Wykaz podręczników.

Transkrypt

Wykaz podręczników.
KLASA V
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Język angielski
3.
Matematyka
Tytuł
„Między nami”- Język polski klasa 5- podręcznik
„Między nami”- Język polski klasa 5Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz.2
„Discover English 1”
„Discover English 2”
książka ucznia + zeszyt ćwiczeń
„Matematyka z plusem 5”- podręcznik
+ ćwiczenia
Liczby całkowite i ułamki cz. 1 i cz. 2
Geometria
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy
piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń
Przyroda z klasą. Podręcznik dla klasy piątej
+ zeszyt ćwiczeń
4.
Historia
5.
Przyroda
6.
Religia
„Wierzę w Boga” + karty pracy
7.
Plastyka
Plastyka 5
8.
Muzyka
9.
Zajęcia
komputerowe
Zajęcia techniczne
10.
Autor
A. Łuczak
A. Murdzek
Wydawnictwo
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Izabella Hearn
Jayne Wildman
Konsultacja : Mariola
Bogucka
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
Person
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
LektorKlett Poznań
„I gra muzyka” 4-6- kontynuacja
(tylko podręcznik + flet prosty)
„Przygoda z komputerem” klasa 5
J. Buniowska
E. Frackowiak
E. Gęca
pod redakcją
ks. Jan Szpet
Danuta Jackowiak
S. Stopczyk
B. Neubart
M. Gromek
G. Kilbach
M. Jędrzejek
„ Jak to działa?” –podręcznik kontynuacja
Ł. Łabecki, M. Łabecka
Księgarnia Świętego
Wojciecha
WSiP Warszawa
Nowa Era
Videograf Edukacja
Nowa Era
KLASA VI
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Tytuł
„Między nami”- Język polski klasa 6- podręcznik
„Między nami”- Język polski klasa 6Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz.2
„Discover English 2”
książka ucznia + zeszyt ćwiczeń
3.
Matematyka
„Matematyka z plusem 6”- podręcznik
+ ćwiczenia „Liczby i wyrażenia algebraiczne”cz.1 i cz. 2, „Geometria”
4.
Historia
5.
Przyroda
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy
szóstej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń
Przyroda z klasą. Podręcznik dla klasy szóstej
6.
Religia
„Wierzę w Kościół” bez kart pracy
7.
Plastyka
Plastyka 6
8.
Muzyka
9.
Zajęcia
komputerowe
Zajęcia techniczne
10.
Autor
A. Łuczak
A. Murdzek
Wydawnictwo
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Izabella Hearn
Jayne Wildman
Konsultacja : Mariola
Bogucka
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
M. Jucewicz
Person
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
LektorKlett Poznań
„I gra muzyka” 4-6- kontynuacja
(tylko podręcznik + flet prosty)
„Przygoda z komputerem” klasa 6
J. Buniowska
E. Frackowiak
E. Gęca
pod redakcją
ks. Jan Szpet
Danuta Jackowiak
S. Stopczyk
B. Neubart
M. Gromek
G. Kilbach
M. Jędrzejek
„ Jak to działa?” –podręcznik kontynuacja
Ł. Łabecki, M. Łabecka
Księgarnia Świętego
Wojciecha
WSiP Warszawa
Nowa Era
Videograf Edukacja
Nowa Era

Podobne dokumenty