PROGRAM XVII Forum Gospodarczego MSP

Transkrypt

PROGRAM XVII Forum Gospodarczego MSP
XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
„Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP”
Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz
źródła ich finansowania.
18 listopada 2011, Pałac Chodkiewiczów (siedziba ZRP),
Warszawa, ul. Miodowa 14
Program
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:40 Otwarcie XVII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP
Prof. Andrzej Herman, Z-ca Prezesa Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
9:40 – 10:25 Uroczyste wręczenie statuetek Lidera Przedsiębiorczości Roku 2011
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – moderator XVII Forum
10:25 – 10:45 Konkurencyjność polskich MSP na Rynku Europejskim.
Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 11:35 Systemy wsparcia działalności gospodarczej
Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
11:35 – 11:55 „Wsparcie MSP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na
lata 2014-2020”
Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11:55 – 12:40 „Innowacyjne przedsiębiorstwa - innowacyjni przedsiębiorcy”
Innowacyjność w mikro i małej firmie
PRO-KREACJA, czyli jak tworzyć innowacje, na których się zarabia
Katarzyna Królak-Wyszyńska, INNOVATIKA Sp. z o. o.
12:40 – 12:45 Dyskusja. Uzgodnienie stanowiska Forum
Stefan Rynowiecki, Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 WARSZTATY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Innowacyjność MSP
Finansowanie MSP
Formy finansowania i inwestowania
„GENERATOR PRZYCHODÓW: Jak Twoja w rozwój MSP – dotacje unijne, pożyczki
i poręczenia oraz alternatywne źródła
firma może zarabiać na innowacjach?”
finansowania
Podczas Forum zaprezentowane zostaną dobre praktyki z realizacji projektu Fundacji MSP
„Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS” w ramach działania 6.2 POKL
Patroni medialni:

Podobne dokumenty