Sprawa KM 1820/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Transkrypt

Sprawa KM 1820/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 1820/13
Poznań, 20.01.2014r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
25.02.2014r. o godz. 10:00
pod adresem: Poznań, os. Polan 18/9
odbędzie się druga licytacja ruchomości:
L.p.
Nr
prot.
1
1/1
2
1/2
Opis licytowanej
ruchomości
TV SONY 39" LCD, kolor czarny
+ pilot
Zestaw kina domowego SONY: DVD,
subwoofer + 5 głośników - kmpl
Ilość
Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
1
1.800,00
1.800,00
1
800,00
800,00
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.