Instalowanie io

Komentarze

Transkrypt

Instalowanie io
Instalowanie io
Instrukcja obsługi
sterownika Set&Go io
Set&&Go
Goio
io
Set
PRZYRZĄD DO
INSTALOWANIA
WSZYSTKICH URZĄDZEŃ
io-homecontrol®
STEP 1
LOOK FOR
THE INSTALLATION USING AUTOSCAN
?
- Set&Go io - V1.0
my installation
Equipments (0-12 / 27)
1 Pobierz program Set&Go io dla
Twój pomocnik dla
Twojego komputera ze strony:
udanych instalacji
w w w . s o m f y p r o . c o m / S e t -G o
autoscan
1 Run Set&Go io, then click on
urządzeń za pomocą
AUTOSCAN.
komputera.
All
Sunea
SET 1W
3
i
SET
External Venetian
Blind 1
i
NOT SET
Terrace
add
control
SORTING
Roller shutter
bedroom1
SET
i
SET 1W
Door lock
pair
i
i
add
TaHoma
2 Dołącz wtyk odbiornika
do komputera.
?
3 All motors and receivers forming your installation appear on screen.
2 Press on the “KEY“ button of your control
for 2 seconds with feedback to obtain the
installation key.
Repeat this operation for each remote control
or io control unit in the house.
i
SET
Roof window
External Venetian
Blind 2
i
Light kitchen
i
Set&Go io
ETAP 1
WYSZUKANIE URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ
The ins alla ion ool for all
io-homecon rol® si es
Your guide for success with every io
installation from a PC
AUTOSCAN
?
- Set&Go io - V1.0
my installation
Equipments (0-12 / 27)
1 Download the Set & Go io
application to your PC or
Notebook from:
www.somfypro.com/Set-Go
All
Sunea
autoscan
1 Uruchom Set&Go io, a następnie
kliknij w Autoscan
SET 1W
3
i
SET
External Venetian
Blind 1
i
NOT SET
Terrace
add
control
SORTING
Roller shutter
bedroom1
External Venetian
Blind 2
i
SET
Light kitchen
i
SET 1W
Roof window
i
SET
Door lock
pair
i
i
i
add
TaHoma
2 Connect the USB io receiver
to your PC or notebook.
?
3 Wszystkie zainstalowane napędy i odbiorniki zostaną pokazane na ekranie.
2 Naciśnij na pilocie przycisk "KEY"
na 2 sekundy, dla pobrania
klucza instalacyjnego.
Powtarzaj tę czynność z każdym
posiadanym pilotem lub kontrolerem io.
Equipments (0-12 / 27)
SORTING
All
my installation
nstallation
ments (0-12 / 27)
All
1WSORTING3
SET
Sunea
SET 1W
i
3
i
NOT SET
Terrace
add
control
External Venetian
Blind 1
Roller shutter
bedroom1
Sunea
External Venetian
Blind 2
i
SET
SET 1W
Terrace
Door lock
add
TaHoma
i
i
REGLAGES "Roller shutter bedroom 1"
my installation
Equipments (0-12 / 27)
add
T TaHoma
Sens
Sunea
moteur
SORTING
tous
Mode de
réglage
Terrace
i
autoscan
Roller shutter
bedroom1
Fin de course haut
SET 1W
3
i
?
?
<
1
Fin de
i
2
3
appui
maintenu
SET
SET
Roof window
>
>>
Door lock
i
i
i
i
Zatwierdź wybór
transfer
valider
Porada: W kazdej chwili możliwy jest powrót do
napędu w celu dokonania zmiany jego ustawień.
?
3 Wykonaj
tę czynność dla każdego nie
ustawionego napędu.
autoscan
3
SET 1W
Roof window
add
control
i
add
TaHoma
External Venetian
Blind 2
i
SET
SET
i
i
Door lock
Door lock
i
SET
i
SET
i
Door lock
i
i
i
Door lock
?
SET
- Set&Go io - V1.0
i
NOT SET
pair
i
i
Terrace
Roof window
i
SET
3
Roof window
i
SET 1W
control
i
...then
click the
“pair“ button.
External
Venetian
Blind 2
i
SET
2 Select
control model you want to assign to this motor.
TRANSFER EQUIPMENTS TO A REMOTE CONTROL
my installation
Equipments (0-12 / 27)
autoscan
SET 1W
SET 1W
Roller shutter
1
Choose motor or receiver to be paired...
bedroom1
Light kitchen
Light kitchen
i
Light kitcheni
External Venetian
Blind 2
SET
i add
1
External Venetian
Blind 1
i
i
External
NOT SET Venetian
Blind 1
Terrace
i
SET
SORTING
Roller shutter
bedroom1
?
>add
Wybierz kierunek obrotów
TaHoma
> Tryb pracy ręczny, pół-automatyczny, automatyczny
> Ustaw górne i dolne położenie krańcowe
transfer
Repeater
!
SET
Roller shutter
bedroom1
autoscan
NOT SET
i
i
par
incrément
1. Positionnez le volet roulant en fin de course bas grâce
aux commandes ci-contre
Valider le réglage en
cliquant
sur "valider"
Sensor box2.(1)
Sensor
box
3
i
i
SET
SET
add
Light kitchen
i
SET 1W
SET
...kliknij ikonę
dla otwarcia
SET 1W
ekranuTerrace
z ustawieniami.
Validation
External Venetian
course bas
Blind 1
i
SET
Repeater
Fin de
couse(1)
bas
add
TaHoma
i
External Venetian
Blind 2
i
<<
Fin de
course haut
1W 3
NOT SET
Utilisez lesSETcommandes
pour réaliser
votre réglage
add
control
External Venetian
Blind 21W 3
Blind 1
External Venetian
2 Posługując się intuicyjnym interfejsem Roof window
Blind 2
kontynuuj wybieranie parametrów:
?
- Set&Go io - V1.0
All
?
Sunea
i
my installation
Equipments (0-12 / 27)
All
SET 1W SORTING Equipments (0-12 / 27)
ustawionych.
(pomarańczowa ikona «NOT
SET» ) Venetian
External
control
Terrace
i
1 Rozpoznanie urządzeń jeszcze nie
Sunea
autoscan
i
NOT SET
- Set&Go io - V1.0
SORTING
All
STEPVenetian
3
External
Blind 1
Sunea
Roller
shutter
i
bedroom1
SET
?
NOT SET
pair
i
add
T 1W 3
control
SET
Roof window
i
SET
Light kitchen
i
SORTING
my installation
i
my installation
Equipments (0-12 / 27)
autoscan
All
?
- Set&Go io - V1.0
autoscan
?
kitchen
Equipments
(0-12Light
/ 27)
CONTROL UNITS
PAIR
Sunea
RollerURZĄDZENIA
shutter - Set&Go io - V1.0
INSTALOWANIE
PO KOLEJI KAŻDEGO
bedroom1
ETAP 2
i
Terrace
<<
<
1
External Venetian
Blind 1
Systeme 18 : 30
2
3
>
>>
Light kitchen
System
Ouvrir
Somfy 2
3
SET 1W
i
SET11W
Telis
io
3
i
i
c
ok
i
NOT SET
Roller shutter
bedroom1
add
TaHoma
add
control
SORTING
tous
Sunea
i
i
c
ok
i
Roof window
External Venetian
Blind 2
i
SET
Door lock
i
transfer
i
iEasy SunSETio
SET 1W
Impressario
Chronis io
i
Telis Composio io
Keytis 4 io
i
Repeater (1)
Repeater
Select above, the remote control transmitter
to which tou want to tranfer the end-products and Click on "OK".
add
Before
TaHoma
selecting it, check the logo at the backside of the remote to know its type (1W or 2W).
The logo printed has to fit to the one displayed with the remote on the picture above.
Sensor box (1)
?
transfer
Sensor box
yes
3
OK
!
i
no
cancel
cancel
3 Click the “prog“ button to prompt the remote control.
SET 1W
Equipments (0-12 / 27)
nstallation
SET
STEP 2
EACH Sunea
PRODUCT INDIVIDUALLY
ments (0-12 / 27)
autoscan
All
1WSORTING3
SET
Sunea
Sunea
SET 1W
i
3
i
NOT SET
Terrace
add
control
External Venetian
Blind 1
Roller shutter
bedroom1
External Venetian
Blind 2
i
SET
i
SET 1W
Terrace
Door lock
add
TaHoma
i
Terrace
REGLAGES "Roller shutter bedroom 1"
add
T TaHoma
Sens
Sunea
moteur
SORTING
Mode de
réglage
Terrace
Fin de
course haut
i
i
NOT SET
Utilisez les commandes pour réaliser
votre réglage
autoscan
add
control
SET 1W
3
Roller shutter
bedroom1
Fin de course haut
SET 1W
3
?
?
<
1
Fin de
2
3
appui
maintenu
SET
SET
Roof window
>
Door lock
>>
i
SET 1W SORTING Equipments (0-12 / 27)
External Venetian
Blind 21W 3
SET
autoscan
i
add
control
icon to open
...then click the
Terrace
the setting
screen.SET 1W
add
TaHoma
i
SET
i
i
NOT SET
External Venetian
Blind 2
>add
Select direction of rotation
>
Setting mode manual, semi-automatic, automatic
TaHoma
> Upper and lower end stops manual or semi-automatic mode
Confirm
i
Tip: At any time you can go back into the motor setting to change
the parameters.
transfer
valider
?
3 Repeat this operation for each motor not set.
i
SET
i
i
SET
Door lock
i
i
i
Door lock
i
Sunea
<
1
External Venetian
Blind 1
2
3
>
Somfy 2
3
SET 1W
i
NOT SET
Roller shutter
bedroom1
SET11W
Telis
io
3
i
i
i
i
c
ok
c
ok
i
External Venetian
Blind 2
SET 1W
i
Roof window
i
SET
Door lock
i
transfer
i
iEasy SunSETio
i
>>
Light kitchen
System
Ouvrir
add
TaHoma
add
control
<<
Systeme 18 : 30
Blind 2
dla sterowania daną instalacją.
SORTING
Terrace
i
External
...i
naciśnijVenetian
przycisk "pair".
SET
2 Wybierz
urządzenie sterujące przeznaczone
my installation
tous
i
i
i
TRANSFER EQUIPMENTS TO A REMOTE CONTROL
Equipments (0-12 / 27)
sparowania.
i
SET
Door lock
?
SET
- Set&Go io - V1.0
bedroom1
NOT SET
pair
i
control
autoscan
Door lock
Terrace
Roof window
i
SET
3
Roof window
i
SET 1W
i add
1
SET 1W
i
Roller shutter
1
Wybierz napęd lub odbiornik dla
Light kitchen
Light kitchen
i
Light kitcheni
SET 1W
SET
?
SET
External Venetian
Blind 1
NOT SET
Blind 2
i
SET
SORTING
i
External
Venetian i
Blind 1 External Venetian
3
SET 1W
Terrace
transfer
i
All
Roller shutter
bedroom1
ExternalRoller
Venetian
shutter
autoscan
bedroom1
Blind 1
Roof window
i
i
Repeater
!
Sunea
add
control
par
incrément
1. Positionnez le volet roulant en fin de course bas grâce
aux commandes ci-contre
Valider le réglage en
cliquant
sur "valider"
Sensor box2.(1)
Sensor
box
3
All
?
Sunea
i
my installation
Sunea
SET
Light kitchen
i
SET 1W
Equipments
(0-12
27) ...
(orange «NOT
SET»/ icon)
i
Validation
External Venetian
course bas
Blind 1
i
SET
Repeater
Fin de
couse(1)
bas
add
TaHoma
i
External Venetian
Blind 2
i
<<
i
External Venetian
Roof window
2 Guided by the intuitive interface, carry on to make
the settings:
Blind 2
my installation
tous
autoscan
i
?
- Set&Go io - V1.0
Equipments (0-12 / 27)
NOT SET
i
NOT SET
?
kitchen
SORTING
Equipments
(0-12Light
/ 27)
All
STEROWNIKÓW
Z URZĄDZENIAMI
SPAROWANIE
3
External
Venetian
ETAP
Blind 1
- Set&Go io - V1.0
1 Identify motors or products not set
Roller
shutter
i
bedroom1
SET
?
SORTING
my installation
pair
i
add
T 1W 3
control
SET
Roof window
i
SET
Light kitchen
my installation
Roller shutter - Set&Go io - V1.0
bedroom1
i
my installation
Equipments (0-12 / 27)
autoscan
All
?
- Set&Go io - V1.0
SORTING
All
Impressario
Chronis io
i
Telis Composio io
Keytis 4 io
i
Repeater (1)
Repeater
Select above, the remote control transmitter
to which tou want to tranfer the end-products and Click on "OK".
add
Before
TaHoma
selecting it, check the logo at the backside of the remote to know its type (1W or 2W).
The logo printed has to fit to the one displayed with the remote on the picture above.
Sensor box (1)
?
transfer
Sensor box
yes
3
OK
!
i
no
cancel
cancel
3 Naciśnij przycisk
"PROG" dla
zatwierdzenia wyboru danego sterownika.
SET 1W
ipments (0-12 / 27)
SET 1W
SET
INSTALACJĘ
OPISZ WYKONYWANĄ
Roller shutter
ETAP 4
Sunea
my installation
Equipments (0-12 / 27)
All
autoscan
SET 1W
i
3
NOT SET
External Venetian
Blind 1
i
i
SET
i
SET 1W
External Venetian
Blind 2
Terrace
i
SORTING
NOT SET
Terrace
add
control
i
Roller shutter
bedroom1
Sunea
Light kitchen
SET 1W
Set&Go io
Light kitchen
i
i
SET
T
P ...
i
SET
Door lock
Roof window
i Venetian 1 Kliknij na ekranie ikonę i.Roof window
External
Blind 2
pair
i
i
SET
External Venetian
Blind 1
bedroom1
?
- Set&Go io - V1.0
3
SORTING
All
...
Door lock
W
UT
...
T K
...
D
W Y
U
U
add
TaHoma
i
?
i
SET
2 Wpisz informacje w zaznaczone pola na ekranie.
?
- Set&Go io - V1.0
INFORMATIONS - "Roller shutter bedroom 2"
my installation
SET 1W
3
SET 1W
3
<<
Type:
i
Roller Shutter
Installation data
NOT SET
Installation firm:
i
SET 1W
External Venetian
Blind 2
i
Repeater (1)
Identify
<
Installation date:
SET
1
External Venetian
Blind 1
Terrace
Roller shutter
bedroom1
add
control
SORTING
tous
Sunea
autoscan
Roller shutter 1
bedroom 2
Equipment's name:
(0-12 / 27)
RollerEquipments
shutter bedroom
2
Somfy
OK
>
>>
i
SET
Month
Year
i 03
12
2011
3 Potwierdzenie..
transfer
"Identify" makes your equipment move to
allow box
to identify
it
Sensor
(1)
Sensor box
3
Validate !
<<
i
<
1
2
Cancel
Porada: Możesz automatycznie skopiować te
informacje do pamięci napędów. Pozwoli Ci to
na przypomnienie sobie szczegółów instalacji
przy powrocie do niej.
transfer
i
R&T 2012
add
TaHoma
?
3
Door lock
Day
Repeater
Free information:
2
Light kitchen
i
Roof window
i
3
i
4
>
>>
Twoja instalacja
jest zrobiona!
i
Step-by-step guide to installation:
saves time on each io site.
Set&Go io guides you through each stage
of the installation. Set&Go io identifies the
io equipment installed for you, helps you
to set the parameters of each Somfy motor,
quickly pair all the controls and customise
each installation. Everything set, quickly
and clearly. You will soon wonder how
you ever managed without this tool!
Your personal assistant on your io sites.
With Set&Go io, you can’t make a mistake.
No worries if you have to break off during
the installation: Set&Go io doesn’t forget.
When you come back to the site,
everything you need to know is there
on screen. No more doubts or hesitation.
You know just where you are, and what’s
left to do. With Set&Go io, you are never
alone on site anymore!
The easiest tool for making all
your io installations a success.
With Set&Go io, you can confidently
undertake all your io assignments.
You deliver all your installations,
even the most complicated, on time
and to professional standards.
You have satisfied your customers,
and your reputation for professionalism
is enhanced.
Install io with Set&Go io: straightforward,
easy to use, it’s all you need!
ipments (0-12 / 27)
SET 1W
SET
n YOUR INSTALLATION
STEP 4
Sunea
my installation
Equipments (0-12 / 27)
All
Sunea
autoscan
SET 1W
i
3
NOT SET
External Venetian
Blind 1
i
i
SET
i
SET 1W
External Venetian
Blind 2
Terrace
i
SORTING
NOT SET
Terrace
add
control
i
Roller shutter
bedroom1
Light kitchen
i
SET 1W
Set&Go io
Light kitchen
i
SET
INSTALACJA IO Z POMOCĄ KOMPUTERA...
i
SET
Roof window
Door lock
i Venetian 1 Click the i icon.
External
Blind 2
pair
i
i
SET
External Venetian
Blind 1
Roller shutter
bedroom1
?
- Set&Go io - V1.0
3
SORTING
All
Roof window
Door lock
... W KILKA MINUT
...BEZ POMYŁEK
...ZAWSZE Z POWODZENIEM
Przewodnik instalacji krok po kroku:
Osobisty asystent dla Twoich
Najprostsze narzędzie dla udanej
oszczędza czas przy każdym
urządzeń io.
instalacji urządzeń io.
Z Set&Go io nie możesz się pomylić.
Z Set&Go io mozesz śmiało
add
TaHoma
i
?
i
SET
i
i
urządzeniu.
2 Enter your own information in the fields provided.
?
- Set&Go io - V1.0
INFORMATIONS - "Roller shutter bedroom 2"
my installation
(0-12 / 27)
RollerEquipments
shutter bedroom
2
Equipment's name:
Roller shutter 1
bedroom 2
Type:
Roller Shutter
Sunea
autoscan
SET 1W
3
SET 1W
3
<<
Installation data
NOT SET
Installation firm:
i
SET 1W
External Venetian
Blind 2
i
Repeater (1)
Identify
Installation date:
SET
<
1
External Venetian
Blind 1
Terrace
i
Roller shutter
bedroom1
add
control
SORTING
tous
Somfy
>>
SET
Month
Year
i 03
12
2011
Sensor box
3 Confirm..
R&T 2012
3
Validate !
<<
i
<
1
2
Cancel
3
4
>
>>
zainstalowane urządzenia, pomaga dobrać
parametry dla każdego napędu, szybko
do Twoich oczekiwań.
transfer
i
transfer
"Identify" makes your equipment move to
allow box
to identify
it
Sensor
(1)
etapy instalacji. Rozpoznaje
paruje sterowniki i dopasowuje instalację
i
add
TaHoma
?
>
Tip: You can copy your information automatically to
the memory of each motor. You can then recover
the installation information when you return to the site.
Door lock
Day
Repeater
Free information:
3
Light kitchen
i
Roof window
i
2
OK
Set&Go io prowadzi Cię przez kolejne
Your installation
is complete!
Wszystkie ustawienia wykonane szybko
i łatwo. Będziesz zaskoczony, jak mogłeś
kiedyś obyć się bez Set&Go!
Nie ma problemu, jeżeli zechcesz zrobić
przerwę podczas instalowania: Set&Go
niczego nie zapomina. Po przerwie
zastaniesz na ekranie wszystko co jest Ci
potrzebne.
Nigdy więcej wątpliwości i zawahań.
Zawsze wiesz na jakim etapie instalacji
się znajdujesz i co zostało jeszcze do
zrobienia. Z Set&Go nigdy więcej podczas
instalacji nie poczujesz się opuszczony
i bezradny!
podejmować sie wszystkich zadań.
Wykonasz w terminie nawet bardzo
skomplikowana instalację i to na
profesjonalnym poziomie.
Zadowolisz swoich klientów, a Twoja
reputacja jako zawodowca zostanie
wzmocniona
Instaluj sprzęt z Set&Go io:
przystępny, łatwy w użyciu, to
wszystko czego tylko możesz sobie
życzyć!
Somfy
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89
www.somfy.com
Somfy Spółka z o.o.
ul.Marywilska 34j
03-228 Warszawa
Tel:(22)50-95-300
E-mail: [email protected]
Internet: www.somfy.pl
AR 10/2012

Podobne dokumenty