ogłoszenie - SDOO Glubczyce

Transkrypt

ogłoszenie - SDOO Glubczyce
OGŁOSZENIE
W dniu 2 września 2016 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach i Top Farms
Głubczyce, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezesa Izby Rolniczej w Opolu
oraz prasowym Nowoczesnej Uprawy organizują VI Dni Soi z następującym programem:
1. Konferencja – „Los Amigos” Nowe Gołuszowice
Wprowadzenie: Marszałek Województwa Opolskiego, Prezes Izby Rolniczej w Opolu
- godzina 1000-1020
Wykłady - godzina 1020-1220
I.
Soja i jej znaczenie w światowej produkcji żywności oraz opolskie inicjatywy na rzecz
upowszechnienia jej produkcji w Polsce (Mirosław Dreczka, Krzysztof Gawęcki)
II.
Wybrane elementy z agrotechniki soi (Władysław Kościelniak)
III.
Wyniki doświadczeń odmianowych i agrotechnicznych z soją w ramach PDO
i POLSOJA (Kazimierz Pyziak, Marcin Markowicz)
2. Lustracja doświadczeń w polu SDOO i Top Farms Głubczyce godzina 1230-1430
(oprowadzający Marta Bednarczyk, Marcin Markowicz) oraz krótkie prelekcje na temat
herbicydów,
mikronawozów,
szczepionek
bakteryjnych
i
sklejaczy
oraz
odmian
przedstawicieli firm Bayer, BASF, DuPont, Belchim, Dr Green, Saatbau, RAGT, ADOB
i COBORU.
3. Obiad – restauracja „Los Amigos” Nowe Gołuszowice godzina 1500.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w SDOO Głubczyce
– telefon 77 4852694, e-mail: [email protected]