Pozostałe śmieci

Transkrypt

Pozostałe śmieci
Pozostałe śmieci
Do szarych pojemników na odpady domowe lub pozostałe odpady należy wrzucać wszelkie
odpady, których nie obejmują systemy odzyskiwania surowców, w szczególności niedopałki,
worki z odkurzaczy, zmiecione śmieci, wysłużone przedmioty użytkowe itd.