Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nauczyciela przedszkola.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Rudzie Śląskiej, przyjmie do pracy nauczyciela przedszkola.
Wymagane kwalifikacje to minimum: wykształcenie wyższe zawodowe, tytuł licencjata uzyskany na
kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Doświadczenie w pracy z dziećmi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów społecznych, kreatywność,
pomysłowość, wykazywanie inicjatywy, umiejętność pracy w zespole.
Oczekiwane umiejętności: plastyczne, muzyczne, gra na instrumencie lub znajomość języka obcego
w stopniu pozwalającym na prowadzenie zabaw językowych.
Mile widziane dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych, specjalistycznych lub
terapeutycznych.
Oferty należy składać w kancelarii przedszkolach w godzinach od 8 do 15, do 10 grudnia 2013 r.
Osoby zainteresowane zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Podobne dokumenty