Proszę porównać do listy krajów wyszczególnionych jako

Transkrypt

Proszę porównać do listy krajów wyszczególnionych jako
Ubezpieczenie podróży służbowych Corporate Travel Insurance
Termin zgłoszenia: najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem wyjazdu
e-mail: [email protected]
Zgłoszenie wyjazdu służbowego
Polisa nr 3900000__
Firma:
lp
Nazwisko
Imię
PESEL
Data wyjazdu
(rrrr-mm-dd)
Data powrotu
(rrrr-mm-dd)
Nazwa kraju*
Charakter wykonywanych
czynności
…………………………………………
Data i Podpis zgłaszającego
*Proszę porównać do listy krajów wyszczególnionych jako strefy wojny lub podwyższonego ryzyka,
określone przez www.vip-online.com

Podobne dokumenty