyli jak pobudzić umysł do pracy”,
Wioleta Włodarczyk opowiedziała o projektach realizowanych dla seniorów w powiecie krotoszyńskim, z kolei Maciej Złotogórski, prezes zarządu firmy Opieka
70plus, zaprezentował nowoczesny system teleopieki. Po konferencji blisko 30
seniorów uczestniczyło w warsztatach –
treningu pamięci.
Tego samego dnia w kinie Przedwiośnie odbył się koncert wielopokoleniowego zespołu Dzieci Jarocina. Grupa ta wykonuje wyłącznie utwory grane podczas
Wielkopolskich Rytmów Młodych w latach 70. i na jarocińskich festiwalach w latach 80. i 90.
Nazajutrz, również w krotoszyńskim
kinie, przeprowadzono XI Przegląd Twór-
FOT. PCPR Krotoszyn
Za nami kolejna edycja projektu „Senior z inicjatywą”, organizowanego
przez Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie
oraz Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. W ramach akcji odbyły się
konferencja naukowa, koncert oraz
XI Przegląd Twórczości Artystycznej.
Hasło tegorocznej edycji brzmiało
„Piosenka nie zna granic”.
czości Artystycznej. W imprezie wzięły
udział 33 organizacje zrzeszające seniorów z powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, gostyńskiego, rawickiego i krotoszyńskiego (pełna lista w ramce). Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności
w kilku kategoriach: występy sceniczne
(piosenka, formy kabaretowe i teatralne,
instrumentaliści), rękodzieło (np. haftowanie-wyszywanie, szydełkowanie, malarstwo, inne formy artystyczne), „Witaminy z ogrodu Babuni” (świeże warzywa
i owoce w aranżacji, herbatki i soki, nalewki zdrowotne). Jury przyznało 20 wyróżnień oraz cztery główne nagrody Grand
Prix – za najlepszy występ indywidualny,
za najlepszy występ zespołowy, za najlepsze rękodzieło i za najlepszy produkt „Witaminy z ogrodu Babuni”.
OPRAC. (ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.POWIAT-KROTOSZYN.PL
Polski Związek Niewidomych w Krotoszynie, Zespół Śpiewaczy „Tęcza” przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach,
Kapela Ludowa Malińczoki przy GOK w
Piaskach, Zespół Folklorystyczny Modrzanki z Modrza przy Domu Kultury w Stęszewie, Kabaret „Za 5 dwunasta” przy Klubie
„Złota Jesień” przy MGOPS w Krobi, Zespół Śpiewaczy Jawor przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Pogorzeli, Chór „Zawsze młodzi” przy Klubie Seniora w Jarocinie, Zespół Śpiewaczy Familia przy Kole
PZERiI w Kuklinowie, grupa wokalna „Złota Jesień” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie, zespół „Razem Raźniej” z
Długich Starych przy PZERiI w Święciechowie, Klub Seniora „Jesienny Liść” w Rawiczu, Zespół Śpiewaczy Wesoła Gromada
przy Domu Kultury w Stęszewie, PZERiI
Koło nr 1 w Dobrzycy, żeński chór „Echo”
przy PZERiI w Pleszewie, Stowarzyszenie
Razem w Krotoszynie, Zespół Śpiewaczy
Lira w Pleszewie, Dzienny Dom Pomocy
Społecznej w Rawiczu, Klub Seniora „Babie
Lato” w Żerkowie, Klub Seniora w Miejskiej Górce – Zespół Śpiewaczy Pod Klonem, Zespół Śpiewaczy Kalina w Nowej
Wsi, zespół i kapela Senior w Zdunach,
Klub Seniora przy MGOPS w Koźminie
Wlkp. – Grupa Śpiewacza Przyjaciele, Zespół Śpiewaczy Aktywni przy Kole PZERiI
w Rozdrażewie, PZERiI Koło w Koźminie
Wlkp., PZERiI Oddział Rejonowy w Krotoszynie, Zespół Śpiewaczy Seniorki przy Kole PZERiI w Kobiernie, PZERiI Koło w Kobylinie, Stowarzyszenie „Seniorzy XXI wieku” w Gołuchowie, zespół Lira przy Kole
PZERiI w Chwaliszewie, PZERiI Koło „Pogodni” w Krotoszynie, Stowarzyszenie
„Wspólnie dla Koźmina” Gminny Zespół
Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp., Towarzystwo Miłośników Koźmina.
9
ZDUNY
Artystycznie z bibliotece
Pod koniec września w zdunowskiej
bibliotece odbył się wernisaż wystawy Mieczysława Odasza, rzeźbiarza i
malarza z Osuszy. Ekspozycja będzie
czynna do 23 października.
- Publiczność jak zwykle dopisała.
Artysta swobodnie opowiadał o swoich
pasjach i życiu na emeryturze, które wypełnia aktywnym uczestnictwem w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wszyscy, którzy przyszli, byli zachwyceni temperamentem, poczuciem humo-
ru, a co najważniejsze - pasją pana Mieczysława. Jego prace są wyjątkowe i
można je oglądać do 23 października –
mówi Joanna Krupińska ze zdunowskiej biblioteki.
Warto dodać, iż biblioteka w Zdunach zaprasza uczniów klas I-IV do udziału w zajęciach kółka plastycznego w roku
szkolnym 2015/2016. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbędzie się we
wtorek, 6 października, o godz. 16.00, w
sali Facjatka na drugim piętrze biblioteki.
(TOLDO)
BEZPIECZEŃSTWO
Wygraj czujkę tlenku węgla
FINANSE
Ruszyła narodowa loteria paragonowa!
Pierwszego dnia października ruszyła Loteria Paragonowa Ministerstwa
Finansów. Pierwsze losowanie nagród odbędzie się już w listopadzie.
Głów nym ce lem lote rii jest
uświadomienie obywatelom dokonującym zakupu towarów lub usług,
że w kwocie, jaką zostawiają w sklepie, w barze czy u fryzjera, zawar te
są podatki. Zatem w interesie każdego z nas jest uzyskanie od przedsiębiorcy pa ra go nu, czy li dowo du
uczciwie dokonanej transakcji.
Akcja „Sprawdź pa ra gon” ma
uświa do mić Po la kom, że pa ra gon
to nie tylko potwierdze nie za kupu,
uła twia ją ce re kla ma cję, ale tak że
dowód na to, że po da tek, któ ry
uiszcza my, zo sta nie od prowa dzo ny
do bu dże tu pań stwa, kształ tując
tym sa mym uczci wy ob rót go spo darczy.
Udział w lote rii mo że wziąć
każdy, kto ukończył 18 lat. Wystarczy na stro nie in ter ne towej
www.lote ria pa ra go nowa.gov.pl za re je strować pa ra gon fi skal ny, wystawio ny na kwotę powyżej 10 zł.
Lo sowa nie atrakcyj nych na gród
bę dzie od by wa ło się co mie siąc.
Wię cej in for ma cji zna leźć moż na
na wyżej po da nej stro nie inter netowej.
OPRAC. (ANKA)
Mając na względzie bezpieczeństwo
mieszkańców, Starostwo Powiatowe, wespół z Urzędem Miejskim
oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,
po raz kolejny zorganizowało konkurs „Czujka w domu, tlenek węgla
nic złego nie zrobi nikomu”.
Żeby zdobyć czujkę tlenku węgla,
wystarczy wypełnioną ankietę złożyć osobiście w siedzibie jednego z trzech organizatorów bądź wysłać mailowo na adres:
kroto [email protected] znan.uw.gov.pl.
Uwaga – ankiety przyjmowane będą do 7
października. Następnego dnia odbędzie
się losowanie czujek. O wygranej oraz terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie bądź drogą
elektroniczną.
Ankieta do wypełnienia i regulamin
konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.krotoszyn.psp.wlkp.pl,
www.powiat-krotoszyn.pl, www.krotoszyn.pl.
Sezon grzewczy to okres, w którym
dochodzi do największej liczby zatruć
tlenkiem węgla. Zainstalowana w domu
czujka czadu zaalarmuje domowników o
przekroczeniu dopuszczalnego stężenia
CO, zagrażającego życiu i zdrowiu.
(ANKA)
10
Edukacja / Oświata
WTOREK, 6 października 2015
GMINA KROTOSZYN
FOT. Monika Menzfeld-Czubak
Stypendia dla najlepszych uczniów
W piątek, 25 września, w auli Gimnazjum nr 2 wręczono stypendia
burmistrza. Powędrowały one
do najlepszych uczniów gminy Krotoszyn w drugim półroczu poprzedniego roku szkolnego. Spośród
szkół podstawowych największą
liczbą stypendystów może pochwalić się krotoszyńska Ósemka,
a wśród gimnazjów – Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie.
Przed częścią oficjalną uroczystości
licznie zebrani goście obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Roszkach. Połączenie teatru pantomimy z muzyką klasyczną okazało się rewelacyjne, za co mali artyści zebrali gromkie brawa.
Dyplomy najzdolniejszym uczniom
z terenu gminy Krotoszyn wręczał burmistrz Franciszek Marszałek w asyście dyrektorów szkół. Gratulacje składali również radni miejscy.
Za drugi semestr poprzedniego roku szkolnego stypendia przyznano 172
uczniom szkół podstawowych na łączną kwotę 33 877,5 zł oraz 124 gimna-
SP SMOLICE
Pasowanie z sierżantem Pyrkiem
W Szkole Podstawowej w Smolicach
odbyło się pasowanie uczniów I klasy. Jak co roku gościem specjalnym
uroczystości był sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej policji.
Pasowanie pierwszaków swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście – ks.
proboszcz Błażej Dojas, Piotr Szczepaniak
z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie i Michał Chuchrak z Posterunku
Policji w Kobylinie, a także rodzice i dziadkowie.
Najpierw z programem artystycznym
wystąpili uczniowie klas II i III. Starsi kole-
dzy zapewniali pierwszaków, że szkoła to
wspaniałe miejsce, w którym zawsze jest
ciekawie, w którym zdobywa się wiedzę
i różne umiejętności, w którym poznaje
się przyjaciół. Ponadto przypomnieli, jak
należy poruszać się po ulicach i jak zachowywać się bezpiecznie w drodze do i ze
szkoły.
Potem przyszedł czas na popisy
naj młod szych uczniów smo lic kiej
szkoły. Pierwszoklasiści przedstawiali
się, recytując wier szyki charakteryzujące każdego z nich. Mówili o tym,
cze go uczą się w szko le, śpie wa li
i tańczyli.
zjalistom na kwotę 33 877,5 zł. Pięcioro uczniów otrzymało również stypendia przyznane im przez Lions Club
Krotoszyn.
Niespodzianką tej gali było uhonorowanie dwóch dziewczyn, które
od IV klasy szkoły podstawowej
do III klasy gimnazjum uzyskały średnie
oceny ze wszystkich przedmiotów wyższe, niż zakłada regulamin. Nagrodami
były tablety, które wręczył burmistrz
Krotoszyna, a otrzymały je Julia Dzierla
i Wiktoria Kliś.
(TOLDO)
W pewnym momencie do sali, ku
uciesze wszystkich dzieci, wszedł niespodziewany gość – sierżant Pyrek. Ta radosna i pełna humoru maskotka wielkopolskiej policji od lat pojawia się na uroczystości pasowania w Smolicach. Dzieci
przywitały sierżanta specjalną piosenką,
natomiast Pyrek dołączył do grona pasowanych uczniów i świetnie bawił się razem z nimi.
Po uroczystej przysiędze, złożonej
przez pierwszaków, dyrektor Marlena Kamińska pasowała każdego z nich
wielkim piórem, życząc pięknej przygody ze szkołą.
Każdy pierwszoklasista otrzymał legitymację, tarczę szkolną oraz pamiątkowy
dyplom. Swą przysięgę uczniowie klasy
pierwszej potwierdzili specjalną pieczęcią,
czyli odciskiem palca wskazującego na dokumencie ślubowania.
(ANKA)
Edukacja / Oświata
RADA POWIATU
Skarga uznana za zasadną
Do Rady Powiatu Krotoszyńskiego
wpłynęły dwie skargi na dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie - Jolantę Szóstak. Komisja Spraw
Społecznych oraz Komisja Budżetowo-Gospodarcza uznały je za zasadne. Ponowne głosowanie odbyło się
na wrześniowej sesji.
Skargi były dwie. Jedną złożyło trzynaścioro nauczycieli oraz dwóch pracowników szkoły, drugą - była wicedyrektor
Katarzyna Papierska, która została przez
dyrektor Szostak odwołana.
Radni odnieśli się do skargi jedynie
pod kątem finansowo-gospodarczym.
Oskarżenie o mobbing oraz o niewłaściwe nauczanie rada zostawiła do rozpatrzenia kuratorium i sądowi pracy.
Od postanowień komisji wpłynęły
odwołania. Sama rada uchwalała zasadność skarg osobno. Podczas głosowań
obecnych było 18 na 19 radnych. Jeśli
chodzi o pierwszą skargę, którą złożyła
była wicedyrektor, to w głosowaniu 18
radnych głosowało na „tak”, a przeciw
był jedynie radny Wiesław Szeszycki. Uznaje się skargę za zasadną. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia –
oznajmił po głosowaniu Leszek Kulka,
przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego.
W drugim głosowaniu 15 radnych
głosowało za uznaniem skargi za zasadną,
przeciw był Wiesław Szeszycki, a od głosu
wstrzymali się Paweł Radojewski i Przemysław Jędrkowiak.
(TOLDO)
KONARZEW
Smacznie, zdrowo, kolorowo
Organizatorzy pikniku przygotowali
szereg atrakcji. Były gry i zabawy z kabaretem BZIK, występy artystyczne dzieci
i młodzieży, warsztaty plastyczno-fotograficzne, konkurencje sportowe czy ognisko.
Uczestnicy imprezy mieli również
możliwość zbadania sobie poziomu cukru
we krwi i ciśnienia, jak również mogli skorzystać z porad onkologa oraz dietetyka.
OPRAC. (ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.POWIAT-KROTOSZYN.PL
FOT. SOSW Konarzew
W parku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. ks.
Jana Twardowskiego w Konarzewie grupa nieformalna „Razem
dla Konarzewa”, z pomocą Stowarzyszenia Motylek na rzecz
dzieci specjalnej troski w Konarzewie, zorganizowała we wrześniu I Rodzinny Piknik Rodzinny
pod hasłem „Smacznie, zdrowo,
kolorowo”.
11
12
Polecamy
WTOREK, 6 października 2015
To i Owo
13
KROTOSZYN
Zmagania na strzelnicy
LOK
Strzelecki pojedynek
Na strzelnicy I LO w Krotoszynie
przeprowadzono otwarte zawody
strzeleckie z broni kulowej o drużynowe i indywidualne mistrzostwo powiatu / Krotoszyna. Organizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, przy finansowym wsparciu Starostwa
Powiatowego, Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie oraz biura senator
Angeliki Możdżanowskiej.
W rywalizacji drużynowej juniorów kdw-10 triumfowała ekipa z ZSP
nr 2, zdobywając 190 punktów (Dominik Dymarski, Maciej Kaczmarek,
Jakub Glinkowski; opiekun: Jacek
Krzekotowski). Kolejne miejsca zajęły
I LO Krotoszyn (Kinga Ostój, Anna Glinkowska, Joanna Robakowska)
i druga drużyna ZSP nr 2 (Katarzyna Wojtyńka, Karina Robakowska,
Dominik Popławski; opiekun: J. Krzekotowski).
Indywidualnie w gronie juniorów
kdw-10 najlepszy był Dominik Dymarski (82 pkt.), który wyprzedził
Kingę Ostój (77 pkt.) i Macieja Kaczmarka (66 pkt.)
W zmaganiach drużynowych juniorów ps-10 zwyciężyło I LO Krotoszyn – 143 pkt. (Kinga Ostój, Joanna Robakowska, Anna Glinkowska),
przed ZSP nr 2 – 140 pkt. (Dominik
Dymarski, Maciej Kaczmarek, Jakub
Glinkowski) i ZSP Nowa Wieś – 78
pkt. (Robert Gościniak, Łukasz Gościniak, Konrad Witek).
W kategorii seniorów kdw-10 najlepszy okazał się Krzysztof Turzański
– 75 pkt., drugi był Robert Wasielak –
72 pkt., a trzeci Wojciech Bożykowski
– 72 pkt. W rywalizacji seniorów ps-10 pierwsze miejsce zajął R. Wasielak
– 76 pkt., a za nim uplasowali się Antoni Azgier – 74 pkt. i W. Bożykowski
– 67 pkt.
(ANKA)
Na strzelnicy ZPLOK odbyły się
pierwsze w tym roku szkolnym zawody dla wszystkich typów szkół pod
nazwą „Drużynowy pojedynek strzelecki”. W szranki stanęło 13 ekip.
W składzie każdej z drużyn były trzy
osoby. Zadanie polegało na jak najszyb-
szym zestrzeleniu trzech krążków w tzw.
biatlonówkach. Pierwszy i drugi zawodnik mieli tylko po jednym strzale, a trzeci
celował do skutku, czyli do zestrzelenia
wszystkich krążków, chyba że wcześniej
uczynili to rywale.
W kategorii szkół podstawowych
dwie pierwsze lokaty zajęły zespoły z
SP nr 4 (Jakub Jopek, Agata Witczak,
Jacek Augustyniak oraz Mar tyna Wasielak, Gabriela Pawlik, Mateusz Sroka; opiekun: Sławomir Kramarz). Trzecie miejsce przypadło reprezentantom
SP nr 1 (Maria Siudy, Bar tosz Grabowski, Igor Kominek; opiekun: Wiesław
Wciórka).
Wśród gimnazjalistów zwyciężyła
drużyna z Orpiszewa (Aleksandra Kubelec, Zuzanna Poczta, Mateusz Gmurowski; opiekun: Justyna Stasierska), wyprzedzając Gimnazjum nr 2 (Jagoda Roszak,
Maciej i Michał Olachowscy) i Gimnazjum nr 1 (Monika Jadczak, Wiktor Wróblewski, Paweł Krawczyk; opiekun: Wiesław Wciórka).
W zmaganiach ekip ze szkół ponadgimnazjalnych triumfował team z ZSP nr
1 (Mateusz Suś, Jakub Siewczyński, Tobiasz Zmysłowski; opiekun: Zofia Rosińska), a kolejne pozycje przypadły ZSP nr 2
(Bartłomiej Krakowski, Michał Kalinowski, Martyna Marszałek; opiekun: Jacek
Krzekotowski) i I LO w Krotoszynie (Kinga Ostój, Joanna Robakowska, Anna Glinkowska).
Drużyny z miejsc I-III otrzymały dyplomy, a zwycięzcy - puchary zakupione
w ramach konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych ze środków Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w
Krotoszynie.
(ANKA)
PRZEDSZKOLE
W ostatni piątek września na placu
zabaw przy Przedszkolu Bajka odbył
się festyn rodzinny. Impreza zorganizowana została z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka. Dodatkową atrakcją było wypuszczenie balonów w ramach projektu „Krotoszyn oczami
przedszkolaka”.
Festyn zgromadził liczne grono dzieci
z rodzicami, którzy mieli mnóstwo okazji
do wspólnych zabaw. W trakcie imprezy
ogłoszono wyniki konkursu dla dzieci
„Krotoszyn dawniej i dziś”. Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich startujących.
W innym konkursie związanym z Krotoszynem pierwsze miejsce i puchar ze złotego ziemniaka wywalczyła II grupa
przedszkolaków z Bajki.
Dla uczestników festynu przygotowano stoiska gastronomiczne, gdzie można było skosztować m.in. chleba ze smalcem, pieczonych ziemniaków z ogniska
bądź grochówki.
Nie lada atrakcją było puszczenie
w niebo przez dzieci 135 balonów, któ-
re ufundował Urząd Miejski w Krotoszynie. – Bardzo dziękuję rodzicom
za po moc w orga ni za cji fe sty nu.
Wszystkie pieniądze, które udało nam
się zebrać, planujemy przeznaczyć dla
dzieci oraz na pomoce dydaktyczne
w przedszkolu. Pragnę podziękować
tak że na szym ab sol went kom, któ re
wzięły udział w zakończeniu projektu
„Krotoszyn oczami przedszkolaka” –
powiedziała Natalia Olejnik z Przedszkola Bajka.
(GRZELO)
FOT. Natalia Olejnik
Bajkowy festyn z balonami
14
Sport
WTOREK, 6 października 2015
SIATKÓWKA
BIEGI
Awans młodzików Piasta
Krotoszynianie rywalizowali w pierwszej edycji RockRun
Niemal 400 biegaczy z całej Polski
20
startowało
września w Jarocinie w RockRun.
W pierwszej edycji
tej imprezy nie zabrakło licznej grupy
zawodników z powiatu krotoszyńskiego, którzy rywalizowali na dystansie półmaratonu i 10 km.
Na obiektach sportowych Zespołu
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie odbył się turniej eliminacyjny rozgrywek o mistrzostwo Wielkopolski młodzików.
Najlepszą ekipą okazał się UKS
Piast, który uzyskał awans do I ligi
młodzików.
Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w tym sezonie podzielił 15 drużyn
na trzy koszyki. Najlepsze zespoły z poszczególnych grup zostaną w grupie A,
potocznie zwanej I ligą, ekipy z drugich
miejsc utworzą grupę B, a pozostałe teamy trafią do grupy C.
Krotoszynianie, ze względu na ubiegłoroczne wyniki, trafili do pierwszego
koszyka, zostając przy okazji gospodarzami eliminacji. W pierwszym spotkaniu
turnieju MUKS Grom Kalisz pokonał 2:0
(25:15, 25:22) MKS Jarocin.
Z kolei podopieczni trenera Piotra
Robakowskiego nie dali szans żadnemu
z tych zespołów, wygrywając 2:0 (25:9,
25:10) z kaliskim Gromem i 2:0 (25:20,
25:13) z rówieśnikami z Jarocina.
Trener Robakowski chciał sprawdzić
wszystkich graczy, dlatego szansę gry dostawali zazwyczaj rezerwowi. Na parkiecie zaprezentowali się: Michał Pestka,
Maksymilian Grządka, Damian Tysiak,
Sebastian Szajda, Filip Kurzawa, Dominik Król, Patryk Śnieciński, Eryk Dzwoniarek, Jan Trąbka, Jonasz Kąkol, Jan Czachorek, Andrzej Robakowski i Wiktor
Grześkowiak.
– Cieszymy się z awansu do grupy A.
Występy w tej kategorii pozwolą nam
na rywalizację z najlepszymi ekipami, co
będzie kolejnym bodźcem do sportowego
rozwoju naszego zespołu – oznajmia P.
Robakowski.
(GRZELO)
SIATKÓWKA
Bez straty seta
Juniorzy młodsi UKS Piast Krotoszyn, podobnie jak ekipa młodzików, wygrali drugi turniej eliminacyjny rozgrywek o mistrzostwo Wielkopolski. Dzięki dwóm wygranym z zespołami z Poznania i Kalisza podopieczni Piotra Robakowskiego zapewnili sobie prawo gry w najwyższej grupie rozgrywkowej tej kategorii wiekowej.
Zawody rozegrane zostały 21 września w sali Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. W grupie eliminacyjnej spotkali się trzej medaliści z ubiegłego roku – Piast, Grom Kalisz
oraz Energetyk Poznań. W pierwszym
turnieju UKS Piast wygrał 3:0 (25:20,
25:15, 25:14) z Energetykiem oraz 3:0
(25:16, 25:17:, 25:15) z Gromem.
Turniej rewanżowy w Krotoszynie
rozpoczął się od pojedynku gości. Siatkarze z Kalisza pokonali w trzech partiach
rówieśników ze stolicy Wielkopolski.
Obie te ekipy nie miały zbyt wiele do powiedzenia w meczach z gospodarzami.
Krotoszynianie wygrali bowiem 3:0
(25:16, 25:20, 25:19) z Energetykiem
i 3:0 (25:10, 25:12, 25:15) z Gromem.
W ekipie Piasta zagrali: Patryk Foltynowicz, Kacper Kostka, Tomasz Kurek,
Adrian Plewa, Mateusz Sroczan, Hubert
Kaczmarek, Tobiasz Kubicki, Daniel Pomirski, Michał Pestka, Damian Wróbel,
Adrian Klonowski, Kacper Wawrzyniak.
Or ga ni za to rzy
przygotowali w większości płaską trasę. Jedynie na ostatnich
trzech kilometrach
uczestnicy mieli lekki podbieg, który
mógł dać im się we
znaki. Na trasie czas
biegaczom umilały
trzy kapele rockowe.
Na dystansie 10
km najlepszy okazał
się Patryk Bzowy
z wynikiem 35:35.
Za nim na mecie pojawili się Jakub
Grzeszczyk (37:29) oraz Kamil Jeremicz
(38:34). Z zawodników z naszego powiatu najszybszy był Jacek Zawodny, który
z czasem 48:37 zajął 48. miejsce. W biegu
startowali także Jędrzej Kubel (51. miejsce – 49:20), Agnieszka Czerwińska (72.
miejsce – 53:55), Agata Sobczak (88.
miejsce – 56:19), Anna Szóstak (95. miejsce – 56:54) i Kornelia Sójka (116. miejsce – 1:02:24).
W półmaratonie zwyciężył Michał
Cenkier z wynikiem 1:11:34. Na kolej-
nych stopniach podium znaleźli się Dawid Jagła (1:15:10) i Dawid Cieślak
(1:20:16). Spośród zawodników z powiatu krotoszyńskiego najlepiej spisała się rodzina Olejniczaków. Justyna z wynikiem
1:28:06 zajęła 15. miejsce, a Karol z czasem 1:28:07 uplasował się tuż za nią.
Poza nimi w RockRun Jarocin na dystansie półmaratonu zaprezentowali się:
Michał Włodarczyk (19. miejsce –
1:29:40), Norbert Jasik (28. miejsce –
1:38:22), Krzysztof Antkowiak (77. miejsce – 1:46:54), Lech Król (79. miejsce –
1:46:54), Paweł Rudnicki (83. miejsce –
1:47:12), Anna Świderska (134. miejsce
– 1:59:16), Łukasz Tuszyński (137. miejsce – 1:59:54), Wojciech Ryba (138. miejsce – 1:59:54), Mateusz Szczepański
(143. miejsce – 2:00:21), Dawid Pankiewicz (147. miejsce – 2:01:22), Joanna Olejniczak (157. miejsce – 2:03:36),
Marta Zielonka (159. miejsce – 2:03:55),
Joanna Szczepańska (170. miejsce –
2:09:18) i Katarzyna Lis (185. miejsce –
2:16:10).
(GRZELO)
SUMO
Worek medali w pucharowych zmaganiach
(GRZELO)
W ostatni weekend września w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się
zawody Pucharu Polski Młodzików
i Kadetów w Sumo. Na dohyo znakomicie spisali się młodzi reprezentanci Samsona Kobylin i TAR-u Krotoszyn.
Spośród zawodników Samsona ze
złotymi medalami do domów wróciły
Aleksandra Małecka (50 kg), Aleksandra Bzodek (60 kg) i Marta Wielebińska (+65 kg). Z kolei w ekipie TAR-u na najwyższym stopniu podium stawali Weronika Sworowska (22 kg),
Maksymilian Bądzior (24 kg), Jakub
Hekiert (35 kg), Brajan Łaczyński (42
kg), Piotr Krajewski (55 kg), Hubert
Dolata (60 kg) i Patryk Lesznik (70 kg).
Srebrne krążki wywalczyli Paweł
Sikora (40 kg), Julia Jankowiak (45 kg)
i Monika Sowa (60 kg) z Samsona oraz
Dawid Sworowski (39 kg), Dominik
Konowalczyk (49 kg) i Filip Twardowski (55 kg) z TAR-u.
W gronie brązowych medalistów
znaleźli się: Klaudia Chlebowska (45
kg), Piotr Sikora (45 kg), Julia Całka
(50 kg), Jakub Kobusiński (55 kg),
Weronika Szafraniak (60 kg), Jakub
Durczewski (60 kg), Kinga Sroczan
(+65 kg), Bar tosz Furmankiewicz (75
kg), Mikołaj Kandzierski (+75 kg), Jarosław Ptak (85 kg) i Krzysztof Lorek
(95 kg) z Samsona oraz Maksymilian
Grobelny (28 kg), Daniel Krason (35
kg), Mateusz Walczak (39 kg), Norbert Tyrakowski (50 kg), Bar tosz Filipiak (55 kg), Oskar Kmiecik (60 kg),
Konrad Bitner (65 kg), Kacper Mikołajczyk (+70 kg) i Michał Fabianowski
(+95 kg) z TAR-u.
Warto też podkreślić, iż w klasyfikacji drużynowej dziewcząt pierwszą
lokatę zajęły zawodniczki kobylińskiego klubu.
(GRZELO)
Sport
15
PIŁKA NOŻNA
Wspaniała seria Orzełków trwa
Siedem zwycięstw oraz dwa remisy
– to bilans Białego Orła Koźmin
Wielkopolski po dziewięciu kolejkach. W niedzielę ekipa Macieja Dolaty pokonała na wyjeździe beniaminka IV ligi grupy południowej – Polonię Kępno. Jedynego gola zdobył
wprowadzony z ławki rezerwowych
Marek Wiła.
Koźminianie od początku sezonu
prezentują się znakomicie i jeszcze nie
znaleźli pogromcy. Ekipa, w której
w okresie letnim doszło do wielu zmian
personalnych, gra cały czas na wysokim
poziomie i od dziewięciu spotkań kontynuuje znakomitą passę. W niedzielę przekonała się o tym Polonia Kępno.
Mecz dla Białego Orła nie był łatwy
i dopiero w 84. minucie goście, po kombinacyjnej akcji, zdobyli zwycięskiego gola.
Piłkę w polu karnym otrzymał Wiła i technicznym strzałem nie dał żadnych szans
na skuteczną interwencję golkiperowi
miejscowych.
Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że spotkanie mogło zakończyć się
zupełnie innym wynikiem. W pierwszej
połowie bowiem trzy dogodne okazje
zmarnował Mademba Djibril Cisse.
Na szczęście dla koźminian czarnoskóry
snajper Polonii nie miał tego dnia dobrze
ustawionego celownika.
Kilka dobrych sytuacji wypracowali
sobie też przyjezdni. Kamil Stefaniak przegrał pojedynek z bramkarzem miejscowych. Z dystansu golkipera próbował zaskoczyć Bartłomiej Ziembiński. Popularny
Szaber tego dnia zmagał się z kontuzją
i dlatego w drugiej połowie musiał zejść
z boiska. Przed zmianą stron dobrej okazji
nie wykorzystał także Dariusz Małecki.
Polonia Kępno – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 0:1 (0:0)
BRAMKA: 0:1 – Marek Wiła (84')
BIAŁY ORZEŁ: Kmiecik – Sztok (82'
Gierczyk), Wawrocki, Skowron, Włodarczyk – Kryś (58' Wiła), Guźniczak, Małecki, Oleśków – Ziembiński (46' Walczak), Stefaniak
W następnej kolejce team z Koźmina zmierzy się na własnym boisku
z Gromem Wolsztyn. Po dziewięciu
me czach dru ży na Do la ty ma 23
punk ty na kon cie i pla suje się
na trzeciej pozycji w tabeli. Do lidera – Górnika Konin – koźminianie
tracą zaledwie dwa oczka. Te dwa zespoły zagrają ze sobą w XII kolejce.
Spotkanie rozegrane zostanie w Koźminie Wlkp.
(GRZELO)
PIŁKA NOŻNA
Astra wyszarpała punkt gołuchowianom
Po dwóch trafieniach Adama Staszewskiego Astra Krotoszyn zdołała
zremisować na własnym obiekcie
z LKS-em Gołuchów. Goście już
po pierwszej połowie prowadzili 2:0
po golach Michała Laluka, ale dali
sobie wydrzeć zwycięstwo w ostatnich 20 minutach konfrontacji.
Piast Kobylin – Victoria Ostrzeszów
4:3 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Michał Mazurek (7'
karny), 1:1 – Kacper Kendzia (27' karny), 2:1 – Szymon Wosiek (52'), 2:2 –
Michał Mazurek (58'), 3:2 – Marcin Kurzawa (72'), 3:3- Michał Mazurek (78'
karny), 4:3 – Krystian Jędrzejak (82')
CZERWONA KARTKA: Adam Kurzawa
PIAST: Michałowicz – A. Kurzawa,
Pospiech, Snela, Drewnowski – Kamiński, Wosiek, Kendzia, M. Kurzawa, Wachowiak (80' Jędrzejak) – P. Kowalski
PIŁKA NOŻNA
Przełamanie Piasta
Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze
dla ekipy z Gołuchowa. W 12. minucie
meczu przyjezdni wyszli bowiem na prowadzenie. Po bardzo ładnej kombinacyjnej akcji Lalukowi pozostało tylko trafić
do pustej bramki z odległości trzech metrów. Astra w pierwszej odsłonie najwięcej podań wymieniła na… własnej połowie
boiska pomiędzy defensorami. Jak już
udało się wywalczyć jakiś stały fragment
gry w okolicy pola karnego gości, nic ciekawego z tego nie wynikało.
Bardzo kontrowersyjną decyzję podjął arbiter krótko przed przerwą, kiedy to
obrońca Astry, wybijając piłkę z własnego
pola karnego, trafił w rękę swojego kolegi.
Sędzia zdecydował się podyktować jedenastkę, którą na gola zamienił Laluk.
Po 10 minutach drugiej połowy trener Marcin Kałuża przeprowadził podwójną zmianę w swoim zespole. Na boisku pojawiła się dwójka ofensywnych graczy – Paweł Gąszczak i Marcin Ciesielski.
Astra Krotoszyn – LKS Gołuchów
2:2 (2:0)
BRAMKI: 0:1 – Michał Laluk (12'),
0:2 – Michał Laluk (42' karny), 1:2 –
Adam Staszewski (71'), 2:2 – Adam Staszewski (85' głową)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik (55' Ciesielski), Cubal, Jędrzejak, Polowczyk (87'
Adamski) – Sójka, Janoś, Budziak, Nowak
(55' Gąszczak), Marciniak – Staszewski
Mimo przewagi w posiadaniu piłki miejscowi nie potrafili jednak stworzyć sobie
dogodnych okazji do strzelenia gola.
W 71. minucie na indywidualną akcję zdecydował się Adrian Sójka. Piłka
po jego strzale trafiła do Staszewskiego,
który skierował ją do siatki. Asterka poszła za ciosem. Groźnie z dystansu uderzali Michał Janoś oraz Gąszczak. Wyrównującego gola udało się strzelić w 85.
minucie. Z lewego skrzydła dośrodkował
Janoś, a Staszewski uderzył głową nie
do obrony i miejscowi mogli radować się
ze zdobycia punktu.
Mimo przeciętnej gry Astra zdołała
zremisować z groźnym przeciwnikiem
z Gołuchowa. Za tydzień biało-niebiescy
zmierzą się na wyjeździe z Baryczą Janków
Przygodzki.
(GRZELO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
Mecz rozpoczął się idealnie dla przyjezdnych. Już w 7. minucie sędzia zdecydował się podyktować rzut karny dla Victorii. Do piłki ustawionej na 11. metrze
podszedł Michał Mazurek i pewnym uderzeniem dał prowadzenie swojemu zespołowi.
W ten sam sposób do wyrównania
doprowadzili miejscowi. Sfaulowany
w polu karnym został Szymon Wosiek,
a jedenastkę na gola zamienił Kacper Kendzia. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.
Po zmianie stron emocji było znacznie
więcej. W 52. minucie arbiter podyktował
rzut wolny pośredni w polu karym Victorii.
Stały fragment gry perfekcyjnie wykonał
Wosiek i Piast objął prowadzenie. Minęło
zaledwie sześć minut, a ponownie mieliśmy remis. Victoria rozegrała kombinacyjnie rzut wolny, a Mazurek po raz drugi tego
dnia wpisał się na listę strzelców.
Chwilę przed tą sytuacją sędzia usunął z boiska Adama Kurzawę oraz gracza
gości. W 72. minucie gospodarze znów
wyszli na prowadzenie. Piłkę w polu kar-
nym otrzymał Marcin Kurzawa i technicznym uderzeniem nie dał szans na skuteczną interwencję bramkarzowi Victorii.
Niedługo potem hat tricka skompletował Mazurek, wykorzystując kolejny rzut
karny, podyktowany po faulu Bartosza Kowalskiego. Zwycięstwo Piastowi zapewnił
wprowadzony z ławki rezerwowych Krystian Jędrzejak. Młody gracz gospodarzy wykorzystał jedną z trzech idealnych sytuacji,
jakie miał w końcówce spotkania, ustalając
tym samym wynik konfrontacji.
(GRZELO)
FOT. Bartłomiej Szymczak
Kibice zgromadzeni w niedzielę
na stadionie miejskim w Kobylinie
byli świadkami pasjonującego pojedynku. Siedem goli, trzy rzuty karne
oraz dwie czerwone kartki – tyle się
działo w konfrontacji Piasta Kobylin
z Victorią Ostrzeszów. Ostatecznie
miejscowi wygrali 4:3.
16
WTOREK, 6 października 2015
Sport
SIATKÓWKA
ZAPASY
Dobre występy w poznańskiej Arenie
Cztery medale młodzików Ceramika
W poznańskiej Arenie odbył się Festiwal Siatkarski
Podstawowych.
Szkół
W tym bardzo prestiżowym turnieju rywalizowały
również ekipy Polona Krotoszyn. Podopieczni trenera Macieja Parczyńskiego
w roczniku 2003 zajęli
pierwszej miejsce, z kolei
Sławomira
zawodnicy
Chlebowskiego w kategorii
2005 uplasowali się
na drugiej pozycji.
Mecze trwały po 10 minut. Pierwszego dnia rywalizowały IV i V klasy szkół podstawowych. Team Macieja Parczyńskiego znalazł się w jednej
z czterech 5-zespołowych
grup. W pierwszej fazie turnieju krotoszynianie pokonali
25:11 SP 4 Poznań I, 23:12 Progress
Września II, 28:6 SP 60 Bydgoszcz II oraz
30:7 SP 3 Darłowo III. Z kompletem zwycięstw Polon awansował do fazy pucharowej.
W ćwierćfinale krotoszyński zespół
wygrał 22:15 z SP 3 Darłowo II, a w półfinale nie dał szans Stali Grudziądz, zwycięreklama
żając 20:9. W finale chłopcy Parczyńskiego pokonali 19:12 Rzemieślnika Kwilcz.
– Jestem pod dużym wrażeniem gry mojego zespołu. Pracujemy ze sobą dopiero
trzeci rok i postawa chłopców w Arenie
przerosła moje najśmielsze oczekiwania.
Graliśmy bardzo dobrze w ataku i w bloku, co pozwoliło nam osiągnąć wielki suk-
ces – skomentował trener
Parczyński. W jego zespole
zagrali Patryk Gromski,
Kacper Podsadny, Adam
Marszałek,
Mateusz
Skrzypczak i Patryk Czeszyk
Nazajutrz tylko nieco
gorzej powiodło się drużynie prowadzonej przez trenera Sławomira Chlebowskiego. Do rozgrywek
IV klas SP przystąpiło 29
zespołów. W swojej grupie
krotoszyński team miał aż
siedmiu rywali. Polon wygrał sześć spotkań, a przegrał jedynie ze Stalą Grudziądz.
W kolejnej fazie zawodów krotoszynianie odprawili z kwitkiem ekipy
z Dolska i Rokietnicy oraz
SP 53 Poznań i SP 1 Poznań, dzięki czemu
dotarli do finału, w którym ponownie
zmierzyli się ze Stalą. Niestety, drużyna z Grudziądza znów okazała się lepsza,
zwyciężając 27:16. W tych rozgrywkach
Polon reprezentowali Adrian Gromski,
Wiktor Mackiewicz i Filip Pinkowski
(GRZELO)
Bardzo dobrze
spisali się reprezentanci Ceramika Krotoszyn w Żarach,
gdzie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Zapasach Młodzików. Zawodnicy z naszego
powiatu cztery
razy stawali
na podium.
Najlepiej
spisał się Artur
Gibasiewicz
z Sulmie rzyc,
któ ry był bezkon ku ren cyj ny
w kategorii 47
kg.
Sre bro
w kat. 53 kg wywalczył Ja kub
Setec ki (Sulmierzyce), z kolei Dawid Lis (Orpiszew) i Gracjan Wieczorek (Sulmierzyce) stawali na trzecim stopniu podium, odpowiednio w kat. 47 kg i 38
kg. W klasyfikacji drużynowej Ceramik
zajął trzecią pozycję, za Agrosem Żary
i ZKS-em Koszalin. W zmaganiach
uczestniczyło ok. 170 zawodników
z czterech województw.
(ANKA)

Podobne dokumenty

Nr 145 05.04.2016 - Wielkopolska Gazeta Lokalna Krotoszyn

Nr 145 05.04.2016 - Wielkopolska Gazeta Lokalna Krotoszyn złożyła na marcowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radna Jolanta Bor ska. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mieszkanie chronione jest formą ...

Bardziej szczegółowo