Tworzymy pi ę kno dla Ciebie

Komentarze

Transkrypt

Tworzymy pi ę kno dla Ciebie
B U D O W N I C T W O
Tworzymy p i ę k n o dla Ciebie
About the company O firmie
Twor z ymy p ię k no dla Ci e bi e
We cre ate t he b ea ut y for yo u
Spółka REM-MAR działa na rynku budowlanym od 1998 roku.
Od początku działalności naszej firmy w zakresie świadczenia usług budowlanych na pierwszym miejscu stawiamy dobrą organizację i prawidłowe
przygotowanie procesu produkcyjnego, jak również wysoką jakość wykonania naszych usług, przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia
zdobytego w krajach Europy zachodniej.
Już na etapie organizowania firmy obraliśmy za cel stworzenie u progu XXI
wieku – przełomowym okresie dla całego rynku, a przede wszystkim branży
budowlanej – w pełni profesjonalnej spółki budowlanej. Ten okres poświęciliśmy na obserwację funkcjonowania struktur dużych firm budowlanych,
poszukiwanie przyszłych kadr kierowniczych oraz podwykonawców robót
w ujęciu kompleksowej realizacji inwestycji, wiedząc już, że akces Polski
do Unii Europejskiej pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki.
W 2005 roku firma, która do tej pory równo parła do przodu, zmieniła
strategię i wraz ze zleceniem na modernizację znanego warszawskiego
biurowca „ORCO” gwałtownie przyspieszyła, rozpoczynając szybki marsz
ku światowym rynkom. W tej chwili REM-MAR
realizuje inwestycje na terenie Unii Europejskiej.
Jednymi z najważniejszych w tym względzie
frontów robót jest Plzen Plaza na terenie Republiki Czech oraz Cinema City w Cotroceni Mall
w Bukareszcie.
Nieustanne starania o zachowanie wysokich standardów jakości naszych
usług zmotywowały nas do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001. Już to przynosi efekty, jednak
my poszliśmy dalej i troszcząc się o środowisko wdrażamy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.
Zatrudnianie wykwalifikowanych i doświadczonych kadr kierowniczych i produkcyjnych, sprawdzonych firm podwykonawczych pozwala na realizację
wszelkich inwestycji zarówno mieszkaniowych i komercyjnych, jak również
kompleksowe remonty i modernizacje już istniejących budynków.
REM-MAR ma za sobą setki zrealizowanych inwestycji. Świadectwem tej pracy
są dziesiątki doskonałych opinii, których wybór można obejrzeć w niniejszym
opracowaniu, a potwierdzających pełne przygotowanie Spółki do realizacji
kolejnych zadań i nawiązania współpracy z nowo pozyskanymi inwestorami.
Zapraszamy do współpracy!
—1—
Many years’
experience
in realisation
of large and very
large projects
Wieloletnie
doświadczenie
w realizacji
dużych i bardzo
dużych inwestycji
REM-MAR has been operating on the construction market since 1998.
From the moment we started providing construction services we have put
an efficient organization and proper preparation of production process in the
first place as well as high quality of our services based on the experience
we have gained in Western Europe throughout years.
As early as at the stage of creating the company our goal was to form
a completely professional construction company and this took place at
the beginning of 21st century – crucial time for the whole market and
especially for the building trade. Being aware that Poland’s entrance to
the European Union would mean a dynamic expansion for our company,
we devoted that time to observing the way in which large construction
companies are run and to searching for future managing staff as well as
subcontractors who would undertake to cooperate with us in general
projects implementation.
In 2005 the company, which had constantly been moving forward, changed its strategy and began its way towards the world markets at the
point of winning the contract for modernisation
works at ‘ORCO’ the well-known office building
in Warsaw. Nowadays, REM-MAR carries out
projects all over the European Union with
Plzen Plaza in Czech Republic and Cinema City
in Cotroceni Mall in Bucharest.
Our continual effort to provide high quality of services has motivated
us to introduce the Quality Management System in conformity with
the requirements of ISO 9001. This has already worked to our benefit
but we have gone even further and being concerned for the enviroment
we are presently introducing the Environment Management System
in conformity with the requirements of ISO 14001.
Highly qualified and well-experienced managing and production staff
as well as trustworthy and reliable suppliers and subcontractors, they
all make it possible for various kinds of projects in either residential
or commercial sectors to be carried out.
REM-MAR has already finalised hundreds of projects. Dozens of excellent
references which can be found in this folder serve as a confirmation of
these achievements, the company’s readiness to carry out subsequent
tasks and to cooperate with new investors.
We are inviting to cooperation!
—2—
Employees Ludzie
Najwię ks z y k ap it ał
The la rge st ca pi tal
Gdyby nie pewien specjalny atut REM-MAR prawie nie wyróżniałby się
spośród innych liczących się na rynku spółek budowlanych.
Jednak ci, którzy się na tym znają wiedzą, że „prawie” robi wielką różnicę.
W przypadku REM-MAR-u tym „prawie” są ludzie, którzy tworzą firmę.
Bo REM-MAR to przede wszystkim Zespół. Budowany od podstaw przez
założycieli i szefów firmy – braci Marka i Remigiusza Piotrowskich.
Każdy kto w nim pracuje wie, że jest na właściwym miejscu.
Jeśli do tego Zespołu dołączy, oznacza to, że jest doskonałym, kompetentnym fachowcem. Jeśli już w nim pracuje – jest doceniony, może liczyć
na uwagę, osobiste zaangażowanie szefów i na wysokie wynagrodzenie.
To sprawia, że firma może polegać na swoich ludziach w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji. Również dlatego kolejne obiekty, które REM-MAR oddaje do użytkowania spełniają najwyższe wymagania jakościowe
i techniczne.
If it was not for its special asset, REM-MAR would stay almost unnoticed
among other major construction companies at the market but everybody
knows that ‘almost’ makes a big difference.
This ‘almost’ in REM-MAR are its employees who create the company
because REM-MAR is a team in the first place. The team was created from
scratch by its founders and owners – the two brothers Marek and Remigiusz
Piotrowski. Everybody who works for REM-MAR knows that they are in the
right place.
When someone joins the team, this means that she or he must be
a highly qualified expert. If they are already a part of the team, their work
is appreciated and they themselves can fully count on the employer’s personal involvement and attention as well as on adequate remuneration.
Thanks to all of these the subsequent projects which REM-MAR finalises
are of the highest quality and comply with technical standards.
—3—
What counts
is trustworthy staff
and timely completion
of projects
Artur Trębacki
Dyrektor Generalny
Prokurent
[General Director Proxy]
Liczą się
solidni ludzie
i dotrzymane
terminy
W firmie REM-MAR od grudnia 2007 roku.
Pytany o najważniejsze przedsięwzięcia zawodowe mówi:
„… każdy projekt jest równie ważny i każdy następny jest tym najważniejszym. Po każdym skończonym etapie pozostaje satysfakcja. Cieszy mnie
fakt, że to, co robię na trwałe pozostanie i będzie służyć wielu pokoleniom.”
O REM-MAR:
„Niezaprzeczalnie najważniejsi i najcenniejsi są ludzie, którzy tworzą tę
firmę.”
Has been working for REM-MAR since December 2007
Being asked about his most important venture, he says:
„… each project is equally important and each subsequent one is of the
greatest importance. After completing each of its stages there is this great
satisfaction. I am glad that what I make will stay permanently and serve
many generations.”
About REM-MAR:
„Undoubtedly, the most important and valuable in REM-MAR are its
employees who form the company”.
—4—
Contracts Realizacje
I nwe st ycje ko me rc yjne
Comme rci al Estate s
* Plaza – Sosnowiec
* Kino - Plaza – Sosnowiec
[Cinema - Plaza – Sosnowiec]
* IKEA - Park Handlowy – Warszawa
[IKEA - Shopping Centre – Warsaw]
* Koloseum - budynek mieszkalno-biurowy – Warszawa
[Koloseum - Residential and office
building – Warsaw]
—5—
General Kompleksowa
investments implementation realizacja inwestycji
on the European scale na skalę europejską
* Hotel ETAP – Warszawa
[ETAP Hotel – Warsaw]
* Galeria Kazimierz – Kraków
[Shopping and Entertainment Centre
Galeria Kazimierz – Cracow]
* ASCANA – Gorzów Wielkopolski
[Shopping and Entertainment Centre
ASCANA – Gorzow Wielkopolski]
—6—
Contracts Realizacje
I nwe st ycje ko me rc yjne
Comme rci al Estate s
* PROKOM - biurowiec – Warszawa
[Office building PROKOM – Warsaw]
* SGGW - biblioteka – Warszawa
[Warsaw University of Life Sciences
- Library – Warsaw]
* SGGW - budynek Wydziału
Inżynierii Produkcji (WIP) – Warszawa
[Warsaw University of Life Sciences
- building of Production Engineering
Faculty – Warsaw]
—7—
* Biurowiec ORCO TOWER – Warszawa
[Office building ORCO TOWER – Warsaw]
* Pasaż SAWA PARK - budynek mieszkalno-biurowy – Warszawa
[Residential and office building SAWA PARK – Warsaw]
—8—
Contracts Realizacje
I nwe st ycje ko me rc yjne
Comme rci al Estate s
* Centrum handlowe KLIF – Warszawa
[Shopping Centre KLIF – Warsaw]
* FASHION HOUSE – Piaseczno - Warszawska Starówka w pigułce
[FASHION HOUSE – Piaseczno - Warsaw Old Town in miniature]
* Plaza – Pilzno
[Plaza – Pilzno]
—9—
* Kino Cinema City – Bydgoszcz
[Cinema City – Bydgoszcz]
* Pogoria - Centrum Handlowe
– Dąbrowa Górnicza
[Shopping Centre Pogoria
– Dabrowa Gornicza]
* Platinium Park – Warszawa
[Platinium Park – Warsaw]
— 10 —
Contracts Realizacje
I nwe st ycje ko me rc yjne
Comme rci al Estate s
* Real – Słupsk
[Real – Slupsk]
* Real – Dąbrowa Górnicza
[Real – Dabrowa Gornicza]
* Real – Bielsko-Biała
[Real – Bielsko-Biała]
— 11 —
* Plaza – Zgorzelec
[Shopping and Entertainment
Centre Plaza
– Zgorzelec]
* Plaza – Suwałki
[Shopping and Entertainment
Centre Plaza – Suwalki]
* Starbucks - Restauracja – Warszawa
[Starbucks Coffee – Warsaw]
— 12 —
Contracts Realizacje
I nwe st ycje ko me rc yjne
Comme rci al Estate s
* Gemini Park
- Centrum Handlowe – Bielsko-Biała
[Shopping and Entertainment
Centre Gemini – Bielsko-Biala]
* Gemini Park
- Centrum Handlowe – Tarnów
[Shopping and Entertainment
Centre Gemini – Tarnow]
— 13 —
* Galeria Sanowa – Przemyśl
[Shopping and Entertainment
Centre Sanowa – Przemysl]
* Pure - Klub Fitness – Warszawa
[Pure Health and Fitness Club
– Warsaw]
Ponadto [moreover]:
* Hotel QUBUS - Galeria Sfera – Bielsko-Biała
[Hotel QUBUS in Shopping and Entertainment Centre Sfera – Bielsko-Biala]
* Stadion Narodowy – Warszawa (roboty wykończeniowe)
[National Stadion – Warsaw - finishing works]
* IKEA - Park Handlowy Janki – Warszawa
[IKEA - Shopping Centre Janki – Warsaw]
* Pure - Klub Fitness – Poznań
[Pure Health and Fitness Club – Poznan]
— 14 —
Contracts Realizacje
I nwe st ycje mi es zk an iowe
R esi denti al Estate s
* Budynek mieszkalny „Zdrowa”
– Warszawa
[Residential building „Zdrowa”
– Warsaw]
— 15 —
Competence Fachowość
and excellent i doskonałe
staff preparation przygotowanie zespołu
* Nalewki 8 – Warszawa
[Residential building Nalewki 8
– Warsaw]
* Budynek na Pradze - ul. Floriańska
– Warszawa
[Residential building at Praga district
– Warsaw]
— 16 —
Contracts Realizacje
I nwe st ycje mi es zk an iowe
R esi denti al Estate s
* Zielony Zakątek – Warszawa
[Residential building Zielony Zakątek
– Warsaw]
* SGGW - Laboratorium – Warszawa
[Warsaw University of Life Sciences
- Laboratory – Warsaw]
Ponadto [moreover]:
* Budynek mieszkalny – Jurata
[Residential biulding – Jurata]
* Budynki mieszkalne „Czarnołęcka” – Warszawa
[Residential buildings „Czarnolecka” – Warsaw]
— 17 —
E N G I N E E R I N G
REM-MAR R.i M. Piotrowscy sp.j.
S I E D Z I B A · R E G I S T E R E D
ul. Ledóchowskiej 5E/1, 02-972 Warszawa
O F F I C E:
K O N T A K T · C O N T A C T:
tel +48 22 885 01 40 w w w . r e m m a r . p l
fax +48 22 858 22 82 e-mail: [email protected]
NIP
937-21-64-234
REGON
072118790
KRS
0000357121
We are creating b e a u t y for You

Podobne dokumenty