Prezentacja firmy AVK - kierunekenergetyka.pl

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja firmy AVK - kierunekenergetyka.pl
Prezentacja firmy AVK
www.avk.com.pl
Prezentacja firmy AVK
Mirosław Kopyta
AVK Armadan
Dyrektor Działu Przemysłowego
AVK International A/S
Program produkcji
AVK Armadan
Pniewy - Poznań
AVK Polska
Fabryka armatury
Pniewy - Poznań
Prezentacja firmy AVK
Podnoszenie
wydajności
pompowania oraz
ochrona przed
uderzeniem
hydraulicznym
Powietrze w rurociągach
Problem podstawowy
POWIETRZE
Rzymianie już o tym wiedzieli!
Vitruvius
Starożytne instalacje
Zawory powietrzne i rurociągi
Miejsca występowania
Miejsca akumulacji i stagnacji
„Historia bąbelków”
Występujące formy
1.
2.
3.
Powietrze a woda
Rozpuszczalność w wodzie, w zależności od ciśnienia
Powietrze a woda
Rozpuszczalność w wodzie, w zależności od temperatury
Ilość powietrza w rurociągu
Ilość powietrza do usunięcia
około
objętości wody
10 000
3
m /
24h = 200
3
m
Powietrze a woda
Ściśliwość – rozprężność – energia potencjalna
1 bar
2 bar
10 bar
Miejsca występowania
Zawężenie średnicy DN
DN
Spadek wydajności pompowania
Przykład
Denton County, Texas
Przykład
Denton County, Texas
Przykład
Denton County, Texas
Oszczędzają bogaci …
Pompowanie ścieków
Studnia rozprężna
Animation 1a.exe
Pompowanie ścieków
Studnia rozprężna
Animation 1b.exe
Pompowanie ścieków
Studnia rozprężna
Animation 2.exe
Zasada 3 muszkieterów
Zasada 3 muszkieterów
1. Pompa
2. Zawór zwrotny
3. Zawór powietrzny
Zasada 3 muszkieterów
Surge 2010
Analiza uderzenia szybkozmiennego
Surge along the pipe without any protection
140
E le v a tio n ( m e te r s )
120
100
80
60
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Distance (meters)
Pipeline
Envelope
Time 0.045
1800
2000
Surge 2010
Analiza uderzenia szybkozmiennego
SURGE along the pipe fully protected
100
E le v a t io n ( m e t e r s )
90
80
70
60
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Distance (meters)
Pipeline
Envelope
Time 0.0481
1800
2000
Dobry projekt? Nadzór?
Zastosowania specjalne
Dobry projekt? Nadzór?
Zastosowania specjalne
Przykład instalacji
Przykład instalacji
Przykład instalacji
3 pcs.
Dziękuję za uwagę
Mirosław Kopyta
+48 605 053 860

Podobne dokumenty

AVK ARMATURA KANALIZACYJNA

AVK ARMATURA KANALIZACYJNA • Tylni kołnierz ramy w rozmiarach powyżej 1200 x 1200 mm zapewnia szczelność niezależnie od równości ścian • 10 MWC to standardowa wydajność uszczelnienia aż do

Bardziej szczegółowo