TARG O RYNECZEK T B YŃCA”

Komentarze

Transkrypt

TARG O RYNECZEK T B YŃCA”
reklama
Tygodnik Bezpłatny
Czwartek 20.08.2015 r. Nr 1(1).
Nakład 10 000 szt.
ŃCA”
Y
Z
R
A
B
R
A
B
“CZUŁY
NIE 12.
Y
Z
S
E
Z
R
B
E
Z
W SZC
str
CZEK
E
N
Y
R
O
G
R
A
T
reklama
STR.2.
reklama
2
kurierzamojski.pl
WAŻNE TELEFONY W ZAMOŚCIU
Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Nowego Kuriera Zamojskiego”. Jest to
tygodnik dotyczący wydarzeń z Zamościa i okolic. Każdego dnia szukamy
pozytywnych wydarzeń w naszym mieście, informujemy o nich na stronie
www.kurierzamojski.pl oraz na naszym fanpage’u na Facebooku. Tygodnik będziecie
Państwo mogli otrzymać nieodpłatnie od naszych kurierów na ulicach Zamościa.
Zespół Redakcyjny Nowego Kuriera Zamojskiego
artykuł sponsorowany
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
Co dalej z Zielonym Ryneczkiem?
O
Własny prąd- czy to się opłaca?
O
d jakiegoś czasu często słyszane
są reklamy firm zajmujących się
Odnawialnymi Źródłami Energii. Postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie
inwestycja w panele słoneczne wytwarzające prąd ze słońca, jest opłacalna.
W związku z tym postanowiłem zasięgnąć informacji w miejscu, które dla
każdego z nas jest pierwszym skojarzeniem z energią elektryczną. Podczas
rozmowy telefonicznej z pracownikiem
PGE Dystrybucja S.A. w Zamościu, dowiedziałem się, że od czasu wejścia
w życie nowej ustawy o OZE, nie ma
już żadnych problemów z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci.
Przedstawiciel dystrybutora zastrzegł
jednak, iż montaż musi wykonać firma
posiadająca odpowiednie uprawnienia
oraz doświadczenie. Krótko mówiąc
nie ma możliwości, aby jakiś domorosły elektryk kupił sobie chińskie panele
w internecie i sam je sobie zmontował;
takie instalacje nie zostaną przez PGE
odebrane. Uzyskałem również informację, że wszystkie istniejące do tej pory
instalacje od 01 stycznia 2016 zostaną
objęte tzw. net- metteringiem czyli
bilansowaniem. Oznacza to, że każdą
kWh oddaną do sieci w okresie nadprodukcji energii, będziemy mogli odebrać
w okresie niedoboru. Mówiąc prościej
całość energij jaką wyprodukuje nasza
instalacja w ciągu półrocza, (raz na pół
roku dostajemy rozliczenie) będzie do
naszej dyspozycji. Po rozwianiu moich
wątpliwości przez pracownika PGE dystrybucja Zamość postanowiłem udać
się do firmy, która zajmuje się sprzedażą
i montażem paneli fotowoltaicznych do
produkcji prądu. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że najwięcej instalacji w naszym regionie oddała do użytku firma
GOLDSUN z Zamościa. Udałem się do
siedziby firmy przy ul. Namysłowskiego
8, aby móc na własne oczy zobaczyć
instalację fotowoltaiczną. Pracownik firmy był na tyle miły, że za zgodą szefa,
zabrał mnie na miejsce istniejącej instalacji przy ul. Włościańskiej w Zamościu tam naocznie mogłem przekonać
się, jak działa taki system. Zobaczyłem
zestaw 4 kilowaty czyli 16 paneli umiejscowionych na dachu domu jednorodzinnego. Taka instalacja ma w założeniu wytworzyć 4 000 kWh w ciągu roku.
Pracownik firmy GOLDSUN zaznaczył,
że przy nasłonecznieniu jakie mamy
w woj. lubelskim z pewnością będzie to
więcej niż 4 000 kWh. W skład instalacji
wchodził jeszcze falownik, który nie tylko przetwarzał prąd, ale też monitował
pracę instalacji, a nawet pokazywał na
wyświetlaczu ilość kWh wytwarzanych
w danej chwili, w danym dniu.
Reasumując, po tym, co zobaczyłem,
usłyszałem i obliczyłem, inwestycja
w gniwa fotowoltaiczne jest opłacalna
i zwraca się w 6-7 lat mając na uwadze
obecne ceny energii (nie zapominajmy
jednak, że cena za każdą zużytą kWh
stale rośnie). Mogę więc z czystym sumieniem zachęcić Państwa do zainteresowania się inwestycją w Odnawialne
Źródła Energii.
matel ■
Wydawca: Agnieszka Ciurysek Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji: Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:[email protected]
tel.669 665 366
d kiedy z początkiem maja
tego roku, udostępniono
mieszkańcom teren Zielonego
Ryneczku minęło już kilkanaście tygodni. W tym czasie, z inicjatywy Urzędu Miasta odbyły
się tam cykliczne tematyczne
spotkania. Był już targ staroci,
targ śniadaniowy, piknik sportowy, a na najbliższą niedzielę
zaplanowano maraton gier.
Każdy z pomysłów miał swoich licznych zwolenników, byli
też przeciwnicy takiego wykorzystania Zielonego Ryneczku.
Wszystkie inicjatywy oczywiście doceniamy, ale tydzień ma
siedem dni i poza niedzielnymi
wydarzeniami ten odrestaurowany teren przy ulicy Bazyliańskiej stoi całkowicie pusty. Niekiedy służy jako „dziki” parking.
Z inicjatywy mieszkańców
miasta na facebooku powstał
projekt wspólnego szukania
pomysłu na Zielony Ryneczek
w pozostałe dni tygodnia.
Redakcja Nowego Kuriera Zamojskiego ogłosiła konkurs
dla mieszkańców. Każdy może
zgłosić swój pomysł. Kreatywnych ludzi w Zamościu jest
mnóstwo, dlatego uważamy, że
wspólnie jesteśmy w stanie wypracować nie jedną, nie dwie,
ale kilka atrakcyjnych propozycji.
Na Państwa sugestie, pomysły i wizje czekamy do końca
sierpnia na naszym Facebooku
facebook.com/kurierzamojski
i poczcie e-mail: [email protected]
Wyniki konkursu zostaną przekazane do Urzędu Miasta. Na
autora najciekawszej propozycji czeka smakowita kolacja
w Skarbcu Wina.
AKTUALNOŚCI
3
kurierzamojski.pl
84 639 33 29
Prokuratura
Rejonowa
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Młodzieżowa Rada Miasta Zamość
W
dniach 7 - 9 września 2015r. będzie
miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie. Młodzieżowa Rada Miasta Zamość
organizuje ZamMUN (Zamość Model United
Nations). Jest to ogólnopolska anglojęzyczna symulacja obrad ONZ, skierowana do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wie-
lu miastach Polski są to już często cykliczne
konferencje, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Przez organizację MUNa Młodzi Radni chcą pokazać, że
„Perła Renesansu” jest pięknym i otwartym
na młodzież miastem. Robert Kuraszkiewicz
- Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Zamość jest wdzięczny za zaangażowanie
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania. Jak mówi, projekt spotkał się z dużym
zrozumieniem ze strony władz lokalnych,
które okazały wsparcie i sympatię. Zyskał
również przychylność osób prywatnych, co
jest niezwykle istotne dla powodzenia tej
i kolejnej edycji obrad ONZ w Zamościu.
Nowy Kurier Zamojski objął patronat medialny nad tym ambitnym przedsięwzięciem.
Będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach do obrad oraz ich przebiegu.
■
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
Skorzystaj z BEZPŁAT- wykonywane też badanie
NEGO BADANIA ULTRA- przezciemiączkowe u nieSONOGRAFICZNEGO
mowląt. Badania będą wykonywane w dniach 7-10
Roztoczańska
Szkoła września.
Ultrasonografii prowadzi Od 26 sierpnia możliwa
rejestrację na bezpłat- będzie rejestracja telefone USG PŁUC dla osób niczna:
dorosłych z chorobami 84 638 80 90
płuc, opłucnej oraz po 84 638 80 91
przebytym urazie że- 84 638 55 12
ber. Badania odbędą się Zachęcamy
do
skow weekend 5-6 września. rzystania z możliwości
Rodzice mogą zapisać wykonania
wartościoswoje DZIECI w wieku wego badania na wyklasy sprzęcie
przedszkolnym i szkolnym sokiej
na bezpłatne badanie usg ultrasonograficznym.■
brzuszka i tarczycy. Będzie
Biuro ogłoszeń i reklamy: Tomasz Krywionek
[email protected]
tel.730 210 777
Za treść ogłoszeń i reklam Redacja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych
Druk: Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
osobowych laureatów konkursów i krzyżówek.
Wzór na konkurencję
Garnizon świętował
W
dniu poświęconym obchodom Święta Wojska Polskiego
odbyły się uroczystości z udziałem
dowództwa i żołnierzy 3 batalionu
zmechanizowanego w Zamościu. W
obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz oraz delegacje i poczty
sztandarowe jednostek mundurowych z Zamościa.
Po mszy w parafii wojskowej de-
W
tym roku po raz pierwszy turyści i mieszkańcy będą świadkami rekonstrukcji wydarzeń z 1920,
kiedy to Gen. Bołtuć wraz ze swoimi
filada Garnizonu Zamość na czele
z Orkiestrą Wojskową przeszła ulicą
Piłsudskiego do Rynku Starego Miasta. Część oficjalną zakończyła salwa
honorowa, a po niej żołnierze zaprezentowali pokaz musztry paradnej oraz widowiskowy pokaz walki
wręcz. Uroczystości zakończyła parada wszystkich zgromadzonych na
placu Rynku oddziałów.■
wojskami stawiał opór bolszewickiej
1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. 22 i 23 sierpnia na Starym
Mieście będzie można zobaczyć,
jak działała Komisja Werbunkowa,
a nocą spotkać patrole wojskowe.
Główna inscenizacja rozpocznie się
23 sierpnia o godzinie 11.00 przy
furcie wodnej II Bastionu. Patronat nad uroczystościami sprawuje
Prezydent Miasta. Trudu organizacji podjęło się Stowarzyszenie
„Zamość 1920” we współpracy ze
Stowarzyszeniem „Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku
Ułanów Wielkopolskich”
■
11
sierpnia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs z programu
Polska Wschodnia.
Obecnie jest tendencja wśród
przedsiębiorców na wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego
w procesie tworzenia nowych projektów czy usług. Barierą są tu jednak wysokie koszty z tym związane.
„Wzór na konkurencję” to działanie
skierowane do małych i średnich
firm 5 województw Polski Wschodniej, w tym oczywiście lubelskiego.
Celem tego działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw
w zakresie wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w tworzeniu nowych produktów i usług,
z którymi mogą wejść na rynek.
Wzornictwo przemysłowe to najmłodsza z dziedzin projektowania,
współgra z produkcją, konsumpcją
i kulturą, dzięki czemu wpisuje się
w strategię rozwoju gospodarczego.
Maksymalna wartość dotacji, jaką
może otrzymać firma w pierwszym
przygotowawczym etapie to 100
tys. zł. Tę kwotę pochłonie audyt
wzorniczy, czyli analiza specjalistów oceniająca strategię, możliwości rynkowe, technologię i możliwości produkcyjne danej firmy.
Jeżeli po tejże weryfikacji otrzyma
odpowiednie noty i będzie chciała
wprowadzić swój nowy produkt na
rynek, może ubiegać się o znacznie
większe sumy. W kolejnym konkur-
reklama
sie będzie można uzyskać nawet
3 mln zł dotacji.
Wnioski będą przyjmowane od 20
października do końca roku. Wszystkie szczegóły dotyczące instytucji
finansującej oraz regulamin składania wniosków znajdują się na stronie
www.polskawschodnia.gov.pl
Na terenie Zamojszczyzny działają liczne zakłady produkcyjne na
przykład z branży meblarskiej, stolarskiej, czy chociażby jubilerstwo,
które z pewnością sprostałyby wymogom programu. Dzięki temu
programowi nasze rodzime przedsiębiorstwa mają szansę zyskać
ogromną przewagę konkurencyjną.
■
reklama
4
kurierzamojski.pl
AKTUALNOŚCI
ież
z
d
ło
m
a
w
o
k
in
z
Nietu
N
a scenie Rynku Wielkiego w minioną
niedzielę odbył się Turniej FreeStyle Football,
zorganizowany przez zamojskie stowarzyszenie
Wszystko Gra. Imprezę
rozpoczął pokaz akrobatyki sportowej i Free Run
zamojskiej grupy Stunt
Movements. Jak wyjaśnia Mateusz Mokrzyński, koordynator SM „Free Running to sztuka
poruszania się w sposób
efektowny, w warunkach
sztucznych i naturalnych, w których free runner (osoba trenująca free
run) wynajduje przeszkody i wykorzystuje je
do kreowania własnych
akrobacji, ewolucji.” Ci
Młodzi ludzie, ogarnięci
pasją, trenują w grupie
15 osobowej, wykorzystując infrastrukturę miasta. Parkour, Free Run
i akrobatyka to ich pomysł na życie.
Ewolucje, które zaprezentowali na
Rynku wzbudziły w zgromadzonych
tłumnie widzach niekwestionowany
podziw. W programie akrobatycznym ułożonym specjalnie do pokazu
na Turnieju FreeStyle Football „latali”
Tomek Juzwa, Wojtek Pryjma, Bartek
Nogas, Grzegorz Rabiega, Michał Saliński i Mateusz Mokrzyński.
Świetną oprawę muzyczną zapewnił Nasty Groove, również z Zamościa.
Wysoko ustawioną poprzeczką na
rozpoczęcie zmagań turniejowych
był występ Zamościanina Michała
Rycaja, który jest Mistrzem Świata
z 2013 roku, aktualnym Wicemistrzem Europy (Bruksela, 2014r.) oraz
dwukrotnym Mistrzem Polski (2011,
2014 roku).
Trzeba zaznaczyć, że właśnie w Zamościu odbyły się pierwsze w historii Mistrzostwa Polski Kobiet we
Freestyle Football. Swoje umiejętności zaprezentowały: Agnieszka
Mnich, Kalina Matysiak, Magdalena
Wrzosek i Martyna Gaworek.
W Turnieju we Freestyle Football
Mężczyzn wzięli udział: Adrian Duszak, Daniel Mikołajek, Dawid Koczur, Jaromir „JRK” Poprawa, Karol
Angerman, Konrad Dybaś, Łukasz
Chwieduk, Marcin Kaczmarek, Mateusz Sieja, Paweł Kwit, Paweł Wierz-
chowski, Piotr Bujak, Robert Guzik,
Stanisław Kościelny, Stanisław Wysowski, Szymon „Szymo” Skalski.
Przerwy pomiędzy konkurencjami
zagospodarował Tajemniczy Janek
- niezwykły sztukmistrz z Lublina
oraz zamojski Teatr Ognia Utopia.
Na zakończenie na scenie pojawił
się zamojski zespół The Fake Group,
w którym na gitarze gra Michał Rycaj.
Zespół zaprezentował 10 autorskich
rockowych kawałków.
Zamojska młodzież udowodniła, że
potrafi działać, organizować, że ma
coś ważnego do powiedzenia. Oby
więcej takich projektów w naszym
mieście.
■
reklama
6
AKTUALNOŚCI
kurierzamojski.pl
AKTUALNOŚCI
7
kurierzamojski.pl
M
inisterstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów, zgłoszonych do konkursu, który ma na celu
wspieranie samorządów przygotowujących
programy i podejmujących działania w zakresie rewitalizacji miast.
Do konkursu zgłosiło się 240 samorządów,
po I etapie wyłoniono 57 miast, a Zamość
uplasował się wysoko na szczycie tabeli.
Miasto Zamość zgłosiło projekt: Zamojska
Akademia Rewitalizacji – przez aktywność
do rozwoju, a po weryfikacji przyznano 292
punkty, co daje drugą lokatę. Przed Zamościem o dwa punkty wyżej jest tylko Gmina
Wrocław z projektem „4 Kąty na trójkącie”.
Do dalszej rywalizacji o fundusze zostali
zakwalifikowani również bliscy „sąsiedzi”
Zamościa. Gmina i Miasto Biłgoraj na miejscu 38 z projektem „Zielony Biłgoraj - miasto przywrócone mieszkańcom”. Gmina
Miejska Hrubieszów zmieściła się jeszcze
w liście rankingowej na 55 miejscu i będzie
walczyć o pieniądze na sfinansowanie projektu „Otwórzmy Bramę Europy na Wschód
- ożywienie społeczno-gospodarcze Miasta
Hrubieszów”
Rozdano nagrody
N
a zakończenie „Spotkań z historią”
odbyła się uroczysta Gala Finałowa
3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego,
którą poprowadziła prezenterka TVP Anna Popek.
Spośród 49 filmów zgłoszonych do
festiwalowego konkursu filmu dokumentalnego i reportażu jury w składzie:
prof. Tadeusz Kowalski, prof. Zbigniew
Zaporowski, prof. Stanisław Pastuszka,
wyłoniło zwycięzców. Laureatom zostały wręczone statuetki „Perła Renesansu”.
Autorem projektu statuetki i wykonawcą jest Bartłomiej Sęczawa, zamojski artysta rzeźbiarz.
W kategorii reportaż, zwycięskim
obrazem został „Kasanci z Jaty” Marii
Wiśnickiej. Wyróżnienia trafiły do Jacka Janczarskiego za „Sokratesa”. Jest to
reportaż poświęcony Sokratesowi Starynkiewiczowi – rosyjskiemu generałowi pełniącemu obowiązki prezydenta
Warszawy w latach 1875-1892. Drugim
wyróżnieniem uhonorowano „Historię
brudu” -reportaż o higienie – od czasów
starożytnych Greków i Rzymian.
Nagrodę główną za najlepszy dokument otrzymał film „Jeżeli zapomnimy
o nich” Adama Sikorskiego. Wyróżnienie w tej kategorii to „Jaster”. Tajemnica
Hela” Małgorzaty Walczak i Marka Pawłowskiego - film o tragicznym losie niesłusznie posądzonego o zdradę bojownika oddziałów specjalnych Kedywu AK
Stanisława Jastera, ps. Hel.
Nagrodę publiczności 3. Zamojskiego
Festiwalu Filmowego zdobył film dokumentalny - „Sieroty Wołynia - Córki
„Modelowa Rewitalizacja”
- szansa na pieniądze dla miasta
Zamościa” Macieja Wojciechowskiego.
W kategorii najlepszego reportażu,
publiczność wybrała „Pomnik trwalszy
od spiżu. Komarów 1920” Przemysława
Bednarczyka.
Przyznano GrandPrix Festiwalu za
szczególne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej. Z rąk Prezesa TVP
Historia, Tadeusza Doroszuka nagrodę
odebrał reżyser Jerzy Hoffman.
Na zakończenie gali z energetycznym
koncertem wystąpił folkowy zespół
Brathanki. W repertuarze znalazły się
zarówno kultowe utwory Brathanków jak „Heniek” czy „Czerwone Korale”, ale również ciekawe aranżacje
pieśni patriotycznych.
■
O
d niemal dekady Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” popularyzuje swoimi
działaniami pamięć o ostatniej
i jednocześnie największej bitwie konnicy w XX-wiecznej
Europie. 1. Armia Konna Siemiona Budionnego starła się
i została pokonana 31 sierpnia
1920 roku pod Komarowem
przez 1. Konny Dywizjon Jazdy
płk. Juliusza Rómla. Wydarzenia spod Komarowa świadczą
o doskonałej strategii polskiego dowództwa. Pokonanie
Budionnego pod Komarowem
i obrona Zamościa ocaliły ówczesną Europę przed zalewem
bolszewików. Każdego roku pa-
Galeria powstała dość przypadkowo. Po otwarciu kawiarni na parterze budynku zostawiłam „puste ściany”, które czekały na umocowanie
na stelażach specjalnych foto-tapet.
Niestety przygotowania
się przeciągały, a ściany były puste.
Pewnego razu odwiedził nas znajomy męża i w wyniku dyskusji na te-
Śniatyckiej odbędą się 6 Manewry Komarowskie i Święto
Kawalerii Polskiej, będące jednocześnie planem programu
Bogusława
Wołoszańskiego.
W niedzielę 30 sierpnia od godziny 9.00 można będzie zwiedzać obóz kawalerzystów. Oficjalne obchody zainauguruje
msza święta o godz. 10.00, po
której rozpoczną się obchody
Święta Kawalerii.
Najważniejsza część, widowisko historyczne przedstawiające wybrane epizody bitwy
komarowskiej rozpocznie się
o godz. 13.00
■
W drugim etapie samorządy otrzymają
wsparcie edukacyjne ze strony MIiR. Zespoły
ekspertów wraz z władzami miasta przygotują właściwe wnioski o przyznanie dotacji.
Mają na to cztery miesiące, czyli w grudniu
już powinniśmy poznać szczegóły. Na dofinansowanie może liczyć tylko 20 jednostek
samorządowych, najwyżej ocenionych,
mających najlepszy projekt rewitalizacyjny.
Przygotowana dokumentacja, będzie wzorem dla innych miast realizujących projekty
rewitalizacyjne.
Projekt rewitalizacji Akademii Zamojskiej
kosztował 50 tys. zł. Przywraca on gmachowi przy ul. Akademickiej (zarówno elewacjom, jak i wnętrzom) XVIII-wieczny wygląd,
który pozwoli na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa terenu wokół gmachu.
■
Sensjacje XX wieku pod Komarowem
Z
amojskie Stare Miasto na
kilka dni zaroiło się od członków grup rekonstrukcyjnych
i bractw z całej Polski a także
Ukrainy, Białorusi i Węgier. Wielobarwna brać kozacka, rycerska, licząca blisko 250 osób,
zjechała do Hetmańskiego
Grodu, by wziąć udział w inscenizacji widowiska historycznego „Największe Wiktorie
Jana Zamoyskiego”.
Obrazy nitką malowane
mat ciężko
postępujących prac
„w ys t ro j o wych” rzucił
propozycję
„skombinowania” pomocy. Tak
poznaliśmy
się z Panem
Antonim
Omiotkiem,
którego
pierwsze
prace stały się wystrojem naszej kawiarni, nadając jej specyficzny klimat. W czasie rozmów Pan Antoni
wspomniał, że ma w domu sporo
swoich prac. Wówczas pomyślałam,
by zorganizować wystawę. Tak zrodziła się idea prowadzenia galerii
sztuki.
sjonaci historii bitwy komarowskiej organizują rekonstrukcję
wydarzeń z 1920 roku, by pokazać światu jak ważne dla naszej
historii są te wydarzenia. Bitwa
pod Komarowem cały czas
niezasłużenie pozostaje w cieniu Bitwy Warszawskiej. W tym
roku, w 95 rocznicę zwycięstwa
nad bolszewikami ma być nieco inaczej, gdyż na polu bitwy
powstanie jeden z odcinków
„Sensacje XX wieku” Bogusława
Wołoszańskiego. Program wyemituje Telewizja Polska oraz
National Geographic Channel. Wiedza pójdzie w świat.
27 - 30 sierpnia na terenie niegdysiejszych walk w Wolicy
Kryteriami oceny zespołu eksperckiego
były: sposoby kształtowania przestrzeni
miejskiej, warunki mieszkalnictwa, proces
uczestnictwa mieszkańców w życiu spo-
łecznym, politycznym i publicznym miasta.
Istotnym punktem oceny ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego czy ożywienia gospodarczego. W ocenie bardzo liczył się pomysł projektu i to czy
jest on zgodny ze strategią miasta, został
przewidziany w budżecie, czy zaplanowano
działania zmierzające do wdrażania i promocji zgłoszonego pomysłu.
Wcześniej salę na piętrze chciałam
wynajmować na cele szkoleniowe,
na pokazy, spotkania. Nowy pomysł
sprawił, że mogłam robić coś nowego, bardziej otwartego dla wszystkich i właściwie od razu. Rozpoczęliśmy od wystawy prac Antoniego
Omiotka. Na przygotowanie wszystkiego mieliśmy niecałe dwa tygodnie. Śmialiśmy się, że przygotowania czegoś właściwie „na wariackich
papierach” nie może się udać, ale
chyba nam się udało. Cały
czas rozwijamy nasze plany dotyczące galerii, wystaw. Wsparciem, radą
i pomocą służą mi pan Antoni Omiotek oraz pani Gabriela Korkosz.
28 czerwca o godz. 17.00 odbyło
się uroczyste otwarcie „Małej Galerii Roztocza” z wystawą Antoniego
Omiotka zatytułowaną: „Mój świat
milczącej poezji”. Cisza i spokój. Piękno natury przedstawione przez pana
Antoniego przypominają mi dzieciństwo, które spędziłam w większości
na wsi lub podróżując po Roztoczu”.
Na stronie galerii na facebooku daliśmy ogłoszenie o składaniu prac do
kolejnej wystawy. Zamysłem było
zebranie różnych grup, zarówno
wiekowych, jak i o różnym poziomie
umiejętności oraz z różnych dziedzin sztuki. Chciałam połączyć malarstwo, rzeźbę, fotografię, tkaninę,
ceramikę. I muszę powiedzieć, że mi
się udało. Połączyłam artystów jednym mottem „Sztuka nam w duszy
gra”.
Wszyscy znajdą miejsce u mnie.
„Mała Galeria Roztocza” ma być miejscem przyjaznym i otwartym dla
wszystkich, nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla początkujących
twórców oraz pasjonatów amatorów. Mała Galeria Roztocza otwarta
będzie zarówno na dzieci w różnych
przedziałach wiekowych, dorosłych
oraz seniorów. Każdy odnajdzie tu
coś dla siebie. Planuję organizowanie wystaw, warsztatów, spotkań
oraz kameralnych koncertów.
15 sierpnia miało miejsce otwarcie
wystawy „Sztuka nam w duszy gra”,
w której biorą udział artyści nie tylko
z Zamościa. Podziwiać można tkaniny Elżbiety Sielickiej, Magdaleny
Sielickiej, Zofii Doleckiej, Grażyny
Tomaszewskiej, akwarele Jadwigi
Pietrek, obrazy olejne Piotra
Omiotka 14-letniego bratanka pana
Antoniego, fotografie Angeliki Paszuk oraz rzeźba użytkowa Piotra Berejowskiego , oleje w wykonaniu Pawła Cisa, Marzeny Mazurek-Jędrak,
oraz Marty Michońskiej i Marty Rawiak a także znanego nam Atoniego
Omiotka.
■
Chwała Hetmanowi
Dni upływały im na obozowaniu i potyczkach. W programie
trzydniowej imprezy znalazły się
plenerowe inscenizacje zwycięskich bitew wojsk Kanclerza pod
Byczyną, pod Białym Kamieniem,
a także Oblężenie Zawłocza.
Oblężenie Zawłocza było ostatnią akcją zbrojną w II kampanii
Batorego, przeciw państwu moskiewskiemu. 5 września Batory
zdobył Wielkie Łuki, opanował
też Woroniec, Newel i Ozieryszcze. Aby umocnić swoje panowanie na tym terenie musiał
jeszcze zdobyć bardzo ważną
twierdzę jaką było Zawołocze.
Zadanie to, król powierzył Zamoyskiemu. Po kilku krwawych
próbach zdobycia twierdzy
obrońcy, widząc determinację
oblegających oraz brak możliwości przybycia odsieczy, poddali się. Gdy rok później sam
król Batory wizytował twierdzę,
z podziwem powiedział „By na
mnie było przyszło, nie kusiłbym
się był”.
Podobnie wyglądało to w Zamościu nocą 15 sierpnia przy
Bramie Szczebrzeskiej. Rozegrała się prawdziwa bitwa rodem z przełomu XVI/XVII wieku.
Walczące oddziały na moście,
dodatkowo przeciwnicy po
obu stronach mostu i strzelcy
na wałach fosy zamojskiej. Huk
wystrzałów z muszkietów i armat, zapach prochu i energiczna
muzyka ukraińskiego zespołu
Joryj Kłoc. ■
8
HISTORIA
kurierzamojski.pl
TERESA FERENC – LAUREATKA MEDALU IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
(Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie)
HISTORIA
Mileny Wieczorek.
Mieszkając i pracując w Rybniku
założyła, wspólnie
z mężem w 1959,
Klub Literacki „Kontakty” przy Rybnickim Domu Kultury
(zapoczątkował organizowanie znanych wówczas na
Śląsku Rybnickich
Dni
Literatury).
W Rybniku miał
także miejsce debiut literacki Teresy
Awers Medalu im. Ks. Jana Twardowskiego
Ferenc – w Turnieju
1915-2006 / Fotografia Anny Janko
Jednego Wiersza,
zorganizowanym
w ramach Rybnicuczyła się w Liceum Pedagogicznym kich Dni Poezji, uzyskała I nagrodę
(w Leśnej Podlaskiej), a następnie – tzw. Złotą Lampkę Górniczą; tutaj
ukończyła Studium Nauczycielskie także opublikowała swój pierwszy
w Katowicach uzyskując dyplom pe- tom wierszy pt. „Moje ryżowe poletdagoga plastyka. Przez kilka następ- ko” (Wydawnictwo „Śląsk”, 1964), któnych lat pracowała jako nauczycielka ry jest debiutem książkowym poetki.
szkół średnich – Liceum PedagogiczW latach 1965-1971 roku Terenego i Liceum Ogólnokształcącego
sa
Ferenc wraz z mężem i córkaw Rybniku.
mi mieszkała w Kołobrzegu. Tutaj,
W 1956 roku Teresa Ferenc poślu- wspólnie z mężem, zorganizowała
biła poetę Zbigniewa Jankowskiego, literacko-plastyczny Klub Myśli Twórjest matką znanej poetki, pisarki, czej oraz Kołobrzeską Grupę Poetycfelietonistki i krytyka literackiego ką „Reda”, otrzymywała stypendium
Anny Janko oraz poetki i tłumaczki literackie im. Tadeusza Borowskiego,
POZBIERANE SŁOWA
M
Teresa Ferenc w 1972 r. / Fotografia Zbigniewa Jankowskiego,
ze zbiorów Anny Janko
W
przeddzień setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego (Ks. Jan Jakub
Twardowski urodził się 1 czerwca 1915
w Warszawie, zmarł także w Warszawie 18 stycznia 2006), poety,
przedstawiciela współczesnej liryki
religijnej, słynnego księdza rzymsko-katolickiego, prałata honorowego
Jego Świątobliwości Jana Pawła II,
w Domu Literatury Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich przy Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się kolejne
uroczyste wręczenie Nagrody im. ks.
Twardowskiego. Tym razem laureatką nagrody literackiej, za rok 2014,
została poetka, dziennikarka i reporterka oraz krytyk literacki Barbara Gruszka-Zych (ps.
Magdalena
Fornalczyk, Barbara Szkoc)
za tomik poezji pt.
„Koszula przed kolana”
(opublikowany
przez Wydawnictwo
„Gość
Niedzielny”
w Katowicach). Tego
samego dnia Medalem im. ks. Jana Twardowskiego
została
udekorowana poetka
Teresa Ferenc za całokształt twórczości
poetyckiej. Na rewersie wygrawerowano
napis:
Teresa Ferenc z bratem. Zdjęcie zrobione dwa
miesiące po pacyfikacji Soch / Fotografia
z archiwum Anny Janko
„Teresie Ferenc za
twórczy wkład w poezję polską. 1 czerwca
2015 r.”
Medal im. ks. Jana
Twardowskiego został
ustanowiony
z okazji setnej roczni-
cy urodzin ks. Jana Twardowskiego
i odtąd medal ten będzie przyznawany co roku. Tak więc Teresa Ferenc
jest pierwszą w historii medalistką
tego typu nagrody literackiej, upamiętniającej życie i twórczość wybitnego liryka religijnego, autora słynnego zdania: „Śpieszmy się kochać
ludzi – tak szybko odchodzą”. Uroczystości poprzedziła Msza św. w pobliskim kościele SS. Wizytek – w intencji
Patrona Konkursu śp. Ks. Jana Twardowskiego.
1 czerwca 1943 r. na skraju zwierzynieckich lasów
rozstrzelano moją wieś.
Sochy – jak we Francji Oradour,
Sochy – jak w Czechach Lidice,
Sochy – jak we Włoszech Mezzinote.
(Teresa Ferenc: Wieś skamieniała)
Wręczenia nagrody i medalu dokonał ks. Janusz A. Kobierski – przewodniczący kapituły i jury w obecności pozostałych członków: Stanisława
Grabowskiego – sekretarza, Grzegorza Zegadło, Wojciecha Kaliszewskiego i Tomasza Burka, znakomitych
twórców, krytyków i znawców współczesnej literatury, w tym także poezji
polskiej.
Laudację, uzasadniającą wyróżnienie Teresy Ferenc pierwszym Me-
dalem im. ks. Jana Twardowskiego,
wygłosił krytyk literacki Wojciech
Kaliszewski, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich przy Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, na
życzenie laureatki medalu, odczytano wiersz „Rzeźba od księdza Jana”
z tomu „Widok na
życie”.
W pięknej uroczystości wręczenia nagrody i medalu nie
mogła, ze względu na wiek i stan
zdrowia, osobiście
uczestniczyć Teresa
Ferenc. Poetka Teresa Ferenc pochodzi
z Zamojszczyzny,
jej życie i twórczość
literacka także ściśle związane są
z Zamojszczyzną
i Roztoczem (Przy opracowywaniu
notki biograficznej o Teresie Ferenc korzystano z biogramów Ewy Głębockiej
(Współcześni polscy pisarze i badacze
literatury / Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji).
Urodziła się 27 kwietnia 1934 roku
w Ruszowie-Kolonii pod Zamościem
(gmina Łabunie), jest córką rodziny
chłopskiej Władysława Ferenca i Józefy z Mielników. Pierwsze dziewięć
lat życia spędziła z rodzicami i ro-
dzeństwem we wsi Sochy koło Zwierzyńca na terenie Ordynacji Zamoyskich. Szczęśliwe lata dzieciństwa
Teresy Ferenc przerwała okrutna pacyfikacja Soch 1 czerwca 1943 roku
– straciła ukochanych i kochających
rodziców, dom rodzinny i wieś w do-
linie. Dalsze lata dzieciństwa i młodości przeżyła u rodziny i krewnych
w Stolnikowiźnie (w domu dziadka,
stąd pochodziła jej matka), Majdanie Lubelskim i w Krasnymstawie
oraz w domach dziecka w Zamościu
(tutaj uczęszczała do piątej i szóstej
klasy szkoły podstawowej) i Międzyrzeczu Podlaskim k. Białej Podlaskiej
(tu uzyskała świadectwo ukończenia
klasy siódmej). Po ukończeniu szkoły
podstawowej, w latach 1950-1956,
yślę i jestem o tym coraz
bardziej przekonany, że to
nie Teresa Ferenc, nie młoda
nauczycielka rysunków przed laty
szukała poezji, ale że to poezja jej
wówczas szukała, że poezja dorastała i przemieniała się w jej wyobraźni i pamięci w sztukę naznaczoną
mową, nie jakimś abstrakcyjnym
językiem, ale właśnie mową w całej
swojej ekspresji wiarygodną, bo zrośniętą z tkanką realnego istnienia.
Mową, która wypełniała i wypełnia
bez reszty przestrzeń od krzyża do
czaszki / od ramion do ud. To mocno
wytyczone i wyraziste aż do bólu granice, odczuwalne i widzialne są dla
każdego. Wykreśliła je Teresa Ferenc
– niczym linie swojego świata-doświadczenia – w wierszu Poród napisanym w 1958 roku i nagrodzonym
cztery lata później w zasie Rybnickich Dni Literatury. Tak narodziła się
Teresa Ferenc – poetka. Ale nie spieszyła się z książkowym debiutem.
Pierwszy tom jej wierszy Moje ryżowe poletko ujrzał światło dzienne
dopiero w 1964 roku. Bo pisanie nie
było dla niej czymś prostym i oczywistym. Każda fraza długo dojrzewała
w jej wyobraźni do swojej pełni, kiełkowała z pamięci w świetle niepewności i wątpliwości. Nie mogło być
inaczej, skoro Teresa Ferenc przyjęła
poezję jako formę żywą, otwartą,
poddaną lękom i radościom realnego przeżywania.
Teresa Ferenc od zawsze szukała
takich słów, które pozwoliłyby jej
przynajmniej cząstkowo uporać się
z tym, co miała jakby najbliżej siebie,
9
kurierzamojski.pl
w sobie, w pamięci i w tym świecie,
który otaczał ją na wyciągnięcie ręki.
O sobie powie: dokopałam się siebie
i mowy / ja niczyja. Dlatego promień
jej poetyckiego spojrzenia zakreślał
łuk po okręgu naznaczonym konkretami. Ona nie umiała inaczej pamiętać, poznawać i pisać. Musiała i musi
dotknąć, usłyszeć i zobaczyć. Dopiero potem wiersz zaczyna te wszystkie
rozpoznane konkrety łączyć, stając
się rzeczywistym ogniwem świata
krzyczącej podłogi / wołającej ściany
/ kropli krwi w zawiasach:
jestem spoiwem nieba i ziemi
o czym wiemi
czego nie
i że wszystko posiane zbierze się
choćby na kamieniu
choćby nad urwiskiem
Wiersze Teresy Ferenc przypominają nierzadko małe traktaty pamięci.
Ale poetka nie sięga do niej w trybie
prostym, rejestrująco-księgującym.
Funkcją jej twórczego pamiętania
jest przede wszystkim od-pamiętywanie dobra od zła. Ta funkcja sprawdza się nie w planie kartki leżącej na
stole przed autorką, ale w przestrzeni jej sumienia. Stąd wybiega ów
promień poznający i tutaj skupiają
się wszystkie jego drgania. To tutaj
wiem oddziela się od tego czego
nie. Sumienie to także przestrzeń
pełna imion, którymi można obdarować świat i dzięki którym samemu
jest się darem dla świata. W imio-
została członkiem Stowarzyszenia
Marynistów Polskich oraz Związku
Literatów Polskich, otrzymała także
nagrodę artystyczną Ziemi Koszalińskiej. Mieszkając w Koszalinie ogłosiła drugi tom poezji pt. „Zalążnia”(Wydawnictwo Literackie, 1968).
Przez kolejnych pięć lat, 19711975, Teresa Ferenc mieszkała we
Wrocławiu. W tym okresie życia ogłosiła trzy zbiory wierszy: „Godność
natury” (Wydawnictwo Poznańskie,
1973), „Ciało i płomień” (Ossolineum,
Wrocław 1974) oraz „Małżeństwo”
(Wydawnictwo Poznańskie, 1975)
Od 1975 Teresa Ferenc mieszka
już na stałe w Sopocie (początkowo
wspólnie z mężem i córkami, obecnie już tylko z mężem). Mieszkając i
uczestnicząc w życiu literackim Trójmiasta otrzymała nagrodę wojewody
gdańskiego za całokształt twórczości
literackiej, nagrodę im. Brata Alberta
za twórczość poetycką o charakterze
religijnym, przystąpiła do Stowarzyszania Pisarzy Polskich, była wiceprezesem oddziału SPP, została także
członkiem Polskiego PEN Clubu.
Warszawa 1979), „Poezje wybrane”
(LSW, Warszawa 1980), „Pieta” (Wyd.
Morskie, Gdańsk 1981), „Najbliższa ojczyzna” (KAW, Gdańsk 1982),
„Grzeszny pacierz” (W Drodze, Poznań 1983), „Poezje wybrane” („Czytelnik”, Warszawa 1984), „Drzewo
dziwo” (Wyd. Morskie, Gdańsk1987),
„Kradzione w raju” (Glob, Szczecin
1988), „Nóż za ptakiem” (Czytelnik,
Warszawa, 1988), „Wiersze” (Wyd.
Dolnośląskie, Wrocław 1994), „Boże
pole” (W Drodze, Poznań 1997), „Psalmy i inne wiersze dawne i nowe”
(Wyd. Polnord, Gdańsk 1999), „Dzieci
wody” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2003), „Stara jak świat.
Wiersze nowe (1998-2003)” (Wyd. Polnord 2004), „Ogniopis. Wybór wierszy” (Nowy Świat, Warszawa, 2009),
„Widok na życie” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012).
Mieszkając i tworząc w Sopocie
Teresa Ferenc wydała kilkanaście
tomów i zbiorów poezji: „Poezje wybrane i nowe” (Ossolineum, Wrocław
1976), „Wypalona dolina” (Czytelnik,
Za tom poezji „Wypalona dolina”
Teresa Ferenc otrzymała w 1979
roku Nagrodę im. Stanisława Piętaka (”Gdańska Książka Roku 1979”
w dziedzinie poezji); za „Boże pole”
– wyróżnienie przyznane przez Fundację Kultury (w 1997) oraz kwartalną nagrodę Media Książce (Gdańska Książka Wiosny, 1997); za zbiór
„Stara jak świat” – Nagrodę Artusa
2004 oraz nagrodę Media Książce za
nach i nazwach zamyka się miłość
i przebaczenie. A z nich miłość jest
darem największym. Nie ma innego
źródła wspólnoty istnienia i trwania,
niż miłość. Ona jest ogniem i ogniwem zarazem. Jest wolnym i żywym
płomieniem, ale – jeśli jest naprawdę
darem – scala, stapia i trwale łączy:
i czas w ej wierszach – jak sama powiedziała – nie jest abstrakcją. I tak
jest rzeczywiście. W świecie tych
wierszy nie ma nicości. Nie ma po
prostu tego, co jest brakiem istnienia. A tego właśnie potrzebujemy –
czekamy na potwierdzenie tego, ze
jesteśmy:
Kocham cię do osłupienia
języka i mowy
która nas złożyła
w jeden wspólny ogień
Miłość rozumiana jako źródło
przemiany pozwala współodczuwać.
Dlatego Teresa Ferenc stara się przygarniać świat tak z jego bólem, jak
i z radością. I dlatego w jego i swoim
imieniu prosi o światło potrzebne do
życia:
Bóg się rodzi
złamie kark nietoperzowi
latającemu we mnie na oślep
rozerwie kokon agonii
To ostatnia strofa wiersza-kolędy napisanego na Boże Narodzenie
1981 roku. Prywatne, indywidualne
doznanie uformowane w postaci
pierwszoosobowego wyznania jest
jednocześni także wypowiedzeniem
zbiorowym, wspólnym i wręcz uniwersalnym. To są, czy były przeżycia
wówczas nas wszystkich, a dzisiaj
poprzez słowne uporządkowanie
sens tamtych chwil przekroczył granice czasu, wkraczając między miłość
i upodlenie, między życie i śmierć.
Ten poziom uogólnienia poetka zdobywa dlatego, że nigdy nie straciła
z oczu konkretu. Jej wiersze są pełne jej samej. Jej psalmy nastrojone
są według drgań jej serca. Nie ma
w tym przesady. Bo poezja Teresy
Ferenc jest poezją prawdy, a jej czas
Rozchodnik przełazi przez płot
Na listkach świeci pył owadów
Osa przystanęła u mojego progu
rozlała ognia nektar
Pies przyniósł w oczach las
kot całe pole w jaskrach
Nie wierzę w ich nicość
A przecież cały ten świat, rozświetlony i zarazem wymierny dar życia
mógłby być odrzucony i zasłonięty
ciemnością żalu, gdyby poetka tak
bardzo poturbowana przez zło nie
dostrzegła, że jasność z dobrem się
splata / jak wiklina z koszem. To są widzialne znaki trwania mimo wszystko
i często nawet wbrew logice zdarzeń.
I to właśnie te znaki zachwycają
chyba najbardziej w jej wierszach.
Zachwycają i wzruszają. A nikt nie
zaprzeczy, że wzruszyć może tylko
to, co sprawia, że choćby na chwilę
stajemy się inni.
Teresa Ferenc jest poetką silną,
bo udało jej się udźwignąć ogromny, przygniatający ciężar chwili,
w której cała przyszła perspektywa jej życia została przecięta. To
jest ciężar popiołu i łez. Udźwignąć
go można było tylko dzięki otwarciu się na to, co niewyobrażalne
i przerastające ludzką myśl. Ta wielkość staje przed nią w chwilach nieoczekiwanych, pojawia się w sposób
niewytłumaczalny jak kropla na liściu
rok 2004.
Jako uzupełnienie korespondencji publikujemy obok treść laudacji
pt. „Pozbierane słowa” wygłoszonej
przez Wojciecha Kaliszewskiego oraz
wiersz „Rzeźba od księdza Jana” Teresy Ferenc (z tomu poezji pt. „Widok
na życie”).
Rzeźba od księdza Jana
Ciągle tu jesteś – dziw bierze –
Czy to tylko fotografie z szuflad
wołają mnie znów po imieniu
Rzeźba od ciebie czuje moje dotknięcia
Była zrośnięta z półką twego domu
teraz pije chłód mojego biurka
Pod oknem azalie
W bieli ściana zimna
Płatki mrozu jak pszczoły ze snu
przyległy do szyby
Patrzymy sobie
w nieobecne oczy
© Teresa Ferenc
Warszawa, 31 maja 2015
Kazimierz J. Latuch■
tarniny / wprost ze skroni Boga. Z takich kropli, odłamków światła, metafizycznych przebłysków i porywów
Teresa Ferenc składa swoją opowieść.
W wierszach Teresy Ferenc obecne są wszystkie cztery żywioły. One
tworzą jakby naturalną głębię jej
wewnętrznego świata, ale bez nich
nie byłoby przede wszystkim pełni
poetyckiego obrazowania, nie byłoby dosłowności świata przedstawionego. Ale dla Teresy Ferenc żywioły
nie są jakąś mityczną pramaterią, lecz
osnową dobrze znanego pejzażu, są
oswojone i zaprzyjaźnione, budują
świat, który ma swoją formę i historię, bo został stworzony. To wszystko
są elementy i sploty struktury sensu, który jest człowiekowi zadany
do odgadnięcia. Tajemnica kryje się
w słowach, które są dla Teresy Ferenc
węzłami znaczeń. Każde z nich jest
przez poetkę starannie dobierane
i dopasowywane do pozostałych. Tak
powstają frazy zdolne udźwignąć
ciężar rzeczywistych przeżyć. Teresa
Ferenc nie zderza ze sobą słów, nie
szuka napięć, które powstają między
nimi. Język jest dla niej prostą ścieżką
mowy, która rozwija się tak w wysokich, jak i w niskich rejestrach.
Poezja Teresy Ferenc jest opowieścią bardzo mocno zrośniętą z życiem. Jest z życia brana. To jest poezja
budująca, dająca poczucie trwania,
mimo że drga w niej nieprzerwanie
echo strasznych przeżyć wojennych.
A jednocześnie jest to poezja wielkiego zawierzenia, zaufania do miłości,
która człowieka – jeśli ją wybierze –
nigdy nie zdradzi i nie porzuci.
© Wojciech Kaliszewski■
10
SPORT
kurierzamojski.pl
j
ie
k
js
o
m
a
Z
o
d
ię
s
z
c
ą
ł
y
z
r
P
Ligi Szóstek!
Z
Nowy Kurier Zamojski
Krzesło Udrycze
Elemelki
amojska Liga Szóstek to
inicjatywa powstała z pomysłu trzech kolegów,
którzy amatorsko grali w piłkę.
Organizatorem jest Zamojska
Liga Szóstek, mająca na celu
promocję sportu w Zamościu
i okolicach. Skierowana jest do
wszystkich ludzi kochających
piłke nożną, do młodzieży jak
i osób pracujących.
Z roku na rok coraz mniej
osób czynnie uprawia sport,
orliki są mało eksploatowane
i chcemy tę tendencję zmienić. Nasze rozgrywki mają pomóc w ułatwieniu zebrania się
większej ilości zawodników do
gry w piłkę nożną i zachęcenia
do rywalizacji. My jako organizatorzy zapewniamy im boisko, dogodny terminarz oraz
wiele atrakcji, takich jak nagrania wideo (każdy mecz będzie
nagrywany, a najlepsze akcje
z meczu będą udostępnianie
na serwisach internetowych),
zdjęcia czy wybory najlepszego zawodnika meczu.
Do
pierwszych
rozgrywek zgłosiło się 9 zespołów,
głównie ludzi z firm, którzy
w wolnym czasie poza pracą
urozmaicają swój czas kopaniem piłki. Wśród zespołów
są między innymi Restauracja
Renesans, Inter Baum, Fitness
Platinium czy zespół PKP –
LHS. Ponadto są też zespoły
osiedlowe, dla których granie
w piłkę to amatorska rozrywka. Pomocy w organizacji ligi
oraz jej rozkręceniu udzielił tygodnik Nowy Kurier Zamojski
oraz Fabryka Futbolu. Pierwsza
edycja Zamojskiej Ligi Szóstek
spotkała się ze sporym odzewem ze strony ludzi kochających sport. Jako organizatorzy chcemy, żeby za rok liczba
drużyn się podwoiła. Postaramy się również zorganizować podobną ligę w okresie
zimowym
(styczeń-marzec),
gdzie mecze będą rozgrywane
na hali. Wstępne zapisy będą
prowadzone już od początku
września pod numerem telefonu 510-123-127.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy w każdą sobotę
na Orlik przy ul. Zamojskiego,
gdzie od godz. 17 do 20. odbywają się mecze ligowe.
Pan „wszystko filmujący”
I kolejka ZLS odbyła się 8 sierpnia.
NOWY KURIER ZAMOJSKI - ELEMELKI 4:2
W meczu otwarcia drużyna Nowego Kuriera Zamojskiego
podejmowała Elemelki. Do przerwy po trafieniach Emila Hołysa i Przemysława Dadii zespół Nowego Kuriera wygrywał 2:0.
Mimo, że po zmianie stron do sytuacji podbramkowych zaczęła
dochodzić drużyna Elemelków, zespół gospodarzy dołożył kolejne dwa trafienia za sprawą Michała Pysia, któremu zdecydowanie w zdobyciu gola pomógł bramkarz oraz Adrian Rudnicki.
Na 5 minut przed końcem dla drużyny Elemelków piękną bramkę z przewrotki strzelił Krystian Szura nie dając, szans świetnie
dysponowanemu tego dnia, Michałowi Smoluchowi. Pod koniec spotkania drugą bramkę dla drużyny gości dołożył Paweł
Wróbel i mecz zakończył się wynikiem 4:2.
Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został bramkarz
Nowego Kuriera Zamojskiego Michał Smoluch.
Bramki:
Nowy Kurier Zamojski - A.Rudnicki (1), E. Hołys(1), P. Dadia(1),
Samobójcza(1)
Elemelki - K. Szura(1), P. Wróbel(1)
Organizatorzy
SPORT
kurierzamojski.pl
INTER BAUM - FITNESS PLATINIUM 13:1
W drugim spotkaniu zespół Inter Baum zmierzył się z zespołem Fitness Platinium. Mecz zakończył się wynikiem
13:1. Gospodarze dominowali przez całe spotkanie i mieli
zdecydowanie więcej świeżości za sprawą rezerwowych.
Goście zagrali w 6 osób, co przy prawie 40-stopniowym
upale było nie lada wyczynem.
Bohaterem spotkania został Łukasz Wirski strzelec ośmiu
bramek, który został wybrany także zawodnikiem meczu.
Honorową bramkę dla Fitness Platinium strzelił Przemysław Wojtala.
Bramki:
Fitness Platinium - P. Wojtala(1)
Inter Baum - Ł. Wirski(8), W. Janda(1),
P. Osucha(1), P. Buryś(2), M. Mazur-Chromiak(1)
PKP-LHS - M-GEO TEAM 3:3
W ostatnim meczu, kiedy warunki
do gry były zdecydowanie lepsze z uwagi na zachodzące słońce, zespół
LHS podejmował M-Geo Team. Do
przerwy zespół M-Geo niespodziewanie prowadził z LHS 2:1. Po przerwie znacznie lepiej wyglądał zespół
gospodarzy, który miał zdecydowanie więcej sytuacji, jednak to M-Geo
Team podwyższyło prowadzenie za
sprawą Damiana Łuczki, który zdobył
bramkę z rzutu wolnego. Po chwili
było już 3:2, zaś w ostatniej sekundzie
meczu LHS wyrównało na 3:3 za sprawą Przemysława Dadi, dla którego
była to druga bramka w tym meczu.
Zawodnikiem meczu został wybrany Damian Łuczka
Bramki:
LHS-PKP - P. Dadia(2), D. Skakuj(1)
M-GEO Team - K. Klimkiewicz(1), M. Witkowski(1),
D. Łuczka(1)
II kolejka Zamojskiej Ligi Szóstek odbyła się 15 i 16
sierpnia. Padło w niej zdecydowanie więcej niż poprzednio bramek, a na trybunach zasiadło wielu kibiców którzy
wspierali swoje zespoły
ELEMELKI - FITNESS PLATINIUM 17:0
W pierwszym spotkaniu zespół Elemelków pokonał Fitness Platinium, aż 17:0. Piłkarzem spotkania został Krystian
Szura strzelec 13 goli. Było to pierwsze zwycięstwo Elemelków i od razu tak okazałe.
Bramki:
Elemelki - K.Szura(13), Proć(2), Batorski(1), Samobój(1)
NOWY KURIER ZAMOJSKI
- M-GEO TEAM 5:11
W drugim spotkaniu gospodarze turnieju, zespół Nowego Kuriera Zamojskiego podejmował M-Geo Team. Spotkanie miało być wyrównane, jednak
przebieg okazał się zupełnie inny. Nowy
Kurier, źle wszedł w mecz i do przerwy
przegrywał 0:6. Druga połowa była zupełnie inna w wykonaniu gospodarzy,
którzy cały czas przeważali. Przy stanie
6:4, po błędzie obrońców i bramkarza
stracili siódmego gola i był to przełomowy moment dla losów spotkania.
Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 8:11, a piłkarzem spotkania został
Arkadiusz Tor.
Bramki:
Nowy Kurier - E.Hołys(1), M.Witkowski(3), K.Lemiecha(1)
M-Geo Team - A.Tor(6), M.Witkowski(1),
D.Medak(1),
K.Łuczka(2),
K.Romanowski(1)
RENESANS - INTER-BAUM 6:4
W trzecim sobotnim spotkaniu
Renesans wygrał z Inter Baumem
6:4, był to najbardziej wyrównany
mecz tego dnia. Bohaterem spotkania został Przemysław Gałka strzelec trzech goli. Przebieg
meczu był dość kontrowersyjny:
wątpliwy rzut karny podyktowany dla zespołu Renesansu, oraz
niepodyktowany karny dla Inter
Baumu.
Bramki:
Renesans - P.Gałka(3), Kornas(1),
Paluch(1), Wyrostkiewicz(1)
Inter-Baum
Ł.Wirski(2),
P. Buryś(1),
PKP-LHS
PKP-LHS - KRZESŁO UDRYCZE 11:0
W niedzielę odbyło się ostatnie
spotkanie drugiej kolejki ZLS,
w którym drużyna LHS rozgromiła Krzesło Udrycze 11:0. Było to
bardzo jednostronne spotkanie,
drużyna LHS prezentowała bardzo wyrównany poziom w każdej
formacji, zawodnikiem spotkania
został wybrany Piotr Szymala.
Bramki:
PKP-LHS - P.Dadia(3), M.Hajduk(1), D.Skakuj(3), P.Szymala(3),
Ł.Jakubczak(1)
NAJLEPSZA SZÓSTKA
I KOLEJKI :
• Michał Smoluch (Nowy Kurier)
• Damian Łuczka (M-Geo Team)
• Paweł Buryś (Inter-Baum)
• Kamil Przysucha (M-Geo Team)
• Łukasz Wirski (Inter-Baum)
• Przemysław Dadia (PKP-LHS)
M-Geo Team
NAJLEPSZA SZÓSTKA
II KOLEJKI :
• W. Michales (PKP-LHS)
• Ł. Kornas (Renesans)
• A. Tor (M-Geo)
• P. Gałka (Renesans)
• K. Szura (Elemelki)
• P. Szymala (PKP-LHS)
Po dwóch kolejkach na czele
tabeli znajduje się zespół PKP-LHS, który ma tyle samo punktów,
co drugi w tabeli zespół M-Geo
Team. Trudno na razie wskazać faworyta, chociaż najlepiej
w pierwszym meczu prezentowała się ekipa Renesansu. Szanse na
triumf ma również drużyna Nowego Kuriera Zamojskiego, która
w pierwszym starciu w ładnym
stylu wygrała swój mecz.
Inter Baum
Najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek jest Krystian Szura z 14 bramkami na koncie, tuż
za jego plecami jest Łukasz Wirski
z 10 trafieniami.
KOREPETYCJE
doktorantka
Biologia Chemia
tel: 503032127
Fitness Platinium
reklama
11
12
KULTURA
kurierzamojski.pl
NIE JE
Ą
C
I
L
O
T
S
Ć
Y
B
O
ST ŁAT W
K
Stefan Szmidt
KULTURA
orki, oblężenie turystów
i ogólne zainteresowanie
ciekawskich, mogą być
przyczyną wielu złych komentarzy. Przekonał się o tym, na
własnym asfalcie, Szczebrzeszyn
- pretendujący do miana „Stolicy
języka polskiego”. Od 8 do 16 sierpnia w chrząszczowym miasteczku działy się rzeczy, o których nie
śniło się chyba nikomu. Zwłaszcza
filozofom. Sobota 8 sierpnia nie
zapowiadała tłumów, które zgromadziły wydarzenia zapowiedziane w programie na dni kolejne.
Zwłaszcza, że wejściówki - choć
darmowe - były raczej trudnodostępne. Literatura wielkiego formatu, poezja, teatr z najwyższej
półki i nazwiska: Bralczyk, Janko,
Kozioł, Komorowska, Krynicki, Myśliwski, Rylski, Wilkoń, czy choćby
Królowa polskiego kryminału Katarzyna Bonda zgromadziły w sennym miasteczku nad Wieprzem
rozrastające się z każdym dniem
grono zwolenników kultury wysokiej. Kultury przez duże „K”. Spotkania autorskie, wieczory poetyckie, spektakle teatralne, koncerty,
warsztaty fotograficzne, poetyckie, quizy wiedzowe, antykwariat
i księgarnia „Czułego Barbarzyńcy”
plus dobra kawa, czekały na gości
tego niezwykłego festiwalu. Możliwość spotkania, rozmowy, wymiany poglądów, pytań, zdobycia
autografu była nie lada gratką dla
fanów literatury, czy też szeroko
pojętej sztuki. Uwagę odwiedzających festiwal - poza znanymi osobami, jak: Katarzyna Herman, Jerzy
Sosnowski, Mirosław Bonaszewski
czy Adam Nowak - przykuwały też
instalacje artystyczne (Ślady Ciała, Hrabal 101, Galeria Szczebrzeszyn). Na szczególną uwagę, poza
spotkaniami autorskimi, zasługują
spektakle: „Saksofon” na podstawie „Traktatu o łuskaniu fasoli”
Myśliwskiego. Mrożkowe „Wdowy”
i „Na pełnym morzu”, „Samospalenie” z Przemysławem Bluszczem.
Środowy wieczór z profesor Mają
Komorowską był okazją do wysłuchania osobistej antologii polskiej
poezji tej wyjątkowej aktorki. Literacki czwartek otworzyły spotkania z Urszulą Kozioł (słuchającą
w dzieciństwie rechotu ruszowskich żab łąkowych), która wcale
nie goni za słowem i wierzy, że jak
będzie trzeba, to wróci samo; Anną
Janko (córką poetki Teresy Ferenc
- urodzonej w Ruszowie-Kolonii
- gmina Łabunie) i intymnym spotkaniu dusz. Wieczorne spotkanie
z polskim kandydatem do Nagrody Nobla Wiesławem Myśliwskim
było okazją do snucia rozważań
o kondycji literatury i trudach
tworzenia. Światowej klasy aktor
teatralny Samuel Atzmon Wircer
z Izraela w towarzystwie Stefana
Szmidta, Alicji Jachowiak-Szmidt
i Ewy Kozłowskiej w spektaklu
„Ostatnia miłość” występował
dwukrotnie, z uwagi na ogromne
zainteresowanie publiczności. Zakończony grubo po północy owacją na stojąco spektakl był szeroko
komentowany jeszcze w piątek
nad ranem. Piątkowy dzień zdominowała Katarzyna Bonda „Królowa
polskiego Kryminału”, której urody
i talentu „zazdrościł” sam Eustachy
Rylski, broniący się oburącz i obunóż przed mistrzem Myśliwskim
i byciem pisarzem. Ciekawą propozycją Rylskiego - autora, jest
dyskusyjna teoria pamięci genetycznej i dziedziczenia losu. O zadaniu spoczywającym na barkach
pisarza i literaturze dla najmłodszych można było porozmawiać
z Markiem Kochanem autorem
Maja Komorowska
kurierzamojski.pl
„Placu zabaw”. Zarówno w piątkowy
wieczór, jak i sobotnie przedpołudnie
autor „Ballady o dobrym dresiarzu”
zgromadził swoich wiernych fanów.
Zanim „Kamyki” Herberta potoczyły
się w kierunku smętnego Wieprza Marek Kochan zdążył odpowiedzieć na
kilka pytań i złożyć autografy na swoich książkach. Wieczór zdecydowanie
należał do Zbigniewa Herberta i jego
twórczości w mistrzowskich interpretacjach Adama Woronowicza, Mariusza Bonaszewskiego i Adama Nowaka
wspomaganych przez Karima Martusewicza, Katarzynę Herman i Dorotę
Landowską. Reżyserem tego wyjątkowego spotkania z autorem Pana
Cogito był Grzegorz Sadurski. Mimo
ograniczonej liczby miejsc siedzących
warto było nawet postać... zwłaszcza,
że wezwanie Pana Cogito „Wstań i idź”
jest stale aktualne wśród tych „co na
kolanach”, którzy „przegrali turniej
z [własną] twarzą”. Gwiazdą sobotniej nocy była „Atramentowa Królowa”
Stanisława Celińska. Takich tłumów
nie zgromadziły nawet Brathanki koncertujące tego wieczora w Zamościu.
Występ wykraczający poza granice
koncertu był wyjątkowym doświadczeniem sztuki w najwyższym jej wymiarze. Celińska z zespołem na scenie
to gwarancja wyjątkowych doznań
i wzruszeń. Kontakt z Kobietą po przejściach, chociaż koncert jest już przeszłością jest doświadczeniem kreującym przyszłość. Życzliwość artystki
wyrażona została ponadgodzinnym
podpisywaniem płyt. Każdy miał okazję zamienić kilka zdań, zrobić zdjęcie.
Mecenasem koncertu był Alior Bank.
Niedzielne przedpołudnie zdominował Grzegorz Kasdepke, autor słynnego „Detektywa Pozytywki” przyciągając rzesze zwolenników w różnym
przedziale wiekowym.
Tydzień - trwający w tym przypadku
tylko 7 dni - minął w zastraszająco
szybkim tempie. Festiwal zasygnalizował swoją obecność
tu i tam... co z tego wyniknie... czas pokaże...
i chociaż zapowiedziano
kontynuację, to ten rok
oczekiwania- mimo pędzącego czasu – będzie
się bardzo dłużył...
Miejmy nadzieję, że II edycja przyciągnie jeszcze
więcej gości, ciekawych
autorów. Miejmy nadzieję, że dana będzie szansa
twórcom lokalnym. Sugerujemy jakiś konkurs
literacki, może Dyktando.
Może inny termin. Miejmy nadzieję, że wpadek
typu: brak biogramu
Urszuli Kozioł w festiwalowym folderze będzie
mniej... Zdaniem niektórych konkurencja Zamojskiego Festiwalu i Zwierzynieckiej LAF była zbyt
duża. Inni twierdzą, że
Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie to
najciekawsze wydarzenie
kulturalne, które formą
i treścią przerosło oferty
Zwierzyńca i Zamościa,
13
Katarzyna Herman
Stanisława Celińska
Anna Janko
a może jednak uzupełniło? Dobrze jest
mieć wybór. Festiwal w Szczebrzeszynie wypełnił
(skutecznie) niszę w wachlarzu wydarzeń kulturalnych regionu. Czekamy na
drugą edycję...
Wielokulturowa historia Szczebrzeszyna
i nazwa (dzięki Brzechwie) trwałe zapisana w historii polskiej literatury okazała
się być wyjątkową okazją do zorganizowania Festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica
Języka Polskiego”. Wydarzenie jest częścią
długofalowej strategii rozwoju Roztocza
Zachodniego, pt. „Miasto Kultura Rozwój”.
Organizatorem Festiwalu była Fundacja
Czułego Barbarzyńcy we współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i sztuki, szkołami, fundacjami oraz przedstawicielami
środowisk twórczych. Festiwal otrzymał
dofinansowanie i patronat Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”,
a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz
Gminy i Miasta Szczebrzeszyn. Patronat
honorowy nad festiwalem objął Marszałek
Województwa Lubelskiego.
Mecenasami pierwszej edycji Festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego” byli Alior Bank - sponsor
koncertu „Atramentowa...” Stanisławy
Celińskiej oraz PKP LHS, Trimex, Sokołów
i Media Markt.
Piotr Piela ■
14
kurierzamojski.pl
TURYSTYKA
kurierzamojski.pl
15
ZASTRZYK GOTÓWKI DLA FIRM Z GWARANCJĄ BANKU
GOSPODARKI KRAJOWEJ
W
JAZDA NA WYSOKICH OBROTACH
R
W JEDNOŚCI
SIŁA NASZA
N
a stronie facebook’a jest
was ponad 300 osób, z samego Zamościa. :) Śmiało przyznaję, że to niemała grupa.
Zachęcam zatem do tego, by
się bliżej poznać, by się ze sobą
spotykać. Warto by spotykać
się cyklicznie. Całkiem niedawno biłgorajski Klub Rowerowego Roztocza wyznaczył sobie
każdy pierwszy wtorek miesiąca jako dzień do zgromadzenia
się. Dzięki temu stali klubowicze będą mogli zaprzyjaźnić
się ze sobą. Nowi będą mieli do
kogo dołączyć i z kim jeździć
oraz będą mieli komu przedstawiać swoje pomysły. Zaś
potencjalni, czy przyszli klubowicze będą bez problemu mogli w każdej chwili dołączyć, bo
cykliczne, comiesięczne spotkania dają im pewność tego
że każdy pierwszy wtorek da
im możliwość przyłączenia się.
Tu właśnie najważniejszą rolę
będzie odgrywał Ambasador
Rowerowego Roztocza. Czekamy na wasze zgłoszenia na
facebooku lub pod telefonem
724 17 00 88. Może to być jedna osoba, mogą to być dwie
osoby, które będą się nawzajem wspierały i uzupełniały.
Ważne, by miały chęci i siłę zabierać ze sobą zgromadzonych
rowerzystów na omówiony
i uzgodniony wcześniej rajd.
W moim przypadku (pisze Daniel), jest tak że każdy rajd generuje pomysł na kolejny lub
na dwa kolejne. Jest to więc samonapędzająca się inicjatywa.
Wystarczy się zebrać w grupie,
choćby raz. Grupa nie zawsze
musi być w tym samym składzie, będzie się zmieniać, ewoluować. Najważniejszym jest,
by miała swój filar w postaci
Ambasadora i wspierających
go osób. To zapewni sukces
każdej wyprawie. Rowerzyści ze wszystkich siodełek,
łączcie się :)
owerowe Roztocze, cały czas działa na
wysokich obrotach. Praktycznie nie ma
tygodnia, byśmy gdzieś nie jeździli. Nie ma
miesiąca bez imprezy, na której pojawiamy
się jako zorganizowana grupa. Trudno nas
nie zauważyć, bo mamy własnego projektu koszulki, projekt Mirka jest naprawdę
piękny, przykuwa wzrok. Tak jak jest to
tylko możliwe, wspieramy imprezy kulturalne, organizacje, stowarzyszenia. Współpracujemy i pomagamy
w sposób czynny i zaangażowany.
W ostatnią sobotę uczestniczyliśmy w rajdzie zorganizowanym
ku pamięci poległych żołnierzy
na ziemiach lokalnych gmin. To
wspaniałe, szczególnie gdy udział
biorą młodzi ludzie. Podawanie
faktów w formie czynnie angażujących zabaw, jest tu złotym środkiem.
Przed nami kolejne imprezy i akcje.
Braliśmy udział w Jarmarku Hetmańskim,
gdzie mieliśmy swoje stoisko informacyjne, tłumnie oblegane. Także na międzynarodowej już imprezie jaką jest Folkowisko,
w Gorajcu koło Cieszanowa, mieliśmy swoje stoisko, prowadziliśmy rajdy i wypożyczaliśmy rowery. W najbliższym czasie weźmiemy udział w rajdzie organizowanym
przez gminę Łabunie. W tym samym czasie
będziemy wspierać i popierać „szrotowanie aut” w formie wyścigów, Wrak Race
w Żelebsku. Przyłączyliśmy się także do
akcji – 150 cm dla rowerzysty, dzięki temu
będziemy udostępniać wam naklejki, na
każdym z rajdów, na który się wspólnie wybierzemy. Zapraszamy też chętnych by się
razem z nami włączyli do akcji „Z protezą
na rowerze”, w dniu 22 sierpnia. Wszystkie nasze wydarzenia są na stronie fb:
www.facebook.com/rr.RoweroweRoztocze.
TURCJA - RAJ DLA SPRAGNIONYCH WYPOCZYNKU
W
akacje i lato w pełni zbliżały się nieuchronnie.
Pewnego dnia trafiła
do mnie sympatyczna rodzinka.
Nie mieli planów, wszędzie zajęte albo drogo, szukali trochę
na własną rękę i trafili do mnie.
Szukaliśmy i szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, padło na Turcję.
Wczasy dwutygodniowe z opcją
all inclusive oczywiście, aby nie
martwić się o nic, z hotelem niedaleko plaży, basenami i zjeżdżalniami. Pojawiły się delikatne obawy w związku z tym, że okazało
się, że klientka jest w cięży, ale na
szczęście w porę zostały rozwiane
przez lekarza i mogli udać się na
wakacje.
Mieszkali w Alanyi - miejscowości jak najbardziej turystycznej
i otwartej na turystów i nowe
kultury, w hotelu Blue Wave. I tu
duży plus dla obsługi, kucharzy,
animatorów i całej ekipy hotelowej – bardzo dobrze pod każdym
względem.
Dla wczasowiczów z dziećmi
ta miejscowość to po prostu ideał, bezpiecznie, pięknie, wieczorny spacer nad morzem – bajka,l
udzie pomocni i sympatyczni.
Najpiękniejszym miejscem jakie
udało im się obejrzeć to Pamukkale - są to białe wapienne formacje, które z daleka wyglądają jak
jasne blizny na górskim zboczu.
Nie wiem czemu słyszałam krytyczne opinie o tym istnym cudzie świata, klienci opowiadają,
że to wspaniałe doznanie i coś
niesamowitego. To starożytne
uzdrowisko, słynne na cały świat,
tarasy wapienne, dodatkowo
doskonale zachowany amfiteatr
z 200 r. p.n.e. mogący pomieścić
nawet 20 tys. widzów. Do głównych atrakcji zalicza się też kąpiel
w basenie Kleopatry, gdzie pod
powierzchnią wody leżą ruiny starożytnych budowli i trzeba uważać, żeby się nie uderzyć. Słońce
i temperatura oczywiście sięgała
zenitu, gorąco i duszno, woda w
reklama
basenie Kleopatry bardzo ciepła
i ludzi bardzo dużo. Niesamowite
wrażenie na odwiedzających robi
Nekropolis, gdzie do dnia dzisiejszego zachowało się ok. 1200
grobowców i sarkofagów.
Generalnie polecam zrobić
rozeznanie między hotelowymi
i lokalnymi biurami oferującymi
wycieczki fakultatywne, zawsze
można dogadać się co do ceny,
w zależności od ilości chętnych.
Turcy bardzo przejmują się turystami, wprawdzie po angielsku słabo mówią, ale są bardzo
pomocni i mili. Kolejna ciekawa
i warta polecenia wyprawa to
wyprawa do Sea Alanya - to egzotyczna wyspa z akwenem do
nurkowania, rwącą rzeką czy też
statkiem zatopionym do podwodnych obserwacji oraz delfinarium. Po dniu pełnym zwiedzania
i gorącego słońca taka wyprawa
to raj.
Klienci podróżowali z organizatorem Wezyr,którego jedynym
przedstawicielem w Zamościu jestem ja - Traveltime. Od przylotu
do Turcji poprzez cały pobyt, wycieczki, opiekę i informację – rewelacja. Trzeba
zwrócić uwagę
jedynie na to, iż
wybierając się
do tego kraju
hotele
mogą
odbiegać standardem
od
naszych równoległych. Trzeba
liczyć się z tym,
że miejsca przy
basenach zarezerwowane są
od szóstej rano
i trzeba wcześniej wstać jeśli
się chce poleżeć na leżaku i
oczywiście obowiązkowy napiwek dla obsługi
hotelu. Wyży-
wienie natomiast super, każdy
znajdzie coś dla siebie, animatorzy starają się bardzo, aby każdy
z turystów był zadowolony.
Ucieszyły mnie te informacje
bardzo i zawsze jakieś nowe doświadczenie i sprawdzony pobyt.
Ja osobiście mogę dodać odnośnie Turcji, iż warto zwiedzić
jeszcze Kapadocję - niespotykane
nigdzie indziej na świecie ogromne, podziemne miasta, z których
najbardziej znane, Derinkuyu,
mogło pomieścić nawet 20 000
mieszkańców. Najbardziej charakterystyczną wizytówką Kapadocji są stojące ogromne skalne
grzyby i kominy. Fantastyczne
formy skalne, wąwozy i kaniony
oczarowują przybyszy swoimi
kształtami i kolorami. Polecam
również odwiedzić lokalne bazary, gdzie ceny są wielokrotnie
niższe. Wymienić pieniądze na
ich walutę -lirę - wówczas zakupy wyjdą nam dużo taniej. Absolutnie nie polecam kupować
perfum, opakowania prawie jak
oryginały, ale zapach... za to zegarki, wierne imitacje od znanych
projektantów Gucci i Dior.■
reklama
łaściciele firm z którymi rozmawiam narzekają, iż dotacje dla
nich są trudno dostępne, a komercyjne
banki niechętnie udzielają kredytu na
rozwój działalności. Dotacje w postaci
bezzwrotnego wsparcia są dostępne raz
lub dwa razy do roku na danym terenie.
Ilość chętnych jest kilkanaście razy większa niż przeznaczona na to pula pieniędzy. Wiele osób rezygnuje ze starania się
o dotację także ze względu na długi czas
oczekiwania na decyzję o wsparciu. Przecież prowadząc biznes i widząc szansę na
zysk musimy działać szybko. Szybko, więc
często bez sprawdzenia możliwości, jakie
istnieją na rynku.
Myśląc o zastrzyku gotówki najczęściej
kierujemy się do banku. Jednak banki
dają kredy tym, którzy mogą je spłacić
mając silne zabezpieczenie w postaci
nieruchomości, gruntu czy sprzętu. Co
w takim wypadku mają zrobić właściciele niespełniający powyższych kryteriów?
Pomocą dla nich może być kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis. Obco
brzmi, więc cóż to jest?
Właśnie dla przedsiębiorców, którzy działają krótko na rynku lub nie mają odpowiednich zabezpieczeń, za to posiadają
ciekawy pomysł, powstał kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis. Jest to
typowy kredyt, jednak interesy banku zabezpiecza Bank Gospodarstwa Krajowego. Na taką formę wsparcia mogą liczyć
firmy zatrudniające do 10. pracowników
(tak zwane mikro), do 50. pracowników
(małe) oraz do 250. osób (średnie). Oczywiście w naszym regionie największą grupę stanowią mikrofirmy.
Kto powinien się poważnie zastanowić
nad sięgnięciem po kredyt z gwarancją
de minimis? Mogą to być firmy, przed
którymi stoją wyzwania takie jak:
1. Obecnie prowadzony biznes idzie dobrze, ale może być lepiej jeżeli dokona się
kilku zmian w technologii produkcyjnej,
wyglądzie produktu czy jego dystrybucji.
2. Mam coraz więcej chętnych na mój
produkt, ale posiadane zasoby (budynki,
sprzęt) nie wystarczają na zwiększenie
produkcji.
3. Mogę nawiązać współpracę z silnym
partnerem, ale z posiadanym zapleczem
jestem dla niego za małym podmiotem,
by chciał ze mną współpracować.
4. Sprzęt jest już wyeksploatowany, więc
myśląc przyszłościowo wymiana go na
mniej awaryjny będzie mnie kosztować
mniej niż częste naprawy.
5. Zakup nowszego technologicznie
sprzętu podniesie jakość mojego produktu, co może przyczynić się do większej
atrakcyjności towaru na rynku.
6. Doposażenie firmy pozwoli na poszerzenie mojej oferty, a przez to zwiększenie liczby klientów.
7. Brak odpowiedniego zaplecza (budynki, grunty, maszyny) koniecznego do prowadzenia firmy.
8. Krótki staż firmy - poniżej 12 miesięcy
- więc nie jestem wiarygodnym podmiotem dla komercyjnego banku.
Przedsiębiorca może starać się o dwa rodzaje kredytów. Kredyt obrotowy może
być wykorzystany na zapłacenie faktur
za towary i usługi, uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań,
finansowanie celów rozwojowych przed-
siębiorstwa, spłatę kredytu obrotowego
w innym banku. Kredyt inwestycyjny
może być przeznaczony na: budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację
obiektów związanych z działalnością gospodarczą lub zakup samochodów, maszyn, urządzeń.
Dla kredytów obrotowych gwarancja de
minimis jest udzielana maksymalnie na
okres 27 miesięcy, zabezpiecza do 60%
kwoty kredytu, nie obejmuje odsetek
oraz innych kosztów związanych z kredytem, jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy, stawka
prowizji za udzieloną gwarancję wynosi
0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja
de minimis jest udzielana maksymalnie
na okres 99 miesięcy, zabezpiecza do
60% kwoty kredytu, nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych
z kredytem, jest zabezpieczona wekslem
własnym in blanco przedsiębiorcy, stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku
rocznym.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na
stronie www.deminimis.gov.pl. Na stronie znajdą Państwo także listę banków
które nawiązały stosowne porozumienie
z Bankiem Gospodarki Krajowej www.
deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/lista-bankow/.
W województwie lubelskim jest kilka instytucji, które również przyczyniają się
do rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki
podpisanym porozumieniom oferują pożyczki dla firm na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Jeżeli zdecydujemy
się na taką formę wsparcia warto dowiedzieć się szczegółów u kilku podmiotów,
aby wybrać ofertę najbardziej dla nas korzystną.
Przedstawione poniżej informacje mają
służyć jedynie pomocą i poznaniem
istniejących możliwości dla lokalnych
przedsiębiorstw. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest rozwijanie
przedsiębiorczości i cel ten realizujemy
między innymi poprzez informowanie
mieszkańców o możliwościach rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwoju istniejącej firmy. Nasze Stowarzyszenie
nie współpracuje z żadnym ze wspomnianych podmiotów. Dane instytucji
przedstawione są w sposób alfabetyczny.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy BARR SA ul.
Kościuszki 65, 23‑400 Biłgoraj, tel. 84 686
53 93
Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin,
tel. 81 710-46-34
Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek 7,
20-111 Lublin, Dział Wsparcia MŚP tel. 81
528 53-50
Polski Fundusz Gwarancyjny ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, tel. 84 639-08-60
Puławski Fundusz Pożyczkowy ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, tel. 81 470 09 00
Poprzedni artykuł „Wsparcie dla firm
w perspektywie 2014–2020” mogą Państwo znaleźć na stronie www.faktoriatalentow.pl/category/publikacje/.
Barbara Gajos Stowarzyszenie Faktoria
Talentów ■
16
SPOŁECZEŃSTWO
kurierzamojski.pl
KULINARIA
17
kurierzamojski.pl
udekorowany czekoladą lub lukrem.
T jak Topinambur. Zwany jest także
słonecznikiem bulwiastym, a jego bulwy (po odpowiednim przyrządzeniu)
mogą być spożywane jak ziemniaki. Od A do Z. Kulinarne ciekawostki na
Dzień polskiej żywności.
W
A
Y
Z
R
O
I
N
E
S
I
N
W
Y
KT
S
towarzyszenie
„Magiczny
Ogród” z siedzibą w Zamościu
działa od 20 marca 2015 r. Zostało powołane do życia przez grupę
osób, którym leży na sercu dobro
seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych oraz kobiet zagrożonych
jakimkolwiek rodzajem wykluczenia.
Obecnie liczy 17 członków, którzy
pracują na rzecz podopiecznych stowarzyszenia społecznie. Działalność
nasza finansowana jest ze składek
członkowskich oraz darowizn na cele
statutowe stowarzyszenia. Misją Sto-
warzyszenia „Magiczny Ogród” jest
działalność na rzecz osób starszych,
niepełnosprawnych,
przewlekle
chorych oraz kobiet potrzebujących
wsparcia, w tym samotnych matek,
ofiar przemocy domowej, kobiet
bezdomnych i bezrobotnych oraz
wykluczonych społecznie ze względu na stan zdrowia, wiek, pozycję
zawodową lub społeczną. Pomoc w
zapewnieniu im oraz ich rodzinom
godziwych warunków bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych, kultu-
ralnych,
rekreacyjno-sportowych.
Realizujemy ją poprzez : integrację ze
środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie
poczucia przydatności społecznej
oraz tworzenie warunków do współuczestnictwa w życiu społecznym
osób starszych, niepełnosprawnych
i przewlekle chorych oraz kobiet potrzebujących wsparcia. Wspieranie
inicjatyw związanych z potrzebami
zrzeszania się w klubach i kołach
zainteresowań, tworzenia i działania
społecznościowych grup wsparcia
osób
wymienionych wyżej.
Działalność edukacyjną, prozdrowotną,
propagowanie
postaw,
działań i inicjatyw
sprz yjających
poszanowaniu
seniorów,
osób z niepełnosprawnością,
chorych w celu
zapobiegania
ich społecznemu wykluczeniu
i marginalizacji.
Promujemy ideę wolontariatu. Naszym „pierwszym dzieckiem” jest
Klub Aktywnego Seniora. Powstał z
inicjatywy osób z pasją, działających
społecznie, które chcą podzielić się
swoją wiedzą, umiejętnościami oraz
czasem z seniorami. Na spotkanie
inauguracyjne przyszły 2 osoby.
W ciągu miesiąca nasze grono rozrosło się do 34 osób, a obecnie mamy
56 zadeklarowanych członków klubu
i ciągle nas przybywa. Wierzymy, że
dzięki zajęciom prowadzonym w klu-
bie staniemy się aktywnymi, zadowolonymi z życia ludźmi, którzy swoją
energią i optymizmem będą zarażać
innych. Jesteśmy pewni, że to my
będziemy modelowym seniorem XIX
wieku, który nie boi się zmian i wyzwań, jest ciekawy nowych doświadczeń, rozwija się i ciągle uczy.
Naszym celem jest wykreowanie
pozytywnego wizerunku osoby
w wieku 50+ oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu osób
starszych. W Klubie Aktywnego
Seniora proponujemy następujące zajęcia: biblioterapię, gimnastykę, trening pamięci, terapię
zajęciową, śpiew, nordic walking,
spotkania ze specjalistą, udział
w imprezach, wieczorki taneczne
(w czwartki, godz. 18.00), zajęcia
dot. zdrowego stylu życia. Bierzemy również udział w wyjazdach
i wycieczkach. Do tej pory gościliśmy u siebie biblioterapeutów,
kosmetologa, fryzjera, latarnika
Polski Cyfrowej, panią zajmującą
się pijawko- i larwoterapią, osoby promujące zdrowy styl życia,
przedstawicieli operatorów telefonii
komórkowej, słuchaczy Medycznego
Studium Zawodowego. Nasi goście
to cudowni ludzie, którzy prowadzili zajęcia nieodpłatnie. Jesteśmy im
wdzięczni za poświęcony czas i chęć
podzielenia się z nami wiedzą i umiejętnościami. Odwiedziliśmy także
podziemia zamojskiego Ratusza, monitoring miejski, Zamojską Manufakturę Słodyczy oraz wystawę „W krainie krynoliny…”. Braliśmy udział w
wieczorku integracyjnym z osobami
niesłyszącymi oraz w mszach świętych odprawianych w języku migowym. Dzięki uprzejmości wspaniałych pań ze Spółdzielni Socjalnej
„Zielona Wyspa” mięliśmy możliwość wyjazdu do Lublina i udziału
w przedstawieniu w Teatrze Pantomimy. Większość z nas lubi wyjazdy
w plener. Wiosną wybraliśmy się do
Lipiny Nowej, malowniczo położonej
miejscowości w Działach Grabowiec-
w miejscu pobytu osoby chorej,
niepełnosprawnej lub starszej.
Oferujemy:
– usługi opiekuńcze i asystenckie,
– różne rodzaje terapii zajęciowej,
– rehabilitację,
– aktywizację i wsparcie.
ydaje Ci się, że polska kuchnia nie ma przed Tobą tajemnic? Przekonaj się czy znajomość produktów spożywczych
jest dla Ciebie prosta niczym A, B,
C. Okazją ku temu jest zbliżający
się Dzień polskiej żywności, który obchodzić będziemy 25 sierpnia. Zapraszamy do zapoznania
się z alfabetycznym zestawieniem
polskich produktów z uwzględnieniem bogatej i pysznej kuchni roztoczańskiej i zamojskich smaków.
kują oczywiście na Zamojszczyźnie
z zasmażką i dużą ilością majeranku.
A jak Amarantus. Nazywany jest
zbożem XXI wieku. Stanowił podstawę żywienia Inków i Azteków. Pod
względem wartości odżywczych nie
ma sobie równych. Posiada pięciokrotnie większą zawartość żelaza niż
na przykład szpinak. Nie zawiera glutenu, a przyswajalność białka z amarantusa jest o niebo lepsza niż białka
z mleka czy soi. Popularne zastosowanie to dodawanie mączki z amarantusa do wypieku pieczywa i ciast.
H jak Hyzop lekarski. Gatunek rośliny z rodziny jasnowatych, który swym
wyglądem przypomina półkrzew. Co
ciekawe, często błędnie utożsamiany
jest z wymienionym w Biblii aż 12 razy
hyzopem. Badacze Biblii są jednak
zgodni: biblijny hyzop to lebiodka syryjska. Ze względu na zawartość i skład
chemiczny ma zastosowanie jako roślina lecznicza, która również sprawdza się w kosmetyce. Posiada właściwości uspokajające oraz odżywcze.
B jak Bryndza podhalańska. Jeden
z bardziej znanych serów owczych,
którego sposób wytwarzania nie
zmienił się od setek lat. Ma intensywny, słony smak, barwę białą oraz
przypominającą pastę konsystencję. Pierwszy polski produkt, który
wpisany został do unijnego rejestru
jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.
I jak Idared. To amerykańska odmiana
jabłoni pochodząca z Moscow w stanie Idaho. Jego owoce posiadają regularnie okrągły kształt oraz niezwykle
aromatyczny, biały, kruchy miąższ. Ze
względu na swój soczysty czerwony
kolor, Idared to niesłychanie poszukiwane jabłko w Europie Wschodniej.
C jak Cebularz. Pszenny placek z makiem i cebulą. Jeden z najpopularniejszych produktów regionalnych na
Lubelszczyźnie już od czasu II wojny.
Receptura wywodzi się z kuchni żydowskiej. Od 2007 roku cebularz jest
na liście produktów tradycyjnych,
a od 2014 prawo unijne chroni cebulowe placki jako produkt regionalny.
kich (na trasie Skierbieszów – Grabowiec). Zwiedzaliśmy stadninę koni,
mini-zoo oraz cmentarz w pobliskich
Hajownikach. Wszystkich, którzy
wierzą, że „życie zaczyna się po 50”
zapraszamy do nas. Spotykamy się
w każdy wtorek o godz. 10.00 w Klubie Batalionowym (ul. J. Piłsudskiego
36), natomiast wyjazdy i wycieczki,
wieczorki integracyjne i taneczne,
wyjścia do różnych miejsc na terenie
Zamościa odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Stowarzyszenie „Magiczny Ogród”
rozwija się każdego dnia, od sierpnia
rozpoczęliśmy działalność usługową
Zakres usług jest bardzo szeroki,
a profesjonalni opiekunowie, asystenci i terapeuci (biblioterapeuci,
fizjoterapeuci, masażyści, terapeuci
zajęciowi) to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Współpracujemy również z pedagogami,
psychologami oraz pielęgniarkami.
Ceny dostosowywane są indywidualnie dla każdego podopiecznego.
Mamy nadzieję, że ten artykuł będzie początkiem cyklu, w którym zajmiemy się tym, co interesuje osoby
starsze, przewlekle chore i niepełnosprawne.
Dorota Margol
Stowarzyszenie „Magiczny Ogród”■
D jak Dzień polskiej żywności.
Przypadające 25 sierpnia święto to
niezwykła sposobność do poznania
produktów, które wytwarzane oraz
uprawiane są w Polsce. Jak uczcić to
smaczne święto? 25 sierpnia warto
przygotować danie, które pamiętamy z dzieciństwa lub poeksperymentować z klasycznymi przepisami. F jak Flaki po Zamojsku. Tradycyjna gęsta zupa na bazie oczyszczonych i cienko pokrojonych żołądków wołowych. Na ziemiach
polskich flaki jedzono już w XIV
wieku, a była to ulubiona potrawa
Władysława Jagiełły. Najlepiej sma-
G jak Gruszka miłości. Tymi słowami
opisywany jest bakłażan - charakteryzujące się fioletową skórką warzywo,
które z botanicznego punktu widzenia
jest owocem, a dokładniej - jagodą. Bakłażan uważany jest za afrodyzjak. Co
ciekawe, w niektórych państwach 10
marca obchodzone jest święto Bakmana, któremu przeważnie towarzyszy
zjadanie wielkich ilości bakłażanów. J jak Jarmuż. Odmiana botaniczna
kapusty warzywnej, a zarazem jedna
z najstarszych odmian rodziny kapustowatych. Zdrowotne właściwości
jej pomarszczonych liści doceniają
m.in. Skandynawowie. Roślina jest
skarbnicą białka, błonnika i witamin.
K jak Kabaczek. To odmiana dyni
zwyczajnej, powszechnie znana
jako cukinia. Jest to warzywo wyselekcjonowane we Włoszech, które
sprawdza się jako danie dla osób
dbających o linię. Cukinia jest niskokaloryczna oraz posiada właściwości odkwaszające organizm
i wspomagające przemianę materii.
L jak Legumina. W ten sposób określa się słodkie, zazwyczaj mączne potrawy podawane na deser. W Polskiej
kuchni do legumin zaliczamy: naleśniki, omlety, suflety, musy, galaretki i
budynie. Czy ktokolwiek potrafiłby się
oprzeć takiemu przysmakowi?
Ł jak Łupcie. To gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami polane olejem konopnym tłoczonym na zimno. Najbardziej
U jak Ulęgałka. To dzika grusza, której
owoce są małe i zielone. Zwrot przebierać jak w ulęgałkach wyraża kłopot,
problem z wyborem; grymaszenie,
wybrzydzanie. Niedojrzałe ulęgałki nie
są jadalne, natomiast dojrzałe szybko się psują. W związku z tym trzeba
zadać sobie trochę trudu, by wśród
niedojrzałych owoców znaleźć odpowiedni (miękki), a z dojrzałych wypopularne w okresie Świąt Bożego brać taki, który jeszcze się nie zepsuł. Narodzenia, ale równie wyśmienicie smakują latem w upalny dzień. W jak Wiesiołek. Rodzaj roślin zielonych z rodziny wiesiołkowatych. Ta
M jak Miód. Miody naturalne to dość niepozorna i pospolita roślina
prawdziwe skarby natury. Źródło posiada dość niepospolite właściwowitalności i dobrego samopoczu- ści. Olej z wiesiołka wykorzystywany
cia dla starszych i młodszych. Miody jest w chorobach skórnych, nadwadze
roztoczańskich pszczół posiadają i niepłodności. Ponadto wzmacnia odwłaściwości bakteriobójcze i uodpar- porność, obniża cholesterol oraz stoniające. Te zalety miodów są znane sowany jest do wyrobu kosmetyków. ludzkości od 4 tysięcy lat i już starożytni potrafili wykorzystywać jego Z jak Zupa z pokrzyw. Pokrzywa
lecznicze własności.Na Roztoczu
znajdziemy miód fasolowy, gryczany,
TARTA ŚLIWKOWA Z TOFFI
wrzosowy, nawłociowy, rzepakowy,
N jak Necówka. Regionalny wyrób
wędliniarski wytwarzany na terenie
Śląska Cieszyńskiego, danie to jest
tradycyjną potrawą goszczącą na
weselach w tym rejonie. Necówka
to polędwiczka wieprzowa umieszczona w klopsie z farszu mięsnego. O jak Olej lniany. Bardziej znany
jako olej wigilijny, wykorzystywany
jako okrasa do kapusty świątecznej, dodatek do śledzi i surówek. W
składzie olej lniany jest najbardziej
podobny do oleju pochodzenia rybiego. W zależności od stopnia wysuszenia ziaren lnu, olej ma barwę
jasnożółtą, złotą aż do bursztynowej.
Od 2005 roku olej lniany wpisany
jest na Listę Produktów Tradycyjnych.
P jak Pstrąg Roztoczański. Nie sposób
się powstrzymać. Wędzony, smażony, pieczony z masełkiem czy w zalewie. Zawsze pyszny. Nigdzie indziej
nie smakuje lepiej niż na Roztoczu.
Nie potrzebuje zbędnych dodatków.
R jak Reczczoniak. Odmiana piroga
z kaszy gryczanej, gotowanych ziemniaków i twarogu. Pieczony w blasze
do ciasta. Najlepiej smakuje grubo
ukrojony, jeszcze ciepły. Koniecznie z gęstym kwaśnym mlekiem.
S jak Sękacz. Przyciągający uwagę
swoją niekonwencjonalną formą wyrób cukierniczy z ciasta biszkopotowo
- tłuszczowego. Wyglądem przypomina ścięty pień drzewa z sękami - stąd
jego nazwa. Spływający w trakcie
pieczenia nadmiar ciasta tworzy zastygające sople, które w ostatecznym
efekcie naśladują sęki. To tradycyjny
wypiek tatarski popularny na terenach dawnych Kresów Wschodnich,
który dziś jest specjalnością regionalną Podlasia. Gotowy wypiek może być
na zupę powinna być bardzo młoda.
Najwięcej wartości mają tylko listki
szczytowe. Wiem, że działa krwiotwórczo (zawiera mnóstwo żelaza), oczyszcza nerki i wzmacnia cały organizm.
Dlatego jest wprost nieoceniona po
miesiącach długiej zimy. Pokrzywa
w ziołolecznictwie uchodzi za fenomen. Zupa z pokrzywy z dodatkiem
niewielkiej ilości gęstej śmietany, posypana pachnącą natką pietruszki jest
idealna na upalne dni. Obowiązkowo
gruba pajda razowego chleba do tego.
Ż jak Żur na zakwasie. Tradycyjna
potrawa wielkanocna. Bywa zabielany mlekiem albo śmietaną (staje się
wtedy żurem postnym), lub przygotowany w połączeniu z wywarem z kości
i jarzyn, z dodatkiem suszonych grzybów. Tak naprawdę tyle dań przepisów
ile gospodyń, jednak fakt wykorzystania tradycyjnego zakwasu jest absolutną podstawą tej potrawy. Wyobrażacie
sobie Święta Wielkanocne bez żuru
lub barszczu? ■
Ciasto: 225 g mąki pszennej razowej
125 g zimnego masła
25 g cukru pudru
1 łyżka zimnego mleka
Warstwa toffi: 200 g cukru
50 g masła
50 g śmietany kremówki 36 %
50 ml wody Kruszonka:
50 g mąki pszennej razowej
25 g zimnego masła oraz: 850 g śliwek
100 g migdałów w słupkach
½ łyżeczki cynamonu Mąkę wrzucić do miski, dodać cukier puder. Wymieszać. Masło pokroić w kostkę, dodać do suchych
składników. Dodać mleko. Szybko
wyrobić gładkie ciasto. Uformować
z ciasta kulę, owinąć ją folią spożywczą i schłodzić w lodówce przez 30
min.
Piekarnik rozgrzać do 190°C. Dno
formy do tarty o średnicy 28 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Wylepić całą formę ciastem. Piec 15 - 20
min aż ciasto się zarumieni. Wyjąć.
Wystudzić.
Wykonanie warstwy toffi:
Masło pokroić w kostkę. Przygotować śmietanę. Składniki powinny
być w zasięgu ręki. Cukier wsypać
do rondla o grubym dnie, wlać
wodę. Zagotować a następnie trochę zmniejszyć ogień na średni i gotować dalej, aż masa nabierze ładnego, bursztynowo-złotego koloru
przez około 15 minut.
Zdjąć z palnika, dodać pokrojone
masło, śmietanę i energicznie wymieszać. Postawić ponownie na
palnik i gotować jeszcze 1 min. Lekko przestudzić - masa zgęstnieje.
Wylać masę na podpieczony spód.
Ostudzić.
Śliwki umyć, osuszyć, przeciąć na
pół i wypestkować. Oprószyć cynamonem. Na lekko zastygającej
warstwie toffi ułożyć ciasno śliwki
przecięciem do góry.
Wykonanie kruszonki:
Masło rozetrzeć palcami z mąką.
Wierzch tarty posypać obficie migdałowymi słupkami i kruszonką. Piekarnik rozgrzać do 200°C. Piec
około 25 – 30 min, do momentu zrumienienia się wierzchu tarty. Wyjąć,
wystudzić. Tartę można podawać zarówno na
zimno jak i na ciepło z lodami lub
jogurtem greckim.
Przepis i zdj. Anna Glinka
13 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI
TVprogram
PIĄTEK, 21.08
Program
19.08--27.08.2015
25.08.2015
Programtelewizyjny
telewizyjny 21.08
HITY TYGODNIA
TVN, sobota, godz. 20.00
Szefowa kuchni Kate traktuje życie dokładnie tak, jak swoją pracę w kuchni ekskluzywnej restauracji 22 Bleecker Restaurant na Manhattanie - z rzeczowym podejściem i zaangażowaniem, które urzeka i onieśmiela
wszystkich dookoła. Z zapierającą dech w piersiach precyzją pędzi przez każdą gorączkową zmianę, koordynuje setki posiłków, przygotowuje delikatne sosy, doprawiając i cyzelując do perfekcji każdą potrawę. Czując
się lepiej za drzwiami kuchni, Kate wychodzi ze swego restauracyjnego sanktuarium tylko po to, by przyjąć
gratulacje za jedną ze swych sztandarowych potraw lub - bardzo rzadko - by rozprawić się z klientem, który
śmiał zakwestionować jej kulinarną wiedzę. Po pracy prawie co wieczór kładzie się spać przed północą, by
o świcie pokonać konkurentów na targu rybnym i upolować najświeższe produkty na kolejny dzień. Perfekcjonizm Kate zostaje wystawiony na próbę, gdy jednym z jej podwładnych zostaje krzykliwy młodszy szef kuchni
- tryskający energią i beztroski Nick Palmer.
Firewall
TVN, niedziela, godz. 22.35
Jack Stanfield odpowiada za informatyczne bezpieczeństwo jednego
z największych banków w Seattle. Nadzoruje instalację i działanie odpowiednich systemów, które mają chronić konta klientów przed sieciowymi
włamywaczami. Są to najnowocześniejsze zabezpieczenia, trudne do pokonania dla najlepszych hakerów. Perfekcyjny Stanfield nie mógł jednak przewidzieć przebiegłego planu Billa
Coksa, który długo przygotowywał się do przejęcia zdeponowanych w banku pieniędzy. Najpierw przez kilka
miesięcy obserwował rodzinę Jacka - zwyczaje jego żony Beth oraz dzieci, a następnie zdecydował się na radykalny krok. Bill bierze członków rodziny Jacka na zakładników, a jemu stawia twarde warunki…
© www.telepress24.com [email protected]
Do niewielkiej restauracji prowadzonej przez Louiego i Nikki przychodzi
zapłakana panna młoda, Bailey Daley, której towarzyszą trzy psy. Kobieta
właśnie uciekła sprzed ołtarza. Nieznajoma zaczyna opowiadać właścicielom o swoim życiu i nieudanych próbach znalezienia idealnego kandydata na męża. Pomimo rad matki Diny i przyjaciółki Amber pracująca jako
nauczycielka Bailey bezskutecznie próbowała dopasować się do różnych partnerów. Gdy jej się to nie udawało i rozstawała się z wybrankiem, zabierała ze sobą ich wspólnego czworonoga. W ten sposób ma obecnie już
trzy urocze i bardzo lojalne psy. Pomimo kolejnych porażek sercowych, Bailey nie przestaje jednak wierzyć,
że w końcu znajdzie wymarzonego ukochanego.
imieniny Filipa, Apolinarego
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
5.40 Lokatorzy (171) - W roli ojca wystąpi…,
cz. 1 - serial
6.15 Lokatorzy (172) - W roli ojca wystąpi…,
cz. 2 - serial
6.45 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (877) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.20 Janosik (13) - Zdrada - serial
11.15 Barwy szczęścia (1302) - serial
11.45 Na dobre i na złe (602) - Twardy
zawodnik - serial
12.45 Na sygnale (50) - Sopel lodu - serial
13.20 Hity kabaretu - Kakao i inne hity Kabaretu Smile - program rozrywkowy
14.05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Amazonka
14.40 Program publicystyczny
14.55 Janosik (13) - Zdrada - serial
15.50 M jak miłość (1146) - serial
16.50 Rodzinka.pl (36 - 37) - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - program rozrywkowy
21.20 Rodzinka.pl (148 - 149) - serial
22.30 Grimm (15 - 16) - serial
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Trudne sprawy
8.45 Malanowski i Partnerzy
9.45 Dzień, który zmienił moje życie
10.45 Dlaczego ja?
11.45 Pielęgniarki
12.45 Trudne sprawy
13.45 Malanowski i Partnerzy
14.45 Dzień, który zmienił moje życie
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.20 Interwencja
16.40 Dlaczego ja?
17.40 Trudne sprawy
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Finn sam w domu: Świąteczny skok
HIT - komedia familijna, USA, Kanada,
2012, reż. Peter Hewitt, wyk. Christian Martyn, Doug Murray, Eddie
Steeples, Ellie Harvie, Jodelle Ferland
8 - letni Finn jest przerażony faktem, że
jego rodzina przeprowadza się ze słonecznej Kalifornii do strasznego domu
w Maine. Przekonany, że domostwo jest
nawiedzone, zastawia w nim wymyślne
pułapki, żeby nakryć duchy na gorącym
uczynku. Pewnego dnia, kiedy rodziców nie ma w domu, a Finn zostaje
pod opieką starszej siostry w zasadzkę
chłopca wpada grupa złodziei…
22.00 Dystrykt 9 - thriller sci - fi, Kanada,
Nowa Zelandia, RPA, USA, 2009, reż.
Neill Blomkamp, wyk. Sharlto Copley,
Elizabeth Mkandawie, Jason Cope
0.20 Pożegnanie z niewinnością - thriller,
USA, 2011, reż. David Schwimmer, wyk.
Catherine Keener, Clive Owen
2.45 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
5.35 Klan (2767) - telenowela
6.00 Program publicystyczny
6.15 Ekspres Miłosierdzia
6.45 Pełnosprawni (119) - magazyn
7.00 Las bliżej nas (67) - magazyn
7.25 Odnawialne źródła energii - Niewyczerpalne energie - Gorące źródła
8.00 Rok w ogrodzie
8.25 Naszaarmia.pl (175) - magazyn
8.55 Innowacje dla Ciebie - magazyn
9.20 Chichot losu (11) - Narodziny gwiazdy
- serial
10.20 Przystań (9) - Zjazd klasowy - serial
11.20 Przystań (10) - Sens życia - serial
12.05 Narodziny Solidarności
12.15 Wakacyjny peleton gwiazd - /4/
12.55 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.40 Porwano mi dzieci, cz. 2 - dramat,
Holandia, reż. Ron Termaat, wyk. Karina
Smulders, Jurgen Bogaert, Fiona Livingston, Cahit Olmez
15.35 Program publicystyczny
15.50 Downton Abbey II (5) - serial
17.00 Teleexpress
17.20 Pogoda
17.30 Komisarz Alex (44) - Podglądacz - serial
18.30 Dama w czarnym welonie (9) - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 GOL - felieton
20.10 Pogoda
20.25 Gang dzikich wieprzy - komedia,
HIT USA, reż. Walt Becker, wyk. John
Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence
22.15 Gra - film fabularny, USA, reż. David
Fincher, wyk. Michael Douglas, Sean
Penn, Kara Unger
0.30 Zemsta (19) - serial
1.20 Zemsta (20) - serial
2.15 Downton Abbey II (5) - serial
3.15 Do białego rana (21) - serial
3.40 Do białego rana (22) - serial
4.05 Jak po maśle - komedia, USA, reż. Jim
Field Smith, wyk. Ashley Greene, Hugh
Jackman, Olivia Wilde, Jennifer Garner
5.35 Zakończenie dnia
5.10 Bliskie i groźne spotkania Steve’a (21)
seria 2 - serial dok.
5.45 Dzika Alaska - film dok.
6.40 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (1148) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.35 Dwójka przedstawia - Książki na lato 10
10.50 Dom (10) - Nie przesadza się starych
drzew - serial
12.20 Czarne chmury (9) - Zaręczyny - serial
13.15 Dwójka przedstawia - Książki na lato 11
13.20 Misja natura - Szlakiem podkowca
małego 11 - serial dok.
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
15.45 Dwójka przedstawia - Książki na lato 12
15.55 Program publicystyczny
16.14 Słowo na niedzielę
16.25 Disco robaczki - film anim.
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion (109)
19.05 Postaw na milion (109) - teleturniej
20.05 Latający Klub 2 na wakacjach w Lubelskiem 2015 - Gdzie się bawić? - program rozrywkowy
21.10 Latający Klub 2 na wakacjach w Lubelskiem 2015 - Z kim się bawić? - program
rozrywkowy
22.15 Asystent wampira - film przygoHIT dowy, USA, reż. Paul Weitz, wyk.
John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris
Massoglia, Salma Hayek
0.15 Shaggy - koncert
1.25 Młode wilki - film sensacyjny, Polska,
reż. Jarosław Żamojda, wyk. Michelle
Cleo Godsey, Jarosław Jakimowicz
- Kriegl, Piotr Szwedes, Jan Nowicki,
Waldemar Barwiński, Mariusz Bielińsaki, Henryk Bista, Tadeusz Borowski,
Agnieszka Czekańska, Paweł Deląg
3.05 Grimm (15) - serial
3.55 Grimm (16) - serial
4.45 Zakończenie dnia
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.35 Jeźdźcy smoków
8.40 Mel - film familijny, USA, 1998
10.10 Ewa gotuje
10.45 Finn sam w domu: Świąteczny skok
- komedia familijna, USA, Kanada, 2012
12.35 Moje córki - dramat, USA, 2007, reż.
Tyler Perry, wyk. Gabrielle Union, Idris
Elba, Louis Gossett Jr, Malinda Williams,
Tasha Smith, Tracee Ellis Ross
14.40 Dzień, który zmienił moje życie
15.40 Trudne sprawy
16.40 Dlaczego ja?
17.40 Nasz nowy dom
18.40 Mistrz Zakupów
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Kabaretowy Boxing Night Polska, 2014
22.00 Strażnik granicy - film akcji, USA,
HIT 2008, reż. Isaac Florentine, wyk.
Jean - Claude Van Damme, Daniel
Perrone, Gary McDonald, Natalie J.
Robb, Scott Adkins, Stephen Lord
Grupa oszustów w szeregach Amerykańskich Sił Specjalnych planuje
przemycić heroinę wartą 35 milionów
dolarów. Na przeszkodzie stoi im tylko
agent służb granicznych Jack Robideax,
były policjant z wydziału zabójstw skrywający liczne sekrety. Walcząc z terrorystami, torturami, zdrajcami i podkładanymi bombami Jack nie okazuje litości.
0.15 Pyton 2 - horror sci - fi, USA, 2002, reż.
L.A. McConnell, wyk. William Zabka,
Mike Mitchell, Dana Ashbrook, Alex
Jolig, Simmone Mackinnon, Marcus
Aurelius
2.00 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.25 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów - We
wszystkim odnosimy zwycięstwo
9.00 Ziarno - magazyn
9.35 Chichot losu (12) - Spadkobiercy - serial
10.35 Alternatywy 4 (8) - Wesele - serial
11.35 Narodziny Solidarności
11.40 Dwa koła, jedna pasja - magazyn kolarski - felieton
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.10 Między ziemią a niebem
12.45 Zagubieni na Borneo, cz. 2 - film przygodowy, Niemcy, reż. Ulli Baumann,
wyk. Mirjam Weichselbraun, Hannes
Jaenicke, Michael Fritz, Patrick Heyn
13.40 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
15.40 Program publicystyczny
15.55 Korzenie (10) - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Dama w czarnym welonie (10) - serial
18.30 Rolnik szuka żony - /10/ - dokument
19.20 Wiadomości naukowe - magazyn
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 Żeglarstwo Rio
20.15 Pogoda
20.25 Moje pieskie szczęście - komeHIT dia romantyczna, USA, reż. Terry
Ingram, wyk. Erika Christensen,
Emily Holmes, Jeremy Guilbaut,
Joyce DeWitt
22.00 Wenecja - ep. 3 - serial
23.00 Jak po maśle - komedia, USA, reż. Jim
Field Smith, wyk. Ashley Greene, Hugh
Jackman, Olivia Wilde, Jennifer Garner
0.40 Do białego rana (21) - serial
1.00 Do białego rana (22) - serial
1.30 Kolumbowie (4) - Oto dziś… - serial
2.40 Gra - film fabularny, USA, reż. David
Fincher, wyk. Michael Douglas, Sean
Penn, Kara Unger
4.50 Zakończenie dnia
5.25 Bieszczadzka kolejka leśna. Podróż sentymentalna - film dok.
6.00 Program publicystyczny
6.20 M jak miłość (1149) - serial
7.15 Samochodzik i Templariusze (3)
- Tajemnica Bahometa - serial
7.55 Samochodzik i Templariusze (4) - Podziemny labirynt - serial
8.40 Disco robaczki - film anim.
10.10 Rodzinne oglądanie - Alboran - zapomniana wyspa - film dok.
11.10 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Największy odpust świata
11.45 Makłowicz w podróży - Zanzibar
- Wyspa przypraw - magazyn kulinarny
12.20 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl (149) - Nerwy w konserwy
- serial
15.10 Program publicystyczny
15.30 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - program rozrywkowy
16.30 Na dobre i na złe (602) - Twardy
zawodnik - serial
17.25 Na sygnale (62) - Nowicjuszka - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Kakao i inne hity Kabaretu Smile - program rozrywkowy
20.10 Lato Zet i Dwójki 2015 - Uniejów
- koncert
21.10 Lato Zet i Dwójki 2015 - Przebój Lata
- koncert
22.10 Paranienormalni Tonight - Patrycja Markowska - program rozrywkowy
23.10 Widok Krakowa „City rites”
0.20 Bez tłumaczenia - reportaż
1.25 Asystent wampira - film przygodowy,
USA, reż. Paul Weitz, wyk. John C. Reilly,
Josh Hutcherson, Chris Massoglia,
Salma Hayek
3.25 Czas honoru (58) - Pamiątka z Powstania - serial
4.20 Czas honoru (59) - Kuzyn z Murmańska - serial
5.15 Zakończenie dnia
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.50 Jeźdźcy smoków
10.50 Mistrz Zakupów
10.55 Dobra wróżka - film familijny, USA
13.15 Medalion - komedia sensacyjna, Hongkong, USA, 2003, reż. Gordon Chan,
wyk. Jackie Chan, Johann Myers, Lee
Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John
Rhys - Davies
14.55 Lepiej być nie może - komediodramat,
USA, 1997, reż. James L. Brooks, wyk.
Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr, Skeet Ulrich
Melvin Udall to ekscentryczny i egoistyczny pisarz, który mieszka w modnej
dzielnicy na Manhattanie. Gburowate
i aroganckie zachowanie nie przysparza mu zbyt wielu przyjaciół. J Życie
pisarza jest niezwykle uporządkowane.
Udall codziennie je obiad w tej samej
restauracji, siada na tym samym miejscu
i zamawia jedzenie u swojej ulubionej
kelnerki Carol Connelly. Kiedy pewnego dnia dziewczyna nie pojawia się
w pracy, Melvin postanawia ją odnaleźć.
17.50 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.10 Jak rozpętałem II wojnę światową
HIT cz. 2 - Za bronią - komedia wojenna,
Polska, 1970, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Stanisław Mikulski, Emil Karewicz, Elżbieta Starostecka, Wirgiliusz Gryń
21.45 Kości - serial
23.45 Zdrady
0.45 Magazyn sportowy
2.45 Tajemnice losu
5.00 Disco Gramy
TVN
TVN 7
TVN
TVN 7
TVN
TVN 7
20.00 Życie od kuchni - komedia, USA,
HIT Australia 2007, reż. Scott Hicks,
wyk. Catherine Zeta - Jones, Aaron
Eckhart, Abigail Breslin, Patricia
Clarkson, Jenny Wade, Bob Balaban
22.10 Teoria chaosu - komedia, USA 2008,
reż. Marcos Siega, wyk. Ryan Reynolds,
Emily Mortimer, Stuart Townsend, Elisabeth Harnois, Mike Erwin
0.00 Autostopowicz - film sensacyjny, USA
2007, reż. Dave Meyers, wyk. Sean
Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton,
Neal McDonough
1.50 Uwaga! - program interwencyjny
2.10 Sekrety Magii
19.00 Vinci - komedia, Polska 2004, reż.
HIT Juliusz Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc, Jan
Machulski, Kamilla Baar, Marcin
Dorociński
21.20 Tequila Sunrise - film sensacyjny, USA
1988, reż. Robert Towne, wyk. Mel
Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell,
Raul Julia, J.T. Walsh, Arliss Howard, Arye
Gross
23.50 Uznany za niewinnego - film sensacyjny, USA 1990, reż. Alan J. Pakula, wyk.
Harrison Ford, Brian Dennehy, Bonnie
Bedelia, Greta Scacchi, Paul Winfield,
Raul Julia, John Spencer
2.25 The Following II - serial
3.30 Sekrety Magii
5.35 Koniec programu
6.00 Dyżur 7.00 Taki jest świat 7.50 Wojciech Cejrowski. Boso 11.15 Walka o bagaż - serial dok. 12.15
Trzej muszkieterowie - film przygodowy 14.30
Śpiąca królewna - baśń 16.20 Jack i Jill - komedia
18.20 Strzelając śmiechem - komedia, 1993 20.00
Zlecenie na śmierć - dramat sensacyjny, Kanada
2008, reż. Dolph Lundgren, wyk. Dolph Lundgren,
Stefanie von Pfetten, Samantha Mathis 21.50 Bitwa o ziemię - film sci - fi, USA 2000, reż. Roger
Christian, wyk. John Travolta, Forest Whitaker, Barry Pepper 0.10 Teksańska masakra piłą mechaniczną - horror, USA 2003, reż. Marcus Nispel, wyk.
Jessica Biel, Heather Kafka, R. Lee Ermey, Erica Leerhsen 2.20 Taki jest świat 2.55 Spotkanie z Balladą
3.40 Dyżur 4.05 Menu na miarę
0.15 Brunet wieczorową porą - komedia
kryminalna, Polska, reż. Stanisław
Bareja, wyk. Władysław Kowalewski, Bożena Dykiel, Mirosława Krajewska, Wojciech Pokora, Wiesław
Gołas, Emilia Krakowska, Janina Traczykówna, Jan Kobuszewski, Józef
Nalberczak
2.00 Skandal (13 - 14) - serial
3.45 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - program rozrywkowy
4.50 Zakończenie dnia
HIT
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Przemysław Saleta
7.00 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House III - serial obyczajowy
11.10 Mango Telezakupy
12.45 Sąd rodzinny - program sądowy
13.45 Szpital - program obyczajowy
14.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.45 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
16.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
18.00 Dr House III - serial obyczajowy
TV 4
6.00 Tata sam w domu
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper i przyjaciele
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper i przyjaciele
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Kosmos
11.00 Dzikie serce
12.00 Pamiętniki z wakacji
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Rocky Balboa - dramat, USA, 2006,
HIT reż. Sylvester Stallone, wyk. Antonio
Tarver, Sylvester Stallone
22.10 Drapieżnik wykuty z lodu - thriller sci
- fi, USA, 2010, reż. Víctor García, wyk.
Dean Cain, Lucy Brown, Steven Waddington
0.00 Pokojówki, Francja, 2010
1.40 Interwencja
2.00 STOP Drogówka
3.00 Rodzice na skraju załamania nerwowego
4.00 Disco Polo Life
5.00 Disco Polo Life
23.00 Ocean’s Thirteen - film sensacyjny,
HIT USA 2007, reż. Steven Soderbergh, wyk. George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Al
Pacino, Elliott Gould, Don Cheadle
1.30 Kuba Wojewódzki - talk show
2.35 Uwaga! - program interwencyjny
2.50 Sekrety Magii
19.00 Kosmiczni kowboje - film S - F, USA
HIT 2000, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner, James
Cromwell, Marcia Gay Harden
21.45 Prawem na lewo - komedia, USA 1997,
reż. Jonathan Lynn, wyk. Michael
Richards, Jeff Daniels, Charlize Theron,
Jessica Steen, Austin Pendleton, Rip Torn
23.50 Tecumseh, ostatni wojownik - western,
USA 1995, reż. Larry Elikann, wyk. Jesse
Borrego, David Morse, Tantoo Cardinal
1.50 Skazany na śmierć - serial kryminalny
2.50 Sekrety Magii
6.00 Kasia i Tomek - serial 7.00 Gliniarz i prokurator - serial 7.55 Nash Bridges - serial 9.45 Niesamowite! - reality TV 10.05 Niania - serial 10.45
Sekret - telenowela 12.00 Santa Diabla - telenowela 13.00 Za głosem serca - telenowela 14.00
Kontrakt na miłość - telenowela 16.00 Tequila i Bonetti w Rzymie - serial 17.05 Łowcy skarbów - serial 19.00 Niania - serial 20.00 Bitwa potępionych
- akcja, USA 2013, reż. Christopher Hatton, wyk.
David Field, Dolph Lundgren, Matt Doran, Melanie
Zanetti 21.50 Jack i Jill - komedia 23.50 American
Pie: Księga miłości - komedia 1.45 Niesamowite! reality TV 2.10 Spotkanie z Balladą 3.15 JRG w akcji 3.45 Dyżur 4.10 Z archiwum policji 4.35 Menu
na miarę
TV POLONIA
TVP 1, sobota, godz. 22.15
TVP 1, niedziela, godz. 20.25
NIEDZIELA, 23.08
TVP 2
TV PULS
Moje pieskie szczęście
imieniny Cezarego, Tymoteusza
5.35 Klan (2766) - telenowela
6.00 Program publicystyczny
6.25 Oceany, cz. 3. Morze Czerwone 3
7.25 Telezakupy
7.40 E - lementarz - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
8.55 Narodziny Solidarności
8.55 Egzamin z życia (45) - serial
9.55 Dama w czarnym welonie (10) - serial
11.00 Siła wyższa (11) - Polityka miłości - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Magazyn Rolniczy
12.55 Oceany, cz. 4. Atlantyk. 4 - cykl dok.
14.00 Nad rozlewiskiem… (11) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Program publicystyczny
15.45 Wspaniałe stulecie (92) - serial
16.45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (93) - serial
18.30 Strażacy (6) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Zagubieni na Borneo, cz. 2 - film
HIT przygodowy, Niemcy, reż. Ulli Baumann, wyk. Mirjam Weichselbraun,
Hannes Jaenicke, Michael Fritz,
Patrick Heyn
21.25 Góra Dantego - film katastroficzny,
USA, reż. Roger Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton, Jeremy Foley
23.20 Głową w mur (13) - serial
0.15 Żegnaj, kochanku - komedia, USA, reż.
Roland Joffe, wyk. Don Johnson, Marie
- Louise Parker, Patricia Arquette, Dermott Mulroney
2.00 Góra Dantego - film katastroficzny,
USA, reż. Roger Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton, Jeremy Foley
3.55 Notacje - prof. Marek Kwiatkowski.
Moją największą miłością są Łazienki
4.05 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
4.55 Zakończenie dnia
Gra
Nicholas Van Orton (Michael Douglas) kończy 48 lat. Rocznica jak rocznica, Van Orton nie przejmowałby się nią, gdyby nie pewna zbieżność: jego
ojciec popełnił samobójstwo, gdy miał właśnie 48 lat. I jeszcze ten prezent
od młodszego brata (Sean Penn): zaproszenie do Gry, która odmieni monotonne i nudne życie oderwanego od rzeczywistości bogacza. Nie bez ociągania Nicholas przyjmuje prezent.
Od tej pory świat wokół niego zmienia się, życie nabiera tempa, wkrada się w nie strach i prawdziwe, wręcz namacalne poczucie zagrożenia. Na uczestnika Gry czyhają setki nic z pozoru nie znaczących prowokacji, a najdrobniejsze nawet ustępstwo powoduje, że każda sekunda zamienia się w walkę o przetrwanie. Ta Gra nie ma
reguł, a być może nie ma i końca...
SOBOTA, 22.08
TVP 1
8.00 Detektywi - program kryminalny
8.35 Ugotowani
9.35 Kuchenne rewolucje
10.35 Szkoła - serial
11.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.35 Szpital - program obyczajowy
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Szkoła - serial
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Harry Potter i Insygnia Śmierci Część
I - film przygodowy, USA, Wielka Brytania 2010, reż. David Yates, wyk. Daniel
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint
Życie od kuchni
imieniny Joanny, Franciszki
7.55 Top wings - program rozrywkowy
8.30 Dzień Dobry Wakacje - magazyn
11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
12.50 Mali giganci
15.25 Kobieta na krańcu świata
16.00 Project Runway
17.00 Ugotowani - dokładka - program kulinarno - rozrywkowy
18.00 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
TVP INFO
Stopklatka
12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 Dom
niespokojnej starości (4) - serial 13.25 M jak miłość
(1137) - serial 14.25 Tulipan (5) - serial 15.35 Sabat
Czarownic - 6 Kielce 2015 16.30 Diamentowy Amsterdam 16.50 Jak to działa (73) Optyka - magazyn 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50
Łamigłówka 17.55 Lato Zet i Dwójki 2015 - Koszalin - koncert 18.55 Dom niespokojnej starości (4)
- Przekręt, cz. 2 - serial 19.25 Margolcia i Miś zapraszają dziś (22) Gęsi i pióra 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.35 Pogoda
20.45 Łamigłówka 20.50 Na dobre i na złe (593)
- Życie jest walką - serial 21.50 Polonia w Komie
22.05 Polonia 24 22.35 Halo Polonia 23.40 Zmowa - dramat obyczajowy 1.15 Mordziaki (3) - serial
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra
17.32 To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info
19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Kod dostępu - program publicystyczny 21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Pogoda
22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia
23.45 Sportowy Wieczór 0.00 Teleexpress Extra
0.25 To jest temat 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Forum 1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info
6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów Sezon 1 - Tatuaż - serial 7.30 Zdarzył się cud
- film familijny, USA 9.35 W pustyni i w puszczy/04 - Ucieczka - serial 10.45 Wścibska mama
- film obyczajowy, USA 12.40 Historia Oręża Sezon
I - serial 13.45 Katastrofy w przestworzach - Cisza w eterze - serial 14.55 Muszkieterowie Sezon
1 - Dobry żołnierz - serial 16.05 Rozbitkowie - komedia romantyczna, USA 17.55 A właśnie, że tak!
- komedia, USA 20.00 Sezon strachu 20.00 Ręka
Boga - thriller, USA, Niemcy 22.05 Pierwszy milion
- film sensacyjny, Polska 0.10 Arachnid - pajęczyna
śmierci - thriller, Hiszpania 2.10 21 gramów - dramat, USA, 4.45 Nic mnie nie dotknie - etiuda 5.25
Definicje - etiuda 5.40 Pióra - etiuda
12.10 Łamigłówka 12.20 Pamiętaj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (118) - serial 13.30 Błękitne wakacje
- magazyn 13.55 program publicystyczny 14.10 Na
dobre i na złe (593) - Życie jest walką - serial 15.05
Wielkopolski Park Narodowy - film dok. 16.00 Kulturalni PL - magazyn 17.00 Słownik [email protected]
17.25 Łamigłówka 17.30 Teleexpress 17.55 M jak
miłość (1138) - serial 18.50 Lato Zet i Dwójki 2015
- Przebój Lata - koncert 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45
Wiedźmy (7) - Niebezpieczne związki - serial
21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Polacy tu i tam - Magazyn polonijny - magazyn 22.55 Duch w dom
(7) - Rodzinny samochód - serial 23.45 Dekalog
- Dziewięć - film TVP 0.50 Łamigłówka
POLSAT SPORT NEWS
TTV
TV6
POLSAT SPORT NEWS
7.07 Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 Tenis ATP 1000 Western
and Southern Open Cincinnati 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga holenderska 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07
Żużel Elite League 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern
Open Cincinnati 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 Piłka nożna Magazyn I ligi 18.00 Boks
Magazyn Puncher 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Piłka nożna Liga holenderska 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Formuła 1 GP
Belgii 23.00 Formuła 1 GP Belgii 1.00 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia 1.15 Piłka
nożna Eliminacje do ME 2016 3.15 Magazyn Atleci
5.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.05 Blisko
ludzi 6.35 Express - informacje 6.50 Sąd rodzinny 7.45 Ukryta prawda 9.45 Kocham. Enter 10.50
Sędzia Anna Maria Wesołowska 11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40 Kup, Napraw i Sprzedaj 14.10 Usterka 14.45 Damy i wieśniaczki 15.45
Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Odlotowy ogród 17.45 Express - informacje 18.05
Luksusowe zachcianki 19.10 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00 Handlarze
22.45 Usterka 23.45 Kossakowski. Inicjacja 0.15
Kulisy porno biznesu - serial 0.45 Cena rozkoszy
- serial 1.20 Ola w trasie 1.50 Ola w trasie
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00
Przygody Merlina 11.00 Przygody Merlina 12.00
Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Kacza dynastia 15.15 Mistrz
kuchni: Gordon Ramsay 16.15 Przygody Merlina
17.15 Przygody Merlina 18.15 Miodowe lata 19.05
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami
22.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.30 Niebezpieczna strefa - dramat, USA, 1997, reż. Allan
Eastman, wyk. Billy Zane, Hiroyuki Tagawa, Robert
Downey Jr 1.25 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
2.25 Rude Tube 3.00 Disco Polo Life 4.00 Top 10
Lista Przebojów 5.00 Top 10 Lista Przebojów
TV POLONIA
A
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Formuła 1
GP Belgii 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07
Tenis ATP 1000 Western and Southern Open Cincinnati 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07
Magazyn Trans World Sport 12.10 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open
Cincinnati 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Magazyn golfowy 18.00 Siatkówka Memoriał Huberta Wagnera 20.15 Siatkówka Memoriał
Huberta Wagnera 20.30 Siatkówka Memoriał Huberta Wagnera 22.30 Siatkówka Memoriał Huberta Wagnera 23.00 Piłka nożna Liga holenderska
1.00 Siatkówka plażowa Grand Slam USA
5.35 Szymon Majewski Show
6.40 Mango - Telezakupy
8.45 Gwiazdy wierzą w duchy - reality show
9.45 Żony Hollywood
11.45 Prawo Agaty - serial obyczajowy
13.50 Pół żartem, pół serio - komedia, USA
1959, reż. Billy Wilder
16.20 Kosmiczni kowboje - film S - F, USA
2000, reż. Clint Eastwood
TV 4
6.00 Strażnik Teksasu
6.55 Jake i piraci z Nibylandii
7.25 Kacper i przyjaciele
7.55 Jake i piraci z Nibylandii
8.25 Garfield Show
8.45 Ziemska apokalipsa - film sci - fi, USA
10.30 Policjantki i Policjanci
13.30 STOP Drogówka
14.30 Ślicznotki - komedia, USA, 1995, reż.
Beeban Kidronn, wyk. Blythe Danner,
John Leguizamo, Patrick Swayze, Stockard Channing, Wesley Snipes
16.50 Rocky V - dramat, USA, 1990, reż. John
G. Avildsen, wyk. Burgess Meredith,
Burt Young, Saga Stallone, Sylvester
Stallone, Talia Shire
19.00 Galileo
20.00 Policjantki i Policjanci
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Drapieżnik wykuty z lodu - thriller
HIT sci - fi, USA, 2010, reż. Víctor García,
wyk. Dean Cain, Lucy Brown, Steven
Waddington
0.50 Tunel śmierci - horror, USA, 2006, reż.
Craig Singer, wyk. David Clayton, Jamie
- Lynn Sigler, Patrick Renna
2.50 Rodzice na skraju załamania nerwowego
4.00 Disco Polo Life
5.40 Szymon Majewski Show
6.50 Mango - Telezakupy
8.55 Gwiazdy wierzą w duchy - reality show
9.55 Żony Hollywood
11.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
15.10 Cena za życie - western, USA 2001, reż.
Simon Wincer, wyk. Tom Selleck, Virginia
Madsen, Wilford Brimley, David O’Hara,
Christian Kane, Joanna Miles
17.15 Greystoke: Legenda Tarzana władcy
małp - film przygodowy, Wielka Brytania 1984, reż. Hugh Hudson, wyk. Christopher Lambert, Ralph Richardson, Ian
Holm, James Fox, Andie MacDowell
TV PULS
TVP INFO
Stopklatka
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda
16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00
Debata po europejsku 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info weekend 19.25 Serwis
sportowy 19.30 Pogoda 19.35 Reportaż TVP INFO - reportaż 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła
20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00
Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowa Sobota 0.05 Teleexpress
Extra 0.30 Puls Polski 0.55 Dziś wieczorem
6.00 Afryka - Serengeti - film dok. 7.00 Dinotopia: Wirus - film fantastyczny, USA 8.55 W pustyni i w puszczy/4 - Ucieczka - serial 10.00 Groza
w górach - film familijny, USA 11.55 Prawdziwa
historia kota w butach - komedia animowana,
Francja 13.45 Rozbitkowie - komedia romantyczna, USA 15.40 Kocham Cię na zabój - komedia,
USA 17.45 Czterej pancerni i pies cz. 5/8 - Rudy,
miód i krzyże - serial wojenny 18.50 Czterej pancerni i pies cz. 6/8 - Most - serial wojenny 20.00
Drakula - horror, USA 22.40 Ręka Boga - thriller,
USA, Niemcy 0.45 Pierwszy milion - film sensacyjny, Polska 2.50 Czarna śmierć - horror, Wielka
Brytania 4.45 Mój tata ciacho - film dok. 6.00 Zakończenie programu
TTV
TV6
6.35 Kossakowski. Nieoczywiste 7.05 Ofiary piękna - serial 7.50 Najpiękniejsze miejsca na świecie 8.45 Wakacyjny galimatias - serial 9.45 Orzeł
czy reszka? 10.45 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya 11.45 DeFacto 12.15 Usterka 12.45 Wojny magazynowe 13.45 Złoty interes - serial 14.45
Wojny przewoźników 15.45 Express - informacje 16.00 Handlarze 16.45 Remont w stylu Vegas 17.45 Express - informacje 18.00 Tymczasem
na plaży 18.05 Kossakowski. Nieoczywiste 18.40
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda
19.45 Express - informacje 20.00 Remont dla zysku 21.00 Usterka 22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.30 Mój pierwszy… 23.00 Kossakowski. Nieoczywiste 23.30 Kto poślubi mojego syna?
7.55 Maja w ogrodzie
8.25 Akademia ogrodnika
8.30 Dzień Dobry Wakacje - magazyn
11.00 Co za tydzień - magazyn
11.35 Najgorszy polski kierowca
12.35 Aż po sufit - kulisy
13.10 Nie rób scen - serial
13.45 Kopalnie króla Salomona - film przygodowy, USA 1985, reż. J. Lee Thompson
15.55 Harry Potter i Insygnia Śmierci - film
przygodowy, USA, Wielka Brytania
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Matrix Rewolucje - film S - F, USA 2003,
reż. Lana Wachowski, Andy Wachowski, wyk. Keanu Reeves, Carrie - Anne
Moss, Laurence Fishburne, Hugo
Weaving, Jada Pinkett Smith, Harold
Perrineau Jr, Nathaniel Lees, Clayton
Watson, Mary Alice, Monica Bellucci
6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Mega Chichot 7.30
Benny Hill 8.50 Pradawny Ląd 13: Mądrość przyjaciół - film anim. 10.25 Garfield Show 11.35 Rzeka
aligatorów - thriller 13.25 Skład osobliwości 13.55
Skład osobliwości 14.25 Skład osobliwości 14.55
Kacza dynastia 15.25 Kacza dynastia 15.55 Kacza
dynastia 16.25 Kacza dynastia 16.55 Kacza dynastia 17.25 Zatopione skarby 18.25 Zatopione skarby 19.30 Tintin i jezioro rekinów - film anim. 21.00
Rude Tube 21.35 Formuła - komedia sensacyjna,
Wielka Brytania/Kanada, 2001, reż. Ronny Yu,
wyk. Samuel L. Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer, Rhys Ifans, Meat Loaf 23.30 Dorcel Airlines:
Pierwsza klasa, Francja, 2009 0.55 Śmierć na 1000
sposobów 1.25 Włatcy móch 1.55 Regina
TV 4
6.00 Strażnik Teksasu
7.15 Jake i piraci z Nibylandii
7.45 Kacper i przyjaciele
8.15 Jake i piraci z Nibylandii
8.45 Kacper i przyjaciele
9.45 Tintin i jezioro rekinów - film anim.
11.25 Galileo
12.30 Zero bezwzględne - film sci - fi,
Kanada, 2006, reż. Robert Lee, wyk.
Erika Eleniak, Jeff Fahey
14.30 Rocky Balboa - dramat, USA, 2006, reż.
Sylvester Stallone
16.35 Karmazynowy przypływ - thriller sensacyjny, USA, 1995, reż. Tony Scott, wyk.
Denzel Washington, Gene Hackman,
Matt Craven, George Dzundza, Viggo
Mortensen, James Gandolfini
19.00 Galileo
20.00 Śniegi wojny - dramat wojenny,
HIT Norwegia, 2012, reż. Petter Naess,
wyk. David Kross, Florian Lukas,
Lachlan Nieboer, Rupert Grint
22.10 Przekręt - komedia sensacyjna, USA,
Wielka Brytania, 2000, reż. Guy Ritchie,
wyk. Brad Pitt, Jason Statham
0.20 14 ostrzy - thriller, Hongkong, Chiny,
2010, reż. Daniel Lee, wyk. Chun Wu,
Donnie Yen, Wei Zhao
2.45 Rodzice na skraju załamania nerwowego
TV PULS
22.35 Firewall - film sensacyjny, USA,
HIT Australia 2006, reż. Richard Loncraine, wyk. Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Jimmy Bennett, Robert Patrick, Robert Forster
0.50 Partnerki - serial kryminalny
1.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Infiltracja - film sensacyjny, USA,
HIT Hong Kong 2006, reż. Martin Scorsese, wyk. Leonardo DiCaprio,
Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen, Vera Farmiga, Anthony
Anderson, Alec Baldwin
23.10 Jadeitowy wojownik - film przygodowy, Finlandia, Chiny, Estonia, Holandia 2006, reż. Antti - Jussi Annila, wyk.
Tommi Eronen, Markku Peltola
1.20 Fringe: Na granicy światów - serial S - F
2.25 Sekrety Magii
4.35 Druga strona medalu - talk show
6.00 Dyżur 6.30 Niesamowite! - reality TV 7.00
Niesamowite! - reality TV 7.55 Wojciech Cejrowski. Boso 10.00 Aukcja w ciemno - reality TV 11.00
Łowcy okazji - serial dok. 12.00 Kacper - film familijny 14.10 Trzej muszkieterowie - film przygodowy
16.30 Szklanką po łapkach - komedia, USA 1996,
reż. Rick Friedberg 18.15 Bibliotekarz II: Tajemnice
kopalni króla Salomona - film przygodowy 20.00
Con Air. Lot skazańców - film sensacyjny, USA
1997, reż. Simon West, wyk. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich 22.15 Maczeta - film akcji,
USA 2010, reż. Robert Rodriguez, Ethan Maniquis, wyk. Danny Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro,
Michelle Rodriguez, Steven Seagal, Cheech Marin,
Don Johnson, Lindsay Lohan 0.20 American Pie:
Księga miłości - komedia 2.25 Taki jest świat
TV POLONIA
TVP INFO
Stopklatka
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Puls Polski - magazyn
18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa
18.50 Serwis Info weekend 19.15 Serwis sportowy
19.20 Pogoda 19.25 Prawdę mówiąc - magazyn
19.53 Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia
21.50 Panorama Dnia 22.45 Sportowa niedziela
23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia
0.00 Pogoda 0.10 Teleexpress Extra 0.35 Woronicza 17 1.45 Bez retuszu - magazyn 2.50 Panorama
Dnia 3.35 Pogoda 3.45 Prawdę mówiąc - magazyn
4.10 Dziś wieczorem 4.30 Minęła 20ta
6.00 Koniec świata cz. 1 - serial 7.55 Niedźwiedzie
- film dok. 8.50 Nowa wściekła pięść - film sensacyjny, Hong Kong, Tajwan 10.40 Herkules cz. 1
- serial 12.30 Bananowa liga 2 - komedia, Kanada,
USA 14.20 Słodka zemsta - komedia romantyczna,
USA, 2009, reż. Cheryl Hines, wyk. Meg Ryan, Timothy Hutton, Justin Long, Kristen Bell 16.00 Czterej pancerni i pies cz. 5/8 - Rudy, miód i krzyże - serial wojenny 17.05 Czterej pancerni i pies cz. 6/8
- Most - serial wojenny 18.25 I kto to mówi 2 - komedia, USA 20.00 88 minut - thriller, USA, Niemcy,
Kanada 22.25 Drakula - horror, USA 0.55 Wtorek
- komedia, Polska 2.45 Komedia małżeńska - komedia obyczajowa, Polska 4.50 Gorzko! - etiuda
5.20 Skąd się bierze ból - film kr.metr, Francja 6.00
Zakończenie programu
POLSAT SPORT NEWS
TTV
TV6
12.00 Anioł Pański 12.10 Między ziemią a niebem
12.40 program publicystyczny 13.00 Transmisja
Mszy Świętej - z Sanktuarium Urodzin i Chrztu
św. Faustyny w Świnicach Warckich 15.35 Duch
w dom (7) - Rodzinny samochód - serial 16.20 Salonowiec - Nasi za granicą - felieton 16.35 Przygarnij mnie (8) - reality show 17.25 Łamigłówka
17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość (1139) - serial 18.50 Niezapomniane koncerty - Sopot na bis
- Maryla Rodowicz, Kayah - koncert 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Ranczo (102) - Jedźmy, nikt nie woła
- serial 21.40 Teatr Telewizji - Komedia amerykańska - spektakl teatralny, Polska, reż. Juliusz Machulski 23.00 program publicystyczny 23.15 Program
rozrywkowy 23.45 Pamiętaj o mnie
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Magazyn
Trans World Sport 8.00 Siatkówka plażowa Grand
Slam USA 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07
Siatkówka plażowa Grand Slam USA 10.00 Polsat
Sport News Sport Flash 10.07 Siatkówka plażowa
Grand Slam USA 11.00 Kolarstwo 2015 Mountain
Bike World Cup Włochy 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 14.30
Piłka nożna Liga holenderska 17.00 Esport League
of Legands 18.00 Esport League of Legands 19.00
Esport League of Legands 20.00 Esport League of
Legands 22.00 Siatkówka plażowa Grand Slam
USA 23.30 Siatkówka plażowa Grand Slam USA
1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 1.15 Siatkówka plażowa Grand Slam USA 2.15
Siatkówka plażowa Grand Slam USA
5.00 Bez recepty 5.55 Betlejewski. Prowokacje
6.25 Express - informacje 6.40 Gogglebox. Przed
telewizorem 7.10 Remont w stylu Vegas 8.05
Martyna i kobiety świata 9.05 Odlotowy ogród
9.35 Usterka 10.05 DeFacto 11.05 Królowie lombardu 12.05 Wojny magazynowe 13.00 Beztroskie życie milionerów - serial 14.00 Orzeł czy reszka? 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje
16.00 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45
Express - informacje 18.00 Tymczasem na plaży
18.05 Handlarze 18.50 Wojny magazynowe 19.45
Express - informacje 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Przepustka - serial 22.35
Tabu Polska 23.35 Gogglebox. Przed telewizorem
0.05 Bagaż osobisty - talk show 0.35 Kossakowski. Szósty zmysł. Rosja 1.05 Nie do wiary
6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Mega Chichot 7.30
Benny Hilll 8.45 Garfield Show 9.50 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 10.50 Skarb rodziny Zhang cz.
2 - film przygodowy, Chiny, 2011 12.50 Zaklinacz
psów 13.50 Las w ogniu - film akcji, USA, 2002,
reż. Nelson Dusty, wyk. Dean Stockwell, Janet
Gunn 15.50 Diabelskie wiatry - film katastroficzny, USA / Kanada, 2003, reż. Gilbert M. Shilton,
wyk. Ira Schwartz 17.40 Jaś Fasola 18.20 Zatopione skarby 19.30 Pradawny Ląd 13: Mądrość przyjaciół - film anim. 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.30 CSI:
Kryminalne zagadki Miami 23.35 Oldboy - thriller, Korea Płd, 2003, reż. Park Chan - wook 2.00
Śmierć na 1000 sposobów 2.30 Włatcy móch 3.00
Disco Polo Life 4.00 Disco Polo Life
PONIEDZIAŁEK, 24.08
imieniny Jerzego, Bartłomieja
WTOREK, 25.08
imieniny Ludwika, Luizy
ŚRODA, 26.08
imieniny Marii, Zefiryny
CZWARTEK, 27.08
imieniny Józefa, Moniki
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
TVP 1
TVP 2
POLSAT
7.40 E - lementarz - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
8.50 Narodziny Solidarności
8.55 Egzamin z życia (46) - serial
9.55 Porwano mi dzieci, cz. 2 - dramat
11.00 Siła wyższa (12) - Wizytacje - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.15 Wisła warszawska - film dok.
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.20 Program publicystyczny
15.55 Wspaniałe stulecie (94) - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (95) - serial
18.35 Strażacy (7) - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 Pogoda
20.20 Na ostrzu szpady - film kostiumowy,
HIT Francja, Włochy, Niemcy, reż. Philippe Broca, wyk. Daniel Auteuil,
Fabrice Luchini, Vincent Perez, Marie
Gilain, Philippe Noiret
22.40 Moje pieskie szczęście - komedia
romantyczna, USA, reż. Terry Ingram,
wyk. Erika Christensen, Emily Holmes,
Jeremy Guilbaut, Joyce DeWitt
0.10 Niedawno w Polsce - Prawdziwe psy (9)
- cykl dok.
0.40 Prawdziwe psy (10) - cykl dok.
1.15 Samotność w sieci, cz. 2 - film obyczajowy, Polska, reż. Witold Adamek, wyk.
Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra,
Szymon Bobrowski, Kinga Preis, Anna
Dymna, Elżbieta Czyżewska, Jacek Borcuch, Maja Ostaszewska
2.50 Podróż życia - /10/ - teleturniej
3.25 Krzemień (3) - serial
4.20 Krzemień (4) - serial
5.15 Zakończenie dnia
5.45 Lokatorzy (173) - serial
6.15 Coś dla Ciebie - magazyn
6.45 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (878) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.20 Barwy szczęścia (1303) - serial
11.50 Na dobre i na złe (603) - Proces - serial
12.50 Na sygnale (51) Ślubuję Ci miłość, wierność - serial
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
13.55 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
16.15 Program publicystyczny
16.30 M jak miłość (1147) - serial
17.25 Rodzinka.pl (38) - Dziadkowie - serial
18.00 Panorama, Sport , Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XVIII Festiwal Kabaretu Koszalin 2012.
„SPA KOSZALIN”
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy
10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dzień, który zmienił moje życie
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 MEGA HIT - 2012 - film sci - fi, USA,
HIT 2009, reż. Roland Emmerich, wyk.
John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel
Ejiofor, Oliver Platt, Thandie Newton
Przed wiekami Majowie pozostawili
ludzkości kalendarz, który dokładnie
wskazywał datę końca świata i mówił
o zjawiskach, które miału mu towarzyszyć. Od tamtego czasu astrologowie
odkryli starożytne teorie, numerolodzy
wzory, które je potwierdzają, a geolodzy stwierdzili, że Ziemia od dawna jest
skazana na taki scenariusz. Nawet rządowi naukowcy nie mogą zaprzeczyć
faktom - w 2012 roku Ziemię czekają
kataklizmy o niebywałej skali.
23.30 Kickboxer 3: Sztuka wojny - film akcji,
USA, 1992, reż. Rick King, wyk. Sasha
Mitchell, Dennis Chan, Noah Verduzco
1.15 Antoni, boży wojownik - dramat historyczny, Włochy, 2006, reż. Antonello Belluco, wyk. Jordi Molla, Andrea Ascolese
3.25 Tajemnice losu
5.25 Telezakupy
6.00 Program publicystyczny
6.15 Klan (2770) - telenowela
6.35 Pocztówka z Japonii
7.10 Telezakupy
7.40 E - lementarz - magazyn
8.00 Wiadomości
8.10 Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.40 Telezakupy
8.55 Narodziny Solidarności
8.55 Egzamin z życia (47) - serial
9.55 Korzenie (10) - serial
11.00 Siła wyższa (13) - Cud - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.40 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.05 Nad rozlewiskiem… (12) - serial
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.25 Program publicystyczny
15.50 Wspaniałe stulecie (96) - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Wspaniałe stulecie (97) - serial
18.30 Strażacy (8) - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.05 GOL - felieton
20.10 Pogoda
20.25 Krzemień (3) - serial
21.30 Krzemień (4) - serial
22.30 Glina (8) - serial
23.35 Glina (9) - serial
0.45 Niedawno w Polsce - Prawdziwe psy (11)
- cykl dok.
1.20 Na ostrzu szpady - film kostiumowy,
Francja, Włochy, Niemcy
3.30 Podróż życia - /11/ - teleturniej
4.00 Monidło - film TVP
4.40 Zakończenie dnia
6.15 70 lat na Mazurach - reportaż
6.45 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (879) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.20 Barwy szczęścia (1304) - serial
11.50 Na dobre i na złe (1) - Spotkanie po
latach
12.55 Na sygnale (52) - Wielka kumulacja
- serial
13.25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Życie codzienne w Amazonii
13.55 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
15.10 Program publicystyczny
16.00 M jak miłość (1148) - serial
16.55 Rodzinka.pl (39 - 40) - serial
18.00 Panorama, Sport , Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 XVIII Festiwal Kabaretu Koszalin 2012.
„SPA KOSZALIN”
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy
10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dzień, który zmienił moje życie
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Terminator 3: Bunt maszyn - film
HIT sci - fi, USA, Niemcy, Wielka Brytania, 2003, reż. Jonathan Mostow,
wyk. Arnold Schwarzenegger, David
Andrews, Nick Stahl, Claire Danes,
Kristanna Loken
Dorosły już John Connor żyje w przeświadczeniu, że dzień zagłady nie został
do końca powstrzymany. Jego przeczucia okazują się słuszne, gdy z przyszłości po raz trzeci zostaje wysłany robot,
T - X, który przybiera postać pięknej
kobiety. Z misją ratunkową przybywa
na Ziemię stary znajomy z poprzednich
części cyklu, Terminator T - 850, który
musi ochronić także przyszłą żonę przywódcy ruchu oporu, Kate Brewster.
22.30 Byliśmy żołnierzami - dramat wojenny,
Niemcy, USA, 2002, reż. Randall Wallace, wyk. Mel Gibson, Barry Pepper,
Chris Klein, Greg Kinnear, Keri Russell,
Sam Elliott, Madeleine Stowe
1.30 Tajemnice losu
6.30 Uwolnić motyla - film dok.
7.20 Telezakupy
7.40 Czas dla Ciebie - Pasje
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
8.50 Narodziny Solidarności
8.55 Egzamin z życia (48) - serial
9.55 Anna German (9) - serial
10.55 Anna German (10) - serial
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Magazyn Rolniczy - Oferta Agencji Nieruchomości Rolnych na Dolnym Śląsku
12.40 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.05 Nad rozlewiskiem… (13) - serial
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.20 Program publicystyczny
15.50 Wspaniałe stulecie (98) - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Wspaniałe stulecie (99) - serial
18.30 Strażacy (9) - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.25 Uwikłani (5) - Maciej - podwójny
wyrok - serial
21.25 Anna German (9) - serial
22.25 Anna German (10) - serial
23.30 Glina (10) - serial
0.35 Niedawno w Polsce - Prawdziwe psy (12)
- cykl dok.
1.05 Biała wizytówka (5) - Ślub przed pałacem - serial
2.10 Biała wizytówka (6) - Zarząd przymusowy - serial
3.10 Podróż życia - /12/ - teleturniej
3.40 Notacje - Krystyna Danuta Berwińska.
Kukiełki pod barykadą - cykl dok.
3.55 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
4.50 Zakończenie dnia
5.55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
6.15 Lokatorzy (174) - serial
6.45 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (880) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.15 Barwy szczęścia (1305) - serial
11.50 Na dobre i na złe (2) - Odzyskana
miłość
12.55 Na sygnale (53) - Przysługa - serial
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Obrzęd żaby
13.55 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
15.40 Program publicystyczny
15.55 M jak miłość (1149) - serial
16.50 Rodzinka.pl (41 - 42) - serial
18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Od wschodu do zachodu słońca
- 50 lat Skaldów
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy
10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dzień, który zmienił moje życie
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.40 Straż sąsiedzka - komedia, USA,
HIT 2012, reż. Akiva Schaffer, wyk. Ben
Stiller, Jonah Hill, Richard Ayoade
Kierownik supermarketu Evan Trautwig
przeżywa szok, kiedy jeden ze strażników nocnych w jego sklepie zostaje
zamordowany. Aby odnaleźć zabójcę,
mężczyzna gotów jest sformować straż
sąsiedzką. Przedsięwzięcie nie spotyka
się z wielkim odzewem i do Evana dołącza jedynie trzech ochotników. robotnik
budowlany Bob, marzący o karierze
policjanta Franklin i będący świeżo po
rozwodzie Jamarcus.
22.45 Dick i Jane: Niezły ubaw - komedia,
USA, 2005, reż. Dean Parisot, wyk. Jim
Carrey, Aaron Michael Drozin, Angie
Harmon, John Michael Higgins
0.40 Grzeczny i grzeszny - komedia romantyczna, USA, 2009, reż. Miguel Arteta,
wyk. Michael Cera, Jean Smart, Portia
Doubleday, Rooney Mara
2.35 Tajemnice losu
5.35 Klan (2772) - telenowela
6.00 Program publicystyczny
6.40 Oceany, cz. 5. Ocean Indyjski 5
7.35 Telezakupy
8.00 Wiadomości
8.10 Pogoda
8.15 Polityka przy kawie
8.35 Telezakupy
8.50 Narodziny Solidarności
8.55 Egzamin z życia (49) - serial
9.55 Dama w czarnym welonie (11) - serial
11.00 Przystań (11) - Rywale - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Smaki polskie - Ślimak z żeberek
i szynka na szaro - magazyn kulinarny
12.45 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
14.20 Zwierzęta Świata - David Attenborough
i osobliwości świata przyrody.cz 2. Osobliwa mistyfikacja? - serial dok.
14.45 Miasto ruin - film dok.
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.25 Program publicystyczny
15.50 Wspaniałe stulecie (100) - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Wspaniałe stulecie (101) - serial
18.35 Strażacy (10) - serial
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (123) - Napad
- serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.25 Glina (11) - serial
23.30 Glina (12) - serial
0.35 Lato z Polskim Dokumentem - Niepogodzeni - film dok.
1.25 Naszaarmia.pl (175) - magazyn
1.50 Sprawa dla reportera
2.50 Notacje - Gen. Stefan Bałuk. „Cichociemni” - cykl dok.
3.00 Zaginiona (6) - Śledztwo - serial
3.55 Zaginiona (7) - Konfrontacja - serial
4.50 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
5.10 Zakończenie dnia
5.40 Lokatorzy (175) - Uśmiech losu - serial
6.10 Lokatorzy (176) - Słodkie tajemnice
- serial
6.45 Program publicystyczny
7.05 M jak miłość (881) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.15 Barwy szczęścia (1306) - serial
11.50 Na dobre i na złe (3) - Życiowa decyzja
12.55 Na sygnale (54) - Superbohater - serial
13.20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Israelitas
13.55 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin
15.10 Program publicystyczny
15.25 Mariolka Prawdę ci powie - widowisko
rozrywkowe
15.50 M jak miłość (1150) - serial
16.50 Rodzinka.pl (43) - Narada rodzinna
- serial
17.20 Rodzinka.pl (44) - Pogrzeb - serial
18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
20.10 Hity kabaretu - THE SEJM kabaret Neo
- Nówka - program rozrywkowy
21.25 Skandal (15) - serial
22.15 Skandal (16) - serial
23.10 Bez wstydu - dramat, Polska, reż.
HIT Filip Marczewski, wyk. Mateusz
Kościukiewicz, Agnieszka Grochowska, Anna Próchniak, Maciej Marczewski, Paweł Królikowski, Dariusz
Majchrzak
0.45 Mała wielka miłość - film obyczajowy, Polska, reż. Łukasz Karwowski,
wyk. Agnieszka Grochowska, Joshua
Leonard, Agnieszka Pilaszewska, Mikołaj Grabowski, Marcin Bosak, Łukasz
Simlat, Anna Guzik, Maciej Kowalewski,
Maciej Wierzbicki, Agnieszka Wielgosz
2.45 Aida (10) - serial
3.45 Art Noc. BOOM PAM I KUTIMAN
- koncert
4.45 Zakończenie dnia
6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy
10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dzień, który zmienił moje życie
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Pokojówka na Manhattanie - komedia
HIT romantyczna, USA, 2002, reż. Wayne
Wang, wyk. Jennifer Lopez, Ralph
Fiennes
Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura pracuje jako
pokojówka w luksusowym hotelu na
Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego
Christophera Marshalla, który pochodzi
z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej.
22.15 Uciekająca panna młoda - komedia
romantyczna, USA, 1999, reż. Garry
Marshall, wyk. Julia Roberts, Rita Wilson, Richard Gere, Joan Cusack
0.35 Moja najmilsza - musical, USA, 1942,
reż. William A. Seiter, wyk. Fred Astaire,
Rita Hayworth, Adolphe Menjou
2.45 Tajemnice losu
TVN
TVN 7
TVN
TVN 7
TVN
TVN 7
TVN
TVN 7
20.00 Uznany za niewinnego - film sensaHIT cyjny, USA 1990, reż. Alan J. Pakula,
wyk. Harrison Ford, Brian Dennehy,
Bonnie Bedelia, Greta Scacchi, Paul
Winfield, Raul Julia, John Spencer
22.40 The Following II - serial
23.40 Infiltracja - film sensacyjny, USA/Hong
Kong 2006, reż. Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Martin Sheen, Vera Farmiga,
Anthony Anderson, Alec Baldwin
2.50 Sekrety Magii
4.55 Koniec programu
5.40 Kasia i Tomek - serial 6.35 Tequila i Bonetti
w Rzymie - serial 7.40 Nash Bridges - serial 9.30
Niesamowite! - reality TV 9.55 Niania - serial 10.35
Sekret - telenowela 11.45 Santa Diabla - telenowela 12.45 Za głosem serca - telenowela 13.45 Kontrakt na miłość - telenowela 16.00 Niania - serial
17.00 Łowcy skarbów - serial 18.00 Trzej muszkieterowie - serial 19.00 Wojciech Cejrowski. Boso - Etiopia - serial dok. 19.30 Wojciech Cejrowski. Boso 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
- serial 22.50 Con Air: Lot skazańców - film sensacyjny, USA 1997, reż. Simon West, wyk. Nicolas
Cage, John Cusack, John Malkovich 1.05 Taki jest
świat 2.00 Niesamowite! - reality TV 2.35 Spotkanie z Balladą 3.25 JRG w akcji
20.50 Lara Croft: Tomb Raider - film
HIT przygodowy, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia 2001, reż.
Simon West, wyk. Angelina Jolie,
Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor,
Daniel Craig, Richard Johnson
22.55 Kuba Wojewódzki - talk show
23.55 Sekrety lekarzy - reality show
0.55 Męskie Granie 2015
1.25 Gra pozorów II - serial
2.25 Uwaga! - program interwencyjny
2.50 Sekrety Magii
20.00 Terminator - film S - F, USA, Wielka
HIT Brytania 1984, reż. James Cameron, wyk. Arnold Schwarzenegger,
Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul
Winfield, Lance Henriksen
22.20 Wzgórze Złamanych Serc - film
wojenny, USA 1986, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Moses
Gunn, Eileen Heckart, Bo Svenson
0.55 Fringe: Na granicy światów - serial S - F
1.55 Sekrety Magii
4.10 Druga strona medalu - talk show
4.45 Koniec programu
5.55 Kasia i Tomek - serial komediowy 6.50 Tequila i Bonetti w Rzymie - serial kryminalny 7.55
Nash Bridges - serial 9.45 Niesamowite! - reality
TV 10.15 Niania - serial komeiowy 10.50 Sekret telenowela 12.00 Santa Diabla - telenowela kryminalny 13.00 Za głosem serca - telenowela 14.00
Kontrakt na miłość - telenowela 16.00 Niania - serial 17.00 Trzej muszkieterowie - serial przygodowy
19.00 Wojciech Cejrowski. Boso 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.45 Jeździec bez
głowy - serial 23.40 Burza duchów - horror, Kanada, USA 2012, reż. Paul Ziller, wyk. Carlos Bernard,
Cindy Busby, Crystal Allen, Steve Bacic 1.30 Taki jest
świat 2.15 Niesamowite! - reality TV 2.45 Spotkanie z Balladą 3.35 Dyżur 4.00 Menu na miarę
TV POLONIA
TVP INFO
Stopklatka
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32
To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10
INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po
godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy
Wieczór 0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta
1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info
6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów Sezon 1 - Omułek w depresji - serial 7.15 Pan
Toti - Pan Toti i słodkie źródełko - serial 7.25 Andzia - Indyjski tygrys królewski - serial 7.50 Dowód
- dramat, USA 9.55 Mów mi Rockefeller - film
młodzieżowy, Polska 11.55 Archanioł cz. 2 - serial
12.55 Historia Oręża Sezon I - serial 14.00 Katastrofy w przestworzach - Atak nad Bagdadem
- serial 15.10 Muszkieterowie Sezon 1 - Wygnańcy
- serial 16.25 Pod prąd cz. 1 - dramat, USA 18.25
I kto to mówi 2 - komedia, USA 20.00 Wieczór
kawalerski 20.00 Spartan - dramat, USA, Niemcy
22.20 Za kilka dolarów więcej - western, Włochy,
Hiszpania, Niemcy 0.55 Wtorek - komedia, Polska
2.45 Mów mi Rockefeller - film młodzieżowy
12.40 Łamigłówka 12.50 Spółka rodzinna (19)
- serial 13.25 Nad rozlewiskiem… (8) - serial 14.25
Przygarnij mnie (8) - reality show 15.20 Saga rodów - Ród Krawczyńskich 15.45 Miejsce w raju
- film dok. 16.55 Wszystko przed nami (91) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress
17.50 Łamigłówka 17.55 Kabaretowy Alfabet
Dwójki - M jak Michnikowski 18.15 Nad Niemnem
- magazyn Polaków na Białorusi 18.35 Wilnoteka 18.55 Spółka rodzinna (19) - serial 19.25 ABC
wszystko wie (29) 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.40 Pogoda 20.45 Łamigłówka 20.50 Egzamin z życia (34) - serial 21.50
Polonia w Komie 22.05 Polonia 24 22.35 Halo Polonia 23.40 Miejsce w raju - film dok.
TTV
TV6
POLSAT SPORT NEWS
8.00 Detektywi - program kryminalny
8.35 Ugotowani
9.35 Kuchenne rewolucje
10.35 Szkoła - serial
11.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.35 Szpital - program obyczajowy
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Szkoła - serial
16.00 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Pogoda na wakacje
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Sekrety lekarzy - reality show
22.30 Męskie Granie 2015
23.05 Ostre cięcie
23.50 Revolution - serial S - F
0.50 Kamuflaż III - serial kryminalny
1.50 Co za tydzień - magazyn
2.20 Uwaga! - program interwencyjny
2.45 Sekrety Magii
TV POLONIA
A
21.25 Gorączka - film sensacyjny, USA,
HIT reż. Michael Mann, wyk. Robert
de Niro, Al Pacino, Val Kilmer,
Jon Voight, Tom Sizemore, Diane
Venora, Amy Brenneman
0.20 Czy świat oszalał? - Czeczenia wczoraj
i dziś - film dok.
0.55 Czy świat oszalał? - List - film dok.
1.25 Dr House - s. VIII (176 - 177) - serial
3.10 Gorączka - Gorączka - film sensacyjny,
USA, reż. Michael Mann, wyk. Robert
de Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight,
Tom Sizemore, Diane Venora, Amy
Brenneman
6.00 Zakończenie programu
5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
6.30 Męski Typ 2: Marek Kamiński
7.00 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House III - serial obyczajowy
11.10 Mango Telezakupy
12.45 Sąd rodzinny - program sądowy
13.45 Szpital - program obyczajowy
14.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.45 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
16.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
18.00 Dr House III - serial obyczajowy
19.00 Żony Hollywood
TV 4
6.00 Tata sam w domu
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper i przyjaciele
8.05 Jake i piraci z Nibylandii
8.35 Kacper i przyjaciele
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
9.35 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Kosmos
11.00 Dzikie serce
12.00 Na Patrolu
12.30 Na Patrolu
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
16.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Śmierć na 1000 sposobów
20.30 Śmierć na 1000 sposobów
21.00 Apokalipsa - II wojna światowa
22.10 Galileo
23.10 Galileo
0.10 Spadkobiercy
1.10 STOP Drogówka
2.10 TAK czy NIE
2.45 Eliminacje ME 2016 PNożna
5.00 Disco Polo Life
5.40 We Dwoje - program rozrywkowy
7.00 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.10 Dr House III - serial obyczajowy
11.10 Mango Telezakupy
12.45 Sąd rodzinny - program sądowy
13.45 Szpital - program obyczajowy
14.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.45 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
16.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
18.00 Dr House III - serial obyczajowy
19.00 Żony Hollywood
TV PULS
TVP INFO
Stopklatka
12.45 Łamigłówka 12.50 Spółka rodzinna (17) - serial 13.25 Ranczo (102) - serial 14.25 Teatr Telewizji
- Komedia amerykańska - spektakl teatralny 15.45
Piosenki Włodzimierza Wysockiego 16.25 Błękitne
wakacje - magazyn 16.55 Wszystko przed nami
(89) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 Sierocki na lato
- /4/ - magazyn muzyczny 18.55 Spółka rodzinna
(17) - serial 19.25 Kultura od kuchni (16) - magazyn
dla nastolatków 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Nad rozlewiskiem… (8) - serial 21.50
Polonia w Komie 22.05 Polonia 24 22.35 Halo Polonia 23.40 Lato Zet i Dwójki 2015 - Koszalin 0.45
Wszystko przed nami (89) - telenowela
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32
To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10
INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40
Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panorama Dnia 21.50
Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po
godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Echa stadionów 0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 20ta
1.42 Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info
6.00 Prywatna historia kina 6.45 Bajki 7.50 Zostań moją walentynką - film familijny, Kanada
9.45 Panna z mokrą głową - film familijny, Polska
11.50 Archanioł cz. 1 - serial 12.55 Historia Oręża Sezon I - serial 14.00 Katastrofy w przestworzach - O włos - serial 15.10 Muszkieterowie Sezon
1 - Powrót do domu - serial 16.30 Słodka zemsta
- komedia romantyczna, USA 18.20 Bananowa liga 2 - komedia, Kanada, USA 20.00 Kino z historią
20.00 Za kilka dolarów więcej - western, Włochy,
Hiszpania, Niemcy 22.45 Prawo ojca - film sensacyjny, Polska 0.50 88 minut - thriller, USA, Niemcy,
Kanada 3.05 Panna z mokrą głową - film familijny,
Polska 5.15 Kingston Avenue - etiuda 6.00 Zakończenie programu
POLSAT SPORT NEWS
TTV
TV6
7.07 Piłka nożna Liga holenderska 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka plażowa
Grand Slam USA 11.00 Polsat Sport News Sport
Flash 11.07 Rallycross FIA World Rallycross Championship 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open
Cincinnati 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Piłka nożna Liga rosyjska 17.00 Polsat Sport
News Sport Flash 17.07 Tenis ATP 1000 Western
and Southern Open Cincinnati 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Magazyn golfowy 20.00
Boks Magazyn Puncher 21.00 Piłka nożna Magazyn I ligi 22.00 Magazyn Trans World Sport 23.00
Siatkówka kobiet PŚ kobiet 1.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia
8.00 Detektywi - program kryminalny
8.35 Ugotowani
9.35 Kuchenne rewolucje
10.35 Szkoła - serial
11.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.35 Szpital - program obyczajowy
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Szkoła - serial
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
21.25 American Pie 2 - komedia, USA, reż.
HIT James B. Rogers, wyk. Jason Biggs,
Mena Suvari, Seann William Scott,
Shannon Elisabeth, Eugene Levy
23.20 Krew z krwi 2 (1) - serial
0.20 Ci cholerni cudzoziemcy - Polacy
w Bitwie o Anglię
1.20 American Pie 2 - komedia, USA, reż.
James B. Rogers, wyk. Jason Biggs,
Mena Suvari, Seann William Scott,
Shannon Elisabeth, Eugene Levy
3.05 Dr House - s. VIII (176) - serial
3.55 Dr House - s. VIII (177) - serial
4.50 Paradoks (6) - Lęk - serial
5.40 Zakończenie programu
5.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.05 Blisko
ludzi 6.35 Express - informacje 6.50 Sąd rodzinny 7.45 Ukryta prawda 9.45 Kocham. Enter 10.50
Sędzia Anna Maria Wesołowska 11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40 Kup, Napraw i Sprzedaj
14.10 Kossakowski. Nieoczywiste 14.45 Kuchenne
koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45
Express - informacje 18.05 Orzeł czy reszka? 19.10
Gry uliczne 19.45 Express - informacje 20.05 Beztroskie życie milionerów - serial 21.10 Gogglebox. Przed telewizorem 21.45 Express - informacje 22.00 Michniewicz. Inny Świat 22.30 DeFacto
23.30 Pijana Brytania - dokument 0.30 Martyna
i kobiety świata 1.30 Handlarze
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00
Przygody Merlina 11.00 Przygody Merlina 12.00
Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Kacza dynastia 15.15 Mistrz
kuchni: Gordon Ramsay 16.15 Przygody Merlina
17.15 Przygody Merlina 18.15 Miodowe lata 19.05
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.35 Dzień sądu ostatecznego - film
sci - fi, USA, 1999, reż. John Terlesky, wyk. Ice - T,
Suzy Amis, Mario Van Peebles, Coolio, Linden Ashby 23.25 Rozstanie - thriller, USA, 1998, reż. Paul
Marcus, wyk. Bridget Fonda, Kiefer Sutherland, Penelope Ann Miller, Tippi Hedren 1.30 Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay 2.30 Rude Tube
TV 4
6.00 Tata sam w domu
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper i przyjaciele
8.00 Garfield Show
8.35 Kacper i przyjaciele
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Kosmos
11.00 Dzikie serce
12.00 Na Patrolu
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 STOP Drogówka
21.00 Apokalipsa - II wojna światowa
22.10 Inwazja rekinów - horror komeHIT diowy, USA, 2012, reż. John Shepphird, wyk. Jack Scalia, Jeremy Luke
0.00 Spadkobiercy
1.00 Śmierć na 1000 sposobów
1.30 Interwencja
1.50 Graffiti
2.00 Gość wydarzeń
2.20 TAK czy NIE
2.55 Magazyn Puncher 2015
3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 2015
4.25 Magazyn European Tour Weekly 2015
8.00 Detektywi - program kryminalny
8.35 Ugotowani
9.35 Kuchenne rewolucje
10.35 Szkoła - serial
11.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.35 Szpital - program obyczajowy
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Szkoła - serial
16.00 Rozmowy w toku - talk show
16.55 Pogoda na wakacje
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
21.25 Mała wielka miłość - film obyczaHIT jowy, Polska, reż. Łukasz Karwowski, wyk. Agnieszka Grochowska,
Joshua Leonard, Agnieszka Pilaszewska, Mikołaj Grabowski, Marcin
Bosak, Łukasz Simlat, Anna Guzik,
Maciej Kowalewski, Maciej Wierzbicki, Agnieszka Wielgosz
23.30 O mnie się nie martw - s. II (11) - serial
0.30 Świat bez tajemnic - Tajemnice konklawe - film dok.
1.35 Świat bez tajemnic - Baśniowe życie
maharadżów - film dok.
2.45 Od wschodu do zachodu słońca
- 50 lat Skaldów
3.55 Zakończenie dnia
5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
6.45 Męski Typ 2: Zbigniew Lew - Starowicz
7.15 Czerwony orzeł - serial obyczajowy
8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.30 Dr House III - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16.00 Revolution II - serial
16.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
18.00 Dr House III - serial obyczajowy
19.00 Żony Hollywood
TV PULS
12.45 Łamigłówka 12.50 Spółka rodzinna (18)
- serial 13.25 Wiedźmy (7) - serial 14.20 Latoteka
15.05 Myśliwiec pl - 9 - magazyn 15.20 Sprawiedliwi wśród Nas - cykl dok. 15.50 Wielkopolski Park
Narodowy - film dok. 16.55 Wszystko przed nami
(90) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Łamigłówka 17.55 18. Przystanek
Woodstock 2012 - Poparzeni Kawą Trzy - koncert
18.55 Spółka rodzinna (18) - serial 19.25 Margolcia i Miś zapraszają dziś (24) Mokra pogoda 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35
Pogoda 20.40 Łamigłówka 20.50 Ojciec Mateusz
(119) Laweciarze - serial 21.50 Polonia w Komie
22.05 Polonia 24 22.35 Halo Polonia 23.40 Lato
Zet i Dwójki 2015 - Przebój Lata - koncert
POLSAT SPORT NEWS
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Tenis ATP
1000 Western and Southern Open Cincinnati 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open
Cincinnati 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 15.00 Polsat
Sport News Sport Flash 15.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open Cincinnati 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Siatkówka kobiet PŚ
kobiet 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07
Siatkówka plażowa Grand Slam USA 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka kobiet PŚ
kobiet 23.00 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
5.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.05 Blisko
ludzi 6.35 Express - informacje 6.50 Sąd rodzinny 7.45 Ukryta prawda 9.45 Kocham. Enter 10.50
Sędzia Anna Maria Wesołowska 11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40 Kup, Napraw i Sprzedaj 14.10 DeFacto 14.45 Obsesja zbierania - serial
15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 16.05
Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 Wojny magazynowe
19.00 Wojny magazynowe 19.30 DeFacto - Flesz
19.45 Express - informacje 19.57 Pogoda 20.00
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda
20.35 Damy i Wieśniaczki 21.45 Express - informacje 21.57 Pogoda 22.00 Ostre cięcie 22.45 Bitwa o dom 23.45 Kossakowski. Nieoczywiste
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Przygody Merlina 12.00 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Kacza dynastia 15.15 Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay 16.15 Przygody Merlina 17.15
Przygody Merlina 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 18.50 Całkiem nowe lata miodowe 19.25
Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00
Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego
Jorku 23.30 Pogromca - horror, USA, 2006, reż.
Kevin VanHook, wyk. Casper Van Dien, Tony Plana
1.10 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 2.10 Śmierć na
1000 sposobów 2.35 Włatcy móch
TV 4
6.00 Tata sam w domu
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper i przyjaciele
8.00 Garfield Show
8.35 Kacper i przyjaciele
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Kosmos
11.00 Dzikie serce
12.00 Na Patrolu
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Honor zabójcy - thriller, USA, 1996,
HIT reż. Russell Mulcahy, wyk. Dolph
Lundgren, Gina Bellman
22.00 Bez wyjścia - thriller, USA, 2009, reż.
John Murlowski, wyk. Brian Dietzen,
Meredith Monroe
0.00 Spadkobiercy
1.00 Śmierć na 1000 sposobów
1.30 Interwencja
1.50 Graffiti
2.00 Gość wydarzeń
2.20 TAK czy NIE
2.55 Rodzice na skraju załamania nerwowego
4.00 Disco Polo Life
8.00 Detektywi - program kryminalny
8.35 Ugotowani
9.35 Kuchenne rewolucje
10.35 Szkoła - serial
11.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.35 Szpital - program obyczajowy
13.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
15.00 Szkoła - serial
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.50 Kuchenne rewolucje
6.00 We Dwoje - program rozrywkowy
7.25 Revolution II - serial
8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.30 Dr House III - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Szpital - program obyczajowy
15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16.00 Revolution II - serial
16.55 Prawo Agaty - serial obyczajowy
18.00 Dr House III - serial obyczajowy
19.00 Żony Hollywood
TV PULS
20.50 Piękne istoty - film przygodowy,
HIT USA 2013, reż. Richard LaGravenese,
wyk. Alice Englert, Alden Ehrenreich, Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy
Rossum, Emma Thompson
23.25 Fujary na tropie - komedia, USA 2010,
reż. Kevin Smith, wyk. Bruce Willis, Tracy
Morgan, Sean William Scott
1.35 You Can Dance - po prostu tańcz!
3.20 Uwaga! - program interwencyjny
3.45 Sekrety Magii
TV POLONIA
A
7.07 Rallycross FIA World Rallycross Championship 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Tenis
ATP 1000 Western and Southern Open Cincinnati 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka
nożna Liga holenderska 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open Cincinnati 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 17.00
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Tenis ATP 1000
Western and Southern Open Cincinnati 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 21.00 Polsat Sport News Sport Flash
21.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 23.00 Siatkówka
kobiet PŚ kobiet 1.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia
20.00 Rob Roy - film przygodowy, USA,
HIT Wielka Brytania 1995, reż. Michael
Caton - Jones, wyk. Liam Neeson,
Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth,
Eric Stoltz, Andrew Keir, Brian Cox
22.55 Magazyn Ligi Mistrzów
0.00 Elizabethtown - komedia, USA 2005,
reż. Cameron Crowe, wyk. Orlando
Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon,
Alec Baldwin, Bruce McGill, Judy Greer
2.30 Pamiętniki wampirów - serial grozy
3.25 Sekrety Magii
5.55 Kasia i Tomek - serial komkediowy 6.50 Tequila i Bonetti w Rzymie - serial kryminalny 7.55 Nash
Bridges - serial sensacyjny 9.45 Niesamowite! - reality TV 10.15 Niania - serial komediowy 10.50 Sekret - telenowela 12.00 Santa Diabla - telenowela
13.00 Za głosem serca - telenowela 14.00 Kontrakt
na miłość - telenowela 16.00 Niania - serial 17.00
Trzej muszkieterowie - serial 19.00 Wojciech Cejrowski. Boso 20.00 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha
Judasza - film przygodowy, USA 2008, reż. Jonathan Frakes, wyk. Noah Wyle, Stana Katic, Bruce
Davison 21.55 Bitwa potępionych - thriller sci - fi,
USA 2013, reż. Christopher Hatton, wyk. David
Field, Dolph Lundgren, Matt Doran, Melanie Zanetti 23.30 Jeździec bez głowy - serial
TVP INFO
Stopklatka
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32
To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10
INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja Sprawa - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia
21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór 23.59 Audiencja generalna papieża
Franciszka - skrót 0.10 Teleexpress Extra 0.30 To
jest temat - magazyn 1.00 Dziś wieczorem
6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów
Sezon 1 - Gruba syrena - serial 7.15 Pan Toti - Pan
Toti i lusterko - serial 7.25 Andzia - Ziarnko kakaowe Majów - serial 7.50 Lew w zimie cz. 1 - serial
9.40 Komedia małżeńska - komedia obyczajowa,
Polska 11.30 Archanioł cz. 3 - serial 12.40 Historia
Oręża Sezon I - serial 13.40 Katastrofy w przestworzach - Poza kontrolą - serial 14.45 Muszkieterowie Sezon 1 - Buntowniczka - serial 15.55 Pod
prąd cz. 2 - dramat, USA 17.50 Dowódca - dramat, Włochy, RFN 20.00 Intryga klanu Yagyu - film
sensacyjny, Japonia 22.50 Spartan - dramat, USA,
Niemcy 1.00 Paintball - thriller, Hiszpania 2.50 Jańcio Wodnik - film poetycki, Polska 5.00 216 miesięcy - etiuda 5.40 Gównojady - etiuda
TTV
TV6
5.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.05 Blisko
ludzi 6.35 Express - informacje 6.50 Sąd rodzinny 7.45 Ukryta prawda 9.45 Kocham. Enter 10.50
Sędzia Anna Maria Wesołowska 11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40 Kup, Napraw i Sprzedaj 14.10 DeFacto 14.45 Wiem, co jem. Bosacka
na tropie 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya
19.10 Wojny przewoźników 19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35 Wakacyjny galimatias
- serial 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. Nieoczywiste 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 23.00 Michniewicz. Inny Świat 23.30
Wojny magazynowe 0.30 Grzechy Ameryki
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Przygody Merlina 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 12.35 Całkiem nowe
lata miodowe 13.10 Całkiem nowe lata miodowe
13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Kacza dynastia
15.15 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 16.15 Przygody Merlina 17.15 Przygody Merlina 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 18.50 Całkiem nowe
lata miodowe 19.25 Całkiem nowe lata miodowe 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Hawaje 5 - 0 23.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 0.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem 1.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 2.30
Rude Tube 3.00 Disco Polo Life
TV 4
6.00 Tata sam w domu
7.05 Jake i piraci z Nibylandii
7.35 Kacper i przyjaciele
8.00 Garfield Show
8.35 Kacper i przyjaciele
9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
10.00 Kosmos
11.00 Dzikie serce
12.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
13.00 Policjantki i Policjanci
14.00 STOP Drogówka
15.00 Dom nie do poznania
17.00 Dzikie serce
18.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i Policjanci
20.00 Misja na Marsa - dramat sci - fi,
HIT USA, 2000, reż. Brian De Palma,
wyk. Gary Sinise, Connie Nielsen,
Jerry O’Connell, Tim Robbins, Don
Cheadle
22.25 Abraham Lincoln kontra zombie - horror komediowy, USA, 2012, reż. Richard
Schenkman, wyk. Bill Oberst Jr, Kent
Igleheart, Rhianna Van Helton
0.30 Spadkobiercy
1.30 Interwencja
1.50 Graffiti
2.00 Gość wydarzeń
2.20 TAK czy NIE
TV PULS
21.50 Książę w Nowym Jorku - komeHIT dia, USA 1988, reż. John Landis, wyk.
Eddie Murphy, Arsenio Hall, James
Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair, Shari Headley, Paul Bates, Eriq La
Salle, Samuel L. Jackson
0.10 Piękne istoty - film przygodowy, USA
2013, reż. Richard LaGravenese, wyk.
Alice Englert, Alden Ehrenreich, Jeremy
Irons, Viola Davis, Emmy Rossum
2.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Same kłopoty - komedia, USA 1991,
HIT reż. Dan Aykroyd, wyk. Chevy
Chase, Dan Aykroyd, John Candy,
Demi Moore, Valri Bromfield, Taylor
Negron
22.05 Skazany na śmierć - serial kryminalny
23.05 Przeklęty - horror, USA 1996, reż. Tom
Holland, wyk. Robert Burke, Joe Mantegna, Michael Constantine, Kari Wuhrer,
Joie Lenz, Time Winters, Stephen King
1.10 Sekrety Magii
3.25 Druga strona medalu - talk show
4.55 Koniec programu
5.55 Kasia i Tomek - serial 6.50 Tequila i Bonetti w Rzymie - serial 7.55 Nash Bridges - serial
9.50 Niesamowite! - reality TV 10.15 Niania - serial 10.55 Sekret - telenowela 12.05 Santa Diabla
- telenowela 13.00 Za głosem serca - telenowela
14.00 Kontrakt na miłość - telenowela 16.00 Niania - serial 17.00 Trzej muszkieterowie - serial 19.00
Wojciech Cejrowski. Boso 20.00 Ace Ventura: Psi
detektyw - komedia, USA 1994, reż. Tom Shadyac,
wyk. Jim Carrey, Courteney Cox 21.50 Babci synek
- komedia, 2006 23.45 Bitwa o ziemię - film sci - fi,
USA 2000, reż. Roger Christian, wyk. John Travolta,
Forest Whitaker, Barry Pepper 2.00 Niesamowite!
- reality TV 2.40 Spotkanie z Balladą 3.30 Taki jest
świat 4.05 Menu na miarę 4.30 Z archiwum policji
TV POLONIA
TVP INFO
Stopklatka
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra
17.32 To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia
21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski. Bliżej
- program publicystyczny 23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat - magazyn 1.20 Dziś wieczorem 1.35 Minęła 20ta
6.00 Prywatna historia kina 6.45 Rodzina Piratów
Sezon 1 - Drugi koniec lunety - serial 7.15 Pan Toti
- Pan Toti i grzechotka - serial 7.25 Andzia - Niedźwiadek na tropie Indian - serial 7.50 Lew w zimie cz. 2 - serial 9.40 Jańcio Wodnik - film poetycki, Polska 11.50 Historia Oręża Sezon I - serial
12.55 Katastrofy w przestworzach - Walka o życie - serial 14.05 Muszkieterowie Sezon 1 - Pojedynek - serial 15.30 Czarny rumak - film przygodowy, USA 17.55 Dwa miliony dolarów napiwku
- komedia, USA 20.00 Czas humoru 20.00 Amelia - komedia romantyczna, Francja, Niemcy 22.35
Wtorek - komedia, Polska 0.15 Tajemna księga
z Shaolin - film sensacyjny, Hong Kong, Tajwan
2.35 Kroll - dramat, Polska
POLSAT SPORT NEWS
TTV
TV6
12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomości 12.50 Skarb
sekretarza (1) - serial 13.25 M jak miłość (1138)
- serial 14.20 Egzamin z życia (34) - serial 15.15
Podróż życia - /8/ - teleturniej 15.45 Wilnoteka
16.10 Krystyna Danuta Berwińska. Kukiełki pod
barykadą 16.25 Misja natura 10 - serial dok. 16.55
Wszystko przed nami (92) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.45 Łamigłówka
17.55 KabareTOP czyli kabaretowa lista przebojów
18.25 KucinAlina - magazyn kulinarny 18.55 Skarb
sekretarza (1) - serial 19.25 Kultura od kuchni (17
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport
20.40 Pogoda 20.45 Łamigłówka 20.55 Tulipan
(6) - serial 22.05 Polonia 24 22.35 Halo Polonia
23.40 Pitbull (22) - serial
7.07 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 Siatkówka plażowa Grand
Slam USA 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport
News Sport Flash 13.07 Siatkówka plażowa Grand
Slam USA 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open
Cincinnati 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Tenis ATP 1000 Western and Southern Open Cincinnati 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka kobiet
PŚ kobiet 23.00 Siatkówka kobiet PŚ kobiet 1.00
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
1.15 Gala boksu zawodowego
5.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.05 Blisko
ludzi 6.35 Express - informacje 6.50 Sąd rodzinny 7.45 Ukryta prawda 9.45 Kocham. Enter 10.50
Sędzia Anna Maria Wesołowska 11.45 Sąd rodzinny 12.40 Kartoteka 13.40 Kup, Napraw i Sprzedaj 14.10 DeFacto 14.45 Obsesja zbierania - serial
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10
Komornik 17.45 Express - informacje 18.05 Remont w stylu Vegas 19.10 Wojny przewoźników
19.45 Express - informacje 20.05 DeFacto 20.35
Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje
22.00 Usterka 23.00 Handlarze 23.45 Przepustka - serial 0.20 Abażur z ludzkiej skóry - dokument
1.20 Blisko ludzi 1.50 Bitwa o dom 2.45 Ukryta
prawda 3.35 Kocham. Enter 4.30 Usterka
6.00 Top 10 Lista Przebojów 7.00 STOP Drogówka
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Przygody Merlina 11.00 Przygody Merlina 12.00 Całkiem nowe lata miodowe 12.35 Całkiem nowe
lata miodowe 13.10 Całkiem nowe lata miodowe
13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Kacza dynastia
15.15 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 16.15 Przygody Merlina 17.15 Przygody Merlina 18.15 Całkiem nowe lata miodowe 18.50 Całkiem nowe
lata miodowe 19.25 Całkiem nowe lata miodowe
20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.25 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.25 Przekręt - komedia sensacyjna, USA, Wielka Brytania, 2000, reż.
Guy Ritchie, wyk. Brad Pitt, Jason Statham
22
ROZRYWKA
kurierzamojski.pl
BARAN
WAGA
Nadchodzą dobre dni dla stałych związków. Wyjedźcie
gdzieś razem, a w nowej scenerii partner również wyda
ci się atrakcyjnie odmieniony. Jesteś samotny? Życie towarzyskie wciągnie cię, a wśród nowo poznanych osób
może pojawić się ktoś inteligentny, pełen humoru, ciepła, no i oczywiście zabójczo seksowny. A więc ruszaj
tam, gdzie słychać gwar i śmiech!
Jowisz, patrzący na ciebie z sympatią, obdarzy cię lekkością bytu, w tym tygodniu pomnożoną przez dwa. Koniec z uczuciową sennością, koniec z nudną poprawnością, koniec z ciągłym wahaniem. Szykuje się przypływ
miłosnego niepokoju i miłe sercowe niespodzianki.
Jeszcze wszystko przed tobą.
SKORPION
BYK
W najbliższych dniach uczucia znajdą się na drugim planie. Absorbująca okaże się praca lub nauka. Wciąż wolne
Skorpiony nie będą narzekać na samotność, ale wydaje
się, że nie jesteś teraz szczególnie spostrzegawczy, tym
bardziej że osoba, która się tobą interesuje, kompletnie
nie wie, jak ci to dać do zrozumienia.
Byki bez pary, którym ostatnio zabrakło refleksu, teraz
nie będą miały zbyt wielu szans na zawarcie bliższej znajomości z kimś interesującym, a jeśli nawet, nie będzie to
jeszcze prawdziwa zażyłość. Dla związanych receptą na
dobra atmosferę okaże się atrakcyjne życie towarzyskie.
Aby wykorzystać wakacyjną atmosferę, potrzebujecie
trochę rozrywek.
STRZELEC
BLIŹNIĘTA
Zawarte niedawno znajomości wyjdą poza fazę platoniczną. Temperament da o sobie znać. Związki, które rozpoczną się właśnie teraz, będą pełne fantazji, radosnych
niespodzianek, a także silnie podszyte erotyzmem. Dla
osób z samego początku znaku słowo przestrogi: uważaj, bo możesz zrobić coś, czego będziesz żałować.
Przyciągasz teraz ludzi do siebie nieodpartym urokiem,
który roztaczają osoby kochające życie. A więc śmiało
naprzód! Dobry nastrój będzie sprzyjał także... rozstaniom. Dlatego bez żalu zostawisz kogoś, kto zwodził
cię obietnicami bez pokrycia. Słuszna decyzja. Za najbliższym zakrętem czeka prawdziwa miłość. Jeśli jednak
urodziłeś się na początku znaku - uważaj, łatwo zrobić
fałszywy ruch.
RAK
KOZIOROŻEC
Masz wrażenie, że najlepsze już za tobą? Nie przesadzaj.
Dostałeś szansę? Skorzystałeś? Wspaniale. Teraz warto
tę miłość udomowić. Ale to nie znaczy założyć jej domowe pantofle! Podpowiedź Księżyca: Nie zapominaj, że on
szuka swojej drugiej połówki, a nie troskliwej mamusi
lub tatusia. Dlatego rano nie musisz szykować pożywnego śniadanka...
Uczuciowe wzloty i upadki mieścić się teraz będą w granicach normy. Zapowiada się więc raczej spokojny lot.
W stałych związkach spokój, ale uważaj, bo miłość za
mocno oswojona jest jak motyl przekłuty szpilką. Nie
staraj się więc wszystkiego w szczegółach zaplanować,
przewidzieć. Jesteś wolny? Pamiętaj, że wokół upatrzonej ofiary trzeba teraz trochę pokrążyć.
LEW
WODNIK
Słońce w twoim znaku przyniesie ci zastrzyk energii,
pod jego wpływem doświadczysz gwałtownego przypływu miłosnych pragnień. Romanse, które do tej pory
rozwijały się jeszcze nieśmiało, nabiorą przyspieszenia.
Przyciąga was do siebie jakaś zawrotna siła. Niewykluczone zaskakujące, ale warte rozważenia propozycje
matrymonialne.
W związkach więcej słońca. Jeśli macie za sobą nie najlepsze chwile, może przyjdzie ci do głowy, by skończyć
niepotrzebną wojną. W sercach tych Wodników, które powiedziały komuś „do widzenia”, pojawi się wolna
przestrzeń. Puste miejsce wkrótce się zapełni, tylko nie
rób żadnych założeń z góry, ani że będzie to wielka miłość, ani nieważny flirt.
PANNA
RYBY
Jeśli urodziłeś się na początku znaku, niewykluczona
jest pierwsza sprzeczka zakochanych. A jeśli próbowałeś trzymać coś w tajemnicy, sekret ujrzy światło dzienne. Jesteś na tropie miłości? Powinieneś odznaczać się
większą bystrością, by odróżnić szlachetny kamień od
zwykłego szkiełka.
Nowa znajomość, która na początku wydawała się porywająca, będzie się teraz rozwijała wolniej, ale nie
panikuj. Taki spowolniony rytm pozwoli wam głębiej
przeżywać miłość. Tylko w sercowych życiorysach Ryb
z początku znaku możliwe są jakieś większe zawirowania. Bądź ostrożny, bo możesz wdać się w romans, który
okaże się bardziej skomplikowany, niż myślisz.
•
•
•
Leci bocian z dwoma noworodkami:
chłopczykiem i dziewczynką. Chłopczyk pyta:
- Ty też będziesz przyniesiona rodzicom?
- A co myślałeś, że ja tu jestem stewardessa?
- Jasiu - pyta nauczyciel - jaki to będzie przypadek, jak powiesz „lubię
nauczycieli”?
- Bardzo rzadki, panie profesorze.
Szkot wsiada z dużym workiem do
autobusu. Podchodzi do niego konduktor i mówi:
- Będzie pan musiał zapłacić również
za bagaż.
Szkot rozwiązuje worek i mówi:
- Wychodź, synku. Tak czy owak trzeba zapłacić!
•
Dlaczego Adam i Ewa tworzyli idealną parę?
1. Po pierwsze, on nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła wyjść za
mąż.
2. Po drugie, ona nie musiała wysłuchiwać, jak gotowała jego matka.
•
Zataczający się pijaczek zaczepia
mężczyznę i pyta:
- Paaniee, gdzie jaa jesstem?
- W Łodzi.
- W Łodzii to jaa wiem, ale na jakim
oceanie?
•
Pijany mąż wraca do domu. Żona od
progu krzyczy:
- Gdzie byłeś?!
- Na cmentarzu.
- A kto umarł?!
- Nie uwierzysz - tam wszyscy umarli...
•
•
Jasiu pyta tatę:
- Czy potrafisz podpisać się z zamkniętymi oczami?
- Potrafię.
- To świetnie. Trzeba podpisać się kilka razy w moim dzienniczku.
•
Nigdy nie zrozumiem, czemu kobiety lubią koty. Koty są niezależne,
nieposłuszne, nie przychodzą, kiedy je wołasz, uwielbiają przebywać
poza domem w nocy, przychodzą
do domu oczekując jedzenia i głaskania, potem chcą być same i spać.
Inaczej mówiąc, kobiety nienawidzą
u mężczyzn wszystkich tych cech,
które kochają u kotów.
•
Żona dzwoni do męża:
- Kochanie, w naszym samochodzie
oderwało się lusterko.
- Jak to? Samo się oderwało?!
- Policjant w protokole napisał, że
dachowałam...
•
- Czym się różni demokracja od totalitaryzmu?
- W totalitaryzmie ludzie mają tyle,
ile im da państwo. W demokracji
mają tylko tyle, ile im państwo zostawi.
Jasiu zza drzwi łazienki woła do
mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj
ubrać?
- Z krótkim rękawkiem. A czemu pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć
ręce...
•
Rozmowa dwóch przestępców:
- Za co siedzisz?
- Fałszowałem pieniądze. Banknot
stu złotowy wyszedł mi bardzo dobrze, ale jak zrobiłem trzystu złotowy, to coś poszło nie tak.
•
W pubie.
- Co podać?
- Dwa piwa. Jedno z sokiem.
- Które z sokiem?
•
Mówicie że nie ma kosmitów....?!!!!
To skąd się wzięły tabliczki: „Obcym
wstęp wzbroniony” ...
reklama
reklama
Nagrodę, srebrną
zawieszkę z bursztynem, ufundowała firma e-bursztyny
(www.e-bursztyny.pl)
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki, prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania. Nowy Kurier Zamojski skrytka pocztowa
206, 22-400 Zamość. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu
30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
złota,
Bursztyn – droższy od
ntów
me
dia
i
reł
zy od pe
cie
kaws
D
iamenty? Perły? Piękne, ale
powtarzalne, bo czy większe
czy mniejsze, w złocie lub w srebrze zawsze wyglądają podobnie.
Ich odcienie różnią się nieznacznie, a oprawa powszednieje i już
nie zaskakuje. Istnieje natomiast
surowiec, z którego wytwarzana
jest unikatowa, piękna i nowoczesna biżuteria. To bursztyn.
Jego wyjątkowość polega na
ogromnej różnorodności. Występuje w kilkudziesięciu odmianach i barwach. Może być
przezroczysty,
prześwitujący
lub nieprzezroczysty. Odcienie
bursztynu wahają się od mleczno-białych, przez jasno-żółte,
elektryzująco-pomarańczowe,
ognisto-czerwone,
oliwkowo-
-zielone aż po mahoniowo-brązowe. Przez 40 milionów lat
swojej „wędrówki” był na zmianę:
wygrzewany w wydmach przez
promienie słoneczne, wietrzony
w piaskach pod wpływem zmian
wilgotności i utleniania, prasowany pod naciskiem lodowca,
a wszystko po to, by dzisiaj święcić triumfy wśród projektantów
nowoczesnej biżuterii, a także
galanterii skórzanej i ubrań.
W projektowaniu designerskiej
biżuterii z bursztynu przodują
pomorscy bursztynnicy. Opatrzona ich znakiem firmowym
stanowi najwyższej klasy i jakości
ekskluzywną, nowoczesną biżuterię. Każdy produkt jest unikatowym dziełem sztuki jubilerskiej,
dopracowanym w najmniejszym
szczególe. Swoją nadzwyczajną
formą i zaskakującymi rozwiąza-
niami stosowanymi w produkcji
biżuterii zawstydzają niejedną
złotą kolię czy klasyczny pierścionek z brylantem. Polscy autorzy
bursztynowych arcydzieł są regularnie nagradzani na krajowych
i zagranicznych konkursach oraz
wystawach.
Bursztyn swoje powodzenie
wśród mistrzów sztuki jubilerskiej zawdzięcza wyjątkowej
plastyczności i różnorodności.
Świetnie łączy się z najmniej
przewidywalnymi materiałami,
jak np. ze skórą czy drewnem.
Coraz bardziej popularne jest
oprawianie go w złoto i platynę,
a także dekorowanie diamentami
czy innymi kamieniami szlachetnymi. Dziś biżuteria z bursztynem
nie ustępuje urodzie ani cenie
najpiękniejszym wyrobom znanych marek jubilerskich w Polsce
i na świecie.
Biżuteria z bursztynu jest niezwykle popularna na świecie.
Znacznie mniejszym uznaniem
cieszy się w Polsce. Wiele kobiet
wciąż kojarzy bursztyn bardziej
z tandetnymi pamiątkami z wakacji znad morza lub barokowymi ozdobami dla starszych pań
niż z elegancką nowoczesną biżuterią. I to jest paradoks, gdyż
z jednej strony uważamy bursztyn za nasze bałtyckie, polskie
złoto, a z drugiej strony wcale go
nie doceniamy.
W ostatnich latach bursztynowa biżuteria zdobywa coraz
większy prestiż, szczególnie
w krajach Europy Zachodniej.
Bursztyn jest wyjątkowy i inspirujący. Na pomorzu wielowiekowa
tradycja przenika się z nowoczesnością i najbardziej aktualnymi
trendami ze świata wzornictwa,
mody i technologii
To tu znajdziemy ludzi z pasją, dla
których ten piękny kamień jest
niekończącą się inspiracją.
Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na oficjalnej stronie
www.e-bursztyny.pl, gdzie znajdziecie Państwo ciekawe często
wręcz zaskakujące i nowoczesne
wzornictwo biżuterii z bursztynem. Obecnie w naszym sklepie
do końca sierpnia trwa promocja
na zawieszki z bursztynem oraz
na naszyjniki z kamieni naturalnych. Może tak, jak my pokochacie bursztyn i stanie się on naszą
wspólną pasją.
Na naszym fanpage’u na facebooku e-bursztyny mogą Państwo śledzić biżuterię z naszych
najnowszych kolekcji.

Podobne dokumenty