Zastrzeżenie Akceptuję, że Techniki Emocjonalnej Wolności

Komentarze

Transkrypt

Zastrzeżenie Akceptuję, że Techniki Emocjonalnej Wolności
Zastrzeżenie
Akceptuję, że Techniki Emocjonalnej Wolności nie służą do
diagnozy, zaleceń lub leczenia żadnych chorób, zarówno
fizycznych jak i mentalnych.
fizycznych,
mentalnych W podobny sposób
sposób, zamiarem
EFT nie jest zastąpienie jakiejkolwiek medycznej lub
psychiatrycznej pomocy. Niniejszy podręcznik nie zachęca
do zaprzestania
p
jjakiegokolwiek
g
leczenia medycznego
y
g lub
medycznej lub psychologicznej opieki.
Tłumaczenie: Katarzyna Dodd
Podręcznik EFT w pigułce
Niniejszy podręcznik został stworzony jako krótkie
wprowadzenie do EFT
Szczegółowy podręcznik Gary Craig’a
przedstawiający założenia EFT w szeroki sposób
można pobrać bezpłatnie ze strony
www.EFTUniverse.com
Zapraszamy do…
www.efttrainingcourses.net
E FT
E.F.T.
Techniki Emocjonalnej Wolności
Podręcznik w pigułce
Fenomenalna Technika łatwa w
użyciu i przynosząca dogłębne
rezultaty
Karl A Dawson,
EFT Master
Projekt/Grafika: Manoj Vijayan
Ttłumaczenie: Katarzyna Dodd
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Korzenie EFT
EFT ma swój początek w dawnych czasach ponad 5000 lat
temu, kiedy to w Starożytnych Chinach w klasztorach
Taoistycznych
y
y i Shaolin,, mnisi po
p raz pierwszy
p
y sporządzili
p ą
mapę
pę
subtelnych energii przepływających przez ludzkie ciało w
kanałach energetycznych zwanych meridianami.
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Do rozwoju EFT przyczynili się Dr George Goodheart
Goodheart, twórca
Kinezjologii Stosowanej, oraz Dr Roger Callahan, twórca TFT
Terapia Pola Myśli (Thought Field Therapy).
Na początku lat 90tych Gary Craig, były student Dr. Callahan’a,
uprościł skomplikowane algorytmy TFT i stworzył uniwersalną
procedurę, która jest stosowana w problemach mentalnych,
j
y i fizycznych.
y
y
emocjonalnych
Gary Craig jest inżynierem ze Stanford, Masterem NLP i
ekspertem samorozwoju.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Korzenie EFT
TFT może być używane tylko przez dokładnie wyszkolonego trenera,
ponieważ wymaga zastosowania bardzo kompleksowych sekwencji
punktów meridianowych.
p
y
Natomiast metoda Gary
y Craig’a
g p
pozwala na
stosowanie jednej sekwencji, którą aplikuje się tak samo niezależnie od
problemu, tak więc z założenia trudno jest popełnić błąd. Zarówno EFT
jak i TFT są bardzo efektywne, jednak różnica jest taka, że EFT jest
dużo p
prostsze,, każdy
y może się
ę tego
g nauczyć,
y , i ta sama procedura
p
jjest
używana na każdy problem
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Gary Craig
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Co to jjest EFT?
EFT jest techniką przynoszącą emocjonalne uzdrowienie, jak również
dramatyczne nieraz ustąpienie różnych fizycznych objawów.
EFT jest oparte na nowym rewolucyjnym odkryciu, które obala niektóre
tradycyjne przekonania konwencjonalnej psychologii i medycyny.
Założeniem EFT jest, że „Przyczyną wszystkich negatywnych emocji
jest zaburzenie w systemie energetycznym ciała.”
W zależności od doświadczenia trenera EFT, 50-90% przypadków
zaburzeń zostaje całkowicie przywróconych do równowagi
(wyleczonych).
EFT stosuje się poprzez opukiwanie palcami poszczególnych punktów
ciała. Opukiwanie równoważy energię w meridianach, która ulega
zaburzeniu w momencie, gdy klient myśli lub jest zaangażowany w
emocjonalnie poruszające okoliczności.
Efekt EFT jest taki, że pamięć o danym wydarzeniu, osobie, czy
okolicznościach pozostaje, ale nie ma ona emocjonalnego obciążenia.
Zwykle rezultaty są trwałe. Myślenie nabiera zdrowego kierunku, jako
naturalne następstwo dochodzenia do równowagi.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jjest EFT?
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Stresujące
St
j
wspomnienie
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Negatywna
emocja
Z b
Zaburzenie
w systemie energetycznym
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Powstawanie negatywnej emocji
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Jak działa EFT?
EFT jest terapią wykorzystującą energię ciała płynącą w
meridianach – podobnie jak akupunktura działa bezpośrednio
na system
y
meridianów. Jednak stymulacja
y
j meridianów odbywa
y
się nie za pomocą igieł, ale uderzania (opukiwania).
Gdybyśmy porównali meridian do rzeki, to zatamowanie
płynącej wody lub powódź
powódź, można by porównać do zaburzenia
zdrowia emocjonalnego lub fizycznego.
ą wykorzystującą
y
y ją ą ciało i umysł,
y , ponieważ
p
łączy
ą y
EFT jjest techniką
fizyczne efekty oddziaływania na meridiany z umysłowymi
efektami koncentrowania myśli na problemie (jednocześnie).
Opukiwanie punktów meridianowych wywołuje wibrowanie
energii. Wibrująca fala rozchodzi się po systemie
energetycznym usuwając bloki i pozwalając energii płynąć
swobodnie.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Jak działa EFT?
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Opukiwanie
wywołuje falę
wibracyjną ...
... która przechodząc
przez kanały
energetyczne czyści je
... i w efekcie usuwa
negatywne emocje.
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Przywracanie organizmu do harmonii za pomocą
EFT
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Na co używać
y
EFT
Co to jest EFT?
EFT przynosi ulgę w różnorodnych problemach, między innymi:
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
•
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzależnienia (papierosy,
alkohol, jedzenie,
narkotyki)
Alergie
Obsesje i kompulsje
Depresja i smutek
Dysleksja
Obniżona samoocena
Lęki i fobie
Żal, strata
Poczucie winy
•
•
•
•
•
•
•
Bezsenność
Negatywne wspomnienia
Ból
PTSD
Nadużycia seksualne
Zmiana systemu przekonań
Osiągnięcia szczytowe (w
sporcie,
p
muzyce,
y
biznesie,
itp.)
• Różnego rodzaju choroby i
objawy
j y natury
y fizycznej
y
j
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Odwrócenie Psychologiczne
Bardzo ważnym pojęciem w EFT jest Psychologiczne
Odwrócenie, w skrócie PO.
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
PO spowodowanie jest lękiem lub/i traumą, które blokują
JAKĄKOLWIEK formę leczenia, zarówno alopatyczną
(współczesna medycyna), jak i holistyczną (medycyna
alternatywna)
alternatywna).
PO charakteryzuje się odwróconym przepływem energii w
y
można określić jjako „„baterie
meridianach,, co metaforycznie
włożone na odwrót”.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Odwrócenie Psychologiczne
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
PO powoduje negatywne samo-sabotujące zachowanie, które
może przejawić się w jednym problemie, lub wielu obszarach
ż i d
życia
danejj osoby.
b
PO często występuje w chorobach chronicznych, depresji i
uzależnieniach.
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Przyczynami odwrócenia mogą być wydarzenia historyczne,
decyzje, przekonania, stres, zmiana polaryzacji oraz toksyny
energetyczne.
t
Niektóre z przekonań wpływających na PO dotyczą
zasługiwania, bezpieczeństwa, motywacji, pozwolenia oraz
korzyści z posiadania danego problemu.
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Korekcja PO wbudowana jest w procedurę EFT i polega na
rozcieraniu
i
i Punktu
P kt Wrażliwego
W żli
lub
l b opukiwaniu
ki
i Punktu
P kt
Karate.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Proces EFT
Podstawowa Receptura EFT stosowana jest niezależnie od
rodzaju zaburzenia emocjonalnego, czy fizycznego. Jedna
runda EFT p
powinna zająć
ją około 1 minuty.
y Składniki
Podstawowej Receptury to:
1. Ustawienie.
2. Sekwencja.
3. Procedura 9-Gamowa.
4. Sekwencja (ponownie).
5. Rundy Dodatkowe.
A oto szczegóły Procedury
1.Ustawienie: Przygotowuje pole do działania EFT. Na tym
etapie masujemy tzw. Punkt Wrażliwy węzłów limfatycznych,
albo opukujemy Punkt Karate, wypowiadając na głos zdania
dotyczące problemu, 3x.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Proces EFT
Zdania powinny opisywać dany problem tak dokładnie, jak jest
to możliwe.
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Mimo, że (dany problem), głęboko i całkowicie siebie akceptuję.
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Przykład:
y
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
- Mimo, że mam ten ból pleców, głęboko i całkowicie siebie
akceptuję.
- Mimo, że często złoszczę się w pracy, głęboko i całkowicie
siebie akceptuję.
- Mimo, że mam ten ból w szczęce, głęboko i całkowicie siebie
akceptuję.
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
- Mimo, że mam lęk wysokości, akceptuję siebie głęboko i
całkowicie.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Proces EFT
Co to jest EFT?
2. Sekwencja: Opukujemy ok. 7x każdy z punktów
meridianowych jednocześnie skupiając umysł na problemie.
Przy każdym punkcie powtarzamy skróconą wersję zdania z
Ustawienia, tzw. Przypominacz. Przypominaczem z
powyższych zdań będą:
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
–
–
–
–
“Ten ból pleców”
“Ta złość w pracy”
“Ten ból w szczęce”
ę
“Ten lęk wysokości”
3. Punkt 9-gamowy:
g
y Punkt Gamyy zlokalizowany
y jjest na
grzbiecie dłoni pomiędzy i za kostkami 4 i 5 palca. Podczas
nieprzerwanego opukiwania tego punktu wykonujemy serię
wyglądających dziwnie działań, mających na celu
zaangażowanie w proces obydwóch półkul mózgowych
mózgowych.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Proces EFT
4. Sekwencja (ponownie): Sekwencja powtórzona jest w takim
sam sposób, jak poprzednio.
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
To zamyka Recepturę Podstawową.
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
5. Rundy
y Dodatkowe.
W niektórych przypadkach usunięcie problemu następuje już po
pierwszych rundach. W większości jednak Podstawową
Recepturę trzeba powtórzyć, z małą poprawką:
Zmodyfikuj zdanie z Ustawienia:
Mimo, że ciągle mam pozostałość (wstaw problem), akceptuję
siebie głęboko i całkowicie.
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Np. Mimo, że ciągle mam pozostałość tego lęku wysokości,
akceptuję
k
t j siebie
i bi głęboko
ł b k i całkowicie.
łk i i
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Proces EFT
Zmodyfikuj również Przypominacz:
Pozostałość (wstaw problem)
Np. Pozostałość tego lęku wysokości.
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Teraz przystąpimy do omówienia właściwych Punktów
opukiwania. Ale przed tym, jeszcze jedno pojęcie, z którym
należy się zapoznać.
Ocenianie
O
i i problemu
bl
na skali
k li 0
0-10.
10
Sesję EFT rozpoczyna się od ocenienia intensywności danej
emocji na subiektywnej skali 0-10. Silne natężenie ocenione
może być
y na 8-9, a słabsze – na 3. ((Skala ta znana jjest też jako
j
Subiektywna Skala Dystresu, albo w skrócie SUDS)
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Po rundzie EFT (czy po kilku rundach) sprawdzamy na tej
samej skali
skali, czy intensywność się zmieniła
zmieniła.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Proces EFT
Naszym celem jest zredukowanie intensywności do 1 lub 0, co
oznacza całkowitą wolność emocjonalną od problemu, od
którego
g zaczęliśmy.
ę
y
Zredukowanie intensywności z 7-8 do 0 w ciągu kilku rund EFT
jest niesamowitym doświadczeniem, które zdarza się dość
często
często.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Zacznijmy
j y opukiwać!
p
Jesteś już gotowy, aby poznać punkty. Kolejne slajdy pokażą
dokładnie, jak wykonać Podstawową Recepturę. Przejrzyj slajdy
kilka razy (używając nawigacji po lewej stronie)
stronie), aby zapoznać
się z podstawami, a następnie wypróbuj opukiwanie na sobie.
Najlepiej, jeśli będziesz pracował z autentycznym problemem,
ponieważ EFT naprawdę polega na doświadczeniu tego, żadne
więc wyjaśnienia nie zastąpią zrobienia procedury.
Uwaga: Gdy nauczysz się już EFT, to każda runda Receptury
Podstawowej zajmie ci około minuty.
Jeśli pracujesz nad autentycznym problemem, to nie zapomnij
ocenić go na skali zanim zaczniesz pracę, oraz po skończeniu
każdej rundy!
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Zacznijmy
j y opukiwać!
p
Oto punkty stosowane na Odwrócenie Psychologiczne. Użyj
punktu, który bardziej ci odpowiada.
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Punkt Wrażliwy
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Punkt Karate
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Receptura
p
Podstawowa
Zacznijmy: Najpierw określ intensywność emocji na skali 1-10
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Subiektywna Skala Dystresu - SUDS
Maksymalna intensywność
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Żadnej intensywności
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Ustawienie. Powtórz afirmację Ustawienia 3 razy równocześnie
opukując 7-8 razy Punkt Karate, lub rozcierając Punkt Wrażliwy.
“Mimo, że (wstaw problem), to głęboko i
całkowicie akceptuję siebie”.
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Punkt Wrażliwy
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Punkt Karate
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Receptura
p
Podstawowa
Sekwencja. Opukaj ok. 7-8 razy każdy z podanych punktów,
wypowiadając równocześnie Przypominacz. Możesz opukiwać
którąkolwiek ze stron ciała.
“T (problem)”
“Ten
( bl )”
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Czubek głowy
Początek brwi
Po boku oka
Pod okiem
Pod nosem
Na brodzie (w załamku)
Pod obojczykiem (w kącie
Utworzonym między
obojczykiem mostkiem i
obojczykiem,
pierwszym żebrem)
Pod pachą
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Receptura
p
Podstawowa
Opukaj 7-8x każdy z punktów na palcach, powtarzając jednocześnie
Przypominacz. Możesz opukiwać albo prawą, albo lewą rękę.
“Ten
Ten (problem)
(problem)”
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
bok kciuka przy nasadzie paznokcia
bok palca wskazującego przy
nasadzie paznokcia
bok palca środkowego przy
nasadzie paznokcia
bok palca małego przy nasadzie
paznokcia
Punkt Karate
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…Wykonaj następujące czynności podczas ciągłego
opukiwania Punktu Gamy (umiejscowionego na grzbiecie dłoni,
pomiędzy
p
ę y kostkami p
palca małego
g i serdecznego,
g , 1 cm w
kierunku nadgarstka)...
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…opukuj i miej oczy otwarte…(powtórz Przypominacz raz w
tym punkcie)
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…opukuj i zamknij oczy…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…popatrz w lewo ostro w dół…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…popatrz w prawo ostro w dół…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…zatocz oczami pełne koło w jedną stronę…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…zatocz oczami pełne koło w drugą stronę…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…zanuć kilka nut piosenki (angażuje to prawą półkulę
mózgową), np.: „Wlazł kotek na płotek”, lub cokolwiek
innego
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
…szybko policz od 1 do 9 (angażuje to prawą logiczną półkulę
mózgową)
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Receptura
p
Podstawowa
… zanuć kilka nut piosenki jeszcze raz (angażuje to prawą
półkulę mózgową)…
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Receptura
p
Podstawowa
Powtórz Sekwencję. Opukuj 7-8x w poszczególnych punktach
powtarzając Przypominacz.
“Ten (p
(problem)”
)
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Czubek głowy
Początek brwi
Po boku oka
Pod okiem
Pod nosem
Na brodzie (w załamku)
Pod obojczykiem (w kącie
Utworzonym między
obojczykiem mostkiem i
obojczykiem,
pierwszym żebrem)
Pod pachą
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Receptura
p
Podstawowa
Opukuj 7-8 x w poszczególnych punktach na ręce, powtarzając
Przypominacz.
“T (problem)”
“Ten
( bl )”
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
bok kciuka przy nasadzie paznokcia
bok palca wskazującego przy
nasadzie paznokcia
bok palca środkowego przy
nasadzie paznokcia
bok palca małego przy nasadzie
paznokcia
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Punkt Karate
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Receptura
p
Podstawowa
Zacznijmy: Najpierw określ intensywność emocji na skali 1-10
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Subiektywna Skala Dystresu - SUDS
Maksymalna intensywność
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Intensywność twoich emocji powinna
zmaleć. Może nawet zejść do 0, ale
jeśli nie
nie, to powtórz Recepturę
Podstawową tyle razy, ile
potrzebujesz, aby sprowadzić
intensywność do 0 lub przynajmniej
do znośnego poziomu.
Żadnej intensywności
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Skróty
y
Co to jest EFT?
Poznałeś już całą procedurę EFT.
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Z czasem trenerzy EFT przekonują się, że procedura
jest równie efektywna, gdy ominie się pewne punkty.
Różni trenerzy wypracowują swoje własne modyfikacje
modyfikacje,
które wg nich przynoszą najlepsze rezultaty.
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
•
•
•
Najbardziej
N
jb d i j popularne
l
zmiany
i
tto:
Używanie Punktu Karate zamiast Punktu Bolesnego
Omijanie punktów na palcach
Całkowite pomijanie procedury 9-Gamowej
Zmiana Przypominacza w Sekwencji.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Skróty
y
Czasami trenerzy dodają inne punkty do procedury, na
przykład:
•
Uderzanie otwartą dłonią powyżej nadgarstka po
wewnętrznej stronie przedramienia
•
Uderzanie otwartą dłonią powyżej kostek u nóg po
wewnętrznej
ę
j stronie p
podudzi
•
Ponieważ meridiany znajdują się w całym ciele,
niektórzy mogą włączyć inne punkty akupunkturowe
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Problemy
y są
ą jjak p
puzzle
1.
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
2.
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
3
3.
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
4.
Bardzo ważnym jest, aby być konkretnym w
formułowaniu Ustawienia. Na przykład:
„Mimo,
Mi
że
ż mam tten przeszywający
j
ból w górnej
ó j części
ś i
lewego ramienia...”
zamiast: „Mimo, że mam ból...”
Problem może mieć (i często ma) różne aspekty, które
pojawiają się w trakcie sesji EFT. W takim przypadku
ważne jest, aby zająć się każdym z nich osobno (jak
obieranie
bi
i warstw
t cebuli).
b li) N
Należy
l ż kontynuować,
k t
ć aż
ż
problem jest całkowicie rozwiązany. Wskazana byłaby
praca z doświadczonym trenerem EFT.
Ni któ części
Niektóre
ś i problemu
bl
niezbędne
i b d są do
d jjego
rozwiązania; nazywają się problemami źródłowymi.
Czasem, gdy kilka aspektów zostaje rozwiązanych –
cał problem może zostać
cały
ostać rozwiązany.
ro ią an Na
Nazywa
a się to
generalizacją.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Problemy
y są
ą jjak p
puzzle
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Aspekty
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Problem
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Problemy mogą składać się z wielu aspektów; często
się zdarza, że zlikwidowanie kilku z nich może
spowodować rozwiązanie całego problemu.
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Gdyy EFT wydaje
y j się
ę nie
działać
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Gdy EFT wydaje się nie działać...
•
Spróbuj być bardziej konkretny w Ustawieniu
•
Wypowiadaj
yp
j Ustawienie z naciskiem w g
głosie,, zamiast
mruczenia pod nosem
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Gdyy EFT wydaje
y j się
ę nie
działać
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
•
•
Skróty
Problemy są jak puzzle
•
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
•
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
•
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
Dodaj więcej punktów meridianowych i zrób całą
procedurę bez omijania niczego
Spróbuj zrobić EFT w innym miejscu – pod
prysznicem, na zewnątrz na czystym powietrzu
Pij dużo wody; odwodnienie ma wpływ na
rezultaty
Sprawdź, czy za dobrymi chęciami pomocy sobie
nie stoi jakiś samo-sabotaż czy negatywne
przekonania
Unikaj toksyn energetycznych (jedzenie,
substancje wziewne, chemikalia)
Umów się
ę na wizytę
y ę u doświadczonego
g trenera
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Sesje EFT przez
pr e telefon
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Kolejną zaletą EFT jest to, że sesje mogą być
prowadzone z trenerem przez telefon. Oto tego zalety:
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
•
Jeśli jesteś w trakcie jakiegoś kryzysu emocjonalnego i
nie możesz czekać do następnego dnia, czy tygodnia
•
EFT przez telefon
t l f jest
j t korzystne,
k
t
ponieważ
i
ż można
ż od
d
razu zająć się problemem i jego aspektami, które są
akurat w centrum naszej uwagi
•
Oszczędzasz czas i koszty dojazdu
•
Możesz wybrać swojego terapeutę niezależnie od tego
tego,
gdzie w świecie mieszka
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Sesje EFT przez
pr e telefon
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
-
Dzięki sesjom przez telefon możesz poczuć się
bezpieczny i bardziej otwarty
-
Możesz zapłacić za sesję poprzez czek,
czek PayPal
PayPal,
czy przelew internetowy
-
Niniejsze instrukcje podają ci wszystkie punkty
EFT oraz inne informacje, które potrzebujesz
znać
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Często zadawane
pytania na temat EFT
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Czyy ma znaczenie, którejj ręki
ę używam?
y
Nie.
Czy mogę zmieniać ręce i strony ciała podczas opukiwania? Tak
Czy mogę opukiwać obydwoma rękami? Tak
Ile razy pukać na każdym punkcie? Średnio 7-8, ale więcej nie
zaszkodzi
zaszkodzi.
Czy ma znaczenie ilu palców używam do pukania? Dwa palce na
większość punktów, a w przypadku punktu głowy, czy pod pachą,
można użyć 4, aby pokryć większy obszar.
Czy Ustawienie jest konieczne? Nie zawsze, ale bezpieczniej jest go
zastosować
Czy EFT zneutralizuje naturalne reakcje na sytuacje? Nie.
Jak długo efekty się utrzymują? Efekty zwykle nie zanikają
zanikają. Jeżeli
pojawią się jakieś aspekty, po prostu powtórz Procedurę.
Czy muszę wierzyć, że leczenie działa? Zupełnie nie.
Czy używam tej samej procedury na wszystkie problemy? Tak
A co z długo trwającymi problemami? One również mogą być
uwolnione w stosunkowo szybkim czasie
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Często zadawane
pytania na temat EFT
•
•
•
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
Czy ludzie muszą zrozumieć problem i jego przyczyny, aby
się
i go pozbyć?
b ć? Nie
Ni jest
j t tto kkonieczne
i
Jak EFT radzi sobie z lękiem i stresem? Wspaniale
Czy EFT działa na fizyczne problemy? Każdy problem
fizyczny ma swój emocjonalny komponent, a niektóre
problemy fizyczne są całkowicie wynikiem emocjonalnego
problemu.
Czy EFT ma zastosowanie w sporcie? Tak, jak również w
innych osiągnięciach
osiągnięciach, dokonaniach
dokonaniach, występach (muzyka
(muzyka,
pisarstwo)
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Wskazówki do zapamiętania
•
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
•
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
•
•
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
•
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
Naucz się Podstawowej Receptury. Dostosuj ją do
swojego problemu dobierając odpowiedni Przypominacz.
Zrób tyle rund ile potrzebujesz do pozbycia się
problemu.
bl
B
Bądź
dź wytrwały,
t
ł niektóre
i któ problemy
bl
wymagają
j
czasu.
Bądź tak konkretny w nazywaniu problemu, jak to tylko
jest możliwe.
Trudne problemy mają zwykle różne aspekty. Zajmij się
każdym z osobna.
Nie zawsze trzeba odnosić się
ę do każdego
g aspektu.
p
Często usunięcie kilku z nich prowadzi do kompletnego
usunięcia problemu; tak jak wyjęcie kilku elementów z
piramidy klocków zawali całą piramidę.
U
Usunięcie
i i problemu
bl
jjestt zwykle
kl permanentne.
t
A jjeśli
śli
problem powróci, po prostu opukaj go jeszcze raz!
Możesz robić EFT za kogoś (EFT zastępcze), np. za
małe dzieci
dzieci. Użyj formułki: „Mimo,
Mimo że Jaś ma ten
problem, on głęboko i całkowicie siebie akceptuje”.
Spróbuj, a będziesz naprawdę zaskoczony!
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Wskazówki do zapamiętania
•
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
Gdy już oswoisz się z Procedurą Podstawową,
poeksperymentuj z wersjami skróconymi,
omijającymi Procedurę 9-Gamową.
9 Gamową. Jeśli
poczujesz, że Gama jest potrzebna, zastosuj ją.
Zastępcze EFT stosowane na zwierzętach
przynosi również bardzo dobre efekty
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Próbujj na wszystko!
y
EFT jest narzędziem, które pomoże ci w wielu obszarach
życia. Każda osoba i sytuacja jest wyjątkowa, dlatego
różne osoby znajdują przeróżne obszary, gdzie EFT
może być zastosowane, a gdzie jeszcze nie było.
Zachęcamy do eksperymentowania! Nawet jeśli masz
wątpliwości, czy EFT będzie działać w twojej
specyficznej potrzebie – spróbuj! Możesz być mile
zaskoczony.
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Jak mówi się w EFT: PRÓBUJ NA WSZYSTKO!
Autor: Karl Dawson EFT Master
Projekt/Grafika: Manoj Vijayan,
www.marketingedgedesigns.com
a et gedgedes g s co
ebook oraz okładki POD, projekt logo,
grafika sieciowa, ilustracje i obrazki.
Aby uzyskać dostosowaną wersję tego
podręcznika, skontaktuj się z:
Email: [email protected]
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Źródła
Niektóre źródła EFT w internecie.
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
•
Zacznijmy opukiwać!
Oficjalna strona EFT:
– www.EFTUniverse.com
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
•
Strona autora slajdów, Karl Dawson:
– www.eftuk.com
www eftuk com
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
•
Strony polskie:
– www.InstytutEFT.com
– www.eft.net.pl
Wprowadzenie
Korzenie EFT
Kontakt
Co to jest EFT?
Jak działa EFT?
Na co używać EFT?
Odwrócenie
Psychologiczne
Zacznijmy opukiwać!
Receptura
p
Podstawowa
Skróty
Problemy są jak puzzle
Gdy EFT wydaje się nie
działać
Karl A Dawson EFT Master
Hay House Author and Creator of Matrix Reimprinting
AAMET International EFT Trainer
Sesje EFT przez telefon
Często zadawane
pytanie na temat EFT
Wskazówki do
zapamiętania
EFT training available for levels 1,
1 2 and 3
and Matrix Reimprinting
Próbuj na wszystko!
Źródła
Kontakt
Wzbogać swą wiedzę i
praktykę!
Call 01527 857866 Int. 0044 1527 857866.
Visit Karl’s Site!
.

Podobne dokumenty

Podręcznik EFT

Podręcznik EFT intensywnego lęku przed wodą. Zauważ proszę, że to jest ten jedyny raz podczas całego kursu EFT, kiedy została użyta pełna Podstawowa Receptura. Zrobiono tak, żebyś mógł jej się dokładnie przyjrzeć...

Bardziej szczegółowo