IdzIemy razem

Transkrypt

IdzIemy razem
SZKOŁA JĘZYKOWA
Idziemy razem
Daliśmy początek projektowi darmowej szkoły języka włoskiego dla
cudzoziemców. Wiele osób zaangażowało się w znalezienie lokalu,
krzeseł, stołów i tablicy. Trzy razy w tygodniu odbywają się lekcje
dla dziesiątki katolików i muzułmanów. Pod koniec lipca zwieńczyliśmy rok świętując – były typowe dania, tańce, śpiewy. W pewnym
momencie Cady, muzułmanka, zaczęła śpiewać piosenkę religijną,
katolicką. To był jej dar dla nas za przyjęcie do szkoły i pomoc.
Czynimy tak, ponieważ dzięki szacunkowi dla wszystkich, który leży
u fundamentów naszej pracy i solidarności, wydajemy wspaniałe
owoce. Mussà, zapraszając nas na swój ślub, powiedział nam, jak
ważna okazała się w jego życiu nasza przyjaźń.
Niedziela Chrztu Pańskiego
L.G., Włochy
8. stycznia 2017
Czytania: Iz 42,1–4.6–7 / Dz 10,34–38 /
/ Mt 3,13–17
Jezus przyszedł do Jana, by ten Go ochrzcił
(Mt 3,13)
Pierwsza niedziela zwykła obchodzona jest jako wspomnienie
Chrztu Jezusa. Wydarzenie to oznaczało dla Jezusa koniec działalności w ukryciu i publiczne ujawienie się. To Jego oficjalna „inwestytura” jako Mesjasza, jasno przepowiedziana w proroczym opisie
„sługi” (pierwsze czytanie) i zwięźle podsumowana w zapowiedzi
złożonej przez Piotra w domu Korneliusza (drugie czytanie). Przez
Chrzest Chrystus wyraża swoją gotowość wobec głosu Bożego, który Go posyła, swoją jedność z grzesznikami i zaangażowanie w ich
nawrócenie oraz akceptację życia jako daru dla innych.
Jezus ukazuje się nam jako sojusznik ludzkości; nie odcina się,
w imię własnej niewinności, od ludu grzeszników, od tłumu skruszonych, lecz decyduje się przynależeć do tego kręgu łaknącego
odnowy.
Pięknie jest zobaczyć, że Jezus także ma „potrzebę” spotkania z Janem Chrzcicielem, aby rozpocząć swoją misję. Jest dla niego ważne
postawić się na miejscu człowieka, aby móc pomagać ludziom, służyć im bezinteresownie i hojnie, być dla wszystkich Emmanuelem.
W nadchodzącym tygodniu spróbujmy stać się takimi „Emmanuelami” dla naszych bliźnich.
Życie, które staje się słowem
Słowo, które staje się życiem

Podobne dokumenty