tutaj - Cozadzien

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Cozadzien
TYGODNIK
BEZPŁATNY
PRZYMIERZALNIA
NAKŁAD 10 000
ISSN 1895-8451
NR 484 PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
REKLA MA
DLA RADOMIA I REGIONU
ŻYRANDOLI
 wybierasz trzy
 przymierzasz w domu
 te, które Ci nie pasują,
oddajesz
RADOM, ul. TORUŃSKA 9
 (48) 363 65 40
www.mirat.com.pl
Matura, marynara
& fryzura
W NUMERZE
„Chałubiński”
– 110 na karku
110-lecie obchodzi w tym roku
najstarsze liceum w Radomiu
– IV LO im. Tytusa Chałubińskiego. Fundacja Chałubińszczaków zorganizuje we
wrześniu uroczyste obchody,
których głównym punktem
będzie charytatywny bal absolwentów.
str. 2
Andrzej Kosztowniak
ciąg dalszy nastąpi?
Ile lat chciałby pan, panie
prezydencie żyć, by poczuł
pan, że przeżył życie?
– Chciałbym żyć przede
wszystkim zdrowo i czuć
się potrzebnym. Bo dopóki
człowiek czuje się potrzebny, może dać coś z siebie, to
jest w stanie ten ciężar życia
udźwignąć.
str. 4
Las bez pieniędzy
str. 2
Fot. Szymon Wykrota
Jedni twierdzą, że maj to miesiąc zakochanych, inni – że maturzystów. Za absolwentami szkół średnich egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki i języka obcego, przed nimi – maraton zmagań ustnych i pisemnych. W związku ze zmianą podstawy programowej kończący technika zdawali
„starą” maturę, a kończący licea już nową.
– Dlaczego zlikwidowano plac
zabaw w Lesie Kapturskim?
Dzieciaki bardzo lubiły to miejsce – skarżą się mieszkańcy.
– Nie mamy pieniędzy na naprawy – odpowiada nadleśnictwo.
str. 6
AU T O REKLA MA
TWOJA REKLAMA
TUTAJ!
radio
106.2
FM
BEZPŁATNY
tel.
509 934 875
Jacek
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
„Chałubiński”
– 110 na karku
110-lecie obchodzi w tym roku najstarsze liceum w Radomiu
– IV LO im. Tytusa Chałubińskiego. Fundacja Chałubińszczaków
zorganizuje we wrześniu uroczyste obchody, których głównym
punktem będzie charytatywny bal absolwentów.
«
Fot. monografia IV LO im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
Grupa nauczycieli
tajnych kompletów
„Chałubiński” należy do Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół
w Polsce. – Mówiąc o początkach
szkoły chętnie odwołujemy się do
XVII wieku i tradycji kolegium pijarów. Jednak to wybuch rewolucji rosyjskiej 1905 i zmiany w ówczesnym prawie, pozwalające na
organizowanie placówek z wykładowym językiem polskim spowodowały, że powołano Szkołę Handlową Siedmioklasową Miejską.
Kontynuatorem tej placówki jest
dzisiejsze IV LO i stąd też obchody 110-lecia – wyjaśnia Małgorzata Sołtysiak, nauczycielka historii
w „Chałubińskim”.
Szkoła imię doktora Tytusa Chałubińskiego otrzymała w 1928
roku. – Wybór Chałubińskiego na
patrona nie wiązał się tylko z jego
osiągnięciami w zakresie medycyny
czy badań nad przyrodą tatrzańską.
Wpływ na to miały również jego
powiązania ze szkołą. Chałubiński bowiem w latach 1832-1838 był
uczniem Gimnazjum Gubernialnego w Radomiu, które mieściło
się w budynku wspomnianego już
wcześniej kolegium pijarów – tłumaczy Małgorzata Sołtysiak.
Szkoła przez 110 lat dwukrotnie
się przeprowadzała. Początkowo liceum mieściło się w budynku przy
ul. Długiej 4 (obecnie Traugutta
61). – Pierwsza siedziba została
zniszczona w wyniku działań wojennych. Po 1945 roku „Chałubińskiego” przeniesiono do dawnego koRE K L A M A
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
Od soboty, 9 maja ulegną korektom
rozkłady jazdy autobusów
komunikacji miejskiej
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji, zmiany dotyczą linii 10
i 17. Będą polegały głównie na przesunięciach godzin odjazdów wybranych
kursów z przystanków końcowych.
Zmiany dotyczą dni powszednich oraz
sobót, niedziel i świąt. Skorygowane
rozkłady jazdy obu linii zostaną wywieszone na przystankach, będą one
również dostępne od dzisiaj (piątek, 8
maja) na oficjalnej stronie internetowej MZDiK: www.mzdik.pl.
NIKA
Domowy arsenał
27-latek miał w domu pociski
moździerzowe i rakietowe oraz broń
palną własnej roboty.
W sobotę policjanci otrzymali informację od jednego z myśliwych, że na
terenie gminy Kozienice nieznany
mężczyzna strzela z broni palnej. Na
dodatek miał tę broń mieć nielegalnie.
Między mężczyznami miało dojść też
do szarpaniny. Wysłany na miejsce patrol napotkał w okolicy mężczyznę, jadącego rowerem, który widząc zbliżający się radiowóz, gwałtownie zjechał
z głównej drogi do pobliskich zabudowań. Kiedy na jednej posesji policjanci
zauważyli poszukiwanego mężczyznę,
obezwładnili go i zatrzymali. Znaleźli
przy nim jedną sztukę amunicji.
Po zatrzymaniu mężczyzna stwierdził, że jest pasjonatem militariów
i w domu przechowuje znalezione
przez siebie pociski moździerzowe,
rakietowe, broń palną własnej roboty.
Przyznał się również do wysadzenia
– w 2010 i 2011 roku ambon myśliwskich za pomocą własnoręcznie skonstruowanych i zdalnie detonowanych
materiałów wybuchowych.
Do domu na obrzeżach Kozienic
skierowano zespół pirotechniczny
z Komendy Stołecznej Policji, ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP oraz biegłego
z laboratorium kryminalistycznego
KWP. Ewakuowano mieszkańców pobliskich domów.
Podczas przeszukania pomieszczeń
gospodarczych znaleziono prawdziwy
arsenał. Specjaliści zabezpieczyli ok.
200 kg trotylu, 10 pocisków artyleryjskich kalibru 105 mm, granat nasadowy,
pocisk wielkokalibrowy, 140 spłonek
pobudzających, 256 detonatorów, 339
zapalników, cztery granaty moździerzowe kalibru 120 mm, sześć granatów
moździerzowych 82 mm, pięć granatów
ręcznych, pocisk artyleryjski przeciwpancerny, dwie miny przeciwpiechotne,
14 granatów przeciwpiechotnych, a także dużą ilość substancji chemicznych.
27-latek, który zgromadził te niebezpieczne materiały, usłyszał już zarzuty.
Może mu grozić do 10 lat więzienia.
NIKA
R E K L AM A
Matura, marynara &
Dokończenie ze str. 1
W tym roku w Radomiu szkoły średnie ukończyło 2971 uczniów. A matura, w związku z nową podstawą
programową, przeprowadzana jest
według dwóch wzorów – dla absolwentów techników tak, jak w 2014
roku, a dla absolwentów liceów nowa.
Do tej pory maturzyści przystępowali do dwóch egzaminów ustnych:
z języka polskiego i języka obcego
nowożytnego oraz do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów
były obowiązkowe na poziomie podstawowym, a chętni mogli je zdawać
także na poziomie rozszerzonym. Natomiast tegoroczni absolwenci szkół
licealnych muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów – dwóch
w części ustnej i czterech w części
pisemnej: z polskiego, matematyki,
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz do wybranego przedmiotu dodatkowego, który
od teraz muszą zdawać na poziomie
rozszerzonym.
Warunkiem uzyskania świadectwa
dojrzałości jest zdobycie minimum
30 proc. punktów z obowiązkowych
egzaminów pisemnych oraz dwóch
ustnych – język polski i język obcy
(ten sam, który wybrano wcześniej
na egzaminie pisemnym), a także
przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest
określony próg zaliczenia). Ponadto
każdy może przystąpić do matury
z przedmiotów dodatkowych – absolwenci liceum do maksymalnie
kolejnych pięciu, natomiast absolwenci technikum – do nie więcej niż
sześciu.
Matury, tradycyjnie, rozpoczął język polski. Zdający mieli do wyboru
„Lalkę” Bolesława Prusa albo wiersz
Elizabeth Bishop.
– Jak dla mnie matura była łatwa,
ponieważ znałem teksty, do których
trzeba było się odwołać. Co do reszty
zadań, to pytania były sformułowane logicznie i odpowiedzi same się
nasuwały. Nic mnie nie zaskoczyło,
liczę na dobry wynik. Stresuję się
jedynie przed rozszerzeniem z matematyki, ale planuję iść na ekonomię
do Wrocławia. Jeżeli chodzi o ustną
maturę z polskiego, to musimy być
przygotowani z całego zakresu i trochę przed tym jest stresu – powiedział nam Cezary Cisowski, uczeń
I LO im. Mikołaja Kopernika.
Jedną z najważniejszych zmian
jest zmiana formy egzaminu ustnego z języka polskiego. Zamiast
prezentacji, którą przygotowywali
abiturienci na wybrany przez siebie
temat, teraz będą musieli zaprezentować spontaniczną wypowiedź na
określony temat.
– Ogólnie nasze wrażenia są dobre; myślałyśmy, że będzie gorzej.
Ucieszyłyśmy się, jak zobaczyłyśmy
temat wypracowania. Natomiast
teksty do opracowania były dość
trudne. Najtrudniejszym zadaniem, które było dla nas zaskoczeniem, to rozpoznanie fragmentu
tekstu. Jesteśmy na profilu matematycznym, więc czeka nas matematyka rozszerzona. Podchodzimy
do tego na luzie, ale stres jest. Najbardziej jednak boimy się matury
ustnej z języka polskiego. Wszystko
zależy od tematu. No i trzeba mieć
trochę szczęścia – zgodnie twierdziły w poniedziałek Katarzyna Sobień i Wiktoria Majcher z V LO im.
Romualda Traugutta.
Matury zarówno pisemne, jak
i ustne potrwają do 29 maja. Wyniki
będą znane 30 czerwca.
Osoby, które z ważnych przyczyn
zdrowotnych lub losowych nie mogą
przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów
w maju, mogą złożyć do dyrektora
OKE wniosek (za pośrednictwem
dyrektora swojej szkoły) o wyrażenie
zgody na przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym
w czerwcu.
KATARZYNA SKOWRON
«
Temat
z „Lalki“ nie
zaskoczył
maturzystów
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama: tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
ISSN 1895–8451
legium pijarskiego przy Rynku 11;
wtedy też szkoła stała się koedukacyjna. Do obecnego gmachu – przy
ul. Mariackiej 25 szkoła wprowadziła się w październiku 1972 – wyjaśnia Małgorzata Sołtysiak.
Obchody 110-lecia istnienia IV
LO odbywać się będą 19 i 20 września. – Zjazd rozpocznie się mszą
świętą w kościele Chrystusa Nauczyciela na Plantach. Potem odbędzie się część oficjalna, nad którą
patronat objął prezydent Radomia
Radosław Witkowski; zaprosiliśmy
również panią premier Ewe Kopacz – wylicza Andrzej Paśniewski,
jeden z założycieli Fundacji Chałubińszczaków. – Pierwszego dnia
zjazdu odbędzie się również tradycyjny mecz koszykówki, w którym zmierzą się obecni uczniowie
„Chałubińskiego” z absolwentami
szkoły; pojedynek zostanie rozegrany w hali sportowej Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Po emocjach sportowych przeniesiemy się do Skaryszewa, gdzie w restauracji Cyganeria odbędzie się charytatywny bal
absolwentów. Mamy nadzieję, że
zjawi się na nim przynajmniej tyle
osób, ile na 100-leciu, kiedy bawiło się z nami prawie 1200 osób
– mówi Andrzej Paśniewski. – Drugi dzień zjazdu to okazja do odwiedzenia budynków szkoły. Absolwenci będą mogli odbyć emocjonalną
podróż w przeszłość i zobaczyć stare, szkolne mury. Będzie to również
okazja do spotkania się dawnych
„chałubińszczaków” z obecnymi
uczniami IV LO.
Zapisać na zjazd absolwentów
można się bezpośrednio w sekretariacie szkoły przy ul. Mariackiej 25
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie fundacji. Koszt udziału w zjeździe (część
oficjalna + bal) to 220 zł, natomiast
wstęp na samą część oficjalną kosztuje 70 zł.
Zmiany
w rozkładzie jazdy
Fot. Szymon Wykrota
2
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Dziennikarze: Iwona Kaczmarska, Aleksandra Jabłonka, Rafał Dziewięcki, Aleksandra Załęska,
Łukasz Pęksyk
Projekt graficzny: 7 Dni
Skład: Anna Wróbel
Nakład: 10 tys. egzeplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Agencja Promocyjno–Usługowa Eltast '95, Stefan Tatarek, ul. Toruńska 9, 26–600 Radom
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul.
Mechaniczna 12
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
3
Do prezydenta jeden krok
Dziś ostatni dzień kampanii. W jej trakcie o głosy radomian zabiegali osobiście Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke
i Jacek Wilk, a w ostatnim czasie Paweł Kukiz i Andrzej Duda. Kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno spotkał się
tylko z dziennikarzami, a Bronisław Komorowski – ze swoim honorowym komitetem poparcia.
«
 ANETA PAWŁOWSKA-KRAĆ
 ALEKSANDRA JABŁONKA
 KRZYSZTOF DOMAGAŁA
CAŁA WŁADZA DLA SAMORZĄDÓW
Także w środę do Radomia przyjechał Paweł Tanajno. Spotkał się
z garstką dziennikarzy i kilkoma
osobami z Demokracji BezpośredREKLAMA
»
niej. – Nie chodzi nam o to, żeby
wygrać wybory prezydenckie. Naszym celem są wybory parlamentarne. Obecna kampania to tylko pretekst do spotkania się z obywatelami
– oznajmił Tanajno.
Kandydat Demokracji Bezpośredniej jest zwolennikiem federalizacji: – Chciałbym, żeby samorządy lokalne miały jak największą
władzę. Moim zdaniem w naszym
kraju może być tak, że w jednym
regionie prowadzona jest polityka
państwa minimalnego, a w innym
wręcz odwrotna. O tym powinni
decydować mieszkańcy poszczególnych regionów.
Celem Demokracji Bezpośredniej
jest wprowadzenie do polityki jak
największej liczby fachowców. – Dążymy do profesjonalizacji zarządzania państwem. Chcemy, żeby w administracji byli ludzie kompetentni.
Wykształceni menedżerowie powinni zastąpić ludzi z nadania politycznego – oznajmił Paweł Tanajno.
Zdaniem kandydata zwycięzcami
tych wyborów na pewno nie będą
obywatele, tylko stara klasa polityczna. – Ale już podczas wyborów
parlamentarnych doczekamy się
nowego rozdania. Wtedy polegnie
Platforma i PiS, a do sejmu wejdzie
nowa siła. Pojawi się Paweł Kukiz ze
swoją partią i Demokracja Bezpośrednia – przekonywał.
Andrzej Duda
podkreślał
potrzebę
przywrócenia
poprzedniego
wieku
emerytalnego
Paweł Tanajno jest warszawskim
przedsiębiorcą, ma 40 lat.
DAMY RADĘ ODBUDOWAĆ POLSKĘ
Ostatniego dnia kwietnia z mieszkańcami Radomia spotkał się Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. – To, że nie można się
wydostać z Warszawy i wjechać do
Radomia, to także świadectwo nowoczesności rządów, które mamy
dzisiaj. Nie ma tutaj sprawnego połączenia koleją, na które mieszkańcy Radomia czekają od wielu, wielu
lat. Najważniejsza droga, która łączy Warszawę i Radom od dawna
pozostawia wiele do życzenia – tłumaczył się ze spóźnienia kandydat
na prezydenta.
Podkreślał potrzebę przywrócenia
poprzedniego wieku emerytalnego;
zebrani usłyszeli, że trzeba postawić na Polskę, a nie na tych, którzy
tu zarobią, a pieniądze wywiozą za
granicę. – Jak można się zgadzać na
likwidację polskich firm? Jak można
popierać dekarbonizację (odejście
od węgla w energetyce), kiedy w Polsce jest 90 proc. europejskich złóż?
– mówił. – Trzeba korzystać z polskiej myśli technicznej. Potrzeba mądrego systemu podatkowego. Kwota
wolna od podatku to powinno być
8 tys. zł. To, co widzimy, to obraz
przedstawiający płynięcie w głównym
Fot. Szymon Wykrota
Fot. Aleksandra Jabłonka
Bronisław Komorowski jako głowa
państwa odwiedził we środę, wraz
z premier Ewą Kopacz, Fabrykę
Broni. – Zgoda na szczycie władz
państwa owocuje dobrymi decyzjami i przyspieszeniem wielu procesów istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa ojczyzny. Chodzi
także o bezpieczeństwo militarne.
Dzięki decyzjom obecnego rządu
ruszyła konsolidacja przemysłu
zbrojeniowego; to wielka szansa
– zauważył.
Potem, już jako kandydat na prezydenta, spotkał z sympatykami
i działaczami radomskiej Platformy Obywatelskiej. Zwykli wyborcy
do Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” wejść
nie mogli.
Komorowski dziękował za wsparcie i zaangażowanie w jego kampanię. – Ważne, aby Polska była
zgodna i bezpieczna. Chcę podziękować za dobrą energię, którą czuję
w Radomiu i wielu innych miejscach
w kraju. Mam nadzieję, że wspólnie
odniesiemy sukces – powiedział.
– Apeluję i gorąco namawiam, aby
10 maja pójść na wybory; zagłosować i po prostu wygrać.
Bronisław Komorowski urodził się
w Obornikach Śląskich. Ma 63 lata.
Z wykształcenia jest historykiem.
Bronisław
Komorowski
dziekował PO
za wsparcie
nurcie, w którym Polska się nie liczy.
To jest polityka, która powinna się
zmienić, dlatego potrzebna jest zmiana władzy. My damy radę odbudować
Polskę, ale najpierw od władzy należy
odsunąć złych ludzi.
Andrzej Duda ma 43 lata. Z wykształcenia prawnik, poseł Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji.
NIGDY BRONISŁAW KOMOROWSKI
Paweł Kukiz, kandydat niezależny spotkał się z radomianami we
wtorek, 28 kwietnia. Muzyk długo
odpowiadał na pytania obecnych na
sali, wyjaśniając główne punkty swojego programu wyborczego, a także
uzasadniając, dlaczego zdecydował
się na start w wyborach. – Nie będę
ściemniał. Zdecydowałem się kandydować, chociaż wiedziałem, że to
oznacza wojnę. Jednak z pełną świadomością zrobiłem ten krok, żeby
odsunąć od władzy tych ludzi, którzy
znajdują się tam od przeszło 25 lat
– wyjaśniał. – Chcę oddać państwo
obywatelom i przywrócić normalność. Można tego dokonać zmieniając ordynację wyborczą i wprowadzając jednomandatowe okręgi
wyborcze do sejmu, sejmików wojewódzkich i rad powiatów – wyjaśnił
Paweł Kukiz.
Muzyk zdradził również na kogo
ewentualnie oddałby swoje głosy
w drugiej turze wyborów. – Taką decyzję musielibyśmy podjąć wspólnie
z ludźmi, którzy pomagali mi zbierać głosy. Wysłuchałbym ich słów
i zdecydował, czy jesteśmy w stanie
poprzeć któregoś z kandydatów. Ale
jedno wiem: nigdy nie będzie nim
Bronisław Komorowski – zapewnił
Paweł Kukiz.
Kandydat na prezydenta RP ma 52
lata. Były lider zespołu Piersi, wokalista, autor tekstów, aktor.
JAK GŁOSOWAĆ?
W niedzielę, 10 maja lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21. Prawo udziału
w głosowaniu ma każdy, kto legitymuje się obywatelstwem polskim, najpóźniej 10
maja kończy 18 lat i posiada pełnię praw publicznych. Idąc na wybory, trzeba zabrać
ze sobą dokument ze zdjęciem – dowód osobisty albo paszport. W lokalu dostaniemy
jedną kartę. By nasz głos był ważny, musimy postawić znak „x” przy nazwisku wybranego kandydata. A kandydują: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław
Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek,
Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk.
REKLA MA
ZGODNIE Z REGULAMINEM CMENTARZA
KOMUNALNEGO W RADOMIU, UL. OFIAR FIRLEJA 45
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej, wzywamy właścicieli grobów
wykupionych przed 31.12.1995r do dokonania opłaty po 20 latach, celem
przedłużenia korzystania z miejsca na cmentarzu pod groby murowane i ziemne.
TEL. (48) 345 12 60 www.cmk.radom.pl
4
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
Andrzej Kosztowniak
«
Małgorzata
i Andrzej
Kosztowniakowie
do Radomia,
do regionu, do
innych powiatów, stąd moja
współpraca
z sejmikiem.
temie zdrowia, czy polscy młodzi ludzie będą dobrze kształceni czy będą
wypadać jako jedni z najsłabszych
w Europie...
 Kiedy wyjdzie
się na ulice
Radomia,
to widzi się
różnice między
nim a choćby
Kielcami.
Kielce są 20
lat przed nami.
Jeżeli ten
proces się nie
zmieni, to to
miasto legnie
w gruzach.
– Tak. Andrzej Duda ma na to
odpowiedź. Andrzej Duda jest człowiekiem żyjącym przyszłością, a nie
przeszłością. Z wielkim szacunkiem
podchodzą do ostatnich 25 lat; w Polce udało się naprawdę mnóstwo
ciekawych rzeczy zrobić. Ale też nie
możemy patrzeć na Polskę przez różowe okulary, bezkrytycznie. Kwestia najważniejsza w naszym kraju
– demografia i zastanowienie się, jak
będzie wyglądała Polska za 10-15 lat,
jeżeli nie zatrzymamy tego, co dzisiaj
jest de facto wyrokiem śmierci na
nasze państwo, czyli olbrzymiej skali emigracji; z rego kraju wyjechało
w ostatnich latach 2,5 mln ludzi.
W zeszłym tygodniu jedna z największych pracowni europejskich podała,
że w ciągu 2015 roku tylko z Polski
wyjedzie na emigrację ok. 1 mln 275
tys. osób. To są rzeczy niewyobrażalne. I oczekiwałbym, żeby kandydaci
na prezydenta dyskutowali o takich
rzeczach.
Fot. Michał Sołśnia
– Pozwolę
się nie zgodzić. Radom
w
ostatnich
latach poczynił
bardzo
duże postępy.
To nie jest
tak, że inni się
rozwijali, a my
tego nie robiliśmy. Śmiem
twierdzić, że
w ciągu tych 25 latach samorządu Radom rozwijał się bardzo intensywnie.
Po ośmiu latach pracy mojej i moich
kolegów bardzo wiele się zmieniło.
Zmienił się system ochrony środowiska – cały system zarządzania wodą,
odpadami, ściekami, system komunikacyjny. A jeśli chodzi o Kielce... One
się rozwijają w jednych dziedzinach
szybciej, my się szybciej rozwijamy
w innych; to nie jest 20 lat różnicy.
No i Kielce potrafiły wywalczyć traktowanie miasta i regionu jako jedności w polityce krajowej. To jest to, do
czego ja zawsze namawiałem.
 Maciej Dobrowolski: Gdyby miał pan
siebie przedstawić, to jakby pan to
zrobił?
Andrzej Kosztowniak: – Strasznie trudne pytane... Człowiek pokolenia JP II, typowy Polak – ze swoją
siłą, ale też słabościami. Człowiek,
który bardzo wysoko ceni sobie rodzinę i mądrych ludzi. Człowiek,
który może innym tylko dwóch rzeczy w życiu zazdrościć – zdrowia
i mądrości; to są dwie rzeczy, które
chciałbym posiadać bez ograniczeń.
Jestem człowiekiem, który od dziecka chciał się poświęcić pracy publicznej; bo tak wyglądało moje życie – od
pierwszych klas szkoły podstawowej
funkcjonowałem w obrębie różnych
samorządów i organizacji. Ponadto
człowiek aktywny i chcący pracować
z ludźmi i dla ludzi. To jest moje życiowe credo. Wybierając wykształcenie, zawsze patrzyłem, czy da mi ono
możliwość pracy z innymi i dla innych. Z wykształcenia jestem prawnikiem i ekonomistą, jeszcze kończyłem
administrację.
 Sporo pan w życiu osiągnął. Niektórzy
mówią, że wyznacznikiem popularności
i sukcesu jest to, ilu człowiek ma
wrogów. Wie pan, że ma pan wrogów?
– Mam nadzieję, że więcej przyjaciół. Nigdy nie starałem się, nie
staram i nie będę się starał o przysparzanie sobie wrogów. Bo jednak
wygodniej się żyje, kiedy nie szuka
się wrogów, tylko pomaga ludziom.
I zawsze moją intencja – w każdej
pracy czy aktywności, której się poświęcałem – była i jest pomoc ludziom. A jeśli ktoś myśli inaczej niż
ja, to wolałbym go nazwać oponentem, a nie wrogiem. Ja zresztą jestem przeciwny dzieleniu ludzi.
 Ale podzielił pan Radom... Mówię tu
choćby o wyborach samorządowych,
które pokazały, że miasto jest podzielone
niemal na równe połowy. Jedna to,
uogólniając, zwolennicy Platformy
Obywatelskiej i prezydenta Radosława
Witkowskiego, a ta niewiele mniejsza to
zwolennicy Kosztowniaka. I ta większa
spowodowała, że pewnej nocy dowiedział
się pan, że już nie jest prezydentem
Radomia. Pamięta pan tę noc?
– Tak, znakomicie. I myślę, że
będę ją pamiętał do śmierci. Bo to
jest jeden z tych ważnych dni, które pamiętamy. Pamiętam też doskonale inną noc – sprzed ośmiu
lat, kiedy w wieku 30 lat zostałem
prezydentem.
Wtedy
wyniosła
mnie, jak myślę, chęć zmian. Druga kadencja była potwierdzeniem
tego, że dobrze pracowaliśmy.
A ta ostatnia wyborcza noc... Myślę, że była też wynikiem, myślę,
ogólnopolskiej sytuacji politycznej.
Czy my podzieliliśmy Radom? To
jest podział, który chciałbym widzieć w kategoriach pozytywnych.
Może być budujący, twórczy. Bo
różnice między ludźmi powinny
doprowadzać do tego, że próbujemy znaleźć lepsze rozwiązanie.
 Ale uciekł pan od odpowiedzi na
pytanie o tę noc wyborczą. Kiedy
dowiedział się pan, że już koniec.
– Nie, to nie jest żaden koniec. To
jest jeden z etapów w życiu. Bycie
prezydentem jest wielkim zaszczy-
tem, olbrzymim wyróżnieniem dla
każdego, kto mógł sprawować tę
funkcję. Ja byłem człowiekiem podwójnie wyróżnionym, bo nie było
w historii radomskiego samorządu,
także tej wcześniejszej, takiej osoby,
która sprawowałaby funkcje prezydenta przez dwie kadencje. To rzecz
nadzwyczajna; byłem pierwszy i to
jest dla mnie wielka sprawa. Oczywiście, chciałbym realizować dalej
to, co miałem w głowie, w dokumentach – bo, nie ukrywam, mam plan
dla Radomia na kolejne osiem lat,
ale radomianie dokonali innego wyboru. Wyboru nadziei – na to, że Radom bardzo dużo otrzyma w związku
z obecnością na stanowisku premiera pani Ewy Kopacz.
 Ale zaczynał pan kiedy Prawo
i Sprawiedliwość zostało odsunięte
od władzy. To nie był łatwy moment.
Nagonka była spora, nastroje
antypisowskie – ogromne.
– To prawda. Byłem prezydentem
miasta w skrajnie trudnych i nieprzychylnych dla mnie warunkach politycznych. Ale starałem się nie doprowadzać do konfliktów. Jestem
człowiekiem pragmatycznym – mam
swoje poglądy, bronię ich, ale też
podchodzę z szacunkiem do zdania
innych. Będąc prezydentem trzeba,
mimo wszystko, troszeczkę odłożyć
swoje poglądy osobiste i umieć współpracować, zachęcać do współpracy.
Przypomnę, że w pierwszej mojej kadencji zapraszaliśmy Platformę Obywatelską do współrządzenia Radomiem. I w drugiej również zaprosiłem.
Zawsze też myślałem, co może przyjść
 Do tego Kielce być może będą miały
prezydenta Polski...
– Uważam, że dzisiaj Polsce jest
nam potrzebny prezydent, który
jest młody, który ma wizję, chęć do
pracy i jest człowiekiem aktywnym.
Potrzebny jest człowiek, który ma
taką wewnętrzna potrzebę, bardzo
mocnego, ostrego działania i widzenia przyszłości naszego kraju w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat.
Prezydent dla mnie ma być kreatorem pewnych procesów. I nie może
uciekać od trudnych debat z parlamentem. Burzy we mnie krew, na
przykład, ograniczenie dyskusji
o Polsce w kampanii do kwestii Kościoła czy związków partnerskich. Ja,
jako człowiek 39-letni oczekiwałbym
od prezydenta – czy kandydatów na
prezydenta – dyskusji nie o rozdzieleniu państwa od Kościoła, ale odpowiedzi na pytanie, co z systemem
podatkowym i ubezpieczeń społecznych, co będzie czekało mnie i moje
dzieci za dwa, pięć, siedem lat w sys-
 Czy Andrzej Duda ma na te wszystkie
pytania odpowiedź?
 Ale ci młodzi ludzie, panie
prezydencie, zaczęli wyjeżdżać z kraju,
kiedy jeszcze rządził PiS
– Nie twierdzę, że nie. To, że Polacy wyjeżdżali wtedy, kiedy rządził
PiS wiązało się wprost z otwarciem
granic i rynków pracy. Ale jeszcze
wcześniej, kiedy rządziło SLD, powinniśmy dyskutować, co zrobić,
żeby ci młodzi ludzie nie wyjeżdżali. Żeby nie doszło to sytuacji, kiedy
zostaną tu albo starsi, albo słabsi.
Czy powinniśmy dzisiaj odpowiadać
tylko za produkcję dobrze wykształconych ludzi? Czy nie powinni raczej
kandydaci na prezydenta zastanowić
się, jak umiejętnie zatrzymać wartość intelektualną Polaków, obudować to prawnie, jak nie doprowadzić
do sytuacji, w której koncerny międzynarodowe w sposób bardzo jednoznaczny będą potrafiły ta wartość
intelektualną przejąć.
 I dlatego krzyżyk na karcie do
głosowania przy nazwisku Andrzeja
Dudy?
– Tak. Z kilku powodów
 Ale to chyba trochę na wyrost. Andrzej
Duda jest jednak jeszcze mało znany;
dopiero nam się pokazuje. Tak naprawdę
nie wiemy, co w tym człowieku siedzi.
Robiłem kiedyś taką sondę... Pan
Bronisław Komorowski był ministrem, był marszałkiem sejmu i kiedy pytałem rozmaite osoby, co wiedzą o jego poglądach, nie potrafili
powiedzieć. Albo wynika to z braku
zainteresowania polityką, albo te
poglądy po prostu nie były eksponowane. Andrzej Duda jest, dla mnie,
wielką nadzieją. Jest potrzebą otwarREKLA MA
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
5
ciąg dalszy nastąpi?
 Ile lat chciałby pan, panie prezydencie
żyć, by poczuł pan, że przeżył życie?
– Chciałbym żyć przede wszystkim
zdrowo i czuć się potrzebnym. Bo
dopóki człowiek czuje się potrzebny,
może dać coś z siebie, to jest w stanie ten ciężar życia udźwignąć. Oczywiście, chciałbym żyć jak najdłużej
w zdrowiu, w miłości, przy swojej
rodzinie... Ja też, jak każdy młody rodzic, zadaję sobie pytanie, co będzie
z moimi dziećmi; czy nie podejmą decyzji o tym, że chcą się uczyć, studiować, być może pracować na drugim
końcu świata.
 A co będzie z pana dziećmi?
– Nie wiem. Chciałbym, żeby wyrosły po prostu na dobrych ludzi.
 Mają dobry przykład? Czy jest
pan antyprzykładem w ich przyszłej,
ewentualnej, karierze?
 Jest pan celebrytą?
– Nie wiem, czy chciałbym, żeby się
zajmowały polityka. Moje dzieci mają
pewną wrażliwość, która jest potrzebna w polityce... Piotrek ma wrażliwość
społeczną, ludzką, zastanawia się nad
konsekwencjami swoich działań dla
innych; w polityce szalenie ważna –
i wspaniała – kompetencja. Ale nie
ciągnie go do polityki. Myślę, że zdecydowanie bardziej pociąga go to, co
robi jego mama. Zresztą w wieku nastu lat ma jeszcze nieskrystalizowane
do końca pomysły na przyszłe życie.
– Ja? Nie, zupełnie nie!
 Ale reguła celebryty to przede
wszystkim być znanym i rozpoznawalnym.
Pan taki jest.
 A to nie jest tak, że matka troszeczkę
chroni swoje dzieci przed tym, dość
ciężkim, kawałkiem chleba, jaki pan
sobie obrał?
 Ojciec zmarł dziewięć lat temu;
nie miał okazji zobaczyć pana jako
prezydenta. Myśli pan, że byłby z pana
dumny?
– Nie wiem... Trudno mi powiedzieć... Mój ojciec zawsze mnie
uwrażliwiał na innych; mama zresztą także... Nie zastanawiam się
zresztą nad tym, czy byłby ze mnie
dumny. Ja po prostu chciałbym być
dobrym człowiekiem.
 Czy zrobił pan coś w życiu, czego pan
się wstydzi?
– Nie wiem. Jak chyba każdy rozsądny człowiek, mogę się pewnie
wstydzić szans, których nie wykorzystałem; i to nie tylko jako Andrzej
Kosztowniak, ale pewnie też jako prezydent miasta. Można się wstydzić
różnych rzeczy... Chociaż jako prezydent starałem się zawsze podchodzić
do swoich obowiązków najlepiej, jak
potrafiłem. I śmiem twierdzić, że jednak zostałem oceniony pozytywnie.
Tu wracam do początku naszej rozmowy, do oceny wyborczej. Muszę
powiedzieć, że nie czuję się wygrany,
ale też nie czuję się przegrany.
Fot. Michał Sołśnia
– Tak, myślę, że tak. Moja żona
jako lekarz ma zupełnie inną formułę funkcjonowania społecznego;
wspaniałą zresztą.
 To jest pan człowiekiem szczęśliwym?
– Tak, jestem człowiekiem szczęśliwym. Choć jestem przekonany, że
mógłbym dać z siebie jeszcze więcej.
I będę zawsze dążył do tego, żeby
dać z siebie jak najwięcej.
 Mówi się: rozśmiesz Pana Boga,
mówiąc mu swoje plany. A ja jednak
zadam panu takie pytanie – gdzie za rok
będzie Andrzej Kosztowniak?
– Nie ma pojęcia. Ja jestem człowiekiem, który zawsze planował,
od dziecka. I też planowałem to, co
mi się w konsekwencji udało – bycie prezydentem miasta. Chciałbym
cały czas być człowiekiem, który będzie pracował z ludźmi i dla ludzi.
Myślę, że najbliższe wybory parlamentarne pokażą to, w którą stronę ja jako człowiek pójdę, czy będę
chciał funkcjonować dalej w orbicie
polityki, mniejszej lub większej...
parlamentarnych. Czuję się człowiekiem jeszcze bardzo młodym
i już posiadającym pewne doświadczenie, a samorządowe – nawet
duże. Przez całą kadencję byłem,
przypomnę, sekretarzem Związku
Miast Polskich. Mam więc przygotowanie, żeby pracować przede
wszystkim na rzecz samorządu. Ja
nie jestem politykiem ideologicznym, choć jestem człowiekiem mającym swoje zdanie, na przeróżne
tematy. Chciałbym być człowiekiem, który będzie bardzo ciężko
pracował na rzecz polskiego samorządu w parlamencie, gdyby się to
udało, ale też na rzecz naszej ziemi,
regionu.
– Jednak to nie wynika z tego,
że o to zabiegam. Po prostu pełniąc
pewną funkcję przez osiem lat, siłą
rzeczy stałem się rozpoznawalny.
Tyle tylko, że ja lubię pobyć samemu;
większość ważnych decyzji podejmuję w samotności. Chociaż dzisiaj
każdy polityk jest po trosze celebrytą,
bo do tego się dzisiaj wszystko sprowadza – często bywa tak, że istotniejsze jest to, gdzie jesteśmy i jak
wyglądamy, nawet z naciskiem na
„jak wygladamy”, od tego, co sobą
reprezentujemy. Świat po prostu tak
się układa. Co nie znaczy, że mnie się
to podoba. Uważam, że politycy to
przede wszystkim ludzie, którzy powinni umieć ciężko pracować i mieć
coś do zaproponowania, a nie tylko
dobrze wyglądać. Ten „celebrycki”
obraz polityki zdecydowanie mniej
mi odpowiada. Bo gdybyśmy chcieli
wybierać celebrytów na polityków to
znamy pewnie wszyscy zdecydowanie
bardziej przystojnych mężczyzn od ci,
którzy startują dzisiaj w wyborach.
I moglibyśmy wybrać któregoś z nich
jako głowę państwa, ale chyba nie
o to chodzi.
 Bardzo dziękuję za rozmowę.
Andrzej Kosztowniak – radny, polityk,
samorządowiec. Celebryta; tu się będę
upierał. Taki radomski, nasz. Jednak.
– Pozwolę się nie zgodzić.
ROZMAWIAŁ MACIEJ DOBROWOLSKI
 Wybory parlamentarne?
– Tak. Nie kryję tego, że chciałbym wystartować w wyborach
R E K L AM A
Fot. Michał Sołśnia
cia dyskusji, co z naszym państwem
będzie się działo w ciągu kilku, kilkunastu lat, a nawet kilkudziesięciu
lat. Wchodzi dzisiaj pokolenie trzydziestoparo-, czterdziestolatków, nie
pamiętających już komunizmu, nie
pamiętających styropianu, żyjących
już troszeczkę inaczej i w zupełnie innych realiach, wychowujących swoje
dzieci zupełni inaczej niż my byliśmy
wychowywani. To potrzebuje właściwej reakcji również z naszej strony.
Z moim przekonaniu Andrzej Duda
jest osobą, która jest w stanie spełnić
te oczekiwania. I im sprostać. Bo to
jest szalenie ważne, aby osoba chciała się z tym mierzyć. Andrzej Duda
jest taką osobą. Jest eurodeputowanym, był ministrem; jest człowiekiem
świetnie przygotowanym również od
strony czysto zawodowej, naukowej,
społecznej. Jest to człowiek, który pomimo tego, że jest relatywnie młody,
świetnie przepracował czas swojego
życia do tej pory. Dzisiaj to czterdziestoparolatkowie rządzą największymi
koncernami świata i bardzo często
również są potrzebą polityki.
REKLA MA
6
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
Las bez pieniędzy
– Dlaczego zlikwidowano plac zabaw w Lesie Kapturskim? Dzieciaki
bardzo lubiły to miejsce – skarżą się mieszkańcy. – Nie mamy
pieniędzy na naprawy – odpowiada nadleśnictwo.
«
 KATARZYNA SKOWRON
Maluchy
w Lesie
Kapturskim
nie mają już co
robić
Fot. Michał Sołśnia
Tzw. małpi gaj dla najmłodszych mieszkańców Nadleśnictwo Radom urządziło w Lesie
Kapturskim w 2005
roku. Od tamtej pory
cieszył się ogromną
popularnością. Podobno przyjeżdżali tu nie
tylko mieszkańcy okolicznych dzielnic, ale
także rodziny z dziećmi spoza Radomia.
– Kilka dni temu,
przed majowym weekendem żona z dziećmi
pojechała na plac zabaw. Na miejscu okazało się, że plac nie
istnieje – poinformował nas pan Paweł. –
Teraz dzieci nie mają
się gdzie bawić, bo ktoś ukradł
osiem metrów łańcucha z huśtawki.
Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom twierdzi,
że „małpi gaj” musiał zostać zlikwidowany, bo nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. – Nie mogliśmy już dłużej brać odpowiedzialności za stare
i zużyte sprzęty, na których bawiły się
dzieci. Na dodatek plac został zdewastowany, a część elementów metalowych rozkradziono – tłumaczy Jerzy
Jacek Karaśkiewicz.
W ciągu 10 lat plac zabaw kilkakrotnie padał ofiarą wandali. Leśnicy naprawiali urządzenia, płacili
także za ich konserwację. – Na dalsze prace konserwatorskie nie mamy
pieniędzy, a remont placu i wymiana
urządzeń wymagają znacznych nakładów – twierdzi nadleśniczy.
Jerzy Jacek Karaśkiewicz przypomina, że w Lesie Kapturskim nadal
są miejsca do wypoczynku i zabaw
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
– jest np. boisko do siatkówki i kosza oraz stół do tenisa stołowego.
Pedałowanie
w modzie
Powstanie sieci dróg rowerowych, łączących największe atrakcje
turystyczne regionu radomskiego zapowiadają władze Mazowsza.
Ścieżki Puszczyka to projekt, który samorządom Radomia i miejscowości
dawnego woj. radomskiego proponuje
sejmik Mazowsza. Chodzi o budowę
systemu ścieżek rowerowych na terenie kilku powiatów. Na trasach dla
jednośladów – prowadzących do ciekawych historycznie czy atrakcyjnych
turystycznie miejsc – powstałaby także
infrastruktura: miejsca na grilla, toalety, parkingi dla rowerów.
– Idea Ścieżek Puszczyka przypomina nieco boiska „orlik” – tłumaczy wicemarszałek Mazowsza Leszek
Ruszczyk. – Część pieniędzy na inwestycję przekazałoby Ministerstwo
Sportu w ramach rozwoju bazy sportowej, a samorząd Mazowsza wsparłby
samorządy lokalne. Tereny, na których
wybudowane zostałyby ścieżki i baza
noclegowa, mają z kolei przekazać
Lasy Państwowe.
Projektowaniem przebiegu tras
zajmuje się Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, w którym są
zatrudnieni m.in. członkowie Bractwa
Rowerowego. – Chodzi nam o to, aby
budować ścieżki uczęszczane przez
rowerzystów, a nie zarastające trawą.
Dlatego właściwe zaplanowanie tras
jest takie ważne – mówi wicemarszałek Ruszczyk. – Na trasie „puszczyków” mają się znaleźć wszystkie największe atrakcje turystyczne regionu.
Kolejna ważna kwestia to uwzględnienie walorów edukacyjnych i przygotowanie odpowiednich informacji.
Bo ścieżki rowerowe mogą i powinny,
zdaniem władz Mazowsza, zostać połączone ze ścieżkami edukacyjnymi.
W projekcie założono również stworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej.
Tak, by możliwy był rodzinny, weekendowy wypad rowerowy z możliwością
przenocowania na trasie. Tu również
otwierają się możliwości dla prywatnych, lokalnych inwestorów.
W sprawie Ścieżek Puszczyka urząd
marszałkowski zorganizował spotkanie
z władzami wszystkich gmin byłego woj.
radomskiego. Pierwszym, który zadeklarował chęć udziału w projekcie, jest
wójt gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski. Wiąże z nim duże nadzieje,
bo program „puszczyków” daje szansę
na sfinansowanie inwestycji. – Projekt
trasy pieszo-rowerowej, która umożliwiłaby komunikację rowerową na trasie
Radom – Siczki – Jedlnia, ale również
pieszą w Rajcu czy Antoniówce, mam już
od 2012 roku – zapewnia. – W sprawie
wspólnego ustalenia terminów muszę się
jednak skontaktować z liderem projektu,
prezydentem Radosławem Witkowskim.
Jeśli „puszczyki” sprawdzą się
w regionie radomskim, program zostanie wdrożony na całym Mazowszu.
RAV
REKLA MA
Nikodem
Ola
Julka
Mateusz
Antoni
8.04
Marysia
9.04
7.04
Zuzia
7.04
Stachowicz
Zuzia
Falkiewicz
6.04
5.04
Niewiarowska
2.04
Córka Moniki
i Macieja
Karol
Córka Dominiki
i Pawła
7.04
Zagól
2.04
Kuc
1.04
Gajewska
1.04
Czubak
1.04
Zięba
1.04
Jeromkin
1.04
Pietrzyk
www.7dni.radom.pl
Jatczak
Franciszek
8.04
Maja
9.04
Krystian
Sępioł
6.04
Nadia
Syn Ludmiły
i Jarosława
7.04
Wagner
2.04
Łagowska
1.04
Sosnowska
Franciszek
Syn Sylwii
i Krzysztofa
Zosia
8.04
Laura
9.04
Emilia
Koczan
6.04
Gabrysia
Prykiel
7.04
Seta
6.04
Adamus
Zosia
Pyrka
Weronika
7.04
Klara
8.04
Córka
Eweliny i Tomasza
Banasiewicz
7.04
Córka Klaudii
i Damiana
Nela
Bednarczyk
7.04
Córka Anny
i Kornela
Karolina
Córka Emilii
i Krzysztofa
8.04
Strzałkowski
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
WITAJCIE WŚRÓD NAS
7
e
i
c
j
a
t
i
W wśród
kwiecień 2015
Łucja
Blanka
Nikola
Paweł
Michalina
Maja
Marcel
Michał
Zosia
Syn
Renaty i Kazimierza
Jan
Zuzanna
15.04
Nadia
16.04
14.04
Matylda
Córka Dominiki
i Tomasza
13.04
Syn Karoliny
i Mariusza
13.04
Oskar
Gietler
14.04
12.04
Syn Moniki
i Arkadiusza
12.04
Zosia
Szczęsna
14.04
Syn Katarzyny
i Karola
11.04
Córka Katarzyny
i Roberta
10.04
10.04
Antoś
17.04
Filip
Sowa
12.04
Córka Agnieszki
i Tomasza
10.04
Jurczak
10.04
Wierzgała
10.04
Jerzmańska
10.04
Wesołowski
10.04
Matyjaszek
10.04
Syn Sylwii
i Adriana
9.04
Jabłoński
www.7dni.radom.pl
Pietralski
Staś
Syn
Magdaleny i Roberta
16.04
Milena
Wojcieszek
Córka
Joanny i Łukasza
Kopeć
13.04
Franek
Syn Klaudii
i Łukasza
14.04
Miałkowski
Lenka
16.04
Filip
Amelia
Karolak
14.04
Antoś
16.04
Amelia
16.04
Krystian
Hebda
11.04
Izabela
Córka Marzeny
i Adama
13.04
Wodziński
11.04
Jan
Alan
Stępień
14.04
Grotrk
12.04
Syn Moniki
i Arkadiusza
WITAJCIE WŚRÓD NAS
Dygant
Julka
14.04
Kacper
16.04
Alina
16.04
Adaś
Syn Moniki
i Pawła
14.04
Jakuszyk
Karol
Ścisłowski
14.04
Syn Anety
i Norberta
Emilka
Kamiński
15.04
Walczak
Wojtek
Kuraś
16.04
Wieczorek
8
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
Córka
Anny i Jarosława
Amelka
Mateusz
Szymon
Ola
Iga
Maja
Alan
Eliza
Marcelina
Michalina
26.04
Kuba
Liliana
Weronika
25.04
24.04
Mikołaj
24.04
Syn Katarzyny
i Ireneusza
23.04
Hanna
Piotrowski
24.04
23.04
Syn Ewy
i Roberta
22.04
Antek
Córka Joanny
i Karola
25.04
Córka Ilony
i Łukasza
21.04
19.04
Córka Ewy
i Tomka
19.04
Kozdęba
18.04
Córka Żuliety
i Karola
18.04
Patryk
28.04
Antoś
Stachyra
23.04
Karwaszewski
19.04
Czarnota
18.04
Trzeciak
17.04
Syn Marleny
i Krzysztofa
17.04
Gałek
17.04
Spłowiec
17.04
Płatos
17.04
Kiełbasa
www.7dni.radom.pl
Baran
Lenka
26.04
Grzegorz
Syn Kasi
i Rafała
Ksawery
Córka Katarzyny
i Karola
24.04
Michał
Motyka
25.04
Zieliński
23.04
Córka Katarzyny
i Łukasza
19.04
Machniak
Róża
27.04
Wiktoria
Natalia
Ziółko
Kacper
26.04
Amelia
Syn Dominiki
i Jacka
Katarzyna
Córka Agnieszki
i Jarosława
24.04
Weronika
Bartos
25.04
Córka Moniki
23.04
Piziorski
Zosia
27.04
Nikola
Kubuś
Szewczyk
Hanna
25.04
Alicja
27.04
Kacper
Córka Małgorzaty
i Tomasza
24.04
Dąbrowska
Milena
Syn Katarzyny
i Arkadiusza
24.04
Wojdat
Wiktor
Radomska
25.04
Córka Barbary
i Dariusza
Amanda
Sikorska
27.04
Rajkowska
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
WITAJCIE WŚRÓD NAS
9
Wiktor
Julia
Aleksander
Antoni
Witold
Marika
Córka
Kingi i Krzysztofa
Syn
Anety i Dawida
Amelia
Karina
Eweliny i Damiana
Bukowski
30.04
30.04
30.04
Syn
Fabian
Bednarek
29.04
Syn Sandry
i Dominika
Marcel
Bednarek
Syn Anety
i Pawła
29.04
30.04
30.04
Ignaś
Kacperek
Córka Moniki
i Krzysztofa
29.04
Córka Anny
i Tomasza
Justynka
30.04
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
Córka Marty
i Daniela
WITAJCIE WŚRÓD NAS
Sikorski
10
Gabrysia
DUŻO SZCZĘŚCIA
W ŻYCIU
Syn Magdaleny
i Przemysława
REKLA MA
REKLAMA
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
11
Radom – modernizacje
Radom jest miastem średniej wielkości, ale też dużym skupiskiem
zamontowanych urządzeń dźwigowych (wind, platform, schodów ruchomych). Podkreśleniem tego jest
fakt, że w Radomiu funkcjonuje Oddział Urzędu Dozoru Technicznego,
który dba o bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwigowych.
Zgodnie z przepisami oraz zdrowym rozsądkiem wszystkie urządzenia dźwigowe podlegają systematycznej, comiesięcznej kontroli stanu
technicznego przez wyspecjalizowanych pracowników, posiadających
uprawnienia nadane przez UDT.
Pracownicy ci dokładają starań, aby
jazda windami, platformami czy
schodami ruchomymi była bezpieczna i bezawaryjna.
W Radomiu INWESTPROJEKT
DŹWIG Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się prowadzeniem przeglądów
i napraw urządzeń dźwigowych. Firma powstała w roku 2006 i od tego
czasu dynamicznie się rozwija. Zatrudnia osoby posiadające niezbędne
uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w konserwacji wind. Zatrudnia
blisko 100 osób pracujących w Zakładach Konserwacji Dźwigów konserwujących ponad 2 000 urządzeń
dźwigowych na terenie pięciu Zakładów Konserwacji: Lublin, Warszawa,
Radom, Puławy i Zamość.
W Radomiu dysponujemy 2 brygadami konserwatorów, świadczących
usługi konserwacji m.in. dla Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom, Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zarządców Nieruchomości,
Wyższego Seminarium Duchownego,
radomskich hoteli – m.in. Iskra i Gromada, a także organów publicznych –
Większość urządzeń w Radomiu została zamontowana jeszcze
w ubiegłym wieku. Są to głównie
windy zamontowane w zasobach
Spółdzielni
Mieszkaniowych.
Windy te po instalacji spełniały
swoje zadania – dowoziły pasażerów na piętra budynków. I spełniają je do dzisiaj – w znacznej
mierze poprzez wysiłek Konserwatorów, utrzymujących te wiekowe windy w sprawności technicznej. Nie zmienia to jednak
faktu, że radomskie windy są już
przestarzałe i nie spełniają wielu
wymagań uznawanych obecnie
za niezbędne. Nowoczesne windy pracują ciszej, jazda w kabinie
jest bezpieczniejsza, a przy tym
wszystkim ograniczono zużycie
prądu.
Znając możliwości nowoczesnych konstrukcji wind Zarządy
radomskich Spółdzielni Mieszkaniowych Nasz Dom i RSM oraz
Zarządcy Nieruchomości troszcząc
się o Mieszkańców Radomia postawili przed naszą firmą zadanie
opracowania rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacji wind,
poprawiających komfort jazdy oraz
bezpieczeństwo użytkowania wind.
Inwestprojekt Dźwig w odpowiedzi
przygotowała kilka rozwiązań, które
zostały zaakceptowane do realizacji.
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA KABINY
Modernizacja oświetlenia kabiny
jest jednym z rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacji windy oraz
zwiększającym bezpieczeństwo.
W
miejsce
dotychczasowych
opraw oświetleniowych z żarówką
o mocy 60W montujemy dwie opra-
rozważa miejsce przeprowadzenia pilotażowej modernizacji.
ODNOWIENIE KABINY
Odnowienie kabiny rekomendujemy do wind, w których lata eksploatacji doprowadziły do znacznych
uszkodzeń kabiny. Odnowienie to
zawiera opisaną wymianę oświetlenia kabiny oraz dokonanie wzmocnień ścian i całej struktury kabiny.
Zasadniczą operacją jest zamontowanie nowych laminatów ściennych,
sufitowego oraz wykładziny antypoślizgowej na podłodze, co poprawia
estetykę i bezpieczeństwo jazdy. Jednocześnie montowane są aluminiowe profile mocujące oraz aluminiowy cokół.
Inwestprojekt Dźwig wykonała już
kilkadziesiąt takich odnowień kabin
– mamy dopracowaną technologię
i niezbędne doświadczenie. Zgodnie
z naszą technologią odnowiono kabiny w windach w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom
przy ulicy Szklanej 33 (zdjęcie 2).
Najpoważniejszą naszą propozycją jest wymiana całej windy (zdjęcie
3). Jest to poważne przedsięwzięcie, skomplikowane i długotrwałe,
ale gwarantujące skokową poprawę
bezpieczeństwa, ekonomii i komfortu eksploatacji windy. Kilka korzyści
z wymiany windy na nowoczesną.
ZUŻYCIE ENERGII
wy wpuszczane w sufit kabiny z żarówkami energooszczędnymi o mocy
7W. Światło świeci się w kabinach
nieprzerwanie, zatem takie zmniejszenie poboru mocy żarówek skutkuje zmniejszeniem kosztów zużycia
energii elektrycznej. Zamontowanie
dwóch opraw w miejsce jednej poprawia bezpieczeństwo i komfort
jazdy windą – przy awarii jednej żarówki świeci nadal druga. Estetyczne
oprawy wykonane są ze stali i przezroczystego tworzywa sztucznego
– co gwarantuje dobre oświetlenie
kabiny i zabezpiecza lampę przed
zniszczeniem.
Modernizacja oświetlenia została wykonana w windach Spółdzielni
Mieszkaniowej Nasz Dom w budynkach przy ulicy Czachowskiego 15
i Kolberga 20 (zdjęcie 1). Radomska
Spółdzielnia Mieszkaniowa obecnie
Windy starej konstrukcji hałasują na poziomie powyżej 70 dB(A).
Tymczasem nowoczesne windy mają
głośność na poziomie 53 dB(A). Dla
odniesienia przytaczam skalę subiektywnej uciążliwości hałasu wg.
Profon Acoustic: uciążliwość mała
<52 dB, uciążliwość średnia 53 – 62
dB, uciążliwość duża 63 – 70 dB,
szkodliwość >70 dB. Redukcja hałasu, chociaż trudno wymierna w pieniądzu, jest ważna dla środowiska,
ale przede wszystkim dla społeczności zamieszkującej budynek. Po
prostu jeżdżąca winda przestaje być
słyszalna dla Mieszkańców.
KOMFORT
WYMIANA DŹWIGU
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, przedszkoli, szkół
i Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Oprócz działalności opisanej powyżej jesteśmy w stanie naszym
Klientom dostarczyć dowolnego typu
windę wraz z jego montażem. Naszą
strategią zaopatrzenia w nowe urządzenia i kompletne modernizacje
wind jest długoletnia współpraca
z kilkoma producentami urządzeń:
 Kleemann – międzynarodowa
grupa o niemieckiej technologii,
 Felesa – hiszpański producent
o trudnych technicznie rozwiązaniach,
 Doppler – grecki producent,
 Wittur – austriacka grupa firm
produkujących elementy i kompletne windy,
– Thyssen Krupp–niemiecki producent wind, schodów i chodników
ruchomych.
HAŁAS
Aktualnie zamontowane windy zostały wyprodukowane według
starych technologii. Windy osobowe o udźwigu 450 kg mają silniki
o mocy 5,5 kW, windy tzw. meblowe o udźwigu 550 kg mają silniki
o mocy 8 kW, a w każdej kabinie
świeci się żarówka o mocy 60 W.
Dla zamiennika windy osobowej
o udźwigu 450 kg przewidziany
jest silnik o mocy 2,8 kW, dla zamiennika windy tzw. meblowej,
której udźwig powiększony zostaje
do 1000 kg przewidziany jest silnik o mocy 4,8 kW, a w kabinach
są zainstalowane 2 punkty świetlne
o mocy 7W. Oszczędności po zamontowaniu nowej windy sięgają 4 000
kWh w skali roku, co przy dzisiejszych cenach prądu przekłada się na
oszczędność około 2 200 PLN.
Aktualnie zamontowane windy
mają bardzo nierówny start i zatrzymanie, podczas których odczuwa
się szarpnięcia i gwałtowne przeciążenia. Ponadto podczas jazdy –
ze względu na bardzo duże zużycie
eksploatacyjne – występują szarpnięcia kabiny, słychać stuki i zgrzyty. Windy nowoczesne wyposażone
są w zespoły napędowe sterowane
przemiennikiem częstotliwości, co
gwarantuje bardzo płynne i komfortowe ruszanie i zatrzymywanie
się kabiny. Kabina jest nowoczesna
i funkcjonalna.
BEZPIECZEŃSTWO
W aktualnie zamontowanych windach brak jest wielu systemów bezpieczeństwa, m.in.:
 automatycznie zamykanych
i otwieranych drzwi kabinowych
i przystankowych uniemożliwiających w ruchu kontakt pasażerów
z wnętrzem szybu lub zabezpieczających przed wejściem do szybu, jeśli
za drzwiami nie stoi kabina,
 zabezpieczeń przed niekontrolowanym ruchem kabiny,
 zabezpieczeń przed znalezieniem się na drodze poruszającej się
kabiny jakiegokolwiek fragmentu
ciała ludzkiego,
 możliwości komunikowania się
z wnętrza kabiny ze służbami ratowniczymi.
W windach proponowanych przez
Inwestprojekt Dźwig takie systemy
są wyposażeniem standardowym –
windy spełniają wymagania unijne.
FINANSOWANIE
Inwestprojekt Dźwig, realizując
oczekiwania Zarządów radomskich
Spółdzielni Mieszkaniowych Nasz
Dom i RSM oraz Zarządców Nieruchomości, przygotowała pakiet
finansowania wymiany dźwigów
poprzez rozłożenie płatności nawet
na 60 rat. Spółdzielnie i Wspólnoty
zawierałyby wyłącznie umowę na
konserwację lub aneks do istniejącej umowy z Inwestprojekt Dźwig
na konserwację wind, w którym
obowiązująca opłata konserwacyjna
zostałaby powiększona o wartość
raty kredytowej. Umowa obowiązywałaby przez okres potrzebny na
wykonanie wymiany windy oraz całkowitej spłaty kredytu. Symulacje
szczegółowych warunków są zależne
od potrzeb i wymagań Spółdzielni
i Wspólnot – głównie ustalić należy
wysokość wkładu własnego. Parametry bankowe kredytu są jednoznacznie ustalone i przedstawione.
Przykładowo, symulacja finansowania kompleksowej wymiany windy o 10 przystankach przy wkładzie
własnym wynoszącym 20% oraz rozłożeniu płatności na 60 rat – wartość
raty wynosi około 1 800 PLN dla
całej Wspólnoty. Inaczej – jeśli na
jednym piętrze znajdują się 4 mieszkania, to miesięczny koszt wymiany
windy na nowoczesną, bezpieczną,
komfortową i ekonomiczną stanowi
równowartość około 2 paczek papierosów dla mieszkania. Dodatkowo,
po zamontowaniu nowej windy wystąpią opisane oszczędności energii
– w okresie spłaty wyniosą one około 11 000 PLN.
12
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK 8.05.2015
05:45 Telezakupy
06:25 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
07:00 Telezakupy
07:15 Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy
08:00 Wiadomości ; 08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:30 Telezakupy
08:50 Jaka to melodia?
09:25 Klan
09:50 Ranczo
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:20 Odnawialne źródła energii. Niewyczerpalne energie:
06:00 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
06:25 Na sygnale 2
Gorące źródła
12:45 Przepis dnia – kulinaria
12:55 Natura w Jedynce
Oceany, Ocean Indyjski
14:00 Autostrada do nieba
15:00 Wiadomości ; 15:10 Pogoda
15:25 Wspaniałe stulecie
16:25 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
17:00 Teleexpress ; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – kulinaria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport ; 20:10 Pogoda
20:15 Pogoda dla kierowców
20:25 Aminata – siła miłości
21:20 W ciemności – Film dramat
23:50 Zemsta 2
00:45 Salon piękności – Film komediowy
02:40 W garniturach
03:30 Notacje; 03:45 Autostrada do nieba
04:35 Zakończenie programu
14:55 Audycje komitetów wyborczych – publicystyczny
15:25 Rodzinka.pl
Wielka kumulacja
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie – porady; 09:10 Pogoda
09:15 Pytanie na śniadanie – porady; 10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie – porady
11:15 Barwy szczęścia
11:45 Na dobre i na złe
12:50 Na sygnale 2
13:25 Postaw na milion
14:20 Anna Dymna – spotkajmy się:
Gabrysia Koral i Krzysztof Koral
Wszystko i każdy ma swoją cenę
16:00 Panorama kraj ; 16:15 Pogoda
16:25 WOK – Wszystko o Kulturze
16:30 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach
– Szczecin 2012
17:45 WOK – Wszystko o Kulturze
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram – sportowy
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Kocham kino kultura/sztuka
20:10 O mnie się nie martw 2
21:05 Rodzinka.pl
Milcząca większość
21:40 Rodzinka.pl
Święty spokój nie istniej
22:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy
23:45 Tożsamość Bourne'a – Film thriller
01:50 Żegnaj, kochanku – Film komediowy
03:40 Herkules 2
04:30 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 3
22:05 Legion – Film thriller
Bóg zsyła na ziemię apokalipsę, postanawiając położyć kres słabemu i grzesznemu rodzajowi ludzkiemu.
Dzieła zniszczenia mają dokonać zastępy aniołów.
Tymczasem na pustyni Mojave klienci przydrożnego
baru tracą wszelką łączność ze światem zewnętrznym.
Okazuje się, że pracująca w kafejce ciężarna Charlie
(Adrianne Palicki) jest matką mesjasza, który jako
jedyny może ocalić świat od zagłady. Z decyzją Stworzyciela nie zgadza się święty Michał (Paul Bettany),
który staje w obronie ludzkości i nienarodzonego
dziecka. Zbuntowanego anioła czeka starcie z dowodzonym przez archanioła Gabriela (Kevin Durand)
legionem aniołów.
00:25 Tylko muzyka. Must be the music 9
02:25 Tajemnice losu
06:00 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Detektywi
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej
11:25 Szkoła
12:25 Szpital
13:25 Ugotowani
14:00 Ukryta prawda
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku:
Jak nie oddasz mi kasy, to pożałujesz!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Iron Man 2 – Film sensacyjny
Od kilku miesięcy cały świat wie, że superbohater Iron
Man to miliarder Tony Stark (Robert Downey Jr.) –
genialny wynalazca i szef Stark Industries, głównego
dostawcy broni dla rządu USA. Stark jest teraz sławny
jako człowiek, któremu udało się zagwarantować
światowy pokój. Chce wykorzystywać nowoczesną
technologię i swoje wynalazki do celów humanitarnych i zarazem skończyć z produkcją broni. Władze,
prasa i zwykli obywatele naciskają, by podzielił się
swoją technologią z armią. Tony obawia się jednak, że
tajne informacje dostaną się we wrogie ręce. Dlatego
wraz z Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) i Jamesem
"Rhodeyem" Rhodesem (Don Cheadle) jako "War
Machine" próbuje do tego nie dopuścić.
22:40 Raport mniejszości – Film fantastyczny
01:40 Kuba Wojewódzki
02:45 Uwaga!
03:00 Sekrety magii
SOBOTA 9.05.2015
05:05 Zmiennicy
Ceny umowne
06:05 Ekspres Miłosierdzia: Rodziny
06:35 Pełnosprawni społeczeństwo
06:55 Las bliżej nas
Nowinki w lesie
07:20 Dzień dobry w sobotę – porady
08:00 Rok w ogrodzie – porady
08:25 Naszaarmia.pl
09:00 Jaka to melodia?
09:45 Rolnik szuka żony 2
Wizytówki
10:50 Weekendowy magazyn filmowy
11:15 Jak to działa?: Huta szkła naukowy
11:45 Wiadomości naukowe naukowy
11:50 Nie-przyjaciele – Film komediowy
13:25 Podróż życia
14:05 Okrasa łamie przepisy: Nogi drobiowe w kwiatach
– kulinaria
14:50 Piłka nożna: T-Mobile Ekstraklasa – studio
15:20 Piłka nożna: T-Mobile Ekstraklasa – mecz:
Legia Warszawa – Lech Poznań
17:30 Teleexpress
17:40 Ojciec Mateusz 13
Portret psychologiczny
18:35 Ranczo 9
Konie trojańskie
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL
20:15 Pogoda
20:25 Strażacy
21:25 Hit na sobotę: Quantum of Solace – Film sensacyjny
23:15 Oszustwo
00:10 W ciemności – Film dramat
02:40 Źródło – Film dramat
04:20 Glina 2
05:05 Zakończenie programu
06:05 Świat się kręci: Wokół Słońca
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie – porady; 09:10 Pogoda
09:15 Pytanie na śniadanie – porady; 10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie – porady
10:45 Program do czytania
11:00 Kultura, głupcze
11:45 Przygarnij mnie
12:45 Kabaretowe hity 2013
13:25 Sztuka życia – porady
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 O mnie się nie martw 2
16:05 WOK – Wszystko o Kulturze
16:20 Paranienormalni Tonight
17:05 Słowo na niedzielę
17:15 Na sygnale 3
17:45 WOK – Wszystko o Kulturze
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion
20:05 Gladiator – Film przygodowy
Rok 180 naszej ery. Armia rzymska pod dowództwem
Maximusa (Russell Crowe) pokonuje w krwawych
zmaganiach germańskich buntowników. Po wygranej
bitwie umierający cesarz Marek Aureliusz (Richard
Harris) prosi go, by po jego śmierci objął władzę w
Rzymie. Zazdrosny o pozycję Maximusa dziedzic
tronu Kommodus (Joaquin Phoenix) zleca egzekucję
generała i jego rodziny.
22:50 Informator – Film dramat
01:35 Rawa Blues Festival – Keb' Mo' Band
02:50 WOK – Wszystko o Kulturze
03:15 Żegnaj, kochanku – Film komediowy
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Sówka
07:55 Garfield Show
08:10 Garfield Show
08:25 Garfield Show
08:45 Scooby-Doo i najeźdźcy z kosmosu
– Film animowany
10:15 Ewa gotuje – kulinaria
10:45 Nasz nowy dom
11:45 Top Chef 4
13:15 Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:45 Trudne sprawy
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Słoiki
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 Epoka lodowcowa 2: Odwilż – Film animowany
Rosnąca temperatura zwiastuje kres epoki lodowcowej i koniec beztroskiego życia mieszkańców lodowej
doliny. Jedynym ratunkiem jest wielka łódź, o której
zwierzęta dowiadują się od stada wygłodniałych
sępów. Trójka przyjaciół: mamut Manfred (głos Wojciech Malajkat), niezbyt rozgarnięty leniwiec Sid (głos
Cezary Pazura) i tygrys Diego (głos Piotr Fronczewski)
wyrusza więc we wskazanym kierunku. Manfreda bardziej niż zbliżającą się zagłada martwi fakt, że może
być ostatnim ze swojego gatunku. Boi się, że musi
pożegnać się z cichym marzeniem o założeniu rodziny. Wkrótce okazuje się jednak, że jego obawy były
bezpodstawne. W dość niezwykłych okolicznościach
poznaje bowiem młodą mamucią samicę.
21:55 Twoja twarz brzmi znajomo 3
23:55 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 3
01:55 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Efekt Domina
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Na Wspólnej
11:25 Na Wspólnej
11:50 Na Wspólnej
12:10 Na Wspólnej
12:45 Nie rób scen
13:20 You can dance – po prostu tańcz
15:05 Project Runway
16:05 Mamy Cię!
17:25 Odlotowy ogród – porady
18:00 Kuchenne rewolucje: Reda, Dzikie Wino
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Mali giganci
22:40 Bezpieczna przystań – Film dramat
Niewielkie miasteczko Southport w Karolinie Północnej.
Przyjeżdża tu młoda Katie (Julianne Hough). Zamknięta
w sobie kobieta unika kontaktów z okolicznymi
mieszkańcami. Za sprawą przypadku Katie nawiązuje
znajomość ze swoją sąsiadką Jo (Cobie Smulders), poznaje także właściciela małego sklepu. Owdowiały Alex
(Josh Duhamel) jest samotnym ojcem dwójki dzieci,
Lexie (Mimi Kirkland) i Josha (Noah Lomax). Stopniowo
Katie zaczyna ufać nowemu znajomemu, jednak echa
mrocznych wydarzeń z jej przeszłości ponownie komplikują życie kobiety. Wychodzi na jaw, że może ona być
zamieszana w sprawę morderstwa. Scenariusz do filmu
w reżyserii Lasse Hallströma, autora m.in. nominowanej
do Oscara "Czekolady", powstał na motywach powieści
Nicholasa Sparksa.
01:00 Iron Man 2 – Film sensacyjny
03:30 Uwaga!
03:45 Sekrety magii
REKLA MA
WIEMY CO JEMY! Czytamy etykiety z krówka Figą!
W kwietniu, Zakład Mleczarski FigAnd wystartował z I edycją akcji „Czytamy etykiety z krówką
Figą”, której celem jest popularyzacja tematyki zdrowego odżywiania wśród najmłodszych, wzrost
świadomości dzieci w kwestii wartości odżywczych produktów oraz kształtowania pozytywnych
nawyków żywieniowych przedszkolaków. „Dzięki takim spotkaniom, najmłodsi dowiadują się m.in.,
dlaczego codzienne spożywanie nabiału jest tak ważne dla rozwoju ich kości, mięśni, wspomagania
prawidłowego rozwoju wzroku, wzrostu i koncentracji. Zwracamy też uwagę dzieci na ważność
produktów naturalnych bez dodatku konserwantów i innych zbędnych polepszaczy. Im mniej
składników tym lepiej”, podsumowała Małgorzata Jabłońska, specjalista ds. jakości i technolog
żywności firmy Figand. Wszystkie dzieci biorące udział w akcji otrzymują kolorowankę, płytę CD ze
specjalnie przygotowaną piosenką i zdrowy poczęstunek. Akcję prowadzi krówka Figa i technolog
żywności. Relację z przeprowadzonej akcji można znaleźć na stronie internetowej:
www.facebook.com/Swiezuch
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
13
NIEDZIELA 10.05.2015
05:30 Zmiennicy; 06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień – porady; 08:25 Magazyn Ligi Mistrzów
09:00 Ziarno: Urszula Ledóchowska – święta uśmiechnięta
09:30 Nela Mała Reporterka: Piaskowy kanion dla dzieci
09:50 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej
10:20 Natura w Jedynce: Gepardy oceanicznych głębin
11:20 Droga do zdrowia. – Magazyn biegacza
11:35 Życie dla ciebie. 10 mniej. Zwolnij!
11:50 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:00 Regina Coeli – religijny
12:10 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:45 BBC w Jedynce: Małpy bez tajemnic: Więzy rodzinne
13:50 Quantum of Solace – Film sensacyjny
15:50 Córka kapitana
17:00 Teleexpress ; 17:20 Pogoda
17:30 Strażacy
18:30 Jaka to melodia? ; 19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
19:50 Pogoda ; 19:55 Sport
20:00 Ranczo 9
20:55 Wieczór wyborczy – publicystyczny
22:00 Bal maturalny – Film komediowy
23:50 Operacja życie 4
00:30 Źródło – Film dramat
02:15 Oszustwo
03:05 Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej
03:30 Aminata – siła miłości
04:15 Zakończenie programu
05:25 Słowo na niedzielę
05:40 Bliskie i groźne spotkania Steve'a 2
06:15 100% natury
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Sówka
08:00 Garfield Show
08:15 Wielki mysi detektyw – Film animowany
09:45 Scooby-Doo i miecz samuraja – Film animowany
11:30 Epoka lodowcowa 2: Odwilż – Film animowany
13:15 Pani Doubtfire – Film komediowy
Gmina Czaplinek
06:45 M jak miłość
07:40 Barwy szczęścia
08:15 Barwy szczęścia
08:45 Barwy szczęścia
09:20 Barwy szczęścia
09:50 Słodkie maleństwa
10:45 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Bieda
11:20 Makłowicz w podróży – kulinaria
11:50 Orły Temidy – Film komediowy
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Pielgrzymka do miejsc śmiesznych
Daniel Hillard (Robin Williams) – bezrobotny aktor i
lekkomyślny ojciec – po czternastu latach rozwodzi
się z żoną, Mirandą (Sally Field). Zgodnie z wyrokiem
sądu troje swoich dzieci, 14-letnią Lydię (Lisa Jakub),
12-letniego Chrisa (Matthew Lawrence) i 5-letnią
Natalie (Mara Wilson), może widywać tylko raz w
tygodniu. Znajduje jednak sposób, by być bliżej nich.
Dowiaduje się bowiem, że zapracowana Miranda
poszukuje gosposi. Odpowiada więc na ogłoszenie, a
że jest doskonałym imitatorem głosów, tworzy postać
60-letniej Euphegenii Doubtfire.
15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 3
17:50 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport – sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie – publicystyczny
20:05 Tylko muzyka. Must be the music 9
22:05 6 kul – Film sensacyjny
00:30 Zdrady
01:30 Magazyn sportowy
03:30 Tajemnice losu
– Kabaret Neo-Nówka
16:30 Na dobre i na złe
17:25 Na sygnale 3
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Przygarnij mnie
20:05 Kabaretowa scena Dwójki: Pogoda na suma
21:10 Krew z krwi 2
22:00 Paranienormalni Tonight
22:55 Gladiator – Film przygodowy
01:35 Powrót do Brideshead – Film dramat
04:00 Polska śmierć – Film kryminalny
05:25 Zakończenie programu
05:30 Uwaga!; 05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie – porady
08:25 Akademia ogrodnika – porady
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Efekt Domina
11:35 Co za tydzień
12:20 Mali giganci
15:00 Film o pszczołach – Film animowany
17:00 Ugotowani: Dokładka
18:00 Piekielny hotel
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Mamy Cię!
21:20 Nie rób scen
21:50 Mąż czy nie mąż
22:25 Na językach
23:25 Paranormal Activity 3 – Film horror
Rok 1988. Katie (Chloe Csengery) i Kristi (Jessica Brown)
wraz z rodzicami wprowadzają się do nowego domu.
Ich ojczym, właściciel firmy wideo, przenosi swoją zawodową pasję na prywatny grunt. Mężczyzna instaluje
w całym domu kamery. Wkrótce wychodzi na jaw, że
urządzenia rejestrują nie tylko zwykłe życie domowników, lecz także tajemnicze i niewytłumaczalne zjawiska.
01:05 Kuchenne rewolucje: Reda, Dzikie Wino
02:05 Uwaga!
02:20 Sekrety magii
03:40 Rozmowy w toku
PONIEDZIAŁEK 11.05.2015
05:55 Telezakupy
06:30 Sprawa dla reportera – publicystyczny
07:20 Telezakupy
07:40 Życie dla ciebie. 10 mniej. Zwolnij!
08:00 Wiadomości; 08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:35 Jaka to melodia?
09:25 Klan
09:50 Ranczo 2
Sztuka i władza
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości ; 12:10 Agrobiznes – porady
12:20 Odnawialne źródła energii. Niewyczerpalne energie:
Zdrowsza biomasa
12:45 Przepis dnia – kulinaria
12:55 BBC w Jedynce: Małpy bez tajemnic: Więzy rodzinne
13:55 Autostrada do nieba
15:00 Wiadomości; 15:15 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress ; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – kulinaria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:25 Sensacje XX wieku: Największy wróg Hitlera
– dokumentalny
21:25 Święta wojna Rosjan
22:30 Bal maturalny – Film komediowy
00:25 Boża podszewka
Juryszki Wileńskie, rok 1914
02:25 Notacje
Piotr Szulkin. Mój krajobraz
02:40 Autostrada do nieba
03:35 Zagadkowa Jedynka
04:20 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie –
08:25 Pytanie na śniadanie –
09:00 Pytanie na śniadanie –
09:15 Pytanie na śniadanie –
10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie –
11:10 Barwy szczęścia
11:45 Na dobre i na złe
porady; 08:20 Pogoda
porady; 08:50 Panorama
porady; 09:10 Pogoda
porady
porady
Specjaliści
12:50 Na sygnale 2
Pozory mylą
13:25 Babylon Tour
14:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Tabu
14:50 Licencja na wychowanie
Kółko panu odleciało
15:25 Reporter polski
16:00 Panorama kraj; 16:20 Pogoda
16:30 O mnie się nie martw 2
17:25 Portrety wojenne
Bronisław Hellwig
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia
20:45 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" dokumentalny
21:50 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
22:55 Czy świat oszalał?: Tajne archiwa:
Jak chronić prezydenta
23:55 Psy – Film dramat
01:50 Oficerowie
02:50 Tomasz Lis na żywo – publicystyczny
03:55 Tajne archiwa: Jak chronić prezydenta
04:45 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 Megahit: Predators – Film fantastyczny
06:00 Uwaga!; 06:20 Mango
07:25 Odlotowy ogród – porady
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Szkoła
12:00 Szpital
13:00 Piekielny hotel
14:00 Ukryta prawda
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku:
W dżungli na obcej planecie z głębokiego snu budzi
się grupa nieznanych sobie osób. Nie wiedzą, gdzie są
i jak dotarli w to dziwne miejsce. Wśród nich znajduje
się najemnik Royce (Adrien Brody), meksykański żołnierz kartelu narkotykowego Cuchillo (Danny Trejo),
funkcjonariusz Specnazu Nikolaj (Oleg Taktarow),
snajperka z izraelskiej armii Izabelle (Alice Braga),
członek jakuzy Hanzo (Louis Ozawa Changchien),
bojownik z Afryki Mombasa (Mahershalalhashbaz Ali),
oraz pozbawiony prawa do wykonywania zawodu
lekarz, Edwin (Topher Grace). Na Ziemi uchodziliby za
najgorszych zabijaków i prawdopodobnie rozpoczęliby walkę przeciwko sobie. Na obcym terenie jednak
nie czują się tak pewnie.
22:25 44 minuty – Film dramat
00:05 Lake Placid 3 – Film horror
02:05 Tajemnice losu
Annie jedzie do muzeum Smithsonian, aby uwiarygodnić wersję, iż jest tam zatrudniona. Na miejscu zaczepia
ją szpieg z MI6, Kenneth Martin. Nieświadomy tego,
że kobieta jest agentką CIA, proponuje jej pracę dla
brytyjskiego rządu. Joan każe podwładnej przyjąć ofertę
i dowiedzieć się, czego brytyjski wywiad szuka w muzeum. Okazuje się, że osobą, która interesuje Kennetha
jest Karim Bichri, światowej sławy kurator Smithsonian.
Annie podejrzewa, że planuje on kradzież znanej rzeźby
Rodina "Myśliciel". Tymczasem awansowany niedawno
Jai przeciwstawia się Arthurowi i wysyła agentów na
akcję do Boliwii, gdzie zostają oni wzięci do niewoli.
Wilcox bez powodzenia próbuje sam rozwiązać problem.
01:15 Co za tydzień
01:45 Uwaga!
02:05 Sekrety magii
03:25 Rozmowy w toku
Mniej się kochamy odkąd razem mieszkamy!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Ugotowani
21:30 You can dance – po prostu tańcz
23:20 The Following
00:20 Kamuflaż 2
WTOREK 12.05.2015
05:50 Telezakupy; 06:25 Święta wojna Rosjan
07:20 Telezakupy
07:40 Historia dla ciebie – pamięć.pl – dokumentalny
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:35 Telezakupy
08:55 Jaka to melodia?
09:25 Klan
09:55 Ranczo 2
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:40 Przepis dnia – kulinaria
12:50 Natura w Jedynce
13:55 Autostrada do nieba
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – kulinaria
19:30 Wiadomości; 20:00 Sport
20:05 GOL; 20:10 Pogoda
20:25 Ranczo Wilkowyje –Film komediowy
22:15 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
23:10 Mad Max –Film fantastyczny
00:50 Historia dla ciebie – pamięć.pl – dokumentalny
01:10 Boża podszewka
03:20 Obrona Lwowa
04:20 Pożegnanie Józefa Piłsudskiego 12-18 maja 1935
Warszawa – Kraków
04:35 Autostrada do nieba
05:35 Zakończenie programu
05:40 M jak miłość
06:35 O Pięcioksięgu ekumenicznie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie – porady; 08:50 Panorama
09:00 Pytanie na śniadanie – porady; 09:10 Pogoda
09:15 Pytanie na śniadanie – porady; 10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie – porady
11:10 Barwy szczęścia
11:45 Na dobre i na złe
12:50 Na sygnale 2
13:25 Dzięki Bogu już weekend
14:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Świnia
14:55 Licencja na wychowanie
15:25 Rodzinka.pl
16:00 Panorama kraj
16:20 Pogoda
16:30 M jak miłość
17:20 Portrety wojenne
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:45 M jak miłość
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" – dokumentalny
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Tajemnice Trzeciej Rzeszy
23:55 Krew z krwi 2
00:55 PitBull 2
01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:00 Tajemnice Trzeciej Rzeszy
04:00 Instynkt
04:50 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Hell's Kitchen – Piekielna Kuchnia 3
21:35 Tajemniczy składnik – kulinaria
21:50 Megahit: Porwanie – Film sensacyjny
Nastoletni Nathan Harper mieszka z rodzicami w
komfortowym domu na przedmieściach. Opiekuńcza
matka Mara i ojciec Kevin dbają o to, by niczego mu nie
brakowało. W jednej chwili beztroski świat bogatego
Nathana wali się w gruzy. Nastolatek przypadkowo
zagląda na stronę internetową poświęconą osobom
zaginionym. Przeżywa szok, gdyż znajduje tam swoje
zdjęcie z dzieciństwa.
00:05 Wysoka fala –Film sensacyjny
02:20 Tajemnice losu
06:00 Uwaga!; 06:20 Mango
07:25 Ugotowani; 08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Antykwariat, Lublin
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Koleżanka czy kochanka
– wariograf pokaże!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Ugotowani
21:30 Prawo Agaty
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Mąż czy nie mąż
Michał wyjeżdża z Martą i Zuzią w góry. Zaniepokojony
próbuje się skontaktować z lekarzem Romy. Po powrocie z wyjazdu dawni partnerzy coraz bardziej zbliżają
się do siebie, co uszczęśliwia Zuzię. Mężczyzna próbuje
zapomnieć o Romie, a dla Marty podróż na Seszele z
Bartkiem staje się odległą perspektywą. Niespodziewanie Michał odbiera telefon z czeskiego szpitala.
00:35 Na językach
01:35 Agenci NCIS: Los Angeles 2
02:35 Uwaga!
02:55 Sekrety magii
04:15 Rozmowy w toku: Koleżanka czy kochanka
– wariograf pokaże!
14
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
ŚRODA 13.05.2015
05:50 Telezakupy
06:25 Natura w Jedynce
07:20 Telezakupy
07:40 Drogi dla ciebie. 10 mniej. Zwolnij!: Seniorzy
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:35 Telezakupy
08:55 Jaka to melodia?
09:25 Klan
09:55 Ranczo 2
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:25 Magazyn rolniczy: Produkcja tradycyjnych wędlin
12:40 Przepis dnia – kulinaria
12:50 Natura w Jedynce
13:55 Autostrada do nieba
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – kulinaria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna: Liga Mistrzów – studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów – rewanżowy mecz
półfinałowy: Real Madryt – Juventus Turyn
23:00 Piłka nożna: Liga Mistrzów – studio
23:05 Piłka nożna: Liga Mistrzów – skróty meczów
23:45 Druga wojna światowa. Pierwsza ofiara
00:45 Mad Max – Film fantastyczny
02:30 Notacje
02:40 Autostrada do nieba
03:35 Zagadkowa Jedynka
04:05 Zakończenie programu
06:05 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie – porady; 08:50 Panorama
09:00 Pytanie na śniadanie – porady; 09:10 Pogoda
09:15 Pytanie na śniadanie – porady
10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie – porady
11:10 Barwy szczęścia
11:50 Na dobre i na złe
12:50 Na sygnale 2
13:25 Hity kabaretu: Kresowiacy i inne hity Kabaretu
pod Wyrwigroszem
14:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Kokosy z kokosów
14:50 Licencja na wychowanie
15:25 Rodzinka.pl
16:00 Panorama kraj
16:20 Pogoda
16:30 M jak miłość
17:20 Portrety wojenne
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Na dobre i na złe
21:45 Na sygnale 3
22:25 Państwo młodzi: Chuck i Larry – Film komediowy
00:30 O mnie się nie martw 2
01:25 Świat bez tajemnic: Świat drugiej jakości
02:20 Świat bez tajemnic: Nacjonalistyczna wizja.
Węgry żegnają się z Europą
03:25 Pajęczarki – Film komediowy
05:15 Paradoks
05:57 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
20:40 Top Chef 4
22:05 Sposób na blondynkę – Film komediowy
Życiowy nieudacznik Ted (Ben Stiller) nie może
zapomnieć o Mary (Cameron Diaz), najpiękniejszej
dziewczynie z liceum. Ich jedyna planowana randka nie
doszła do skutku, ponieważ chłopak niespodziewanie
trafił do szpitala. Po zakończeniu roku szkolnego Mary
wyjechała z rodzicami na Florydę. Teraz mężczyzna
postanawia odnaleźć dawną ukochaną. Wynajmuje
prywatnego detektywa Pata Healy'ego (Matt Dillon).
Ten szybko trafia na ślad poszukiwanej w Miami, ale
zamiast powiadomić swojego klienta o wynikach
śledztwa, zataja prawdę.
00:40 Szalony weekend – Film komediowy
02:35 Tajemnice losu
06:00 Uwaga!; 06:20 Mango
07:25 Ugotowani
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Leo Libra, Gniezno
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Nasz dom to nie agencja
towarzyska, synu!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Ugotowani
21:30 Project Runway
22:30 Gliniarz z metropolii – Film sensacyjny
Scott Roper (Eddie Murphy) od lat pracuje jako negocjator w departamencie policji San Francisco. Choć
stosuje niekonwencjonalne metody działania, kolejne
sukcesy zapewniły mu szacunek kolegów i pobłażliwość zwierzchników. W życiu prywatnym Scottowi nie
wiedzie się już tak dobrze – jest nieustannie skłócony
ze swoją dziewczyną, Ronnie (Carmen Ejogo) i bezskutecznie zmaga się z uzależnieniem od hazardu. Dotychczasowy partner Ropera, Sam Baffett (Art Evans),
ma niedługo przejść na emeryturę, funkcjonariuszowi
zostaje więc przydzielony były strzelec wyborowy,
Kevin McCall (Michael Rapaport).
00:55 Piekielny hotel
01:55 Uwaga!
02:15 Sekrety magii
03:35 Rozmowy w toku: Nasz dom to nie agencja
towarzyska, synu!
CZWARTEK 14.05.2015
06:00 Telezakupy; 06:40 Natura w Jedynce
07:35 Telezakupy
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie – publicystyczny
08:35 Telezakupy
08:55 Jaka to melodia?
09:25 Klan
09:55 Ranczo 2
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:25 Smaki polskie: Gęś na luzie – kulinaria
12:45 Przepis dnia – kulinaria
12:50 Natura w Jedynce
13:55 Autostrada do nieba
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – kulinaria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 13
21:25 Sprawa dla reportera – publicystyczny
22:20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:
Bliźniaczki w jednym ciele
23:25 W garniturach
00:15 Rzeka
01:00 Naszaarmia.pl
01:25 Sprawa dla reportera – publicystyczny
02:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:
Bliźniaczki w jednym ciele
03:20 Notacje
03:35 Wielkie kino – Film komediowy
05:05 Zagadkowa Jedynka
05:25 Zakończenie programu
06:05 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady;
08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie – porady;
08:50 Panorama
09:00 Pytanie na śniadanie – porady;
09:10 Pogoda
09:15 Pytanie na śniadanie – porady;
10:10 Pogoda
10:15 Pytanie na śniadanie – porady
11:15 Barwy szczęścia
11:50 Na dobre i na złe
12:50 Na sygnale 2
13:30 Dzięki Bogu już weekend
14:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Południowy Tyrol
14:50 Licencja na wychowanie
15:25 Rodzinka.pl
Przelotne miłostki
16:00 Panorama kraj
16:15 Pogoda
16:25 Na dobre i na złe
Na zakręcie
17:25 Portrety wojenne
Zdzisław Pacak-Kuźmirski
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Krucjata Bourne'a – Film thriller
22:40 Kocham kino: Fala – Film dramat
00:35 Państwo młodzi: Chuck i Larry – Film komediowy
02:40 Fala – Film dramat
04:35 Art Noc: Ondřej Havelka and his Melody Makers
05:25 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy – muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Zdrady
21:05 Przyjaciółki 5
22:05 Drapieżnik – Film thriller
Doświadczony funkcjonariusz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, Erroll Babbage (Richard Gere),
specjalizuje się w tropieniu sprawców przestępstw
na tle seksualnym. Po osiemnastu latach psychicznie
wyniszczającej służby, mężczyzna czuje się całkowicie
wypalony. Przełożonych Errolla zaczyna niepokoić
stan jego zdrowia oraz brutalny, bezkompromisowy
sposób, w jaki traktuje on podejrzanych. Zapada
decyzja o wysłaniu Babbage'a na wcześniejszą
emeryturę. Ostatnim zadaniem w jego karierze ma
być rozwikłanie zagadki zniknięcia ślicznej nastolatki,
Harriet Wells (Kristina Sisco).
00:15 Toksyczna miłość – Film dramat
02:20 Tajemnice losu
06:00 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Ugotowani
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Kuźnia Smaków, Bielsko-Biała
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Pomóżcie mi odnaleźć moje
rodzeństwo!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Ugotowani
21:30 Kuchenne rewolucje: Kamieniec Wrocławski,
Restauracja Filmowa
22:30 Tylko mnie kochaj – Film komediowy
Michał to dwudziestokilkuletni architekt, który wiedzie komfortowe, ale nieco nudne życie. Jest współwłaścicielem dobrze prosperującej firmy, ma ładne
mieszkanie i jeździ drogim samochodem. Romansuje
ze swoją wspólniczką Agatą, oboje jednak nie traktują
poważnie tego, co jest między nimi. Pewnego dnia ich
studio dostaje zlecenie na zabudowę terenu wokół
hotelu w Sopocie. Wówczas w firmie zjawia się Julia,
specjalizująca się w architekturze zieleni, która ma im
pomóc w realizacji projektu.
00:35 Superwizjer
01:10 Odlotowy ogród – porady
01:45 Uwaga!
02:05 Sekrety magii
03:25 Rozmowy w toku: Pomóżcie mi odnaleźć moje
rodzeństwo!
REKLA MA
Podobne wyróżnienie Wojciech Kamiński otrzymał w ubiegłym roku.
W sezonie 2014/2015 również został
doceniony. Wyróżnienie przyznali
w głosowaniu trenerzy wszystkich zespołów Tauron Basket Ligi.
Rosa Radom zakończyła rundę zasadniczą sezonu 2014/2015 Tauron
Basket Ligi na szóstej pozycji, z dorobkiem 21 zwycięstw i dziewięciu porażek.
– Cieszę się ogromnie. Traktuje to
jako wyróżnienie nie tylko dla mnie,
ale dla całego zespołu. Chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, szczególnie Markowi Łukomskiemu i Piotrowi Kosowskiemu.
Podziękowania, oczywiście, dla zawodników, prezesów, sponsorów, dla rodziny
państwa Saczywko. Bez dobrej gry zawodników, dopingu kibiców, pieniędzy
z miasta i od sponsorów takie sukcesy
nie byłyby możliwe. Dziękuję za daną mi
szansę. Razem tworzymy zgraną drużynę z drugą defensywą w lidze. Awansowaliśmy do finału Pucharu Polski, co jest
bardzo dużym sukcesem – mówi Wojciech Kamiński, trener Rosy Radom.
Szkoleniowiec Rosy otrzymał osiem
głosów. O jeden mniej dostał Saso Filipovski (Stelmet Zielona Góra). Ponadto jeden głos zdobył Miodrag Rajković
z PGE Turów Zgorzelec.
– Tym bardziej cieszę się z tego wyróżnienia, bo to nagroda nie od dziennikarzy czy działaczy, a od innych
trenerów, którzy docenili, jaki postęp
uczyniliśmy przez trzy lata – uważa
szkoleniowiec.
MN
Mimo, że do końca rozgrywek III ligi pozostało jeszcze sześć kolejek, Radomiak Radom
zapewnił już sobie zwycięstwo w grupie łódzko-mazowieckiej i udział w barażach o awans
do II ligi! Broń natomiast awansowała na trzecie miejsce w tabeli.
«
Piłkarze
Radomiaka
nie mają
sobie równych
w grupie
łódzko-mazowieckiej
III ligi
 MICHAŁ NOWAK
W niedzielę, 3 maja podopieczni trenera Jacka Magnuszewskiego zmierzyli
się z rezerwami Legii Warszawa. Do
przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy, choć „zieloni” stworzyli
sobie sporo sytuacji do zdobycia gola.
Można powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje zemściły się na Radomiaku. Dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej części gry bardzo ładnym strzałem
w samo okienko popisał się Bartłomiej
Kalinowski i Michał Kula skapitulował.
Gra radomian na początku drugiej połowy nie wyglądała najlepiej, ale z minuty na minutę byli coraz groźniejsi.
Wreszcie, nieco ponad kwadrans przed
końcem, piłka znalazła drogę do siat-
ki. Z prawego skrzydła w pole karne
dograł Jakub Cieciura, a tam na piłkę
czekał Michał Kiełtyka, który przepięknym strzałem pokonał golkipera Legii.
Wynik nie uległ już zmianie i mecz zakończył się remisem 1:1.
Radomiak Radom – Legia II
Warszawa 1:1 (0:0)
Bramki: Kiełtyka 74’ – Kalinkowski 55’
Radomiak zapewnił sobie mistrzostwo III ligi w środę, 6 maja. Tego
dnia ekipa ze Struga pokonała na wyjeździe Start Otwock 3:1. Pierwsza
część gry nie przyniosła goli, nie była
też zbyt ładna, brakowało sytuacji
podbramkowych. Tuż przed przerwą
Lozano trenerem Czarnych
Raul Lozano został nowym trenerem siatkarzy Cerradu Czarnych
Radom. Umowa z Argentyńczykiem została podpisana na rok.
„Wojskowi” podsumowali minione
rozgrywki. W sezonie 2014/2015 radomianie zajęli dziewiątą pozycję,
która dla wielu mogła być rozczarowaniem. Czarnym nie udało się
poprawić, ani nawet powtórzyć rezultatu z debiutanckiego sezonu na
parkietach ekstraklasy, kiedy to zajęli siódmą lokatę.
– Większość działaczy i kibiców miała nieco większe oczekiwania w związku z tym sezonem. Nie
można jednak robić jakiejś tragedii
z osiągniętego wyniku. Niewątpliwie
w minionych rozgrywkach drużyna
nie miała charakteru, swojego przywódcy na boisku. Oprócz pozycji
przyjmującego były to największe
mankamenty tego zespołu – powiedział Marek Romanowski, przewodniczący Rady Nadzorczej WKS Czarni Radom S.A.
Wynik osiągnięty w minionych
rozgrywkach docenił jednak prezydent Radosław Witkowski. – Z jednej strony organizacyjnie po raz
kolejny Radom udowodnił, że zasługuje na PlusLigę, pokazał, że jesteśmy aktywni i jesteśmy członkami wielkiej siatkarskiej rodziny. To
napawa dumą, bo klub jest dobrze
zorganizowany i daje nadzieje na
przyszłość. Jeśli chodzi o sferę sportową, to w moim przekonaniu kibice oczekiwali więcej po poprzednim
sezonie, niemniej jednak trzeba
zawsze chłodzić emocje i aspiracje.
Wydaje się, że dziewiąte miejsce
jest wypadkową poziomu sportowego, jaki w tym roku osiągnęła drużyna Czarnych – mówił.
Włodarz miasta wyraził nadzieję,
ze sezon 2018/2019 będzie pierwszym, jaki radomianie rozegrają już
w nowej hali. – W tym momencie
dla nas najważniejsze są trzy elementy. Po pierwsze: podpisanie umowy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Jesteśmy aktywni i chcemy pozyskać
jak największe dofinansowanie dla
tej inwestycji. Po drugie: ogłoszenie przetargu i jego rozstrzygnięcie.
I to musimy zrobić w tym roku. Trzeci element to wejście potencjalnego
wykonawcy na plac budowy. Moim
marzeniem jest, żebyśmy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału
tego roku już tego wykonawcę na
Struga zobaczyli – podkreślał.
Aby poprawić wynik z zakończonego niedawno sezonu, włodarze
Cerradu Czarnych Radom ogłosili
nazwisko nowego trenera. Został
nim Argentyńczyk, Raul Lozano.
– Chcemy wzmocnić sztab szkoleniowy, a nie go zmienić. Pomóc
obecnym trenerom. Myślę, że szkoleniowiec z takim doświadczeniem,
jakie ma Raul Lozano, da szansę
na to, że zespół będzie rozwijał się
jeszcze szybciej. Da także możliwość
nauki trenerom z Radomia, z którymi jako zarząd i klub wiążemy duże
nadzieje – argumentował decyzję
o zatrudnieniu nowego trenera Mariusz Szyszko, prezes Cerradu Czarnych Radom.
Raul Lozano ma 58 lat. Od 2005 do
2008 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą w 2006 roku
wywalczył srebrny medal mistrzostw
świata, które odbywały się w Japonii.
Potem był szkoleniowcem kadry niemieckiej. Pracował także w klubach
argentyńskich, włoskich i hiszpańskich. Jest uznawany za jednego z najlepszych fachowców na świecie.
Robert Prygiel, który prowadził
„wojskowych” w ostatnich dwóch
sezonach zostanie asystentem trenera. Wojciech Stępień zaś pozostanie
w sztabie szkoleniowym.
Kontrakt z klubem na kolejny sezon przedłużył rozgrywający Lucas
Kampa. – Jestem bardzo zadowolony
z tego, że Lucas podpisał umowę. Wydaje mi się, że w minionym sezonie
nie miał okazji, żeby pokazać pełnię
swoich umiejętności. Jestem przekonany, że uda mu się to w następnym
sezonie – dodał Mariusz Szyszko.
Ważne umowy z Czarnymi ma
siedmiu innych zawodników. Są to
Daniel Pliński, Wojciech Żaliński,
Bartłomiej Bołądź, Igor Grobelny,
Jakub Wachnik, Bartłomiej Grzechnik i Adam Kowalski. Budżet radomskiego klubu prawdopodobnie będzie
podobny do tego z sezonu 2014/2015.
MICHAŁ NOWAK
drugą żółtą kartkę otrzymał Jakub
Piekut, a bezpośredni czerwony kartonik za niesportowe zachowanie dostał
Bartłomiej Pacuszka. Radomiak zaczął
więc drugą połowę z przewagą dwóch
zawodników. To jednak Start wyszedł
na prowadzenie w 68. minucie. Podopieczni trenera Jacka Magnuszewskiego w porę się jednak przebudzili.
Nieco ponad kwadrans przed końcem
do remisu doprowadził Patryk Wolski.
W 78. minucie Radomiak wyszedł na
prowadzenie, a do siatki trafił Michał
Kiełtyka. Wynik ustalił Leandro Rossi
tuż przed upływem regulaminowego
czasu gry. Start kończył mecz w ósemkę, bo chwilę później z boiska wyleciał
jeszcze Bartosz Bobrowski.
Po 28 kolejkach Radomiak zapewnił sobie udział w barażach o awans
do II ligi. Zmierzy się w nich ze zwycięzcą grupy małopolsko-świętokrzyskiej III ligi.
Start Otwock – Radomiak Radom 1:3 (0:0)
Bramki: Brewczyński 68’ – Wolski 73’, Kiełtyka 77’, Leandro 86’
W sobotę, 2 maja Broń przegrała
na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór
Mazowiecki 2:3. W pierwszej połowie
padły dwie bramki, a do siatki trafiali Jakub Cesarek i Mariusz Marczak.
Od 62. minuty Świt grał w osłabieniu,
a drugą żółta kartkę obejrzał Reinaldo
Melao. Mimo gry w przewadze, ekipa
z Plant straciła jeszcze dwa gole. W 70.
minucie trafił Karol Drwęcki, a kwadrans później Mateusz Zawiska. Radomianie odpowiedzieli tylko golem
Marczaka w doliczonym czasie.
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
– Broń Radom 3:2 (1:1)
Bramki: Cesarek 35’, Drwęcki
70’, Zawiska 85’ – Marczak 39’, 90’
W środę, 6 maja podopieczni trenera Tomasza Dziubińskiego podejmowali na własnym stadionie Pelikana
Łowicz. Rywale zajmowali trzecią lokatę i mieli o punkt więcej od Broni.
Po 28. kolejce sytuacja uległa zmianie
i to radomianie wskoczyli na trzecie
miejsce. Mecz toczył się w trudnych
warunkach; murawa była śliska i grząska. Pelikan od 22. minuty grał w osłabieniu. Ekipa z Plant wyszła na prowadzenie w 49. minucie, a gola zdobył
Piotr Dobosz. Na 2:0 podwyższył Mikołaj Skórnicki. W 72. minucie Robert
Kowalczyk zdobył bramkę kontaktową i mecz zakończył się zwycięstwem
Broni 2:1.
Broń Radom – Pelikan Łowicz 2:1 (0:0)
Bramki: Dobosz 49’, Skórnicki
59’ – R. Kowalczyk 72’
Superoes
dla amatorów
Na Popularną Imprezę Samochodową „Superoes” zaprasza
w sobotę, 9 maja Automobilklub Radomski.
– Od kilku lat sporty motorowe cieszą
się coraz większym
zainteresowaniem,
a to m.in. w związku z osiągnięciami
zawodników startujących w międzynarodowych
imprezach: Roberta
Kubicy, Krzysztofa
Hołowczyca,
Jakuba Giermaziaka
czy Jacka Czachora
– mówi prezes AR
Aleksander GajewSobotni Superoes jest pierwszą z trzech eliminacji
ski. – Organizacja
Superoesu stwarza możliwość m.in. samochodu. Podczas każdej elimipromowania, popularyzowania oraz nacji zawodnicy mają do przejechaupowszechniania sportów motoro- nia cztery, pięć określonych prób
wych i aktywnych form wypoczyn- sprawnościowych, zlokalizowanych
ku. Naszym celem jest zachęcenie na torze Automobilklubu. Szczeludzi do czynnego uczestniczenia we gółowe informacje dotyczące każwspółzawodnictwie w sportach moto- dej z eliminacji, regulaminy i druk
rowych w bezpiecznych i profesjonal- zgłoszenia dostępne są na stronie
internetowej www.automobilklub.
nych warunkach.
Superoes to pierwsza z cyklu radom.pl.
Impreza trwać będzie od godz.
trzech eliminacji, w ramach rocznej rywalizacji. Uczestnicy są po- 7 do godz. 16. Wstęp dla widzów
dzieleni na pięć klas, w zależności – wolny.
od pojemności skokowej silnika
NIKA
Fot. archiwum cozadzien.pl
Wojciech Kamiński, trener Rosy Radom
został wybrany – po raz drugi z rzędu
– najlepszym szkoleniowcem fazy
zasadniczej Tauron Basket Ligi!
15
Radomiak mistrzem!
Fot. Szymon Wykrota
Kamiński
najlepszy
SPORT
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
16
SPORT
PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 MAJA 2015
www.7dni.radom.pl
REKLA MA
Rosa zagra o medale!
Koszykarze Rosy Radom w pierwszej rundzie play-off trzykrotnie
pokonali AZS Koszalin i awansowali do strefy medalowej Tauron
Basket Ligi.
 MICHAŁ NOWAK
Dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe rozegrane zostały w Koszalinie.
W piątek, 1 maja Rosa zapewniła sobie triumf w ostatniej sekundzie, wygrywając 57:55. Radomianie świetnie
rozpoczęli to starcie. Do kosza trafił
John Turek, a potem dwukrotnie
Mike Taylor i było 0:7. Po sześciu
minutach gry przyjezdni prowadzili
11 oczkami (3:14). Bardzo dobre zawody rozgrywał Taylor, który był najskuteczniejszym graczem Rosy. Po
drugiej stronie zawodził natomiast
Qyntel Woods, który punktował
praktycznie tylko z linii rzutów wolnych. Do przerwy radomianie prowadzili sześcioma oczkami (27:33).
W trzeciej części gry trwała wyrównana walka. Po trafieniu Dante
Swansona koszalinianie zbliżyli się
na dwa punkty (35:37). Ostatecznie
po trzech kwartach tablica wskazywała wynik 39:44. Dwie minuty
przed końcem po celnym rzucie wolnym Danny’ego Gibsona było 51:51.
W decydujących fragmentach tego
spotkania emocji nie brakowało!
Swanson wyprowadził gospodarzy na
prowadzenie (55:54) i sześć sekund
przed końcową syreną o przerwę poprosił trener Wojciech Kamiński. Ra-
AZS: Woods 21, Swanson 8,
Szewczyk 8, Austin 6, Mielczarek 5,
Stelmach 2, Radenović 2, Dąbrowski
2, Szubarga 1, Pacocha, Vrbanc.
Rosa: Taylor 24, Turek 10, Gibson 6, Majewski 5, Mirković 2, Jeszke 2, Sokołowski 2, Szymkiewicz 1,
Zalewski, Adams.
Do drugiego pojedynku (3 maja)
Rosa podchodziła z większym komfortem psychicznym. Początek należał
jednak do gospodarzy. Po trafieniach
Devona Austina i Krzysztofa Szubargi
było 5:0. AZS prowadził niemal całą
pierwszą kwartę, ale w końcówce wyższy bieg włączyli radomianie, którzy
po dwóch rzutach Łukasza Majewskiego wyszli na prowadzenie (17:19).
W drugiej ćwiartce miejscowi popełniali sporo błędów, w dodatku często
pudłowali z gry. Zawodziła gwiazda
AZS-u, Qyntel Woods – Amerykanin w pierwszej połowie nie zdobył
ani jednego punktu! Rosa natomiast
dobrze spisywała się w defensywie
i do przerwy było 27:34. Po trafieniach
Mike’a Taylora przewaga radomian
wzrosła do 15 oczek (38:53). Ekipa
z Koszalina fatalnie prezentowała się
w rzutach z dystansu. Przez 30 minut
koszalinianie trafili z obwodu zaledwie dwa razy na 21 prób! W końcówce
«
Fot. Michał Sołśnia
Rosa Radom
po raz drugi
z rzędu
awansowała
do półfinału
Tauron Basket
Ligi
domianie w decydującym momencie
zachowali zimną krew i choć rzuty
z dystansu nie były tego dnia atutem
żadnego z zespołów, to właśnie trafienie Roberta Witki zza linii 6,75m
na sekundę przed końcem zapewniło
Rosie końcowy triumf.
AZS Koszalin – Rosa Radom
55:57 (12:20, 15:13, 12:11, 16:13)
trzeciej kwarty gospodarze zniwelowali nieco stratę (47:58). Ostatnią część
gry otworzył Danny Gibson. Amerykaninowi w ważnych momentach nie
drżała ręka. Właśnie po jego „trójce”
radomianie powiększyli przewagę do
18 oczek (54:72). W końcówce drużyna z Koszalina nie była już w stanie
zagrozić gościom i Rosa wygrała drugi
ćwierćfinałowy mecz na wyjeździe.
R E K L AM A
AZS Koszalin – Rosa Radom
62:79 (17:19, 10:15, 20:24, 15:21)
W środę (6 maja) rywalizacja
przeniosła się do Radomia. Koszykarze Rosy pokazali świetny, dojrzały basket i ponownie okazali się
lepsi od AZS-u Koszalin, pokonując
rywali 86:75. Trybuny hali MOSiR
zapełniły się tego wieczoru po brzegi. Radomianie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że nie mogą
dać się rozpędzić rywalom. Dlatego
też od pierwszych minut trzecie-
go meczu serii podopieczni trenera
Wojciecha Kamińskiego byli mocno
skoncentrowani i zdeterminowani.
Po wyrównanym początku zarysowała się przewaga gospodarzy.
Po dziesięciu minutach prowadzili siedmioma oczkami (25:18). Od
stanu 32:28 Rosa zdobyła 16 oczek
nie tracąc przy tym żadnego! Koszykarze z Radomia byli pewni siebie, kontrolowali przebieg gry i co
jakiś czas pokazywali kibicom widowiskowe akcje. Do przerwy prowadzili 51:33. Trzecia kwarta była
najbardziej wyrównana; zakończyła się nieznacznym zwycięstwem
AZS-u (22:23), ale oznaczało to, że
wynik meczu wciąż jest zdecydowanie na korzyść Rosy. W ostatniej
części gry koszalinianie pokazali
wolę walki. Mimo niekorzystnego
wyniku rzucili się do odrabiania
strat. Zbliżyli się nawet na siedem
oczek (80:73), ale radomianie nie
dali sobie wydrzeć zwycięstwa.
Rosa Radom – AZS Koszalin
86:75 (25:18, 26:15, 22:23, 13:19)
Rosa: Taylor 19, Sokołowski 15,
Gibson 13, Turek 11, Witka 7, Majewski 6, Szymkiewicz 6, Mirković 4,
Adams 3, Jeszke 2.
AZS: Woods 17, Szubarga 15, Radenović 13, Szewczyk 11, Swanson
10, Mielczarek 4, Stelmach 3, Pacocha 2, Austin, Dąbrowski.
W ćwierćfinale Rosa pokonała
AZS 3:0 i w półfinale zmierzy się ze
zwycięzcą pary Stelmet Zielona Góra
– Asseco Gdynia (obecny stan rywalizacji 2:1).
REKLA MA

Podobne dokumenty