Maj/2010

Komentarze

Transkrypt

Maj/2010
Magazine
R e g i o n Eu r o p a Ws c h o d n i a . M a j 2 010 . W y d a n i e 1
Dzielmy się razem
全家分享 全球共享
Magazine
SPIS TREŚCI
3–7
Regionalna Konferencja,
Praga, Luty 2010
8
Międzynarodowa Konferencja
TIENS 2010
9
Szkolenie z Jessicą Lim,
TIENS na wyścigach konnych
w Warszawie!!!
10
Nowe kwalifikacje 7* & 8*
Promocja Maj 2010
11–12 Nowe kwalifikacje
TIENS Sp. z o.o.
ul. Podchorążych 39A
00-722 Warszawa
Poland
tel. +48 22 621 90 90
www.tiens.pl
Strona 2 | Maj 2010 | www.tiens.pl
List
od Generalnego Managera
Regionu Europa
Wschodnia
utorzy i Klienci,
: sukces
Drodzy Dystr yb
a nas wsz ystkich
ytujący czas dl
sc
ek
nasz ym
e
ici
w
Li
ow
ta
am
en
Jest to nies
wizyta Prez yd
,
ze
ad
Pr
ojej
w
cji
nferen
są dla Ciebie i Tw
Regionalnej Ko
cy TIENS, są szan
ni
cz
cią
ro
j
ęś
-e
cz
15
cie
ja
j TIENS i by
regionie, promoc
Siedziby Główne
do
y
óż
dr
po
cie
grupy na odby
w ydar zenia.
niesamowitego
w ydanie
twu kwartalne
ofiarować Pańs
ąc
og
kierunku
m
y
w
liw
ok
ęś
Jestem szcz
to kolejny kr
st
Je
.
NS
TIE
u
agaz yn
formacji nasz ym
regionalnego m
dostarczaniu in
i
się
ia
an
nanie
iew
m
komunikację, uz
lepszego porozu
pewni to lepszą
Za
.
om
or
ut
yb
Klientom i Dystr
oraz mot ywację.
now ych
niem na rynek
z z wprowadze
ra
w
ństwo
że
Pa
,
ny
ie
na
iec
Pradze, będz
Jestem przeko
entowaliśmy w
ez
, Dyspr
m
za
to
e
ien
ór
Kl
kt
m
produktów,
ą obsługę swoi
sz
lep
ów,
żo
et
du
ać
diet y, kosm yk
mogli zaoferow
ie suplementów
zin
ied
dz
w
ie
in
dz
.
trybutorom i ro
mowego użytku
ss i produktów do
w oraz
urządzeń wellne
zych produk tó
rc zanie najleps
sta
do
szkoleń,
t
sy
jes
kla
światowej
Nasz ym celem
ych, organizacja
w
go
tin
ke
ar
m
ta.
materiałów
y każdego Klien
i rozwój osobist
a także wsparcie
.
pomyślnego lata
wia, szczęścia i
ro
zd
żo
du
u
tw
Życzę Pańs
Jaroslaw Flis
lny
Manager Genera
schodnia
W
pa
ro
Eu
on
Regi
Konferencja Regionalna - Europa Wschodnia
Praga, Luty 2010
Ponad 2000 Dystrybutorów brało udział w
Międzynarodowej Konferencji w Pradze, której
hasłem było: „Zacznij Swoją Złotą Przyszłość
w Złotej Pradze”. Do pięknej Pragi zawitali goście z Regionu Europa Wschodnia: Bułgarii,
Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii,
Słowacji; z Regionu Euroazjatyckiego: z Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy. Gospodarzem konferencji była Republika Czeska, która zorganizowała Konferencję w obiekcie Tesla Arena. Było
to niesamowite wydarzenie, na którym gościło
wielu znanych i cenionych Liderów z różnych
krajów. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Bai Ping Vice Prezydent grupy TIENS,
Generalny Manager Działu Operacyjnego
i Marketingu Grupy TIENS. Uzupełnieniem konstelacji była najjaśniejsza gwiazda w TIENS,
nasz wspaniały lider, założyciel i Prezydent
Mr. Li Jinyuan.
Głównym punktem konferencji były wyróżnienia przyznawane Dystrybutorom za ich ciężką pracę. Wyróżnienia przydzielano w kategoriach: Najlepszy Sprzedawca, Najlepszy
Sponsor poziomu 5*, 6*, 7*, 8* oraz „Lew”, Najlepszy Promotor Konferencji w Pradze, Najlepszy Lider oraz Wschodząca
Gwiazda. Zwycięzcy oraz Brązowy Lew Daina Petersone, Nowy Srebrny Lew György Giliga, Alina Michalska, Budeanu
Constantin i nowy Złoty Lew Gulnara Papp zostali uhonorowani na scenie znaczkami oraz dyplomami, a kwiaty wręczył
im sam Pan Prezydent Li.
Z rąk Prezeydenta nagrodę w postaci samochodu otrzymali
Dystybutorzy 8 gwiazd: Loreta Garmuviene z Litwy, Jana
Šnajdrov z Republiki Czeskiej i Otilia Kóšová ze Słowacji. Podczas ceremonii wręczania symbolicznego złotego klucza
Pani Loretta powiedziała: „ Konferencja w Pradze na zawsze
pozostanie w moim sercu jako najbardziej uroczyste, radosne i ekscytujące ze wszystkich wydarzeń”.
Prezydent wygłosił przemówienie i przedstawił wizję przyszłości TIENS. Aby podtrzymac tradycję dzielenia się z innymi szcześciem i wspaniałą przyszłością Prezydent wspomógł finansowo instytucję dobroczynną w ramach pomocy dzieciom w potrzebie.
Konferencja zakończyła się losowaniem ośmiu – 7 dniowych wycieczek do Chin. Szczęśliwców losowali Pani Bai
Ping i Prezydent Li. Po niej odbyła się uroczysta kolacja VIP,
w której brali udział Prezydent Li oraz 100 Liderów. Atmosfera panująca podczas kolacji była niesamowita, wszyscy
świętowali wraz z Prezydentem swoje sukcesy oraz tradycyjny chiński Festiwal Lampionów. Każdy mógł zapalić specjalny lampion i puścić go do nieba wraz z życzeniami na przyszłość.
Drugiego dnia konferencji swoją cenną wiedzą podzielili się:
Olga Lebedeva – Srebrny Lew z Rosji, Jessica Lim – trener
i mówca z Malezji oraz Emzari Robakidze – Srebrny Lew
z Gruzji.
www.tiens.pl | Maj 2010 | Strona 3
Magazine
BEZPŁATNY BILET DLA ZAKWALIFIKOWANYCH – NAGRODA I
Wojciech Gil, 4*
Ireneusz Załucki, 4*
BEZPŁATNY BILET & KOLACJA VIP
DLA ZAKWALIFIKOWANYCH – NAGRODA II
Irina Etz, 8*
Paweł Łastowski, 8*
Edward Sergiel, 8*
Stefan Zadrożny, 8*
ZWYCIĘZCY NAGRÓD 2010
Najlepszy Sprzedawca
Zwycięzca
Hanna Waluszkiewicz
Nominacja
Dorota Budziszewska
Nominacja
Roman Maslyk
Nominacja
Zdzislaw Sikora
Najlepszy Sponsor 5*
Zwycięzca
Aurelia Komorowska
Nominacja
Armin Empacher
Nominacja
Igor Druk
Nominacja
Ewa Buczak
Najlepszy Sponsor 6*
Zwycięzca
Teresa Karaś
Nominacja
Adam Janas
Nominacja
Grażyna Benka
Nominacja
Marta Łastowska
Najlepszy Sponsor 7*
Zwycięzca
Zofia Zacharska
Nominacja
Jadwiga Szymańska
Nominacja
Bogumiła Janas
Nominacja
Lyudmyla Gonorovska
Najlepszy Sponsor 8*
Zwycięzca
Irina Etz
Nominacja
Stefan Zadrożny
Nominacja
Paweł Łastowski
Nominacja
Jerzy Różalski
Najlepszy Sponsor Lew
Zwycięzca
Alina Michalska
Nominacja
Julijus Redkovas
Nominacja
Rasa Salachna
Nominacja
Gabriel Skoczeń
Najlepszy Promotor Konferencji w Pradze
Zwycięzca
Edward Sergiel
Najlepszy Promotor Wydarzeń
Zwycięzca
Rasa Salachna
Najlepszy Lider
Zwycięzca
Jurij Redkovas
Nominacja
Irina Etz
Nominacja
Alina Michalska
Nominacja
Rasa Salachna
Wschodząca gwiazda
Zwycięzca
Barbara Gołębiewska
Nominacja
Barbara Przytuła
Nominacja
Aleksandra Nawrocka
Nominacja
Marek Lemiech
PRAGA 2010 – NAGRODA SAMOCHÓD
Loreta Garmuviene, 8*
Jana Šnajdrová, 8*
Otilia Kóšová, 8*
Litwa
Republika Czeska
Słowacja
Strona 4 | Maj 2010 | www.tiens.pl
KONFERENCJA
W PRADZE 2010
www.tiens.pl
www.t
t iens.p | Maj 2010 | Strona 5
Magazine
Strona 6 | Maj 2010 | www.tiens.pl
KONFERENCJA
W PRADZE 2010
www.tiens.pl | Maj 2010 | Strona 7
Magazine
Międzynarodowa
Konferencja TIENS 2010
z n i c a TI E
roc
N
Kwitnące 15 la
t
S pracuje z T
ob
ą
15-TA ROCZNICA TIENS
S
TIEN
na
dl
Nagrody specjalne:
ep
szą
przyszłością
Podróż do Chin: tygodniowy wyjazd do Chin dla jednej osoby —
zakwalifikowanego Klienta na Międzynarodową Konferencję i 15-tą
Rocznicę TIENS, 2 i 3 sierpnia 2010, Tianjin, Chiny.
Zakwalifikowani otrzymają:
• Bezpłatny przelot w obie strony na Międzynarodową Konferencję TIENS
• Bezpłatne zakwaterowanie w hotelu wraz z wyżywieniem
• Bezpłatny bilet upoważniający do wejścia na Międzynarodową
Konferencję 2010
Okres Promocji/Kwalifikacji:
26 listopad 2009 – 25 czerwca 2010 (7 miesięcy)
Więcej szczegółów dotyczących kwalifikacji na stronie www.tiens.pl
lub pod numerem telefonu 22 621 90 90.
PRZEŻYJ WSPANIAŁĄ PODRÓŻ DO CHIN, ODWIEDŹ GŁÓWNĄ SIEDZIBĘ TIENS I BĄDŹ
CZĘŚCIĄ WSPANIAŁEJ UROCZYSTOŚCI JAKĄ BĘDZIE ŚWIĘTOWANIE 15-TEJ ROCZNICY TIENS!
LUKSUSOWA PODRÓŻ DO CHIN  13 DNI
PEKIN D KUNMING D DALI D LIJIANG D SHANGRILA D PEKIN D TIANJIN
PODRÓŻ DO CHIN  7 DNI
PEKIN D HUASHAN D TIANJIN
Więcej szcze
gó
Strona 8 | Maj 2010 | www.tiens.pl
łów dostępny
ch
na stronie www.
ti
ens.pl lub pod numere
m
telefonu 22 621 90 90.
SZKOLENIE Z JESSICĄ LIM
SPECJALISTĄ Z MALEZJI W DZIEDZINIE PRODUKTÓW I BIZNESU
Ws
Wspomnienia
tych, którzy uczestniczyli
w szkoleniu produktowo-biznesowym
pr
prowadzonym przez Jessicę Lim. To
fa
fantastyczne szkolenie na długo pozzostanie w pamięci uczestników.
W marketingu
k i
sieciowym
i i
jjestem od siedmiu lat, natomiast
w firmie TIENS od dwóch. W przeciągu siedmiu lat pracy
w marketingu sieciowym ani razu nie spotkałam się z tak
fantastycznym szkoleniowcem, jakim jest Pani Jessica Lim.
Nikt inny nie potrafi tak zmotywować i zachęcić ludzi do
pracy jak ona, co widać po wzrastających obrotach po
każdym szkoleniu.
Barbara Gołębiewska 7*
Pani Jessica Lim potrafi promować swoją osobę jak nikt
inny i to do mnie przemówiło najbardziej, bo sztuką
jest stanąć przed ludźmi i zaprezentować się w sposób
przejrzysty i rzeczowy. Na szkoleniu w Warszawie była
pełna energii, dynamiczna, używała języka obrazów, który
ułatwiał zrozumienie poruszanego tematu. Ogromną zaletą Pani
Jessici jest umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.
Jest dyplomowanym trenerem, ale właśnie jej ogromne
doświadczenie sprawia, że przyciąga do siebie tak wiele osób.
Wiesław Dzierżyński 7*
Pani Jessica Lim to doświadczony trener z wieloletnią praktyką
i to widać na szkoleniach, które prowadzi. W sposób jasny
potrafi przekazać najważniejsze informacje. Jej pozytywna
energia i dynamizm sprawiają, że udział w szkoleniach to czysta
przyjemność.
Janusz Rydzewski 6*
TIENS NA WYŚCIGACH KONNYCH
W WARSZAWIE!!!
Tor Służewiec to wspaniałe miejsce rodzinnej rozrywki, spotkań biznesowych oraz promocji firmy TIENS ze
względu na niestandardową formę reklamy. Wyścigi
konne uznawane są za jeden z najbardziej elitarnych
sportów z wieloletnią tradycją, a warszawski tor
Służewiec z mnóstwem zieleni w sercu miasta należy
do jednych
h z najwięk
j i kszych
h i najpiękniejszych
j i k i j
h tego
t
typu obiektów na świecie.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do spędzania
czasu na świeżym powietrzu oraz zawierania nowych
znajomości w ekscytującej atmosferze wyścigów
konnych!!!
www.tiens.pl | Maj 2010 | Strona 9
Magazine
Gratulacje dla wszystkich Nowych Kwalifikacji
ALINA MAZURKIEWICZ  7 *, LUTY 2010
Nazyw się ALINA Markiewicz-SychowNazywam
ska.
Jestem mgr inż. technologii żywności,
nauczycielem przedmiotów gastrononauc
micznych różnych typów szkół. Mężatmicz
ka, 3 dzieci. Obecnie na emeryturze. Dodatkowa pasja – masażysta i wykładatk
dowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
dow
Mieszkam w małej wsi pod WejheMie
rowem w Gościcinie (koło Gdyni).
row
od 14.11.1996r
W Tiensie
T
choroba syna Artura- bardzo silne atoZ korporacją Tiens związała mnie cho
powe zapalenie skóry. 6 letnia kuracja w Akademii Medycznej i przychodni
alergologicznej nie dawały rezultatu. Choroba pogłębiała się. Dopiero suplementy Tiens spowodowały uwolnienie się od lekarzy i choroby. Syn
w ciągu pół roku powrócił do zdrowia. Sama zażywałam suplementy
i uniknęłam 2 operacji. Bardzo dziękuję mojej Sponsorce Switlanie Telipskiej za wiedzę otrzymaną od Chińczyków i że nauczyła mnie stosować
suplementy jako kluczyki do ludzkiego organizmu. Switlana rozszerzyła
swą organizację na Polskę, Ukrainę i Portugalię. Jesteśmy do dziś w ciągłym
kontakcie, mimo że mieszka w Portugalii. Jestem osobą ciekawą świata,
chcę wiedzieć więcej niż inni i myśleć inaczej niż inni. Nie lubię narzekać,
ANNA MARKIEWICZ
wolę się śmiać i żartować. Lubię kiedy innym pomagam, a oni dziękując
uśmiechają się i cieszą. Ogromną radość sprawia mi dawanie nadziei
i radości innym. Dzielę się wiedzą, którą sama zdobyłam z trudem: o suplementach, zdrowiu i podróżach. Nigdy nie myślałam o marketingu – dopiero mój syn Artur (14 lat) zajął się tym poważnie i razem osiągnęliśmy
sukces. Dziękuję mu za to. To mózg mojej organizacji.
Wypełniłam kwalifikację na bezpłatny wyjazd na konferencję w Istambule
w 2009r. Odtąd jestem uczestnikiem na różnych szkoleniach.
Zarobione pieniądze w Tiens pozwalają mi na różne wycieczki, a nawet na
sponsorowanie innym podróży po świecie.
Dziękuję moim opiekunom, że podzielili się ze mną informacją o tym, że
istnieje taka korporacja jak TIENS.
Orzeźwiaj umysł z kawą
Multi-Vit-Coffee!
8 *,, MA
MARZEC 2010
Nazywam się Anna Markiewicz, mieszNaz
kam w Sędziszowie Małopolskim w województwie podkarpackim. Swoją współjewó
pracę z firmą „TIENS” rozpoczęłam w paźprac
dzierniku 2004r. Do tego przedsięwzięcia
dzier
namówiła mnie pani Ewa Szczęsny i ranam
zem z nią zaczęłam działać w firmie,
poprzez rozpowszechnianie informacji
poprz
zdrowiu, tradycyjnej medycynie chińskiej
o zdro
i profilaktyce. Od zawsze interesowałam się
naturalnymi metodami leczenia, przez co z łaniekonwencjonalnymi, naturalnym
wiedzę o produktach TIENS oraz promotwością udało mi się przyswoić wie
wanie tych suplementów. Pozwoliło mi to na osiągnięcie tak wysokiej
pozycji w strukturach korporacji (poziom 8, klient z ośmioma gwiazdkami).
Dołącz do naszej rodziny TIENS!
Dokonaj jednorazowego zakupu za 150 PV w miesiącu
rozliczeniowym maju, natychmiast się zarejestruj i otrzymaj
zestaw startowy za jedyne 1,22 zł (brutto)!
Promocja ważna od 28 kwietnia do 25 maja 2010
Zrób jednorazowy zakup za minimum 100 PV a otrzymasz
Multi-Vit-Coffee za jedyne 1, 22 zł ( brutto)!
Promocje ważna od 28 kwietnia do 25 maja 2010 lub
do wyczerpania zapasów.
UWAGA! Promocje nie łączą się!
Strona 10 | Maj 2010 | www.tiens.pl
Polska
Nowe Kwalifikacje
Grudzień 2009
Wisniewska Dorota
Koltun Jolanta
Bachorska-Piwowarczyk H.
Kolon Danuta
Szelec Malgorzata
Drabik Zofia
Cuper Jacek
Sotomska B.
Golik Halina Monika
Glogowski Janusz
Laskowska Janina
Morawska Maria
Zawadzinski Tomasz
Bankowski Adam
Lawcewicz Jolanta
Lawcewicz Jolanta
Buraczynska Magdalena
Markowska Wladyslawa
Pargiela Anna
Frankow Jan
Gryczka Roman
Tomasz Klatkowski
Kotynia D.
Sobocinska R.
Ulinska J
Salachna Rasa
Swiercz Dorota
Grzywacz Joanna
Kropop Bozena
Cieslak Marcin
Szpytman-Matysiak Iwona
Bernacka-Pluta Marlena
Mizerek Przemyslaw
Merc Katarzyna
Wachnicka Krystyna
Wolcu Elzbieta
Sobierajska Beata
Lakomiec Lidia
Szwarc Danuta
Rydlewska Jadwiga
Szymanska Barbara
Wisniewska Elzbieta
Toporek Tomasz
Rozalski Piotr
Moscicka Barbara
Galenska Anna
Czerniakowski Kajetan
Bethke Marcin
Krakowiak Halina
Pokora Jan
Mieszczanek Malgorzata
Prybe Malgorzata
Nowak Miroslaw
Latusek Lukasz
Szulhaniuk Boguslaw
Abt Gizela
Wesolowska Wieslawa
Konieczny Andrzej
Kucinski Wlodzimierz
Saluba Przemyslaw
Pedziwiatr Maciej
Waclawiak Halina
Latanik Renata
Kotula Alicja
Lemiech Marek
Lemiech Marek
Janas Anna
Jarmakowicz Ewa
Leoniak Honorata
Mieleszko Andrzej
Kluz Jacek Zbigniew
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Styczeń 2010
Matlakowska Agata
Przadka Mieczyslaw
Mieleszko Miroslaw
Gozdz Miroslawa
Leoniak Honorata
Kusznierewicz Irena
Kosiorzbigniew
Nowak Marta
Szalinska-Szarska Barbara
Sprawka Grazyna Teresa
Szlachetko Radoslaw
Pietrowska Janina
Stycula Krzysztof
Kot Janina
Mokwinski Marek
Przytula Janusz
Boss Danuta
Nowakowska Ewa
Gornik Anna
Ignatowicz Ewa
Kleszcz Teresa
Guzin Elzbieta
Trynkos Irmina
Dyguda Krystian
Gutek Joanna
Chmielewski Lucjan
Kleszcz Danuta
Koprowski Bartosz
Kostrub Grzegorz
Kawalerowski Edwin
Tokarski Pawel
Cherkasova Olga
Mielczarek Janina
Szukala Jadwiga
Lisowska Urszula
Gal-Wedrychowicz Janina
Siejka Barbara
Makurat Daniel
Zalucki Ireneusz
Tokarski Konrad
Milczarek Barbara
Milczarek Maria
Jankowski J.
Maka D.
Bachorska-Piwowarczyk
Honorata
Nocon Anna
Szczepanska B.
Kotula A.
Zaufall Krystyna
Danilczyk Dariusz
Nowakowski Robert
Zawadzinska Elzbieta
Selenta Krzysztof
Benka Pawel
Lawcewicz Jolanta
Brozdowska Barbara
Leonowicz W.
Rydzewska D.
Pink Magdalena
Konieczna Magdalena
Kawalerowska Anna
Morawska Alicja
Rogowska-Lemiech Bozena
Mieleszko Waleria
Mudryj E.
Mazurkiewicz Ola
Tomaszewski Jerzy
Luczka Joanna
Gerlach E
Janas Adam
Konieczna Krystyna
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
Antos M.
Kijanka Teresa
Witkiewicz Agnieszka
Cecot Alicja
Fraczek Barbara
Godek Roman
Banaczyk Piotr
Maciejczak Wieslawa
Dobrska Henryka
Repalska Maria
Chryniewiecka Ewa
Stepien Krystyna
Bochenek Wlodzimierz
Szulc Bogumila
Vezys Ingus
Grzegrzulka M.
Sliwak Magdalena
Banach Barbara
Haensel Malgorzata
Sawicka Krystyna
Szymkowicz Zdzislaw
Koryczal R.
Szojda D
Urbanczyk K
Aniserowicz Maria
Leszczynski Zdzislaw
Mazur Janusz
Witek Lucyna
Wawrzynczyk Beata
Snisar Larisa
Halinska Estera
Kejna Piotr
Malec Elzbieta
Lastowiecka Joanna
Gojska Joanna
Koprianiuk Henryk
Borawska Dorota
Surwilo Witold
Soczowka Marcin
Saluda Grazyna
Jedrzejewska Karolina
Jankowska Teresa
Jasklowska Halina
Gryszka Bartlomiej
Fejdasz Aneta
Stebnicki Leszek
Lemiech Marek
Lemiech Marek
Lemiech Marek
Dulak Lucyna
Fil Roza
Jankowska Edyta
Okon Agnieszka
Koprowska Emilia
Przewozny Stanislaw
Bednarska Anna
Romanowski Jaroslaw
Przytula Monika
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Kaczorowska Maria
Matyjaszzcyk Alicja
Linktel
Hanczke Marcin
Trynkos Mieczyslaw
Wota Waldemar
Butryn Joanna
Wolosowicz Krystyna
Hajduk Jacek
Moroz Olga
Jurgas Wanda
Erber Barbara
Zalucka Jolanta
Galecka Jolanta
Pierzgalska Agnieszka
Krupa Galina
Kwasniewski Arkadiusz
Kowalik Wiktoria
Sniatek Andrzej
Kozuch Izabela
Szczepanska Sylwia
Kiraga Sylwester
Trybanski Marek
Buczak Monika
Gil Agnieszka
Bator-Pietras Ewa
Milczarek Lech
Machnik Barbara
Machnik Natalia
Machnik Ewelina
Machnik Wiktor
Karpinski Rafal
Foks David
Kolak T.
Karpinski R
Knapczynski Pawel
Sychowski Artur
Salachna Rasa
Krawczyk Malgorzata
Czaja Agnieszka
Molek Konrad
Łastowska Marta
Markusz Roman
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
www.tiens.pl | Maj 2010 | Strona 11
Magazine
Polska
Nowe Kwalifikacje
Luty 2010
Golebiecki Wieslaw
Zacharska Zofia
Lakomska Jasia
Roszczenko Zofia
Cieciera Anna
Dabrowski Dominik
Kaczmarek Malgorzata
Stapor Agnieszka
Bandzierz Martyna
Rozmus B
Chorazy Dariusz
Holisz-Podkowa D.
Mroczek Kazimierz
Gorniak Mieczyslaw
Plociennik Magda
Sliwecka Karolina
Suder Maria
Mazurkiewicz Zbigniew
Pyc Boguslawa
Piasecki Ryszard
Plaza Karolina
Bury Janusz
Wroniak Miroslawa
Kolomyska Grazyna
Misztal Monika
Czaplicki Jacek
Spadlo Zofia
Balcarek Beata
Ligocki Miroslaw
Godles Maria
Piekarska Marta
Pomorska Anna
Nadolna Jadwiga
Zagrodzka Iwona
Olesinski Lukasz
Gabrys Stanislaw
Saluda Lukasz
Jankowski Stefan
Kozlowska Romana
Lemiech Marek
Krzeminska Aleksandra
Dorocinska Monika
Janson Zbigniew
Piotrowska Karolina
Lehman Alina
Pazdzior Dorota
Winiarski Bartlomiej
Misztela Zaneta
Rudzka Urszula
Rudenko Siergiusz
Witkowska Teresa
Tuszynska Renata
Warszawski Andrzej
Dzierzanowska Anna-Julia
Pawlikowska Krystyna
Szczechowski Lukasz
Krawczyk Michal
Skiba Anna
Smardzewska Teresa
Bawol Bozena
Grajoszek Jerzy
Sobieraj Jakub
Gracz Aneta
Kowalik Joanna
Gornik Aneta
Kwasniewski Miroslaw
Gierczka Adam
Bledowska Kazimiera
Stachon Barbara
Butryn Jaroslaw
Madrzejewski Michal
Kostrub Patrycja
Marzec 2010
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Juraszek Krystyna
Czekiejda Maria
Sikorska Agata
Haensel Malgorzata
Kryniger Monika
Kolodziej Marcin
Deren Anna
Deren Pawel
Deren Malgorzata
Grzybek Ewa
Bielawska Helena
Mostowik Barbara
Shafaat Javed
Mazurkiewicz Alina
Galenski Janusz
Lipinska Monika
Gutek Bozena
Byrtek Mariusz
Kominko Jakub
Oglozinska Jolanta
Skonieczna Renata
Wisniewski M
Gruszka Malgorzata
Czerwata - Wojcik Anna
Jankowska Teresa
Kleszcz Jan
Gil Gabriela
Buczak Jagoda
Kwasniewska Emilia
Rogowska Janina
Rogowski Jozef
Pruszczak Arkadiusz
Ludmila Pawlak Krawczyk
Redkowas Jerzy
Buczak Ewa
Mazurkiewicz Alina
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
Bojor E.
Pawlikowski Krystian
Moran J.
Zebrowska H.
Banas Anna
Wloch Bozena
Tomczyk Grazyna
Marczak I.
Kuliga Krzysztof
Grudzien Marcin
Wiesak Alicja
Szczerbinski Irek
Milewska Anna
Drozd Alina
Szymczak Anna
Baldyga Teresa
Gorzymik Kuba
Buchinska D
Sekowski Z
Marczynska Mariola
Ostrowska Malgorzata
Siadaczka Halina
Frukacz Anetta
Kuna Wieslawa
Drzymalski Wojciech
Rubaj Ewa
Tochorzewska Helena
Jedrzejczak Julia
Barszcz Grzegorz
Szczepanski Witold
Szczesniak Grazyna
Szewczyk Wojciech
Zimnicka Biruta
Kupikowska Iwona
Malinowski Pawel
Gad Teresa
Grabowski Czeslaw
Musik Jakub
Zmijewska Grazyna
Milczarek Andrzej
Jagiello Marta
Raszka Jacek
Cichosz Jadwiga
Szewczyk Jedrzesiak
Jolanta
Lemiech Wladyslaw
Lemiech Marek
Chojnowska Jolanta
Borkowski Piotr
Milczarek Halina
Zajaczkowska Barbara
Anna
Syrota Tatyana
Kowalski Krzysztof
Grancow Wojciech
Krakowsiak Monika
Sobierajska Aleksandra
Ambroszczyk Izabela
Wojciechowski Robert
Blaszczyk Agata
Ostowska Maria
Stopczyk Anna
Kawecka Danuta
Musial Zdzislaw
Zaleczna Janina
Paw Henryk
Koltonowski Janusz
Ciupidro Malgorzata
Krawiec Kinga
Plachta Kazimiera
Moroz Krzysztof
Marinska Natalia
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Kalinowski Dawid
Lazowska Laura
Zwolinska Ewa
Klokow Aleksandr
Bandzmer Gertruda
Skorupski Michal
Wisniewska Elizabeth
Waclawik Halina
Deren Krzysztof
Deren Lukasz
Miloszewski Daniel
Szymanski Stanislaw
Drapacz Zygmunt
Wosinska Aneta
Zawadzinski Wojciech
Pruszczak Arkadiusz
Zalucka Karina
Piszczek Janina
Filipek Kamila
Mrozowska Gabrysia
Ketek Halina
Mrozowska Renata
Ketek Ryszard
Ketek Lukasz
Ketek Sebastian
Zurek Marek
Buchynska T
Turek Kazimiera
Solarek Zdzislaw
Kaminska Zaneta
Jedrzejczak Tomasz
Szulimowicz Beata
Saluda Dariusz
Waclawik Halina
Gutek Stanislaw
Pachocka Ozdzinska B.
Wiesak A
Grudzien M
Winiarska Mateusz
Toporkiewicz Butryn
Danuta
Choros Marian
Zalucka Jolanta
Olesinska Dominika
Milczarek Andrzej
Przytula Barbara
Kostrub Bozena
Molek Beata
Tokarska Krystyna
Rudnik R.
Zych B.
Lemiech Marek
Janas Bogumila
Markiewicz A.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
8

Podobne dokumenty