Podręczniki dla klasy IIb

Transkrypt

Podręczniki dla klasy IIb
Wykaz podręczników dla klasy IIB na rok szkolny 2016/2017
Przedmiot
Nazwisko i imię
autora
1.
Język polski
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy
2.
Język
angielski
Virginia Evans,
Jenny Dooley
3.
Język
niemiecki
Anna KryczyńskaPham
4.
Język
rosyjski
5
L.p.
Tytuł
Wydawnictwo Nr-y dopuszczenia
Kl.
Ponad słowami.
Podręcznik do języka
polskiego dla liceum
i technikum. Zakres
podstawowy i
rozszerzony. Klasa 2
cz.1, cz.2.
On screen
Intermediate.
Podręcznik i zeszyt
ćwiczeń
Fokus 2
Podręcznik i zeszyt
ćwiczeń.
Nowa Era
425/3/2013/2015
425/4/2013/2015
II
EGIS
Sp.z.o.o
692/2/2014/2015
II
WSiP
695/2/2015
II
Małgorzata WiatrKmieciak, Sławomira
Wujec
Wot i my. 2
PWN
324/2/2012
II
Matematyka
Maciej Antek,
Krzysztof Belka,
Piotr Grabowski
Nowa Ewa
508/2/2013/2016
II
6
Geografia
Marek Więckowski
Roman Malarz
Prosto do matury 2.
Podręcznik do
matematyki dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.
Oblicza geografii 1 i
Oblicza geografii 2.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
zakres rozszerzony
Nowa Ewa
501/1/2012/2015
501/2/2013/2016
II
7.
Historia i
Seria: Poznać
przeszłość.
Podręczniki:
Ojczysty Panteon i
ojczyste spory.
Rządzący i rządzeni.
Wojna i wojskowość.
Podręczniki do
historii i
społeczeństwa dla
liceum
ogólnokształcącego i
technikum.
Nowa Era
Biologia na czasie 1.
Podręcznik dla
liceum
ogólnokształcącego i
technikum
zakres rozszerzony
Nowa Era
społeczeństwo
Tomasz Maćkowski
Iwona Janicka
Jarosław Centek
8.
Biologia
Marek Guzik
Ewa Jastrzębska
Ryszard Kozik
Renata Matuszewska
Ewa Pyłka-Gutowska
Władysław
Zamachowski
II
659/1/2013
659/2/2014
659/3/2014
564/1/2012/2015
II

Podobne dokumenty