cennik kotłów 2014

Transkrypt

cennik kotłów 2014
r.p
l
CENNIK KOTŁÓW
ww
w.b
alt
u
2014
wersja 3.0
aktualizacja 17 grudnia 2013
ul. Sowia 5
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 854-159-83-90
TEL: +48 61 814 67 65
FAX: +48 61 624 72 33
e-mail: [email protected]
www.baltur.pl
l
r.p
ww
w.b
alt
u
Kotły ścienne
i moduły termiczne
l
r.p
alt
u
ww
w.b
Seria Colibri Speed CA
Seria Colibri Smart Seria Colibri Young
Genio Tecnic kondensacyjny
wersja stojąca
Seria Smile Solar Seria Smile Solar Click
Seria Super Genio 3
3
3
6
7
11
13
SERIA
kW
Colibri Speed CA
Od 8,5 do 23,8 kW
(1)
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
l
K o c i o ł ś c i e n n y d w u f u n k c y j n y •Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
przepływowej produkcji C.W.U. przez •Naczynie wzbiorcze C.O. 8 litrów.
•By-pass automatyczny.
wymiennik bitermiczny
8,6 ÷ 23,1 Colibri Speed CA 23 E
8,5 ÷ 23,8 Colibri Speed CA 24 SE
Kod
gaz ziemny
Cena
PLN
82370010
82370020
2 913,00
3 195,00
Spraw. na... moc nom
100%
90,0
93,4
30%
89,1
90,1
Prod.
C.W.U.
l/min.
13,3
13,6
Obję. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l
8
8
Ciś.
Ø
C.W.U. Sp./Pow.
bar
mm
A
mm
B
mm
C
mm
1 ÷ 3 0,8 ÷ 6 130 400 700 300
1 ÷ 3 0,5 ÷ 6 60/100 400 700 300
alt
u
Model
Ciężar
kg
Uwagi
29
34
Od 10,8 do 23,9 kW
DO WYCZERPANIA
Colibri Smart CR
i odpowietrznikiem automatycznym.
Kocioł ścienny jednofunkcyjny dla
ogrzewania z zamkniętą komorą •Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
•Naczynie wzbiorcze C.O. 8 litrów.
spalania.
•Wersja ..CR 24 SE: wyposażony w zawór
trójdrożny do automatycznego zasilania i
zdalnego zarządzania bojlerem.
• Czujnik zasobnika w komplecie.
•Modulacja elektroniczna, ciągła płomienia.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja).
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
Moc
termiczna
kW
Kod
Spraw. na... moc nom.
gaz ziemny
Cena
PLN
100%
30%
82361110
5 004,00
93,2
90,4
w.b
Kotły ścienne tradycyjne
Moc
termiczna
kW
•Hydrometr.
•Termometr cyfrowy.
•Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
•Czujnik ciągu kominowego.
• Funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciwblokadzie pompy.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów
r.p
•Colibri Speed CA 23
E: otwarta komora spalania.
SE: zamknięta komora spalania.
• Płynna niezależna modulacja mocy na c.o.
i C.W.U.
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
Model
10,8 ÷ 23,9 Colibri Smart CR 24 SE
Colibri Young CA
•By-pass automatyczny.
•Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
•Funkcja przeciw-zamroż. instalacji C.O.
•Czujnik ciągu kominowego.
•Przygotowany dla instalacji strefowej.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów
•Przygotowany do regulacji dwóch
temperatur C.O. niskiej i wysokiej.
Prod.
C.W.U.
l/min.
–
Obję. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l
8
3
Ciś.
Ø
C.W.U. Sp/Pow.
bar
mm
–
A
mm
B
mm
C
mm
100/60 400 700 300
Ciężar
kg
Uwagi
36
Od 8,9 do 29,9 kW
K o c i o ł ś c i e n n y d w u f u n k c y j n y •Naczynie wzbiorcze C.O. 8 litrów.
przepływowej produkcji C.W.U. przez •By-pass automatyczny.
•Termometr cyfrowy.
wymiennik płytowy INOX(4).
ww
•Colibri Young CA 24 SE i 30 SE: zamknięta
komora spalania.
•Modulacja elektroniczna ciągła płomienia
dla funkcji ogrzewania i sanitarnej.
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
•Kontrola temperatury czynnika grzewczego
przez czujnik NTC.
•Zawór trzydrogowy, przełączeniowy
zmotoryzowany.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
•Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
Moc
termiczna
kW
Model
8,9 ÷ 23,8 Colibrì Young CA 24 SE
11,2 ÷ 29,9 Colibrì Young CA 30 SE
Kod
gaz ziemny
82370120
82370220
Cena
PLN
Uwagi
3
Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze str. 27
1) Tylko wersja SE.
A - Szerokość; B - wysokość; C - głębokość.
OPCJA: automatyka pogodowa (zob. oprzęt).
100%
30%
Prod.
C.W.U.
l/min.
92,8
93,5
91,7
90,6
13,7
17,2
Spraw. na... moc nom.
3 793,00
4 515,00
•Hydrometr do kontroli ciśnienia w instalacji.
•Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
•Czujnik kominowy dla kontroli spalania.
• Funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciw
blokadzie pompy.
•P r z y g o t o w a n y d l a i n s t a l a c j i z
wentylokonwektorami.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów
Obje. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg.C.O.
bar
l
8
8
3
3
Ciś.
Ø
Ø
C.W.U. Sp/Pow. Pow./Sp A
mm
bar
mm
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
0,8-6 100/60 80/80 400 700 300 38,0
0,8-6 100/60 80/80 400 700 300 38,5
kW
Od 8,9 do 29,9 kW
Colibri Young CAB
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Kod
Model
8,9 ÷ 23,8 Colibri Young CAB 24 SE 82370130
11,2 ÷ 29,9 Colibri Young CAB 30 SE 82370230
100%
7 040,00
7 594,00
92,8
93,5
Zasobniki ciepłej wody użytkowej
r.p
30%
Prod.
C.W.U.
l/min.
91,7
90,6
15
15
Spraw. na... moc nom.
Cena
PLN
gaz ziemny
Obje. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l
10
10
6
6
Ø
Ø
Sp/Pow Pow/Sp
mm
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
60/10080/80 600 900 430 60
60/10080/80 600 900 430 60,5
Kod
Opis
PL
PL19320
PL19323
PL19326
PL19337
88630401
88630402
88630403
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 60 l
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 100 l
25,7
10,5
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 150 l
25,7
10,5
Zasobnik Stojący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 100 l
25,7
10,5
Zasobnik Stojący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 150 l
25,7
10,5
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 110 S
29,0
13,8
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 150 S
29,0
13,8
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 200 S
42,0
20,1
w.b
Moc wężownicy kW
3
3
Ciś.
C.W.U.
bar
Wydajność l/min
PLN
1 251,00
1 352,00
1 658,00
1 352,00
1 658,00
3 673,00
4 228,00
5 331,00
Kotły ścienne tradycyjne
Moc
termiczna
kW
•Funkcja antylegionelli automatyczna.
•Przygotowany dla instalacji strefowej.
•P r z y g o t o w a n y d l a i n s t a l a c j i z
wentylokonwektorami.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów.
• Bojler ze stali nierdzewnej 60 litrowy z:
- wężownicą rurową ze stali nierdzewnej;
- kołnierzem rewizyjnym
- izolacją zewnętrzną polistyrenową;
- anodą magnezową;
- czujnikiem NTC dla regulacji temperatury
C.W.U. w bojlerze.
•Przygotowany do regulacji dwóch
temperatur C.O. niskiej i wysokiej.
alt
u
•Wersja ..SE: zamknięta komora spalania.
•Elektronika z mikroprocesorem nowej
koncepcji.
•Modulacja elektroniczna ciągła płomienia
dla funkcji ogrzewania i sanitarnej.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja).
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu sanit. 8 bar.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
• Naczynie wzbiorcze C.W.U. 2 litrowe.
• Naczynie wzbiorcze C.O. 10 litrowe.
•By-pass automatyczny.
•Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
•Czujnik kominowy dla kontroli spalania.
l
Kocioł ścienny dwufunkcyjny produkcji • Funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciw
blokadzie pompy.
C.W.U. z bojlerem INOX(4)
Osprzęt
96890065 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.,
(dla inf.technicznych
konsult. nasz dz. tech. )
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
ww
96870004 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.,
(dla inf.technicznych
konsult. nasz dz. tech. )
85020070 Chronotermostat C55
96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia
Kod
85020070
96870201
96870200
96870400
96640005
96870401
96870402
96870202
96890065
96870004
96870300
0004150001 Opis
Euro
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
139,00
Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego
134,00
Czujnik temperatury zewnętrznej wymagany dla regulatora pogodowego 29,00
Zestaw przezbrojeniowy na LPG Colibri Speed CA
20,00
Zestaw przezbrojeniowy na LPG Colibri Smart CR
33,00
Zestaw przezbrojeniowy na LPG Colibri Young CA 24 SE
20,00
Zestaw przezbrojeniowy na LPG Colibri Young CA / CAB 30 SE 20,00
Płyta interfejs dla inst. strefowej Colibri Young CA / CAB (tylko przy użyciu sterownika - kod 96870201)
24,00
Zespół dla inst. 2 temperaturowej Colibri Young CA
696,00
Zespół dla inst. 2 temperaturowej wspomagany przez zawór zmotoryzowany Colibri Young CAB
640,00
Zestaw hydrauliczny dla wymiennika C.W.U. (solarny)
250,00
Płyta główna z automatyką pogodową, umożliwiająca współpracę
z zespołem 96870004 Colibri Young CA
168,00
Uwagi
4) Stal nierdzewna
4
SERIA
kw
Colibri Young CA 26K
Od 5,5 do 27,5 kW
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasie 5° (EN 483)
Model
Kod
l
alt
u
Moc
termiczna
kW
Cena
PLN
Spraw. na... moc nom.
100% (1)
30% (2)
5,5 ÷ 27,5 Colibri Young CA 26 K 82370140 5 888,00 105,1
107,2
Prod. Obję. nacz. Ciś. max
C.W.U.(3) wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l/min.
l
Colibri Young CAB... K
14,6
8
3
Ciś.
C.W.U.
bar
Wlot Wylot
Ø
Pow. Sp. Sp/Pow.
mm mm
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
Uwagi
0,4-680÷6080÷6060/100 400 700 300 36,6
Od 5,5 do 34 kW
pokazujące się na cyfrowy wyświetlaczu.
Kocioł ścienny kondensacyjny dwufunkcyjny
• Zmotoryzowany trójdrogowy zawór dla
produkcji C.W.U. z bojlerem INOX(4)
- k o m o r ą
z a m k n i ę t ą
- wymiennikiem spiralnym kotła ze stali
nierdzewnej;
- palnik nadmuchowy Premix o niskiej
emisji NOx i CO.
• Modulacja całkowita od 20 do 100 % dla
ogrzewania i produkcji C.W.U.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
• Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciwblokadzie pompy z post-cyrkulacją
programowalną.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów
Moc
termiczna
kW
Model
Kod
gaz ziemny
Cena
PLN
Spraw. na... moc nom. Prod. Obję. nacz. Ciś. max
C.W.U. (3) wzbior. C.O. obieg.C.O.
30% (2)
bar
l/min.
l
96870300 Zestaw hydrauliczny dla
wymiennika C.W.U.
(solarny)
96870004 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.,
(dla inf. technicznych
konsult. nasz dz. tech. )
ww
przełączenia na funkcję produkcji C.W.U.
• Bojler ze stali nierdzewnej 60 litrowy.
• Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
• układ do ręcznego napełniania instalacji.
• By-pass automatyczny.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
• Komplet przezbrojeniowy na L.P.G.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu sanit. 8 bar.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
• Naczynie wzbiorcze C.W.U. 2 litrowe.
• Naczynie wzbiorcze C.O. 10 litrowe.
•Króciec do wykonywania analizy spalania.
•Przygotowany do regulacji dwóch
temperatur C.O. niskiej i wysokiej.
100% (1)
5,5 ÷ 27,5 Colibri Young CAB 26 K 82370150 8 888,00 105,1
7,2 ÷ 34,0 Colibri Young CAB 32 K 8237025010 120,00 105,8
96600390 Filtr neutralizujący skropliny
85020070 Chronotermostat C55
96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia
Uwagi
5
przełączenia na funkcję produkcji C.W.U.
• Wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do
produkcji C.W.U. (14,6 l/min)
• Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
• Układ do ręcznego napełniania instalacji.
• By-pass automatyczny.
•Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
• Komplet przezbrojeniowy na L.P.G.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
• Naczynie wzbiorcze C.O. 8 litrowe.
• Króciec do wykonywania analiz spalania
•Przygotowany do regulacji dwóch
temperatur C.O. niskiej i wysokiej.
r.p
- k o m o r ą
z a m k n i ę t ą .
- wymiennikiem spiralnym kotła ze stali
nierdzewnej;
- Palnik nadmuchowy Premix o niskiej
emisji NOx i CO.
• Modulacja całkowita od 20 do 100 % dla
ogrzewania i produkcji C.W.U.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciwblokadzie pompy.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń poprzez diody led i kody błędów
w.b
Kotły ścienne kondensacyjne
pokazujące się na cyfrowy wyświetlaczu.
Kocioł ścienny kondensacyjny dwufunkcyjny
• Zmotoryzowany trójdrogowy zawór dla
przepływowej produkcji C.W.U.
1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
3) Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C. Wydajność
ciepłej wody użytkowej wg normy (EN625)
4) Stal nierdzewna
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze
str. 27
A - Szerokość; B - wysokość; C - głębokość.
107,2
107,8
15
15
10
10
3
3
Ciś.
C.W.U.
bar
Wlot Wylot
Ø
Pow. Sp. Sp./Pow. A
mm
mm mm
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
Uwagi
6 80÷6080÷6060/100 600 900 430 68,5
6 80÷6080÷6060/100 600 900 430 71,5
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
Kod
Opis
PL891031 Zestaw miedzanych złączek hydraulicznych Colibri Speed-Young-Young K
PL891037 Zestaw zaciskowych złączek hydraulicznych Colibri Speed-Young-Young K
PL891033 Zestaw zaworów odc. inst. wodnej 2 x 3/4” śrub.+2 x 1/2” śrub. + filtr wodny
i inst. gazowej 1x 1/2” +filtr gazu -Colibri Speed-Young-Young K
PLN
70,00
196,00
240,00
Osprzęt
Kod
85020070
96870201
96870200
96600390
96870202
96900171
96900172
96870004
96870300
PL890072
PL890081
Opis
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego
Czujnik pogodowy zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
Filtr neutralizujący kondensat
Płyta interfejs dla inst. strefowej (tylko przy użyciu sterownika kod 96870201)
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Zespół dla inst. 2 temperaturowej wspomagany przez zawór zmotoryzowany Zestaw hydrauliczny dla wymiennika C.W.U. (solarny) Colibri Young CA 26 K
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
Euro
139,00
134,00
29,00
90,00
24,00
64,00
130,00
640,00
250,00
89,00
91,00
SERIA
kw
Genio tecnic TC 30B
Od 7,9 do 31 kW
l
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasa 5° (EN 483)
Moc
termiczna
kW
Model
Kod
Cena
PLN
produkcji C.W.U.
• By-pass automatyczny.
•F i l t r s i a t k o w y “ Y ”
instalowany na powrocie z instalacji.
• Pompa 3-biegowa z separatorem
powietrza i odpowietrznikiem
automatycznym.
•Bojler pionowy z wężownicą, ze stali
nierdzewnej o pojemności 120 litrów:
- przedni kołnierz rewizyjny;
- izolacja zewnętrzna z poliuretanu
twardego o grubości 50 mm;
- anoda magnezowa;
- czujnik NTC dla regulacji temperatury
podgrzewacza C.W.U.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu sanit. 8 bar.
• Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
• Naczynie wzbiorcze C.W.U. 2 litrowe.
• Naczynie wzbiorcze C.O. 14 litrowe.
•Zestaw przezbrojeniowy na LPG
(w komplecie).
alt
u
- wymiennikiem ze stali nierdzewnej
-palnik nadmuchowy Premix o niskiej
emisji NOx i CO.
• Modulacja całkowita od 25 do 100 % dla
ogrzewania i produkcji C.W.U.
•Bardzo wysoka sprawność cieplna.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Niskie napięcie na wszystkich elementach
(z wyjątkiem pompy obiegowej i
elektrowentylatora).
• Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna
płomienia.
• Funkcja przeciw -zamroż. instal. i -blokadzie
pompy z post-cyrkulacją programowalną.
• Możliwość wykluczenia funkcjonowania
obiegu sanitarnego w przypadku dłuższej
nieobecności;
• System autodiagnostyki i sygnalizacji
zakłóceń
r.p
- komorą zamkniętą.
Prod. Obję. nacz. Ciś. max
Ciś.
C.W.U. (3) wzbior. C.O. obieg. C.O.. C.W.U.
bar
l/min.
l
bar
100% ( ) 30% ( )
Spraw. na... moc nom.
1
2
7,9 ÷ 31,0 Genio tecnic TC 30B 7366070 18 770,00 106,9 108,5
14,3
14
3
ASP
mm
0,2 ÷ 6 80
Ø
SF Sp/Pow.
mm
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Waga
kg
Uwagi
80 60/100 600 1540 620 150
w.b
jest dostępny zestaw o kodzie 96910015 aby uzyskać redukcję mocy kotła od 5,5 do 23,5 kW (patrz osprzęt).
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
Kod
Opis
96900003 Zestaw zaworów odcinających instalację (2 części 3/4”GZ/GW)
96900005 Zestaw połączeniowy Genio tecnic TC 30B
Osprzęt
Zdalny sterownik
96910018
otoczenia RSC
ww
85020070 Chronotermostat C55
96600390 Filtr neutralizujący kondensat
Kod
85020070
96600390
96890075
96890076
96900006
96900014
96900025
96900171
96900172
96910004
96910005
96910009
96910015
96910018
PL890072
PL890081
Kocioł stojący kondensacyjny
Kocioł kondensacyjny stojący dwufunkcyjny • Zmotoryzowany trójdrogowy zawór dla
przełączenia na funkcję
produkcji C.W.U. z bojlerem INOX(4)
Euro
32,00
80,00
Opis
Euro
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
139,00
Filtr neutralizujący kondensat
90,00
Zestaw hydrauliczny dla wymiennika C.W.U. (solarny)
334,00
Osadzona skrzynka dla wymiennika C.W.U. (solarny)
90,00
Zestaw lejka z gw. 1/2” dla powrotu zaworu bezp. Genio tecnic TC 30B
16,00
Zestaw zaworu zwrotnego dla obiegu sanitarnego Genio tecnic TC 30B
26,00
Zestaw recyrkulacji sanitarnej zakończony pompą i zaworem zwrotnym
256,00
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
64,00
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
130,00
Czujnik pogodowy, zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
32,00
Płyta interfejs dla blokad zdalnych
86,00
Zestaw zasilania pompy dla Genio tecnic (przekaźnik zezwalający włączenie)
27,00
Zestaw do przełożenia mocy kotła (od 5,5 do 23,5 kW Gaz ziemny i LPG)
34,00
Zdalny sterownik RSC z czujnikiem pokojowym (tylko dla kotłów niekompatybilnych z THETA)
260,00
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
89,00
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
91,00
Uwagi
1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
3) Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze str. 27
A - Szerokość; B - wysokość; C - głębokość.
6
kw
Smile Solar... SE
Od 9,1 do 32,6 kW
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
l
SERIA
r.p
Moc
termiczna
kW
Kod
Model
9,1 ÷ 23,7 Smile Solar 24 SE
11,6 ÷ 28,3 Smile Solar 28 SE
11,8 ÷ 32,6 Smile Solar 32 SE
gaz ziemny
7
•Funkcja przeciw-zamroż. instalacji C.O.
•Przygotowany dla instalacji strefowej.
•Przygotowany do pracy w instalacji o niskich
parametrach temperaturowych.
•Przygotowany do instalacji z wentylokonwektorami.
•System autodiagnostyki i sygnalizacji zakłóceń poprzez
diody led i kody błędów.
•Czujnik ciągu kominowego.
•Przycisk do natychmiastowej dostawy C.W.U.
•Automatyczne uzupełnianie instalacji
(pod nadzorem).
•Wielofunkcyjny wyświetlacz podświetlany.
•Przycisk info.
•Przycisk programowania godzinowego.
•Przygotowany do kontrolowania pompy solarnej.
alt
u
•Moduł termiczny typ C z komorą zamkniętą.
•Elektronika z mikroprocesorem nowej generacji.
•Modulacja elektroniczna ciągła płomienia dla funkcji
ogrzewania i sanitarnej.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna płomienia.
•Wymiennik sanitarny ze stali nierdzewnej.
•Zawór trzydrogowy, zmotoryzowany.
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza i
odpowietrznikiem automatycznym.
•Post-cyrkulacja pompy.
•Funkcja przeciw blokadzie pompy i zaworu
trzydrogowego.
•Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
•Naczynie wzbiorcze C.O. 10 litrów.
82000010
82000020
82000030
Spraw. na... moc nom.
Cena
PLN
100%
5 175,00
5 615,00
6 275,00
93,2
93,7
94,5
30%
90,4
91,7
91,8
w.b
OBIEG
NTBT11
CIRCUITO
13
C.W.U.
ACS
Z.W.U.
AFS
14
Prod.
C.W.U.
l/min.
13,6
16,2
18,7
Obję. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l
10
10
10
3
3
3
Ciś.
Ø
C.W.U. Sp/Pow.
bar
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
0,5 ÷ 6 60-100 450 835 377
0,5 ÷ 6 60-100 450 835 377
0,5 ÷ 6 60-100 450 835 377
OBIEG
WT
CIRCUITO
AT
1 Smile Solar SE.
2 Centralka regulacji strefy
(kod. 96870204).
3 Czujnik pogodowy, zewnętrzny.
4 Chronotermostat , strefa z mieszaczem.
5 Sterownik zdalny, strefa bezpośrednia.
6 Czujnik temp. woda 2-ga strefa.
7 Pompy strefy.
8 Termostat bezpieczeństwa
96870004 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.
85020070 Chronotermostat C55
96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia
dla regulatora pogodowego
Uwagi
Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów
kominowych ze str. 27
Kod
PL891030
PL891036
PL891034
Osprzęt
Kod
85020070
96870400
96870401
96870402
96859999
96870200
96870201
96870202
96870203
96870004
96870302
96870204
PL890072
PL890073
PL890081
PL890082
Uwagi
48
49
50
strefy niskiej temperatury.
9Zawór mieszający.
10Czujnik panelu solarnego.
11Pompa instalacji solarnej.
12Czujnik strefy solarnej bojlera.
13Sprzęgło hydrauliczne/wymiennik
płytowy.
14Filtr powrotu instalacji.
15Płyta sterownicza instalacji solarnej.
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
ww
Kocioł ścienny z komorą zamk. dla ogrzewania i przepływowej produkcji C.W.U. z wymiennik. płytowym INOX
Kocioł ścienny dla ogrzewania i przepływowej •By-pass automatyczny.
produkcji C.W.U. przez wymiennik płytowy INOX(4) •Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
Opis
Zestaw miedzanych złączek hydraulicznych Smile Solar SE/SK
Zestaw zaciskowych złączek hydraulicznych Smile Solar SE/SK
Zestaw zaworów odc. inst. wodnej 2 x 3/4” śrub.+2 x 1/2” śrub.+ 1 x 1/2” GW + filtr wodny
i inst. gazowej 1x 1/2” +filtr gazu -Smile Solar SE/SK
Opis
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG Smile Solar 32 SE
Zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG Smile Solar 24 SE
Zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG Smile Solar 28 SE/32 SE
Centralka dla instalacji strefowej (max 4) DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Czujnik pogodowy, zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego
Płyta interfejs dla insta. strefowej (tylko przy użyciu sterownika kod 96870201)
Płyta sterownicza pompy układu solarnego, kompletna z czujnikiem PT1000
Zespół dla instalacji z dwoma temperaturami nadzorowanymi (podtynkowy)
Zestaw hydrauliczny dla wymiennika C.W.U. (solarny)
Płyta dla sterowania obiegu z mieszaczem (3 punktowym)
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
Separator mikropęcherzy powietrza 1” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 1” pionowy
PLN
80,00
233,00
260,00
Euro
139,00
20,00
20,00
20,00
107,00
29,00
134,00
24,00
329,00
640,00
260,00
299,00
89,00
96,00
91,00
98,00
kW
Smile Solar... S K
Od 2,8 do 36,6 kW
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasie 5° (EN 483)
l
SERIA
Moc term.
Moc
Max
termiczna
kW
kW
Model
Kod
gaz ziemny
funkcję produkcji C.W.U;
- wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji
C.W.U.
- filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
- by-pass automatyczny;
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza
i odpowietrznikiem automatycznym.
•Zawór bezpieczeńtwa obiegu C.O. 3 bar.
•Naczynie wzbiorcze C.O. 10 litrów.
•Przycisk do natychmiastowej dostawy C.W.U.
•Automatyczne uzupełnianie instalacji
(pod nadzorem).
•Wielofunkcyjny wyświetlacz podświetlany.
•Króciec do wykonywania analizy spalania.
•Przygotowany do kontrolowania pompy solarnej.
•Przycisk info.
•Przycisk programowania godzinowego.
alt
u
•Moduł termiczny typ C z komorą zamkniętą:
-wymiennikiem spiralnym kotła ze stali nierdzewnej;
-palnikiem nadmuchowym Premix o niskiej emisji NOx i
CO.
• Modulacja całkowita od 10 do 100 % dla ogrzewania i
produkcji C.W.U.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna płomienia.
- czujniki NTC odczytują temperaturę wody
- programowanie na wielu poziomach,
prezentacja parametrów na wyświetlaczu
- funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciw-blokadzie
pompy z post-cyrkulacją programowalną;
- kompleksowe funkcje diagnostyczne do zgłaszania
wszelkich blokad;
•Elektrowentylator odprowadzający spaliny z wysokim
Kod
L.P.G.
Cena
Spraw. na... moc nom.
PLN
100% (1)
27,0 2,8 ÷ 28,6 Smile Solar 29 S K 8200011082000115 7 868,00 105,5
34,5 3,6 ÷ 36,6 Smile Solar 35 S K 8200012082000125 8 800,00 105,9
106,3
107,4
Prod. Obję. nacz. Ciś. max
C.W.U. wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l/min.(3)
l
16,2
19,0
10
10
13
ACS
C.W.U.
Z.W.U.
AFS
14
3
3
Ciś.
C.W.U.
bar
Wlot Wylot
Ø
B
Pow. Sp Sp/Pow. A
mm mm
mm mm
mm
C Ciężar
kg
mm
0,5 ÷ 660•8060•8060/100 450835 384 40
0,5 ÷ 660•8060•8060/100 450835 384 43
OBIEG
WT
CIRCUITO
AT
w.b
OBIEG
NT 1
CIRCUITO BT 1
30% (2)
1 Smile Solar SE.
2 Centralka regulacji strefy
(kod. 96870204).
3 Czujnik pogodowy, zewnętrzny.
4 Chronotermostat , strefa z mieszaczem.
5 Sterownik zdalny, strefa bezpośrednia.
6 Czujnik temp. woda 2-ga strefa.
7 Pompy strefy.
8 Termostat bezpieczeństwa
strefy niskiej temperatury.
9Zawór mieszający.
10Czujnik panelu solarnego.
11Pompa instalacji solarnej.
12Czujnik strefy solarnej bojlera.
13Sprzęgło hydrauliczne/wymiennik płytowy.
14Filtr powrotu instalacji.
15Płyta sterownicza instalacji solarnej.
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
ww
96870004 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.
85020070 Chronotermostat C55
96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia
dla regulatora pogodowego
96600390 Filtr neutralizujący skropliny
Uwagi
1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
3) Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze
str. 27
Kod
PL891030
PL891036
PL891034
Osprzęt
Kod
85020070
96600390
96870200
96870201
96870202
96870203
96870004
96900171
96900172
96870302
96870204
96870407
96870408
PL890072
PL890073
PL890081
PL890082
Opis
Zestaw miedzanych złączek hydraulicznych Smile Solar SE/SK
Zestaw zaciskowych złączek hydraulicznych Smile Solar SE/SK
Zestaw zaworów odc. inst. wodnej 2 x 3/4” śrub.+2 x 1/2” śrub.+ 1 x 1/2” GW + filtr wodny
i inst. gazowej 1x 1/2” +filtr gazu -Smile Solar SE/SK
Opis
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Filtr neutralizujący kondensat
Czujnik pogodowy, zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego
Płyta interfejs dla insta. strefowej (tylko przy użyciu sterownika kod 96870201)
Płyta sterownicza pompy układu solarnego, kompletna z czujnikiem PT1000
Zespół dla instalacji z dwoma temperaturami nadzorowanymi (podtynkowy) Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Zestaw hydrauliczny dla wymiennika C.W.U. (solarny)
Płyta dla sterowania obiegu z mieszaczem (3 punktowym)
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ L.P.G. dla Smile Solar 29 SK
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ L.P.G. dla Smile Solar 35 SK
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
Separator mikropęcherzy powietrza 1” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 1” pionowy
PLN
80,00
233,00
260,00
Euro
139,00
90,00
29,00
134,00
24,00
329,00
640,00
64,00
130,00
260,00
299,00
58,00
58,00
89,00
96,00
91,00
98,00
Kocioł ścienny kondensacyjny dla ogrzewania i przepływowej produkcji C.W.U. z wymiennik. płytowym INOX
r.p
sprężem i prędkością kontrolowaną elektronicznie.
Kocioł ścienny kondensacyjny dla ogrzewania i
przepływowej produkcji C.W.U. przez wymiennik •Zespół hydrauliczny zawiera:
- zmotoryzowany trójdrogowy zawór dla przełączenia na
płytowy INOX(4)
8
kw
Smile Solar... R K
Od 1,9 do 36,6 kW
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasie 5°
(EN 483)
l
SERIA
r.p
Wydajność
Moc
Max
termiczna
kW
kW
Kod
gaz ziemny
Cena
Spraw. na...moc nom.
PLN
100% ( )
1
30% ( )
2
1,9 ÷ 19,1 Smile Solar 19 R K 82000210 82000215 6 935,00 105,1 106,2
2,8 ÷ 28,6 Smile Solar 29 R K 82000220 82000225 7 428,00 105,5 106,3
3,6 ÷ 36,6 Smile Solar 35 R K 82000230 82000235 8 140,00 105,9 107,4
Prod. Obję. nacz. Ciś. max
CWU
wbior.C.O. obieg. C.O.
bar
l/min.(3)
l
–
–
–
10
10
10
3
3
3
Ciś.
C.W.U.
bar
Wlot Wylot
Ø
B
Pow. Sp. Sp/Pow A
mm mm
mm mm
mm
Kod
PL891032
PL891038
PL891035
PL891039
96870004 Zespół hydrauliczny
dla obiegu niskotemp.
85020070 Chronotermostat C55
85020071 Zestaw telekontroli (SMS)
96600390 Filtr neutralizujący skropliny
Uwagi
Osprzęt
Kod
85020070
96600390
96870200
96870201
96870202
96870203
96870004
96900171
96900172
96870204
96870403
96870404
96870407
96870408
PL890072
PL890073
PL890081
PL890082
1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
3) Produkcja ciepłej wody użytkowej z ΔT 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze str. 27
C Ciężar
kg
mm
– 60•8060•8060/100 450835 384 38
– 60•8060•8060/100 450835 384 40
– 60•8060•8060/100 450835 384 43
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia dla
regulatora pogodowego
9
Kod
LPG
w.b
18,2
27,0
34,5
Model
- filtr siatkowy ze stali nierdzewnej na wejściu zimnej
wody sanitarnej;
- by-pass automatyczny;
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza i
odpowietrznikiem automatycznym.
• Naczynie wzbiorcze C.O. 10 litrów.
• Dodatkowy przycisk dla uruchomienia
natychmiastowego wytwarzania C.W.U.
• Automatyczne uzupełnianie wody w instalacji (pod
nadzorem) .
• Wyświetlacz wielofunkcyjny, podświetlany.
•Króciec do wykonywania analizy spalania.
• Automatyka przygotowana do nadzoru pracy pompy
solarnej.
• Przycisk informacyjny.
• Przycisk programacji godzinowego trybu pracy.
alt
u
•Moduł termiczny typ C z komorą zamkniętą:
- wymiennikiem spiralnym kotła ze stali nierdzewnej;
- palnikiem nadmuchowym Premix o niskiej emisji
NOx i CO.
• Modulacja całkowita od 10 do 100 % dla ogrzewania
i produkcji C.W.U.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna płomienia.
- czujniki NTC odczytują temperaturę wody;
- czujnik zasobnika w komplecie;
- możliwość regulacji temperatur w dwóch obiegach
grzewczych: o wysokich / niskich parametrach.
- programowanie na wielu poziomach, prezentacja
parametrów na wyświetlaczu;
- funkcja przeciw-zamroż. instal. i przeciwblokadzie
pompy i zaworu trzydrogowego
• Elektrowentylator odprowadzający spaliny z wysokim
sprężem i prędkością kontrolowaną elektronicznie.
ww
Kocioł ścienny kondensacyjny przygotowany do podłączenia zasobnika zewnętrznego
Kocioł ścienny, kondensacyjny dla ogrzewania, • Zespół hydrauliczny zawiera:
przygotowany do podłączenia zasobnika - zmotoryzowany, trójdrogowy zawór dla przełączenia
na funkcję produkcji C.W.U.
zewnętrznego.
Opis
Zestaw miedzanych złączek hydraulicznych Smile Solar RK
Zestaw zaciskowych złączek hydraulicznych Smile Solar RK
Zestaw zaworów odc. inst. wodnej 2 x 3/4” śrub.+ 1 x 1/2” GW
i inst. gazowej 1x 1/2” +filtr gazu -Smile Solar RK
Zestaw połączeniowy zasobnika zdalnego (2x zawór kątowy półśrub. 3/4”
+ rura karbowana ze stali niedzewnej 2,5m i złączki)
PLN
85,00
160,00
190,00
180,00
Opis
Regulator pogodowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Filtr neutralizujący kondensat
Czujnik pogodowy, zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego
Płyta interfejs dla insta. strefowej (tylko przy użyciu sterownika kod 96870201)
Płyta sterownicza pompy układu solarnego, kompletna z czujnikiem PT1000
Zespół dla instalacji z dwoma temperaturami nadzorowanymi (podtynkowy) Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Płyta dla sterowania obiegu z mieszaczem (3 punktowym)
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ GZ20 dla Smile Solar 29 RK
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ GZ20 dla Smile Solar 35 RK
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ GZ31 dla Smile Solar 29 RK
Zestaw przezbrojeniowy na GAZ GZ31 dla Smile Solar 35 RK
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
Separator mikropęcherzy powietrza 1” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 1” pionowy
Euro
139,00
90,00
29,00
134,00
24,00
329,00
640,00
64,00
130,00
299,00
58,00
58,00
58,00
58,00
89,00
96,00
91,00
98,00
l
r.p
OBIEG
NT BT
1 1
CIRCUITO
13
14
C.W.U.
ACS
12 a
Z.W.U.
AFS
6 Czujnik temp. woda 2-ga strefa.
7 Pompy strefy.
8 Termostat bezpieczeństwa
strefy niskiej temperatury.
9 Zawór mieszający.
10Czujnik panelu solarnego.
w.b
1 Smile Solar SE.
2 Centralka regulacji strefy
(kod. 96870204).
3 Czujnik pogodowy, zewnętrzny.
4 Chronotermostat , strefa z mieszaczem.
5 Sterownik zdalny, strefa bezpośrednia.
11Pompa instalacji solarnej.
12Czujnik strefy bojlera.
12a Czujnik strefy solarnej.
13Sprzęgło hydrauliczne/wymiennik płytowy.
14Filtr powrotu instalacji.
15Płyta sterownicza instalacji solarnej.
Zasobniki ciepłej wody użytkowej
Opis
PL10602
PL19320
PL19323
PL19326
PL19337
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL00000
PL20001
PL20002
PL20003
PL20004
PL20005
PL20006
PL20007
88630401
88630402
88630403
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 60 l
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 100 l
Zasobnik Wiszący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 150 l
Zasobnik Stojący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 100 l
Zasobnik Stojący KWADRAT wykonany ze stali węglowej, emaliowany 150 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 150 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 200 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 300 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 400 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 500 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 800 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 1000 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 1500 l
Zasobnik Stojący BSV wykonany ze stali węglowej, emaliowany 2000l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 125 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 150 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 200 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 250 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 300 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 400 l
Zasobnik Stojący ze stali nierdzewnej, wężownica karbowana 500 l
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 110 S
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 150 S
Zasobnik wykonany ze stali szlachetnej INOX 316L Body 200 S
ww
Kod
Moc wężownicy kW
Wydajność l/min
15,2
25,7
25,7
25,7
25,7
18,8
25,0
33,0
36,0
43,0
59,5
68,5
95,0
112
16
16
18
22
22
28
35
29,0
29,0
42,0
6,2
10,5
10,5
10,5
10,5
8,9
11,9
15,7
17,1
20,5
28,3
32,6
45
53,3
8,42
8,8
10,4
12,75
13,5
17,5
21,8
13,8
13,8
20,1
PLN
1 251,00
1 352,00
1 658,00
1 352,00
1 658,00
2 953,00
3 235,00
3 787,00
4 665,00
4 928,00
7 787,00
8 628,00
14 778,00
16 377,00
3 203,00
3 471,00
4 141,00
4 543,00
4 811,00
6 687,00
7 491,00
3 758,00
4 326,00
5 455,00
Kocioł ścienny kondensacyjny przygotowany do podłączenia zasobnika zewnętrznego
alt
u
OBIEG
WTAT
CIRCUITO
10
kW
Smile Solar... Click
Od 2,9 do 29,0 kW
l
r.p
Moc
termiczna
kW
Model
Cena
Spraw. na...moc nom.
PLN
100% (1)
30% (2)
Prod. Obję. nacz. Ciś. max
C.W.U. wzbior. C.O. obieg. C.O.
bar
l/min.
l
7766010 9 935,00 105,5 106,3
7767010 10 683,00*) 105,5 106,3
*)
–
–
w.b
2,9 ÷ 15,8 Smile Solar 16 Click
5,7 ÷ 29,0 Smile Solar 29 Click
Kod
Możliwość zamówienia
oddzielnie kotła i bojlera
96910021 Sterownik cyfrowy otoczenia
dla regulatora pogodowego
85020070 Chronotermostat C55
85020071 Zestaw telekontroli (SMS)
96600390 Filtr neutralizujący skropliny
Uwagi
11
• Zespół hydrauliczny zawiera:
-by-pass automatyczny;
-zawór bezpieczeństwa;
- zmotoryzowany, trójdrogowy zawór
dla przełączenia na funkcję produkcji C.W.U.;
• Pompa 3-biegowa z separatorem powietrza i
odpowietrznikiem automatycznym.
• Syfon spustu skroplin.
• Gotowość do pracy na gazie ziemnym lub LPG (do
ustalenia) .
• Możliwość zarządzania dwoma obiegami z mieszaczem
i jedenym bezpośrednim za pomocą centralki (opcja) .
• Naczynie wzbiorcze systemu solarnego 25 l.
• Zespół hydrauliczny wbudowany.
• Kontrola systemu solarnego.
• Opcjonalny zestaw bojlera BL 200 dwuwężownicowy,
emaliowany; indywidualne rozwiązanie dla tego kotła
umożliwiający obsługę układu solarnego (Solar Click).
• Zespół hydrauliczny systemu solarnego wbudowany w
kocioł.
• Automatyczne uzupełnianie instalacji (pod nadzorem).
alt
u
•Moduł termiczny typ C z komorą zamkniętą:
- wymiennikiem spiralnym kotła ze stali
nierdzewnej;
- palnikiem nadmuchowym Premix o niskiej
emisji NOx i CO.
• Modulacja całkowita od 18 do 100 % dla
ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.
• Automatyka pogodową na wyposażeniu
(po dołączeniu czujnika zewnętrznego opcja) .
•Zapłon elektroniczny i kontrola jonizacyjna płomienia.
- czujniki NTC odczytują temperaturę wody;
- czujnik zasobnika w komplecie.
- programowanie na wielu poziomach, prezentacja
parametrów na wyświetlaczu;
- funkcja przeciwzamrożeniowa instalacji i przeciwblokadzie pompy i zaworu trzydrogowego
- kompleksowe funkcje diagnostyczne doz g ł a s z a n i a
wszelkich blokad;
- Możliwość wykluczenia funkcjonowania o b i e g u
sanitarnego w przypadku dłuższej nieobecności.
• Elektrowentylator odprowadzający spaliny z
wysokim sprężem i prędkością kontrolowaną
elektronicznie.
ww
użytkowej z zasobnikiem, przygotowany do podłączenia z układem solarnym
Zespół termiczny kondensacyjny dla ogrzewania i produkcji ciepłej wody
Kocioł ścienny, kondensacyjny dla ogrzewania,
przygotowany do podłączenia zasobnika
zewnętrznego.
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasie 5°(EN 483)
*)Cena kotła bez zasobnika.
) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
3)Czas podgrzewania ciepłej wody użytkowej 10÷60°C.
4)Wydajność C.W.U. 10÷45°C w stosunku do obiegu pierwotnego 80÷70°C i zasobnika c.w.u. podgrzanego do 60°C. Przepływ
ciągły l/h;
w ciągu pierwszych 10 minut (l/10’);
pobór w ciągu pierwszej godziny (l/60’)
5)Czas nagrzewania10÷60°C tylko użyteczna objętość (40%
całego ciepła uzyskanego w wymienniku) .
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze str. 27
14
14
3
3
Ciś.
Wlot Wylot
Ø
C.W.U. Pow** Sp** Sp/Pow.** A
mm
bar
mm mm
mm
–
–
80
80
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
80 60/100 600 2250 620 65
80 60/100 600 2250 620 66,5
Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
Kod
96900003
96900022
96900266
Osprzęt
Kod
85020070
96600390
96900171
96900172
96910020
96900203
96910021
96910022
PL890072
PL890081
Uwagi
Opis
Zestaw zaworów odcinających instalację (2 sztuki 3/4” GZ)
Zestaw złączek uniwersalnych
Zestaw złączek hydrauliczny z odcinających (Smile S Click)
Euro
32,00
127,00
135,00
Opis
Regulator pogodowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Filtr neutralizujący kondensat
Płyn do przepłukania instalacji HR (Kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (Kanister 5 litrów)
Czujnik pogodowy, zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
Czujnik PT1000 dla kontroli panel solarne Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego Smile Solar
Płyta Smile Solar dla sterowania 2 obiegu z mieszaczem i jednego bezpośredniego
Separator mikropęcherzy powietrza 3/4” pionowy
Separator mikrozanieczyszczeń 3/4” pionowy
Euro
139,00
90,00
64,00
130,00
30,00
25,00
122,00
103,00
89,00
91,00
kW
l
BL 200 dla Smile Solar... Click
r.p
Charakterystyka bojlera
Chcesz zobaczyć
aplikację Smile Solar
Click z BL 200?
Model
BL 200
Kod
Cena
PLN
7769010 6 949,00
Wymiennik SOLARNY
Pojemność
l
200
Wymiennik
litri
m2 kW
0,75
23
5,00
Straty
Grzanie 3)
Produkcja C.W.U. 4)
przepły.
min. l/h l/10’ l/60’ m c.a. 37
565 351 822
0,36
Wymiennik
m2 kW
litri
0,5
15
3,5
Wymiennik GŁÓWNY
Straty
Produkcja C.W.U. 4)
Grzanie 5)
przepły.
l/h
l/10’
l/60’
min.
m c.a.
22
368 152
460 0,11
SCHEMAT HYDRAULICZNY
w.b
Instalacja wykonana ze sterowaniem za
pomocą elektronicznej jednostki sterującej
(2) dla dwóch stref z zaworem mieszającym,
zmotoryzowanym i jedną strefą bezpośrednią
CIRCUITO
OBIEG
NR.BT11
o wysokiej temperaturze. Obieg hydrauliczny
układu solarnego jest zarządzany
bezpośrednio przez elektronikę kotła.
CIRCUITO
OBIEG
NR.BT2 2
OBIEG WT
Zasobnik BL 200 dla Smile Solar... Click
alt
u
• Bojler INOX z dwoma wężownicami ze stali
nierdzewnej.
• Zestaw rur do połączenia z kotłem
Smile Solar Click.
• Wyposażony w króciec połączeniowy
obiegu cyrkulacji ciepłej wody sanitarnej.
• Anoda magnezowa.
• Izolacja z poliuretanu.
• Elegancka obudowa i idealne rozwiązanie
estetyczne i techniczne dla połączenia z
kotłem Solar Click.
• L=600 x P=620 x H=1350
CIRCUITO AT
ww
11
13
14
Legenda
12
1
2
3
4
5
6
7
Smile Solar 16/29 Click
Regulator sterujący strefami
(kod 96910022)
Czujnik zewnętrzny
Sterownik zdalny strefy głównej
Sterowniki zdalne/termostaty otocznenia stref pobocznych
Czujniki temperatur stref
Pompy obiegowe stref
8 Termostaty bezpieczeństwa strefy niskotemperaturowej
9 Zawór mieszający
10 Czujnik paneli solarnych
11 Pompa obiegowa układu solarnego
12 Czujnik sterujący bojlerem układu solarnego
13 Sprzęgo hydrauliczne/wymiennik płytowy
14 Filtr na powrocie instalacji
12
kW
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasa 5°
(EN 483)
l
Super Genio
Od 8,5 do 50,9 kW
MC 50/50 SP/55/70/90/115
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
r.p
0085
Moc
termiczna
kW
8,5 ÷ 50,9
8,5 ÷ 36,9
16,0 ÷ 54,5
16,0 ÷ 67,0
22,6 ÷ 89,4
29,0 ÷ 115
Model
Kod
alt
u
System kaskadowy dla Super Genio MC 50
z innymi kotłami Super Genio.
zobacz rozwiązania na str. 37 i 47.
Super Genio MC 50 7371010
Super Genio MC 50 SP 7371110
Super Genio MC 55 7380070
Super Genio MC 70 7370010
Super Genio MC 90 7381070
Super Genio MC 115 7382070
Cena
PLN
Spraw. na...moc nom.
9 425,00
9 161,00
12 962,00
13 314,00
17 090,00
20 601,00
100% (1)
30% (2)
106,0
106,0
105,2
105,2
106,4
106,7
106,9
105,8
107,0
107,0
108,0
108,3
ww
zarządzaniE i ZDALNE sterowaniE REGULATOREM
POGODOWYM THETA DLA RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Sterownik cyfrowy
96910018
otoczenia RSC
85020070 Chronotermostat C55
85020071 Zestaw telekontroli (SMS)
96600391 Filtr neutralizujący
kondensat
Uwagi
26 13
przełączeniowego c.o./c.w.u. (opcja), z czujnikiem
NTC dla regulacji temperatury zasobnika
oddzielnego (opcja tylko w MC 50/50 SP/55)
- przygotowany elektrycznie dla sygnału
zapotrzebowania zasobnika oddzielnego;
- pompa obiegowa o wysok. podnoszenia: (6,5
mH2O) dla MC 50/50 SP
(7 m H2O) dla MC 55;
(7,5 m H2O) dla MC 70/90;
(8,5 m H2O) dla MC 115.
• Syfon spustu skroplin.
• Średnice połączeniowe rur wlotu powietrza i wylotu
spalin w układzie odseparowanym:
-spaliny ø 80 - powietrze ø 80 mm dla MC 55/70.
-spaliny ø 125 - powietrze ø 80 mm dla MC 90.
-spaliny ø 125 - powietrze ø 125 mm dla MC 115.
(na zamówienie zestaw rur koncentrycznych
ø 80-125 tylko dla MC 55/70).
• Predyspozycja elektryczna do działania w kaskadzie.
•Przygotowany elektrycznie do podłączenia układu
zabezpieczeń zgodnie z ISPESL (poza MC 50 SP).
•Zestaw przezbrojeniowy na L.P.G. (w zestawie dla
MC 50/50 SP; na zamówienie dla MC 115)
•Przygotowany do 0-10V sygnału sterującego.
Moduł termiczny typ C (urządzenie grzewcze
kondensacyjne z komorą zamkniętą, przyjazne dla
środowiska) z:
-wymiennikiem spiralnym kotła ze stali nierdzewnej;
-palnikiem nadmuchowym Premix z emisją NOx w
klasie 5°.
•Modulacja od 20 do 100% mocy maks. dla MC 50.
•Modulacja od 25 do 100% mocy maksy. dla MC 50 SP.
• Modulacja od 30 do 100% mocy maks. dla MC
55/70/90/115.
•Działanie z temperaturą wody zasilającej przeliczoną
przez mikroprocesor w stosunku do temperatury
zewnętrznej i krzywej wybranej wg typu aplikacji (z
czujnikiem zewnętrznym-opcja).
•Wspólna płyta elektroniczna z mikroprocesorem dla
kontroli i zapłonu;
-czujniki NTC odczytują temperatury wody zasilania i
powrotu;
-zapłon elektroniczny;
-programowanie na
wielu poziomach,
prezentowanie parametrów na wyświetlaczu;
-funkcja przeciw -zamroż. instal. i -blokadzie pompy
z post-cyrkulacją programowalną;
- kompleksowe funkcje diagnostyczne do zgłaszania
wszelkich blokad;
•Zespół hydrauliczny zawiera:
- zawór bezpieczeństwa ISPESL ustawiony na 3
bar tylko dla MC 50 (MC 50 SP posiada zawór
standardowy 3 bar), 3,5 bar dla MC 55/70/90/115
(na zamówienie 5,4 bar)
Prod.
C.W.U.
l/min.
*)Ciśnienie maksymalne robocze 3 bar
(na zamówienie wersja 6 bar).
1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C).
2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C).
N.B. Wybierz odpowiedni zestaw przewodów kominowych ze
str. 27
Osprzęt
Kod
85020070
85020071
96900206
96900209
96900213
96600390
96600307
96900033
PL890094
PL890093
96900126
PL890086
PL890087
PL890077
PL890077
PL890078
96900171
96900172
96910004
96910005
96910018
96910009
96910017
96900155
96900203
96910010
96910019
–
–
–
–
–
–
Sterownik otoczenia C55
Przygotowany do zdalnej kontroli przez telegon
komórkowy: włączenie, wyłączenie i sygnalizacja
komunikatów błędów za pomocą wiadomości SMS
(dostępne dwa wyjścia do sygnalizacji blokad).
Ciś.
Obję. nacz. Ciś. max
wzbior. C.O. obieg. C.O.. C.W.U.
bar*)
l
bar
w.b
Moduł termiczny kondensacyjny
Moduł termiczny kondensacyjny dla obiegów grzewczych - presostat minimalny stanu wody w instalacji;
dostosowany elektrycznie do połączenia z zasobnikiem - predyspozycja podłączenia nacz. wzbiorczego;
- predyspozycja montażu zaworu trójdrożnego,
oddzielnym.
–
–
–
–
–
–
3,5
3,0
4
4
4
4
–
–
–
–
–
–
Wlot Wylot
Ø
Pow Sp Sp/Pow.
mm mm
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Waga
kg
80 80
80 80
80 80
80 80
80 125
125 125
450
450
600
600
600
600
700
700
900
900
900
900
380
380
470
470
520
620
42
42
65
65
80
90
80-125
80-125
80-125
80-125
–
–
Opis
Regulator pokojowy C55 z programem czasowym dzień / tyg.
Zestaw telekontroli SMS dla regulatora pokojowego C55 (nieobowiązkowy)
Zestaw przezbrojeniowy (elektrozawór gazu) na L.P.G. dla MC 115
Zestaw zaworu przełącz. trzydrog. z czujnikiem NTC dla poł. zdalnego bojlera
Zestaw montażowy do ukałdu kaskadowego dla MC 50
Filtr neutralizujący skropliny
Zbiornik zbierający skropliny (w komplecie z pierwszym wkładem granulatu)
Zawór odcinający paliwo 1” dla MC 50/50SP MC 55, MC 70, MC 90 i MC 115
Filtr “Y” DN40 dla MC 90 i MC 115 Filtr “Y” DN32 dla MC 50/55
Zestaw zaworu przełącz. 3 droż. zasobnika z czujnikiem NTC (dla MC 55/70)
Separator mikrozanieczyszczeń 1” 1/4 GW poziomy MC 50/50SP/55/70
Separator mikrozanieczyszczeń 1”1/2 GW poziomy dla MC 90 i MC 115
Separator mikropęcherzy powietrza 1” 1/4 GW poziomy MC 55/70
Separator mikropęcherzy powietrza 1” 1/4 GW poziomy MC 50/50SP
Separator mikropęcherzy powietrza 1”1/2 GW poziomy dla MC 90 i MC 115
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Czujnik pogodowy zewnętrzny wymagany dla regulatora pogodowego
Zestaw interfejs dla zdalnego sygnału blokady
Zestaw sterownika zdalnego RSC z czujnikiem otocz. (nie współprac. z THETA)
Zestaw zasilający pompę strefową MC 55/70/90/115
Regulator pogodowy THETA w kompl. z czujnikami: dla obiegu i zewnętrznym
Płyta interfejs dialogu z regulatorem THETA
Czujnik PT1000 dla kontroli paneli solarnych przez regulator THETA
Sterownik cyfrowy otoczenia RS tylko dla THETA
Zestaw interfejs 0 ÷ 10V dla jednego kotła (nie współpracuje z THETA)
Uwagi
Euro
139,00
472,00
216,00
180,00
120,00
90,00
343,00
343,00
31,00
23,00
174,00
98,00
114,00
95,00
95,00
111,00
64,00
130,00
32,00
86,00
260,00
27,00
600,00
102,00
25,00
185,00
120,00
SERIA
Super Genio MC 115
Legenda
ww
w.b
1 - Kocioł.
2 - Pochwa termometru kontrolnego.
3 - Termostat regulacyjny i bezpieczeństwa z ręcznym resetem - homologacja I.S.P.E.S.L.
4 - Pochwa sondy zaworu odcinającego paliwo.
(na zamówienie - kod 96900033).
5 - Kurek trójdrożny manometru z kołnierzem dla manometru kontrolnego.
6 - Manometr o skali od 0 do 6 bar z zaznaczoną wartością 4 bary kolorem czerwonym - homologacja I.S.P.E.S.L.
7 - Presostat max. z blokadą i resetowaniem ręcznym.
8 - Presostat min. z blokadą i resetowaniem ręcznym.
9 - Termometr (skala od 0 do 120°C).
10- Separator mikropęcherzy powietrza (kod zestawu 96900140 dla
MC 55/70/90, kod zestawu 96900193 dla MC 115).
Homologacja I.S.P.E.S.L.
11- Zawór trój-kierunkowy odcinający zasilanie (z możliwością spustu).
12- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem automatycznym
(kod zestawu 96900142 dla MC 55/70/90, kod zestawu 96900191 dla
MC 115).
13- Zawór odcinający powrót.
14- Filtr “Y”.
15- Separator mikropęcherzy powietrza (kod zestawu 96900139 dla MC 55/70/90, kod zestawu 96900192 dla MC 115).
16- Zawór odcinający paliwo (wykalibrowany na 98°C) homologacja I.S.P.E.S.L. (kod zestawu 96900033).
17- Króciec połączeniowy zasilania zasobnika oddzielnego 3/4”GZ.
18- Naczynie wzbiorcze (na zamówienie).
Króciec 3/4” jest umieszczony na powrocie instalacji, na belce króćcowej kotła łączącej z pompą obiegową.
UWAGI: Elementy 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 stanowią część zestawu zwiększającego bezpieczeństwo pracy kotła (kod 96900141).
Osprzęt
Kod
PL890082
PL890073
96900141
96900142
96900171
96900172
96900191
PL890087
PL890078
96900194
96900210
96900216
96900217
96900218
96900219
Opis
Separator mikrozanieczyszczeń 1” pionowy dla MC 55/70/90
Separator mikropęcherzy powietrza 1” pionowy dla MC 55/70/90
Zestaw I.S.P.E.S.L. dla MC 55/70/90
Zestaw sprzęgła hydraulicznego poziomego izolowany dla MC 55/70/90 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Zestaw sprzęgła hydraulicznego poziomego izolowany dla MC 115
Separator mikrozanieczyszczeń 1” 1/2 poziomy dla MC 115
Separator mikropęcherzy powietrza 1” 1/2 poziomy dla MC 115
Zestaw I.S.P.E.S.L. dla MC 115
Zestaw sprzęgła hydraulicznego poziomego izolowany dla MC 50
Wymiennik płytowy kW 55 1”1/4
Wymiennik płytowy kW 68 1”1/4
Wymiennik płytowy kW 90 1”1/4
Wymiennik płytowy kW 115 1”1/4
Euro
98,00
96,00
438,00
160,00
64,00
130,00
264,00
114,00
111,00
540,00
136,00
1 407,00
1 509,00
1 761,00
1 971,00
Moduł termiczny kondensacyjny
Homologacja I.S.P.E.S.L.
alt
u
r.p
l
Super Genio MC 50/50 SP/55/70/90
Zestaw zaworu
przełączeniowego dla
połączenia zasobnika
oddzielnego
kod 96900209
Wymiennik płytowy INOX
Zestaw zaworu
przełączeniowego dla
połączenia zasobnika
oddzielnego
(tylko dla Super Genio MC
55/70). kod 96900126
14
kW
Super Genio MC
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasa 5°
(EN 483 - EN656)
r.p
l
Od 16 do 170 kW
- 61 (b)
26 (f)
- 14 (a)
- 11 (a)
LEGENDA
a) zobacz strona: 18, 19, 22, 23, 24, 25
b) zobacz strona: 18, 19
d) zobacz strona: 16, 22
f) zobacz strona: 16, 17, 22, 23
g) zobacz strona: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
w.b
Moduł termiczny kondensacyjny
Moduły termiczne kondensacyjne
25 (g)
alt
u
26 (f)
- 54 (d)
- 16 (a)
wersja na zamówienie
APPLICAZIONI
PER GESTIONE
E CONTROLLO
A DISTANZA
Oprogramowania
do zdalnego
ZARZĄDZANIA
I KONTROLI
Zestaw Clima Control (0-10 V) kod 96910016
(skontaktuj się z siedzibą)
Zestaw Teleclima kod 96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Kontrola
0-10 V
ww
Zasilacz
Karta interfejsu dla
modemu
Karta
interfejsu
Filtr neutralizujący kondensat.
kod 96600392
Bojler
Czujnik
Czujnik
Zewnętrzny
Czujnik
Strefa główna
Zbiornik NTR6 neutralizujący kondensat
kod 96600419
Czujnik
Strefa mieszana
Regulator pogodowy
Czujnik
Strefa mieszana
Zbiornik NTR6/P1 neutralizujący kondensat
z pompą
kod 96600420
Źródło alternatywne
Czujnik
Czujnik
wersja na zamówienie
30 15
Chronotermostat RS dla kontroli stref
(opcja)
Nr 40
Panel elektryczny z regulacją temperatury
2 moduły
MC 50+MC 50
MC 70+MC 70
MC 50+MC 90 MC 50+MC 115
MC 55+MC 55 16 ÷ 110 kW
MC 50+MC 70
MC 55+MC 90 MC 55+MC 115
8 ÷ 100 kW
18 ÷ 140 kW
8 ÷ 165 kW
16 ÷ 145 kW
MC 70+MC 90
16 ÷ 170 kW
18 ÷ 160 kW
r.p
8 ÷ 118 kW
8 ÷ 140 kW
l
Opis zestawów ściennych 2 modułowych
ww
w.b
alt
u
16 ÷ 125 kW
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900145
96900145 dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
794,00 794,00 13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Kod
96900196
96900196 Euro
228,00 228,00 15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Kod
96900149
96900149
Euro
244,00
244,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN40
DN50 18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Kod
PL891025
PL891026
Euro
126,00 146,00 19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasilane-powrót z instalacją Kod
PL891004
PL891005
Euro
63,00 73,00 20 Zestaw kołnierzowy, spawa. DN65 poł. zasi.-pow. z instalacją Kod
PL891015 PL891016 Euro
43,00 53,00 21 Separator mikropęcherzy powietrza
Kod
PL890078 PL890079 Euro
111,00 371,00 22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
PL890087 PL890088
Euro
114,00 369,00 23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod
PL890094 PL890095 Euro
31,00 53,00 24 Sprzęgło hydrauliczne
Kod
96900045
96900063 Euro
317,00
461,00 24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
PL890155
PL890157
Euro
11,00
21,00
26 Nypel przyłączeniowy do separatora
Kod
PL890155
/
Euro
11,00 30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja I.S.P.E.S.L.
Kod
96900153
96900153
Euro
410,00 410,00 31 Zawór odcinający paliwo homologacja I.S.P.E.S.L.
Kod
96900033
96900033 Euro
343,00 343,00 40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Kod
96900154
96900154
Euro
1.317,00
1.317,00 41 Płyta elektroniczna komunikacji bus Kod
96900155
96900155
(wymagane po jednej dla każdego modułu)
Euro
102,00
102,00 50 Zestaw ram montażowych dla dwóch modułów Kod
96900151
96900151
Euro
264,00 264,00 54 Zestaw montażowy dla MC 50 w kaskadzie Kod
96900213
/
(dla jednego modułu MC 50)
Euro
120,00
60 Zestaw kolektora spalin dla 2 modułów
Kod
96900238
96900238
Euro
349,00 349,00 Średnica czopucha
DN125
DN125 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600315
96600315 Euro
37,00
37,00 67
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600357
96600357 Euro
50,00 50,00
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600311
96600311 Euro
23,00 23,00 69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600312
96600312 Euro
45,00 45,00 70 Zawór klapowy PPs
Kod
96600374
96600374
Euro
180,00 180,00 71 Zawór klapowy PPs
Kod
96600374
96600374 Euro
180,00 180,00 72 Króciec zasysu powietrza
Kod 96600157 (*)
96600157 Euro
10,00 10,00 Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
96600392
Euro
136,00
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
96600420
96600420
Euro
790,00
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA Kod
96910016
96910016 (skontaktuj się z siedzibą)
Euro
228,00 228,00 Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
1.272,00 1.272,00 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
96900171
Euro
64,00 64,00 Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
96900172 Euro
130,00
130,00
*) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 50 do MC 115
96900145
794,00 96900196
228,00 96900149
244,00 DN50
PL891026
146,00 PL891005
73,00 PL891016
53,00 PL890079
371,00 PL890089
543,00 PL890095
53,00 96900063
461,00
96900145
794,00
96900196
228,00
96900149
244,00
DN50
PL891026
146,00
PL891005
73,00
PL891016
53,00
PL890079
371,00
PL890089
543,00
PL890095
53,00
96900063
461,00
PL890157
21,00 /
PL890157
21,00
/
96900153
96900153
410,00 410,00
96900033
96900033
343,00 343,00
96900154
96900154
1.317,00 1.317,00
96900155
96900155
102,00 102,00
96900151
96900151
264,00 264,00
96900213
96900213
120,00
120,00
96900238
96900207
349,00 448,00
DN125
DN160
96600315
96600316
37,00 58,00
96600357
96600386
50,00 85,00
96600311
96600313
23,00 35,00
96600312
96600314
45,00 32,00
9660037496600395+96600374
180,00 14,00 + 180,00
9660037596600393+96600394
186,00 420,00 + 51,00
96600157 (*)
96600157 (*)
10,00 10,00
96600392
96600392
136,00
136,00
96600420
96600420
790,00
790,00
96910016
96910016
228,00 228,00
96910014
96910014
1.272,00 1.272,00
96900171
96900171
64,00 64,00
96900172
96900172
130,00
130,00
Moduły termiczne kondensacyjne
MC 55+MC 70
16
2 moduły
kW
MC 90+MC 115
22 ÷180 kW
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900145
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
794,00 13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Kod
96900196
Euro
228,00
15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Kod
96900149
Euro
244,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN50
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Kod
PL891026
Euro
146,00 19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasilane-powrót z instalacją
Kod
PL891005
Euro
73,00 20 Zestaw kołnierzowy, spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z instalacją
Kod
PL891016
Euro
53,00 21 Separator mikropęcherzy powietrza
Kod
PL890079
Euro
371,00 22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
PL890088
Euro
369,00 23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod
PL890095
Euro
53,00 24 Sprzęgło hydrauliczne
Kod
96900063
Euro
461,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
PL890157
Euro
21,00 26 Nypel przyłączeniowy do separatora
Kod
/
Euro
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja I.S.P.E.S.L.
Kod
96900153
Euro
410,00 31 Zawór odcinający paliwo homologacja I.S.P.E.S.L.
Kod
96900033
Euro
343,00 40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Kod
96900154
Euro
1.317,00 41 Płyta elektroniczna komunikacji bus
Kod
96900155
(wymagane po jednej dla każdego modułu)
Euro
102,00 50 Zestaw ram montażowych dla dwóch modułów
Kod
96900151
Euro
264,00 60 Zestaw kolektora spalin dla 2 modułów
Kod
96900207
Euro
448,00 Średnica czopucha
DN160
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600316
Euro
58,00 67 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600386
Euro
85,00 68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600313
Euro
35,00 69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600314
Euro
32,00 70 Zawór klapowy PPs
Kod
96600375
Euro
186,00 71 Zawór klapowy PPs
Kod
96600375
Euro
186,00 72 Króciec zasysu powietrza
Kod
96600157
Euro
10,00 Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
Euro
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
96600420
Euro
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA
Kod
96910016
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
228,00 Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
1.272,00 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
Euro
64,00 Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
Euro
130,00 *) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 115
22 ÷205 kW
96900145
794,00
96900196
228,00
96900149
244,00
DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00 PL890089
565.00 PL890096
95,00 96900064
461,00
29 ÷230 kW
96900145
794,00
96900196
228,00
96900149
244,00
DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00
PL890089
565,00
PL890096
95,00
96900064
461,00
PL890157
21,00
/
/
96900153
410,00
96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
102,00 96900151
264,00
96900207
448,00 DN160
96600316
58,00
96600386
85,00 96600313
35,00
96600314
32,00
96600395+96600375
14,00 + 186,00 96600393+96600394
420,00 + 51,00 96600157 (*)
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00
96900172
130,00 96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00
96900155
102,00
96900151
264,00
96900207
448,00
DN160
96600316
58,00
96600386
85,00
96600313
35,00
96600314
32,00
96600393+96600394
420,00 + 51,00
96600393+96600394
420,00 + 51,00
(*)
r.p
alt
u
w.b
ww
Moduły termiczne kondensacyjne
17
MC 115 +MC 115 l
MC 90+MC 90 Opis zestawów
ściennych 2 modułowych
/
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00
96910014
1.272,00
96900171
64,00
96900172
130,00
3 moduły
16 ÷165 kW
96900145
794,00 96900146
476,00 96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00
96900150
160,00
DN50
PL891026
146,00
PL891005
73,00 PL891016
53,00 PL890079
371,00 PL890088
369,00 PL890095
53,00 96900063
461,00
16 ÷195 kW
96900145
794,00
96900146
476,00 96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00 96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00 PL981006
88,00 PL891017
63,00 PL890080
656,00 PL890089
565,00 PL890096
95,00
96900064
690,00
16 ÷235 kW
96900145
794,00 96900146
476,00 96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00 96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00 PL981006
88,00 PL891017
63,00 PL890080
656,00
PL890089
565,00 PL890096
95,00
96900064
690,00
/
/
alt
u
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
Kod
11 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
Kod
13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Euro
Kod
14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Euro
Kod
15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Euro
Kod
16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Euro
Średnica osprzętu hydraulicznego
Kod
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Euro
Kod
19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją
Euro
20 Zestaw kołnierzowy, spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Kod
Euro
Kod
21 Separator mikropęcherzy powietrza
Euro
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
Euro
Kod
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Euro
Kod
24 Sprzęgło hydrauliczne
Euro
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
Euro
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja I.S.P.E.S.L. Kod
Euro
Kod
31 Zawór odcinający paliwo homologacja I.S.P.E.S.L.
Euro
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Kod
Euro
Kod
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus (wymagane po jednej dla każdego modułu)
Euro
Kod
50 Zestaw ram montażowych dla dwóch modułów
Euro
Kod
51 Zestaw ram montażowych dla jednego modułu
Euro
Kod
60 Zestaw kolektora spalin dla 1-ego i 2-ego modułu
Euro
Kod
61 Zestaw kolektora spalin dla 3-ego modułu
Euro
Średnica czopucha
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
Euro
67
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
Euro
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
Euro
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
Euro
70 Zawór klapowy PPs
Kod
Euro
71 Zawór klapowy PPs
Kod
Euro
Kod
72 Króciec zasysu powietrza
Euro
Filtr neutralizujący kondensat
Kod
Euro
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
Euro
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA
Kod
(skontaktuj się z siedzibą) Euro
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA
Kod
(skontaktuj się z siedzibą) Euro
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
Euro
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
Euro
ww
w.b
PL890157
21,00 96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
123,00 96900151
264,00 96900152
185,00
96900238
349,00 96900239
127,00
DN125
96600315
37,00 96600357
50,00 96600311
23,00 96600312
45,00
96600374
180,00 96600374
180,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 18 ÷250 kW
96900145
794,00 96900146
476,00 96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00
96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00 PL981006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00 PL890089
565,00 PL890096
95,00 96900064
690,00
22 ÷270 kW
96900145
794,00
96900146
476,00
96900196
228,00
96900195
182,00
96900149
244,00
96900150
160,00
DN65
PL891027
176,00
PL981006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00
PL890089
565,00
PL890096
95,00
96900064
690,00
96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
123,00 96900151
264,00 96900152
185,00 96900207
349,00 96900240
139,00
DN160
96600316
58,00 96600386
85,00 96600313
35,00
96600314
32,00 96600374
180,00 96600374
180,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
123,00 96900151
264,00 96900152
185,00 96900207
349,00 96900240
139,00 DN160
96600316
58,00 96600386
85,00 96600313
35,00 96600314
32,00 96600374
180,00 96600375
186,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 /
/
96900153
410,00
96900033
343,00 96900154
1.317,00
96900155
123,00 96900151
264,00
96900152
185,00 96900207
349,00
96900240
139,00 DN160
96600316
58,00 96600386
85,00 96600313
35,00 96600314
32,00
96600374
180,00 96600375
186,00 96600157
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00
96900171
64,00
96900172
130,00
96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00
96900155
123,00
96900151
264,00
96900152
185,00
96900207
349,00
96900240
139,00
DN160
96600316
58,00
96600386
85,00
96600313
35,00
96600314
32,00
96600375
186,00
96600375
186,00
96600157
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00
96910014
1.272,00
96900171
64,00
96900172
130,00
Moduły termiczne kondensacyjne
MC 55+MC 55 MC 55+MC 70 MC 55+MC 90 MC 70+MC 90 MC 90+MC 90
+ MC 55
+ MC 70
+ MC 90
+ MC 90
+ MC 90
l
r.p
Opis zestawów ściennych 3 modułowych
18
23 moduły
19
MC 55+MC 115 MC 70+MC 115
+MC 115
+MC 115
MC 90+MC 115 MC 115+MC 115
+MC 115
+MC 115
w.b
alt
u
r.p
l
16 ÷ 285 kW
18 ÷ 300 kW
22 ÷ 320 kW
29 ÷ 345 kW
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900145
96900145
96900145
96900145
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
794,00
794,00
794,00
794,00
Kod
96900146
96900146
96900146
96900146
11 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
476,00 476,00 476,00
476,00
Kod
96900196
96900196
96900196
96900196
13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Euro
228,00 228,00 228,00 228,00
Kod
96900195
96900195
96900195
96900195
14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Euro
182,00 182,00 182,00
182,00
Kod
96900149
96900149
96900149
96900149
15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Euro
244,00
244,00
244,00
244,00
Kod
96900150
96900150
96900150
96900150
16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Euro
160,00 160,00 160,00 160,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN65
DN65
DN65
DN65
Kod
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Euro
176,00 176,00 176,00
176,00
Kod
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją
Euro
88,00 88,00 88,00
88,00
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
20 Zestaw kołnierz., spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Kod
Euro
63,00 63,00 63,00
436,00
Kod
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
21 Separator mikropęcherzy powietrza
Euro
656,00
656,00 656,00 656,00
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
Euro
565,00 565,00 565,00 565,00
Kod
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Euro
95,00
95,00
95,00 95,00
Kod
96900064
96900064
96900064
96900064
24 Sprzęgło hydrauliczne
Euro
690,00
690,00
690,00
690,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
/
/
/
/
Euro Kod
96900153
96900153
96900153
96900153
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja ISPESL
Euro
410,00
410,00 410,00 410,00
Kod
96900033
96900033
96900033
96900035
31 Zawór odcinający paliwo homologacja I.S.P.E.S.L.
Euro
343,00 343,00 343,00 540,00
Kod
96900154
96900154
96900154
96900154
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Euro
1.317,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00
Kod
96900155
96900155
96900155
96900155
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus (wymagane po jednej dla każdego modułu)
Euro
102,00 102,00 102,00
102,00
50 Zestaw ram montażowych dla dwóch modułów
Kod
96900151
96900151
96900151
96900151
Euro
264,00 264,00 264,00
264,00
Kod
96900152
96900152
96900152
96900152
51 Zestaw ram montażowych dla jednego modułu
Euro
185,00 185,00 185,00
185,00
Kod
96900207
96900207
96900207
96900207
60 Zestaw kolektora spalin dla 1-ego i 2-ego modułu
Euro
448,00 448,00 448,00
448,00
Kod
96900208
96900208
96900208
96900208
61 Zestaw kolektora spalin dla 3-ego modułu Euro
285,00
285,00 285,00 285,00
Średnica czopucha
DN200
DN200
DN200
DN200
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600317
96600317
96600317
96600317
100,00 100,00 100,00 100,00
Euro
67
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600387
96600387
96600387
96600387
Euro
150,00 150,00 150,00 150,00
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600318
96600318
96600318
96600318
Euro
139,00 139,00 139,00 139,00
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600319
96600319
96600319
96600319
Euro
139,00 139,00 139,00 139,00
70 Zawór klapowy PPs
Kod 96600395+96600374 96600395+96600374 96600395+96600375 96600393+96600394
Euro
14,00 + 180,00 14,00 + 180,00 14,00 + 186,00 420,00 + 51,00
71 Zawór klapowy PPs
Kod 96600393+96600394 96600393+96600394 96600393+96600394 96600393+96600394
Euro
420,00 + 51,00
420,00 + 51,00
420,00 + 51,00
420,00 + 51,00
Kod
96600157 (*)
96600157 (*)
96600157 (*)
(*)
72 Króciec zasysu powietrza
Euro
10,00 10,00 10,00
Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
96600392
96600392
96600392
Euro
136,00
136,00
136,00
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
96600420
96600420
96600420
96600420
Euro
790,00
790,00
790,00
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA
Kod
96910016
96910016
96910016
96910016
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
228,00 228,00 228,00 228,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
96910014
96910014
96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
1.272,00 1.272,00 1.272,00
1.272,00
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
96900171
96900171
96900171
Euro
64,00 64,00 64,00 64,00
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
96900172
96900172
96900172
Euro
130,00 130,00 130,00
130,00
*) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 115
ww
Moduły termiczne kondensacyjne
Opis zestawów ściennych 3 modułowych
kW
4 moduły
16 ÷ 220 kW
MC 55+MC 90 MC 90+MC 90 MC 55+MC 115 MC 70+MC 115 MC 90+MC 115 MC 115+MC 115
MC 90+MC 90 MC 90+MC 90 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115
16 ÷ 325 kW
22 ÷ 360 kW
16 ÷ 400 kW
18 ÷ 415 kW
22 ÷ 435 kW
29 ÷ 460 kW
ww
w.b
alt
u
r.p
10 Zestaw kolektora zasilanie -powrót instalacji Kod 96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
794,00
794,00
794,00
794,00
794,00
794,00
794,00
13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch Kod 96900195
96900195
96900195
96900196
96900196
96900196
96900196
modułów
Euro
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
15 Zestaw kolelktora skroplin dla dwóch Kod 96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
modułów
Euro
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
18 Zestaw połączeniowy, Kod PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
kołnierzowy dla separatorów
Euro
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
19 Zestaw kołnierzowy dla separatorów Kod PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
zasi.-pow. z instalacją
Euro
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
20 Zestaw kołnierz., spawa. DN65
Kod PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
do poł. zasi.-pow. z insta. Euro
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
21 Separator mikropęcherzy powietrza Kod PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
Euro
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
Euro
548,00
565,00
565,00
565,00
565,00
565,00
565,00
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
Euro
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
24 Sprzęgło hydrauliczne
Kod 96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
Euro
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
30 Zestaw urządzeń dla
Kod 96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
bezpieczeństwa homologacja ISPESL Euro
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
31 Zawór odcinający paliwo
Kod 96900033
96900035
96900035
96900035
96900035
96900035
96900035
homologacja ISPESL
Euro
343,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą Kod 96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
Euro 1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus
Kod 96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
(wymagane po jednej dla każdego modułu) Euro
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
50 Zestaw ram montażowych
Kod 96900151
96900151
96900151
96900151
96900151
96900151
96900151
dla dwóch modułów
Euro
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
60 Zestaw kolektora spalin dla
Kod 96900238
96900207
96900207
96900207
96900207
96900207
96900207
1-ego i 2-ego modułu
Euro
349,00
448,00
448,00
448,00
448,00
448,00
448,00
63 Zestaw kolektora spalin dla
Kod 96900241
96900242
96900242
96900242
96900242
96900242
96900242
3-ego i 4-ego modułu
Euro
322,00
448,00
448,00
448,00
448,00
448,00
448,00
Średnica czopucha
DN160
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
Rura odprowadze. spalin PPs(L 1000) Kod 96600316
96600317
96600317
96600317
96600317
96600317
96600317
Euro
58,00
100,00
100,000
100,00
100,00
100,00
100,00
67
Rura odprowadze. spalin PPs (L 2000) Kod 96600386
96600387
96600387
96600387
96600387
96600387
96600387
Euro
85,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod 96600313
96600318
96600318
96600318
96600318
96600318
96600318
Euro
35,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
69 Kolano 45° MxF PPs
Cod. 96600314
96600319
96600319
96600319
96600319
96600319
96600319
Euro
32,00
139,00
139,00
1839,00
139,00
139,00
139,00
70 Zawór klapowy PPs
Kod 96600374
96600375
96600375
96600395+
96600395+
96600395+
96600393+
96600374
96600374
96600375
96600394
Euro
180,00
186,00
186,00 14,00 + 180,00 14,00 + 180,00 14,00 + 186,00 420,00 + 51,00
71 Zawór klapowy PPs
Kod 96600374
96600375
96600375
96600393+
96600393+
96600393+
96600393+
96600394
96600394
96600394
96600394
Euro
180,00
186,00
186,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00
72 Króciec zasysu powietrza Ø 80
Kod 96600157
96600157
96600157 96600157 (*) 96600157 (*) 96600157 (*)
/
Euro
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Filtr neutralizujący kondensat
Kod 96600392
96600392
96600392
/
/
/
/
(aż do 350 kW)
Euro
136,00
136,00
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat
Kod
96600419
96600419
96600419
96600419
od 350 do 1500 kW
Euro
442,00
442,00
442,00
442,00
Zbiornik neutralizujący kondensat
Kod 96600420
96600420
96600420
96600420
96600420
96600420
96600420
z pompą od 350 do 1500 kW
Euro
790,00
790,00
790,00
790,00
790,00
790,00
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla
Kod 96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
regulatoraTHETA (kontakt z siedz.)
Euro
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
Zestaw Teleclima GSM dla
Kod 96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
regulatora THETA (kontakt z siedz.) Euro 1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
Płyn do przepłukania instalacji HR Kod 96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
(kanister 5 litrów)
Euro
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 Kod 96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
(kanister 5 litrów)
Euro
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
Panel elektryczny z możliwością regul. temp.
Kod 96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
i zarzą. kaskadą 6 moduł. aplik. spersonaliz. Euro 1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
Panel elektryczny z możliwością regul. temp.
Kod 96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
i zarzą. kaskadą 8 moduł. aplik. niestandard. Euro 1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
Moduły termiczne kondensacyjne
MC 55+MC 55 MC 55+MC 55
l
Opis zestawów ściennych 4 modułowych
*) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 50 i MC 115
20
zestaw “plecami do siebie”
2 moduły
kW
Super Genio MC
Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
Emisja NOx w klasa 5°
(EN 483 - EN656)
r.p
l
Od 16 do 460 kW
66 (c)
26 (f)
alt
u
26 (f)
- 52 (e)
25 (g)
- 16 (a)
LEGENDA
a) zobacz strona: 18, 19, 22,23, 24, 25
c) zobacz strona: 24, 25
e) zobacz strona: 22, 23
f) zobacz strona: 16, 17, 22, 23
g) zobacz strona: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
- 14 (a)
w.b
Moduły termiczne kondensacyjne
24
- 11 (a)
wersja na zamówienie
Oprogramowania do zdalnego ZARZĄDZANIA I KONTROLI
Zestaw Clima Control (0-10 V) kod 96910016
(skontaktuj się z siedzibą)
Zestaw Teleclima kod 96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Kontrola
0-10 V
ww
Zasilacz
Karta interfejsu dla
modemu
Bojler
Filtr neutralizujący kondensat.
kod 96600392
Karta
interfejsu
Zbiornik NTR6 neutralizujący kondensat
kod 96600419
Czujnik
Czujnik
Zewnętrzny
Czujnik
Strefa główna
Czujnik
Zbiornik NTR6/P1 neutralizujący kondensat
z pompą kod 96600420
Strefa mieszana
Regulator pogodowy
Czujnik
Strefa mieszana
Źródło alternatywne
Czujnik
Czujnik
wersja na zamówienie
21
Chronotermostat RS dla kontroli stref
(opcja)
Nr 40
Panel elektryczny z regulacją temperatury
zestaw “plecami do siebie”
2 moduły
MC 50+MC 50
MC 70+MC 70
MC 50+MC 90 MC 50+MC 115
MC 55+MC 55 16 ÷ 110 kW
MC 50+MC 70
MC 55+MC 90 MC 55+MC 115
8 ÷ 100 kW
18 ÷ 140 kW
8 ÷ 165 kW
16 ÷ 145 kW
MC 70+MC 90
16 ÷ 170 kW
18 ÷ 160 kW
r.p
8 ÷ 118 kW
8 ÷ 140 kW
l
Opis zestawów ściennych 2 modułowych
MC 55+MC 70
16 ÷ 125 kW
96900146
476,00 96900181
468,00 96900144
180,00
96900150
160,00 DN50
PL891026
146,00 PL891005
73,00 PL891016
53,00 PL890079
371,00 PL890088
369,00 PL890095
53,00 96900063
461,00
ww
w.b
alt
u
11 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900146
96900146 dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
476,00
476,00 12 Hydrauliczny zestaw połączeniowy - gaz
Kod
96900181
96900181 Euro
468,00
468,00
Kod
96900144
96900144 14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Euro
180,00
180,00
Kod
96900150
96900150 16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Euro
160,00 160,00 Średnica osprzętu hydraulicznego
DN40
DN50 Kod
PL891025 PL891026 18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
126,00
146,00 Euro
Kod
PL891004 PL891005 19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją
63,00 73,00
Euro
Kod
PL891015 PL891016 20 Zestaw kołnierz. spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Euro
43,00
53,00 Kod
PL890078
PL890079 21 Separator mikropęcherzy powietrza
371,00 Euro
111,00 Kod
PL890087
PL890088 22 Separator mikrozanieczyszczeń
114,00 369,00 Euro
Kod
PL890094
PL890095 23 Filtr Y na powrocie instalacji
31,00 53,00 Euro
Kod
96900045
96900063 24 Sprzęgło hydrauliczne
Euro
317,00
461,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
PL890155
PL890157 Euro 11,00 21,00
Kod
PL890155
/
26 Nypel przyłączeniowy do separatorów
Euro 11,00
Kod
96900153
96900153 30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja ISPESL
Euro
410,00 410,00 Kod
96900033
96900033 31 Zawór odcinający paliwo homologacja ISPESL
343,00 343,00 Euro
Kod
96900154
96900154 40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Euro
1.317,00 1.317,00 Kod
96900155
96900155 41 Płyta elektroniczna komunikacji bus 102,00 102,00 (wymagane dla każdego modułu)
Euro
Kod
96900183
96900183 52 Zestaw ram montażowych “plecami do siebie”
dla dwóch modułów
Euro
380,00 380,00 54 Zestaw instalacji MC 50 w baterii Kod
96900213
/
120,00
(dla pojedynczego modułu MC 50)
Euro
Kod
96900189
96900189 64 Zestaw kolektora spalin Ø 160 dla dwóch modułów
Euro
512,00 512,00 Średnica czopucha
DN160
DN160 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600316
96600316 Euro
58,00 58,00 67 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600386
96600386 85,00 85,00 Euro
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600313
96600313 35,00 35,00 Euro
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600314
96600314 32,00 32,00 Euro
70 Zawór klapowy PPs
Kod
96600374
96600374 Euro
180,00 180,00 71 Zawór klapowy PPs
Kod
96600374
96600374 Euro
180,00 180,00 Kod
96600157 (*)
96600157 72 Króciec zasysu powietrza
10,00 10,00 Euro
Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
96600392
Euro
136,00
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
96600420
96600420
Euro
790,00
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA
Kod
96910016
96910016 Euro
228,00 228,00 (skontaktuj się z siedzibą)
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
96910014 (skontaktuj się z siedzibą)
Euro
1.272,00 1.272,00 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
96900171 64,00 64,00 Euro
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
96900172 130,00
130,00
Euro
*
) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 50 i MC 115
96900146
476,00
96900182
478,00
96900195
182,00
96900150
160,00
DN50
PL891026
146,00
PL891005
73,00
PL891016
53,00
PL890079
371,00
PL890088
369,00
PL890095
53,00
96900063
461,00
PL890157
PL890157
21,00 21,00
/
/
96900153
96900153
410,00 410,00
96900033
96900033
343,00 343,00
96900154
96900154
1.317,00 1.317,00
96900155
96900155
102,00 102,00
96900183
96900183
380,00 380,00
96900213
96900213
120,00
120,00
96900189
96900189
512,00 512,00
DN160
DN160
96600316
96600316
58,00 58,00
96600386
96600386
85,00 85,00
96600313
96600313
35,00 35,00
96600314
96600314
32,00 32,00
9660037496600395+96600374
180,00 14,00 + 180,00
9660037596600393+96600394
186,00 420,00+ 51,00
96600157 (*)
96600157 (*)
10,00 10,00
96600392
96600392
136,00
136,00
96600420
96600420
790,00
790,00
96910016
96910016
228,00 228,00
96910014
96910014
1.272,00 1.272,00
96900171
96900171
64,00 64,00
96900172
96900172
130,00
130,00
Moduły termiczne kondensacyjne
22
kW
MC 90+MC 90 23
MC 90+MC 115
MC 115 +MC 115 22 ÷205 kW
96900146
476,00
96900182
468,00
96900195
180,00
96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00
PL890089
565,00 PL890096
95,00
96900064
690,00
29 ÷230 kW
96900146
476,00
96900182
468,00
96900195
180,00
96900150
160,00
DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00
PL890089
565,00
PL890096
95,00
96900064
690,00
/
/
/
/
96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00
96900155
102,00 96900183
380,00
96900189
512,00
DN160
96600316
58,00
96600386
85,00
96600313
35,00 96600314
32,00
96600395+96600375
14,00 + 186,00
96600393+96600394
420,00+ 51,00
96600157 (a)
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00
96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00
96900155
102,00
96900183
380,00
96900189
512,00
DN160
96600316
58,00
96600386
85,00
96600313
35,00
96600314
32,00
96600393+96600394
420,00+ 51,00
96600393+96600394
420,00+ 51,00
(a)
w.b
alt
u
r.p
22 ÷180 kW
11 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900146
dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
476,00 12 Hydrauliczny zestaw połączeniowy - gaz
Kod
96900181
Euro
468,00
14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Kod
96900144
Euro
180,00
16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Kod
96900150
Euro
160,00 Średnica osprzętu hydraulicznego
DN50
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Kod
PL891026
Euro
146,00 19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją
Kod
PL891005
Euro
73,00 20 Zestaw kołnierz. spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Kod
PL891016
Euro
53,00 21 Separator mikropęcherzy powietrza
Kod
PL890079
Euro
371,00 22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
PL890088
Euro
369,00 23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod
PL890095
Euro
53,00 24 Sprzęgło hydrauliczne
Kod
96900063
Euro
461,00 24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
PL890157
Euro
21,00 26 Nypel przyłączeniowy do separatorów
/
Euro
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja ISPESL
Kod
96900153
Euro
410,00 31 Zawór odcinający paliwo homologacja ISPESL
Kod
96900033
Euro
343,00 40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Kod
96900154
Euro
1.317,00 41 Płyta elektroniczna komunikacji bus Kod
96900155
(wymagane dla każdego modułu)
Euro
102,00 52 Zestaw ram montażowych “plecami do siebie”
Kod
96900183
dla dwóch modułów
Euro
380,00 64 Zestaw kolektora spalin Ø 160 dla dwóch modułów
Kod
96900189
Euro
512,00 Średnica czopucha
DN160
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600316
Euro
58,00 67 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600386
Euro
85,00 68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600313
Euro
35,00 69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600314
Euro
32,00 70 Zawór klapowy PPs
Kod
96600375
Euro
186,00 71 Zawór klapowy PPs
Kod
96600375
Euro
186,00 72 Króciec zasysu powietrza
Kod
96600157
Euro
10,00 Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
Euro
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
96600420
Euro
790,00 Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA Kod
96910016
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
228,00 Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
(skontaktuj się z siedzibą)
Euro
1.272,00 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
Euro
64,00 Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
Euro
130,00 a
) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 115
ww
Moduły termiczne kondensacyjne
Opis zestawów
ściennych 2 modułowych
l
zestaw
zestaw “plecami
“plecami do
do siebie”
siebie”
22 moduły
moduły
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00
96910014
1.272,00
96900171
64,00
96900172
130,00
zestaw “plecami do siebie”
3 moduły
MC 55+MC 55 MC 55+MC 70 MC 55+MC 90 MC 70+MC 90 MC 90+MC 90
+ MC 55
+ MC 70
+ MC 90
+ MC 90
+ MC 90
16 ÷195 kW
96900145
794,00
96900146
476,00 96900181
468,00
96900196
228,00 96900195
182,00 96900149
244,00 96900150 160,00 DN65
PL891027
176,00 PL891006
88,00 PL891017
63,00 PL890080
656,00 PL890089
565,00 PL890096
95,00
96900064
690,00 16 ÷235 kW
96900145
794,00
96900146
476,00 96900181
468,00 96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00 96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00 PL891006
88,00 PL891017
63,00 PL890080
656,00 PL890089
565,00 PL890096
95,00
96900064
690,00 /
/
/
/
96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
102,00 96900184
564,00 96900189
512,00 96900190
519,00 DN200
96600388
34,00 96600317
100,00 96600387
150,00 96600318
139,00 96600319
139,00 96600374
180,00 96600375
186,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00 96900155
102,00 96900184
564,00
96900189
512,00 96900190
519,00
DN200
96600388
34,00
96600317
100,00
96600387
150,00
96600318
139,00
96600319
139,00
96600374
180,00
96600375
186,00
96600157
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00
96900171
64,00 96900172
130,00
96900153
410,00
96900033
343,00
96900154
1.317,00
96900155
102,00
96900184
564,00
96900189
512,00
96900190
519,00
DN200
96600388
34,00
96600317
100,00
96600387
150,00
96600318
139,00
96600319
139,00
96600375
186,00
96600375
186,00
96600157
10,00
96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00
96910014
1.272,00
96900171
64,00
96900172
130,00
ww
w.b
PL890157
21,00
96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
102,00 96900184
564,00
96900189
512,00 96900190
519,00 DN200
96600388
34,00
96600317
100,00 96600387
150,00 96600318
139,00 96600319
139,00 96600374
180,00 96600374
180,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 18 ÷250 kW
96900145
794,00
96900146
476,00
96900181
468,00
96900196
228,00
96900195
182,00 96900149
244,00 96900150
160,00 DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00 PL891017
63,00
PL890080
656,00 PL890089
565,00 PL890096
95,00 96900064
690,00
22 ÷270 kW
96900145
794,00
96900146
476,00
96900181
468,00
96900196
228,00
96900195
182,00
96900149
244,00
96900150
160,00
DN65
PL891027
176,00
PL891006
88,00
PL891017
63,00
PL890080
656,00
PL890089
565,00
PL890096
95,00
96900064
690,00
96900153
410,00 96900033
343,00 96900154
1.317,00 96900155
102,00 96900184
564,00 96900189
512,00 96900190
519,00 DN200
96600388
34,00 96600317
100,00 96600387
150,00 96600318
139,00 96600319
139,00 96600374
180,00 96600374
180,00 96600157
10,00 96600392
136,00
96600420
790,00
96910016
228,00 96910014
1.272,00 96900171
64,00 96900172
130,00 Moduły termiczne kondensacyjne
16 ÷165 kW
96900145
794,00 96900146
476,00 96900181
468,00
96900196
228,00 96900195
182,00
96900149
244,00
96900150
160,00 DN50
PL891026
146,00 PL891005
73,00 PL891016
53,00 PL890079
371,00 PL890088
369,00 PL890095
53,00 96900063
461,00 alt
u
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
Kod
11 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
12 Hydrauliczny zestaw połączeniowy - gaz
Kod
Euro
Kod
13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Euro
Kod
14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Euro
15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Kod
Euro
Kod
16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Euro
Średnica osprzętu hydraulicznego
Kod
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Euro
Kod
19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją Euro
20 Zestaw kołnierz. spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Kod
Euro
21 Separator mikropęcherzy powietrza
Kod
Euro
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod
Euro
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod
Euro
Kod
24 Sprzęgło hydrauliczne
Euro
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
Kod
Euro Kod
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa homologacja ISPESL
Euro
Kod
31 Zawór odcinający paliwo homologacja ISPESL
Euro
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Kod
Euro
Kod
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus (wymagane dla każdego modułu)
Euro
53 Zestaw ram montażowych “plecami do siebie”
Kod
dla czterech modułów Euro
Kod
64 Zestaw kolektora spalin Ø 160 Euro
Kod
65 Zestaw kolektora spalin Ø 200
Euro
Średnica czopucha
66 Korek DN 110
Kod
Euro
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
Euro
67 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
Euro
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
Euro
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
Euro
70 Zawór klapowy PPs
Kod
Euro
71 Zawór klapowy PPs
Kod
Euro
Kod
72 Króciec zasysu powietrza
Euro
Filtr neutralizujący kondensat
Kod
Euro
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Kod
Euro
Kod
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (skontaktuj się z siedzibą)
Euro
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA
Kod
Euro
(skontaktuj się z siedzibą)
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
Euro
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
Euro
l
r.p
Opis zestawów ściennych 3 modułowych
24
zestaw
zestaw “plecami
“plecami do
do siebie”
siebie”
33 moduły
moduły
25
MC 55+MC 115 MC 70+MC 115
+MC 115
+MC 115
MC 90+MC 115 MC 115+MC 115
+MC 115
+MC 115
w.b
alt
u
r.p
l
16 ÷ 285 kW
18 ÷ 300 kW
22 ÷ 320 kW
29 ÷ 345 kW
10 Zestaw kolektora zasilanie-powrót instalacji Kod
96900145
96900145
96900145
96900145
dla przechwytywania z dwóch modułów
Euro
794,00 794,00 794,00
794,00
Kod
96900146
96900146
96900146
96900146
11 Zestaw kolektora zasilanie -powrót instalacji dla przechwytywania z jednego modułu
Euro
476,00 476,00 476,00 476,00
12 Hydrauliczny zestaw połączeniowy - gaz
Kod
96900182
96900182
96900182
96900182
Euro
478,00 478,00 478,00
478,00
13 Zestaw kolektora gazu dla dwóch modułów
Kod
96900196
96900196
96900196
96900196
Euro
228,00 228,00 228,00
228,00
14 Zestaw kolektora gazu dla jednego modułu
Kod
96900195
96900195
96900195
96900195
Euro
182,00 182,00 182,00
182,00
15 Zestaw kolektora skroplin dla dwóch modułów
Kod
96900149
96900149
96900149
96900149
Euro
244,00
244,00 244,00 244,00
Kod
96900150
96900150
96900150
96900150
16 Zestaw kolektora skroplin dla jednego modułu
Euro
160,00 160,00 160,00
160,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN65
DN65
DN65
DN65
Kod
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
18 Zestaw połączeniowy, kołnierzowy dla separatorów
Euro
176,00 176,00 176,00 176,00
19 Zestaw kołnierzowy do połączenia zasi.-pow. z instalacją
Kod
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
Euro
88,00 88,00 88,00 88,00
20 Zestaw kołnierz. spawa. DN65 do poł. zasi.-pow. z insta. Kod
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
Euro
63,00 63,00 63,00
63,00
21 Separator mikropęcherzy powietrza
Kod
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
Euro
656,00
656,00
656,00 656,00
Kod
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Euro
565,00
565,00 565,00 565,00
Kod
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Euro
95,00
95,00
95,00 95,00
Kod
96900064
96900064
96900064
96900064
24 Sprzęgło hydrauliczne
Euro
690,00 690,00 690,00
690,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
25 Nypel przyłączeniowy do filtra Y
/
/
/
/
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa - homologacja ISPESL Kod
96900153
96900153
96900153
96900153
Euro
410,00 410,00 410,00 410,00
Kod
96900033
96900033
96900033
96900035
31 Zawór odcinający paliwo homologacja ISPESL
Euro
343,00 343,00 343,00 540,00
Kod
96900154
96900154
96900154
96900154
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą
Euro
1.317,00 1.317,00 1.317,00
1.317,00
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus Kod
96900155
96900155
96900155
96900155
102,00 102,00 102,00
102,00
(wymagane dla każdego modułu)
Euro
53 Zestaw ram mon. “plecami do siebie”
Kod
96900184
96900184
96900184
96900184
dla czterech modułów
Euro
564,00 564,00 564,00 564,00
Kod
96900189
96900189
96900189
96900189
64 Zestaw kolektora spalin Ø 160 Euro
512,00 512,00 512,00
512,00
65 Zestaw kolektora spalin Ø 200
Kod
96900190
96900190
96900190
96900190
Euro
519,00 519,00 519,00 519,00
Średnica czopucha
DN200
DN200
DN200
DN200
66 Korek DN 110
Kod
96600388
96600388
96600388
96600388
Euro
34,00 34,00 34,00
34,00
Rura odprowadzenia spalin PPs (L 1000)
Kod
96600317
96600317
96600317
96600317
Euro
100,00 100,00 100,00
100,00
67 Rura odprowadzenia spalin PPs (L 2000)
Kod
96600387
96600387
96600387
96600387
Euro
150,00 150,00 150,00
150,00
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod
96600318
96600318
96600318
96600318
Euro
139,00 139,00 139,00
139,00
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod
96600319
96600319
96600319
96600319
Euro
139,00 139,00 139,00
139,00
70 Zawór klapowy PPs
Kod 96600395+96600374 96600395+96600374 96600395+9660037596600393+96600394
Euro
14,00 + 180,00 14,00 + 180,00 14,00 + 186,00
420,00+ 51,00
71 Zawór klapowy PPs
Kod 96600393+96600394 96600393+96600394 96600393+9660039496600393+96600394
Euro
420,00+ 51,00
420,00+ 51,00
420,00+ 51,00
420,00+ 51,00
72 Króciec zasysu powietrza
Kod
96600157 (a)
96600157 (a)
96600157 (a)
(a)
10,00 10,00 10,00
Euro
Filtr neutralizujący kondensat
Kod
96600392
96600392
96600392
96600392
Euro
136,00
136,00
136,00
136,00
Kod
96600420
96600420
96600420
96600420
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą
Euro
790,00 790,00 790,00 790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA
Kod
96910016
96910016
96910016
96910016
Euro
228,00 228,00 228,00 228,00
(skontaktuj się z siedzibą)
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA Kod
96910014
96910014
96910014
96910014
Euro
1.272,00 1.272,00 1.272,00 1.272,00
(skontaktuj się z siedzibą)
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Kod
96900171
96900171
96900171
96900171
Euro
64,00 64,00 64,00
64,00
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Kod
96900172
96900172
96900172
96900172
Euro
130,00 130,00 130,00 130,00
a
) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 115
ww
Moduły termiczne kondensacyjne
Opis zestawów ściennych 3 modułowych
kW
zestaw “plecami do siebie”
4 moduły
16 ÷ 220 kW
MC 55+MC 90 MC 90+MC 90 MC 55+MC 115 MC 70+MC 115 MC 90+MC 115 MC 115+MC 115
MC 90+MC 90 MC 90+MC 90 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115 MC 115+MC 115
16 ÷ 325 kW
22 ÷ 360 kW
16 ÷ 400 kW
18 ÷ 415 kW
22 ÷ 435 kW
29 ÷ 460 kW
ww
w.b
alt
u
r.p
10 Zestaw kolektora za.-pow. instalacji Kod 96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
96900145
dla przechwytywania z 2 modułów
Euro
794,00
794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00
12 Hydrauliczny zestaw poł. - gaz
Kod 96900181
96900181
96900181
96900182
96900182
96900182
96900182
Euro
468,00
468,00
468,00
478,00
478,00
478,00
478,00
13 Zestaw kolektora gazu dla
Kod 96900196
96900196
96900196
96900196
96900196
96900196
96900196
dwóch modułów
Euro
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
15 Zestaw kolektora skroplin dla
Kod 96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
96900149
dwóch modułów
Euro
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
244,00
Średnica osprzętu hydraulicznego
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
18 Zestaw połączeniowy,
Kod PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
PL891027
kołnierzowy dla separatorów
Euro
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
19 Zestaw kołnierzowy do Kod PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
PL891006
połączenia zasi.-pow. z instalacją
Euro
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
20 Zestaw kołnierz., spawa. Kod PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
PL891017
DN65 do poł. zasi.-pow. z insta.
Euro
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
21 Separator mikropęcherzy powietrza Kod PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
PL890080
Euro
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
656,00
22 Separator mikrozanieczyszczeń
Kod PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
PL890089
Euro
565,00
565,00
565,00
565,00
565,00
565,00
565,00
23 Filtr Y na powrocie instalacji
Kod PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
PL890096
Euro
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
24 Sprzęgło hydrauliczne
Kod 96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
96900064
Euro
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
24/1Wymiennik płytowy stal nierdzewna
(aby wybrać odpowiednią wersję, zobacz str. 94)
30 Zestaw urządzeń dla bezpieczeństwa Kod 96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
96900153
homologacja ISPESL
Euro
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
31 Zawór odcinający paliwo
Kod 96900033
96900035
96900035
96900035
96900035
96900035
96900035
homologacja ISPESL
Euro
343,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
40 Panel elektryczny zarządzania kaskadą Kod 96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
96900158
Euro 1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
41 Płyta elektroniczna komunikacji bus Kod 96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
96900155
(wymagane dla każdego modułu)
Euro
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
53 Zestaw ram mon. “plecami do siebie” Kod 96900184
96900184
96900184
96900184
96900184
96900184
96900184
dla czterech modułów
Euro
564,00
564,00
564,00
564,00
564,00
564,00
564,00
64 Zestaw kolektora spalin Ø 160 Kod 96900189
96900189 96900189
96900189
96900189
96900189
96900189
Euro
512,00
512,00
512,00
512,00
512,00
512,00
512,00
65 Zestaw kolektora spalin Ø 200
Kod 96900190
96900190
96900190
96900190
96900190
96900190
96900190
Euro
519,00
519,00
519,00
519,00
519,00
519,00
519,00
Średnica czopucha
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
Rura odprowadzenia spalin
Kod 96600317
96600317
96600317
96600317
96600317
96600317
96600317
Euro
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67 PPs (L 1000)
Rura odprowadzenia spalin
Kod 96600387
96600387
96600387
96600387
96600387
96600387
96600387
PPs (L 2000)
Euro
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
68 Kolano 87° MxF PPs
Kod 96600318
96600318
96600318
96600318
96600318
96600318
96600318
Euro
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
69 Kolano 45° MxF PPs
Kod 96600319
96600319
96600319
96600319
96600319
96600319
96600319
Euro
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
139,00
70 Zawór klapowy PPs
Kod 96600374
96600375
96600375
96600395+
96600395+
96600395+
96600393+
96600374
96600374
96600375
96600394
Euro
180,00
186,00
186,00 14,00 + 180,00 14,00 + 180,00 14,00 + 186,00 420,00 + 51,00
71 Zawór klapowy PPs
Kod 96600374
96600375
96600375
96600393+
96600393+
96600393+
96600393+
96600394
96600394
96600394
96600394
Euro
180,00
186,00
186,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00 420,00 + 51,00
72 Króciec zasysu powietrza
Kod 96600157
96600157
96600157 96600157 (*) 96600157 (*) 96600157 (*)
/
Euro
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Filtr neutralizujący kondensat
Kod 96600392
96600392
96600392
/
/
/
/
(aż do 350 kW)
Euro
136,00
136,00
136,00
Zbiornik neutralizujący kondensat
Kod 96600419
96600419
96600419
96600419
96600419
96600419
96600419
Od 350 do 1500 kW
Euro
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
442,00
Zbiornik neutralizujący kondensat Kod
96600420
96600420
96600420
96600420
z pompą od 350 do 1500 kW
Euro
790,00
790,00
790,00
790,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla Kod 96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
96910016
regulatora THETA (kontakt siedziba) Euro
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora Kod 96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
96910014
THETA (kontakt siedziba)
Euro 1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
Płyn do przepłukania instalacji HR
Kod 96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
96900171
(kanister 5 litrów)
Euro
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32
Kod 96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
96900172
(kanister 5 litrów)
Euro
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
Panel elektryczny z regulacją temp.
zarządzający kaskadą 6 modułów
Kod 96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
96900186
używać do zasto. niestandardowych
Euro 1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
1.457,00
Panel elektryczny z regulacją temp.
Kod 96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
96900211
zarządzający kaskadą 8 modułów
Euro 1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
a
) Akcesoria dostarczane standardowo dla serii Super Genio MC 115
Moduły termiczne kondensacyjne
MC 55+MC 55 MC 55+MC 55
l
Opis zestawów ściennych 4 modułowych
26
l
r.p
ww
w.b
alt
u
Przewody kominowe
l
r.p
alt
u
ww
w.b
Zestawy fabryczne
Elementy indywidualne ze stali nierdzewnej 29
31
Smile solar Colibrì Young Smile Solar SE Colibri Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Smile Solar RK SK
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Zestaw doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
•
•
PL891601 Zestaw rur oddzielnych poziomych ø 60 57,00
PL891801 Zestaw rur oddzielnych poziomych ø 80 72,00
Wykonanie: stal nierdzewna
Smile Solar
Click
Genio TC
157,00
205,00
18060154 Końcówka pionowa ø 60/100 18080154 Końcówka pionowa ø 80/125 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykonanie: stal nierdzewna
Kod
Opis
PLN
Końcówka pozioma 750 mm
18060149
(2 rozety w komplecie) ø 60/100 w.b
Końcówka pozioma 750 mm
18080149
(2 rozety w komplecie) ø 80/125 Wykonanie: stal nierdzewna
Smile Solar
Click
Genio TC
18080991 Zestaw adapter wlotu / wylotu
oddzielnych ø 80 z króćcem pomiar.
Wykonanie: stal nierdzewna
•
•
•
•
247,00
•
•
•
•
ww
Smile Solar Colibrì Young Smile Solar SE
Colibì Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Smile Solar SK RK
119,00
Kod
Opis
PLN
Zestaw adapter wlotu/wylotu 18080990 oddzielnych Ø80 z redukcją Ø60
Colibrì Young Smile Solar SE Colibì Young
CA CAB
Acquaspeed SE CA K CAB K
Colibrì Speed SE Smile solar SK RK
216,00
Kod
Opis
PLN
29
•
•
Colibri Young Smile solar SE Colibì Young
CA CAB
Acquaspeed SE CA K CAB K
Colibrì Speed SE Smile solar SK RK
alt
u
Systemy kominowe
Kod
Opis
PLN
•
•
119,00
•
•
Smile Solar Colibrì Young Smile Solar SE
Colibì Young
Click
CA CAB Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE Smile Solar SK RK
•
Wykonanie: stal nierdzewna
Kod
Opis
PLN
Zestaw adapter wlotu / wylotu
18080995
oddzielnych Ø 80 Wykonanie: stal nierdzewna
119,00
Smile Solar Colibrì Young Smile Solar SE
Colibì Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Smile Solar SK RK
•
alt
u
Adapter współosiowy ø 60/100
•
•
119,00
18060940
kołnierzowy z króćcem pomiar.
Kolano adapterowe współosiowe
•
•
18060941 ø 60/100 kołnierzowe króćcem pomiar. 239,00
Trójnik adapterowy współosiowy
•
•
18060942 ø 60/100 kołnierzowe króćcem pomiar. 239,00
Adapter współosiowy ø 80/125
119,00
•
•
18080940
kołnierzowy z króćcem pomiar.
Kolano adapterowe współosiowe
239,00
•
•
18080941
ø 80/125 kołnierzowy z króćcem pomiar.
Trójnik adapterowy współosiowy
239,00
•
•
18080942 ø 80/125 kołnierzowy z króćcem pomiar.
Wykonanie: stal nierdzewna
Kod
Opis
PLN
w.b
Adapter współosiowy pionowy
18060920dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy 119,00
z króćcem pomiar.
Kolano adapterowe współosiowe
18060921dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy 239,00
z króćcem pomiar.
Trójnik adapretowy współosiowy
18060922dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy 239,00
z króćcem pomiar.
Adapter współosiowe pionowe
18080920dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy 119,00
z króćcem pomiar.
Kolano adapterowe współosiowe
18080921dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy 239,00
z króćcem pomiar.
Trójnik adapterowy współosiowy
18080922dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy 239,00
z króćcem pomiar.
Wykonanie: stal nierdzewna
ww
Kod
Opis
PLN
Adapter współosiowy pionowy
18060980
119,00
dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy Kolano adapterowe współosiowe
18060981
239,00
dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy
Trójnik adapterowy współosiowy
18060982
239,00
dla kondensacji Ø 60/100 Ż. kołnierzowy
Adapter współosiowy pionowy
18080980
119,00
dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy
Kolano adapterowe współosiowe
18080981
239,00
dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy Trójnik adapterowy współosiowy
18080982
239,00
dla kondensacji Ø 80/125 Ż. kołnierzowy Smile Solar Colibri Young Smile Solar SE
Colibri Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Simle Solar SK RK
•
Systemy kominowe
Smile Solar Colibrì Young Smile Solar SE
Colibri Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Smile Solar SK RK
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Zestaw adapterów układu powietrza i odprowadzenia spalin
•
•
•
•
•
Smile Solar Colibri Young Smile Solar SE
Colibri Young
Click
CA CAB
Acquaspeed SE
CA K CAB K
Genio TC Colibrì Speed SE
Simle Solar SK RK
•
•
•
•
•
•
Wykonanie: stal nierdzewna
30
61
ED
47060405 El. prosty ø 60 M.Ż. L = 1000 47080405 El. prosty ø 80 M.Ż. L = 1000 47100405 El. prosty ø 100 M.Ż. L = 1000 47110405 El. prosty ø 110 M.Ż. L = 1000 47130405 El. prosty ø 130 M.Ż. L = 1000 57,00
72,00
•
•
89,00
93,00
108,00
47060404 El. prosty ø 60 M.Ż. L = 500 47080404 El. prosty ø 80 M.Ż. L = 500 47100404 El. prosty ø 100 M.Ż. L = 500 47110404 El. prosty ø 110 M.Ż. L = 500 47130404 El. prosty ø 130 M.Ż. L = 500 ED
47080403 El. prosty ø 80 M.Ż. L = 250 47100403 El. prosty ø 100 M.Ż. L = 250 47110403 El. prosty ø 110 M.Ż. L = 250 47130403 El. prosty ø 130 M.Ż. L = 250 51,00
51,00
58,00
w.b
EC
47080401 Kolano 15° ø 80 M.Ż. 47100401 Kolano 15° ø 100 M.Ż. 47110401 Kolano 15° ø 110 M.Ż. 47130401 Kolano 15° ø 130 M.Ż. EC
47080411 Kolano 30° ø 80 M.Ż. 47100411 Kolano 30° ø 100 M.Ż. 47110411 Kolano 30° ø 110 M.Ż. ww
47130411 Kolano 30° ø 130 M.Ż. EC
EC
31
47060421 Kolano 45° ø 60 M.Ż. 47080421 Kolano 45° ø 80 M.Ż. 47100421 Kolano 45° ø 100 M.Ż. 47110421 Kolano 45° ø 110 M.Ż. 47130421 Kolano 45° ø 130 M.Ż. 47080430 Kolano 87° ø 80 M.Ż. 47100430 Kolano 87° ø 100 M.Ż. 47110430 Kolano 87° ø 110 M.Ż. 47130430 Kolano 87° ø 130 M.Ż. •
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
44,00
44,00
48,00
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
44,00
44,00
48,00
49,00
55,00
•
•
•
•
35,00
38,00
•
•
35,00
38,00
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
42,00
42,00
46,00
Kod
Opis
PLN
47060430 Kolano 87° ø 60 M.Ż. •
•
33,00
38,00
•
•
Kod
Opis
PLN
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
33,00
30,00
33,00
Kod
Opis
PLN
47060411 Kolano 30° ø 60 M.Ż. •
24,00
27,00
•
•
Kod
Opis
PLN
47060401 Kolano 15° ø 60 M.Ż. •
•
35,00
42,00
•
•
Kod
Opis
PLN
47060403 El. prosty ø 60 M.Ż. L = 250 •
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
alt
u
Systemy kominowe
Kod
Opis
PLN
ED
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
ø 60 i ø 80 mm ze stali nierdzewnej
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
63,00
66,00
75,00
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
ø 60 i ø 80 mm ze stali nierdzewnej
47060439 Kolano z podporą 87° ø 60 M.Ż. 47080439 Kolano z podporą 87° ø 80 M.Ż. 70,00
75,00
•
•
90,00
93,00
47130439 Kolano z podporą 87° ø 130 M.Ż. 107,00
•
•
47100439 Kolano z podporą 87° ø 100 M.Ż. •
47110439 Kolano z podporą 87° ø 110 M.Ż. El. prosty regulowany 300-450 mm ø 80 M.Ż.
47100408
El. prosty regulowany 300-450 mm ø 100 M.Ż.
47110408
El. prosty regulowany 300-450 mm ø 110 M.Ż.
47130408
El. prosty regulowany 300-450 mm ø 130 M.Ż.
ER
62,00
57,00
63,00
69,00
47080450 Trójnik 90° ø 80
75,00
47100450 Trójnik 90° ø 100
64,00
w.b
47060450 Trójnik 90° ø 60
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
47110450 Trójnik 90° ø 110
67,00
47130450 Trójnik 90° ø 130
76,00
Kod
Opis
PLN
47060490 Odskraplacz ø 60 CE
52,00
Kod
Opis
PLN
T
•
alt
u
47080408
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
47080490 Odskraplacz ø 80 47100490 Odskraplacz ø 100 47110490 Odskraplacz ø 110 47130490 Odskraplacz ø 130 83,00
86,00
ww
47060495 Zaślepka z siatką ø 60 47080495 Zaślepka z siatką ø 80 47100495 Zaślepka z siatką ø 100 47110495 Zaślepka z siatką ø 110 47130495 Zaślepka z siatką ø 130 50,00
52,00
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
84,00
87,00
90,00
Kod
Opis
PLN
•
Systemy kominowe
Kod
Opis
PLN
•
•
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
50,00
53,00
57,00
•
•
•
•
•
32
65
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47060470
15° - 30° (z koł.) Ø 60
445,00
SIT
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
ø 60 i ø 80 mm ze stali nierdzewnej
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47110470
15° - 30° (z koł.) Ø 110
475,00
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47130470
15° - 30° (z koł.) Ø 130
491,00
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47080470
15° - 30° (z koł.) Ø 80
455,00
Kod
Opis
PLN
47060473 Przejście dachowe do pokryć profilowanych 30° - 45° (z koł.) Ø 60
340,00
SIT
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
alt
u
Systemy kominowe
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47100470
15° - 30° (z koł.) Ø 100
465,00
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47110473
30° - 45° (z koł.) Ø 110
375,00
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47130473
30° - 45° (z koł.) Ø 130
408,00
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47080473
30° - 45° (z koł.) Ø 80
340,00
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47100473
30° - 45° (z koł.) Ø 100
363,00
Kod
Opis
PLN
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47060468
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 60 168,00
w.b
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47080468
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 80 175,00
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47100468
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 100 183,00
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47110468
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 110 193,00
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47130468
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 130 208,00
Kod
Opis
PLN
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47060471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 60 180,00
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47080471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 80 189,00
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
ww
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47100471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 100 198,00
33
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47110471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 110 208,00
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47130471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 130 225,00
Kod
Opis
PLN
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
47060469
Przejście dachowe płaskie Ø 60
102,00
0° - 5° (z kołnierzem)
47080469
Przejście dachowe płaskie Ø 80
103,00
0° - 5° (z kołnierzem)
47100469
Przejście dachowe płaskie Ø 100
108,00
0° - 5° (z kołnierzem)
47110469
Przejście dachowe płaskie Ø 110
115,00
0° - 5° (z kołnierzem)
•
47130469
Przejście dachowe płaskie Ø 130
123,00
0° - 5° (z kołnierzem)
•
•
•
•
•
•
47080478 Daszek ø 80 47100478 Daszek ø 100 47110478 Daszek ø 110 47130478 Daszek ø 130 44,00
51,00
52,00
53,00
61,00
Kod
Opis
PLN
47060479 Daszek przeciw wiatrowy ø 60 47080479 Daszek przeciw wiatrowy ø 80 59,00
57,00
•
47110479 Daszek przeciw wiatrowy ø 110 47130479 Daszek przeciw wiatrowy ø 130 47060493
Kołnierz przejścia dach. ø 60
53,00
47080493
Kołnierz przejścia dach. ø 80
54,00
47100493
Kołnierz przejścia dach. ø 100
56,00
47110493
Kołnierz przejścia dach. ø 110
60,00
47130493
Kołnierz przejścia dach. ø 130
67,00
Kod
Opis
PLN
Obejma ścienna ø 60 89,00
Obejma ścienna ø 80 109,00
w.b
47060475
47080475
47100475
Obejma ścienna ø 100 96,00
47110475
Obejma ścienna ø 110 99,00
47130475
Obejma ścienna ø 130 106,00
Kod
Opis
PLN
47060494 Obejma łącząca ø 60 25,00
47080494 Obejma łącząca ø 80 25,00
47100494 Obejma łącząca ø 100 26,00
47110494 Obejma łącząca ø 110 27,00
47130494 Obejma łącząca ø 130 27,00
Kod
Opis
PLN
Obejma stabilizująca ø 60 30,00
47080464
Obejma stabilizująca ø 80 31,00
47100464
Obejma stabilizująca ø 100 32,00
47110464
Obejma stabilizująca ø 110 33,00
47130464
Obejma stabilizująca ø 130 34,00
ww
47060464
Kod
Opis
PLN
47060497
Uszczelka ø 60 z silikonu
6,00
47080497
Uszczelka ø 80 z silikonu
7,00
47100497
Uszczelka ø 100 z silikonu
9,00
•
•
•
•
59,00
60,00
67,00
Kod
Opis
PLN
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
alt
u
47100479 Daszek przeciw wiatrowy ø 100 •
•
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
•
•
•
Systemy kominowe
47060478 Daszek ø 60 Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
ø 60 i ø 80 mm ze stali nierdzewnej
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
•
•
•
•
•
Genio TC Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Smile Solar
Colibrì Young
Smile Solar
SE
Colibrì Speed SE i E
SK-RK-Click
•
•
47110497
Uszczelka ø 110 z silikonu
10,00
47130497
Uszczelka ø 130 z silikonu
11,00
•
•
•
•
•
34
18060105 El. prosty ø 60/100 L = 1000 18080105 El. prosty ø 80/125 L = 1000 187,00
214,00
Kod
Opis
PLN
18060104 El. prosty ø 60/100 L = 500 18080104 El. prosty ø 80/125 L = 500 131,00
142,00
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
•
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
18060103 El. prosty ø 60/100 L = 250 18080103 El. prosty ø 80/125 L = 250 103,00
107,00
Kod
Opis
PLN
18080129 El. regul. ø 80/125 L = 390-640 205,00
Kod
Opis
PLN
w.b
18080121 Kolano 45° ø 80/125 135,00
141,00
Kod
Opis
PLN
18060430 Kolano 87° ø 60/100 18080430 Kolano 87° ø 80/125 159,00
167,00
Kod
Opis
PLN
18060143 Kolano 87° z podporą ø 60/100 ww
18080143 Kolano 87° z podporą ø 80/125 160,00
172,00
Kod
Opis
PLN
47100475
Obejma ścienna ø 60/100 96,00
18080475
Obejma ścienna ø 80/125
105,00
Kod
Opis
PLN
18060519
Uniwersalna obejma ø 60/100 40,00
18080519
Uniwersalna obejma ø 80/125
42,00
Kod
Opis
PLN
47100520 Kołnierz maskujący ø 100 46,00
47125520 Kołnierz maskujący ø 125
49,00
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
alt
u
Systemy kominowe
Kod
Opis
PLN
18060121 Kolano 45° ø 60/100 35
Genio TC
Smile Solar
SE
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy współosiowy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia
spalin ø 60/100 i 80/125 mm
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
18060465
Przejście dachowe płaskie Ø 60 0° - 5°
do rur JEDNOPŁASZCZ. (z kołn.) 183,00
•
•
•
•
18080465
Przejście dachowe płaskie Ø 80 0° - 5°
do rur JEDNOPŁASZCZ. (z kołn.) 183,00
•
•
•
•
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
18100469
Przejście dachowe płaskie Ø 100 0° - 5°
do rur DWUPŁASZCZ. (z kołn.)
201,00
•
•
•
•
18125469
Przejście dachowe płaskie Ø 125 0° - 5°
do rur DWUPŁASZCZ. (z kołn.)
220,00
•
•
•
•
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
alt
u
Kod
Opis
PLN
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47100468
183,00
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 100 •
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47125468
199,00
5° - 15° (z kołnierzem) Ø 125 •
•
•
•
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47100471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 100 198,00
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47125471
15° - 30° (z kołnierzem) Ø 125 220,00
•
•
•
•
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47125472
30° - 45° (z kołnierzem) Ø 125 257,00
•
•
•
•
w.b
Przejście dachowe do pokryć płaskich
47100472
30° - 45° (z kołnierzem) Ø 100 230,00
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47100470
15° - 30° (z kołn. i fartuch.) Ø 100 465,00
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47125470
15° - 30° (z kołn. i fartuch.) Ø 125 485,00
•
•
•
•
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47100473
30° - 45° (z kołn. i fartuch.) Ø 100 497,00
•
•
•
•
Przejście dachowe do pokryć profilowanych 47125473
30° - 45° (z kołn. i fartuch.) Ø 125 528,00
•
•
•
•
ww
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
Kołnierz przejścia dachowego do systemu
18060493
do rur DWUPŁASZCZ Ø 100
55,00
•
•
•
•
Kołnierz przejścia dachowego do systemu
18080493
do rur DWUPŁASZCZ Ø 125
57,00
•
•
•
•
Kod
Opis
PLN
Genio TC
Smile Solar
SE
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
Kołnierz przejścia dachowego do systemu
18100494
do rur JEDNOPŁASZCZ. Ø 60
60,00
•
•
•
•
18125494 Kołnierz przejścia dachowego do systemu
do rur JEDNOPŁASZCZ Ø 80
70,00
•
•
•
•
Kod
Opis
PLN
17100318
Rozeta wykoń. silikon. biała ø 100 34,00
17080518
Rozeta wykoń. silikon. biała ø 125 40,00
Genio TC
Smile Solar
SE
Systemy kominowe
Genio TC
Smile Solar
SE
r.p
Kod
Opis
PLN
l
Elementy współosiowy doprowadzenia powietrza i odprowadzenia
spalin ø 60/100 i 80/125 mm
Colibrì smart CR Acquaspeed Colibì Young K
Colibrì Young
Smile Solar
Colibrì Speed SE SK-RK-Click
•
•
•
•
•
•
•
•
36
l
r.p
ww
w.b
alt
u
Moduły termiczne
o dużej mocy
l
r.p
alt
u
ww
w.b
Genio tecnic Multiblok
MCS...
MCS... HIDRO
39
41
43
SERIA
kW
Genio tecnic
Multiblok
Od 16,0 do 715,2 kW
l
Zgodnie z: Dyrektywą 92/42 CEE
(wg EN 483 - EN 656)
Emisja NOx klasa 5°
r.p
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
• Moduł termiczny składa się z ramy samonośnej
chronionej za pomocą obróbki galwanicznej i
dodatkowego malowania; dla wersji używanych
na zewnątrz obudowa ze stali nierdzewnej.
1
20
Dodatkowo obudowa izolowana jest wewnątrz
płytami z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm
19
powleczonymi warstwą folii aluminiowej.
Moduły termiczne składają się z :
18
-jednego lub kilku urządzeń grzewczych
(wymienniki typu kondensacyjnego) z palnikami
PREMIX;
2
17
-c y f r o w e g o r e g u l a t o r a k a s k a d o w e g o ,
3
klimatycznego z możliwością sterowania 8
4
urządzeniami, przystosowanego do działania z
temperaturą modulowaną i zdalnego sterowania
5
16
do odległości 50 m;
-przystosowane do produkcji ciepłej wody
15
6
użytkowej z priorytetem;
14
7
-kolektorów zasilania i powrotu zamontowanych z
kołnierzem stalowym i izolowanych;
13
-kolektorów gazu ze stali;
8
-kolektorów z polipropylenu do odprowadzania
kondensatu z każdego pojedynczego wymiennika
ciepła.
• Każde urządzenie grzewcze zbudowane jest z:
12
11 10 9
-głównego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej;
Legenda
-palników nadmuchowych premix o bardzo niskiej
1 Kolektor odprowadzący spaliny.
emisji NOx i CO;
2 Komora spalania, moduł ze stali inox.
-podwójnego, gazowego elektrozaworu
3 Presostat kontroli przepływu wody
bezpieczeństwa ze stałym stosunkiem gazu i
4 Układ mieszający (PREMIX) palnika.
powietrza (pneumatyczny);
5 Syfon kondensatu.
-elektrowentylatora
odprowadzania spalin z
4)
6 Termometr z homologacją .
elektroniczną kontrolą prędkości;
7 Termostat regulacyjny i blokowy z resetowaniem ręcznym 4).
-pompy cyrkulacyjnej o wysokim podnoszeniu;
8 Zawór odcinający paliwo, homologacja 4).
-komory odgazowującej z automatycznym
9 Zawór odcinający gaz.
zaworem odpowietrzającym;
10 Presostat blokady z resetowaniem ręcznym 4).
-presostatu różnicowego bezpieczeństwa
11 Presostat kontroli ciśnienia min. instalacji.
przepływu wody zamontowanego na każdym
12 Kolektor zasilania gazu.
13 Kolektor powrotu instalacji C.O.
pojedynczym urządzeniu;
14 Kolektor zasilania instalacji C.O.
-presostatu kontroli minimalnego ciśnienia wody;
15 Manometr, homologacja 4).
-naczynia wzbiorczego 18 litrowego z membraną
16 Zawór bezpieczeńtwa 3,5 bar 4). Na zamówienie 5,4 bar.
zamontowanego na każdym pojedynczym
17 Tablica sterownicza głównego kaskadowego elementu,
urządzeniu.
przygotowana do kontroli produkcji C.W.U.
• Modulacja całkowita zarówno dla ogrzewania jak i
18 Tablica sterownicza elementu wewnętrznego.
ciepłej wody użytkowej.
19 Izolacja wewnętrzna o grubości 20 mm.
• Wysoka sprawność cieplna (Dyr. 92/42 CEE).
20 Obudowa kotła ze stali inox.
• 5 Klasa emisji NOx (według EN 483 - EN656).
• Stopień ochrony elektrycznej IPX4D.
• Zewnętrzna tablica sterownicza o stopniu
ochrony IP55 i z możliwością podłączenia zasilania
elektrycznego.
• Tablica sterownicza indywidualna dla każdego
urządzenia grzewczego z płytą elektroniczną z
mikroprocesorem kontroli i zapłonu;
-czujnik NTC do odczytywania temperatury
zasilania i powrotu;
-ustawianie żądanej temperatury ogrzewania;
-zapłon elektroniczny;
-programowanie i zmiana mocy grzewczej w
miarę potrzeb;
-funkcje przeciw zamarzaniu i przeciw blokadzie z
post-cyrkulacją programowalną;
-diagnostyka kompletna z sygnalizacją blokady.
• Podłączenie odprowadzania spalin pojedyncze dla
wersji EST/SS.
• Podłączenie odprowadzenia spalin na kolektorze w
poziomie z PPs o średnicy 250 mm dla wersji EST.
• Urządzenia zabezpieczające, ochronne i kontrolujące
z homologacją (I.S.P.E.S.L.) 4) zamontowane
wewnątrz modułu składającego się z:
-zaworu bezpieczeństwa 3,5 bar, na zamówienie
5,4 bar;
-podwójnego termostatu regulacji i blokady (STB);
-presostatu maksymalnego;
-manometru z kurkiem manometrycznym;
-termometru z pochwą kontrolną;
-zaworu odcinającego paliwo.
• Możliwość podłączenia w kaskadzie (w serii) do 4
modułów, których wspólna moc równa się 715,2
kW i maks. do 20 modułów tworzących 5 grup z 4
modułami uzyskując całkowitą moc grzewczą 3576
kW.
• Zestaw sprzęgła hydraulicznego (patrz osprzęt).
• Maks. ilość sterowanych stref – 10 (na życzenie).
• Drzwi urządzenia z metalu nierdzewnego na
zawiasach z tłokami umożliwiającymi otwarcie,
tworząc zadaszenie nad głową serwisanta.
• Moduł dostarczony w 2 oddzielnych częściach (na
zamówienie).
• Redukcja z PPs o średnicy 125, 160, 200 dla kanału
odprowadzającego spaliny (na zam.)
• System sterowania zdalnego (na zamówienie).
Moc
termiczna
kW
w.b
alt
u
0085
Model
16,0 ÷ 109,0 Genio tecnic Multiblok 100 est 16,0 ÷ 109,0 Genio tecnic Multiblok 100 est/ss
22,6 ÷ 89,4 Genio tecnic Multiblok 90 est
22,6 ÷ 89,4 Genio tecnic Multiblok 90 est/ss
16,0 ÷ 143,9 Genio tecnic Multiblok 145 est
16,0 ÷ 143,9 Genio tecnic Multiblok 145 est/ss
22,6 ÷ 178,8 Genio tecnic Multiblok 180 est
22,6 ÷ 178,8 Genio tecnic Multiblok 180 est/ss
Kod
7246010
7247010
72800020
72800030
72800120
72800130
72800220
72800230
ww
Moduły termiczne kondensacyjne zmontowane w kaskadzie
(1)
Cena
PLN
Moc
Ø
Ilość Objętość Obj. nacz. Ciś max
modułów kotła wzbio. C.O. obieg.C.O. elektryczna Spalin
100% ) 30% )
bar
l
l
W
mm
Spraw na moc no. 3)
1
51 732,00 105,2
49 307,00 105,2
46 181,00 106,4
43 999,00 106,4
58 453,00 106,9
55 770,00 106,9
62 458,00 106,4
59 674,00 106,4
2
107,9
107,9
108
108
107,6
107,6
107,6
107,6
2
2
1
1
2
2
2
2
23,0
23,0
25,8
25,8
32,2
32,2
35,8
35,8
18 x 2
18 x 2
18x1
18x1
18x2
18x2
18x2
18x2
4
4
4
4
4
4
4
4
520
250
520
–
390
250
390­–
650
250
650
–
780
250
780
–
A
mm
B
mm
C
mm
900
900
900
900
900
900
900
900
1900
1900
1950
1950
1950
1950
1950
1950
600
600
675
675
675
675
675
675
Ciężar Ciężar
pusty pełny Ilość
palet
kg
kg
260
260
310
310
350
350
360
360
290
290
350
350
390
390
400
400
1
1
1
1
1
1
1
1
Dostawa standardowa (gaz ziemny / L.P.G.)
Moduł termiczny Genio tecnic Multiblok jest dostarczony do
działania na gaz ziemny; do przestrojenia urządzeń do pracy na
gaz L.P.G. należy zamontować dostarczone dysze.
Uwagi
39
(1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
(2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
(3)Zgłaszane dla każdego modułu.
(4) Homologacja (I.S.P.E.S.L.)= Włoski Urząd Dozoru Technicznego. Elementy
opcjonalne proponowane i oznakowane (I.S.P.E.S.L.) nie obowiązuje w Polsce,
lecz na pewno zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń.
Opcje dodatkowe
Opis
Wzrost kosztów dla:
- zarządzania jedną lub więcej strefami z mieszaczami (skonsultuj z naszym działem
technicznym);
-Moduł dostarczamy w dwóch odrębnych częściach (skonsultuj z naszym działem
technicznym).
-Dla wersji ze zdalnym sterowaniem przez Internet i wersji ze zdalnym sterowaniem
sygnałem 0-10 volt (skonsultuj z naszym działem technicznym).
OSPRZĘT
Sprzegło hydrauliczne.
Patrz na osprzęt odpowiednio do modelu
l
Filtr z siatką INOX
Zdalny sterownik z czuj. pokoj. RS do 1-ej
strefy bezpośredniej lub z mieszaczem
współpracuje tylko z regulatorem
pogodowym THETA kod 96910010
Płyn do zabezpieczenia instalacji
kod 96900172
Płyn do przepłukania instalacji
kod 96900171
Filtr neutralizujący kondensat
kod 96600392
Zbiornik neutralizujący kondensat
NTR6 kod 96600419
ww
w.b
Zbiornik neutralizujący kondensat
NTR6/P1 kod 96600420
z pompą dla przymusowego odprowadz.
0002723830 -Tkn
B
B
SF
SF
200
Wkład granulatu dla zbiornika
neutralizującego NTR6 i NTR6/P1.
Patrz cennik cięści zamienych
MI
RI
GAS
SC
C
208
A
EST
= do zewnętrznych zastosowań z obudową
izolowaną ze stali nierdzewnej.
EST/SS = do zewnętrznych zastosowań z obudową
izolowaną ze stali nierdzewnej
i indywidualnym odprowadzeniem spalin.
Moduły termiczne kondensacyjne zmontowane w kaskadzie
Euro
11,00
12,00
21,00
362,00
136,00
340,00
340,00
40,00
40,00
32,00
32,00
39,00
461,00
690,00
1 022,00
31,00
95,00
121,00
23,00
432,00
463,00
36,00
55,00
53,00
169,00
141,00
172,00
1 550,00
98,00
114,00
369,00
565,00
854,00
95,00
111,00
371,00
656,00
941,00
50,00
961,00
876,00
348,00
493,00
503,00
569,00
581,00
66,00
64,00
130,00
47,00
231,00
231,00
185,00
1 272,00
228,00
442,00
790,00
alt
u
Kod
Opis
PL890155 Nypel 1”1/4 PL890156 Nypel 1”1/2 PL890157 Nypel 2” 96600339 Pompa zbiornika neutralizującego kondensat (NA WYCZERPANIU)
96600392 Filtr neutralizujący kondensat (do 350 kW)
96900044 Sprzęgło hydrauliczne DN 32 - MULTIBLOK 50
96900045 Sprzęgło hydrauliczne DN 40 - MULTIBLOK 90 - 100
96900053 Zestaw kołnierzowy gwintowany 1”1/4 (DN 32)- MULTIBLOK 50
96900054 Zestaw kołnierzowy gwintowany 1”1/2 (DN 40)- MULTIBLOK 90 - 100
96900055 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 32 - MULTIBLOK 50
96900056 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 40 - MULTIBLOK 90-100
96900057 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 65 - MULTIBLOK 235-270-325
96900063 Sprzęgło hydrauliczne DN 50 - MULTIBLOK 145-180
96900064 Sprzęgło hydrauliczne DN 65 - MULTIBLOK 235-270-325
96900065 Sprzęgło hydrauliczne DN 80 - MULTIBLOK 360-415-450
PL890094 Filtr Y DN 40 mosiężny z siatką INOX - MULTIBLOK 90-100
PL890096 Filtr Y DN 65 żeliwny z siatką INOX - MULTIBLOK 235-270-325
PL890097 Filtr Y DN 80 żeliwny z siatką INOX - MULTIBLOK 360-415-450
PL890093 Filtr Y DN 32 mosiężny z siatką INOX - MULTIBLOK 50
96900092 Zestaw połączeniowy sprzęgła hydraulicznego DN 32 - MULTIBLOK 50
96900093 Zestaw połączeniowy sprzęgła hydraulicznego DN 40 - MULTIBLOK 100
96900094 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 50 - MULTIBLOK 145-180
96900095 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 80 - MULTIBLOK 360-415-450
PL890095 Filtr Y DN 50 mosiężny z siatką INOX - MULTIBLOK 145-180
PL890098 Filtr Y DN 100 żel. z siatką INOX - MULTIBLOK od 505 do 720
96900104 Zest. kołn. zwężony z mufą do poł. z instal. DN80- 1”1/4 - MULTIBLOK 50
96900105 Zest. kołn. zwężony z mufą do poł. z instal. DN80- 1”1/2 - MULTIBLOK 100
96900122 Sprzęgło hydrauliczne DN 100 - MULTIBLOK od 505 do 720
PL890086 Separator mikrozanieczyszczeń DN 32 - MULTIBLOK 50
PL890087 Separator mikrozanieczyszczeń DN 40 - MULTIBLOK 90-100
PL890088 Separator mikrozanieczyszczeń DN 50 - MULTIBLOK 145-180
PL890089 Separator mikrozanieczyszczeń DN 65 - MULTIBLOK 235-270-325
PL890110 Separator mikrozanieczyszczeń DN 80 - MULTIBLOK 360-415-450
PL890077 Separator mikropęcherzy powietrza DN 32 - MULTIBLOK 50
PL890078 Separator mikropęcherzy powietrza DN 40 - MULTIBLOK 90 -100
PL890079 Separator mikropęcherzy powietrza DN 50 - MULTIBLOK 145-180
PL890080 Separator mikropęcherzy powietrza DN 65 - MULTIBLOK 235-270-325
PL890106 Separator mikropęcherzy powietrza DN 80 - MULTIBLOK 360-415-450
96900162 Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 100 - MULTIBLOK 540-630-720
PL890107 Separator mikropęcherzy powietrza DN 100 - MULTIBLOK od 505 do720
PL890111 Separator mikrozanieczyszczeń DN 100 - MULTIBLOK od 505 do 720
96900165 Zestaw połączeniowy sprzęgło hydrauliczne DN 40 - MULTIBLOK 90
96900166 Zestaw połączeniowy sprzęgło hydrauliczne DN 50 - MULTIBLOK 145-180
96900167 Zestaw połącz. sprzęgło hydrauliczne DN 65 - MULTIBLOK 235-270-325
96900168 Zestaw połącz. sprzęgło hydrauliczne DN 80 - MULTIBLOK 360-415-450
96900169 Zestaw połącz. sprzęgło hydrauliczne DN 100 MULTIBLOK od 505 do 720 96900170 Zestaw tłumikowy MULTIBLOK 50 i 100
96900171 Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
96900172 Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
96900174 Zestaw kołnierzowy gwintowany 2” (DN 50) - MULTIBLOK 145-180
96900175 Zest. kołn. zwężony z mufą do poł. z instal. DN100- 1”1/2 - MULTIBLOK 90
96900176 Zest. kołn. zwężo. z mufą do poł. z instal. DN100- 2” - MULTIBLOK 145-180
96910010 Zdalny sterownik z czuj. pokoj. RS do 1-ej strefy (uzup. reg. pogodową) 96910014 Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA (skonsultuj dz. techniczny)
96910016 Zestaw Clima Control 0-10V dla reg. THETA (skonsultuj dz. techniczny)
96600419 Zbiornik neutral. kondensat od 350 do 1500 kW (z wkładem)
96600420 Zbiornik neutral. kondensat z pompą od 350 do 1500 kW (z wkładem)
r.p
Osprzęt
Genio tecnic Mutiblok:
jednostka termiczna zmontowana wg norm,
gotowa do szybkiego montażu w każdych
warunkach (na zewnątrz, na płaskich dachach,
w piwnicach, na tarasach).
40
kW
MCS ...
Od 21,3 do 532,5 kW
Zgodnie z: Dyrektywą 92/42 CEE
(wg EN 483 - EN 656)
Emisja NOx klasa 5°
l
SERIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
C
Dostawa standardowa (gaz ziemny / L.P.G.)
Moduł termiczny MCS jest dostarczony do działania na gaz
ziemny; do przestrojenia urządzeń do pracy na gaz L.P.G. należy
zamontować dostarczone dysze.
MCS:
jednostka termiczna zmontowana wg norm, gotowa
do szybkiego montażu w każdych warunkach
(na zewnątrz, na płaskich dachach, w piwnicach, na
tarasach).
Moc
termiczna
kW
21,3 ÷ 213
26,63 ÷ 266,3
31,95 ÷ 319,5
40,47 ÷ 404,7
53,25 ÷ 532,5
Model
MCS 210
MCS 260
MCS 320
MCS 400
MCS 535
r.p
-presostatu kontroli minimalnego ciśnienia
wody.
• Modulacja całkowita zarówno dla
ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej
(zdalna produkcja C.W.U.).
• Wysoka sprawność cieplna (4 gwiazdy
92/42 CEE).
• Klasa emisji NOx 5° (wg EN 483:1999).
• Stopień ochrony elektrycznej IPX4D.
• Tablica sterownicza z płytą elektroniczną,
mikroprocesorem kontroli i zapłonu;
-czujniki NTC do odczytywania temperatury
zasilania i powrotu;
-u s t a w i a n i e ż ą d a n e j t e m p e r a t u r y
ogrzewania;
-zapłon elektroniczny;
-programowanie i zmiana mocy grzewczej
w miarę potrzeb;
-f u n k c j e p r z e c i w z a m a r z a n i u i
przeciw blokadzie z post-cyrkulacją
programowalną;
-diagnostyka kompletna z sygnalizacją
blokady.
• Zarządzanie modułami w kaskadzie.
• Urządzenia bezpieczeństwa, ochronne
i kontrolne z homologacją (I.S.P.E.S.L.) 4)
zamontowane wewnątrz modułu
składającego się z:
-zaworu bezpieczeństwa 5,4 bar;
-podwójnego termostatu regulacji i
blokady (STB);
-presostatu maksymalnego;
-presostatu minimalnego;
-manometru z kurkiem manometrycznym;
-termometru z pochwą kontrolną;
-zaworu odcinającego paliwo (opcja).
• S y s t e m s t e r o w a n i a z d a l n e g o ( n a
zamówienie).
alt
u
B
A
• Moduł termiczny składa się z ramy
samonośnej chronionej za pomocą obróbki
galwanicznej i dodatkowego malowania,
obudowa stalowa ze specjalną obróbką
lakierniczą dla stosowania na zewnątrz.
• Dodatkowo obudowa izolowana jest
wewnątrz płytami z pianki poliuretanowej
o grubości 20 mm powleczonymi warstwą
folii aluminiowej.
• Moduły termiczne składają się z :
-jednego lub kilku urządzeń grzewczych
(wymienniki typu kondensacyjnego)
przeznaczone do pracy z temperaturą
modulowaną;
-przystosowane do produkcji ciepłej wody
użytkowej;
-k o l e k t o r ó w z a s i l a n i a i p o w r o t u
zamontowanych z kołnierzem stalowym i
izolowanych;
-kolektorów gazu;
-kolektorów odprowadzających kondensat
wymiennika ciepła.
• Element termiczny kotła składa się z:
-podstawowego wymiennika ciepła ze stali
nierdzewnej;
-dwóch palników nadmuchowych z
wstępnym mieszaniem całkowitym o
niskiej emisji NOx i CO;
-podwójnego elektrozaworu gazowego,
bezpieczeństwa ze stałym stosunkem
powietrze-gaz (układ pneumatyczny);
-elektrowentylatora o dużym sprężu do
odprowadzania spalin z elektroniczną
kontrolą prędkości;
-p o m p y c y r k u l a c y j n e j o w y s o k i m
podnoszeniu;
-komory odgazowującej z automatycznym
zaworem odpowietrzającym;
-presostatu różnicowego bezpieczeństwa
przepływu wody;
w.b
Moduły termiczne kondensacyjne
0085
Kod
72810510
72810520
72810530
72810540
72810550
Cena
PLN
60 752,00
66 980,00
78 126,00
85 052,00
95 911,00
Moc
Obj. nacz. Ciś max
Spraw na moc n.
Ilość Objętość wzbio.
Spalin A
C.O. obieg.C.O. elektryczna Ø mm
mm
100% 1) 30% 2) moduł kotła l.
bar *)
l.
W
106,5
106,5
106,5
106,5
106,5
105,3
105,3
105,3
105,3
105,3
1
1
1
1
1
26,6
31,6
36,7
46,7
63,8
–
–
–
–
–
UKŁADY ODPROWADZAJĄCE SPALINY
ww
Kod 96900275 (DN 150)
z teleskopową przedłużką.
Należy przewidzieć w systemach
kaskadowych
(MCS HIDRO mod: 670, 740, 800,
850, 1250, 1320, 1800, 1850) tam,
gdzie istnieje il vano caldaia di
profondità L 1150 mm (typ B).
6
6
6
6
6
1400
1500
1750
1900
2000
150
150
150
180
180
775
775
775
775
775
B
mm
C
mm
1555 1150
1555 1150
1555 1150
1555 1500
1555 1500
Ciężar Ciężar
pusty pełny Ilość
palet
kg
kg
275
306
350
321
364
320
380
405
366
409
1
1
1
1
1
Korek kod 96900279 DN 250
Korek kod 96900280 DN 300
Zest. kolektorowy z trójnikiem
kod 96900277 DN 250
Zest. kolektorowy z trójnikiem
kod 96900278 DN 300
Opcje dodatkowe
Opis
Dla wersji ze zdalnym sterowaniem przez Internet i wersji ze
zdalnym sterowaniem sygnałem 0-10 Volt (skonsultuj z naszym
działem technicznym).
Uwagi
41
*)Ciśnienie maksymalne pracy.
(1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
(2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
(4) (I.S.P.E.S.L.)=Włoski Urząd Dozoru Technicznego. Elementy opcjonalne proponowane i oznakowane
(I.S.P.E.S.L.) nie obowiązujące w Polsce lecz na pewno zwiększające bezpieczeństwo pracy urządzeń
Kod 96900276 (DN 180) dla
Modelu MCS Hidro con vano
caldaia profondo 1500 mm.
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
1”-1/4 G
2”- G
2”- G
2”- G
2”- G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
2”-1/2 G
4”G
4”G
4”G
6”G
DN150
DN150
96900215
96900216
96900217
96900218
96900219
96900220
96900221
96900222
96900223
96900224
96900225
96900226
96900227
96900228
96900229
96900230
96900231
96900232
96900233
96900260
96900234
96900261
96900262
96900281
96900282
Zawór odcinający paliwo:
1” do 250 kW,
1”1/2 do 450 kW,
2” do 550 kW,
Filtr neutralizujący kondensat
kod 96600392
Sprzegło hydrauliczne
Patrz na osprzęt odpowiednio do modelu .
Filtr z siatką INOX
WYMIENNIK PŁYT. KW 31
WYMIENNIK PŁYT. KW 55
WYMIENNIK PŁYT. KW 68 WYMIENNIK PŁYT. KW 90
WYMIENNIK PŁYT. KW 115
WYMIENNIK PŁYT. KW 145
WYMIENNIK PŁYT. KW 180
WYMIENNIK PŁYT. KW 233 WYMIENNIK PŁYT. KW 268
WYMIENNIK PŁYT. KW 322
WYMIENNIK PŁYT. KW 357
WYMIENNIK PŁYT. KW 412
WYMIENNIK PŁYT. KW 447 WYMIENNIK PŁYT. KW 500
WYMIENNIK PŁYT. KW 536
WYMIENNIK PŁYT. KW 590
WYMIENNIK PŁYT. KW 626
WYMIENNIK PŁYT. KW 680
WYMIENNIK PŁYT. KW 715 WYMIENNIK PŁYT. KW 850 WYMIENNIK PŁYT. KW 1000 WYMIENNIK PŁYT. KW 1200 WYMIENNIK PŁYT. KW 1600 WYMIENNIK PŁYT. KW 2000 WYMIENNIK PŁYT. KW 2350 P11HL7
P19HL15
P23HL13
P31HL17
P39HL23
P51HL29
P65HL41
P91HL71
P55HH
P65HH
P73HH
P83HH
P89HH
P99HH
P107HH
P117HH
P123HH
P133HH
P141HH
P125HL11
P139HL7 P161HL13
P109HL29
P137HL37
P165HL45
1 159,00
1 406,00
1 509,00
1 761,00
1 971,00
2 347,00
2 792,00
3 548,00
4 104,00
4 489,00
4 788,00
5 241,00
5 463,00
5 840,00
6 122,00
6 507,00
6 746,00
7 139,00
7 413,00
10 901,00
11 773,00
13 851,00
16 134,00
18 297,00
22 658,00
Legenda
1 Korpus kotła z podwójną komorą spalania INOX.
2 Manometr, homologacja (I.S.P.E.S.L.)4).
3 Presostat blokady z resetowaniem ręcznym i
homologacją (I.S.P.E.S.L.)4).
4 Presostat kontroli przepływu wody.
5 Kolektor powrotu instalacji C.O.
6 Zawór bezpieczeńtwa 5,4 bar homologacja
(I.S.P.E.S.L.)4)
7 Presostat kontroli ciśnienia minimalnego w
instalacji (I.S.P.E.S.L.)4).
8 Pompa cyrkulacyjna o wysokim podnoszeniu.
Zbiornik neutralizujący kondensat
kod 96600419
Zbiornik neutralizujący kondensat
NTR6/P1 kod 96600420
z pompą dla przymusowego odprowadz.
Wymiennik płytowy INOX
(wybierz odpowiednią wersję str. 94)
Cena
Euro
Model
w.b
31
54,5
68
89,4
114,5
145
180
233
268
322
357
412
447
501
536
591
626
680
715
850
1000
1200
1600
2000
2350
Kod
ww
Połączenia
Zasilanie–Powrót
OSPRZĘT
9 Termometr z homologacją (I.S.P.E.S.L.)4).
10 Kolektor zasilania instalacji C.O.
11 Termostat regulacyjny i blokowy z resetowaniem
ręcznym z homologacją (I.S.P.E.S.L.)4).
12 Kolektor zasilania gazu.
13 Kolektor odprowadzający kondensat.
14 Układ spalania rozwiązany przez wstępne
mieszanie, dzięki palnikowi PREMIX z
promieniowym płomieniem.
15 Obudowa stalowa ze specjalną obróbką
lakierniczą dla stosowania na zewnątrz.
Zestaw odprowadzający spaliny dla
pojedynczego, zewnętrznego kanału:
kod 96900272 ø 150
kod 96900273 ø 180
Moduły termiczne kondensacyjne
Wymienniki płytowe INOX
Moc
termiczna
kW
EUR
630,00
N.D.
136,00
39,00
690,00
95,00
121,00
565,00
656,00
941,00
64,00
130,00
1 272,00
228,00
333,00
590,00
712,00
458,00
362,00
442,00
790,00
55,00
169,00
1 550,00
854,00
961,00
876,00
1 022,00
257,00
312,00
l
Opis
Zestaw telekontroli SMS chronotermostat C55 (niezależny)
Zestaw złączek MCS 2”1/2 FX DN65
Filtr neutralizujący kondensat (do 350 kW)
Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 65 Sprzęgło hydrauliczne DN 65 dla MCS 210/260/320
Filtr Y DN 65 żeliwny z siatką INOX dla MCS 210/260/320
Filtr Y DN 80 żeliwny z siatką INOX dla MCS 400
Separator mikrozanieczyszczeń DN 65 dla MCS 210/260/320
Separator mikropęcherzy powietrza DN 65 dla MCS 210/260/320
Separator mikropęcherzy powietrza DN 80 dla MCS 400
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA (skonsultuj dz. techniczny)
Zestaw Clima Control 0-10V dla reg. THETA (skonsultuj dz. techniczny)
Zawór odcinający paliwo do 250 kW
Zawór odcinający paliwo do 450 kW
Zawór odcinający paliwo do 550 kW
Zbiornik neutralizujący kondensat pełny pierwszego załadunku (NA WYCZERPANIU)
Pompa zbiornika neutralizującego kondensat (NA WYCZERPANIU)
Zbiornik neutralizujący kondensat od 350 do 1500 kW (z wkładem)
Zbiornik neutral. kondensat z pompą od 350 do 1500 kW (z wkładem)
Zestaw kołnierzowy spawalniczy DN 80
Filtr Y DN 100 żeliwny z siatką INOX Sprzęgło hydrauliczne DN 100 dla MCS 535 Separator mikrozanieczyszczeń DN 80 dla MCS 400
Separator mikropęcherzy powietrza DN 100 dla MCS 535 Separator mikrozanieczyszczeń DN 100 dla MCS 535
Sprzęgło hydrauliczne DN 80 dla MCS 400
Zestaw odprowadzający spaliny na zewnątrz ø 150 INOX
Zestaw odprowadzający spaliny na zewnątrz ø 180 INOX
r.p
Kod
85020071
96900244
96600392
96900057
96900064
PL890096
PL890097
PL890089
PL890080
PL890106
96900171
96900172
96910014
96910023
96900246
96900247
96900248
96600307
96600339
96600419
96600420
96900095
PL890098
96900122
PL890110
PL890107
PL890111
96900065
96900272
96900273
alt
u
Osprzęt
Zajrzyj do
środka MCS....
(info str. 227)
15
14
1
13
2
12
3
11
5
10
6
9
4
7
8
42
SERIA
kW
MCS... HIDRO
Od 21,3 do 2130 kW
l
1
2
3
4
alt
u
11
10
5
6
7
8
9
Legenda
Wymiennik kotła z podwójną komorą spalania z INOXu
Presostat kontroli przepływu wody.
Pompa cyrkulacyjna o wysokim podnoszeniu.
Zawór bezpieczeńtwa 5,4 bar homologacja 4)
Kolektor zasilania instalacji C.O.
Kolektor powrotu instalacji C.O.
Kolektor zasilania gazu.
Kolektor odprowadzenia kondensatu.
Termostat regulacyjny i blokowy z resetowaniem ręcznym 4).
Termometr 4).
Manometr 4).
Presostat blokady z resetowaniem ręcznym 4).
Presostat kontroli ciśnienia minimalnego w intalacji 4).
Palniki nadmuchowe ze wstępnym mieszaniem wytwarzające
płomień promieniowy.
15 Obudowa stalowa ze specjalną obróbką lakierniczą dla
stosowania na zewnątrz.
w.b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój
elektrociepłowni
z
trzech
obiegów
i
C.W.U.
MCS... HIDRO:
jednostka termiczna zmontowana wg norm, gotowa do
szybkiego montażu w każdych warunkach
(na zewnątrz, na płaskich dachach, w piwnicach, na tarasach).
Dostawa standardowa (gaz ziemny / L.P.G.)
VISTA LATO D ESTR O
VISTA LATO D ESTR O
VISTA FR O N TALE
262,5
Moduł termiczny MCS...HIDRO jest dostarczony do działania na
gaz ziemny; do przestrojenia urządzeń do pracy na gaz L.P.G.
należy zamontować dysze dostarczone.
SF
512,5
SF
SF
1357
414
280
200
*)Ciśnienie maksymalne pracy.
(1) Sprawność na maksymalnej mocy nominalnej (50-30°C)
(2) Sprawność przy obciążeniu 30% mocy nominalnej (50-30°C)
(3)Zgłaszane dla każdego modułu.
(4) Homologacja (I.S.P.E.S.L.)=Włoski Urząd Dozoru Technicznego. Elementy
opcjonalne proponowane i oznakowane (I.S.P.E.S.L.) nie obowiązuje w
Polsce lecz na pewno zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń
1880
Uwagi
43
grzewczych
Pozwala na kontrolę jednego bezpośredniego obiegu grzewczego z ewentualną
kontrolą temperatury otoczenia przez RS oraz dwóch obiegów z mieszaczem i ewentualną kontrolą temperatury otoczenia przez RS. Można również
kontrolować zasobnik C.W.U. równolegle do obiegów z mieszaczem.
Ten system może komunikować się z innymi elektronicznymi jednostkami
sterującymi (opcjonalnie) dla stref z miesza-czem do maksymalnie 10 stref.
ww
Moduły termiczne modulacyjne, kondensacyjne
12
• Modulacja całkowita zarówno dla ogrzewania
jak i ciepłej wody użytkowej (zdalna produkcja
C.W.U.).
• Wysoka sprawność cieplna (Dyr. 92/42 CEE).
• Klasa emisji NOx 5° (wg EN 483 - EN656).
• Stopień ochrony elektrycznej IPX4D.
• Zewnętrzna tablica sterownicza o stopniu
ochrony IP55 z możliwością podłączenia zasilania
elektrycznego.
• Tablica sterownicza indywidualna dla każdego
urządzenia grzewczego z płytą elektroniczną i
mikroprocesorem kontroli i zapłonu;
-czujnik NTC do odczytywania temperatury
zasilania i powrotu;
-ustawianie żądanej temperatury ogrzewania;
-zapłon elektroniczny;
-programowanie i zmiana mocy grzewczej w
miarę potrzeb;
-funkcje przeciw zamarzaniu i przeciw blokadzie z
post-cyrkulacją programowalną;
-diagnostyka kompletna z sygnalizacją blokady.
• Połączenie odprowadzania spalin pojedyncze,
przygotowane do dopasowania w baterie.
• Urządzenia bezpieczeństwa, ochronne i kontrolne
z homologacją (I.S.P.E.S.L.)4) zamontowane
wewnątrz modułu składającego się z:
-zaworu bezpieczeństwa 5,4 bar;
-podwójnego termostatu regulacji i blokady
(STB);
-presostatu maksymalnego;
-presostatu minimalnego;
-manometru z kurkiem manometrycznym;
-termometru ze studnią kontrolną;
-zaworu odcinającego paliwo (opcja).
• Możliwość podłączenia w kaskadzie (w serii) do 4
modułów, których wspólna moc równa się 2.143
kW i maks. do 20 modułów tworzących 5 grup z
4 modułami uzyskując całkowitą moc grzewczą
10.715 kW.
• Zestaw sprzęgła hydraulicznego (patrz osprzęt).
• Maks. ilość sterowanych stref – 10 (na życzenie).
• System sterowania zdalnego (na zamówienie).
• Moduł termiczny składa się z ramy samonośnej
chronionej za pomocą obróbki galwanicznej i
dodatkowego malowania, obudowy stalowej ze
specjalną obróbką lakierniczą dla stosowania na
zewnątrz.
• Dodatkowo obudowa izolowana jest wewnątrz
płytami z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm
powleczonymi warstwą folii aluminiowej.
Moduły termiczne składają się z :
-jednego lub kilku urządzeń grzewczych
(wymienniki typu kondensacyjnego) z palnikami
PREMIX;
-cyfrowego regulatora kaskadowego,
klimatycznego z możliwością sterowania 8
urządzeniami, przystosowanego do działania z
temperaturą modulowaną;
-przystosowane do produkcji ciepłej wody
użytkowej;
-kolektorów zasilania i powrotu zamontowanych
z kołnierzem stalowym i izolowanych;
-kolektorów gazu ze stali;
-kolektorów z polipropylenu do odprowadzania
kondensatu z każdego pojedynczego
wymiennika ciepła.
• Element termiczny kotła składa się z:
-
-podstawowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej;
-palników nadmuchowych premix o bardzo
niskiej emisji NOx i CO;
-podwójnego elektrozaworu gazowego
bezpieczeństwa ze stałym stosunkem powietrzegaz (układ pneumatyczny);
-elektrowentylatora o dużym sprężu do
odprowadzania spalin z elektroniczną kontrolą
prędkości;
-pompy cyrkulacyjnej o wysokim podnoszeniu;
-komory odgazowującej z automatycznym
zaworem odpowietrzającym;
-presostatu różnicowego bezpieczeństwa
przepływu wody zamontowanego na każdym
pojedynczym urządzeniu;
-presostatu kontroli minimalnego ciśnienia wody.
r.p
15
13
Zgodnie z: Dyrektywą 92/42 CEE
(wg EN 483 - EN 656)
Emisja NOx klasa 5°
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
0085
14
(1)
205 285
230 300 480
1500
WIDOK Z TYŁU
205 285
230 300
1150
WIDOK Z PRAWEJ STRONY
200
775
WIDOK Z PRZODU
200
Zajrzyj do środka
MCS Hidro
(info str. 227)
Ilość
moduł
★★★★ 132,3
★★★★
2
★★★★
2
★★★★
2
★★★★
2
★★★★
2
★★★★
2
★★★★
3
★★★★
3
★★★★
3
★★★★
3
★★★★
3
★★★★
4
★★★★
4
★★★★
4
★★★★
4
★★★★
4
Ciś max
Moc
obieg.C.O. elektryczna
bar *)
W
Objętość
kotła
l
6
142,3
154,4
159,4
164,5
174,5
191,6
250,2
255,2
260,3
270,3
287,4
346,0
351,0
356,1
366,1
383,2
Ø Spalin
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar Ciężar
pusty pełny Ilość
palet
kg
kg
3250 2 x 150
1550
1890 1150 950 1000
6
3400
150 / 180 1550 1890 1500 982
6
3400
150 / 180 1550 1890 1500 994
6
3500
150 / 180 1550 1890 1500 1025
6
3750
150 / 180 1550 1890 1500 1035
6
3900
2 x 180 1550 1890 1500 1067
6
4000
2 x 180 1550 1890 1500 1110
6
5400 2 x 180 / 150 2325 1890 1500 1549
6
5500 2 x 180 / 150 2325 1890 1500 1580
6
5750 2 x 180 / 150 2325 1890 1500 1590
6
5900
3 x 180 2325 1890 1500 1622
6
6000
3 x 180 2325 1890 1500 1665
6
7400 3 x 180 / 150 3100 1890 1500 2104
6
7500 3 x 180 / 150 3100 1890 1500 2135
6
7750 3 x 180 / 150 3100 1890 1500 2104
6
7900
4 x 180 3100 1890 1500 2177
6
8000
4 x 180 3100 1890 1500 2220
2
1032
1044
1075
1085
1270
1160
1624
1655
1665
1697
1740
2204
2235
2204
2277
2320
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
OSPRZĘT
Opis
Sprzęgło hydrauliczne DN 65 dla MCS 200/250/300
Filtr Y DN 65 żeliwny z siatką INOX dla MCS 200/250/300
Filtr Y DN 80 żeliwny z siatką INOX dla MCS 380
Filtr Y DN 100 żeliwny z siatką INOX Sprzęgło hydrauliczne DN 100 dla MCS 500 i do 880
Separator mikrozanieczyszczeń DN 65 dla MCS 200/250/300
Separator mikrozanieczyszczeń DN 80 dla MCS 380
Separator mikropęcherzy powietrza DN 65 dla MCS 200/250/300
Separator mikropęcherzy powietrza DN 80 dla MCS 380
Separator mikropęcherzy powietrza DN 100 dla MCS 500 i do 880
Separator mikrozanieczyszczeń DN 100 dla MCS 500 i do 880
Płyn do przepłukania instalacji HR (kanister 5 litrów)
Płyn do zabezpieczenia instalacji K32 (kanister 5 litrów)
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA (skonsultuj dz. techniczny)
Zestaw Clima Control 0-10V dla reg. THETA (skonsultuj dz. techniczny)
Zbiornik neutralizujący kondensat od 350 do 1500 kW (z wkładem)
Zbiornik neutral. kondensat z pompą od 350 do 1500 kW (z wkładem)
Zawór odcinający paliwo do 750 kW 2”
Zawór odcinający paliwo do 2143 kW 2”1/2
Filtr Y DN 150 żeliwny z siatką INOX
Separator mikropęcherzy powietrza DN 150
Separator mikrozanieczyszczeń DN 150
Zestaw odprowadzający spaliny na zewnątrz INOX ø 150
Zestaw odprowadzający spaliny na zewnątrz INOX ø 180
Zest. kol. odprowadz. spaliny DN150 red. i DN180 F INOX (210/260/320)
Zestaw kol. odprowadzający spaliny DN180 MxF INOX (400/535)
Zestaw kol. nisk. T DN250 MxF INOX (180 DN M)
Zestaw kol. nisk. T DN300 MxF INOX (180 DN M)
Zaślepka DN250 F INOX
Zaślepka DN300 F INOX
Element prosty Inox jednościenny DN250 L=500
Element prosty Inox jednościenny DN 250 L= 1000
Kolano inox jednościenne 45° DN 250
Kolano inox jednościenne 90° DN 250
Daszek inox DN250
Obejma ścienna inox DN 250
Element prosty inox jednościenny DN 300 L=500
Element prosty inox jednościenny DN 300 L= 1000
Kolano inox jednościenne 45° DN 300 Kolano inox jednościenne 90° DN 300
Daszek inox DN 300
Obejma ścienna inox DN 300
ww
Kod
96900064
PL890096
PL890097
PL890098
96900122
PL890089
PL890110
PL890080
PL890106
PL890107
PL890111
96900171
96900172
96910014
96910023
96600419
96600420
96900248
96900249
96900268
PL890108
PL890112
96900272
96900273
96900275
96900276
96900277
96900278
96900279
96900280
96600430
96600431
96600432
96600433
96600434
96600435
96600436
96600437
96600438
96600439
96600440
96600441
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
30% 2)
Euro
690,00
95,00
121,00
169,00
1 550,00
565,00
854,00
656,00
941,00
961,00
876,00
64,00
130,00
1 272,00
228,00
442,00
790,00
712,00
937,00
838,00
1 988,00
1 918,00
257,00
312,00
338,00
252,00
688,00
1 009,00
154,00
201,00
107,00
133,00
90,00
115,00
118,00
60,00
127,00
158,00
103,00
133,00
141,00
64,00
w.b
Osprzęt
72810110 157 904,00
72810120 165 662,00
72810130 173 662,00
72810140 176 195,00
72810150 183 335,00
72810160 189 387,00
72810170 199 921,00
72810180 268 490,00
72810190 271 023,00
72810200 278 162,00
72810210 284 215,00
72810220 294 749,00
72810230 363 317,00
72810240 365 842,00
72810250 372 990,00
72810260 379 034,00
72810270 389 568,00
Spraw. na moc nom.3)
100% 1)
Sprzęgło hydrauliczne
Patrz na osprzęt odpowiednio do modelu
Filtr z siatką INOX
Zdalny sterownik z czuj. pokoj. RS do 1-ej
strefy bezpośredniej lub z mieszaczem,
współpracuje tylko z regulatorem
pogodowym THETA kod 96910010
Płyn do zabezpieczenia instalacji
kod 96900172
Płyn do przepłukania instalacji
kod 96900171
Zbiornik neutralizujący kondensat
kod 96600419
Zbiornik neutralizujący kondensat
NTR6/P1 kod 96600420
z pompą dla przymusowego odprowadz.
Moduły termiczne modulacyjne, kondensacyjne
MCS 580 HIDRO
MCS 670 HIDRO
MCS 740 HIDRO
MCS 800 HIDRO
MCS 850 HIDRO
MCS 940 HIDRO
MCS 1000 HIDRO
MCS 1250 HIDRO
MCS 1320 HIDRO
MCS 1380 HIDRO
MCS 1450 HIDRO
MCS 1600 HIDRO
MCS 1800 HIDRO
MCS 1850 HIDRO
MCS 1920 HIDRO
MCS 2000 HIDRO
MCS 2150 HIDRO Cena
PLN
l
24,45÷585,8
26,63÷671
21,30÷745,5
26,63÷798,8
31,95÷852
40,47÷937,2
53,25÷1065
21,30÷1278
26,63÷1331,3
31,95÷1384,5
40,47÷1469,7
53,25÷1597,5
21,30÷1810,5
26,63÷1863,8
31,95÷1917
40,47÷2002,2
53,25÷2130
Kod
r.p
Model
alt
u
Moc
termiczna
kW
Zawór odcinający paliwo:
kod 96900248 (2”)
kod 96900249 (2” 1/2)
Zestaw odprowadzający spaliny dla
pojedynczego, zewnętrznego kanału:
kod 96900272 ø 150
kod 96900273 ø 180
Opcje dodatkowe
Opis
W sytuacji zapotrzebowania na zarządzanie jedną lub większą ilością stref z mieszaczami (skonsultuj z naszym działem technicznym).
Dla wersji ze zdalnym sterowaniem przez Internet i wersji ze zdalnym sterowaniem sygnałem 0-10 volt (skonsultuj z naszym działem technicznym).
44
l
r.p
ww
w.b
alt
u
Kotły stalowe
l
r.p
alt
u
ww
w.b
C-STAR
STAR
STARTRE TRENOX
CONDECO
EVONOX
EVOMIX
CONDENOX
47
48
50
52
54
55
57
59
kW
C-STAR...
Od 22 do 70 kW
l
SERIA
r.p
Cena
PLN
Kod
C-STAR 22
C-STAR 32
C-STAR 40
C-STAR 50
C-STAR 70
84750001
84750002
84750003
84750004
84750005
Pojem.
Sprawność moc nom.
4 387,00
4 891,00
5 852,00
6 203,00
6 768,00
kotła
100%
30%
92,83
93,18
94,12
93,63
93,83
91,40
91,20
91,08
91,10
91,54
l
33
44
66
66
88
Straty ciśnieniowe
str. wody (∆t 12°C)
mbar
12
15
15
20
30
str. spalin
mbar
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
Ciśn.
max
bar
3
3
3
3
3
Ø
SF
mm
127
127
178
178
178
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
525
580
660
660
660
620
670
760
760
790
830
845
980
980
1080
95
110
150
150
180
Uwagi
B
175
SF
w.b
SF
A
C
A
C
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
22
32
40
50
70
spalania kW
Opór
komory spalania
mbar
Długość
lufy palnika
mm
23,7
33,7
42,5
53,4
74,6
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
130
130
130
130
130
ww
C-STAR
C-STAR
C-STAR
C-STAR
C-STAR
Moc komory
Tablice sterownicze
Tablica sterownicza (zamówić razem z kotłem)
84750801 dla wszystkich modeli C-STAR jednofunkcyjnych
84750800 dla wszystkich modeli C-STAR dwufunkcyjnych z
zasobnikiem Boltherm 150 (patrz str. 65).
47
Ogrzewanie i produkcja C.W.U.
Kotły C-STAR mogą być podłączone do
zasobnika BOL-THERM (patrz str. 65) do
produkcji ciepłej wody sanitarnej. Aby
zaoszczędzić miejsce, zasobnik może być
umieszczony pod kotłem (patrz str. 65).
175
22,0
31,4
40,0
50,0
70,0
Model
•Drzwi przednie z otwarciem obustronnym i
wewnątrz izolowane termicznie włóknem
ceramicznym.
•Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
alt
u
Moc
termiczna
kW
B
Kocioł stalowy dla ogrzewania z możliwością połączenia zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
•Kocioł stalowy z płomieniem zwrotnym.
•Kompatybilny do współpracy z palnikami
nadmuchowymi na gaz i olej lekki.
•Specjalny kształt komory spalania w celu
zapewnienia niskiej emisji NOx.
•Korpus kotła z płytą przednią ukształtowaną
na odwrót komory spalnia i płytą tylną
wklęsłą zamiast płaskiej pozwalając na
większą odporność na temperaturę i
ciśnienie wewnątrz.
•Płomieniówki wyposażone w specyficzne
turbulatory które pozwoliły uzyskać temu
kotłowi certyfikat z 3 gwiazdami wg dekretu
192/05 i 311/06.
Model palnika
Gaz ziemnny
BTG 3 L 200
BTG 3 L 200
BTG 6 L 300
BTG 6 L 300
BTG 11
Akcesoria na zamówienie
Kod
84750801
84750800
84750700
96920001
96920002
96920003
96920004
OLEJ LEKKI
BTL 3 L 200
BTL 3 L 200
BTL 4 L 200
BTL 4 L 200
BTL 6
Dwupaliwowe GAZ/OLEJ LEKKI
–
–
–
MINICOMIST 7
MINICOMIST 11
Opis
Tablica sterownicza jednofunkcyjna (centralne ogrzewanie)
Tablica sterownicza dwufunkcyjna (termostat zasobnika BOL-THERM 150)
Zasobnik 150 L BOLTHERM
Zestaw połączeniowy BOLTHERM dla C-STAR 22
Zestaw połączeniowy BOLTHERM dla C-STAR 32
Zestaw połączeniowy BOLTHERM dla C-STAR 40/50
Zestaw połączeniowy BOLTHERM dla C-STAR 70
Euro
154,00
231,00
988,00
265,00
265,00
291,00
291,00
SERIA
kW
STAR
l
Od 70 do 1300 kw
r.p
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
Kod
100%
30%
92,11
91,95
91,84
91,74
92,31
92,02
92,59
92,25
92,31
92,35
92,38
92,25
92,26
92,25
92,29
92,23
92,22
92,24
92,26
91,40
91,50
91,55
91,66
91,45
91,30
91,36
91,70
91,90
91,90
91,80
91,90
91,80
91,80
91,80
91,70
91,90
91,80
91,70
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
HB
mm
Ø
SF
mm
8 096,00
8 554,00
9 130,00
9 957,00
10 568,00
11 501,00
12 241,00
13 821,00
14 733,00
16 058,00
18 691,00
22 704,00
26 083,00
31 891,00
35 165,00
38 016,00
45 408,00
46 992,00
47 520,00
w.b
70
76
STAR 70 *)
84750100
80
87
STAR 80 *)
84750101
90
98
STAR 90 *)
84750102
100
109
STAR 100 *)
84750103
120
130
STAR 120
84750104
150
163
STAR 150
84750105
200
216
STAR 200
84750106
250
271
STAR 250
84750107
300
325
STAR 300
84750108
350
379
STAR 350
84750109
400
433
STAR 400
84750110
500
542
STAR 500
84750111
620
672
STAR 620
84750112
750
813
STAR 750
84750113
850
921
STAR 850
84750114
950
1030
STAR 950
84750115
1020
1106
STAR 1020
84750116
1200
1301
STAR 1200
84750117
1300
1409
STAR 1300
84750118
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
0,8
1,0
0,8
1,0
1,1
1,2
1,9
2,0
2,0
2,9
4,1
4,2
6,4
5,2
7,2
5,2
4,0
5,5
6,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
675
675
675
750
750
750
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
350
400
400
400
A
mm
756
756
756
756
756
806
806
806
906
906
946
1166
1166
1296
1296
1296
1446
1446
1446
B
mm
C
mm
853
853
855
855
855
905
905
905
1005
1005
1015
1205
1205
1335
1335
1335
1485
1485
1485
994
994
1119
1119
1119
1364
1364
1614
1614
1864
1872
1946
2235
2247
2247
2497
2477
2477
2477
Ciężar
kg
Uwagi
216
216
258
258
258
346
346
431
475
542
584
853
963
1205
1205
1417
1843
1843
1843
z płominiem zwrotnym
Model
alt
u
Moc
Moc
nominalna termiczna
kW
kW
• Płomieniówki roztłoczone i spawane,
wyposażone w turbulator o kształcie
spiralnym.
• Drzwi przednie z otwarciem obustronnym i
wewnątrz izolowane termicznie włóknem
ceramicznym.
• D r z w i c z k i t y l n e o t w i e r a l n e d l a
ewentualnego czyszczenia dymnicy
i czopucha.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja
z wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
Kocioł stalowy
• Kocioł stalowy z komorą spalania
nadciśnieniową, z płomieniem zwrotnym o
wysokiej sprawności.
• Kompatybilny do współpracy z palnikami
nadmuchowymi na gaz i olej lekki.
• Walcowa komora spalania ze ślepą płytą
denną, całkowicie mokra.
• Płyta przednia ukształtowana na odwrót
komory spalnia i płyta tylna wklęsła, aby
zwiększyć odporność na temperaturę
i ciśnienie wewnątrz.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
Moc
Opór
komory spalania komory spalania
kW
mbar
Długość
lufy palnika
mm
Model palnika
Dwupaliwowe
Gaz ziemny
Olej lekki
Olej lekki/Gaz ziemny
Olej
ciężki *)
ww
STAR 70
76
0,8
200-250
BTG 11 L 300
BTL 10 L 250
MINICOMIST 11 L330
–
STAR 80
87
1,0
200-250
BTG 11 L 300
BTL 10 L 250
MINICOMIST 11 L330
–
STAR 90
98
0,8
200-250
BTG 15
BTL 10 P L 250**
MINICOMIST 11 L330**
–
STAR 100
109
1,0
200-250
BTG 15
BTL 14 P**
COMIST 20
–
STAR 120
130
1,1
200-250
BTG 15
BTL 14 P
COMIST 20
BT 17 SPN
STAR 150
163
1,2
200-250
BTG 20 P
BTL 14 P
COMIST 20
BT 17 SPN
STAR 200
216
1,9
200-250
BTG 28 P
BTL 20 P
COMIST 26 SP
BT 17 SPN
STAR 250
271
2,0
200-250
TBG 35 P
BTL 26 P
COMIST 26 SP
BT 35 SPN
STAR 300
325
2,0
200-250
TBG 35 P
SPARK 35 DSG
COMIST 36
BT 35 SPN
STAR 350
379
2,9
200-250
TBG 45 PV
TBL 45 P
–
BT 35 SPN
STAR 400
433
4,1
230-280
TBG 45 PV
TBL 45 P
TBML 80 PN**
BT 40 DSN 4T
STAR 500
542
4,2
270-320
TBG 60 PV
TBL 60 P
TBML 80 PN**
BT 50 DSN 4T
STAR 620
672
6,4
270-320
TBG 85 PV
TBL 85 P**
TBML 80 PN**
BT 75 DSN 4T**
STAR 750
813
5,2
270-320
TBG 85 PV
TBL 85 P
COMIST 122**
BT 75 DSN 4T
STAR 850
921
7,2
270-320
TBG 120 P
TBL 105 P**
COMIST 122
BT 100 DSN 4T
STAR 950
1.030
5,2
270-320
TBG 120 P
TBL 105 P**
COMIST 122
BT 100 DSN 4T
STAR 1000
1.106
4,0
270-320
TBG 120 P
TBL 130 P**
COMIST 122
BT 100 DSN 4T
STAR 1200
1.301
5,5
270-320
TBG 150 P
TBL 130 P**
COMIST 180**
BT 100 DSN 4T
STAR 1300
1.409
6,5
270-320
TBG 150 P
TBL 160 P
COMIST 180**
BT 120 DSN 4T
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Palnik MODULACYJNY I DWUSTOPNIOWY PROGRESIWNY musi być wybrany wg
“wielkości” (kod identyfikacyjny modelu) odpowiadającej “DWUSTOPNIOWY” wymienionych w tabeli.
Uwaga
Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła
STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i
specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
Akcesoria
PRZYKŁAD: TBG 150 P (dwustopniowy) odpowiada na TBG 150 PN (dwustopniowy
progresywny z modulacją pneumatyczną) i TBG 150 ME (dwustopniowy progresywny z
modulacją elektroniczną).
Kod
Opis
96910014 Zestaw Teleclima GSM dla regulatora THETA (kontaktować z naszym biurem)
96910016 Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
96900203 Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
84750801 Tablica sterownicza jednofunkcyjna
84750802 Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
PL892000 Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
1 272,00
228,00
25,00
154,00
880,00
585,00
48
kW
STAR
Od 1400 do 3500 kW
r.p
l
SERIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
1400
1600
1800
2000
2400
3000
3500
1517
1733
1950
2167
2600
3250
3792
Model
STAR 1400
STAR 1600
STAR 1800
STAR 2000
STAR 2400
STAR 3000
STAR 3500 Kod
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
• Płomieniówki roztłoczone i spawane,
wyposażone w turbulator o kształcie
spiralnym.
• Drzwi przednie z otwarciem obustronnym
i wewnątrz izolowane termicznie włóknem
ceramicznym.
• D r z w i c z k i t y l n e o t w i e r a l n e d l a
ewentualnego czyszczenia dymnicy
i czopucha.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja
z wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
HB
mm
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
880
880
880
945
945
1080
1080
400
400
400
500
500
550
550
1470
1470
1470
1600
1600
1870
1870
1746
1746
1746
1876
1876
2146
2146
2886
2886
3096
3220
3480
3480
3935
2600
2600
2750
3650
3900
5200
5700
alt
u
Moc
Moc
nominalna komory spakW
lania kW
62 304,00
66 528,00
69 696,00
87 120,00
92 928,00
123 552,00
134 112,00
84750119
84750120
84750121
84750122
84750123
84750124
84750125
100%
30%
92,29
92,33
92,31
92,29
92,31
92,31
92,30
91,70
91,80
91,80
91,70
91,80
91,80
91,70
6,0
6,5
7,0
6,0
7,5
8,0
9,0
6
6
6
6
6
6
6
Uwagi
C
B2
Bsc
SC
B
SF
A
175
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
w.b
Kocioł stalowy
z płominiem zwrotnym
• K ocioł stalowy z komorą spalania
nadciśnieniową, z płomieniem zwrotnym o
wysokiej sprawności.
• Kompatybilny do współpracy z palnikami
nadmuchowymi na gaz i olej lekki.
• Walcowa komora spalania ze ślepą płytą
denną, całkowicie mokra.
• Płyta przednia ukształtowana na odwrót
komory spalnia i płyta tylna wklęsła, aby
zwiększyć odporność na temperaturę
i ciśnienie wewnątrz.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
STAR
1400
1600
1800
2000
2400
3000
3500
1.517
1.733
1.950
2.167
2.600
3.250
3.792
6,0
6,5
7,0
6,0
7,5
8,0
9,0
ww
Moc
Opór
komory spalania komory spalania
kW
mbar
Długość
lufy palnika
mm
350-400
350-400
450-500
450-500
450-500
450-500
450-500
Model palnika
Dwupaliwowe
Gaz ziemny
Olej lekki
Olej lekki/Gaz ziemny
TBG 150 P
TBG 210 P
BGN 250 P
BGN 250 P
BGN 300 P
BGN 4000 DSPGN ME
–
TBL 160 P
TBL 210 P
TBL 210 P
BT 250 DSG 4T
BT 250 DSG 4T**
BT 250 DSG 4T**
GI 350DSPG
COMIST 180
COMIST 250
COMIST 250
COMIST 250**
COMIST 250
COMIST 300
GI MIST 350 DSPGM
Olej
ciężki *)
BT 120 DSN 4T**
BT 120 DSN 4T**
BT 180 DSN 4T
BT 180 DSN 4T
BT 250 DSN 4T**
BT 250 DSN 4T**
BT 300 DSN 4T
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Palnik MODULACYJNY I DWUSTOPNIOWY PROGRESIWNY musi być wybrany wg
“wielkości” (kod identyfikacyjny modelu) odpowiadającej “DWUSTOPNIOWY” wymienionych w tabeli.
Uwaga
Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła
STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i
specjalną wewnętrzną izolację termiczną.
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
49
Akcesoria
Kod
84750801
84750802
PL892000
96910014
96910016
96900203
PRZYKŁAD: TBG 150 P (dwustopniowy) odpowiada na TBG 150 PN (dwustopniowy
progresywny z modulacją pneumatyczną) i TBG 150 ME (dwustopniowy progresywny z
modulacją elektroniczną).
Opis
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
154,00
880,00
585,00
1 272,00
228,00
25,00
SERIA
kW
STARTRE
l
Od 70 do 1300 kw
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
100%
30%
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
HB
mm
Ø
SF
mm
8 752,00
9 056,00
9 969,00
10 307,00
11 440,00
13 145,00
14 045,00
16 051,00
17 050,00
19 430,00
22 176,00
26 611,00
29 230,00
35 482,00
39 389,00
43 296,00
48 048,00
49 104,00
52 986,00
94,34
94,45
94,54
94,70
94,86
95,06
95,24
94,88
95,09
95,37
95,24
95,42
95,53
95,42
95,40
95,29
95,42
95,31
95,31
94,80
94,70
95,00
94,80
95,10
95,70
95,30
95,38
95,59
95,60
95,40
95,70
95,90
95,92
95,80
95,79
95,80
95,81
95,70
w.b
70
74,2
STARTRE 70 *)
84750200
80
84,7
STARTRE 80 *)
84750201
90
95,2
STARTRE 90 *)
84750202
100 105,6
STARTRE 100 *)
84750203
120 126,5
STARTRE 120
84750204
150 157,8
STARTRE 150
84750205
200 210,0
STARTRE 200
84750206
250 263,5
STARTRE 250
84750207
300 315,5
STARTRE 300
84750208
350 367,0
STARTRE 350
84750209
400 420,0
STARTRE 400
84750210
500 524,0 STARTRE 500
84750211
620 649,0
STARTRE 620
84750212
750 786,0
STARTRE 750
84750213
850 891,0
STARTRE 850
84750214
950 997,0
STARTRE 950
84750215
1020 1069,0
STARTRE 1020
84750216
1200 1259,0
STARTRE 1200
84750217
1300 1364,0
STARTRE 1300
84750218
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
0,9
1,1
0,9
1,1
1,3
1,3
2,2
2,4
2,4
3,4
4,7
4,8
7,3
5,8
8,0
5,9
4,5
6,2
7,3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
675
675
675
750
750
750
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
350
400
400
400
A
mm
756
756
756
756
756
806
806
806
906
906
946
1166
1166
1296
1296
1296
1446
1446
1446
B
mm
C
mm
853
853
855
855
855
905
905
905
1005
1005
1015
1205
1205
1335
1335
1335
1485
1485
1485
994
994
1119
1119
1119
1364
1364
1614
1614
1864
1872
1946
2235
2247
2247
2497
2477
2477
2477
Ciężar
kg
Uwagi
222
222
266
266
266
357
357
442
489
558
600
871
981
1230
1230
1446
1880
1880
1880
z płominiem zwrotnym
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
Kod
Kocioł stalowy
Model
alt
u
Moc
Moc
nominalna komory spakW
lania kW
• Płyta przednia ukształtowana na odwrót
komory spalnia i płyta tylna wklęsła, aby
zwiększyć odporność na temperaturę i
ciśnienie wewnątrz.
• Płomieniówki roztłoczone i spawane,
wyposażone w turbulator o kształcie
spiralnym.
• D r z w i c z k i t y l n e o t w i e r a l n e d l a
ewentualnego czyszczenia dymnicy i
czopucha.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
r.p
• Kocioł stalowy z komorą spalania
nadciśnieniową, z płomieniem zwrotnym
o wysokiej sprawności, kompatybilny do
współpracy z palnikami nadmuchowymi na
gaz.
• Walcowa komora spalania ze ślepą płytą
denną, całkowicie mokra.
• Dzięki specialnie opatentowanemu
rozwiązaniu, ten model kotła otrzymał
certyfikat z trzema gwiazdami dla
sprawności, wg. norm europejskich.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
74,2
84,7
95,2
105,6
126,5
157,8
210,0
263,5
315,5
367,0
420,0
524,0
649,0
786,0
891,0
997,0
1.069,0
1.259,0
1.364,0
0,9
1,1
0,9
1,1
1,3
1,3
2,2
2,4
2,4
3,4
4,7
4,8
7,3
5,8
8,0
5,9
4,5
6,2
7,3
Długość
lufy palnika
mm
Model palnika
Gaz ziemnny
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
230-280
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
ww
STARTRE 70
STARTRE 80
STARTRE 90
STARTRE 100
STARTRE 120
STARTRE 150
STARTRE 200
STARTRE 250
STARTRE 300
STARTRE 350
STARTRE 400
STARTRE 500
STARTRE 620
STARTRE 750
STARTRE 850
STARTRE 950
STARTRE 1020
STARTRE 1200
STARTRE 1300
Moc
Opór
komory spalania komory spalania
kW
mbar
Gaz ziemnny modulacyjne
BTG 11 L 300
–
BTG 11 L 300
–
BTG 15
BTG 15 ME
BTG 15
BTG 15 ME
BTG 20LX
BTG 15
BTG 15 ME
BTG 20LX
BTG 20 P
BTG 20 ME
BTG 20LX
BTG 28 P
BTG 28 ME
TBG 35 P
TBG 35 PN
TBG 35 P
TBG 45 ME TBG 35 PN
TBG 45 PV
TBG 45 ME TBG 45 PN
TBG 45 PV
TBG 45 ME TBG 45 PN
TBG 60 PV
TBG 60 ME TBG 60 PN
TBG 85 PV
TBG 85 ME TBG 85 PN
TBG 85 PV
TBG 85 ME TBG 85 PN
TBG 120 P
TBG 120 ME TBG 120 PN
TBG 120 P
TBG 120 ME TBG 120 PN
TBG 120 P
TBG 120 ME TBG 120 PN
TBG 150 P
TBG 150 ME TBG 150 PN
TBG 150 P
TBG 150 ME TBG 150 PN
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym
przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Uwaga
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
Akcesoria
Kod
88790421
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
Opis
Euro
Króciec do pomiaru przeciwciśnienia komory spalania, tylko dla palników LX (dla pneumatycznego zaworu gazu)
17,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
1 272,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
228,00
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
25,00
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
154,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod. 880,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
585,00
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
50
kW
STARTRE
Od 1400 do 3500 kW
r.p
l
SERIA
1400
1600
1800
2000
2400
3000
3500
1468
1675
1885
2094
2518
3142
3670
Model
Kod
STARTRE 1400
STARTRE 1600
STARTRE 1800
STARTRE 2000
STARTRE 2400
STARTRE 3000
STARTRE 3500 84750219
84750220
84750221
84750222
84750223
84750224
84750225
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
66 528,00
72 125,00
76 032,00
94 512,00
99 792,00
135 696,00
151 996,00
100%
95,37
95,52
95,49
95,51
95,31
95,48
95,37
30%
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
95,87
95,80
95,70
95,80
95,40
95,60
95,87
6,6
7,1
7,6
6,6
8,1
8,6
9,6
C
HB
mm
6
880
6
880
6
880
6
945
6
945
6 1080
6 1080
A
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
400
400
400
500
500
550
550
1470
1470
1470
1600
1600
1870
1870
1746
1746
1746
1876
1876
2146
2146
C
mm
Ciężar
kg
2886
2886
3096
3220
3480
3480
3935
2665
2665
2815
3730
3980
5306
5806
Uwagi
B2
B
SF
175
Moc
Moc
nominalna komory spakW
lania
• Płyta przednia ukształtowana na odwrót
komory spalnia i płyta tylna wklęsła, aby
zwiększyć odporność na temperaturę
i ciśnienie wewnątrz.
• Płomieniówki roztłoczone i spawane,
wyposażone w turbulator o kształcie
spiralnym.
• D r z w i c z k i t y l n e o t w i e r a l n e d l a
ewentualnego czyszczenia dymnicy
i czopucha.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja
z wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
alt
u
• K ocioł stalowy z komorą spalania
nadciśnieniową, z płomieniem zwrotnym
o wysokiej sprawności, kompatybilny do
współpracy z palnikami nadmuchowymi na
gaz.
• Walcowa komora spalania ze ślepą płytą
denną, całkowicie mokra.
• Dzięki specialnie opatentowanemu
rozwiązaniu, ten model kotła otrzymał
certyfikat z trzema gwiazdami dla
sprawności, wg. norm europejskich.
w.b
Kocioł stalowy
z płominiem zwrotnym
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Bsc
SC
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
STARTRE 1400
STARTRE 1600
STARTRE 1800
STARTRE 2000
STARTRE 2400
STARTRE 3000
STARTRE 3500
1.468
1.675
1.885
2.094
2.518
3.142
3.670
6,6
7,1
7,6
6,6
8,1
8,6
9,6
ww
Moc
Opór
komory spalania komory spalania
kW
mbar
Długość
lufy palnika
mm
Model palnika
Gaz ziemnny
350-400
350-400
450-500
450-500
450-500
450-500
450-500
TBG 150 P
TBG 210 P
BGN 250 P
BGN 250 P
BGN 300 P
–
–
Gaz ziemnny modulacyjne
TBG 150 ME TBG 210 ME BGN 250 DSPGN ME
BGN 250 DSPGN ME
BGN 300 DSPGN ME
BGN 400 DSPGN ME
GI 500 DSPGN ME
TBG 150 PN
TBG 210 PN
BGN 300 LX
BGN 300 LX**
BGN 300 LX**
BGN 390 LX
BGN 540 LX
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Uwaga
51
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
Akcesoria
Kod
Opis
84750801
84750802
PL892000
96910014
96910016
96900203
88790421
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
154,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
880,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
585,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
1 272,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
228,00
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
25,00
Króciec do pomiaru przeciwciśnienia komory spalania, tylko dla palników LX
(dla pneumatycznego zaworu gazu)
17,00
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
kW
TRENOX
Od 109 do 700 kw
l
SERIA
r.p
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Model
17 811,00
19 554,00
20 295,00
21 754,00
23 232,00
24 592,00
27 298,00
28 757,00
35 816,00
39 010,00
41 492,00
100%
30%
94,78
95,24
95,54
95,24
95,42
95,24
95,37
95,24
95,33
95,24
95,37
95,70
95,70
96,05
95,75
95,95
93,73
95,90
95,76
95,80
95,77
95,85
1,2
1,4
2,5
2,6
2,5
3,9
3,9
4,7
4,6
4,9
5,6
HB
mm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
374
374
374
374
410
410
460
460
495
520
520
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
715
715
715
715
755
755
800
800
875
945
945
1225
1225
1225
1225
1345
1345
1500
1500
1630
1750
1750
C
mm
Ciężar
kg
Uwagi
1735 615
1735 615
1735 615
1735 615
1895 735
1895 735
1948 850
1948 850
2227 1110
2228 1390
2228 1390
SF
B
w.b
175
109
115
TRENOX 100 *)
84750320
120
126
TRENOX 120
84750300
150
157
TRENOX 150
84750301
200
210
TRENOX 200
84750302
250
262
TRENOX 250
84750303
300
315
TRENOX 300
84750304
350
367
TRENOX 350
84750305
400
420
TRENOX 400
84750306
470
493
TRENOX 470
84750307
600
630
TRENOX 600
84750308
700
734
TRENOX 700
84750309
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
Kod
Kocioł stalowy trzyciągowy
Moc
Moc
nominalna komory spakW
lania
certyfikatu (dla tego kotła) trzech gwiazdek
ze sprawnością zgodną z normą dekretu
ustawodawczego 195/05 i 311/06.
• Drzwi przednie z otwarciem obustronnym
i wewnątrz izolowane termicznie włóknem
ceramicznym.
• Dymnice tylne wykonane jako jeden
element, otwierane w celu przeglądu i
konserwacji tylniej części płomieniówek.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
alt
u
• Kocioł stalowy trzyciągowy, niskoemisyjny.
• Korpus kotła stalowy o niskim obciążeniu
termicznym dla spalania nadciśnieniowego
mogący współpracować z palnikami
nadmuchowymi na olej lekki.
• Komora spalania z pełnym systemem
trzyciągowego przepływu spalin oraz
mokrym dnem.
• Specjalnie wykształcona komora spalania
umożliwiająca uzyskanie niskich emisji
tlenków azotu NOx.
• Płomieniówki wyposażone w specyficzne
zawirowywacze umożliwiające nadanie
HB
Model
Modello
Moc
komo- Ciśnienie
Potenza
Press. inw Długość
Lungh. Gaz
ryfocolare
spalania komorze
palnika Bassi
NOxNOx
focolare lufy
boccaglio
Niska
emisja
kW
mbar
mm Metano
ziemny
GazMetano
ziemnnymodulante
modulacyjne
115
126
157
210
262
315
367
420
493
630
734
1,2
1,4
2,5
2,6
2,5
3,9
3,9
4,7
4,6
4,9
5,6
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
BTG 15
BTG 15 ME
BTG 15
BTG 15 ME
BTG 20 P BTG 20 LX
BTG 20 ME
BTG 28 P
TBG 35 PN
BTG 28 P
TBG 35 PN
TBG 35 P TBG 35 PN
TBG 45 ME
TBG 45 PV TBG 45 PN
TBG 45 ME
TBG 45 PV TBG 45 PN
TBG 45 ME
TBG 60 PV TBG 60 PN
TBG 60 ME
TBG 85 PV TBG 80 LXPN
TBG 80 LXME
TBG 85 PV TBG 80 LXPN
TBG 80 LXME
ww
TRENOX 100
TRENOX 120
TRENOX 150
TRENOX 200
TRENOX 250
TRENOX 300
TRENOX 350
TRENOX 400
TRENOX 470
TRENOX 600
TRENOX 700
A
C
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Modelbruciatore
palnika
Modello
Bassi
Inverter
NiskaNOx
emisja
NOx Inverter
Gaz ziemny Olej
lekki
Metano
Gasolio
–
–
–
–
–
TBG 45 PN V
TBG 45 PN V
TBG 45 PN V
TBG 60 PN V
TBG 80 LX PN V
TBG 80 LX PN V
Bassi
NOxNOx
Misti Niska
emisja
Premix
Olej
lekki
Gaz/Olej
lekki
Gasolio
Gas/Gasolio
BTL 14 P** BTL 14 P**
BTL 14 P**
BTL 20 P BTL 26 P SPARK 35 DSG
TBL 45 P
TBL 45 P
TBL 60 P
TBL 85 P**
TBL 85 P**
Declassato
del o15%
Obniżenie
mocy
15%
olejOlio
-ciężki
w st. -lekki
C. Gasolio
*) *)
–
COMIST 20
RINox190 L2**COMIST 20
RINox190 L2**COMIST 26 SP
SPARK 35 LX COMIST 26 SP
SPARK 35 LX COMIST 26 SP
TBL 45 LX
COMIST 36
TBL45 LX
–
TBL75LX
TBML 80 PN**
TBL 75 LX
TBML 80 PN**
–
TBML 80 PN**
–
COMIST 122
–
BT 17 SPN
BT 17 SPN
BT 17 SPN
BT 35 SPN
BT 35 SPN
BT 35 SPN
BT 40 DSN 4T
BT 50 DSN 4T
BT 75 DSN 4T**
BT 75 DSN 4T**
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Uwaga
Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła
STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i
specjalną wewnętrzną izolację termiczną.
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
Akcesoria
Kod
Opis
88790421
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
Króciec do pomiaru przeciwciśnienia komory spalania, tylko dla palników LX
(dla pneumatycznego zaworu gazu)
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regulat. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Wymiennik płytowy INOX (Odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
17,00
1 272,00
228,00
25,00
154,00
880,00
585,00
52
kW
TRENOX
Od 800 do 2600 kW
r.p
l
SERIA
• Kocioł stalowy trzyciągowy, niskoemisyjny.
• Korpus kotła stalowy o niskim obciążeniu
termicznym dla spalania nadciśnieniowego
mogący współpracować z palnikami
nadmuchowymi na olej lekki.
• Komora spalania z pełnym systemem
trzyciągowego przepływu spalin oraz
mokrym dnem.
• Specjalnie wykształcona komora spalania
umożliwiająca uzyskanie niskich emisji
tlenków azotu NOx.
• Płomieniówki wyposażone w specyficzne
Moc
Moc
nominalna komory spakW
lania
800
900
1000
1200
1400
1700
2000
2300
2600
839
944
1050
1259
1469
1784
2099
2415
2731
Model
Kod
TRENOX 800
TRENOX 900
TRENOX 1000
TRENOX 1200
TRENOX 1400
TRENOX 1700
TRENOX 2000
TRENOX 2300
TRENOX 2600
zawirowywacze umożliwiające nadanie
certyfikatu (dla tego kotła) trzech gwiazdek
ze sprawnością zgodną z normą dekretu
ustawodawczego 195/05 i 311/06.
• Drzwi przednie z otwarciem obustronnym
i wewnątrz izolowane termicznie włóknem
ceramicznym.
• Dymnice tylne wykonane jako jeden
element otwierane w celu przeglądu
i konserwacji tylniej części płomieniówek.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja
z wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
alt
u
Kocioł stalowy trzyciągowy
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
84750310
84750311
84750312
84750313
84750314
84750315
84750316
84750317
84750318
Sprawność moc nom.
Cena
PLN
53 724,00
58 392,00
66 792,00
74 412,00
77 327,00
84 700,00
93 896,00
109 384,00
115 874,00
100%
95,35
95,34
95,24
95,31
95,30
95,29
95,28
95,24
95,20
30%
Straty ciśnieniowe Ciśn.
po stronie spalin
max
mbar
bar
95,88
95,92
95,76
95,83
95,84
95,79
95,79
95,77
95,80
2,8
3,5
2,6
4,0
5,5
6,3
8,8
9,4
12,0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
HB
mm
682
682
671
671
671
722
722
722
722
Ø
SF
mm
350
350
400
400
400
400
400
400
400
A
mm
1380
1380
1490
1490
1490
1640
1640
1640
1640
B
mm
C
mm
1600
1600
1650
1650
1650
1790
1790
1790
1790
2535
2535
2589
2589
2899
2941
3441
3441
3941
Ciężar
kg
Uwagi
1970
1970
2760
2760
2995
3700
4330
4330
5050
A
B2
Bsc
SC
B
SF
w.b
C
175
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
839
944
1.050
1.259
1.469
1.784
2.099
2.415
2.731
2,8
3,5
2,6
4,0
5,5
6,3
8,8
9,4
12,0
300-350
300-350
360-410
360-410
360-410
360-410
360-410
360-410
360-410
Model palnika
Niska emisja NOx
Inverter Gaz ziemny
TBG 85 PV TBG 110 LXPN** TBG 110 LXME**TBG 110 LXPN V**
TBG 120 P TBG 110 LXPN TBG 110 LXME TBG 110 LXPN V
TBG 120 P TBG 110 LXPN TBG 110 LXME TBG 110 LXPN V
TBG 150 P TBG 140 LXPN TBG 140 LXME TBG 140 LXPN V
TBG150 P TBG 200 LXPN TBG 200 LXME TBG 200 LXPN V
TBG 210 P
BGN 300 LX**
BGN 300 LX V**
BGN 250 P
BGN 300 LX** BGN 300 LX V**
BGN 300 P
BGN 300 LX BGN 300 LX V
BGN 400DSPGN ME BGN 390 LX BGN 390 LX V
ww
TRENOX 800
TRENOX 900
TRENOX 1000
TRENOX 1200
TRENOX 1400
TRENOX 1700
TRENOX 2000
TRENOX 2300
TRENOX 2600
Moc komo- Ciśnienie w Długość ry spalania komorze lufy palnika Gaz
Niska emisja NOx
kW
mbar
mm ziemny
Gaz ziemny modulacyjne
Olej lekki
Niska emisja NOx
Premix
Olej lekki
Gaz/Olej lekki
TBL 85 P
TBL 105 P**
TBL 130 P
TBL 130 P**
TBL 160 P
TBL 210 P
BT 250 DSG 4T
BT 250 DSG 4T**
BT 300 DSG 4T
–
–
–
–
–
–
–
–
–
COMIST 122**
COMIST 122
COMIST 122
COMIST 122**
COMIST 180
COMIST 180
COMIST 250**
COMIST 250
COMIST 300
Obniżenie mocy o 15%
olej -ciężki w st. -lekki
BT 75 DSN 4T
BT 75 DSN 4T**
BT 100 DSN 4T
BT 100 DSN 4T**
BT 120 DSN 4T **
BT 180 DSN 4T
BT 180 DSN 4T
BT 250 DSN 4T**
–
*) Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i specjalną wewnętrzną izolacją termiczną.
**) Należy zamówić kocioł z adekwatnym kołnierzem. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym biurem.
Uwaga
53
Do pracy z olejem ciężkim jest wymagane zamówienie kotła
STAR z drzwiami wyposażonymi w zaprawę ognioodporną i
specjalną wewnętrzną izolację termiczną.
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
Akcesoria
Kod
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
Opis
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
1 272,00
228,00
25,00
154,00
880,00
585,00
SERIA
kW
CONDECO
r.p
l
Od 68,6 do 320 kw
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
68,6
82,3
110,2
147,0
201,2
246,9
294,0
75
90
120
160
220
270
320
69,6
83,5
111,8
149,1
204,1
250,5
299,1
Model
Kod
CONDECO 75 *)
CONDECO 90 *)
CONDECO 120 *)
CONDECO 160
CONDECO 220
CONDECO 270
CONDECO 320
84750400
84750401
84750402
84750403
84750404
84750405
84750406
23 294,00
23 944,00
24 595,00
30 326,00
35 282,00
43 088,00
43 738,00
Sprawność moc nom.
Straty
100%
30%
ciśnienio. Ciśn.
max
T. śred.T. zas./pow.T.zas./pow. po str. spalin bar
mbar
70°C 50/30°C 50/30°C
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
107,5
107,5
107,0
107,0
107,5
107,5
107,0
108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
1,6
2,0
2,8
2,4
3,2
3,3
3,5
6
6
6
6
6
6
6
HB
mm
529
530
530
580
580
550
550
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
150 773 1015
150 773 1015
150 773 1015
180 873 1115
180 873 1115
200 1003 1115
200 1003 1115
C
mm
Ciężar
kg
1155
1155
1155
1155
1410
1463
1463
220
220
220
270
360
430
430
Zbiornik NTR6 kod 96600419
SF
B
w.b
175
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
Cena
PLN
C
Zbiornik NTR6/P1 kod 96600420
z pompą do wymuszania opróżnienia
HB
A
Wymiennik płytowy stal nierdzewna.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
CONDECO 75
CONDECO 90
CONDECO 120
CONDECO 160
CONDECO 220
CONDECO 270
CONDECO 320
69,8
83,5
111,8
149,1
204,1
250,5
299,1
1,6
2,0
2,8
2,4
3,2
3,3
3,5
Lungh.
Długość
boccaglio
lufy
palnika
mm
Modello
Modelbruciatore
palnika
Metano
Gaz ziemny
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
170-250
170-250
ww
Potenza
Press.
Moc
Opórin
focolare
focolare
komory
spalania komory
spalania
kW
kW
mbar
Uwaga
A - szerokość, B - wysokość; C - długość; HB - wysokość od
podstawy do czopucha kotła; SF - średnica czopucha kotła
BTG 11 P
BTG 15 P
BTG 15 P
BTG 20 P
BTG 28 P
TBG 35 P
TBG 35 P
Akcesoria
Kod
88790421
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
96600419
96600420
Bassi NOx
Gaz ziemny modulacyjne
Metano Modulante
–
–
BTG 15 ME
BTG 20 LX
BTG 28 ME
TBG 35 PN
TBG 35 PN
BTG 20 ME
Opis
euro
Króciec do pomiaru przeciwciśnienia komory spalania, tylko dla palników LX (dla pneumatycznego zaworu gazu)
17,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
1 272,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
228,00
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
25,00
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
154,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
880,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
585,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z wstępnym wkładem
442,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą i wstępnym wkładem
790,00
Wymiennik płytowy INOX (Odpowiednia wersja podana na str. 42)
Kocioł ze stali nierdzewnej, kondensacyjny z nawrotną komorą spalania
Moc nominalna
Moc
komory
T. śred. T. zas./pow. spalania
70°C 50/30°C
kW
• Przygotowane do montażu pojedynczego
bądź kaskadowego.
• P o d w ó j n e p o ł ą c z e n i e k o ł n i e r z o w e
powrotu (odrębnie dla czynnika o niskiej
temperaturze).
• Drzwi przednie izolowane termicznie
włóknem ceramicznym, otwieralne
obustronnie
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości
alt
u
• Kocioł kondensacyjny z nawrotną komorą
spalania ze stali nierdzewnej.
• Korpus kotła o niskim obciążeniu
termicznym, przystosowany do pracy z
palnikiem nadmuchowym na gaz.
• Wszystkie części wewnętrzne mające
kontakt z produktem spalania i mogące
zawierać wodę są całkowicie wykonane ze
stali nierdzewnej stabilizowanej tytanem
AISI 316 Ti.
• Specjalna konstrukcja, która pozwala temu
kotłu prosto i łatwo zastosować technologię
kondensacji również na większości
istniejących instalacji.
54
kW
EVONOX
Od 52 do 851 kw
r.p
l
SERIA
55
• Przygotowane do montażu pojedyńczego
bądź kaskadowego.
• Drzwi przednie izolowane termicznie
włóknem ceramicznym, otwieralne
obustronnie
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości
• P o d w ó j n e p o ł ą c z e n i e k o ł n i e r z o w e
powrotu (odrębnie dla czynnika o niskiej
temperaturze).
• Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Kod 84750801.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
• Regulator pogodowy THETA, odpowiedni dla
palników jednostopniowych, dwustopniowych
i modulacyjnych.
Kod 84750802 i Kod PL892000
Dla palników modulacyjnych, modulacja jest
zarządzana bezpośrednio przez regulator
THETA.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
alt
u
• Kocioł ze stali nierdzewnej, kondensacyjny
z przelotową komorą spalania.
• Korpus kotła o niskim obciążeniu
termicznym, przystosowany do pracy z
palnikiem nadmuchowym na gaz.
• W szystkie części wewnętrzne mające
kontakt z produktem spalania, komora
spalania i płyty spalinowe są całkowicie
skonstruowane ze stali nierdzewnej
stabilizowanej tytanem AISI 316 Ti.
• Szczególne przejście płytowe spalin z
bardzo dużą powierzchnią wymiany i
turbulencją spalin, pozwalaja na osiągnięcie
wydajności do 109%.
Akcesoria na zamówienie
w.b
• Czujnik PT 1000 Kod 96900203 dla sterowania
panelami solarnymi poprzez regulator THETA.
B
183
Zbiornik NTR6 kod 96600419
SF
HB
ww
Kocioł ze stali nierdzewnej, kondensacyjny o niskiej emisji NOx i z komorą przelotową
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
C
Wymiennik płytowy stal nierdzewna.
A
Zbiornik NTR6/P1 kod 96600420
z pompą do wymuszania opróżnienia
Akcesoria
Kod
88790421
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
96600419
96600420
Opis
Euro
Króciec do pomiaru przeciwciśnienia komory spalania, tylko dla palników LX (dla pneumatycznego zaworu gazu)
17,00
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
1 272,00
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
228,00
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
25,00
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
154,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod. 880,00
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
585,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z wstępnym wkładem
442,00
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą i wstępnym wkładem
790,00
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
kW
81
110
145
186
244
313
406
511
639
709
779
88
120
158
203
266
343
445
559
699
775
851
88
112
147
189
248
319
414
520
650
721
792
Kod
Cena
PLN
EVONOX 100 *)
EVONOX 120 *)
EVONOX 160
EVONOX 210
EVONOX 270
EVONOX 350
EVONOX 450
EVONOX 560
EVONOX 700
EVONOX 780
EVONOX 860
84750501
84750502
84750503
84750504
84750505
84750506
84750507
84750508
84750509
84750510
84750511
30 976,00
36 494,00
39 010,00
46 754,00
55 385,00
60 031,00
79 376,00
97 768,00
106 964,00
107 425,00
112 691,00
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
EVONOX
60
100
120
160
210
270
350
450
560
700
780
860
53
88
112
147
189
248
319
414
520
650
721
792
0,6
0,8
1,0
1,1
1,5
2,0
2,1
2,3
2,5
2,7
3,4
4,1
Długość
Lungh.
lufy
palnika
boccaglio
mm
200-250
200-250
200-250
200-250
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
ww
Moc
Opórin
Potenza
Press.
komory
spalania komory
spalania
focolare
focolare
kW
kW
mbar
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
0,8
1,0
1,1
1,5
2,0
2,1
2,3
2,5
2,7
3,4
4,1
HB
mm
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
C
mm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1348
1348
1348
1510
1510
1510
1532
1532
1532
1532
1532
150
180
180
200
200
200
250
250
250
250
250
756
756
756
853
853
853
991
991
991
991
991
1825
1825
1825
2151
2151
2200
2310
2310
2310
2310
2310
990
1330
1330
1550
1550
1801
1817
2331
2331
2331
2331
Model palnika
Gaz ziemny
Gaz ziemny mała emisja NOx
Ciężar
kg
220
280
320
520
590
680
1030
1230
1270
1270
1270
Gaz ziemny mała emisja NOx
wyposażony w inverter
BTG 6 L 300
–
–
BTG 11 L 300
–
–
BTG 15 BTG 15 ME
–
BTG 15 BTG 15 ME / BTG 20 LX
–
BTG 20 P
BTG 20 ME / BTG 20 LX
–
BTG 28 P
TBG 35 PN
–
TBG 35 P
TBG 35 PN / TBG 45 ME
TBG 45 PN-V
TBG 45 PV
TBG 45 PN / TBG 45 ME
TBG 45 PN-V
TBG 60 PV
TBG 60 PN / TBG 60 ME
TBG 60 PN-V
TBG 85 PV
TBG 80LX PN / TBG 80LX ME
TBG 80LX PN-V
TBG 85 PV
TBG 80LX PN / TBG 80LX ME
TBG 80 LX PN-V
TBG 85 PV
TBG 110LX PN / TBG 110LX ME
TBG 110 LX PN-V
w.b
Model
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
Ciśn.
max
bar
alt
u
Sprawność moc nom.
Straty
100%
30%
ciśnienio.
T. średniaT. zas/pow T.zas/pow str. spalin
bar
70°C 50/30°C 50/30°C
Model
Kocioł ze stali nierdzewnej, kondensacyjny o niskiej emisji NOx i z komorą przelotową
Moc nominalna
Moc
T. średnia T. zas./pow. komory
spalania
70°C 50/30°C
kW
r.p
l
EVONOX
56
kW
EVOMIX
Od 52 do 158 kW
Emisja NOx
Klasa 5°
r.p
l
SERIA
• Grupa termiczna kondensacyjna ze stali
nierdzewnej stabilizowanej tytanem
AISI 316 Ti.
• Korpus kotła o niskim obciążeniu
termicznym z przelotową komorą
spalania, i wbudowanym adekwatnym
palnikiem PREMIX z płomieniem żarzącym
i promieniującym.
• Grupa termiczna o niskiej emesji NOx
certyfikowana klasą 5° wg. EN 483-EN 656.
• Maksymalny komfort akustyczny w całym
zakresie modulacji.
• Szczególne przejście płytowe spalin z
Akcesoria na zamówienie
w.b
• Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Kod 84750801.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
• Regulator pogodowy THETA, odpowiedni dla
palników jednostopniowych, dwustopniowych
i modulacyjnych.
Kod 84750802 i Kod PL892000
Dla palników modulacyjnych, modulacja jest
zarządzana bezpośrednio przez regulator
THETA.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
Czujnik PT 1000 Kod 96900203 dla sterowania
panelami solarnymi poprzez regulator THETA.
Zbiornik NTR6 kod 96600419
SF
HB
B
183
A
ww
C
Moc nominalna
Moc
T. średnia T. zas./pow. komory
spalania
70°C 50/30°C
kW
81
110
145
88
120
158
82
112
147
Model
EVOMIX 90 *)
EVOMIX 120 *)
EVOMIX 160
Uwaga
*)Kocioł zwolniony z kontroli prewencji pożarowej.
57
bardzo dużą powierzchnią wymiany i
turbulencją spalin, pozwala na osiągnięcie
wydajności do 109%.
• Przygotowane do montażu pojedynczego
bądź kaskadowego.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
• Palnik premix dostarczony i przygotowany
do szybkiego montażu na drzwiach kotła.
• P o d w ó j n e p o ł ą c z e n i e k o ł n i e r z o w e
powrotu (odrębnie dla czynnika o niskiej
temperaturze).
alt
u
wybranym palnikiem i z wstępnym mieszaniem całkowitym
Kocioł ze stali nierdzewnej z komorą spalania przelotową sprzężony z
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Kod
84750601
84750602
84750603
Cena
PLN
Sprawność moc nom.
Straty
100%
30%
ciśnien. po
T. średniaT. zas./pow.T.zas./pow. str. spalin
bar
70°C 50/30°C 50/30°C
35 816,00 98,3
43 560,00 98,3
48 884,00 98,3
Akcesoria
Kod
84750801
84750802
PL892000
96910014
96910016
96900203
96600419
96600420
Zbiornik NTR6/P1 kod 96600420
z pompą do wymuszania opróżnienia
107,5
107,5
107,5
109
109
109
0,8
1,0
1,1
Ciśn.
max
bar
Wymiennik płytowy stal nierdzewna.
HB
mm
Ø
SF
mm
6 1348
6 1348
6 1348
150
180
180
A
mm
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
756 1825 1267 220
756 1825 1607 280
756 1825 1607 320
Opis
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod. Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Zbiornik neutralizujący kondensat z wstępnym wkładem
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą i wstępnym wkładem
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
154,00
880,00
585,00
1 272,00
228,00
25,00
442,00
790,00
SERIA
kW
EVOMIX
Od 186 do 775 kw
5° CLASSE
r.p
l
Emisja NOx
Klasa 5°
Akcesoria na zamówienie
• Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Kod 84750801.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
Czujnik PT 1000 Kod 96900203 dla sterowania
panelami solarnymi poprzez regulator THETA.
w.b
• Regulator pogodowy THETA, odpowiedni dla
palników jednostopniowych, dwustopniowych
i modulacyjnych.
Kod 84750802 i Kod PL892000
Dla palników modulacyjnych, modulacja jest
zarządzana bezpośrednio przez regulator
THETA.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
183
SF
HB
B
Zbiornik NTR6 kod 96600419
Model
Modello
Kod
Codice
Cena
Prezzo
PLN
Euro
84750604
84750605
84750606
84750607
84750608
84750609
84750610
58 483,00
70 873,00
80 476,00
103 398,00
120 744,00
130 037,00
135 303,00
ww
Moc
Potenza
utile
Moc
nominalna
Portata
T. media T. man/rit komory
T. średnia T. zas/pow spalania
termica
70°C 50/30°C
kW
70°C 50/30°C
kW
kW
kW
186
244
313
406
511
639
709
203
266
343
445
559
699
775
189
248
319
414
520
650
721
Zbiornik NTR6/P1 kod 96600420
z pompą do wymuszania opróżnienia
Wymiennik płytowy stal nierdzewna.
A
C
EVOMIX 210
EVOMIX 270
EVOMIX 350
EVOMIX 450
EVOMIX 560
EVOMIX 700
EVOMIX 780
Akcesoria
Kod
96910014
96910016
96900203
84750801
84750802
PL892000
96600419
96600420
Sprawność
Rend. alla potenza
nom.
moc nom.
Perdide
Straty di
Press.
Ciśn.
100%
30%
ciśnienio.
carico
max
po
lato
str.
fumi
spalin
T.
T. średniaT.
mediaT. zas/pow
man/rit T.zas/pow
T.man/rit
bar
mbar
bar
70°C 50/30°C 50/30°C
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
109
109
109
109
109
109
109
1,5
2,0
2,1
2,3
2,5
2,7
3,4
6
6
6
6
6
6
6
HB
HB
mm
mm
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
C
mm
1510
1510
1510
1532
1532
1532
1532
200
200
200
250
250
250
250
853
853
853
991
991
991
991
2151
2151
2200
2310
2310
2310
2310
1900
1900
2171
2337
2851
2851
2851
Opis
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod. Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Zbiornik neutralizujący kondensat z wstępnym wkładem
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą i wstępnym wkładem
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Ciężar
Peso
kg
520
590
680
1030
1230
1270
1270
Euro
1 272,00
228,00
25,00
154,00
880,00
585,00
442,00
790,00
wybranym palnikiem i z wstępnym mieszaniem całkowitym
bardzo dużą powierzchnią wymiany i
turbulencją spalin, pozwala na osiągnięcie
wydajności do 109%.
• Przygotowana do montażu pojedynczego
bądź kaskadowego.
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
• Palnik premix dostarczony i przygotowany
do szybkiego montażu na drzwiach kotła.
• P o d w ó j n e p o ł ą c z e n i e k o ł n i e r z o w e
powrotu (odrębnie dla czynnika o niskiej
temperaturze).
alt
u
• Grupa termiczna kondensacyjna ze stali
nierdzewnej stabilizowanej tytanem
AISI 316 Ti.
• Korpus kotła o niskim obciążeniu
termicznym z przelotową komorą
spalania, z wbudowanym adekwatnym
palnikiem PREMIX z płomieniem żarzącym
i promieniującym.
• Grupa termiczna o niskiej emesji NOx
certyfikowana klasą 5° wg. EN 483-EN 656.
• Maksymalny komfort akustyczny w całym
zakresie modulacji.
• Szczególne przejście płytowe spalin z
Kocioł ze stali nierdzewnej z komorą spalania przelotową sprzężony z
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
58
kW
CONDENOX
Od 732 do 1600 kW
r.p
l
SERIA
istniejących instalacji.
• Przygotowany do montażu pojedyńczego
bądź kaskadowego.
• P o d w ó j n e p o ł ą c z e n i e k o ł n i e r z o w e
powrotu (odrębnie dla czynnika o niskiej
temperaturze).
• Drzwi przednie izolowane termicznie
włóknem ceramicznym, otwieralne
obustronnie
• Obudowa malowana proszkowo i izolacja z
wełny mineralnej o wysokiej gęstości.
alt
u
• Kocioł kondensacyjny trzyciągowy ze
zmniejszoną emisją NOx, korpusem
kotła o niskim obciążeniu termicznym
przystosowanym do pracy z palnikiem
nadmuchowym na gaz.
• Wszystkie części wewnętrzne mające
kontakt ze spalinami i mogące zawierać
wodę są całkowicie wykonane ze stali
nierdzewnej stabilizowanej tytanem AISI
316 Ti.
• Specjalna konstrukcja, która pozwala temu
kotłu prosto i łatwo zastosować technologię
kondensacji również na większości
Akcesoria na zamówienie
• Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Kod 84750801.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
• Regulator pogodowy THETA, odpowiedni dla
palników jednostopniowych, dwustopniowych
i modulacyjnych.
Kod 84750802 i Kod PL892000
Dla palników modulacyjnych, modulacja jest
zarządzana bezpośrednio przez regulator
THETA.
Patrz specyfikacje dla tablicy str. 60
• Czujnik PT 1000 Kod 96900203 dla sterowania
panelami solarnymi poprzez regulator THETA.
w.b
183
B
Zbiornik NTR6 kod 96600419
SF
HB
C
A
Moc nominalna
Moc
komory
T. średnia T. zas./pow. spalania
70°C 50/30°C
kW
732
914
1097
1280
1463
800
1000
1200
1400
1600
744
930
1116
1302
1488
Zbiornik NTR6/P1 kod 96600420
z pompą do wymuszania opróżnienia
Model
Kod
CONDENOX 800
CONDENOX 1000
CONDENOX 1200
CONDENOX 1400
CONDENOX 1600
84750450
84750451
84750452
84750453
84750454
ww
Kocioł ze stali nierdzewnej, kondensacyjny trzyciągowy
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Cena
PLN
Sprawność moc nom.
Straty
100%
30%
ciśnienio. Ciśn.
max
T. śred.T. zas./pow.T.zas./pow. po str. spalin bar
bar
70°C 50/30°C 50/30°C
123 904,00 98,3
142 296,00 98,3
148 104,00 98,3
174 240,00 98,3
179 080,00 98,3
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
3,7
4,2
6,2
8,3
10,8
6
6
6
6
6
Wymiennik płytowy stal nierdzewna.
HB
mm
Ø
SF
mm
A
mm
B
mm
C
mm
1462
1522
1522
1610
1610
350
350
350
400
400
1180
1310
1310
1390
1390
1918
2020
2020
2165
2165
1948
2443
2443
2437
2437
Ciężar
kg
1360
1776
1776
1850
1850
Dobór sugerowany Kocioł - Palnik
Model
CONDENOX 800
CONDENOX 1000
CONDENOX 1200
CONDENOX 1400
CONDENOX 1600
Moc
Opórin
Potenza
Press.
komory
spalania komory
spalania
focolare
focolare
kW
kW
mbar
744
930
1.116
1.302
1.488
Palniki modulacyjne i dwustopniowe progresywne muszą być
wybranye wg. “wielkości” kotła
(numer kodu indywidualny) i
według wielkości palników
dwustopniowych wymienionych w tabeli.
59
3,7
4,2
6,2
8,3
10,8
Długość
Lungh.
lufy
palnika
boccaglio
mm
Modello
Modelbruciatore
palnika
Metano
Bassi NOx
Gaz ziemny
Gaz ziemny
emisja NOx
Metanomała
Modulante
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
PRZYKŁAD: TBG 150 P (dwustopniowy) odpowiada TBG
150 PN (dwustopniowy
progresywny z modulacją
pneumatyczną) lub TBG
150 ME (dwustopniowy
progresywny z modulacją
elektroniczną).
TBG 85 PV
TBG 120 P
TBG 120 P
TBG 150 P
TBG 210 P
Akcesoria
Kod
84750801
84750802
PL892000
96910014
96910016
96900203
96600419
96600420
TBG 80LXPN
TBG 110LXPN
TBG 110LXPN
TBG 140LXPN
TBG 200LXPN
TBG 80LXME
TBG 110LXME
TBG 110LXME
TBG 140LXME
TBG 200LXME
NOxmała
con Inverter
GazBassi
ziemny
emisja NOx
Metano Modulante
wyposażony
w inverter
TBG 80LXPN V
TBG 110LXPN V
TBG 110LXPN V
TBG 140LXPN V
TBG 200LXPN V
Opis
Tablica sterownicza jednofunkcyjna
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Tablica sterow. z regul. pogodowym THETA dla palników jedn. dwu. i mod.
Zestaw Teleclima GSM dla regulatora (kontaktować z naszym biurem)
Zestaw Clima Control 0-10V dla regulatora THETA (kontakt. z naszym biurem)
Czujnik PT1000 dla sterowania panelami solarnymi poprzez regulator THETA
Zbiornik neutralizujący kondensat z wstępnym wkładem
Zbiornik neutralizujący kondensat z pompą i wstępnym wkładem
Wymiennik płytowy INOX (odpowiednia wersja podana na str. 42)
Euro
154,00
880,00
585,00
1 272,00
228,00
25,00
442,00
790,00
Tablice sterownicze
l
Tablica sterownicza dwufunkcyjna (termostat
zasobnika BOL-THERM) Kod 84750800
Tablica sterownicza jednofunkcyjna Kod 84750801
alt
u
Kompletna z:
• wyłącznikiem głównym podświetlonym;
• termostatem regulacyjnym kotła;
• termostatem bezpieczeństwa z resetem ręcznym;
• termostatem zezwalającym na pracę pompy instalacji C.O.;
• termostatem bezwładności termicznej;
• wyłącznikiem palnika;
• wyłącznikiem pompy instalacji C.O.;
• termometrem kotła.
Tablica sterownicza z regulatorem pogodowym THETA
Kod PL892000
Tablice sterownicze
r.p
Kompletna z:
• wyłącznikiem głównym podświetlonym;
• termostatem regulacyjnym kotła;
• termostatem regulacji temperatury C.W.U. zasobnika;
• termostatem bezpieczeństwa z resetem ręcznym;
• termostatem zezwalającym na pracę pompy instalacji C.O.;
• termostatem bezwładności termicznej;
• wyłącznikiem palnika;
• wyłącznikiem pompy instalacji C.O.;
• wyłącznikiem pompy bojlera;
• termometrem kotła;
w.b
• kompatybilny do współpracy z palnikami jedn. , dwu. i modul.;
• ustawienie krzywej grzewczej;
• sterowanie palnikiem jednostopniowym, dwustopniowym i modul. ;
• regulacja jednej strefy z mieszaczem;
• regulacja jednej strefy bez mieszacza;
• regulacja produkcją ciepłej wody;
• możliwość zdalnego sterowania (GSM) z PC;
• możliwość zdalnego sterowania z sygnałem 0-10 Volt;
• predyspozycja dla systemu kaskadowego z wieloma regulatorami;
• oprogramowanie solarne;
• czujnik zewnętrzny + czujniki dla kontroli obiegów;
• oprogramowanie dla pracy kaskadowej z innymi regulatorami;
Kod 84750802
• informacje j.w.
• obsługuje pracę kotłów w kaskadzie (max do 5 sztuk).
Możliwość zarządzania poprzez zdalne sterowanie
Zestaw Teleclima kod 96910014 (skontaktuj się z siedzibą)
Zestaw Clima Control (0-10 V) kod 96910016 (skontaktuj się z siedzibą)
Kontrola 0-10 V
ww
Zasilacz
Karta
interfejsu
Karta interfejsu
dla modemu
Chronotermostat RS dla kontroli stref
(dodatek)
Czujnik
zewnętrzny
Bojler
Bojler
Strefa
Bezpośrednia
Strefa
mieszana
Czujnik
Czujnik
Czujnik
Czujnik
Żródło alternatywne
Palnik : Jednostopniowy
Dwustopniowy
Modulacyjny
60
l
r.p
ww
w.b
alt
u
Podgrzewacze wody
i zasobniki
l
r.p
alt
u
ww
w.b
Acquaspeed
Body S
Bolgas
63
65
66
kw
Acquaspeed...E/SE
Od 7,5 do 23,7 kw
Podgrzewacz wody na gaz
alt
u
•Zawór gazowy ze stabilizatorem.
•Praca przy ciśnieniu minimalnym wody 0,2
bar i z przepływem minimalnym 2,5l/min.
•Wentylator spalin wyposażony w presostat
różnicowy, kontrolny (tylko wersja SE).
•Termostat bezpieczeństwa uniemożliwiający
przegrzaniu wymiennika ciepła.
•Kontrola płomienia za pomocą elektrody
jonizacyjnej.
•Termostat bezpieczeństwa zapobiegający
nieprawidłowemu odprowadzeniu spalin
(tylko wersja E).
•Filtr na wejściu wody zimnej użytkowej.
•Dioda sygnalizująca działanie i komunikację
ewentualnych blokad (tylko wersja SE).
B
C
7,5 ÷ 19,0
7,7 ÷ 19,2 7,7 ÷ 25,3
7,7 ÷ 25,3 8,4 ÷ 22,5
8,4 ÷ 22,5
w.b
Moc nominalna
kW
A
Model
Acquaspeed 11E gaz ziemny
Acquaspeed 11E gaz L.P.G.
Acquaspeed 14E gaz ziemny
Acquaspeed 14E gaz L.P.G.
Acquaspeed 13 SE gaz ziemny *)
Acquaspeed 13 SE gaz L.P.G. *)
Kod
Cena
PLN
84780201
84780202
84780203
84780204
84780210
84780211
1 320,00
1 320,00
1 672,00
1 672,00
2 750,00
2 750,00
Uwaga
63
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
•Acquaspeed 11 E 14 E: Podgrzewacz
wody ścienny na gaz z przepływową
produkcją ciepłej wody użytkowej i otwartą
komora spalania (odprowadzenie spalin
grawitacyjne) - Typ B.
•Acquaspeed 13 SE: Podgrzewacz wody
ścienny na gaz z przepływową produkcją
ciepłej wody użytkowej i zamkniętą komorą
spalania (odprowadzenie spalin wymuszone)
- Typ C.
•Modulacja ciągła płomienia.
•Zapłon elektroniczny.
• Kontrola temperatury poprzez czujnik.
•Selektor regulacji mechanicznej kontroli
wody.
• Palnik multigaz ze stali nierdzewnej.
ww
Przepływowe podgrzewacze wody na gaz
0063
r.p
l
SERIA
*) System wylotu spalin/wlotu powietrza współosiowy 60/100, należy wykorzystać zestaw dla kotłów ściennych.
Ciśnienie
min ÷ max
bar
0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
0,2 ÷ 10
0,15 ÷ 10
0,15 ÷ 10
Minimalny przepływ
wody dla zapłonu
l/min
Przepływ gorącej wody
∆t=20°C
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
11
11
14
14
13
13
Ø
SF
mm
A
mm
110 314
110 314
130 363
130 363
60-100*400
60-100*400
B
mm
C
mm
Ciężar
kg
592
592
650
650
640
640
245
245
245
245
246
246
11,1
11,1
12,6
12,6
18,5
18,5
Zestaw przezbrojeniowy
Kod
Opis
Euro
96640101
96640102
96640103
96640104
96640105
96640106
Acquaspeed 11E z LPG na gaz ziemny
Acquaspeed 11E z gazu ziemnego na LPG
Acquaspeed 14E z LPG na gaz ziemny
Acquaspeed 14E z gazu ziemnego na LPG
Acquaspeed 13SE z LPG na gaz ziemny
Acquaspeed 13SE z gazu ziemnego na LPG
27,00
27,00
27,00
27,00
29,00
29,00
Akcesoria na zamówienie dla Acquaspeed na stronie 56 (przewody kominowe).
l
Selettor
e chiuso
selektor
zamknięty
50
40
30
20
selektor otwarty
Selettor
e aper
to
2,5
7,2
10
T(C)
50
selektor
zamknięty
Selettore
chiuso
15E
SpitfireDigit
Digit15E
Spitfire
40
30
20
selektor otwarty
Selettor
e aper
to
Spitfire
Digit
11E
Spitfire
Digit
11E
Spitfire Digit 11E
Spitfire Digit 15E
10
2,5
14 (L/min)
Spitfire Digit 14SE
alt
u
10
5,6
7,2
8,5 10 11
w.b
D1
D1
15 (L/min)
Ø E
ww
Spitfire Digit 11E - 15E
Wymiary
D1
E
Spitfire Digit 11E
Spitfire Digit 15E
Spitfire Digit 14SE
115
124
122
110
125
-
Przepływowe pogrzewacze wody na gaz
T(°C)
r.p
Przepływ ciepłej wody
Spitfire Digit 14SE
64
kW
Body S
Od 29 do 70 kW
r.p
l
SERIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Body 110 S/150 S/200 S/250 S/300 S
Pionowy
biały RAL 9016.
• Pokrywa dolna, górna i obramowanie z PS
formowana termicznie - kolor czarny.
• Wymiennik wężownicowy ze stali
nierdzewnej INOX.
•Przystosowany również do współpracy z
systemem solarnym.
Body 500S/750S/1000S
Pionowy
biały RAL 9016.
•Pokrywa dolna, górna i obramowanie z PS
formowana termicznie - kolor czarny.
• Wymiennik wężownicowy ze stali
nierdzewnej INOX.
•Przystosowany równierz do współpracy z
systemem solarnym.
alt
u
Bojler ze stali nierdzewnej (INOX) 316 L.
• Oczyszczona i pasywowana powierzchnia
stali nierdzewnej wewnętrzna i zewnętrzna.
•Izolacja wykonana z elastycznej pianki
poliuretanowej, demontowalnej.
• Płaszcz zewnętrzny z miękkiego skaju kolor
BolTherm 150
Bojler stalowy:
•Bojler poziomy z wężownicą stałą z wysoką
wydajnością transferową dla szybkiej
produkcji ciepłej wody użytkowej;
• Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar;
Moc nominalna
KW
29,0
29,0
42,0
42,0
47,0
49,0
57,0
70,0
29,3
Model
Body 110 S
Body 150 S
Body 200 S
Body 250 S
Body 300 S
Body 500 S
Body 750 S
Body 1000 S
BolTherm 150
Kod
Cena
PLN
Pojemność Przepływ ciągły C.W.U. Ciśnienie max
wody
l/min
bar
użytkowej l.
88630401 3 673,00
110
88630402 4 228,00
150
88630403 5 331,00
200
88630404 5 809,00
250
88630405 7 096,00
300
88630406 18 897,00 500
88630407 20 368,00 750
88630408 22 500,00 1000
84750700 4 347,00
150
13,8
13,8
20,1
20,1
22,4
23,3
27,1
33,5
12,8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
w.b
Zasobniki ze stali nierdzewnej
Bojler ze stali nierdzewnej (INOX) 316 L.
• Oczyszczona i pasywowana powierzchnia
stali nierdzewnej wewnętrzna i zewnętrzna.
•Izolacja wykonana z elastycznej pianki
poliuretanowej, demontowalnej.
• Płaszcz zewnętrzny z miękkiego skaju kolor
Body SS
• Szczególnie przystosowany dla połączenia z
kotłem C-STAR;
• Obróbka podwójnej witryfikacji wnętrza
zasobnika;
• Izolacja z pianki poliuretynowej;
• Obudowa ze stali lakierowanej;
Straty ciśnienia
mbar
Szerokość
mm
Głębokość
mm
Wysokość
mm
Ciężar
kg
17
17
27
27
39
13
14
16
50
560
600
600
600
600
750
990
990
610
560
600
600
600
600
750
990
990
1000
800
1005
1250
1500
1730
1780
1780
1995
610
30
35
46
58
67
87
130
165
100
Od 34 do 70 kW
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
ww
Body 200 SS/300 SS/500 SS
750 SS/1000 SS
Pionowy
Moc nom. Moc nom.
Węż. dolna Węż. górna
KW
KW
34,0
47,0
49,0
57,0
70,0
Uwaga
*) ∆T 30°C
65
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
Model
Body 200 SS
Body 300 SS
Body 500 SS
Body 750 SS
Body 1000 SS
Kod
88630423
88630425
88630426
88630427
88630428
Bojler ze stali nierdzewnej (INOX) 316 L.
• Trawienie i pasywacja stali nierdzewnej
wnętrza i powierzchni zewnętrznych.
• Izolacja wykonana z elastycznej pianki
poliuretanowe, demontowalnej.
Cena
PLN
• Płaszcz zewnętrzny z miękkiego skaju kolor
biały RAL 9016.
• Pokrywa dolna, górna i obramowanie z PS
formowana termicznie - kolor czarny.
• Wymiennik wężownicowy ze stali nierdzewnej
INOX.
• Podwójny wymiennik wężownicowy.
• Przystosowany również do współpracy z
systemem solarnym.
Pojemność Przepł. C.W.U.* Przepł. C.W.U.* Ciśnienie Strata ciśnienia Strata ciśnienia Szerokość Głębokość Wyso. Ciężar
wody
węż. dolna
węż. górna
max
węż. dolna
węż. górna
mm
mm
mm
kg
użytkowej l ciągły l/min
ciągły l/min
bar
mbar
mbar
8 640,00
200
10 441,00 300
23 530,00 500
25 184,00 750
26 765,00 1000
16,2
22,4
23,3
27,1
33,5
13,4
13,4
13,6
13,6
13,6
8
8
8
8
8
40
39
13
14
16
22
22
10
10
10
600
600
750
990
990
600
600
750
990
990
1226 51
1710 72
1780 100
1780 150
1995 187
kW
BOL Gas
Od 8,2 do 29,5 kW
r.p
l
SERIA
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
Moc nominalna
kW
8,2
14,6
19,9
29,5
29,3
Model
Kod
BOLGAS 200
BOLGAS 300
BOLGAS 500
BOLGAS 800
BolTherm 150
88630501
88630502
88630503
88630504
84750700
Pojemność wody
Cena
PLN
• Zawór bezpieczeństwa 6 bar w zestawie.
• Izolacja z poliuretanu sztywnego.
• Zewnętrzne wykończenie z blachy
stalowej malowane żywicą epoksydową i
przetwarzane w piecu.
• Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar.
• Maksymalna temperatura robocza 80°C.
• Ciśnienie przeliczeniowe równe 1,5x
maksymalnego ciśnienia roboczego.
• Zestaw przezbrojeniowy “LPG” w zestawie.
alt
u
Podgrzewacze pojemnościowe wody na gaz
• Zbiornik ze stali węglowej z obróbką
podwójnego emaliowania dla zastosowań
spożywczych wg DIN4753.3.
• Palnik multigaz z zaworem gazowym,
homologacją i bezpośrednim sterowaniem
przez termostat.
• Spoiny wykonane odpowiednimi procesami
w kontrolowanej atmosferze.
• Termometr kontroli temperatury.
• Przerywacz ciągu kominowego wyposażony
w termostat bezpieczeństwa do właściwego
monitorowania odprowadzania spalin.
użytkowej
l
5 074,00
8 235,00
10 588,00
17 941,00
5 090,00
głównej
l
Max. przepływ c.w.u **)
pierwsze 10’ ciągły
l
200
280
240
410
450
610
780
800
150
BOL Gas... SE-SOL
l/h
Ciśnienie
max
bar
180
418
570
1035
12,8
Strata
ciśnienia
m H2O
Szerokość
mm
Głębokość
mm
540
700
750
990
610
540
700
750
990
1000
6
–
6
–
6
–
6
6
50
Wysokość
mm
Ciężar
kg
1400
1500
1790
200
610
64
107
135
252
100
w.b
Od 26,8 do 30,6 kW
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA
BOL Gas SE-SOL
ww
• Podgrzewacze pojemnościowe wody
na gaz z zapłonem elektronicznym,
z komorą spalania zamkniętą i z
wężownicą wbudowaną dla ewentualnego
zastosowania z panelami solarnymi.
•Zbiornik.
• Palnik wielopłomieniowy ze stali
nierdzewnej (INOX) z zapłonem
Potenz.
termica
kW
Model
Kod
26,8
30,6
30,6
30,6
BOLGAS 220 SE SOL
BOLGAS 300 SE SOL
BOLGAS 500 SE SOL
BOLGAS 800 SE SOL
88630531
88630532
88630533
88630535
Uwaga
*) ∆T 25°C.
**) Pobór ciągły 45 ∆T.
Pojemność wody
Cena
PLN
użytkowej
17 228,00
18 346,00
22 610,00
31 581,00
212
310
510
800
l
głównej
l
–
–
–
–
Max. przepływ c.w.u **) Ciśnienie
max
pierwsze 10’ ciągły
bar
l
l/h
280
410
570
820
512
585
585
585
Akcesoria na zamówienie
Kod
96700007
96700008
96600109
6
6
6
6
Strata
ciśnienia
m H2O
14
23
46
46
elektronicznym i kontrolą jonizacyjna
płomienia.
•System odprowadzenia spalin współosiowy
lub odrębny (akcesoria na zamówienie):
•Izolacja z poliuretanu sztywnego.
• Zewnętrzne wykończenie z blachy
stalowej malowane żywicą epoksydową i
przetwarzane w piecu.
•Maksymalna temperatura robocza 80°C.
Strata
ciśnienia
m H2O
–
–
–
–
Sup.
scambio
serp. m2
0,6
1,0
2,0
2,0
Opis
Zestaw dysz GPL BOLGAS 220 SE SOL
Zestaw dysz GPL BOLGAS 300 / 500 / 800 SE SOL
Adapter dla systemu odseparowanego kod 96600109
Podgrzewacze zasobnikowe ze stali na gaz
BOL Gas
Szerokość Głębokość Wysoko. Ciężar
kg
mm
mm
mm
710
710
810
1010
710
710
810
1010
1600
1950
2036
2146
142
166
207
300
Euro
64,00
64,00
66
l
r.p
ul. Sowia 5
62-080 Tarnowo Podgórne
e-mail: [email protected]
www.baltur.pl
BIURO
+48 61 814 67 65
FAX
+48 61 624 72 33
alt
u
DZIAŁ TECHNICZNO - HANDLOWY
+48 512 498 669
SERWIS
+48 61 822 73 37
+48 607 253 092
ww
w.b
DYSTRYBUTOR REGIONALNY
Podane ceny są cenami netto. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do późniejszych roszczeń.
BALTUR Polska zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Kwota EURO jest przeliczana na KWOTĘ PLN według kursu sprzedaży walut w BNP PARIBAS FORTIS BANK POLSKA na dzień
wystawiania faktury VAT lub faktury proforma
Dane zawarte w tym cenniku służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.
Firma BALTUR Polska zastrzega sobie możliwość zmiany danych i cen zawartych w tym cenniku.

Podobne dokumenty