Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów szybowcowych lub szkoli

Transkrypt

Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów szybowcowych lub szkoli
Nazwa:
Pilot szybowcowy
Kod:
315310
Synteza:
Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów szybowcowych lub szkoli
pilotów szybowcowych w celu podwyższenia ich kwalifikacji lotniczych.
- ocena przygotowania ogólnego i lotniczego osób przystępujących do
szkolenia lotniczego i ich dotychczasowego doświadczenia lotniczego;
- kontrola wyników badań lotniczo-lekarskich osób przystępujących do
szkolenia;
- opracowywanie planów szkolenia przydzielonej grupy osób oraz
założenie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
- prowadzenie szkolenia lotniczego zgodnie z wymaganiami stosownych
programów szkolenia i posiadanymi kwalifikacjami;
- organizowanie procesu szkolenia praktycznego oraz lotów
szkoleniowych; podejmowanie decyzji o wykonywaniu lotów na podstawie
analizy warunków meteorologicznych i terenowych, przewidywanej
sytuacji ruchu lotniczego oraz możliwości osób szkolonych;
- nadzorowanie z ziemi samodzielnych lotów szkoleniowych, prowadzenie
Zadania
instruktażu przed lotem i po jego wykonaniu, a także w razie potrzeby
zawodowe: podczas lotu (drogą radiotelefoniczną); analizowanie postępów
szkolonych oraz, w razie potrzeby, podejmowanie decyzji o celowości
dalszego szkolenia lotniczego;
- wychowywanie lotnicze przez osobisty przykład praktycznego,
bieżącego stosowania się do zasad etyki zawodowej lub sportowej pilota,
zachowania dyscypliny lotniczej, poszanowania sprzętu lotniczego i
urządzeń lotniczych, lojalności w stosunku do środowiska ludzi lotnictwa i
służb lotniczych, a także przez bieżące reagowanie na przypadki
niewłaściwego postępowania w tym zakresie;
- bieżąca i wszechstronna ocena przydatności lotniczej osób szkolonych w
trakcie całego procesu szkolenia oraz przedkładanie przełożonym
wniosków wynikających z tej oceny;
- wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w
miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.

Podobne dokumenty