GEOGRAFIA NA 6 -

Transkrypt

GEOGRAFIA NA 6 -
GEOGRAFIA NA 6 Zestaw 4: ASTRONOMIA W GEOGRAFII
17.11.2014 - 01.12.2014
Zadanie 1. (4 pkt) Rysunek przedstawia punkty orientacyjne na sferze niebieskiej z horyzontem
dla obserwatora O stojącego w Krakowie w dniu 21.III. Korzystając z rysunku wykonaj zadania:
a) Napisz, w których punktach oznaczonych
cyframi od 1 do 9 znajdują się:
 wschód
 zachód
 południe
 Gwiazda Polarna
 zenit
 nadir
 Słońce w chwili górowania
 Słońce w chwili dołowania
 północny biegun niebieski
 południowy biegun niebieski
b) Napisz przez które punkty przebiega
 oś świata
 lokalny pion
Zadanie 2. (6 pkt)
Na rysunkach przedstawiono
wysokość Słońca nad horyzontem
dnia 22 czerwca w różnych
miejscach na Ziemi.
Na jakich szerokościach
geograficznych leżą pokazane
miejsca?
UZADANIJ ODPOWIEDZI
WYKONUJĄC I ZAPISUJĄC
ODPOWIEDNIE OBLICZENIA.
Zadanie 3. (4 pkt) Oblicz współrzędne geograficzne obserwatora, który widzi górowanie Słońca
w dniu 22 czerwca po północnej stronie nieba na wysokości 50⁰ nad horyzontem, w czasie
gdy w Krakowie jest godzina 17:00 czasu miejscowego. ZAPISZ TOK SWOJEGO ROZUMOWANIA
Zadanie 4. (6 pkt) Oblicz czas słoneczny w Krakowie (19⁰58’E) w momencie, w którym:
a)
b)
c)
Zegary w tym mieście w zimie wskazują godzinę 12:00
Zegary w tym mieście w lecie wskazują 13:30
Zegary w Nowym Jorku ( 73⁰57’W) wskazują godzinę 16:00
ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA!
Zadanie 5. (8 pkt) W Greenwich jest godzina 9:45 czasu urzędowego. Która godzina jest w tej samej
chwili w miastach, dla których narysowano tarcze zegarów. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary
pokazywały rzeczywistą godzinę, która wówczas jest w danym mieście.
Zadanie 6. (2 pkt) W oparciu o wiadomości z zakresu historii i geografii wyjaśnij, dlaczego wyznawcy
prawosławia i grekokatolicy obchodzą święta Bożego Narodzenia 13 dni później niż katolicy.
Zadanie 7. (3 pkt) Rysunki przedstawiają wybrane Gwiazdozbiory.
Napisz nazwę każdego z nich, podaj nazwę najjaśniejszej gwiazdy w każdym gwiazdozbiorze.
Określ, czy dany gwiazdozbiór widoczny jest z Polski. Jeśli tak, to w jakiej porze roku.
1
2
3