Wycieczka do Wloch

Transkrypt

Wycieczka do Wloch
Wycieczka do Wloch
1.DZIEŃ POLSKA – WŁOCHY
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Czechy
i Austrię do Włoch. Obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2.DZIEŃ PADWA
Śniadanie. Przejazd do Padwy - jednego z prężniejszych ośrodków
naukowych i kulturalnych Italii. Zwiedzanie bazyliki w stylu
romańsko-gotycko-bizantyjskim pod wezwaniem św. Antoniego.
Plac Prato della Valle czyli „plac bez trawy” – największy plac
miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3.DZIEŃ RZYM
Śniadanie.
Plac
św.
Piotra
–
zaprojektowany
w 1656 przez Berniniego, otoczony czterorzędową kolumnadą na
której ustawiono posągi 140 świętych. Bazylika św. Piotra –
drugi co do wielkości kościół na świecie, wedle tradycji stoi na
miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra. W Bazylice znajduje
się również grób bł. Jana Pawła II. Via Conciliazione, Zamek
Anioła, Panteon – świątynia na Polu Marsowym, jedna z
najlepiej zachowanych budowli starożytnego Rzymu. Plac
Navona który został zbudowany na ruinach starożytnego stadion.
Koloseum czyli Amfiteatr Flawiuszów to miejsce gdzie
organizowano walki gladiatorów. Forum Romanum – najstarszy
miejski plac. Przejazd nocny do Wenecji.
4. DZIEŃ WENECJA
Rejs barką. Spacer uliczkami Wenecji - Piazza San Marco,
Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Kampanila. Powrót barką.
Obiadokolacja. Nocleg.
5. DZIEŃ WŁOCHY – POLSKA
Śniadanie. Wyjazd do kraju. Przyjazd w późnych godzinach
wieczornych.
ZAPEWNIAMY:
- Przejazd autokarem turystycznym (klimatyzacja, wc, caffe bar,
dvd)
- 2 noclegi w hotelach, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- 1 nocleg w domkach typu bungalow na campingu
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NW i KL, Europejskie (bez chorób przewlekłych)
- śpiewnik i oznakowanie grupy
- bilety komunikacji miejskiej, słuchawki
- wszystkie opłaty związane z wjazdami do miast, parkingami,
opłatami autostrad, klimatyczne
Napoje do obiadokolacji płatne indywidualne. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
CENA: 600 ZŁ + 150 EURO
BIURO PODRÓŻY SILESIA
Kato w ic e 40 - 09 6
Sł o wa cki e go 29 /2
T el e fon y :
w w w.p od ro zu j. in fo
NIP
50 8 9 8 7 6 7 0
ir en a @p od rozu j. in f o
64 43 30 1 50 2
51 8 6 7 1 5 1 6
karo lin a @p od ro zu j. in fo
Fax : 32 2 96 33 3 3 kon tak [email protected] p od r ozu j .in fo
Wp i s d o r ej e st ru O rg an i zator ó w Tu ry st yczn ych n r 7 15
Rac h u n ek b an ko wy : mB a n k/ BRE Ba n k 64 1 14 0 20 04 0 00 0 39 02 5 05 1 8 6 33