Zagadnienia do powtórzenia ( można je znaleźć w podręczniku

Transkrypt

Zagadnienia do powtórzenia ( można je znaleźć w podręczniku
Powtórka 2
Zagadnienia do powtórzenia ( można je znaleźć w podręczniku
„Świat fizyki ”2 )
Rozdział: Praca, moc, energia mechaniczna
Nr wymagania
1.11
opis
Uczeń wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu.
2.1
Uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy.
2.2
Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy.
2.3
Uczeń opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii.
2.4
Uczeń posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej.
2.5
Uczeń stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej.
8.8
Uczeń sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenia wielkości i skali na osiach), a także
odczytuje dane z wykresu.
Test do rozwiązania
(termin przyniesienia rozwiązanych
zadań na lekcję w tygodniu od 8 do 12 lutego 2016, termin pisania sprawdzianu z tych
zagadnień od 29.02 do 4.03 2016)

Podobne dokumenty