Stypendium naukowe dla studentów

Transkrypt

Stypendium naukowe dla studentów
Stypendium naukowe dla studentów
Zakład Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
poszukuje dwóch studentów do realizacji prac magisterskich w ramach projektu
dr Małgorzaty Cieśli „New proteins implicated in regulation of tRNA transcription in the
yeast Saccharomyces cerevisiae” (http://www.ibb.waw.pl/pl/struktura/zaklady-i-pracownieibb/zaklad-genetyki)
Dla studentów przewidziano stypendia naukowe 1000 zł/m-c
Oczekiwania wobec kandydatów:
1. ukończone studia I stopnia lub ukończony trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich na kierunku: biologia, chemia, biotechnologia lub farmacja
2. mile widziane doświadczenie w pracy naukowej, w dziedzinie biologii molekularnej
3. dobra znajomość języka angielskiego
4. dobre wyniki ze studiów
Wymagane dokumenty:
1. CV
2. list motywacyjny
3. wykaz ocen ze studiów ze średnią
Termin nadsyłania dokumentów: do 15 stycznia 2012r.
Rozmowa z wybranymi kandydatami: koniec stycznia 2012r.
Rozpoczęcie wykonywania pracy magisterskiej: 1 luty 2012r.
Adres przesyłania zgłoszeń: [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podobne dokumenty