zakres gramatyczny

Komentarze

Transkrypt

zakres gramatyczny
ZAKRES GRAMATYCZNY:
1. Rodzajniki (articoli)
2. Przyimki proste i rodzajnikowe (Preposizioni semplici e articolate)
3. Rzeczowniki (Sostantivi)
4. Przymiotniki i stopniowanie przymiotników (Aggettivi qualificativi e gradi dell’aggettivo qualificativo)
5. Zaimki (Aggettivi indicativi e pronomi):
a. przymiotne i rzeczowne dzierżawcze ( possessivi)
b. przymiotne i rzeczowne wskazujące ( dimostrativi)
c. nieokreślone ( indefiniti)
d. przymiotne i rzeczowne pytające (interrogativi)
e. względne (Pronomi relativi)
f. osobowe (Pronomi personali: soggetto, diretti, indiretti, combinati)
6. Partykuły zaimkowe ci oraz ne (Particelle pronominali)
7. Przysłówki i stopniowanie przysłówków (Avverbi e gradi dell’avverbio)
8. Liczebniki (Numerali)
9. Forma nieosobowa czasowników (Forma impersonale dei verbi)
10. Tryb oznajmujący (Indicativo):
a. czas teraźniejszy Presente indicativo
b. czas przyszły:
- prosty Futuro Semplice
- uprzedni Futuro Anteriore
c. czas przeszły:
- dokonany złożony Passato Prossimo,
- niedokonany Imperfetto
- Passato Remoto
11. Czas zaprzeszły złożony Trapassato Prossimo
12. Zgodność czasów w trybie oznajmującym (Concordanza dei tempi dell’indicativo)
13. Tryb przypuszczający Condizionale:
a. Condizionale presente (semplice)
b. Condizionale passato (composto)
14. Tryb rozkazujący Imperativo
ZAKRES LEKSYKALNY:
1. Wygląd zewnętrzny i charakter osoby (l’Aspetto fisico e il carattere di una persona)
2. Rodzina (Famiglia)
3. Wolny czas (Tempo libero). Kino i teatr.(Cinema e teatro)
4. Czynności dnia codziennego (Le attività quitidiane)
5. Mass-media
6. Globalizacja (Globalizzazione)
7. Technologia (Ttecnologia)
8. Moda włoska (Moda italiana)
9. Środowisko (Ambiente)
10. Kuchnia włoska (La cucina italiana)
11. Żywność (Alimentazione). Zdrowe odżywianie (Mangiar sano)
12. Sport
13. Życie w mieście a na wisi (La vita in città e in camapagna)
14. Zakupy (Acquisti)
15. Zwierzęta (Animali)
16. Przyjaźń (Amicizia)
17. Medycyna i zdrowie (Medicina e salute)
18. Szkoła (Scuola)
19. Praca (Lavoro)
20.Computer i Internet (Computer e Internet)
21. Mafia

Podobne dokumenty