panasonic sc EN7

Komentarze

Transkrypt

panasonic sc EN7
Stymulator mięśni niskiej częstotliwości firmy Panasonic to stymulator mięśni i nerwów, który umożliwia
użytkownikowi samodzielne zwalczanie bólu pleców, napięć, bólów mięśniowych.
Działanie na mięśnie obejmuje pełną relaksację i delikatne uśmierzanie bólu.
Stymulator mięśni niskiej częstotliwości firmy Panasonic delikatnie stymuluje bolące i napięte okolice ciała
przy użyciu „sterowanych elektronicznie elektrod”.
Ta stymulacja o działaniu leczniczym wnika w głąb tkanek, gdzie rozluźnia mięśnie i poprawia krążenie,
jednocześnie w znacznym stopniu łagodząc ból.
Wystarczy umieścić elektrodę urządzenia na części ciała którą chcesz poddać stymulacji.
Elektrody są płaskie i wygodne. Małe wymiary urządzenia (umożliwiające wygodne chwyt)
ułatwiają wygodę sterowania stymulacją. Zasilanie: 4x1.5 V - baterie alkaliczne, typ: LR06/AA.
EN1
IDENTYFIKACJA CZĘŚĆI
Jednostka główna
Pokrywa
baterii (tył)
Przycisk nawijanie kabla
(po obu stronach jednostki głównej)
Przełącznik do wciągania kabla.
Menu główne
Włączanie zasilania
Przycisk wyboru trybu
manualnego
Wyświetlacz
(Strona EN4.)
Uchwyt obudowy (Zobacz
“Przechowywanie” na stronie
EN21.)
Przełącznik zakresu stymulacji
Przycisk wyboru Programu
Elektrody
(biała)
Elektroda
(czerwona)
Uchwyt elektrody
Powierzchnia
samoprzylepna (tył)
Zacisk
Pokrętło
regulacji mocy
Stoper zwijacza
kabla
Folia
Przycisk
Start
Pokrętło
regulacji balansu
mocy
Oznaczenie końca kabla
(czerwony)
Sprawdź zawartość opakowania.
Jednostka
główna
Elektrody
zapasowe
x4
Uchwyt
obudowy
Płytki
do
przechowywania
elektrod x 2
Instrukcja
skrócona
Baterie
LR6/AA
x4
Kabel
EN2
EN3
WKŁADANIE BATERII
Identyfikacja części (cd.)
Wyświetlacz
Wyświetlacz pozycji elektrod
Wyświetlacz przepływu prądu
Wyświetla pozycję elektrod dla wybranego
programu.
Pokazuje przepływ prądu(tylko gdy
używamy 4 elektrod)
Przykład: Szyja i barki
Przykład: Szyja i barki
Przymocuj elektrody
z białymi wtykami na
zaznaczonych
miejscach.
(Lokalna)
(Szeroka)
Zalecamy użycie baterii alkalicznych Panasonic . (baterie 4 LR6/AA )
Można również używać baterii manganowych lub niklowych.
Zdejmij pokrywę baterii na spodzie
jednostki głównej
• Zdejmij pokrywę baterii
delikatnie naciskając na powyższy znak.
Włóż baterie zwracając uwagę na ich prawidłową
biegunowość.
Wsuń pokrywę baterii.
Przymocuj elektrody
z czerwonymi
wtykami na
zaznaczonych
miejscach.
Trwałość baterii
Baterie alkaliczne 4 LR6/AA) Panasonic wystarczają na około 90 operacji. (Około 3 miesiące przy
użyciu po15 minut raz dziennie przy ustawieniu intensywności (mocy) stymulacji na poziom
20 w temperaturze 23°C.)
Wyświetlacz trybu manualnego
Informacje ogólne
• W przypadku zastosowania baterii niealkalicznych, trwałość może się wyraźnie obniżyć.
• Wymieniając baterie należy zawsze wymienić obie baterie na nowe baterie tego samego typu.
• Trwałość baterii spada w niskiej temperaturze otoczenia.
• Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z zaleceniami producenta.
Kiedy wymieniać baterie
Gdy zapali się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii lub gdy nic się wyświetla nawet
po naciśnięciu włącznika zasilania lub też gdy stymulacja jest słaba, baterie mogą być
rozładowane. Baterie należy wymienić na nowe.
UWAGA!
* Na ilustracji wszystkie lampki są
zapalone.
Czas pozostały (stymulacji)
EN4
Wyświetlacz obszaru stymulacji
Moc stymulacji
• Przestrzegać zaleceń umieszczonych na bateriach.
• Przed założeniem sprawdzić biegunowość baterii.
• Baterie wyczerpane należy natychmiast usunąć.
• Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres, baterie należy wyjąć.
• Baterie można używać wyłącznie do daty przydatności.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną urazów wywołanych wysoką temperaturą,
wybuchem lub wyciekiem lub też może poplamić przedmioty znajdujące się w pobliżu.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
EN5
PRZYGOTOWANIE KABLI I ELEKTROD
PROGRAMY STYMULACJI
Sprawdź czy zasilanie jest wyłączone.
Menu główne
• Lampki i wyświetlacz są zgaszone.
3
Sprawdź czy wtyczki elektrod i elektrody są podłączone i przymocowane do
płytek .
Użycie po raz pierwszy
• Wyjmij elektrody z torebek.
• Ściągnij folię z elektrod. (Rys. a)
(Folia jest wykonana z tworzywa PET i można ją
wyrzucić)
1
Przycisk wyboru trybu
manualnego
[a]
Przełącznik zakresu
stymulacji
• Przymocuj elektrody do płytek. (Rys. b)
[b]
• Podłącz wtyczki kabli do elektrod. (Rys. c)
• Mimo, że wtyki kabli są oznaczone kolorami czerwonym i
białym, każdy z wtyków można podłączyć do dowolnej
elektrody.
[c]
2
Pokrętło
regulacji mocy
Naciśnij
Wyciągnij kabel.
• Przytrzymaj jednostkę główną oraz płytkę z elektrodą i
wyciągnij kabel (prosto).
• Nie wyciągaj kabla poza linię końcową (czerwona linia).
• Długość kabla można dowolnie regulować.
4
Pokrętło
regulacji balansu
aby włączyć zasilanie.
• Wszystkie kontrolki zaczynają migać.
• Miga lampka wyboru trybu pracy “Select (Program/Manual)” .
Naciśnij aby wybrać program.
• Wybrany przycisk zapala się a inne przyciski gasną.
Przykład: Szyja i ramiona
Postępowanie z kablami
\
• Kabli nie należy nadmiernie wyciągać czy zaginać.
• Jednostki głównej nie należy trzymać za kable lub skręcać.
• Kabli nie należy wyciągać pod kątem, na boki lub do tyłu.
- Powyższe działania mogą doprowadzić do uszkodzeń lub awarii .
• Nie trzymaj tylko za jedną elektrodę wyciągając kabel.
- Takie postępowanie może być przyczyną zaplątania się kabla i może
uniemożliwić jego pełne wyciągnięcie.
Uwaga: Jeśli jeden z kabli się zaplącze i nie chce dać się wyciągnąć, zobacz
wskazówki na stronie EN24.
EN6
• Lampka “ Position...” na menu głównym zaczyna migać, aby wskazać
następny krok.
• Jeśli w ciągu minuty nie naciśniemy żadnego przycisku, zasilanie
wyłączy się samoczynnie.
Sprawdź pozycje w których należy przymocować elektrody i
a następnie przymocuj 4 elektrody. (Strony EN8-EN14.)
• Po przymocowaniu elektrod wykonaj krok 4. (Strona EN15.)
EN7
Programystymulacji (cd.)
Używanie elektrod
Wytrzyj skórę, aby usunąć pot, wilgoć i brud.
Przymocuj elektrody jedna po drugiej do miejsc stymulacji.
• Zalecana jest stymulacja z użyciem 4 elektrod.
(Możliwa jest również stymulacja z użyciem dwóch elektrod po stronie A. Strona
EN19.)
• Przymocuj elektrody do skóry.
Jeśli elektroda odpadnie od skóry podczas pracy, zasilanie wyłącza się
samoczynnie po około 15 minutach.
• Intensywność bodźca pomiędzy elektrodami może się różnić w zależności od
miejsca stymulacji.
Jeśli stymulacja odczuwana jest jako słaba, zmień pozycję elektrod.
Postępowanie z elektrodami
OSTRZEŻENIE!
(11) Osoby cierpiące na ostre bóle: złamania kręgosłupa, skręcenia, uszkodzone mięśnie itd.
(12) Osoby z utratą czucia spowodowaną poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego,
np. wskutek cukrzycy
(13) Poza wymienionymi, osoby odczuwające fizyczny dyskomfort podczas stymulacji
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną wypadku lub problemów zdrowotnych.
• Przed ponownym przymocowaniem lub zdjęciem elektrod podczas stymulacji należy wyłączyć
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną porażenia lub poparzenia.
• Nie podłączaj kabla gdy elektrody są przymocowane do skóry.
• Podłącz kabel do podkładki po podłączeniu elektrody
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną urazu.
Mocowanie czterech elektrod
Do stymulacji programowej
• Elektrody należy tak zamocować, aby nie zachodziły na siebie.
• Nie zaginaj elektrod.
• Staraj się nie dotykać rękami powierzchni samoprzylepnych.
• Jeśli elektrody tracą przylepność, należy je wyczyścić. (Strona EN22.)
• Nie używać mokrych elektrod.
Przed użyciem strzep wodę i wysusz powierzchnie przylepne elektrod.
Pozycja mocowania elektrod
Przymocuj elektrody
z białymi wtykami na
zaznaczonych
miejscach.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
• Produktu nie należy używać w połączeniu z następującymi urządzeniami
medycznymi:
strona A
Przymocuj elektrody z
czerwonymi wtykami na
zaznaczonych miejscach .
strona B
(1) Implanted electronic medical device, such as a pacemaker
(1) Wszczepiane urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca.
(2) Urządzenia podtrzymujące życie, takie jak sztuczne płuco-serce
(3) Dołączane urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiograf
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną wypadku lub znacznego
uszkodzenia ciała.
Uwaga: Na ilustracjach przedstawiających pozycje elektrod nie ma pozycji kabli.
Stymulacja okolic od wysokości nasady karku(nasada karku) do
szczytu łopatek
OSTRZEŻENIE!
• Osoby z wymienionymi poniżej dolegliwościami powinny skonsultować się z lekarzem
przed użyciem stymulatora:
(1) Osoby cierpiące na poważne choroby
(2) Osoby z guzami złośliwymi
(3) Osoby cierpiące na choroby zakaźne
(4) Kobiety w ciąży, miesiączkujące lub po porodzie.
(5) Osoby chore na serce
(6) Osoby z temperaturą ciała (gorączką) powyżej 38°C.
(Przykład: osoby osłabione z objawami ostrego zapalania, takimi jak złe samopoczucie,
dreszcze, wahania ciśnienia)
(7) Osoby z anemią
(8) Osoby ze zmianami na skórze (choroby zakaźne skóry lub urazy)
(9) Osoby chore na nadciśnienie (wartości 180 mmHg lub wyższe)
(10) Osoby wymagające odpoczynku lub w złym stanie fizycznym
EN8
(Tył)
Nasada szyi
strona A
strona B
Szczyt łopatki
EN9
Stymulacja jednego stawu kolanowego
(Oba kolana mogą być stymulowane jednocześnie. Strona EN23.)
Programystymulacji (cd.)
Stymulacja mięśnia naramiennego
(Przód
(Dla lewego ramienia, nie mocować przedniej elektrody do okolicy klatki
piersiowej.)
Zamocuj elektrody tak, by
(Przód)
otoczyć mięsień
naramienny na stawie
barkowym.
Strona A
(Tył)
Strona A
Strona B
Strona B
Przymocuj elektrody
w okolicy kolan.
Jednoczesna stymulacja obu łydek
Stymulacja okolic od dołu łopatek do dołu mostka
Przymocuj eleketrody jak
na rysunku
* Nie przymocowuj
elektrod za łydkami.
(Tył)
(Tył)
Strona A
Strona A
Strona B
Stymulacja mięśni wokół talii
(mięśnie najszerszy grzbietu, prostownik grzbietu)
(Tył)
Strona A
Strona B
Ponad ścięgnem
Achillesa.
Jednoczesna stymulacja obu stóp i nóg od łuków stóp do mięśni łydek
Zamocuj
elektrody po
obu stronach
linii środkowej .
Strona A
Strona B
Strona B
Łydki
Łuki
EN10
EN11
Programy stymulacji cd.
Zwalczanie mocnych bólów mięśni lub zdrętwień
Elektrody podłączone do czerwonych wtyków
Przykład
OSTRZEŻENIE!
• Urządzenia nie należy używać w okolicach serca, z przodu szyi, na twarzy czy
genitaliach, w ustach i w okolicach zaatakowanych przez choroby skóry.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wypadek lub problemy
zdrowotne.
• Nie używać urządzenia podczas snu.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wypadek taki jak np. zaplątanie
się kabli wokół szyi. Poza tym, elektrody mogą przyczepić się do innych okolic ciała (okolice
serca, na twarzy lub głowie, w ustach lub w innych miejscach) i spowodować wypadek lub
problemy zdrowotne.
• Urządzenia nie należy używać do celów innych niż lecznicze.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wypadek.
• Urządzenia nie należy używać jednocześnie z innymi urządzeniami medycznymi lub w
połączeniu z maściami leczniczymi (lub sprayami).
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wypadek lub kłopoty zdrowotne.
• Nie zanurzaj elektrod w wodzie, nie rozchlapuj wody na elektrody, nie kąp się z urządzeniem.
• in
Nieoperation.
używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować porażenie.
• Podczas pracy elektrod nie należy zbliżać do elementów metalowych takich jak
sprzączki, czy naszyjniki.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować porażenie lub poparzenie.
• Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub inne osoby, z którymi komunikacja
werbalna jest utrudniona.
• Również osoby, które nie potrafią samodzielnie obsługiwać urządzenia nie powinny z
niego korzystać.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować wypadek.
Przymocuj na kręgosłupie.
• Przymocuj na kręgosłupie mniej więcej na tej
samej wysokości co elektroda podłączona do
białego wtyku. Przymocowanie elektrod na
kręgosłupie gdzie skupione są nerwy
zapobiega przenoszeniu bólu pochodzącego z
okolicy zajętej przez proces chorobowy.
Elektrody podłączone do białego wtyka
Rysunek przedstawia
jedynie pozycje
mocowania elektrod
połączonych z
czerwonymi wtykami.
Przymocuj do bolących okolic.
• Przymocuj do okolic które bolą.
Uważa się że ma to pozytywny wpływ na
uśmierzanie bólu.
• Łagodzenie mocnych bólów
•
Przymocuj elektrodę podłączoną do
czerwonej wtyczki na kręgosłupie mniej
więcej na tej samej wysokościco elektrody
podłączone do białego wtyka.
• W przypadku bólu nóg przymocuj
elektrody połączone z czerwoną elektrodą
ma kręgosłupie w talii
Przykład: Ból rozprzestrzeniający się
wzdłuż nóg
Przykład: Ból ramion
Elektrody połączone z
czerwonymi wtykami
Elektrody połączone z
białymi wtykami
EN12
EN13
Programy stymulacji (cd.)
4 Naciśnij
Ból łokcia
Ból ramion
Strona A
Strona A
Ustaw pokrętło regulacji intensywności stymulacji.
•“
” (Local
Wide) (Lokalna - Szeroka) zakres
stymulacji zapali się.
Słaby
Mocny
Ustawienia Stymulacji
Czas:
Do 15 minut na 1 pozycję
Częstotliwość: Raz dziennie na 1 pozycję
Siła:
Dowolny poziom (komfortowy)
Strona B
Strona B
Ból łopatek
Ból
nadgarstka
Strona A
Strona A
Strona B
Strona B
Bóle mięśni talii
Funkcja Soft start
• Funkcja ta powoli włącza delikatny bodziec, aby
zapobiec zbyt gwałtownemu działaniu urządzenia.
• Ustaw siłę po okresie przyzwyczajenia do poziomu “1” lub “2” przez pierwsze 3 minuty.
Osoby z wrażliwą skórą powinny skrócić czas i zacząć od ustawienia na pozycji “1”.
• Ustawienie mocy na wysoki poziom nie oznacza wcale, że stymulacja jest bardziej
efektywna. Takie postępowanie może nadmiernie pobudzać skórę i wywołać
zaczerwienienie lub uczucie mrowienia.
• Zasilanie wyłączy się automatycznie po około 15 minutach po rozpoczęciu stymulacji.
Skupianie stymulacji na stronie A lub B
(3 kroki.)
Ból okolic
od pasa
do nóg
Strona B
Identyczna stymulacja
po stronie A i B
Strona A
Przesunięcie stymulacji
na stronę A
Przesunięcie
stymulacji na stronę
B
Przekręć na stronę A.
Przekręć na stronę B.
Strona B
Strona A
Ból kostki
Ból
promieniujący
do nóg
Strona B
Strona B
• Różnica może być trudna do wykrycia w zależności od pozycji i siły ponieważ bodziec może być
odczuwany różnie przez różne osoby. (Powyższa regulacja nie jest możliwa, gdy używamy
tylko 2 elektrod.)
Strona A
Strona A
Ból kolan
Ustaw znak na środku.
Zasilanie wyłącza się samoczynnie po około 15 minutach i stymulacja
kończy się.
• Naciśnij
Strona B
aby zatrzymać stymulację w trakcie trwania programu.
Strona A
EN14
EN15
TRYB MANUALNY
Programy stymulacji (cd.)
Zmiana pozycji stymulacji
1
Menu główne
Pokrętło mocy należy ustawić na poziom “1”.
1
Przyciśnij aby wybrać program.
2
• Bieżąca stymulacja zostaje przerwana.
• Naciśnięty przycisk podświetla się a pozostałe gasną.
• Kontrolka “
Position...” w menu zaczyna migać.
Wyświetlany jest nadal pozostały czas stymulacji.
Przełącznik zakresu
stymulacji
Sprawdź pozycje mocowania elektrod i przymocuj
cztery elektrody. (S EN8-EN14.)
4
.
Naciśnij
Zmiana zakresu stymulacji (stymulacja po zmianie zakresu stymulacji )
(Local)
O zakresie stymulacji
(Stymulacja naprzemienna
na dwóch elektrodach)
Stymuluje jednocześnie cały obszar między 4
elektrodami. (4-biegunowy system wielobodźcowy)
Pokrętło
regulacji mocy
Naciśnij
•“
• Tylko “
Naciśnij
” (Local
Wide) to program który miesza
” (Local)
” (Local) (Lokalna) stymulacja jest dostępna dla nóg
z“
podeszew
Wide
Local
Wide
Local (Lokalna)
Pokrętło regulacji
balansu mocy
aby włączyć zasilanie
• Kontrolka “Select (Program/Manual)” menu miga.
• Lampk i programów zaczynaj ą migać. Jedn ocześnie na
wyświetlac zu zaczyna migać symbol trybu manualnego.
Naciśnij
.
• Zakres stymulacji można zmienić naciskając wielokrotnie przycisk.
Local
” (Wide) (Szeroka)
“ i nerwów
4
.
• Lampka programu zgaśnie.
• Wyświetlana jest strzałka“ ” przy oklepywaniu.
• Tryb manualny można zmienić przyciskając przycisk.
Wide ( Szeroka)
Oklepywanie
Ucisk
Ugniatanie
Pocieranie
Falowanie Oklepywanie I
Zmiana na tryb manualny
• Kontrolka
Naciśnij
“ Position...” miga na menu głównym.
.
(Strony EN17-EN18.)
EN16
EN17
Tryb Manualny (cd.)
STYMULACJA DWIEMA ELEKTRODAMI
Przymocuj 4 elektrody.
• Zalecana jest stymulacja z użyciem 4 elektrod.
Strony EN8-EN14 - mocowanie elektrod.
(Możliwa jest również stymulacja tylko z użyciem elektrod po stronie A.
Strona EN19.)
4
Użyj elektrody strony A. (Stymulacja wyłącznie elektrodami strony B nie jest możliwa)
Przymocuj dwie elektrody jak na rysunku poniżej.
• W tym przypadku balansu mocy nie można regulować.
• Tyko “ ” stymulacja (Lokalna) jest dostępna na pokrętle zakresu.
Rozpocznij stymulację.
Naciśnij
i ustaw pokrętła mocy i balansu mocy na żądanej pozycji.
•“
”
(Local
Wide) (Lokalna - Szeroka) ustawienia
zakresu stymulacji migają. Można teraz zmienić zakres
stymulacji (Strona EN16.)
• Zasilanie wyłączy się automatycznie po ok. 15 minutach od rozpoczęcia stymulacji.
Stymulacja karku
Przymocuj elektrody do
nasady karku.
Stymulacja karku
Jeden staw
Przymocuj dwie elektrody po obu
stronach stawu.
Oba kolana
jednocześnie
Przymocuj elektrody
pod kolanami.
Praca jest przerywana automatycznie po 15 minutach - stymulacja kończy
się.
• Naciśnij
aby zatrzymać stymulację w trakcie jej trwania.
Uwaga: Jeśli elektrody mają być
przymocowane do głowy lub na
karku, do elektrod mogą przyczepić
się włosy lub też bodziec z tyłu
głowy może być odczuwany jako
zbyt silny.
Stymulacja barku
Stymulacja ramion lub nóg
Przymocuj elektrody do
górnej i dolnej części
ramienia.
Przymocuj elektrody symetrycznie
do lewego i prawego barku z
kręgosłupem pośrodku.
Stymulacja talii
Stymulacja podeszew stóp
Przymocuj elektrody
symetrycznie po lewej i prawej
stronie kręgosłupa.
Jedna strona
Przymocuj elektrody do łuku
stopy i łydki
Noga
Przymocuj elektrody
powyżej i poniżej łydki.
Obie strony jednocześnie
Przymocuj elektrody do łuków.
Przymocuj elektrody do kłębu
palucha i do pięty.
EN18
EN19
Stymulacja dwiema elektrodami (cd.)
Przechowywanie
Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone
• Kontrolki i wyświetlacz są wyłączone
Stymulacja przy nerwobólach
Ból łokcia
Ból barku
Elektroda podłączona
z białym
wtykiem
Ból nadgarstka
Elektroda podłączona
z czerwonym
wtykiem
2
Zdejmij elektrody
• Trzymając elektrody za uchwyt powoli odklej je od skóry.
Zbyt szybkie odklejanie elektrod może wywołać stan zapalny
skóry.
Ból łopatki
Przymocuj elektrody do płytek.
• Pamiętaj, aby przymocować elektrody do płytki. Jeżeli
płytka jest brudna, elektrody mogą łatwo odpaść podczas
stymulacji.
• Odkręć (wyprostuj) kable przed przymocowaniem elektrod.
Skręcone kable mogą utrudnić wciągnięcie ich na pełną długość.
Zwiń kable.
Ból mięśni talii
Ból od talii
do nóg
• Przesuń przełącznik zwijarki, znajdujący się z boku urządzenia,
w kierunku strzałki.
• Zwiń kabel uprzednio upewniając się, czy nie jest skręcony.
• Skręcone kable mogą utrudnić wciągnięcie ich na pełną długość.
Jeśli zwijarka zatrzyma się w podczas pracy, nieznacznie cofnij kabel
a następnie kontynuuj zwijanie.
Kable należy zwijać z umiarkowaną prędkością, aby zapobiec
wypadkom.
Schowaj płytkę z elektrodą w pudełku.
• Umieść płytkę (przymocowaną do elektrody) w pudełku.
Włóż urządzenie do pudełka.
Ból
rozprzestrzeniający
się w kierunku nóg
Ból kostki
• Sprawdź, czy kabel nie został przytrzaśnięty między
urządzeniem a pudełkiem.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować
uszkodzenie kabla.
Ból kolana
EN20
EN21
Mocowanie elektrod w innych pozycjach.
Jeśli elektrody tracą przyczepność
• Elektrody można używać około 400 razy (myjąc w zimnej wodzie).
• Jeśli elektrody są zanieczyszczone i tracą przyczepność, zwykle po 15- 30 użyciach, można je
wypłukać w zimnej wodzie, aby odzyskały pierwotne właściwości.
Elektrody można płukać w ten sposób około 20 razy.
(Trwałość elektrod może ulec skróceniu przez takie czynniki jak: częstotliwość mycia, sposób
przechowywania, stan skóry)
Ból w okolicy szczytowej barku
Wybierz
.
• Stymulacja na znacznej powierzchni
okolicy barkowej
Strona A
Strona B
Odłącz wtyki od elektrod.
• W wilgotnym środowisku powierzchnie przewodzące wtyków
mogą ulec korozji.
Ból w przyśrodkowej części talii
Wybierz
Trzymając elektrody delikatnie koniuszkami palców,
wypłucz powierzchnie samoprzylepne niewielką
ilością wody przez nie dłużej niż 10 sekund.
• Nie trzyj powierzchni samoprzylepnej paznokciami ani
szczotką.
• Nie używaj detergentów.
• Nie ugniataj i nie mocz elektrod.
.
Strona A
Tył
(powierzchnia
samoprzylepna)
strona B
Linia paska
Ból bocznej części talii
Strzep wodę, umieść elektrody, z powierzchniami samoprzylepnymi
skierowanymi do góry, wysusz na wolnym powietrzu a następnie
przymocuj elektrody do płytek.
Wybierz
.
Strona A
Strona B
• Po wypłukaniu elektrod nie wycieraj powierzchni
samoprzylepnych ścierką lub ręcznikiem papierowym.
• Kawałki ręcznika papierowego lub materiału ścierki mogą
przykleić się do powierzchni samoprzylepnej elektrody. Jeśli tak
się stanie, nie odklejaj ich przy użyciu siły, tylko zmocz
powierzchnie, co ułatwi ich usunięcie.
Elektrody podlegają zużyciu. Jeśli powierzchnie samoprzylepne
ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, należy zakupić nowe
elektrody.
Ból w obu kolanach
Wybierz
Dostępne akcesoria
Elektrody zapasowe (2)
EW0603
• Do wymiany czterech elektrod potrzebne są dwa
zestawy.
.
* Ustaw zakres stymulacji na“
” (Lokalna). Strona A
Ból podeszew obu stóp
Wybierz
.
Strona A
EN22
Strona B
Strona B
EN23
Konserwacja i przechowywanie
Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie (Nieprzestrzeganie zalecenia może wywołać uczucie mrowienia.)
P ytan i a i odp ow ie dzi:
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat elektrycznej stymulacji (niskiej częstotliwości i systemie
stymulacji czterobiegunowej)
Co to jest stymulacja niskoczęstotliwościowa mięśni?
Jest to rodzaj zabiegu fizykoterapeutycznego mającego na celu zwalczenie bólu wywołanego sztywnością
mięśni. Słaby prąd elektryczny (o niskiej częstotliwości) przechodzi przez tkanki. Wywoływana w ten sposób
stymulacja bezpośrednio stymuluje mięśnie, uspokaja pobudzone nerwy i poprawia krążenie krwi.
Q1
Jak długo powinien trwać masaż?
Podstawowy czas stymulacji dla jednej pozycji wynosi około 15 minut. Przekroczenie
zalecanego czasu może spowodować efekt przeciwny do zamierzonego.
Q2
Ile miejsc można poddać stymulacji?
Codziennie możemy stymulować dowolną ilość miejsc. Należy jednak przestrzegać limitu
15 minut dla jednej pozycji.
Q3
Przetrzyj delikatnie urządzenie ściereczką nasączoną ciepłą wodą.
• Nie używaj rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować awarię, pęknięcie lub przebarwienie.
• Nie demontuj, nie upuszczaj, ani nie wywieraj nadmiernej siły na urządzenie.
• Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, nie wystawiaj
go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Wyjmij baterie w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy okres.
UWAGA!
• Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
-Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku
lub awarii urządzenia.
Jeśli któryś z kabli zaplącze się i nie daje się wyciągnąć
Przymocuj obie elektrody do płytek,
bez wyciągania kabla.
Z przełącznikiem zwijarki, przesuniętym
w kierunku strzałki, trzymając za płytkę
elektrody, delikatnie pociągnij za kabel.
Kiedy najlepiej stosować stymulację?
Stymulacje najlepiej stosować po kąpieli. Ciało jest wtedy nagrzane, a krążenie
krwi poprawia się. Przed użyciem urządzenia należy pamiętać o wytarciu ciała z
potu i wody.
Q4
W jakich przypadkach nie należy używać urządzenia?
• W czasie gorączki: dolegliwość może się pogłębić.
• W czasie menstruacji: stymulacja może zaburzać cykl menstruacyjny i mieć
negatywny wpływ na zdrowie.
• Podczas ciąży i po porodzie: brak równowagi hormonalnej.
• Wysokie ciśnienie krwi: stymulacja obciąża w znacznym stopniu naczynia
krwionośne. Urządzenia nie należy nigdy stosować w okolicach głowy.
W powyższych przypadkach należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Jakie są różnice korzyści pomiędzy różnymi rodzajami stymulacji, takimi jak:
oklepywanie, ugniatanie, uciskanie, tarcie, falowanie i oklepywanie II?
W zależności od celu, do stymulacji mięśni można używać prądu o częstotliwości do
1200Hz. Charakterystyka jest zależna od częstotliwości:
Charakterystyka niskiej częstotliwości:
Idealna do zwalczania bólów mięśni i utrwalania efektu relaksacji. Działanie pompujące,
dzięki kurczeniu się włókien mięśniowych poprawia krążenie krwi i wydzielanie substancji
endogennych uśmierzających ból. Urządzenie wykorzystuje 4 zakresy częstotliwości:
3- 8 Hz (oklepywanie), 40Hz (ucisk), 50 Hz (ugniatanie), 83,3Hz (oklepywanie II).
Charakterystyka wysokiej częstotliwości:
Skurcz mięśni jest trudniejszy do uzyskania a stymulacja jest odczuwana jako słabsza w
porównaniu do stymulacji o niskiej częstotliwości. Do korzyści należą: natychmiastowe
uśmierzenie oraz blokowanie przenoszenia bólu.
Urządzenie wykorzystuje 3 częstotliwości: 100 Hz (nacieranie), 120 Hz i 1200 Hz.
Uwaga: Zagięcie lub skręcenie kabla może utrudnić wyciąganie. W tym przypadku delikatnie owiń
kabel szmatką i przesuwając ją wyprostuj kabel
EN24
EN25
Wykrywanie i usuwanie usterek
P yta ni a i o dp ow ie dz i (c d. )
Q6
Co jest przyczyną sztywności barków?
Sztywność barków jest wywołana słabym krążeniem krwi w okolicy barku i mięśni grzbietu,
spowodowanym zmęczeniem i nieprawidłową postawą. Sztywność może przejść w fazę
przewlekłą, jeśli nie jest odpowiednio stymulowana. Ból można złagodzić przy pomocy
odpowiednich ćwiczeń mających na celu rozluźnienie napięcia mięśni i poprawienie krążenia
krwi, co usuwa produkty glikolizy.
Q7
Problem
Co to jest nerwoból?
Nerwoból jest bólem lub uczuciem odrętwienia odczuwanego, gdy nerwy są napięte i może mieć
kilka przyczyn. Ból lub odrętwienie może wywoływać niska temperatura, dreszcze lub
przepracowanie. Ból można zwalczać poprawiając krążenie krwi w danej okolicy i zmniejszając
napięcie otaczających ją mięśni.
Q8
Dlaczego elektrody nad kręgosłupem można przymocowywać tylko w programach
stymulujących nerwy?
Ból przenosi się przez kręgosłup, w którym skoncentrowane są nerwy, a następnie przechodzi do mózgu, w
którym jest on rejestrowany. Zamocowanie elektrod połączonych z czerwonymi wtykami nad
kręgosłupem podczas stymulacji zapobiega przenoszeniu się bólu z zaatakowanej okolicy, a
elektrody połączone z białymi wtykami uśmierzają ból.
Q9
A9
Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, należy skorzystać z poniższej tabeli, aby zlokalizować
awarię:
Co to jest system czterobiegunowy wielobodźcowy?
Czterobiegunowy wielobodźcowy system
Zakres
stymulacji
System dwuelektrodowy
Zakres
stymulacji
Czterobiegunowy system wielobodźcowy bezpośrednio stymuluje bolące mięśnie, jak
również mięśnie sąsiadujące. Mięśnie zbudowane są z włókien rozciągających się w
różnych kierunkach. Podłączenie prądu elektrycznego do włókien mięśniowych ułatwia
rozciąganie mięśni oraz ich kurczenie, a także poprawia efekt terapeutyczny. W tym
systemie elektrody są mocowane z uwzględnieniem włókien mięśniowych w różnych
pozycjach, natomiast stymulacja elektryczna, płynąca z czterech elektrod jest automatycznie
sterowana, wywołując kurczenie się mięśni i łagodząc ból.
Prawdopodobna przyczyna i rozwiązanie
Kontrolka zasilania nie zapala się.
Brak stymulacji.
Sprawdź czy baterie są zużyte, w razie potrzeby wymień
(strona EN5.)
Sprawdź przymocowanie elektrod? (strony EN8-EN14.)
Sprawdź, czy baterie włożone są prawidłowo, zgodnie ze
oznaczeniami (+) i (-) i czy styki są czyste.
Brak stymulacji. Stymulacja jest słaba
lub odczuwamy mrowienie.
Stymulacja jest różnie odczuwana
przy jednoczesnej stymulacji w
dwóch pozycjach.
Nawet po ustawienie wyższego
poziomu, stymulacja jest słaba lub
nieodczuwalna.
Stymulacja może być odczuwana różnie, jeśli elektrody są
brudne, lub jeśli stymulowana okolica pokryta jest potem.
(strona EN22.)
Podczas działania stymulacja
odczuwana jest jak porażenie prądem.
Sprawdź przymocowanie elektrod i ich przyczepność
(strona EN22.)
Kontrolka “
Position...” miga,
nawet jeśli elektrody są
przymocowane
Sprawdź, czy wszystkie elektrody są przymocowane.
Przymocuj elektrody (wypłucz elektrody w wodzie, jeśli
utraciły przyczepność). (Strona EN22)
Samoprzylepna powierzchnia
elektrod odbarwiła się.
Mimo faktu, że elektrody mogą utracić barwę w trakcie
eksploatacji, nie wpływa to jednak ujemnie na ich
działanie.
Znak
pojawia się w czasie pracy
i urządzenie przestaje działać.
Baterie wyczerpane. Wymień baterie.
(Strona EN5.)
Znak ten pojawia się i znika.
Zmień pozycje elektrod. (Strony EN9-EN14, EN19-EN20
i EN23.) Zmocz i ogrzej stymulowany obszar używając
ręcznika zagrzanego nad parą.
Moc urządzenia może być różna w zależności od
obszaru stymulacji i ustawienia mocy bodźca. Dlatego
też znak
może okresowo pojawiać się i znikać.
(Strona EN5). Oznacza to, że baterie są prawie
wyczerpane; wkrótce będą wymagały wymiany.
znak pojawia się podczas pracy, można
Znak pojawia się, ale urządzenie Jeśli ten
urządzenie na chwile wyłączyć w celu zregenerowania
nadal pracuje prawidłowo
mocy baterii i umożliwienia ponownej pracy urządzenia
przez krótki okres. (Strona EN5). Oznacza to jednak, że
baterie są wyczerpane i wkrótce będą wymagały
wymiany.
Kabel nie daje się wyciągnąć.
Kabel nie chowa się.
EN26
Sprawdź, czy kabel nie jest zaplątany. (Strona EN24).
Jeśli widzisz linię końcową kabla (linia czerwona), nie
wyciągaj go poza tą linię.
Jeśli urządzenie nadal nie pracuje prawidłowo, zakończ pracę i skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem, bądź skontaktuj się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
EN27
Wykrywanie i usuwanie usterek (cd.)
DANE TECHNICZNE
Regulacja bez ograniczeń:
Napięcie stymulacji:
Ostrzeżenie!
• Nigdy nie próbuj rozmontowywać ani naprawiać urządzenia.
• Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku, usterki lub
awarii.
Jeśli po użyciu urządzenia, nie zauważysz poprawy, skontaktuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
Specyfikacja techniczna
Zasilanie:
Wymiary (szer.xwys.xgłęb.):
4 baterie LR6/AA
191x51x138 mm
Masa:
ok. 435 g (bez baterii)
Impuls oklepywania: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mAMax
Impuls ucisku:
32 ± 8 VMax, 5.4 ± 1.3 mAMax
Impuls ugniatania:
33 ± 7 VMax, 4.4 ± 0.9
mAMax
Impuls tarcia:
21 ± 5 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Impuls falowania:
35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mAMax
Impuls oklepywania II:
29 ± 8 VMax, 3.7 ± 0.9
mAMax
Program „szyja I bark”: 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „staw barkowy”: 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „mostek”:
35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „talia”:
33 ± 7 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „staw”:
35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „łydka”:
35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „łuki”:
35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mAMax
Program „ból”:
35 ± 9 VMax, 3.7 ± 0.9 mAMax
Długość impulsu:
300 ∝s
Biegunowość impulsu: automatycznie zmienna
Impuls oklepywania: 3-8Hz
Impuls ucisku:
40Hz
Impuls ugniatania:
50Hz
Impuls tarcia:
100Hz
Impuls falowania:
3.2-8Hz
Impuls oklepywania II: 83.3Hz
Program „szyja I bark”:
Program „staw barkowy”:
Program „mostek”:
Program „talia”:
Program „staw”:
Program „łydka”:
Program „łuki”: 3-120Hz
Program „ból”:
3-83.3Hz
3-100Hz
3.2-1200Hz
3.2-120Hz
40-1200Hz
3-1200Hz
3-120Hz
Dane techniczne odpowiadają oporowi 500 Ώ .
Programy: 15 minut zmiennych rodzajów stymulacji (bodźców terapeutycznych) dla każdego rodzaju
program
Wyłącza się automatycznie po 15 minutach.
Baterie:
4x1,5 V alkaliczne (LR6)
Trwałość baterii:
ok. 200 stymulacji po 15 minut
Sprawdzanie baterii: Jeśli baterie są słabe, urządzenie wyłącza się
samoczynnie i wówczas należy je wymienić.
Klasyfikacja:
BF
Warunki transportu i przechowywania:
Temperatura otoczenia:
–10°C do +60°
Wilgotność względna:
10% do 95%
Warunki pracy:
Temperatura otoczenia:
+10°C do +40°C
Wilgotność względna:
20% do 85%
Urządzenie jest zgodne z europejskimi przepisami prawa niemieckiego
dotyczącego produktów medycznych (MPG) i posiada znak CE “CE 0197”.
Urządzenie zostało poddane kontroli technicznej i spełnia wymagania Dyrektywy
UE 93/42/EEC dotyczącej produktów medycznych.
EC Directive 93/42/EEC on medical products.
Urządzenie podlega przeglądowi technicznemu i posiada znak TÜ V/GM.
Sprawdzenie bezpieczeństwa technicznego
Przegląd bezpieczeństwa technicznego powinien być wykonywany po 2 latach. Serwis firmy
Panasonic wykonuje takie przeglądy odpłatnie.
EN28
EN29
Środki bezpieczeństwa
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać
poniższe zalecenia.
Poniższe zalecenia zawierają wskazówki dotyczące prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
urządzenia zapobiegającej urazom i uszkodzenia mienia. Zalecenia te są następujące:
ZAWSZE PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH ZALECEŃ!
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Komunikat oznaczony tym symbolem ostrzega przed niebezpieczną sytuacją,
która może prowadzić do śmierci lub poważnego urazu.
OSTRZEŻENIE:
Komunikat oznaczony tym symbolem ostrzega przed niebezpieczną sytuacją,
która może prowadzić do śmierci lub poważnego urazu.
UWAGA:
Komunikat oznaczony tym symbolem ostrzega przed niebezpieczną sytuacją,
która może prowadzić do śmierci lub poważnego urazu.
Symbole środków bezpieczeństwa
Przekreślone kółko oznacza działanie i zachowanie, które jest zabronione
Pełne kółko oznacza instrukcje i działania, których przestrzeganie jest niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Po przeczytaniu powyższych zaleceń, instrukcję należy pozostawić dla przyszłych użytkowników.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
ZABRONIONE!
• Urządzenia nie należy nigdy stosować z następującymi urządzeniami medycznymi:
(1) wszczepione urządzenia medyczne, takie jak: rozrusznik,
(2) urządzenia podtrzymujące życie, takie jak: sztuczne serce i płuca,
(3) dołączane urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiograf
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną wypadku lub poważnego
uszkodzenia ciała
• Urządzenia nie należy nigdy stosować równocześnie z urządzeniami chirurgicznymi wysokiej
częstotliwości, ponieważ może to prowadzić do poparzeń pod elektrodami.
• Nigdy nie należy używać urządzenia do terapii krótko lub mikrofalowej w bezpośredniej bliskości
urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do wahań mocy.
OSTRZEŻENIE!
OBOWIĄZKOWO!
• Następujące osoby powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia:
(1) Osoby z poważnymi chorobami
(2) Osoby z guzami złośliwymi
(3) Osoby cierpiące na choroby zakaźne
(4) Kobiety w ciąży, miesiączkujące lub te które niedawno rodziły.
(5) Osoby chore na serce
(6) Osoby z temperaturą ciała powyżej 38°C.
(Przykład: osoby osłabione z objawami ostrego zapalania, takimi jak złe samopoczucie,
dreszcze, wahania ciśnienia)
(7) Osoby z anemią
(8) Osoby ze zmianami na skórze (choroby zakaźne skóry lub urazy)
(9) Osoby chore na nadciśnienie (wartości 180 mmHg lub wyższe)
(10) Osoby wymagające odpoczynku lub w złym stanie fizycznym
(11) Osoby cierpiące na ostre bóle: złamania kręgosłupa, skręcenia, uszkodzone mięśnie itd.
(12) Osoby z utratą czucia spowodowaną poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego,
np. wskutek cukrzycy
(13) Poza wymienionymi, osoby odczuwające fizyczny dyskomfort
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną wypadku lub problemów zdrowotnych.
• Przed ponownym przymocowaniem lub zdjęciem elektrod podczas stymulacji należy wyłączyć
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną porażenia lub poparzenia.
• Nie podłączaj kabla gdy elektrody są przymocowane do skóry.
• Podłącz kabel do podkładki po podłączeniu elektrody
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną urazu.
Zabronione!
EN30
• Urządzenia nie należy używać w okolicach serca, głowy, z przodu szyi, na twarzy i na
genitaliach, w ustach, lub w obszarach skórnych zmian chorobowych
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku lub problemów
zdrowotnych.
• Urządzenia nie należy używać podczas snu.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku spowodowanego przez
zaplątanie się w kable elektrod. Oprócz tego, elektrody mogą przykleić się do innych okolic ciała
(okolice serca, na twarzy, na głowie, w ustach, na genitaliach, w miejscach chorobowych zmian
skórnych) i być przyczyną wypadku lub problemów zdrowotnych.
EN31
Informacje dotyczące zgodności
elektromagnetycznej dla modelu EW6021
OSTRZEŻENIE!
Zabronione!
• Urządzenia nie należy używać do celów innych niż związanych z terapią.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku lub poważnego urazu.
• Urządzenia nie należy stosować w połączeniu z innymi urządzeniami medycznymi, bądź maściami leczniczymi oraz innymi
środkami farmakologicznymi.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku lub poważnego urazu.
Model EW6021 wymaga specjalnych środków ostrożności związanych ze zgodnością elektromagnetyczną i powinien być
stosowany zgodnie z następującymi wymaganiami.
Przenośne i mobilne komunikacyjne urządzenia radiowe mogą wpływać na pracę modelu EW6021.
Akcesoria:
UWAGA: Użycie innych akcesoriów, niż określone przez producenta, może być przyczyną podwyższonej emisji lub
zmniejszonej odporności urządzenia EW6021.
Akcesoria
• Nie należy zanurzać elektrod w wodzie, rozpryskiwać wodę na elektrody, lub kąpać się razem z urządzeniem
• Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka.
-Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem.
• Podczas pracy urządzenia, należy trzymać elektrody z dala od metalowych przedmiotów, takich jak: sprzączki, naszyjniki
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem lub poparzeń.
• Urządzenia nie mogą stosować dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach komunikacyjnych.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku bądź urazu.
Nie rozmontowywać!
• Urządzenia nie wolno modyfikować. Nie należy go również próbować rozmontowywać, ani naprawiać
-Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku, usterki lub awarii.
Numer
katalogowy.
Elektrody
EW0603
Uwagi
Elektrody są pakowane razem z zakupionym urządzeniem EW0603. Elektrody zapasowe
dostępne są w sklepach specjalistycznych, np. w niektórych aptekach i sklepach ze
sprzętem medycznym. Producent zaleca stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy
Panasonic.
Uwaga:
Model EW6021 nie powinien być używany w pobliżu lub ustawiony na jakimś sprzęcie elektronicznym. Jeśli
urządzenie musi być używane w powyższej konfiguracji, model EW6021 należy poddać obserwacji, aby sprawdzić
prawidłowości działania.
Emisja elektromagnetyczna - wytyczne
Zgodność
Test emisji
Emisja radiowa
CISPR 11
Grupa1
Klasa B
UWAGA!
Obowiązkowo!
• W przypadku odczuwania dyskomfortu należy natychmiast przerwać stymulację i skonsultować się z lekarzem.
• W przypadku wystąpienia takich objawów jak: wysypka, zaczerwienienie, swędzenie, należy przerwać stymulację i
skonsultować się z lekarzem.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku lub problemów zdrowotnych.
• W czasie pracy urządzenia, nie należy przepinać elektrod do innych osób.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną porażenia prądem.
• Uważać, aby nie okręcić sobie kabla wokół szyi.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku lub urazu.
Emisja radiowa
CISPR 11
Nie dotyczy
Emisje harmoniczne
IEC61000-3-2
Nie dotyczy
Wahania napięcia,
migotanie
IEC 61000-3-3
Model EW6021 wykorzystuje fale radiowe tylko do celów wewnętrznych.
Dlatego też emisja radiowa jest bardzo niska i nie powoduje zakłóceń
sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu.
Model EW6021 jest przystosowany do pracy w większości
środowisk, w tym w środowisku domowym.
Emisje harmoniczne i wahania napięcia nie występują w
przypadku opisywanego urządzenia, ponieważ model EW6021
jest zasilany z wbudowanych baterii.
Wytyczne i oświadczenia producenta – emisja
Model EW6021 jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub
użytkownik modelu EW6021 powinien sprawdzić czy jest on używany właśnie w takim środowisku.
Zabronione!
• Urządzenia nie należy używać bezpośrednio przed lub w czasie
prowadzenia pojazdu.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną wypadku
lub awarii.
• Elektrod nie wolno pozostawiać na skórze.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może wywołać stan zapalny
skóry.
• Urządzenia nie należy używać w jednym miejscu dłużej niż 15 minut.
- Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną problemów
zdrowotnych związanych z przemęczeniem mięśni.
EN32
Test odporności
Wyładowanie
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2
Poziom testu IEC 60601
±6 kV kontakt
±8 kV powietrze
Szybki przejściowy
impuls elektryczny
IEC 61000-4-4
±2 kV dla linii
zasilających
±1 kV dla linii
wejścia/wyjścia
Udar
IEC 61000-4-5
±1 kV dla trybu
różnicowego
±2 kV dla trybu
zwykłego
Poziom zgodności
±6 kV kontakt
±8 kV powietrze
Środowisko
elektromagnetycznewytyczne
Podłogi powinny być drewniane, betonowe
lub wyłożone płytkami ceramicznymi. Jeśli
podłogi mają być wyłożone wykładzinami
syntetycznymi wilgotność powinna
wynosić min. 30%.
Nie dotyczy
Nie dotyczy, ponieważ model
EW6021 jest zasilany bateriami a kabel
elektrod ma mniej niż 3m.
Nie dotyczy
Nie dotyczy, ponieważ model
EW6021 jest zasilany wbudowanymi
bateriami.
EN33
Poziom testu IEC
60601
Test odporności
Zaburzenia napięcia,
krótkie przerwy i wahania
napięcia na liniach
zasilania.
IEC 61000-4-11
Częstotliwość zasilania
(50/60Hz) pole
magnetyczne
IEC61000-4-8
Poziom
zgodności
Środowisko elektromagnetycznewytyczne
Nie dotyczy
<5% UT (>95%
zaburzenie w UT ) dla 0.5
cyklu
40% UT (60% zaburzenie
w UT ) dla 5 cyklu
70% U (30% zaburzenie
U ) dla 25 cykli
<5% UT (>95%
zaburzenie UT ) dla 5
cyklów
Nie dotyczy ponieważ model
EW6021 jest zasilany wbudowanymi
bateriami .
3 A/m
Charakterystyki częstotliwości zasilania i
pola magnetycznego typowe dla
środowisk komercyjnych lub szpitalnych.
3 A/m
Wytyczne i oświadczenia producenta – odporność elektromagnetyczna
Model EW6021 jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub
użytkownik modelu EW6021 powinien sprawdzić czy jest on używany właśnie w takim środowisku.
Poziom testu
IEC 60601
Poziom
zgodności
Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne
Radiowy przenośny sprzęt telekomunikacyjny powinien być
używany nie bliżej od każdej z części urządzenia niż odlegość
zalecana obliczona z równania uwzględniającego częstotliwość
nadajnika.
Przenoszona
emisja radiowa
IEC 61000-4-6
Emisja radiowa
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz do 80 MHz
3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz
3 Vrms
3 V/m
Zalecana—
odległość
d = 1.2
—
d = 1.2
80 MHz to 800 MHz
—
d = 2.3
800 MHz to 2.5 GHz
gdzie P oznacza maksymalną moc nadajnika w watach (W)
zgodnie z producentem nadajnika a d oznacza zalecaną
odległość w metrach (m).
Moc pola ze stacjonarnych nadajników radiowych określona
w odpowiednich przepisach, a powinna być niższa niż
poziom zgodności przy każdym z zakresów
częstotliwości.b Zakłócenia mogą wystąpić przy używaniu
sprzętu w bliskości urządzeń oznakowanych
poniższym znakiem:
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz, wytyczne odnoszą się do wyższej częstotliwości.
UWAGA 2: Powyższe wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich sytuacji. Na rozprzestrzenianie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbicie fal od budynków, przedmiotów i ludzi.
EN34
Model EW6021 jest przeznaczony do w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe
są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia EW6021 może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym
zachowując minimalny dystans (przedstawiony poniżej) pomiędzy nadajnikami radiowymi
a urządzeniem EW6021,w zależności od mocy maksymalnej sprzętu.
Maksymalna moc znamionowa
Moc nadajnika
W
Uwaga: UT oznacza napięcie zasilania sieci przed poziomem testowym
Test
odporności
Zalecana odległość pomiędzy przenośnym sprzętem radiowym a urządzeniem EW6021
a Moce pól emitowane przez nadajniki stacjonarne takie jak nadajniki stacji radiowych (nadajników sieci
komórkowych/bezprzewodowych) i telewizyjnych nie mogą być dokładnie oceniane w sposób teoretyczny.
Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne pod względem emisji stacjonarnych nadajników radiowych należy wziąć pod uwagę
stosowne raporty z badań emisji. Jeśli zmierzona moc pola w miejscu użytkowania modelu EW6021 przekracza
odpowiedni poziom promieniowania radiowego, urządzenie EW6021 powinno być poddane obserwacji w celu oceny
prawidłowości pracy. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w pracy, urządzenie może wymagać zmiany
miejsca. b W zakresach powyżej 150 kHz do 80 MHz, moce pól powinny być niższe niż 3 V/m.
Odległość od żródła promieniowania w zależności od częstotliwości
150 kHz do 80
d = 1.2 √ P
MHz
80 MHz to 800 MHz
d = 1.2 √ P
800 MHz do 2.5 GHz
d = 2.3 √ P
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Dla nadajników o mocy maksymalnej nie wymienionej powyżej, zalecaną odległość d w
metrach (m) można obliczyć z równania w zależności od częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza
moc maksymalną w watach (W) podaną przez producenta nadajnika.
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz, wytyczne odnoszą się do wyższej częstotliwości.
UWAGA 2: Powyższe wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich sytuacji. Na rozprzestrzenianie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbicie fal od budynków, przedmiotów i ludzi.
Informacje dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (gospodarstwa domowe)
Symbol przedstawiony obok widniejący na dokumentach oznacza, że
tego produktu elektrycznego lub elektronicznego nie można mieszać ze
zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych.
W celu zagwarantowania prawidłowego odzysku, recyklingu, produkty te należy
odstawić do wyznaczonego punktu,
w którym zostaną przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach
można zużyty sprzęt oddać
u sprzedawcy przy zakupie takiego samego nowego urządzenia. Prawidłowe
usuwanie zużytego sprzętu oszczędzi cenne surowce i zapobiegnie ujemnym
wpływom na środowisko i organizm człowieka. Aby uzyskać informacje
dotyczące lokalizacji najbliższego punktu odbioru, należy skontaktować się z
władzami lokalnymi. Za nieprawidłowe usuwanie sprzętu mogą być nakładane kary
zależne od obowiązujących na danym terenie przepisów.
Dotyczy użytkowników komercyjnych w Unii Europejskiej.
Jeśli chcemy usunąć sprzęt elektryczny lub elektroniczny najlepszym rozwiązaniem jest
skontaktowanie się ze sprzedawcą tego typu urządzeń.
Informacje dotyczące usuwania sprzętu poza Unią Europejską.
Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach UE.
Jeśli chcemy usunąć sprzęt elektryczny lub elektroniczny najlepszym rozwiązaniem jest
skontaktowanie się ze sprzedawcą tego typu urządzeń lub władzami lokalnymi.
EN35

Podobne dokumenty