Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Transkrypt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Proponowane rozwiązania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
(wypracowane w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu
URZĄDzamy RAZEM):
I. Otoczenie urzędu:
1. Poszerzenie drzwi wejściowych do budynku (przejechanie przez nie wózkiem
odbywa się z dużym wysiłkiem). Wymagana szerokość 90 cm.
2. Umieszczenie elementów kontrastowych na drzwiach wejściowych do urzędu.
3. Umieszczenie elementów kontrastowych (antypoślizgowych) na schodach
prowadzących do urzędu.
4. Umocowanie do podłoża wycieraczki leżącej na schodach.
5. Wyrównanie powierzchni podjazdu dla wózków.
II. Wnętrze urzędu:
1. Wyposażenie ścian w korytarzach urzędu w listwy służące osobom niewidomym
za punkt odniesienia.
2. Toaleta: dostosowanie pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oznakowanie istniejącej toalety, umieszczenie przy niej informacji, o tym, kto
może z niej korzystać. Najlepszym rozwiązaniem są znaki piktograficzne.
3. Umocowanie wycieraczek znajdujących się przed drzwiami poszczególnych
pomieszczeń.
4. Zabezpieczenie krat znajdujących się wewnątrz budynku, w tym oznakowanie
miejsc najbardziej niebezpiecznych, zwłaszcza dla osób niedowidzących
i niewidomych, jak również dzieci.
III. Komunikacja/ obsługa:
1. Umieszczenie na drzwiach wejściowych wyraźnej informacji o dniach i godzinach
pracy urzędu.
2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej i wewnątrz urzędu
o możliwościach/ formach obsługi osób głuchych i niedosłyszących.
3. Stworzenie możliwości wysłania wiadomości tekstowej do urzędu (np. w celu
umówienia się z konkretnym urzędnikiem, uzyskania informacji, przygotowania
urzędu do obsługi osoby głuchej lub niedosłyszącej).
4. Umieszczenie informacji piktograficznej o możliwościach obsługi osób
z niesprawnością narządu słuchu.
5. Stworzenie zakładki na stronie internetowej przystosowanej do potrzeb osób
z problemami wzrokowymi.
6. Zakładka na stronie internetowej zawierająca nagrania video z podstawowymi
informacjami na temat działania urzędu w języku migowym.
7. Umieszczenie ekranu typu LCD, na którym wyświetlane będą informacje
o działaniu urzędu w języku migowym, w formacie audio i video.
8. Zapewnienie tłumacza języka migowego: przeszkolenie >2 osób lub/i korzystanie
z usługi tłumacza on-line.
9. Zapewnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością, np. wolontariusza lub
urzędnika.
10. Umieszczenie tabliczek informujących o przeznaczeniu poszczególnych
pomieszczeń na wysokości wzroku osoby poruszającej się na wózku lub niskiego
wzrostu.
11. Przeszkolenie „pracowników z pierwszej linii” z zakresu kontaktów
z osobami niepełnosprawnymi.