cosima

Komentarze

Transkrypt

cosima
D GB F
NL PL CZ
H
cosima · UnterputzHebelmischer
Montage
Bedienung
Pflege
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-11 1
06.10.2009 14:15:01 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Für den Installateur / For the Plumber /
Pour l’installateur / Voor de installateur /
Dla instalatora / Pro instalatéry n A szerelő számára
Achtung! Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.
Attention! Drain system completely if danger of frost.
Attention! En cas de risque de gel, vidanger l’installation d’immeuble.
Attentie! Bij vorstgevaar waterleiding aftappen.
Uwaga! Przy zagrożeniu mrozem należy usunąć część regulującą i opróżnić urządzenie.
Pozor! V případě nebezpečí mrazu odstraňte regulační jednotku, a zařízení vyprázdněte.
Figyelem! Fagyveszély esetén távolítsa el a szabályozó elemet, és víztelenítse a
berendezést.
Achtung! Vor Einbau der Funktionseinheit Rohrleitung gut spülen.
Attention! Flush well before installation of the operating unit.
Attention! Avant le montage de l’unité fonctionnelle, bien rincer la tuyauterie.
Attentie! Voor inbouw van de functie-eenheid de buis goed doorspoelen.
Uwaga! Przed wbudowaniem armatury dobrze wypłukać przewody rurowe.
Pozor! Před montáží armatury potrubí dobře propláchněte.
Figyelem! A szerelvény beszerelése előtt jól öblítjük a csővezetéket.
Achtung! Schäden, die infolge unsachgemäßer Behandlung, natürlicher
Abnutzung oder zu großer Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren
Garantieleistungen ausgeschlossen!
Attention! Damage caused by incorrect handling, natural wear, or applying too
much force is excluded from our warranty provisions!
Attention! Les dommages intervenus suite à une manipulation incorrecte, à une
usure normale ou à une sollicitation excessive sont exclus de nos prestations de
garantie!
Attentie! Schade die door ondeskundige behandeling, natuurlijke slijtage of te
grote belasting ontstaat is van onze garantie uitgesloten!
Uwaga! Szkody, które powstały z powodu niewłaściwego traktowania, zużycia
naturalnego lub zbyt intensywnego wykorzystania nie podlegają naszej gwarancji!
Pozor! Poškození, k nimž dojde v důsledku neodborného zacházení, přirozeného
opotřebení nebo příliš velkého namáhání, jsou ze záručních plnění vyloučena!
Figyelem! A szakszerűtlen kezelés, a természetes elhasználódás vagy a túlzott
igénybevétel miatt bekövetkezett károkat kizártuk a garan ciavállalásunk köréből!
Achtung! Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten.
Attention! Please observe any recognised general technical rules.
Attention! Priére de respecter les régles générales de la technique reconnues.
Attentie! Algemeen erkende regels van de techniek dienen in acht te worden genomen.
Uwaga! Należy przestrzegać uznanych reguł techniki.
Pozor! Je třeba dodržet obecně uznávaná technická pravidla.
Figyelem! A technika általánosan elismert szabályait be kell tartani.
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-12 2
06.10.2009 14:15:02 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Einbaumaße / Installation dimensions /
Dimensions d’encastrement / Inbouwmaten /
Wymiary wbudowania / Montážní rozměry / Beszerelési méretek
COSIOHFW
135
108 max.
52 - 77
135
75 - 100
139 - 144
COSIOHFB
135
108 max.
52 - 77
135
75 - 100
139 - 144
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-13 3
06.10.2009 14:15:02 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Technische Daten
Heißwassertemperatur max. 90 °C
Prüfdruck max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Technical details
Hot water temperature max. 90 °C
Testing pressure max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Dates techniques
Température d’eau chaude max. 90 °C
Pression d‘épreuve max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Technische gegevens
Warm water temperatuur max. 90 °C
Testdruk max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Dane techniczne
Temperatura gorącej wody max. 90 °C
Ciśnienie robocze max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Technické údaje
Teplota horké vody max. 90 °C
Provozní tlak max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Műszaki adatok
Forróvíz-hõméréklet max. 90 °C
Üzemi nyomás max. 1,6 MPa
(16 bar/232 psi)
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-14 4
06.10.2009 14:15:03 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical alteration
Sous réserve de modifications techniques
Technische wijzigingen voorbehouden
Zmiany techniczne zastrzeżone
Technické změny vyhrazeny
A műszaki módosítások joga fenntartva
25 mm
min.
max.
83 mm
108 mm
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-15 5
06.10.2009 14:15:04 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes
Fermer les conduites d’arrivée
Aanvoerleidingen afsluiten
Odcięcie przewodu zasilającego
Uzavřít přítokové potrubí
Hozzáfolyó vezetékek elzárása
1
1
4
2
3
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-16 6
06.10.2009 14:15:05 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Zulaufleitungen absperren
Shut off supply pipes
Fermer les conduites d’arrivée
Aanvoerleidingen afsluiten
Odcięcie przewodu zasilającego
Uzavřít přítokové potrubí
Hozzáfolyó vezetékek elzárása
1
1
4
2
3
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-17 7
06.10.2009 14:15:06 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
1
2
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-18 8
06.10.2009 14:15:06 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
3
4
4
4
3
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-19 9
06.10.2009 14:15:07 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
10
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
1
1
1
1
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-110 10
06.10.2009 14:15:07 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
11
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
1
2
3
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-111 11
06.10.2009 14:15:08 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
12
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Bei Demontage Zulaufleitungen absperren !
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr !
Shut off supply lines when dismantling !
Risk of injury and damage !
En cas de démontage, fermer les tuyauteries
d’alimentation !
Danger de blessure et de détérioration !
4
Bij demontage toevoerleidingen afsluiten !
Gevaar van letsel en beschadingingen !
Zamknąć przewody dopływu przy demontażu !
Zagrożenie powstania urazów i szkód
materialnych!
6
Při demontáži uzavřete přívodní vedení !
Hrozí nebezpečí zranění a poškození !
5
Leszereléskor le kell zárni a tápvezetékeket !
Sérülés és rongálódás veszélye!
7
SW 2,5
8
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-112 12
06.10.2009 14:15:09 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
13
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
+
1
2
2
3
4
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-113 13
06.10.2009 14:15:10 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
14
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
Bei Demontage Zulaufleitungen absperren !
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr !
Shut off supply lines when dismantling !
Risk of injury and damage !
+
En cas de démontage, fermer les tuyauteries
d’alimentation !
Danger de blessure et de détérioration !
5
Bij demontage toevoerleidingen afsluiten !
Gevaar van letsel en beschadingingen !
Zamknąć przewody dopływu przy demontażu !
Zagrożenie powstania urazów i szkód
materialnych!
9
Při demontáži uzavřete přívodní vedení !
Hrozí nebezpečí zranění a poškození !
Leszereléskor le kell zárni a tápvezetékeket !
Sérülés és rongálódás veszélye!
7
6
SW 2,5
8
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-114 14
06.10.2009 14:15:11 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
15
Montage / Mounting /
Instructions / Montage /
Montaż / Montáž / Szerelés
1
1
Haltedruck für Brauseumstellung
Holding pressure for the shower switch
Pression de maintien pour conversion douche
Houddruk voor de sproeierregeling
Nacisk uchwytu dla przestawienia prysznica
Přídržný tlak pro přepnutí na sprchu
A zuhanyátállító tartónyomása
min: 0,05 MPa (0,5 bar / 14,5 psi)
2
2
1
1
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-115 15
06.10.2009 14:15:12 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
16
Bedienungsanleitung für den Benutzer / Operating instruction for the consumer /
Mode d’emploi pour l’utilisateur / Bedieningshandleiding voor de gebruiker /
Instrukja obsługi dla użytkownika / Návod k použiti pro uživatele /
Kezelési leírás a felhasználónak
Achtung! Bei nachlassender
Wassermenge Luftsprudler bzw.
Brausen entkalken. Bei anderen
Störungen Ihren Installateur anfordern.
Attention! If water volume decreases,
decalcify aerator/nozzle. In event of
other failures, call your plumber.
Attention! En cas de diminution
du débit, détartrer I’aérateur
ou la douchette. Pour d’autres
dérangements appeler votre
installateur.
Attentie! Bij het geringer worden
van de waterhoeveelheid, perlator
resp. douche ontkalken. Bij andere
storingen uw installateur raadplegen.
Uwaga! W razie zmniejszenia się ilości
wody, należy usunąć kamień z perlatora
lub słuchawski. W razie wystąpienia
innych zakłóceń należy wezwać serwis.
max.
Sparzone
Economy zone
Zone économique
Spaarzone
Strefa ekonomczna
Úsporná oblast
Takaréktartomány
Wasserbremse
Waterbrake
Point contrôle de consommation
Weerstand
Blokada wody
Vodní brzda
Vízfék
Pozor! Sníží-li se množství vytékající
vody, odstraňte z nástavců na výtoku
kohoutků příp. ze sprch usazený vodní
kámen. V případě jiných závad se
obraťte na svého instalatéra.
Figyelem! Csökkenő vízmennyiség
esetén a vízpezsgetőt illetve a zuhanyt
mentesítjük a vízkőtől. Egyéb zavarok
esetén kérdezze meg vízvezetékszerelőjét.
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-116 16
06.10.2009 14:15:12 Uhr
D GB F
NL PL CZ
H
17
Pflegeanleitung für Cosima-Armaturen / Care and maintenance instructions for Cosima
faucets / Conseils d’entretien de notre robinetterie / Onderhoudsvoorschriften voor
Cosima-kranen / Instrukcja pielęgnacji armatury Cosima / Návod k ošetřování armatur
Cosima / Ápolási leírás Cosima-szerelvényekhez
Sehr geehrter Kunde, mit dieser Cosima-Armatur haben Sie ein Qualitäts-Produkt erworben. Um die Schönheit der
hoch­wertigen Oberfläche zu erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten: Chrom, chrom-edelmatt und farb­be­
schich­tete Ober­flächen sind empfindlich gegen säure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwäm­
me. Achtung! Farbige Oberflächen erfordern eine besonders sorgfältige Behandlung bei Einbau und Benut­zung.
Farb­ab­weichungen bei farbbeschichteten Oberflächen sind verfahrensbedingt. Pflege: Bei Verschmutzung oder Ver­
kal­kung, Arma­turen mit Seifen­wasser oder verdünntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und
trocken­reiben. Farbige Oberflächen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln. Pflege wie oben.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Cosima-Gewährleistung.
Dear Customer, you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful appearance for a long time to
come, we suggest that you care for it as follows: Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces are sensitive
to cleaning agents containing acids or abrasives as well as abrasive sponges. Important! Colour coated surfaces
require extra care during installation and use. Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result
of unavoidable process variations. Maintenance: Dirt and surface calcination are best removed with soapy water,
fellowed by rinsing with plain water and drying. Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning
agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above. Careless treatment of faucets invalidates
Cosima guarantee provisions.
Cher client, avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de préserver la beauté de la
surface, veuillez bien suivre nos conseils: Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur: Eviter les
acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges rugueuses. Attention! Les traitements en couleur
deman­dent une manipulation trés soignée au montage et lors de l’utilisation. Une légère differénce de nuance est
possible lors du traitement. Entretien: En cas de salissure ou de dépôt de calcaire, nettoyer avec de l’eau savon­
neuse. Rincer avec de l’eau tiède et essuyer. Les pièces traitées ne doivent pas étre nettoyées avec des produits
conte­nant de l’alcool, ou des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus. Les dommages dús à une
utilisation non conforme à ces conseils ne sont pas couverts par la garantie.
Beste klant, Met deze Cosima-kranen heeft u een kwaliteitsprodukt aangeschaft. Om de schoonheid van het hoog­
waar­dige oppervlak te behouden, moet men de volgende voorschriften inachtnemen: Verchroomde, chroom-edel­mat
en kleurbehandelte oppervlakken, zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet
tegen krassende poetsdoeken. Opgelet! Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage
en gebruik. Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk. Onderhoud: Bij vervuiling of
kalk­afzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen, met zuiver weater afspoelen en droogwrijven.
Gekleurde opper­vlakten niet met alcoholhoudende of desinfekterende middelen behandelen. Behandeling als boven
aange­geven. Beschadingingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de garantie van Cosima.
Szanowny kliencie! Nabywając armaturę Cosima wybraliście Państwo wysokogatunkowy produkt. Aby utrzymać
esetyczny wygląd jakościowej powierzchni, należy przestrzegać następujących wskazówek: Powierzchnie chromo­
wane, chromowano-matowe i barwne są wrażliwe na środki czyszczące zawierające kwasy i piasek oraz na szorujące
gąbki. Uwaga! Barwne powierzchnie wymagają szczególnie starannych zabiegów podczas montażu i użytkowania.
Odbarwienia powierzchni kolorowych są wynikiem procesu produkcyjnego. Pielęgnacja: W razie zanieczyszczenia
lub osadzenia się kamienia, wyczyścić armaturę wodą z mydłem, spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie czyścić
barwnych powierzchni środkami dezynfekującymi lub zawierającymi alkohol. Pielęgnacja według powyższego opisu.
Szkody, które powstaną w wyniku nieprzepisowej pielęgnacji, nie podlegają gwarancji producenta Cosima.
Vážený zákazníku, nákupem této armatury firmy Cosima jste získal kvalitní výrobek. Pro zachování pĕkného kvalitního
povrchu je třeba se řídit následujícimi pokyny: Chromované povrchy, chromované povrchy s jemným matem a barevné
povrchové úpravy jsou citlivé vůči čisticím prostředkům obsahujícím kyselinu a písek a vůči drsným čistícím houbičkám,
které mohou zapříčinit jejich poškrabání. Pozor! Barevné povrchy vyžadují při montáži i při používání obzvlášt’ pečlivé
zacházení. Barevné odchylky u ploch s barevnou povrchovou úpravou jsou podminĕny danou technologií. Ošetřování:
Znečištĕné armatury či armatury s usazeninami vodního kamene očistĕte mýdlovou vodou, opláchnĕte čistou vodu a
utřete dosucha. K ošetření barevných povrchů nepoužívejte prostředky obsahující alkohol nebo dezinfekční prostředky.
Při ošetřování postupujte, jak je uvedeno výše. Na škody vzniklé v důsledku nesprávného zacházení se záruka
společnosti Cosima nevztahuje.
Tisztelt Vevőnk! Ezzel a Cosima-szerelvénnyel minőségi terméket vásárolt. A kiváló minőségű felület szépségének
megtartása érdekében kérjük következő tájékoztató figyelembevételét: Króm, króm matt és színes felületek érzékenyek
a savat illetve homokot tartalmazó tisztítószerekre, valamint a súroló szivacsokra. Figyelem! A színes felületek a
beszerelés és a használat során különösen gondos kezelést igényelnek. A festett felületek esetében fellépő színeltérést
az eljárás indokolja. Ápolás: Szennyeződések illetve vízkövesedés esetén a szerelvényeket szappanos vízzel tistítjuk,
tiszta vízzel öblítjük, majd szárazra töröljük. A színes felületek nem kezelhetők alkoholtartalmú illetve fertőtlenítő
szerekkel. Ápolást lásd fent. A szakszerűtlen kezeléből eredő károkat a Cosima-szavatosság nem fedi le.
Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-117 17
06.10.2009 14:15:13 Uhr
18
Notizen
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-118 18
06.10.2009 14:15:13 Uhr
19
Notizen
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-119 19
06.10.2009 14:15:13 Uhr
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag
der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.
A021458 · 1.0 · 10.09 · VIGOUR
GC-WW-AnlCosiVigour_A021458_09-120 20
06.10.2009 14:15:13 Uhr

Podobne dokumenty

Instrukcja montażu i rysunki tech.

Instrukcja montażu i rysunki tech. Technische Änderungen vorbehalten! Garantieleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. Subject to technical alteration! Guarantee only valid if these instructions are observed.

Bardziej szczegółowo