Naukowe zakupy

Transkrypt

Naukowe zakupy
Future Forum
Naukowe zakupy
Technologiczna
rewolucja w sklepie
Dr Cindy van Cauter o supermarketach
„Wyjątkowe doświadczenie
dla każdego kupującego.”
wrzesień 2015 I Numer 3
MAGAZYN DLA KONTRAHENTÓW FIRMY HOLBOX
Holbox łączy iBeacony
z ekspozycjami
02
WSTĘP
Duży, większy,
(oraz mały, mniejszy, najmniejszy)
W każdym kraju w szkole podstawowej podczas
lekcji języka dzieci uczą się stopniowania
przymiotników, dzięki czemu w kolejności
można określić wielkość koncepcji. Przykład
z życia: Duży, Większy, Największy*)
Zazwyczaj są to
osoby z dobrymi
pomysłami,
które wzajemnie
się odnajdują i
inspirują do wielkich
osiągnięć. Jest to
jakość, do której
dążymy.
Przyszło mi to ostatnio do głowy, gdy
podczas oprowadzania po fabryce klient
zapytał, jak duże właściwie jest Holbox. Moja
odpowiedź brzmiała: wystarczająco duże, by
je plagiatować. W innej części tego numeru
można przeczytać więcej na ten temat. Kolejne
pytanie klienta brzmiało: w jaki sposób
firma stała się tak duża. Cóż, dzięki dobrym
pomysłom i dobrej pracy.
*) Dla zainteresowanych w moim starym podręczniku do gramatyki
znalazłem: stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy.
03
Holbox I Instore only
największy
Wielkość można określić na różne
sposoby. Wycieczka po naszej fabryce
trwa 20 minut przy żwawym tempie,
a i tak nie wszystko uda się zobaczyć.
Wielkość można to również zmierzyć
ilością pracowników. A jest ich u nas
prawie 400. Lub też liczbą krajów,
w których się znajduje. A znajduje się
w pięciu: Holandia, Niemcy, Belgia,
Francja i Polska, gdzie również mamy
fabrykę. Ale największe Holbox jest
dzięki pomysłom. Pomysły to podstawa.
Nie bez powodu w naszym studio
pracuje 12 kreatywnych osób, które w
pewnym sensie każdego dnia na nowo
odkrywają koło dla naszych klientów.
Nasze ekspozycje są oryginalne pod
względem wzornictwa, technologii
i wykonania. Często chronione są
patentem. W tym chcemy być wielcy.
Wówczas wielkość przychodzi sama…
może nie do końca sama… trzeba
być jednak przygotowanym ciężko na
to pracować, a to chętnie robimy dla
naszych klientów.
Przeciwieństwem dużego, większego,
największego jest mały, mniejszy, najmniejszy. Małe są koszty naszych ekspozycji, ponieważ wciąż produkujemy je
w bardzo konkurencyjnych cenach.
Jeszcze mniejsze są szczegóły, które
sprawiają, że ekspozycja jest jeszcze
większa.
W tym magazynie można przeczytać
więcej na temat różnicy między rzeczami
dużymi i małymi. Hiszpański profesor
w najmniejszych szczegółach zgłębia
temat korzyści ekspozycji względem
obniżki cen. Najwięksi są również ludzie
którzy współpracowali przy tworzeniu
tego numeru: adwokat, ekspert od
marek, filozof, zaprzyjaźniony producent z zupełniej innej branży, specjalista
ds. promocji itp. Ludzie z Wielkimi
Pomysłami. Nie zawsze są to skrajności,
które się przyciągają. Zazwyczaj są to
osoby z dobrymi pomysłami, które
wzajemnie się odnajdują i inspirują do
wielkich osiągnięć. Jest to jakość, do
której dążymy. O tym jest ten magazyn.
Życzę udanej lektury.
Jan Hol
Dyrektor Generalny Holbox
04
NASZE EKSPOZYCJE
Przyciągają uwagę
różnorodnością
kształtów
i kolorów
05
Holbox I Instore only
Wrzesień 2015
Numer 3
SPIS TREŚCI
06
06
10
Dr Cindy van Cauter o supermarketach
„Wyjątkowe doświadczenie dla każdego kupującego.”
13
Prof. dr. Álvaro Garrido-Morgado
Ekspozycja stymuluje sprzedaż bardziej niż obniżki cen
18
Prof. dr Katia Campo o (nie)lojalności klientów
Supermarkety muszą zaktualizować strategię
wobec klienta
22
25
26
18
Technologiczna rewolucja w sklepie
28
31
32
Targi Future Forum Holbox:
Naukowe zakupy
Robot - uprzejmy pomocnik sklepowy
Chantal Hol
Ponieważ ekspozycje zawsze są w modzie
Holbox łączy iBeacony z ekspozycjami
Z funshopperów zrób klientów
Store of the Future i Holbox
dzielą wizję przyszłości
36Specjalista ds. promocji, Govert Verbeek,
o skutecznych akcjach sklepowych
28
42
47
32
48
50
52
52
Etycznego zachowania ze świecą szukać
Plagiat - potwór o wielu głowach
15 i 16 października: Shopper
Brain Conference w Amsterdamie
FachPack 2015: Holbox prezentuje
„przyszłość ekspozycji”
Holbox podbija również rynek cyfrowy
Wielka wędrówka ludów
René Derksen o europejskim rynku pracy
Składarko-sklejarka do pudełek Holbox
Wizja opakowana w inwestycje
Ekspozycja
na produkty
o wyjątkowej
konstrukcji. Dzięki
zastosowaniu
plastikowych
zatrzasków
ekspozycja
jest wyjątkowo
stabilna.
2 SECOND CLICK DISPLAY ©
46
Sukces leży w prostocie
06
TECHNOLOGICZNA
REWOLUCJA
w sklepie
07
Holbox I Instore only
edług badania
w ciągu kolejnych dwóch
lat możliwych
będzie wiele
nowych
rozwiązań technologicznych w branży
detalicznej, ale pytanie brzmi, czy marketingowcy chcą i mogą z tego skorzystać.
Większość uważa, że tak, ale nie są
jeszcze przekonani, jakie środki należy
zastosować i jaki będzie tego efekt.
Dokonać mogą tego iBeacony, o których
pisaliśmy w poprzednim numerze
Instore Only. Jednak większość marketingowców nadal nie umie nic powiedzieć na temat ich przydatności. Dla wielu
osób jest to jeszcze daleka przyszłość.
Odnosi się to również do połączenia
zakupów offline i online. Marketingowcy
odbierają to jako szansę, ale również
jako zagrożenie. Mają pewne obawy, a
dwóch z trzech marketingowców nie ma
dobrych przeczuć.
Nieodwracalność
W ciągu kolejnych dwóch lat w sklepie dokona się
technologiczna rewolucja. Taki jest wniosek z badania
przeprowadzonego wśród 121 czołowych holenderskich
marketingowców, którzy odpowiedzieli na pytanie, w jakim
stopniu innowacyjne technologie w najbliższych latach
zostaną wprowadzone na rynek sprzedaży detalicznej.
Była to inicjatywa holenderskiego magazynu Adformatie.
Badanie zostało przeprowadzone przez bardzo wiarygodną
firmę Snakeware. Magazyn Instore Only uzyskał zgodę
na wykorzystanie w swoich publikacjach tego grubego jak
cegła raportu. Prawdopodobne jest, że wyniki z Holandii
są również miarodajne dla innych krajów europejskich, w
których wydawany jest ten magazyn.
Kluczowym pytaniem badania było:
w jakim stopniu innowacyjne technologie będą stosowane w marketingu
detalicznym. Pod uwagę wzięte zostały
zarówno obecne, jak i przyszłe osiągnięcia. Rosnąca popularność zakupów
online, według raportu, jest nieunikniona i nieodwracalna. Pytanie brzmi,
kto najbardziej na tym skorzysta.
Odsetek produktów i usług, które są
sprzedawane online przez tradycyjne
sklepy, nadal jest stosunkowo skromny.
Wynosi jedynie 10% całości. Jednak
respondenci oczekują, że w ciągu
następnych dwóch lat odsetek ten
wyniesie 30%. Przewidywany jest zatem
szybki wzrost. Pogłębi się integracja
zakupów offline i online, choć w chwili
obecnej mówi się najczęściej o ich
rozbieżności. Integracja wydaje się być
trudnym zagadnieniem.
08
Gwałtownie rośnie promocja
zakupów online w sklepach,
na przykład przez handel
elektroniczny czy aplikacje.
ale 30% respondentów widzi tu duże możliwości
na nadchodzące dwa lata. 37% twierdzi, że już
wykorzystuje te możliwości, ale na pewno nie jest
to powszechna praktyka. „Może mieć to związek ze
skomplikowanym procesem gromadzenia, łączenia
i zarządzania bazami danych, a także z ochroną
prywatności”, to jeden z wniosków raportu. Sprawa
wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o zjawisko
płatności mobilnych. Jest to jedyny trend, który
zdaniem uczestników badania przebije się w ciągu
kolejnych dwóch lat.
Inteligentne półki sklepowe
W promocjach sklepowych, choć jeszcze w małym
stopniu, wykorzystywane są systemy inteligentnych
półek, które mogą pomóc klientom w podjęciu
właściwej decyzji kupna. Dla siedmiu z dziesięciu
marketingowców ta innowacja to jednak o jeden
krok za daleko. Nie oznacza to, że nie poświęcają temu uwagi: jedna piąta marketingowców
zaznacza, że chciałby się tym zająć w ciągu kolejnych dwóch lat.
iBeacony i irytacja
EKSPOZYCJA PODŁOGOWA
Sklep
Szybka
i efektywna
prezentacja za
pomocą tego
ekspozytora.
W badaniu uwagę poświęcono
również konsekwencjom wprowadzenia nowych technologii do sklepów.
Gwałtownie rośnie promocja zakupów
online w sklepach, na przykład przez
handel elektroniczny czy aplikacje.
44% respondentów wskazuje klientowi w sklepie możliwość robienia
zakupów online, a 27% chciałoby to
zrobić w ciągu najbliższych dwóch
lat. Mniejszość respondentów wciąż
jeszcze nie ma planów odnośnie
tej kwestii. 30% marketingowców
detalicznych twierdzi, że ma gotowe
plany dotyczące cyfrowych promocji
w sklepie, jednak większość jeszcze
takowych nie ma. Sposobem na
podpowiadanie klientom pomysłów
podczas wizyty w sklepie, jest korzystanie z danych klientów. Ta strategia
jest wprawdzie jeszcze w powijakach,
Chociaż w literaturze marketingowej wiele pisze się
na temat iBeaconów, wciąż nie jest to dla marketingowców powszechne zjawisko. Sześciu na dziesięciu marketingowców jeszcze się tym nie zajmuje.
Zainteresowanie jest jednak duże, chociażby
dlatego, że marketingowcy poświęcili wiele
uwagi Customer Journey indywidualnego klienta.
Wciąż jednak istnieje duża niepewność odnośnie
zastosowania iBeaconów. Jeden z respondentów
stwierdził: „Wprowadzenie iBeaconów można
porównać z autostradą z wirtualnym krajobrazem
po jednej stronie rzeki i smartfonami tworzącymi
autostradę po drugiej stronie rzeki. Obecnie rzekę
tę można przejść jedynie po chwiejnych mostach,
które nie są dostępne dla każdej wąskiej grupy
docelowej.” Również fakt, że klientów mogą denerwować wiadomości przesyłane przez iBeacony na
ich smartfony, jest prawdopodobnie minusem
w rozwoju tej technologii w sklepie. „Nie ma
wartości dodanej, która wyrównałaby koszty tego
urządzenia i rozdrażnienia klienta”, zauważa jeden
z respondentów.
09
Holbox I Instore only
Czy wiedzieliście,
że Holbox jest stałym
partnerem Popai Benelux
i sponsorem podczas
kongresu Popai
Congres?
Przeżycia
Concept stores i sklepy tematyczne
Wszyscy respondenci zgadzają się co do jednego, że
w najbliższych latach najważniejsze będą przeżycia
w sklepie. Zdecydowanie nie ma to nic wspólnego
z technologią, ale z atmosferą; tradycyjną, szczerą
i wyjątkową. To, że w najbliższych latach technologia będzie podstawą, nie budzi wątpliwości
marketingowców. Technologia ta pozwala bardziej
skoncentrować się na kliencie i jego potrzebach,
niezależnie od tego czy dzieje się to online czy
offline. Według raportu w niedalekiej przyszłości
największe znaczenie będzie miała relacja sprzedawców detalicznych z klientami, a nie fakt czy sklep
jest fizyczny czy internetowy.
Marketingowcy najbardziej obawiają się tego, że
ich własnej organizacji nie uda się wprowadzenie
innowacji w dziedzinie technologii. „Trzymać się tego,
co jest i mieć nadzieję na lepszą przyszłość” - wydaje
się być mottem niektórych organizacji detalicznych.
Wielu marketingowców zazdrości mniejszym i elastyczniejszym organizacjom, które mają odwagę eksperymentować z nowymi modelami biznesowymi, jak
concept stores i sklepy tematyczne. Ta zazdrość nie
jest całkowicie słuszna, ponieważ 56% respondentów
zajmuje się marketingiem mobilnym, a 44% aktywnymi promocjami sklepowymi. Z raportu wynika, że
w najbliższych latach tendencja ta będzie rosnąć.
10
„WYJĄTKOWE
DOŚWIADCZENIE
dla każdego kupującego.”
Dr Cindy van Cauter o supermarketach
JAK ZAKUPY ROBI CINDY… Cindy van Cauter drobne zakupy robi w lokalnym Albert Heijnie w Huissen. Po większe
zakupy wybiera się do Albert Heijna XL. Kilka razy zamawiała zakupy online, ale nie była z tego zadowolona. „W Hussein powstał punkt
odbioru, co wydawało mi się dużym udogodnieniem. Pomyślałam sobie, że na pewno będę tam stałym gościem. Ale natrafiłam na różne
praktyczne przeszkody. Gdy po raz pierwszy poszłam odebrać moje zakupy i nacisnęłam dzwonek, aby je otrzymać, dość długo musiałam
czekać na pracownika. Gdy przyszło do płacenia, chciałam skorzystać z terminala, ale nie udało się. Musiałam udać się do środka do punktu
obsługi i stanąć w kolejce do płacenia.” Van Cauter uważa, że na dzień dzisiejszy zamawianie online nadal jest dość czasochłonne, a to ze
względu na oprogramowanie, które często nie jest zbyt logiczne w porównaniu z fizycznym robieniem zakupów. Badaczka nadal robi więc
zakupy w fizycznym sklepie. Często w sklepie spożywczym Zaans, ale również regularnie w innych supermarketach. Mimo to uważa, że
zakupy coraz częściej będą robione online. „Obecnie zakupy online stanowią jedynie 2% całkowitej sprzedaży w supermarketach.
Jeśli w 2025 roku liczba ta wzrośnie do 5%, będzie to dobry wynik. Pytaniem pozostaje to, czy ten trend nadal będzie rósł w Holandii.
W Holandii znajduje się bardzo dużo supermarketów, w związku z czym Holendrzy mają mniej powodów do zamawiania online i
odbierania w domu niż mieszkańcy innych krajów Europy.”
11
Holbox I Instore only
W ciągu ostatnich dziesięciu lat robienie zakupów stało się
bardzo indywidualną i osobistą sprawą. Częściowo spowodowane
jest to nowymi technologiami, które bardzo szybko wkroczyły
w nasze życie. Ale również zachowanie zakupowe kupujących
zmienia się w wyniku zmian demograficznych; zmienia się skład
społeczeństwa, a wraz z nim styl życia konsumentów. Siła powoli
przesuwa się z supermarketów na konsumenta. To on będzie
decydował w najbliższych latach, uzbrojony między innymi
w telefon komórkowy. Dotyczy to nie tylko osób młodych;
również osoby starsze poczują smak cyfrowych zakupów.
Czy to w sklepie, czy w domu na fotelu.
S
ą to prognozy dr Cindy van Cauter,
badaczki i właścicielki Quotus Research
w Huissen, w pobliżu holenderskiego
miasteczka uniwersyteckiego Nijmegen.
„Dzięki różnorodnym udogodnieniom
w sklepie, które są zarządzane na przykład przez
beacony, klienci otrzymują spersonalizowane
wiadomości, które rzeczywiście ich dotyczą. Nasze
badanie w coraz większym stopniu dowodzi, że
kupujący w przyszłości będą oczekiwać indywidualn
ej komunikacji od swoich supermarketów.”
W ten sposób zdradza pierwsze wyniki zakrojonego
na szeroką skalę badania swojej organizacji dotyczącego przyszłych nawyków zakupowych na przestrzeni
dziesięciu lat. Badanie składa się z trzech części:
prestore, instore i poststore. Całemu projektowi
będą towarzyszyć trzy mini-sympozja.
dla przedsiębiorstwa zajmującego się opakowaniami.
„Jednak to stanowisko w czterech ścianach nie
odpowiadało mi”, mówi i dodaje: „Muszę być
w terenie. Patrzeć, jak zachowują się kupujący. Być
na bieżąco z trendami.” Dlatego też założyła własne
biuro zajmujące się badaniami trendów i zachowań
kupujących. Pierwsze zadanie nadeszło z Intratuin,
które zleciło jej krajowe badanie zachowań kupujących. W międzyczasie ukończyła kurs psychologii
konsumenta. Uzbrojona w spostrzeżenia z praktyki
sklepowej i wiele ciekawych teorii skoncentrowała
się na zachowaniach zakupowych konsumentów.
„Jestem niezwykle zainteresowana ludźmi. Tym, jak
się zachowują, jak kupują, dlaczego kupują i jakie są
tego powody.” W międzyczasie pracowała dla wielu
międzynarodowych marek, dla których wykonywała
badania zachowań kupujących i udzielała porad
w sprawie przyszłej polityki dotyczącej kupujących.
Powody
Cindy van Cauter (1978) niemalże urodziła się
w sklepie. Jej rodzice byli właścicielami sklepu sportowego w Musselkanaal w północnej prowincji Holandii,
Groningen. „Wychowywałam się pomiędzy wieszakami z ubraniami”, przyznaje. Studiowała ekonomię
sportu na Uniwersytecie w Tilburgu, a następnie nauki
społeczne, z których uzyskała tytuł doktora. Następnie
pracowała jako zaopatrzeniowiec dla największych
holenderskich sportowych sieci handlowych, jak m.in.
Decathlon. Jako zaopatrzeniowiec pracowała również
Badanie
Ciekawa przyszłych trendów, w 2014 roku rozpoczęła
unikalne badanie zatytułowane „Przyszłość robienia
zakupów.” Badanie to zostało przeprowadzone
z wykorzystaniem analizy dostępnych informacji,
badań trendów, badań internetowych i wywiadów
grupowych, których uczestnicy przedstawiali swoje
pomysły na przyszłość. Gdy ten numer Instore Only
trafiał do druku, Van Cauter wciąż była zajęta kolejną
fazą badania, fazą Instore.
12
JEDZENIE:
WIĘCEJ I CZĘŚCIEJ
Cindy van Cauter przewiduje, że
w ciągu kilku lat kupujący będą
mogli robić zakupy w supermarkecie
przez całą dobę, dzięki połączeniu
zakupów online i offline. Coraz
łatwiejsze staje się nawigowanie po
supermarkecie z pomocą telefonu
komórkowego, a uwaga skupiana
jest przede wszystkim na samym
produkcie. Badaczka spodziewa
Personalizacja
Nie chodzi tylko o beacony, które personalizują zakupy dla kupujących. Na swój telefon komórkowy kupujący otrzymuje wszystkie
informacje o produktach, które obejmują również propozycje
przygotowania. Badaczka przewiduje, że już wkrótce reklamy
przestaną być nudne i jednolite, a będą bardziej spersonalizowane, skierowane do indywidualnego konsumenta. Oczywiście
również będą obecne dzięki telefonom komórkowym. Zdaniem
Van Cauter również personel sklepowy może przyczynić się do tej
personalizacji. „W fizycznym sklepie często widzimy obojętnych
urzędników, którzy rzadko mają kontakt z konsumentem.
W przyszłości jednak personel będzie miał swój udział w
tworzeniu doświadczeń sklepowych. Nie będziemy już chodzić
do Albert Heijna, ale do Jana lub Pieta z Albert Heijna.”
się, że w przyszłości konsumenci
nie będą jeść więcej, natomiast
częściej w ciągu dnia będą zapełniać
talerz. Zauważalne są następujące
tendencje:
•Liczba posiłków w ciągu dnia
wzrasta od 3 do 7. Amerykanie
jedzą średnio już prawie sześć
razy dziennie - trend za którym na
pewno podąży Europa Zachodnia.
•Konsumenci częściej robią zakupy,
ale kupują mniej.
•Zakupów nie robi się już tylko
w jednym supermarkecie, ale
również w innych miejscach, jak
stacje, punkty gastronomiczne,
Internet.
•Cotygodniowe zakupy zostały
zniesione. Kupujący częściej udają
Podsumowanie badań będzie można poznać podczas targów Future
Forum 8 października. Cindy ogłosi wówczas wstępne wyniki. W marcu
2016 roku gotowe będzie badanie Poststore. Następnie wszystkie
wyniki zostaną opublikowane w formie e-booka.
się do supermarketu.
•Kupujący w supermarkecie więcej
pieniędzy wydają na jedzenie.
Nie oznacza to, że konsumenci
będą jeść więcej; więcej pieniędzy
wydają na zdrową żywność!
13
Holbox I Instore only
Niektóre sklepy nie znoszą ekspozycji. Ich zdaniem jedynie stoją
na drodze i burzą tożsamość korporacyjną oraz atmosferę
w sklepie. Z drugiej strony wielu producentów marki walczy
o wykorzystanie tych pożądanych metrów kwadratowych dla
swojej ekspozycji. Ekspozycje nie są przeszkodą na drodze,
ale atrybutami znacznie zwiększającymi sprzedaż, przy
których kupującemu dosłownie cieknie ślinka. Tak wynika
z ostatniego zaskakującego badania naukowego prof.
dr. Álvaro Garrido-Morgado, adiunkta na hiszpańskim
Uniwersytecie w Salamance. Badanie jest reprezentatywne dla innych krajów europejskich.
Ekskluzywny wywiad dla Instore Only.
Prof. dr. Álvaro Garrido-Morgado (Uniwersytet w Salamance)
Ekspozycja stymuluje
sprzedaż
bardziej niż obniżki cen
Tekst: Dick W.A. Maes Broekema. Zdjęcie: Uniwersytet w Salamance
„Sprzedawcy detaliczni, którzy są przeciwni ekspozycjom w sklepie, popełniają błąd. Wykorzystanie ekspozycji, zwłaszcza do droższych markowych
towarów, gwarantuje wzrost dochodu na poziomie 100 do 200%, przy
czym sprzedawca nie musi poświęcać marży. Obniżka cen zapewnia
wzrost na poziomie 30 do 40% i kosztuje sprzedawcę dużo więcej marży.”
Jest to naukowo uzasadniona opinia prof. dr. Álvaro Garrido-Morgado
(41), adiunkta na wydziale Ekonomii i Marketingu na międzynarodowym
Uniwersytecie w Salamance. W 2012 roku przeprowadził trwające rok
badanie na temat działania ekspozycji w ogromnym domu towarowym
Leclerc w Salamance. Można go tam było spotkać każdego dnia. Zauważył,
że produkty prezentowane na ekspozycjach sprzedawały się znacznie
lepiej. Ale to nie wszystko: kierownictwo nie miało pojęcia, jakie były efekty
ekspozycji w porównaniu z obniżkami cen. Badanie dowiodło, że obniżki
14
EKSPOZYCJA PALETOWA
cen miały mniejszy wpływ na sprzedaż
niż wykorzystanie ekspozycji. „To jest
ważna wiadomość dla sprzedawców
detalicznych”, jak twierdzi profesor,
który niedawno uzyskał stopień doktora.
Ładna i stabilna
ekspozycja, która
możliwa jest
w wielu
wariantach.
Na Uniwersytecie w Salamance,
założonym w 1218 roku, panuje wolność
i kreatywność. Uczelnia mieści się
w kilku starych historycznych budynkach, które są jednak wyposażone w
nowoczesne udogodnienia. Profesor
siedzi wygodnie w przytulnym biurze.
Na zewnątrz panuje przyjemna temperatura 23 stopni i łagodnie świeci słońce.
Jest spokojny lipcowy dzień, większość
z 40 000 studentów zdała egzaminy
i była w drodze do swoich domów, albo
też już do nich dotarła. Profesor mniej
lub bardziej powrócił już z wyjazdów.
Jeszcze niedawno spędził kilka miesięcy
w Campus Carolus w Antwerpii, oddziale
Uniwersytetu w Lowanium. Dzielił się
tam wynikami swojego badania na
wydziale Ekonomii. Na Uniwersytecie
w Groningen zaprezentował wyniki
badań holenderskiemu światu
naukowemu.
Obniżki cen
Garrido-Mergado przeprowadził badanie
w ramach swojej pracy doktorskiej,
dzięki któremu ostatecznie uzyskał
tytuł doktorski z ekonomii. Profesor:
„Uderzyło mnie to, że nigdy wcześniej
nie prowadzono badań naukowych na
temat działania bodźców, takich jak
ekspozycje, w sklepie. Natomiast
w literaturze naukowej można znaleźć
wiele informacji na temat działania
obniżek cen, które popychają klienta
do zakupu. Wiedza na temat wpływu
ekspozycji w sklepie była znacznie bardziej ograniczona. Dlatego też chciałem
przestudiować bodźce w supermarkecie
i ich działanie na kupującego pod kątem
mojej pracy doktorskiej z ekonomii.”
Okazało się to być genialnym posunięciem, a jednocześnie aktualnym
i oryginalnym projektem. „Wygląda
15
na to, że z przemysł spożywczy może
bardzo skorzystać na tym badaniu”, jak
twierdzi naukowiec.
Wizyta w sklepie
Nie takie proste okazało się zebranie
odpowiednich danych do badania.
„Większość sprzedawców detalicznych dobrze wie, jakie artykuły są
sprzedawane dzięki promocjom, nie
wiedzą jednak, czy to ze względu na
niższą cenę czy specjalną prezentację
w sklepie. Odkrycie tego wymagało
wizyt w sklepie przez cały rok, podczas
których zbierałem niezbędne dane na
temat różnych sklepowych prezentacji.
Ponadto, zebrałem dodatkowe informacje na temat obniżek cen i ich efektu.
W ten sposób mogłem porównać efekt
obniżek cen z działaniem bodźców sklepowych.” W tym celu profesor notował
wyniki sprzedaży 22 kategorii żywności
i blisko 1000 Store Keeping Units, aby
uzyskać ogólne porównanie. Dzięki
temu mógł sprawdzić, które kategorie
grup artykułów są bardziej podatne
na techniki marketingowe, a które nie.
Ekspozycja górowała.
Artykuły hedonistyczne
Z badania wynika, że ekspozycje na początku regału oraz
wolnostojące ekspozycje mają największy wpływ na kupującego. Również karty informacyjne na początku lub na końcu
regału zwiększają sprzedaż, ale nieco mniej. Garrido-Morgado:
„Z badań niezbicie wynika, że ekspozycje generują natychmiastowy wzrost sprzedaży we wszystkich badanych kategoriach. Efekt jest o wiele większy niż w przypadku obniżek cen.
Dodatkowy efekt jest taki, że kupujący sądzi, że artykuły na
ekspozycji są znacznie tańsze niż zwykłe produkty znajdujące
się na półkach i tego nie sprawdza. Zwiększający sprzedaż
efekt ekspozycji może się różnić dla poszczególnych kategorii
produktów. Niektóre ekspozycje działają lepiej niż inne. Nie
wynika to wyłącznie z formy ekspozycji, ale również rodzaju
artykułów, które się na niej znajdują. W przypadku tak zwanych
artykułów hedonistycznych, jak markowe herbatniki czy drogie
czekoladki, sprzedaż rośnie wraz z ekskluzywnością produktu.”
„Sprzedawcy detaliczni,
którzy są przeciwni
ekspozycjom w sklepie,
popełniają błąd.
Holbox I Instore only
16
NASZE EKSPOZYTORY
Kreatywne
oraz rzucające
się w oczy
17
Holbox I Instore only
18
Prof. dr Katia Campo o (nie)lojalności klientów
Supermarkety
muszą zaktualizować
strategię wobec
klienta
Texte et photos : Dick W.A. Maes Broekema
19
L
ojalność wobec sklepu klienta supermarketu jest ważna, ale powinna zostać
szerzej zdefiniowana. Fakt, że kupujący
odwiedzają również konkurencję, nie
oznacza, że nie są wartościowymi i
lojalnymi klientami sklepu. Więcej
sensu ma inwestowanie w lojalność klienta niż
w akcje promocyjne i bardzo niskie ceny. W ten
sposób nie zdobędzie się nowych klientów.
Udowodniły to współpracujące ze sobą Uniwersytet
w Lowanium (Belgia) i holenderski Uniwersytet
w Tilburgu na podstawie kilkuletnich badań
naukowych.” Są to słowa prof. dr Kati Campo,
profesor marketingu w Campus Carolus w Antwerpii,
oddziale Uniwersytetu w Lowanium. Jest ona
również dziekanem w Flanders Business School
w belgijskiej Antwerpii. Wywiad z panią profesor
odbywa się na wydziale Ekonomii i Biznesu
w Lowanium, który znajduje się mniej więcej na
wzniesieniu w sercu tego słynącego z piwa miasta.
Dzień jest słoneczny, w środku ciepło, a na zewnątrz
studenci cieszą się pierwszymi promieniami czerwcowego słońca.
Niestety słońce nie dociera do europejskiego
kraju supermarketów, czemu winne są same sieci
sklepów. Konkurują ze sobą ze złych pobudek,
walcząc o klienta obniżkami cen i wojnami cenowymi.
Oczywiście konsumentom zależy na niskich cenach,
ale nie dla każdego klienta jest to główny powód
udania się do określonego supermarketu. Profesor:
„W odpowiedzi na pojawienie się dyskontów klasyczne supermarkety z własnymi markami zaczęły
obniżać ceny. Wiele sieci sklepów idzie jednak za
daleko kosztem jakości artykułów, z powodu których
konsumenci wybierają określony sklep. Stosunek 20%
własnych marek po cenach dumpingowych do 80%
marek klasy A to więcej niż wystarczająco. Dla tradycyjnych supermarketów korzystniejsze jest zachowanie komplementarności asortymentu niż wyłączne
konkurowanie na ceny.” Ponadto, ważne jest to,
że 60% rodzin regularnie odwiedza kilka sklepów,
których ceny się uzupełniają, rezygnując z jakości
i różnorodności asortymentu.
Multiple Store Shopping
W praktyce wielu konsumentów robi zakupy w dwóch
typach sklepów i wobec obu są lojalni: duże zakupy
robią w klasycznych supermarketach
o szerokim asortymencie oraz dyskontach wykonujących akrobacje cenowe. W przypadku drobnych
zakupów bardzo lubiane i często odwiedzane
są również osiedlowe sklepy z ograniczonym
asortymentem. „Zatem z nielojalnością klientów,
której supermarkety tak się obawiają, wcale nie
jest tak źle”, stwierdza profesor. Wybór określonego supermarketu, w którym klient robi duże
zakupy, wydaje się racjonalny. Ma to między innymi
związek z odległością do supermarketu. Campo:
„Na tygodniowe zakupy klienci poświęcają więcej
czasu. W Belgii wybierają się autem do Delhaize lub
Carrefoura, które czasem położone są wiele kilometrów od ich domów. Im więcej zakupów konsument
potrzebuje, tym dalej jest gotowy
Holbox I Instore only
20
“Więcej sensu ma inwestowanie
w lojalność klienta niż w akcje
promocyjne i bardzo niskie ceny.”
jechać do supermarketu lub hipermarketu.
Badania pokazują, że nie dotyczy to wyłącznie
Belgów, ale także konsumentów z Holandii,
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.” Konsumenci
jednak nie chcą robić całych zakupów w detalicznych molochach. Lubią też korzystać z usług w
okolicy. „Moim zdaniem jest to sukces wszystkich
małych sklepów, które wyrastają w centrach miast.
Dawne sklepy spożywcze zaczynają wracać, ale
w innej formie”, przewiduje Campo.
ale pewne jest, że kupujący robiący zakupy w kilku
sklepach, często wydają więcej pieniędzy. Idą
z listą zakupów na przykład do supermarketu Aldi,
ale pod wpływem różnych bodźców w sklepie
kupują więcej niż zamierzali. Wieku konsumentów
odwiedzających dyskonty ma wrażenie, że zaoszczędzili pieniądze, co daje im prawo, świadomie lub
nieświadomie, wydać więcej w klasycznym supermarkecie. W ten sposób w obu sklepach wydają
więcej niż zamierzali.”
Większe zakupy
Konkurencja
Tendencja, że konsumenci odwiedzają kilka supermarketów, może czasem działać na korzyść supermarketów, zamiast generować spadek sprzedaży.
Ich klienci wydają bowiem więcej. Profesor Campo:
„Trend Multiple Store Shopping najprawdopodobniej prowadzi do utraty określonych kupujących,
Uderzający dla Campo jest fakt, że dyskonty
i klasyczne supermarkety obecnie znajdują się
bardzo blisko siebie. W Belgii na przykład dyskont
Aldi i klasyczny supermarket Delhaize regularnie
położone są obok siebie. Campo: „Zastanawiałam
się, czy jest to celowa strategia.”
21
Ekspozycja ladowa
stymuluje zakupy
pod wpływem
impulsu. Dostępna
w wielu rozmiarach
i wykonaniach.
EKSPOZYCJA LADOWA
Biorąc pod uwagę zachowania kupujących, którzy
odwiedzają zarówno supermarkety, jak i dyskonty,
przewiduje, że znajdujący się obok siebie konkurenci
na tym korzystają. „Razem mogą oferować ciekawą
alternatywę dla kupujących, którzy nie chcą
wydawać za dużo na niektóre produkty, ale wciąż
lubią mieć duży wybór innych artykułów. Może mieć
to swoje korzyści. Wielu marketingowców pracujących dla supermarketów wciąż w bardzo klasyczny
sposób myśli, że konsumenci powinni korzystać tylko
z jednego supermarketu. W praktyce czasy te już
dawno minęły, ale wiele osób nadal nie chce przyjąć
tego do wiadomości. Supermarkety mogą z tego
korzystać, wybierając miejsca blisko siebie. Kupujący
wyraźnie to docenia. Nadszedł najwyższy czas na
dostosowanie strategii wobec klienta”, konkluduje.
Holbox I Instore only
Co robi konsument?
Od 2008 roku belgijski Uniwersytet w Lowanium
i holenderski w Tilburgu badają zachowania
konsumentów pod wieloma względami. Częściowo
badania te dotyczą zleceń, które te uniwersytety
otrzymują, ale zdaniem prof. dr Kati Campo ma
to też związek z „deformacją zawodową”.
Campo współpracuje z prof. dr Els Gijsbrechts
z Uniwersytetu w Tilburgu i badaczem doktorem
habilitowanym Markiem Vroegrijkiem. Badania
były prowadzone na podstawie analizy uzyskanych
danych, ale również przez zastosowanie paneli
konsumentów. Pomysł, aby dokładniej zbadać konsumentów i ich zachowania zakupowe, powstał gdy
naukowcy odkryli, że istnieją duże braki w literaturze
w temacie zachowania konsumentów dotyczącego
wyboru sklepu. Postanowili się temu przyjrzeć,
między innymi interpretując liczne dane z różnych
krajów. „Stwierdzenie, że konsumenci kupują w kilku
supermarketach, doprowadziło do postawienia
nowych pytań badawczych. Widzimy, że schemat
zakupowy konsumentów zmienił się pod wpływem
różnych czynników, jak zwiększona mobilność, kryzys
gospodarczy i szeroka oferta różnych rodzajów
sklepów, jak i dyskontów. Większa świadomość ceny.
Teraz, gdy kryzys zanika, schemat pozostaje taki sam.
I tak będzie jeszcze przez jakiś czas.”
W skrócie: niewyczerpany naukowy temat na
przyszłość, który będzie szeroko poruszany podczas
targów Future Forum ku zadowoleniu sprzedawców
i producentów marki.
Prof. dr Katia Campo:
WYCHOWANA W SKLEPIE
Od najmłodszych lat Katia Campo interesowała się sklepami.
Być może wynika to z faktu, że jej ojciec był głównym nabywcą
dla Aldi w Belgii. Chociaż jej zainteresowania zawodowe
koncentrują się na kupowaniu i zachowaniu kupujących, nie
chce poświęcać zakupom zbyt dużo czasu. „W ciągu tygodnia
często pracuję do ósmej i w weekendy chcę poświęcać jak najmniej czasu na zakupy.” Dlatego też obecnie jak najwięcej kupuje
przez Internet. „Za pierwszym razem zajęło mi to bardzo
dużo czasu, ale kolejnym razem było już znacznie łatwiej
dzięki zapisanej liście zakupów.” Zakupów nie musi odbierać
sama, odbiera je jej mąż w drodze do domu, ponieważ mieszkają na wsi na północ od Antwerpii i przejeżdża obok sklepu.
„Zasadniczo zawsze kupuję w jednym supermarkecie, ale po
drobne zakupy idę do Carrefoura lub OKAY Colruyta (dwie duże
sieci detaliczne w Belgii. Red).”
22
NAUKOWE ZAKUPY
Targi Future Forum Holbox:
Jak wygląda kupujący przyszłości?
Co kupujący robi dziś? Czy
kupujący nadal jest lojalny wobec
swojego sklepu? Jakie wpływy
odgrywają rolę w procesie
zakupów w supermarkecie lub
sklepie? Ci, którzy chcą wiedzieć
to wszystko, na pewno nie mogą
przegapić targów Future Forum
Holbox 8 października w budynku
Klokgebouw w Eindhoven. Różni prelegenci będą mówili o robieniu zakupów
i najnowszych spostrzeżeniach w tej dziedzinie. Będą
to prof. dr Katia Campo, Frank van Hooijdonk, dr
Cindy van Cauter i Gerlof Bos. Interesujący prelegenci, którzy zagłębili się w przyszłość zakupów.
Przegląd ich wykładów i tematów:
Prof. dr Katia Campo: Zachowania kupujących i (nie)lojalność klientów
fidélité/l’infidélité des clients
Frank van Hooijdonk
Zachowania kupujących i iBeacony w praktyce
Dr Cindy van Cauter
Zachowania kupujących w przyszłości
Gerlof Bos :
Technologiczne trendy i osiągnięcia
23
Holbox I Instore only
8 październik
Klokgebouw
Eindhoven
Frank van Hooijdonk
Prof. dr Katia Campo
Prof. dr Katia Campo
Frank van Hooijdonk
ZACHOWANIA KUPUJĄCYCH
I (NIE)LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
Sprzedawcy detaliczni i właściciele marek, którzy uważają, że klient nie
jest lojalny wobec ich sklepu i marki, wcale nie mają racji. Z badania
wynika, że kupujący jest w istocie bardzo lojalny, ale nie wobec jednego
sklepu. Tradycyjny sposób na przyciągnięcie nowych klientów niską
ceną działa tylko częściowo. W tym numerze Instore Only pani profesor
mówi: „Lojalność wobec sklepu klienta supermarketu jest ważna, ale
powinna zostać szerzej zdefiniowana. Fakt, że kupujący odwiedzają
również konkurencję, nie oznacza, że nie są wartościowymi i lojalnymi
klientami sklepu. Więcej sensu ma inwestowanie w lojalność klienta niż
w akcje promocyjne i bardzo niskie ceny. W ten sposób nie zdobędzie
się nowych klientów”. Campo przygląda się temu, jak w przyszłości
supermarkety będą mogły wpływać na lojalność klientów, co nie zawsze
jest możliwe dzięki stosowaniu najniższych cen. Możliwe, że wręcz
odwrotnie!
ZACHOWANIA KUPUJĄCYCH
I IBEACONY W PRAKTYCE
Przeprowadzonych zostało wiele badań na temat
działania iBeaconów na kupujących. Wielu marketingowców dobrze wie, że istnieją możliwości
wpływania na zachowanie kupujących za pomocą
iBeaconów, ale nie mają pojęcia, co z tym zrobić, ani jak
to działa. MyBeam znalazło lukę na rynku i opracowało
wiele zastosowań, między innymi specjalny program dla
branży detalicznej.
Specjalista Frank van Hooijdonk z MyBeam podczas
Future Forum opowie o możliwościach na sklepowych
półkach, jak i w połączeniu z ekspozycjami.
Frank van Hooijdonk jest partnerem w MyBeam,
gdzie jest współodpowiedzialny za rozwój biznesu,
jak również udziela się jako zdolny mówca. Od
1994 roku prowadzi własną działalność. W pracy
Profesor Katia Campo jest profesorem marketingu na Katolickim
wykorzystuje swoje szerokie doświadczenie
Uniwersytecie w Lowanium oraz w Campus Carola w Antwerpii i specja-
w sprzedaży i marketingu. Jest doświadczonym
lizuje się w modelach marketingowych, sprzedaży detalicznej, zacho-
trenerem, który na portalu Werkspot przez lata
waniach związanych z wyborem marki i sklepu. Jest również dziekanem
pomógł setkom specjalistów z prezentacjami
w Flandre Business School w tym pięknym mieście nad Skaldą. Campo
online i offline. Wiele lat pracował na kontynencie
często współpracuje z Uniwersytetem w Tilburgu w Holandii, co w dużym
azjatyckim jako kierownik sprzedaży w sektorze
stopniu wpłynęło na badanie, które opublikowała na temat lojalności
morskim. W swoim wykładzie tłumaczy pojęcie
klientów. Na przestrzeni lat opublikowała wiele artykułów naukowych
iBeacon oraz opowiada o zastosowaniu i znaczeniu
w międzynarodowych wydawnictwach naukowych na temat zachowań
iBeaconów w działaniach marketingowych
konsumentów. w sklepie.
24
Dr Cindy van Cauter
Gerlof Bos
TECHNOLOGICZNE TRENDY
I OSIĄGNIĘCIA
Dr. Cindy van Caute
r
ZACHOWANIA
KUPUJĄCYCH
W PRZYSZŁOŚCI
Gerlof Bos
Gerlof Bos podczas targów Future Forum
Holbox opowie o obserwowanych cyfrowych
trendach i osiągnięciach oraz o szansach,
jakie oferują w zakresie sprzedaży detalicznej.
„Zmiana jest jedynym pewnikiem
w życiu”. Wiele osób uważa zmiany za trudne,
ale chodzi o to, aby zmieniać się we właściwym czasie i dzięki temu odpowiadać na
nowe technologie i być liderem na rynku.
Tematy, które na pewno zostaną poruszone,
to iBeacon firmy Apple, okulary wirtualnej
rzeczywistości Google oraz WhatsApp i ich
znaczenie dla firm.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat robienie zakupów stało
się bardzo indywidualną i osobistą sprawą. Częściowo
spowodowane jest to nowymi technologiami, które
bardzo szybko wkroczyły w nasze życie. Ale również
zachowanie zakupowe kupujących zmienia się
w wyniku zmian demograficznych; zmienia się skład
społeczeństwa, a wraz z nim styl życia konsumentów.
Siła powoli przesuwa się z supermarketów na konsumenta, który niczym różdżkę w dłoni dzierży swój
telefon komórkowy. Takie są wnioski dr Cindy van
Cauter, która przedstawiła porywającą prezentację
na temat robienia zakupów na przestrzeni dziesięciu
lat. Doszła do nich na podstawie trzech badań, które
obejmują następujące fazy: prestore, instore
i poststore. Gerlof Bos jest przedsiębiorcą internetowym, założycielem i dyrektorem porównywarki hotelowej lookingforbooking.com.
W 2005 roku z tytułem MBA ukończył
kierunek Hotel and Tourism Management
Dr Cindy van Cauter jest psychologiem społecznym,
w Hogere Hotelschool w Maastricht. Gerlof
obserwatorem trendów, publicystką i właści-
Bos jest ekspertem w dziedzinie Internetu
cielem Quotus Research w holenderskim Huissen,
i doradcą marketingowym. Jako przedsię-
położonym pomiędzy Arnhem a Nijmegen. Jako
biorca internetowy i ekspert w dziedzinie
nabywca dla różnych koncernów odzieżowych branżę
marketingu wypowiadał się w różnych
detaliczną zna od podszewki. Następnie pracowała
programach telewizyjnych Hermana den
jako niezależny badacz dla największych sprzeda-
Blijkera, jak „Herrie in het Hotel”, „Herrie
wców detalicznych z branży sportowej na świecie, jak
Gezocht”, „Herman gaat Ver” i „Herrie in
Decathlon, który to w 2013 roku został wyróżniony
de Keuken”. Został nominowany do tytułu
jako najbardziej przyjazny dla klienta detalista
Internetowego Przedsiębiorcy Roku. Bos
w Europie. Jej interesujące badania i publikacje
jest częstym prelegentem poruszającym
na ten temat tworzą wizję przyszłości w zakresie
temat innowacji w marketingu inter-
zdrowia, koncepcji żywienia i programów lojalnoś-
netowym, jak również członkiem Rady
ciowych. Podczas Future Forum przedstawi krótki
Doradczej w Stenden Hotel Management
raport na temat jej ostatnich badań pod hasłem
School oraz Saxion Hogescholen
„Przyszłość robienia zakupów”. Ekscytujące zadanie
w Deventer i Enschede, oraz egzamina-
w międzynarodowym świecie konsumentów. Więcej
torem/ekspertem dla Hogere Hotelschool
na ten temat można przeczytać w dalszej części tego
w Maastricht.
numeru Instore Only. Prezentację poprowadzi Dick W.A. Maes Broekema, który jest dyrektorem kreatywnym w Broad Communications
Company BV i wspólnie z Janem Holem z Holbox redaktorem Instore Only, dla którego również pisał artykuły. 25
Holbox I Instore only
ROBOT - uprzejmy
pomocnik
sklepowy
Postęp technologii cybernetycznej dotarł już
do sklepów. A to w postaci NAO, zabawnego
robota, który udziela klientom informacji na
temat artykułów. Podobnie w holenderskim
oddziale sieci elektronicznej BCC. Klienci tej
firmy przekonali się, że roboty występują
nie tylko w filmach science-fiction.
R
obot NAO o wysokości 58
cm nie tylko się porusza, ale
również prowadzi rozmowy
z klientami. NAO był wykorzystywany do demonstrowania możliwości lamp Hue Philips. Robot pytał
klientów, jaki jest ich ulubiony kolor, po
czym prezentował różne warianty tego
koloru na lampach Philips. Lampy były
sterowane przez niego cyfrowo. Robot
wiedział, jak porwać publiczność.
Robot pokazuje produkty, a następnie
przekierowuje do sprzedawcy. NAO nie
zastępuje personelu sklepowego, ale jest
interaktywnym uzupełnieniem. Robota
NAO można było już wcześniej zobaczyć
w różnych sklepach Darty Group, spółki
macierzystej BCC, między innymi we
Francji i Belgii. Również w dziedzinie
edukacji NAO potwierdził swój sukces:
w ponad 70 krajach robot oferuje
pomocną dłoń w programach nauczania.
Ostatnio przedstawiony został również
robot-opiekun, tak zwany Pepper.
Pomaga on osobom starszym w codziennych zadaniach i służy również jako
cierpliwy partner do rozmowy. Wstępne
wyniki pokazują, że robot szybko postrzegany jest jako niezastąpiony towarzysz
samotnie mieszkających starszych osób.
W nowoczesnym europejskim społeczeństwie osoby starsze są coraz rzadziej
odwiedzane. Robot wydaje się być miłym
rozmówcą, a w przyszłości może być
nawet towarzyszem w robieniu
zakupów.
W wolnej chwili
zachęcamy do
obejrzenia filmików
na Youtubie.
26
KILKA SŁÓW OD PRACOWNIKA
Ponieważ
ekspozycje
zawsze są w
modzie
Nowoczesne, innowacyjne, nowatorskie i z pasją. Cechy, które
dla Holbox i Chantal Hol najbardziej się liczą. Zarówno dostawca
ekspozycji, jak i szefowa administracji, są zdeterminowani,
aby odkrywać i wykorzystywać nowe rynki.
A
EKSPOZYTORY
by pozostać wiodącym
dostawcą ekspozycji
w Europie, każdego dnia
musimy wykorzystywać
pomysłowość i elastyczność
w praktyce. Ponadto, szybka realizacja
zleceń jest bardzo ważna, abyśmy optymalnie mogli służyć naszym klientom.
Chantal jest symbolem tych założeń.
W procesie sprzedaży, marketingu i
produkcji stała się istotnym ogniwem.
swoje pierwsze prawdziwe doświadczenie
zdobyła na zewnątrz, zanim ostatecznie
podbiła rodzinny biznes. Chantal wywodzi
się z sektora handlu detalicznego. Dla
firmy modowej założyła dział marketingu,
wykonała badania rynku i miała pod
swoimi skrzydłami dział sprzedaży. W innej
organizacji z branży modowej była odpowiedzialna za zakupy i organizowała duże
pokazy mody. Teraz to doświadczenie
okazuje się nieocenione w ciągłym dążeniu
Holbox do innowacyjności.
Na miarę złota
Ekspozytory są solidne i
przyciągają uwagę, a także
mogą być produkowane
w różnych kształtach i
rozmiarach.
Dla kogoś z zewnątrz jej pozycja szefowej
administracji w Holbox wydaje się logiczna. W firmie, którą jej ojciec założył
w 1976 roku, czuje się jak w domu. Jednak
Chantal: „Oczywiście znałam firmę mojego
ojca od podszewki. W razie potrzeby
razem z moim bratem Martijnem i siostrą
Anouk pomagaliśmy w fabryce. Od tamtej
27
Holbox I Instore only
ale w tak innowacyjnej i nowoczesnej
firmie jak Holbox bardzo często robi się
rzeczy, które należy zrobić, a nie tylko te,
do których zostało się zatrudnionym”,
twierdzi Chantal, która w związku z tym
często jest kierownikiem od wszystkiego.
(Nowa) Moda
pory byłam świadkiem wszystkich zmian
w firmie i obserwowałam je z pierwszego
rzędu. Dzięki temu znam wszystkie tajniki
produkcji i możliwości firmy. Dlatego
też teraz mogę pomóc zarówno sprzedającym, jak i kupującym.”
Kierownik od wszystkiego
Siedziba główna Holbox w Echt jest dla
niej, szefowej administracji, elastycznym
portem macierzystym. Wraz z dyrektorem
handlowym, Frankiem Smolenaersem,
zajmują się sprzedażą i marketingiem.
Jednak jej wiedza, zaangażowanie i kreatywność są doceniane również na innych
polach, ponieważ najważniejsza jest optymalna i szybka obsługa klienta. „W naszej
firmie każdy pełni określoną funkcję,
Jednak jej wiedza, zaangażowanie
i kreatywność są doceniane
również na innych polach
Dzięki doświadczeniu w branży modowej
jest przyzwyczajona do zajmowania się
najnowszymi trendami, modami i życzeniami klientów. Nie są one już przekładane
na letnie sukienki czy obcisłe dżinsy rurki,
ale na pomysłowe i szybkie w zastosowaniu rozwiązania z zakresu ekspozycji
w sklepie. Klienci często możliwe jak
najdłużej odkładają zakup ekspozycji
i innych materiałów, aby do ostatniej chwili
poznawać najnowsze trendy. W Chantal
odnajdują pełnego zrozumienia partnera,
który wraz ze swoim zespołem szybko
i skutecznie realizuje ich życzenia. Od
pierwszego ręcznie wykonanego modelu
i szkiców 3D po kompletne wykonanie.
„Jako dostawca ekspozycji wciąż musimy
przesuwać granice, odkrywać nowe rynki,
wypatrywać szans i zastanawiać się, jak
w inny sposób można sprzedać dany
produkt. Jest to wielkie wyzwanie dla
naszej firmy, które podejmujemy każdego
dnia.”
Chantal nie może wyobrazić sobie lepszej
formy spędzania czasu - ekspozycje
zawsze są w modzie!
28
Holbox
łączy
Niels Schellen
iBeacony
z ekspozycjami
Marco Stam
Duże korzyści dla marek i sklepów
Marketingowcy chcą ich, ale nie wiedzą jak działają: zastosowanie iBeaconów dla
marek i sklepów. A to takie proste: wystarczy zintegrować beacon z przyciągającą
uwagę ekspozycją i sukces gwarantowany. Holbox i MyBeam tworzą połączenie,
które może to zapewnić i jednocześnie będzie miało znaczący wpływ na Shopper
Journey z korzyścią dla marki i sklepu.
J
ako jedna z pierwszych firm w Europie
Holbox łączy iBeacony z ekspozycjami.
Dzięki temu klienci Holbox zyskują
wyłączny dostęp do dziesiątek milionów
kupujących. A to za sprawą beaconów,
które komunikują się za pomocą popularnych aplikacji, które miliony klientów ma zainstalowane
na swoich smartfonach. Inne rozwiązania tego
nie wykorzystują i funkcjonują w ograniczonym
zakresie jako Stand Alone. Tę wyłączność Holbox
zawdzięcza partnerowi, z którym współpracuje MyBeam z holenderskiego Veldhoven. MyBeam
zawarła unikalne umowy z popularnymi aplikacjami w dziedzinie zniżek, ofert, folderów, motoryzacji, filmów, festiwali, telewizji, muzyki
i sportu. Zarówno w kraju, jak i zagranicą. Holbox
udostępni tę usługę we wrześniu. Dzięki temu
zastosowaniu klienci Holbox zyskują wiele informacji na temat swoich klientów i kupujących, ich
zachowań, a nawet ich zakupów. Klientom Holbox
daje to możliwość wpływania na wiele sposobów
na Shopper Journey kupujących z korzyścią dla
marki i sklepu.
Do założycieli odnoszącej sukcesy firmy MyBeam
należą: Marco Stam (52), Kierownik ds. Rozwoju
oraz Niels Schellen (34), Dyrektor Handlowy. Obaj
w ostatnich latach zdobyli ogromne doświadczenie w zakresie zachowania ludzkiego,
w tym między innymi w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania tłumem i opieki zdrowotnej.
W wyniku połączenia tych dyscyplin powstała
29
Holbox I Instore only
JAK DZIAŁA MYBEAM HOLBOX
idea MyBeam. „Wielu marketingowców dobrze
wie, że istnieją możliwości wpływania na zachowanie kupujących za pomocą iBeaconów, ale nie
mają pojęcia, co z tym zrobić, ani jak to działa.
Znaleźliśmy lukę na rynku i opracowaliśmy wiele
zastosowań, między innymi specjalny program dla
branży detalicznej. Jednym z problemów było to,
w jaki sposób możemy zaoferować te rozwiązania
sieciom sklepów i markom klasy A. Dlatego też
zaczęliśmy poszukiwać dostawców ekspozycji,
którzy już w końcu mają kontakt z tymi grupami
docelowymi. Spotkanie z Holbox zostało szybko
umówione i tak samo szybko przeszliśmy do
interesów”, mówi Niels Schellen, zerkając na
tor wyścigowy Heusden Zolder w Belgii, gdzie
udzielał wywiadu.
Beacon jest małym nadajnikiem Bluetooth wielkości dwóch
monet euro i o zasięgu około 50 metrów. Oczywiście
możliwe jest zmniejszenie tej odległości. W przypadku
ekspozycji chodzi o średnicę około półtora metra, aby
kupujący podczas robienia zakupów nie zwariował od
nadmiaru dźwięków wydawanych przez jego telefon. Beacon
Holbox komunikuje się zarówno z telefonami iOS, jak
i Androidami, oraz łączy urządzenie z informacjami
w Internecie. Przekazy Holbox za pomocą tego medium
mogą być bardzo różne: teksty, dźwięki lub filmy.
Użytkownik platformy MyBeam może dostosowywać
informacje w czasie rzeczywistym za pomocą panelu
sterowania. Używanie MyBeam poprzez ekspozycję
oczywiście nie jest wyłącznie zarezerwowane dla sklepów.
Ekspozycje znajdują się również na stadionach, w sklepach
niespożywczych, na lotniskach, w muzeach, restauracjach,
na targach i imprezach. MyBeam dla każdej branży ma
gotowe aplikacje do prowadzenia kampanii iBeacon.
30
Na przykład
Możliwości
Połączenie ekspozycji i iBeaconu jest rozwiązaniem dla klientów Holbox: dzięki niemu mogą
przekazywać różne wiadomości szerokiej publiczności. W szczególności młodym ludziom, ale
coraz częściej również starszym osobom, które
na swoich smartfonach mają popularne aplikacje.
Dzięki tak zwanemu SDK (Software Development
Kit), który dodawany jest do danej aplikacji,
sprzedawca detaliczny lub marka za pomocą
beaconu mogą skontaktować się z telefonem
danego konsumenta. Większość osób ma je ze
sobą podczas robienia zakupów. Za pomocą tego
urządzenia kupujący otrzymuje różnego rodzaju
wiadomości. Mogą dotyczyć akcji promocyjnych,
ale również propozycji przygotowania, a klient
jest również informowany o tym, gdzie w sklepie
znajdują się potrzebne składniki. Możliwe jest
również śledzenie drogi, którą klient pokonuje w
sklepie. Marco Stam: „Zapewniamy infrastrukturę
aplikacji mobilnych, w oparciu o którą marki mogą
prowadzić swoje kampanie i promocje. Holbox
natomiast zapewnia ekspozycje zintegrowane
z iBeaconami.” Przez MyBeam klienci Holbox
zyskują dostęp do panelu sterowania, który
pozwala użytkownikowi na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości.
Zastosowanie MyBeam w ekspozycji zapewnia
klientom Holbox mnóstwo informacji. Przykłady:
•Jak często wiadomość jest wysyłana do kupującego oraz czy i w jakim stopniu kupujący na nią
reaguje
•Jak często i w jakich momentach wiadomość
jest oglądana
•Czy odbiorca wiadomości obejrzał film lub
pominął go i przeszedł na stronę internetową
•Kim jest klient i jaki jest jego profil, na przykład:
mężczyzna czy kobieta, w jakim wieku, o jakim
zawodzie
•Czy kupujący powrócił następnego dnia, czy
zareagował na impuls
•W jaki sposób kupujący poruszał się po sklepie.
Jeśli w sklepie znajduje się wiele ekspozycji
z beaconami, śledzenie zachowania kupującego
nie jest takie trudne.
•Czy kupujący rzeczywiście skorzystał z oferty
Możliwych jest wiele innych kombinacji i wariacji
Limit
Aby zapobiec zalewaniu kupującego nadmiarem
rożnych wiadomości, ustalony został limit wynoszący maksymalnie trzy wiadomości dziennie. Jest
to ważna informacja dla wielu marketingowców,
którzy według sondażu przeprowadzonego przez
Adformatie *) są zaniepokojeni, że klient zostanie
przytłoczony impulsami. Może to doprowadzić
do tego, że zabawa zostanie zastąpiona przez
irytację.
*) W dalszej części numeru znajduje się podsumowanie tego badania:
„Rozwój technologiczny w sklepie”.
31
Holbox I Instore only
Z FUNSHOPPERÓW
zrób klientów
C
oraz więcej kupujących,
również funshopperów,
robi zakupy ze smartfonem w dłoni. Od razu
szukają informacji
o sprzedawcy. To rodzi kilka pytań,
takich jak:
•Czy strona sprzedawcy ma wersję
mobilną? Czy odpowiednio reaguje?
•W jakich językach jest dostępna? Jakie
języki zna personel? Europejczycy
chętnie podróżują i bardzo lubią, gdy
zwraca się do nich w ich języku.
•Czy strona oferuje planowanie trasy
i opcje parkowania?
•Czy można sprostać zapotrzebowaniom klientów wysyłając produkty,
również za granicę?
•Jakie są warunki gwarancji? Czy teraz
kupujący może zwrócić produkt, jeśli
coś jest nie tak?
Wyobrażając sobie tak zwaną „podróż
od klienta do kupującego”, sprzedawca
detaliczny widzi, jakie praktyczne
kwestie przemawiają do funshopperów
lub odwiedzających. Często okazuje się,
że proste i tanie modyfikacje prowadzą
to zwiększenia zadowolenia klientów
i sprzedaży.
90% offline
To, że Internet zajmuje coraz ważniejsze
miejsce na rynku sprzedaży detalicznej, jest oczywiste. Niemniej jednak
90% zakupów niespożywczych nadal
robionych jest w fizycznym sklepie.
Dlatego też fizyczne sklepy w europejskich miastach i wsiach w najbliższych
Jeszcze chwila i do Europy znów zawita jesień. Dla fanshopperów jest to okazja,
aby jeszcze częściej bywać w sklepach... nic nie kupując. Tacy „klienci” kosztują
sprzedawców detalicznych dużo czasu, ale nic nie wnoszą. Funshopperzy
interesują się produktami, ale nie mają wyraźnej potrzeby ani zamiaru
kupowania. Często pochodzą spoza regionu i szukają ciekawych doświadczeń.
Zakupy rekreacyjne są popularne szczególnie jesienią i zimą. Jedna trzecia
wypraw po zakupy nadal odbywa się w sobotę!
latach nadal będą bardzo ważne. Również
dlatego, że kupujący coraz częściej
szukają „przeżyć”. Ponieważ wydatki
offline spadają, sprzedawcy detaliczni
muszą liczyć się z tym, że liczba sklepów
w Europie również będzie maleć. Obszary
sklepowe muszą być bardziej kompaktowe
i przede wszystkim lepiej przygotowane
do swojego nowego zadania: zapewnienia
przeżyć, rozrywki i tworzenia środowiska
dla fizycznych kontaktów społecznych.
Efektywny klient coraz częściej siedzi
w domu przed komputerem, natomiast
funshopper szuka sklepów w centrach
miast i wiosek. Połączenie zakupów online
i offline jest rozwiązaniem dla sprzedawców detalicznych, aby z kupujących
online i offline zrobić rzeczywistych
klientów.
(Źródło: Popai Benelux)
32
Załóżmy, że jest
rok 2035. Na chwilę
odwracamy uwagę od
latających samochodów
i koncentrujemy się na
zachowaniu konsumentów.
Czy za 20 lat wszystkie
zakupy robimy przez
Internet, czy może nadal
odwiedzamy fizyczne
sklepy? Store of the
Future i Holbox są tego
równie ciekawe.
Store of the Future
i Holbox dzielą wizję
przyszłości
33
Holbox I Instore only
34
35
Holbox I Instore only
A
by w nadchodzących dziesięcioleciach nadal być w
czołówce rynku ekspozycji, wielkie znaczenie ma
przyjrzenie się przyszłym zachowaniom konsumentów.
Dlatego Holbox jest współzałożycielem Store of the
Future. To laboratorium innowacji w sprzedaży detalicznej jest unikalnym zrzeszeniem ponad 60 sprzedawców detalicznych,
marek, firm z branży nieruchomości, firm technologicznych, finansistów
i innych dostawców detalicznych. Celem sklepu jest pokazanie, jak robienie zakupów z wykorzystaniem technologii może w przyszłości stać się
ciekawsze i łatwiejsze.
Odkrywanie
Store of the Future (inicjatywa gminy Haga i Q&A Research &
Consultancy) nie jest tradycyjnym sklepem, ale innowacyjnym
laboratorium, w którym odwiedzający mogą odkrywać i sprawdzać,
jak w przyszłości może wyglądać fizyczny sklep. Sklep nie jest
produktem końcowym, ale punktem wyjścia do odkrywczej podróży
na następny rok, w której udział weźmie ponad 60 zaangażowanych
partnerów. Frank Quix, dyrektor Q&A: „Jesteśmy niezwykle dumni
z wyniku, a to dopiero początek. Laboratorium przez cały rok rozwijało
się i zmieniało. Mile widziani są zarówno konsumenci, jak i goście
biznesowi. Jeśli każdy gość biznesowy wyciągnie z tego choć jedną
naukę, która ulepszy jego biznes, będzie to nasz sukces.”
Przyszłość
Store of the Future
będzie otwarty do
1 sierpnia 2016
w centrum
handlowym New
Babylon w Hadze.
Nad sklepem przyszłości już wcześniej przeprowadzone zostało
badanie wśród około 600 młodych ludzi, którzy mieli przedstawić, jak
w przyszłości wyglądać będzie robienie zakupów. Zaskakujące było to,
że 69% Generacji Y podało, że w przyszłości woleliby robić zakupy w
fizycznym sklepie. Ponadto, powiedzieli, że sklep przyszłości musi być
miejscem, w którym można próbować produktów.
Wspólnie z partnerami i sprzedawcami detalicznymi z Store of the
Future stworzone zostało środowisko testowe, w którym konsument
może poznać nowe produkty i usługi, czasem w nowy i interaktywny
sposób. Frank Quix: „Na bardzo małej powierzchni, zaledwie 350
metrów kwadratowych, zbudowaliśmy ekosystem przy współpracy z
ponad 60 stronami, co w przyszłym roku jeszcze bardziej się rozwinie.
Nie da się tego zrobić samemu, potrzebujemy siebie nawzajem, aby
wspólnie z odwiedzającymi odkrywać przyszłość.”
www.storeofthefuture.nl
36
Specjalista ds. promocji, Govert Verbeek,
o skutecznych akcjach sklepowych
Sukces leży
w rostocie
Światowej sławy piłkarz, Johan Cruyff, powiedział kiedyś: „Gra w piłkę nożną
jest łatwa, ale łatwa gra w piłkę nożną jest trudna.” Jest to powiedzenie, pod
którym podpisać może się Govert Verbeek, gdy chodzi o akcje promocyjne
i ekspozycje. „Wielu marketingowców tworzy akcje, które są zbyt skomplikowane
i niezrozumiałe dla kupującego. Dotyczy to również ekspozycji wymyślanych
przez niektórych marketingowców, często młodych i niedoświadczonych,
chcących na jednej ekspozycji umieścić zbyt wiele informacji. Takie ekspozycje
są złe, gdyż kupujący najczęściej spieszą się podczas zakupów i nie zwracają
uwagi na szczegóły.”
T
o, co dotyczy ekspozycji,
odnosi się również do akcji
promocyjnych w sklepie.
Muszą one być proste,
zrozumiałe i pasować do
chwili, kiedy obowiązuje promocja
- uważa były kierownik ds. promocji
marki kawy Douwe Egberts. W ciągu
38 lat odniósł wiele sukcesów marketingowych. Gdy w 2014 roku odszedł
na emeryturę, a działalność rozpoczęła
firma Govert Verbeek Promotieadvies,
międzynarodowi zleceniodawcy ustawiali się w kolejce, aby korzystać z jego
wiedzy i kreatywności. Gdy ten numer
szedł do druku, w przygotowaniu były
różne akcje promocyjne dla Unilever,
Carrefoura i innych dużych holenderskich sieci supermarketów.
Sklep
Holenderska marka DE Koffie ma długą
historię, która w świecie promocji
jest często przytaczana. Firmę założył
Egberts Douwe, który 11 marca 1753
roku otworzył sklep z kawą, artykułami
kolonialnymi i innymi produktami,
umilającymi życie. Sklep przejął jego
syn, Douwe Egberts. W 2015 roku firma
rozrosła się do międzynarodowej organizacji o obrotach wynoszących około
trzysta milionów euro. Obecnie należy
do koncernu Mondelēz.
Znaczki
Marka DE Koffie stała się wielka nie tylko
dzięki swojemu produktowi, znaczenie
miała również typowa holenderska
tradycja - zbieranie znaczków, które
można wycinać z opakowania kawy.
W zamian za zapełnioną kartę stałego
klienta można zamawiać ciekawe
prezenty. Do niedawna marka miała
własne sklepy, ale sukces odniosła
37
Holbox I Instore only
38
głównie dzięki specjalnym sklepowym
akcjom promocyjnym. Mózgiem operacji
najczęściej jest Govert Verbeek.
Aktualności
Zdaniem Verbeeka promocji
produktów w sklepie nie da się nauczyć,
z tym trzeba się urodzić. Verbeek:
„Wszystko zaczyna się od dobrego
pomysłu, a ten może powstać na wiele
sposobów. Czasem ma to związek
z aktualnościami i trendami na rynku.
Na przykład duże wydarzenia sportowe,
do których można nawiązać. Przez
Internet odkrywam trendy
w Ameryce, które mogą być również
przydatne w Holandii. Odniesienia do
nowych filmów czy produkcji teatralnych również dobrze się sprawdzają.
Kierownik ds. promocji powinien wiedzieć, co dzieje się w ciągu roku. Obecnie
realizowane akcje opracowałem wiele
miesięcy temu.” Przez cały dzień głowa
Verbeeka kipi od pomysłów. „Zwłaszcza,
gdy siedzę w samochodzie. Regularnie
słyszę w radio coś, co mogę wykorzystać. Wszystkie te pomysły zapisuję.
Nie każde odkrycie jest przydatne,
ponieważ niezbędne jest odpowiednie
dopasowanie do grupy docelowej
zleceniodawcy. Dobry pomysł na
promocję pasuje do chwili i odnosi
sukces w naturalny sposób. Realizacja
wymaga myślenia i organizacji. Nigdy
też nie można mnie prosić, abym dzisiaj
wymyślił akcję promocyjną na jutro.
Potrzebuję na to czasu.”
wydawał atrakcyjne kolorowe książeczki
w okresie Mikołajek, które są okazją do
wręczania dzieciom prezentów
i obchodzone są w Holandii 5 grudnia,
a w niektórych innych krajach dzień
później. Znani pisarze, komicy i artyści
napisali do nich teksty, a sławni ilustratorzy nadali im kształt i wygląd.
„Punktem kulminacyjnym była książka
Sinterklaasboek, którą napisała wyśmienita pisarka, holenderska księżniczka
Laurentien. Zwykle cieszymy się dużym
zainteresowaniem mediów, ale to
przebiło wszystko.” Innym promocyjnym
hitem była seria czterech łyżeczek holenderskiej rodziny królewskiej, gdy książę
Willem-Alexander został koronowany
na króla. Od kupującego wymagany jest
minimalny wysiłek, aby uzyskać pożądany efekt: najczęściej kupno dwóch
opakowań kawy i czasem dopłacenie
niewielkiej kwoty.
Zbieranie
Zachęcenie kupującego do zbierania
różnych przedmiotów może prowadzić
do sukcesów sprzedażowych.
Tak właśnie Verbeek wymyślił dla DE
Koffie serię mini autobusów piłkarskich wielu reprezentacji narodowych.
Powstał wokół tego ogromny szum.
Verbeek: „Gdy masz jeden, chcesz też
mieć pozostałe. W ten sposób sprzedaje się dodatkowe produkty.” Innym
aspektem promowania marki klasy
A jest stworzenie, a następnie
utrzymanie tradycji.
WAŻNE ZAGADNIENIA AKCJI PROMOCYJNEJ
4Akcja musi pasować do marki. 4 Akcja musi być wysokiej jakości, zwłaszcza
gdy dotyczy produktów klasy A. Marketingowcy muszą zdać sobie sprawę z tego,
że w tym przypadku tanie prawie zawsze oznacza drogie. 4 Akcja musi pasować
do aktualności lub bieżących wydarzeń. 4 Akcja może wykorzystać zamiłowanie
kupującego do zbierania. Jednym z przykładów jest produkcja lalek z popularnego
holenderskiego programu telewizyjnego dla dzieci (De Fabeltjeskrant). Zbierały
je dzieci, rodzice i dziadkowie. Innym przykładem są książki dla dzieci, o których
Księżniczka
była już mowa. DE Koffie nie promuje już tych książek, ale akcję z powodzeniem
Zdaniem Verbeeka akcje promocyjne
muszą być wysokiej jakości, zwłaszcza gdy dotyczą produktów klasy
A. Marketingowiec powinien w nią
zainwestować. Ta jakość ma szczególne
znaczenie w przypadku akcji promocyjnych, które Verbeek zrealizował
wspólnie ze znanymi Holendrami. I tak
na przykład przez dwanaście lat
przejęło Unilever dla promowania popularnej holenderskiej marki kiełbasy (Unox).
4 Akcja może zapoczątkować tradycję. Przykładem są koncerty The Night Of The
Proms, które przez lata sponsorowane były przez markę piwa Heineken. Heineken
już się tym nie zajmuje, ale wydarzenie nadal jest łączone z marką. 4 Akcja musi
być „skrojona na miarę”. Producent marki musi dostosować akcję promocyjną do
rodzaju sklepu klienta. Każda akcja promocyjna dla danego rodzaju sklepu musi
być niepowtarzalna. 4 Dobra akcja promocyjna musi być wyłączna dla danego
sprzedawcy.
39
Holbox I Instore only
10 czynników
sukcesu ekspozycji
według Goverta Verbeeka
Zdaniem Goverta Verbeeka ekspozycja jest ważnym
elementem akcji promocyjnych w sklepie. Poniżej
10 zasad udanej ekspozycji:
1
2
3
4
5
6
Ekspozycja musi wspierać markę
pod względem wykonania, wyglądu
i odczuć. Wydaje się to logiczne,
jednak wiele osób łamie tę zasadę.
W ułamku sekundy jasny musi być
przekaz akcji.
Ekspozycja może przekazywać tylko
jedną wiadomość. Więcej wiadomości
na jednej ekspozycji jest nie do
przyjęcia.
Dobra ekspozycja jest
„wandaloodporna” i wytrzymała.
Marketingowiec, który chce
stworzyć taką ekspozycję, musi być
przygotowany na zwiększenie budżetu
w celu zwiększenia wytrzymałości.
Ekspozycja musi być łatwa w obsłudze
dla personelu. Konstruktor musi liczyć
się z tym, że osoba, która będzie ją
rozstawiać, będzie chciała zrobić to
szybko.
Dobra wystawa ma instrukcję obsługi
dla personelu w punkcie zakupu.
Verbeek: „Na każdym opakowaniu
ekspozycji Holbox drukuje kod QR, który
daje dostęp do filmu instruktażowego,
pokazującego jak rozstawić ekspozycję.
Bardzo poręczne!”
7
8
9
10
Jeśli to możliwe, pierwszeństwo
należy dać producentowi ekspozycji,
który wypełni ekspozycję i rozstawi ją
w sklepie. Do tego potrzebna jest
stabilna ekspozycja; a takie zapewnia
Holbox.
Ekspozycję należy umieścić w pobliżu
produktu na półce. Tym samym jej
działanie wzrasta. Verbeek: „Niestety,
w sklepach wciąż można zauważyć, że
ekspozycje znajdują się daleko od miejsca,
w którym dostępny jest produkt. Tak być
nie może.”
Może być też na odwrót: regał może
wskazywać na ekspozycję. Wówczas efekt
jest podwójny.
Ekspozycja tworzy dodatkową przestrzeń
dla sprzedaży za stosunkowo niewielkie
pieniądze. Zainteresowanie ma dużą
wartość i jest środkiem do zwrócenia
uwagi na akcję promocyjną.
40
Dodatkowa karta górna
Przestrzeń na umieszczenie
produktów
2 SECOND TABLE DISPLAY®
2 Second TABLE Display® jest unikatowym
egzemplarzem wśród naszych ekspozycji z serii
2 Second Display®. Ekspozycja idealnie sprawdza
się jako stół do prezentacji produktów, a dzięki
górnej karcie produkty jeszcze bardziej przyciągają
uwagę.

Obejrzyj tutaj film
demonstracyjny
41
Nadruki z identyfikacją
wizualną firmy
Przestrzeń na prezentację
produktu
2 SECOND TABLE DISPLAY®
Ekspozycja 2 Second TABLE
Display® jest również dostępna
w kształcie elipsy. W zaledwie
2 sekundy ten owalny stół jest
gotowy do prezentacji produktów.
Przez dodanie górnej karty
produkty jeszcze bardziej rzucają
się w oczy klientów!
Podstawa
Holbox I Instore only
42
Plagiat - potwór
Etycznego zachowania ze świecą szukać
o wielu głowach
Plagiat może być tak stary jak świat, ale to nie oznacza, że można
bezmyślnie kopiować projekty i pomysły. Ten temat jest dobrze
znany europejskim celnikom, którzy każdego roku przejmują dziesiątki
milionów podrobionych ubrań, butów, płyt CD i DVD. Plagiat jest
potworem o wielu głowach, również w przemyśle. W tym wydaniu
Instore Only głos zabrało wielu ekspertów: uzdolniony adwokat w tej
dziedzinie, ekspert od marek, przemysłowiec, producent ekspozycji
i na koniec filozof.
43
N
ie tak dawno temu Europejski
Trybunał Sprawiedliwości
potwierdził, że nawet reklamowanie
plagiatu jest niezgodne z prawem.
Było to odpowiedzią na fakt, że
niektóre strony internetowe tworzyły reklamy
dla podrobionych krzeseł i innych produktów.
Wyrok Trybunału ma taką moc, że firmy oferujące
podrobione produkty poza Europą, które swoje
reklamy kierują do europejskich konsumentów,
postępują niezgodnie z prawem, a wręcz podlegają karom. Plagiat jest niedozwolony, jednak
zdarza się w wielu sektorach, czasem bezwiednie.
Również ekspozycje Holbox są często imitowane
lub kopiowane w sprytny sposób, co też jest to
formą plagiatu zabronioną przez prawo. Ale jest
to również nieetyczne, zgodnie z oceną filozofa
prof. dr. Pietera Adriaansa, odnoszącego sukcesy
biznesmena i artysty plastyka.
Uzdolniony adwokat i pisarz w tej dziedzinie, mec.
Ruby Nefkens z renomowanej kancelarii Van der
Steenhoven Advocaten z Amsterdamu, nie może
się z tym nie zgodzić, jednak bardziej zajmuje go
prawny aspekt plagiatu. Codziennie zajmuje się
tą tematyką, a na nasz wywiad przyszedł prosto
z sądu. „Sprawa dotyczy podrobionych mebli,”
wymienia jako przykład. Jego zdaniem „
w ostatnim czasie plagiat bardzo się rozwinął”,
przy czym przypomina, że obowiązują przepisy
międzynarodowe, które tego zabraniają. „Jeśli
chodzi o prawo autorskie, odpowiedni zapis
znajduje się w Konwencji Berneńskiej, która
została podpisana prawie przez wszystkie kraje
na świecie.” Na pytanie, dlaczego zjawisko to tak
przybiera na sile, odpowiada prosto: „Pieniądze.
W ten sposób zarabiane są miliardy. Dotyczy to na
przykład ubrań, mebli, a więc także - podejrzewam
- ekspozycji.” Plagiatowa burza zdaniem Nefkensa
jeszcze długo się nie uspokoi. „Dzięki Internetowi
handel został ułatwiony; to co widzimy to
jedynie wierzchołek góry lodowej.” Jednocześnie
podważa mit mówiący, że jeśli w stosunku do
oryginalnego produktu wyliczyć można siedem
różnic, o plagiacie nie ma mowy. Ruby Nefkens:
„W plagiacie nie chodzi o różnice,
a o podobieństwa. Ci, którzy podrabiają ekspozycje, powinni o tym wiedzieć.”
Prezydent
Plagiat jest więc stary jak świat: zawsze znajdą się
pozbawione kreatywności jednostki, które będą
wolały ukraść pomysł lub projekt niż samodzielnie
coś wymyślić. Czasem wynika to z lenistwa, które
nadal zdarza się w świecie naukowym. Gdy
w przeszłości naukowcy coś kopiowali, nie rzucało
się to aż tak w oczy. Ale w dzisiejszej cyfrowej erze
nic się nie ukryje. W Holandii, Niemczech
i Belgii znaleźli się profesorowie (Bruksela, Utrecht,
w Niemczech sekretarz stanu), którzy musieli
oddać swój tytuł doktorski. Prezydent Węgier, Pál
Schmidt, musiał nawet ustąpić z tego powodu.
Dla uniwersytetów kopiowanie pomysłów innych
osób jest oszustwem. W regulaminie belgijskiego
Uniwersytetu w Gandawie wprost mówi się
o plagiacie: „Przedstawienie jako oryginalny
produkt i pod własnym nazwiskiem (części) źródła
bez odniesienia.” Uczelnia wymienia również wiele
innych dziedzin naukowych. Plagiat może dotyczyć
różnych rodzajów produktów, jak tekst (ustny
i pisemny), obraz (zdjęcie, film, grafika, diagram,
figura itp.), muzyka, pliki danych, myśli i idee w ich
ostatecznej formie.
Solidny dowód
W większości krajów europejskich prawo autorskie
jest regulowane prawem. Adwokat zajmujący
się markami, mec. Arnaud Bos z kancelarii Onel
Trademarks z Weesp (niedaleko Amsterdamu),
o sytuacji w Holandii: „Zgodnie z prawem można
uzyskać ochronę swojej pracy w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim. Może to być na przykład
oryginalna ekspozycja. Rejestracja nie jest więc
konieczna, aby móc odwołać się do prawa autorskiego. Ponadto, znane jest również tak zwane
prawo do niezarejestrowanego wzoru, które
obowiązuje przez trzy lata od daty ujawnienia.
Również w przypadku niezarejestrowanego wzoru
rejestracja nie jest konieczna. Wówczas nadal
można podjąć działania przeciwko kopiowaniu
i niemal identycznym kopiom. Rejestracji wzorów
można również dokonać przez oficjalną instytucję, na przykład te działające dla Beneluksu i
Unii Europejskiej, co gwarantuje szersze prawo
do wzoru. W ten sposób można również wystąpić
przeciwko wzorom, które budzą takie samo ogólne
wrażenie. Rejestracja prawa do wzoru ma taką
Holbox I Instore only
Panel ekspertów :
Prof. dr Pieter Adriaans
Mec. Ruby Nefken
Mec. Arnaud Bos
Hans Velten
44
zaletę, że można otrzymać „potwierdzenie rejestracji” i dzięki niej bronić swojego wzoru.” Etyczny
aspekt plagiatu jest dla Bosa bardzo interesujący,
ale zwykle nie jest decydującym czynnikiem, ab
y rozpocząć lub wygrać spór. „W takich przypadkach na bok trzeba odłożyć swoje zasady, prowadzenie sprawy sądowej musi być przede wszystkim
decyzją biznesową: jaka jest szansa na wygraną i co
wygrana może przynieść.”
Maszyny
Plagiat nie zawsze musi być interpretowany
negatywnie, zdaniem Hansa Veltena, dyrektora
handlowego firmy AWL-Techniek, która ma swoje
oddziały w holenderskim Harderwijk, w Czechach
i w Chinach. Firma produkuje supernowoczesne
zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy
w dziedzinie zgrzewania oporowego, spawania
łukowego i spawania laserowego, które wykorzystywane są między innymi w światowym przemyśle
motoryzacyjnym. Velten: „W naszej branży na
45
Holbox I Instore only
Robot wykonany przez AWL. Chodzi o pewną liczbę wspólnie
pracujących robotów produkcyjnych, które łączą ze sobą elementy
samochodu - praca, która wcześniej wykonywana była ręcznie.
Inwestowanie
Holbox nie dopuszcza się plagiatu. Przeciwnie,
z biegiem lat firma opatentowała dziesiątki ekspozycji. Jednak rejestrowanie wszystkich wariantów
i modeli tworzonych dla klientów jest syzyfową
pracą. Chodzi tu o tysiące ekspozycji rocznie,
które regularnie są w mniejszym lub większym
stopniu bezmyślnie kopiowane. Jan Hol: „Chodzi
o pomysłowość i oryginalność. To jest siła Holbox.
Dlatego duże marki robią interesy z nami, a nie
z konkurencją. Każdego dnia w naszej pracowni
dwanaście osób tworzy innowacyjne projekty.
Nie bez znaczenia jest nasze motto: Great ideas.
Inwestujemy w to wiele czasu i pieniędzy, ale na
pewno nie z zamiarem, żeby nasza oryginalność
była kopiowana. Jest to wbrew wszelkim zasadom
etyki biznesu.”
Nagana
Ten pogląd podziela prof. dr Pieter W. Adriaans,
filozof, malarz, muzyk, kompozytor i odnoszący
sukcesy biznesmen, który rezyduje głównie na
portugalskich Azorach. Z tego miejsca naucza:
„Społeczeństwo, w którym mieszkamy, częściowo
określa to, co jest etyczne, a co nie. Przykład: gdy
studiowałem japońskie malarstwo, musiałem
pracować w stylu mistrza. Mistrzowi oddawało
się cześć, powtarzając jego pracę. Muzycy grający
muzykę klasyczną oddają cześć swoim mistrzom,
grając dokładnie według partytury. Istnieje jednak
różnica między kreatywną sztuką a wirtuozerią.
Kreatywna sztuka jest twórcza. Odnosi się to także
do projektów. W społeczeństwie, w którym oryginalność ma wartość, kopiowanie lub podrabianie
jest nieetyczne. Takie społeczeństwo zastanawia
się nad tym, co by się stało, gdyby wszyscy kopiowali bez ponoszenia kosztów rozwoju. Jeśli idea
ma wartość, ważne jest, aby nie była przez wszystkich kopiowana i mogła tę wartość zachować.
Zwłaszcza, jeśli kopiująca osoba jest świadoma
tego, co robi. Wówczas jest to nieetyczne zachowanie. Kto się go dopuści, łamie własne zasady
etyczne. W takiej sytuacji mamy do czynienia
z bardzo nieetycznym zachowaniem, nagannym
pod każdym względem.”
2 SECOND RETAIL DISPLAY ©
całym świecie działa garstka producentów i często
dostarczamy produkty tym samym klientom.
Zdarza się więc, że nasi ludzie udają się do
konkurencji i nieświadomie podchwytują pomysły.
Plagiat? Oczywiście zdarza się to i w naszej branży.
Często nie da się tego uniknąć. Na etapie przetargu - złożenie oferty często kosztuje nas nawet
tysiące euro - musimy poświęcić wiele naszych
tajemnic. Jeśli nie otrzymamy zlecenia, stracimy
nasze pomysły. Jest to niestety „the risk of doing
business”.” Jeśli chodzi o kwestie etyczne... z tym
Velten również ma czasem problem, ale jednocześnie zauważa: „Czasem otrzymujemy specyfikacje
od klienta, który ma je od naszego konkurenta.
Wówczas dopuszczamy się plagiatu nawet o tym
nie wiedząc. W przypadku Holbox plagiat wydaje
się oczywisty. Widać to gołym okiem! W przemyśle
jest to znacznie trudniejsze do ustalenia.”
Solidna
ekspozycja na
produkty, idealnie
nadająca się do
szybkich akcji!
46
Na
to pytanie
odpowiedzi udzieli
około dwudziestu
naukowców z kraju
i zagranicy 15 i 16
października w Hotelu
Casa 400
w Amsterdamie.
Jak
nasz
mózg reaguje
na komunikaty
marketingowe
i informacyjne
w środowisku
kupujących?
15 i 16 października
Shopper Brain
Conference
w Amsterdamie
K
ongres organizowany jest przez
stowarzyszenie Science & Business
Association (NMSBA), o którym
pisaliśmy już wcześniej w pierwszym
numerze Instore Only.
Zacznie nikt inny jak David Forbes, autor znanej
książki „The Science Of Why”, która w Stanach
Zjednoczonych sprzedawała się jak świeże bułeczki.
Program jest zróżnicowany. Uwaga zostanie
poświęcona badaniom nad wirtualnymi supermarketami największej sieci sklepów spożywczych
w Holandii, Albert Heijn. Poruszony zostanie
również temat niespodziewanie dużego wpływu
muzyki na zachowanie kupującego. Wouter Marck
z Lego wyjaśni, co neuromarketing oznacza dla
przemysłu zabawek. Globalny charakter NMSBA
zostanie wyjaśniony na przykładzie praktycznego
opowiadania Anila V. Paillai z Indii. Fakt, że nie każdy
może zostać naszym klientem, jest wnioskiem
Berta Ohnemullera, dyrektora zarządzającego
NeuroMerchendisingGroup z Frankfurtu nad
Menem, Niemcy.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.shopperbrainconference.com
Można się tam również zapisać na konferencję.
47
Holbox I Instore only
Holbox prezentuje
„przyszłość ekspozycji”
Ekspozycja witająca odwiedzających, spacer po wirtualnym
sklepie z wirtualnymi ekspozycjami - to tylko niektóre opcje,
które są możliwe dzięki iBeacons i wirtualnej rzeczywistości.
Tego wszystkiego można doświadczyć na stoisku Holbox
podczas targów FachPack 2015, jednych z najważniejszych
targów w dziedzinie rozwoju i innowacji opakowań.
R
ównież w tym roku około
1500 firm zaprezentuje
innowacje w dziedzinie
opakowań, etykietowania
i logistyki. Podczas tych
targów znajdzie się również czas
i miejsce dla forum, na którym przedstawione zostaną różne inspirujące
prezentacje i odbędą się dyskusje dotyczące trendów, partnerstw i innowacji.
Proszę spojrzeć w przyszłość i dać się
zaskoczyć podczas tragów FachPack
2015 w hali 7A na stoisku 136!
Od 29 września do 1 października,
NürnbergMesse, Niemcy.
Można nas odwiedzić w Hali 7A
na stoisku 136.
Już teraz zamów bezpłatny bilet
wstępu przez [email protected]
ŚCIANKA EKSPOZYCYJNA
Potężna
prezentacja,
kompaktowe
złożenie.
48
Żyjemy w erze cyfrowej. Nowe media stały się integralną częścią naszego
życia, a sklepy internetowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście
Holbox nie pozostaje w tyle, plasujemy się na czele stawki i jako jedna z
pierwszych firm w branży uruchomiliśmy sklep internetowy.
Holbox podbija również
rynek cyfrowy
O
d pewnego czasu przez Internet
można zamówić niewielką liczbę
ekspozycji i materiałów POP. Usługa
dostępna jest w Holandii i szybko
zostanie rozszerzona na inne kraje
europejskie. „Również na tym polu pozostajemy
liderem”, mówi szefowa administracji Holbox,
Chantal Hol. „Już dziesięć lat temu Holbox jako
jedna z pierwszych w tej branży firm oferowała
wydruk na żądanie. Już wtedy możliwe było zamawianie różnego rodzaju wydruków cyfrowych.”
Konsumenci
Chantal uważa, że usługi cyfrowe producentów
ekspozycji znacznie się rozwiną. Jej zdaniem niektóre
warianty ekspozycji z serii 2 Second Display idealnie
nadają się do zamawiania online i dalszego produkowania. „Dzięki tej usłudze ekspozycje stały się również
dostępne dla małych firm. Nasi obecni klienci na
pewno z tego skorzystają, aby móc szybko odpowiadać na trendy rynkowe. Ponieważ dobry projekt
tworzymy szybko i niedrogo”, jak mówi Chantal
i zaznacza, że dzięki tym możliwościom również rynek
konsumencki stanie się bardziej dostępny. „Wystarczy
pomyśleć o urodzinach lub rocznicach, kiedy to goście
lub rodzina pragną zaskoczyć świętujących na przykład
ekspozycją naturalnej wielkości. U nas jest to możliwe
za stosunkowo niewielką cenę.”
49
Holbox I Instore only
WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Jako współzałożyciel Store Of
The Future Holbox wyprodukuje
10 000 okularów wirtualnej
rzeczywistości Google Cardbord.
Są to kartonowe pudełka do
patrzenia, w których umieszcza się
smartfona. Na stoiskach Holbox
podczas różnych targów, o których
więcej w dalszej części tego
magazynu, można wypróbować
takie okulary
i poczuć, że chodzi się po
sklepie z produktami na
ekspozycjach.
Osobisty kontakt
Jak nikt inny Chantal wie, że sprzedaż jest kwestią osobistego kontaktu, nawet
w erze cyfrowej. Różnica polega na tym, że obecnie kontakt ten nawiązywany jest
również na drodze cyfrowej. Podobnie jest w życiu prywatnym konsumenta, który
z łatwością zamawia rzeczy przez Internet i w ten sam sposób za nie płaci. To, co odnosi
się do osób prywatnych, ma również zastosowanie na rynku. Ekspozycja nie zawsze
jest gotowym produktem. „Dlatego też wiele osób wciąż woli kontakt osobisty, który
możliwy jest dzięki programowi do czatowania w naszym sklepie internetowym.
Zawsze pojawiają się pytania, a teraz można je bezpośrednio zadawać i na nie odpowiadać. W przypadku większych lub bardziej skomplikowanych zamówień dbamy o to,
aby zleceniodawcy trafiali do odpowiednich osób.”
NOWE SPOSOBY
MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Czym jest iBeacon?
iBeacon jest w stanie z niewielkiej
odległości rozpoznać urządzenia
iOS. Dzięki temu kupującemu
przez jego smartfona można
przesyłać różne informacje
odnoszące się do zakupów.
Jak Holbox zamierza
wykorzystać iBeacon?
Holbox tworzy ekspozycje,
w które wbudowany jest iBeacon.
Daje to możliwość zapewniania
kupującym, którzy przemierzają ekspozycje, niezbędnych
informacji na temat kupowanego
produktu oraz innych
interesujących akcji
(Holbox), a to wszystko
przez ich smartfona.
50
Wielka
wędrówka ludów
René Derksen o europejskim rynku pracy
René Derksen
Czwarty wiek naszej ery zapisał
się w historii Wielką wędrówką
ludów, o czym donoszą
prawie wszystkie europejskie
podręczniki do historii.
Goci wyruszyli z północy na
południe, a w ślad za nimi
Wandalowie i Longobardowie.
Ta wielka wędrówka miała
przede wszystkim uzasadnienie
ekonomiczne. W tym tysiącleciu
coś podobnego może wydarzyć
się na europejskim rynku pracy.
Setki tysięcy Polaków opuszcza
swój kraj, tak wielu, że Polska
musi pozyskiwać tanią siłę
roboczą z Ukrainy i innych
sąsiadujących z nią krajów.
Również Hiszpanie i Włosi –
jeszcze kilka dekad temu źródło
siły roboczej w Europie – przy
wzroście gospodarczym muszą
pozyskiwać pracowników
z innych krajów. Poza Rumunią
w Europie i w innych częściach
świata mieszka i pracuje około
8 milionów Rumunów. Azjaci
przenoszą się i pracują w krajach
arabskich. René Derksen
z firmy Cervo Dienstverlening,
która zapewnia siłę roboczą dla
Holbox w Polsce, widzi jak rynek
szybko się zmienia. Wywiad
na temat europejskiego rynku
pracy.
W
edług danych holenderskiego Centralnego Biura
Statystycznego w Holandii pracuje około 150 000 *)
Polaków, w pewnej odległości za nimi plasują się Bułgarzy
oraz Rumuni. W Niemczech liczby te są znacznie większe
od czasu otwarciu granic w Europie. Liczby w Europie są
zbliżone do tych w Holandii, gdzie Polacy wciąż stanowią większość. 30%
ogółu populacji Holandii stanowią osoby zarejestrowane. 70%
z nich pracuje za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej lub agencji
pośrednictwa pracy, 58% to mężczyźni, reszta to kobiety. Ze średnią wieku
wynoszącą 32 lata polscy pracownicy są najmłodsi w Europie, co zdaniem
René Derksena (45) z Cervo Dienstverlening stwarza perspektywę dla
całej Europy. Jego firma specjalizuje się w delegowaniu pracowników,
wśród nich setek Polaków do Holandii. Derksen: „Europa starzeje się w
szybkim tempie, a przyrost naturalny wśród młodych ludzi jest ograniczony.
Wraz ze wzrostem gospodarczym coraz trudniej będzie znaleźć dobrych
pracowników.”
Derksen stoi na czele kilku firm działających na rynku pośrednictwa pracy.
Należy do nich również Cervo, z oddziałami w Holandii, Belgii, Niemczech
i Polsce. W Polsce Cervo ma trzy oddziały, między innymi w Gliwicach, gdzie
Holbox ma swoją fabrykę. Cervo zapewnia Holbox około 50 pracowników
rocznie, aby Holbox w szczytowych momentach szybko mogło dysponować
dużą liczbą pracowników. Na liście płac Cervo znajduje się prawie 1850
osób, z czego imponujący procent stanowią polscy pracownicy. W Holandii
pracują w branży logistycznej, produkcyjnej, hotelarskiej i gastronomicznej.
Przy czym Cervo (łaciński rzeczownik oznaczający pracowitość) nie zapewnia
żadnych polskich pracowników dla Holbox w Holandii. Dla dostawcy ekspozycji z Echt pracują Polacy, ale są oni zatrudnieni na stałe.
Doświadczenie Derksena w dziedzinie mobilności zatrudnienia sięga już
prawie 25 lat. „Pochodzę z rodziny o rolniczych korzeniach, zajmującej
się hodowlą drobiu. Mieliśmy 60 000 kur niosek, co niosło ze sobą bardzo
dużo ciężkiej pracy, z którą sami sobie nie radziliśmy. Dlatego też czasem
*) Jest to oficjalna liczba podawana przez holenderskie agencje pracy tymczasowej bona
fide. Według różnych źródeł liczba ta wzrośnie o ponad 100 000 w związku z działalnością
nieuczciwych pracodawców. Jest to tendencja, która będzie odnosić się do całej Europy
Zachodniej. Pozostałe źródła: Centraal Plan Bureau/CBS
51
zatrudniałem znajomych, dzięki czemu szybciej
wykonywaliśmy obowiązki. Zauważyli to okoliczni
hodowcy drobiu i pytali mnie, czy i im mogę
pomóc. Zatrudniłem więc jeszcze więcej znajomych i zanim się zorientowałem miałem już oficjalną firmę specjalizującą się w sektorze hodowli
drobiu.” Przez wiele lat interesy szły dobrze, aż
do czasu przerażającej epidemii ptasiej grypy.
Wtedy właśnie Derksen musiał szybko szukać
nowych rynków. Już wcześniej przejął działalność
holenderskiego biznesmena, który specjalizował
się w tymczasowym zatrudnianiu i delegowaniu
polskich pracowników. Derksen poszedł jeszcze
dalej. Powstał oddział w niemieckim mieście Kleve,
wobec którego biznesmen z Didam miał duże
oczekiwania. W Holandii Cervo ma cztery oddziały,
udziały w agencji pośrednictwa pracy Lost Minute,
która koncentruje się na branży technicznej oraz
trzy oddziały w Polsce, w Gliwicach, w Gdańsku
i w Warszawie. Lost Minute nie ma swoich
oddziałów w Polsce, ale Cervo ma – pod nazwą
Derksen Polska.
Holbox
Czas
Z biegiem czasu polscy pracownicy stali się drożsi
w porównaniu z ubiegłymi latami. Zdaniem
Derksena nawet drożsi niż siła robocza z Europy
Zachodniej. „Zatrudnienie takiego pracownika
dużo kosztuje. Jako firma bona fide potrzebujemy kosztownych zezwoleń i świadectw, mamy
dużo papierkowej roboty, zapewniamy transport
z i do Polski oraz dbamy o odpowiednie warunki
Czy wiecie,
że Polska ma ponad
38 milionów mieszkańców
na obszarze 311 888 km2
i że polska gospodarka
w ciągu ostatnich 25 lat
odnotowała wzrost
o 30%?
mieszkaniowe. Zwłaszcza to ostatnie uważam
za bardzo ważne. Ci ludzie opuszczają swoje
domy i wyjeżdżają do innego kraju, próbując
związać koniec z końcem. Bardzo to podziwiam.”
Stosunkowo wysokie koszty, zdaniem Derksena,
wynikają z tego, że Polacy pracują bardzo ciężko,
są uczciwi i nie nadużywają zwolnień chorobowych. „Mają wyjątkową mentalność
i są gotowi pracować długo, ciężko, a czasem
nawet wykonywać bardzo niewdzięczne
zadnia”, chwali swoich polskich pracowników.
Reemigracja
To, że w przyszłości w dziedzinie mobilności
zatrudnienia w Europie zajdą niezbędne
zmiany, jest dla niego oczywiste. „Wraz ze
wzrostem europejskiej gospodarki w Europie
Zachodniej wkrótce zacznie brakować rąk do
pracy. Dobrze zatem, że granice zostały
otwarte, zwłaszcza dla pracowników
z Europy Wschodniej. W nadchodzących
latach będą nam oni bardzo potrzebni,
również dlatego, że wielu Polaków wraca
do ojczyzny.” O tym jest głęboko przekonany.
Więcej informacji: www.cervo-dienstverlening.nl
SPECJALNA EKSPOZYCJA
Relacje z Holbox można zawdzięczyć znajomościom. Derksen dowiedział się od znajomego
z holenderskiej prowincji Limburgia, że Holbox ma
swój oddział w Gliwicach. René Derksen: „Jan i ja
spotkaliśmy się tam. Obejrzałem trzy fabryki, które
mają naprawdę wspaniałą lokalizację produkcyjną.
Firma Holbox potrzebowała znacznej i elastycznej
siły roboczej. Zasada często sprawdzająca się
w branży ekspozycji to „wszystko albo nic”.
My natomiast jesteśmy w krótkim czasie w stanie
zapewnić dobrych pracowników, w razie potrzeby
nawet dziesiątki dziennie. Dokładnie to, czego
Holbox potrzebuje. Szybko i z powodzeniem
przeszliśmy do interesów.”
Holbox I Instore only
Ekspozycje jako
przyciągające
uwagę źródło
informacji.
52
SKŁADARKO-SKLEJARKA DO PUDEŁEK
Jest to nie tylko ciekawa nazwa, ale
przede wszystkim niezastąpione ogniwo
w dążeniu Holbox do dalszego rozwoju.
Marcin Majchrzak, kierownik oddziału
w polskich Gliwicach, opowiada o nowej
maszynie.
INMATECH MPG 1750-4P
Składarko-sklejarka do pudełek Holbox
OPAKOWANIE
WIZJA opakowana w
Opakowanie
wyposażone w nowy
system automatycznego blokowania,
nadaje się do obróbki
przez tę składarko-sklejarkę do
pudełek.
Holbox zauważa rosnące zapotrzebowanie
na innowacyjne ekspozycje i odpowiada na
nie poprzez rozmaite inwestycje. W ubiegłym
roku do użytku oddana została druga maszyna
arkuszowa, natomiast na początku 2015 roku
przyszła kolej na nowoczesną maszynę do
laminowania, już trzecią. Na kolejnym etapie
rozwoju nowa składarko-sklejarka do pudełek
gra główną rolę. Maszyna trafiła do polskiego
oddziału w Gliwicach i daje Holbox jeszcze
większe możliwości na rynku opakowań.
Ponieważ poza świetnymi ekspozycjami
rodzinny interes w Echt oferuje również
opakowania. Opakowanie napędzające sprzedaż
odgrywa kluczową rolę we wprowadzaniu
produktów na rynek. Poza ochroną produktów
opakowanie stanowi ważny element komunikacji z klientem. Holbox jak nikt inny umie
połączyć te czynniki.
Marcin opowiada, że nowa maszyna radzi sobie
zarówno z opakowaniami trzypunktowymi,
czteropunktowymi, sześciopunktowymi, jak
również z opakowaniami z automatyczną
blokadą. „Takiej maszyny w Holbox jeszcze nie
było, nawet w Echt. Rzeczy, które wcześniej
musieliśmy zamawiać, teraz możemy produ-
53
inwestycje
kować we własnym zakresie.” Gwarantuje to, że
Holbox może jeszcze mądrzej i skuteczniej działać
na rynku opakowań. „Nawet tu, w Polsce, daje
nam to szansę na wprowadzenie na rynek nowych
produktów. Więc jeśli mówimy o dalszym rozwoju
firmy, na pewno jest to ważny krok.”
SKŁADARKO-SKLEJARKA
DO PUDEŁEK
Co oznacza ta nazwa?
Składarko-sklejarka do pudełek
robi dokładnie to, co podpowiada
jej nazwa. Maszyna składa i skleja
karton do pożądanej formy.
Holbox I Instore only
54
OPAKOWANIE
Wzmacnia
marketing
produktu
Czy wiedzieliście,
że nowe logo Holbox
łączy tradycyjne
założenia przedsiębiorstwa z innowacyjnym
charakterem motto firmy
„Great ideas”.
Wrzesień 2015
Numer 3
INFORMACJA OD WYDAWCY
Instore only to publikacja firmy Holbox B.V.
Loperweg 8, 6101 AE Echt, The Netherlands
T +31 (0)475 56 9595
E [email protected]
I www.holbox.pl
Redakcja
Juliette Cober
Patricia Damen
Jesper Kuijpers
Redakcja końcowa
Jan Hol
Dick W.A. Maes Broekema
Dyrektor artystyczny
Wendy Coopmans
Claudia Coppen
Zdjęcia
Paul Rous
Dick W.A. Maes Broekema
My Beam
Store of the Future
Universiteit Salamanca
W pracach nad magazynem udział wzięli
Popai Benelux Rotterdam, The Store of the
Future, Broad Communications Company BV,
Cervo, Uniwersytet w Salamance, My Beam
Druk
Magazyn Instore only został wydrukowany
w pełnym kolorze z połyskiem na naszej
maszynie drukarskiej KBA Rapida 164.
Niektóre strony pokryto specjalnym lakierem.
Jakość papieru
Okładka: Maxigloss, 250 g
(w pełni satynowany)
Strony wewnętrzne: Maxigloss, 150 g
(w pełni satynowany)
Nakład
20 000 egzemplarzy w pięciu językach
Żadna z części niniejszej publikacji nie
może być przenoszona ani w żaden sposób
powielana bez pisemnej zgody wydawcy.
Mimo, że magazyn Instore only przygotowany został z najwyższą starannością, firma
Holbox BV nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne nieścisłości w niniejszym wydaniu.
Holbox BV nie jest odpowiedzialny za działania
osób trzecich, które mogą w dowolny sposób
wynikać z lektury tej publikacji.
Holbox Poland Sp. z o.o.
ul. Leonarda da Vinci 5, 44-100 Gliwice, Poland
T +48 (0)32 775 30 40 | F +48 (0)32 775 30 41
[email protected] | www.holbox.pl

Podobne dokumenty

Platforma Neuromarketing

Platforma Neuromarketing czysto naukowej są dwa artykuły publikowane w naszym magazynie “Instore only” o dwóch holenderskich naukowcach o nazwiskach Sloot i Quix, którzy prowadzą pogłębione badania na temat konsumentów i i...

Bardziej szczegółowo