Efektywne i łagodne wspomaganie oddechu u

Komentarze

Transkrypt

Efektywne i łagodne wspomaganie oddechu u
System terapii wysokim przepływem
Efektywne i łagodne wspomaganie
oddechu u pacjentów z zaburzeniami
układu oddechowego
• Przeznaczone dla noworodków jak i pacjentów geriatrycznych
• Pomaga pacjentom swobodnie jeść, mówić oraz spać komfortowo
• Obniża częstotliwość oddychania, poprawia odkrztuszanie
wydzieliny oraz zmniejsza wysiłek oddechowy
• Pomaga uniknąć intubacji i może zmniejszyć liczbę pacjentów
przyjmowanych na oddział intensywnej terapii, co obniża koszty
opieki medycznej
• W pełni zintegrowany system jest łatwy w konfiguracji i obsłudze
• Alarmy bezpieczeństwa ostrzegają o wszelkich zakłóceniach
podczas terapii
Oddychanie bez wysiłku
Vapotherm PRECISIONflow
Terapia wysokim przepływem
®
Interfejs pacjenta Vapotherm HFT
Wąska, donosowa kaniula Vapotherm
maksymalizuje przepływ wydychanego
gazu i zapewnia otwarcie systemu.
Rurka doprowadzająca z płaszczem wodnym
Rurka doprowadzająca Vapotherm
wykorzystuje bezpieczne, izolowane
ciepło dostarczane przez podgrzewaną
wodę w celu utrzymania poziomu
wilgotności oraz temperatury
gazu na całej drodze do pacjenta,
aby ułatwić odkrztuszanie
wydzielin, zmaksymalizować
komfort oraz wyeliminować
powstawanie kropel.
Ciepła woda
Gaz wydychany
Ciepła woda
Gaz wydychany
Przepływ
Powrót
Przekrój krzyżowy rurki
Alarmy i powiadomienia
Wyłącznie Vapotherm Precision Flow
wyposażony jest w ekranowy wyświetlacz
wybranych parametrów oraz wbudowane
alarmy, które informują o wszelkich
zakłóceniach w terapii. Dzięki Vapotherm
mamy pewność, że prowadzimy terapię
zgodną z zamierzeniami.
Efektywne i łagodne wspomaganie
oddechu dla pacjenta
•
walczanie oznak i objawów
Z
zaburzeń układu oddechowego,
włącznie z dusznością, hiperkapnią
i hipoksją.
•
acjentom, którzy wykazują ostre
P
objawy zapewnia mniej inwazyjną
i bardziej komfortową terapię.
Medical-Grade-Vapor™
Kaseta Vapotherm wzbogaca wydychany gaz
w stabilne energetycznie cząsteczki pary,
co zmniejsza zjawisko kondensacji
i eliminuje powstawanie kropel,
ułatwia odkrztuszanie wydzieliny,
chroni tkanki układu
oddechowego oraz
poprawia poczucie
komfortu pacjenta.
Układ do zastosowania
u jednego pacjenta
Jednorazowy układ pacjenta
składa się z urządzenia przebiegu
wody, kasety przepływu pary
i rurki doprowadzającej.
Całkowicie jednorazowy
układ pacjenta dostępny
jest w wersjach wysokiego
albo niskiego przepływu.
Pewność i łatwość zastosowania
przez praktykującego lekarza
•
ystem jest gotowy do użycia
S
w 5 minut, wymaga minimum
edukacji ze strony pacjenta oraz
interwencji personelu.
•
terowanie przepływem, FiO2, oraz
S
temperaturą za pomocą przycisku.
•
liminuje pojawianie się kropel,
E
co ułatwia konserwację.
•
integrowane alarmy poprawiają
Z
bezpieczeństwo pacjenta.
PRECISIONflow® –
Specyfikacje techniczne
Rodzina kaniul
PRECISIONflow
o rozmiarach
dostosowanych
do każdego
pacjenta.
Charakterystyka cech fizycznych
Wymiary
Masa
Element montażowy
(Zacisk montowany z tyłu)
• Wysokość: 11,5" (300 mm), szerokość 8" (200 mm),
głębokość 7" (180 mm), bez zacisku stojaka IV i filtrów gazu.
• 10,6 lb (4,81 kg).
• Pasuje do stojaków do kroplówek IV o średnicy do 1,5" (38 mm).
Wymogi systemowe
Zasilanie
• 100-240 VAC, 50-60 Hz, ok. 200 VA podczas podgrzewania, ok. 80 VA w stanie stałym
(zależy od temperatury i tempa przepływu).
• 15 minutowe zasilanie awaryjne.
Woda
• Sterylna woda w wypełnionym zbiorniku. Objętość wody podczas cyrkulacji 400 ml.
Podłączenia gazu
Wymagany dopływ gazu
• Powietrze i tlen klasy medycznej, z ciśnieniem wlotowym między 4 a 85 psi (28-586 KPa).
UWAGA: pełny zakres przepływu i procentowe stężenie tlenu dostępne są tylko, gdy oba gazy obecne
są z ciśnieniem wlotowym co najmniej 40 psi (276 kPa).
• Standard DISS dotyczący niewymiennych złączy do niewymiennych złączy o standardzie DISS
do powietrza i tlenu klasy medycznej.
Wydajność
Temperatura
• Zakres: 33 do 43˚ C +/- 1˚ C
Procentowe stężenie tlenu
• Zakres: 21 do 100% FiO2
Prędkość przepływu
• Wysoki przepływ: Rozdzielczość 5-40 l/min., 1,0 l/min.
Środowisko robocze
• Temperatura otoczenia: 18-30˚ C
• Niski przepływ: Rozdzielczość 1- 8 l/min., 0,5 l/min.
• Wilgotność względna otoczenia: 0-90% RH bez skraplania
• Ciśnienie otoczenia: Standardowe atmosferyczne – nie stosować w warunkach hiperbarycznych
Przechowywanie i wysyłanie
• Temperatura otoczenia: -10 do +50˚ C
Normy
Spełnia wymogi następujących norm:
• IEC 60601-1
• CSA C.22.2/No.601.1
• EN60601-1
• ISO 11185
• UL60601-01
• AS/NZS 3200.1.1
• ISO 8185
• ISTA-2A
Akcesoria
• Stojak do kroplówek IV do urządzeń PF
• Interfejs pacjenta
• Wilgotność względna otoczenia: 20-90% RH
• Jednorazowe układy pacjenta (DPC)
— Wysoki przepływ (5-40 l/min.)
— Niski przepływ (1-8 l/min.)
Pełna lista akcesoriów znajduje się
na stronie internetowej Vapotherm:
Vapotherm, Inc. • 22 Industrial Drive • Exeter, NH 03833 • +1 603-658-0011 • www.vtherm.com
3100286 Wer.B
www.vtherm.com

Podobne dokumenty