iPod nano Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi

Transkrypt

iPod nano Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi
iPod nano
Podręcznik użytkownika
Instrukcja obsługi
2
2
Spis treści
Rozdział 1
4
5
5
8
9
10
iPod nano - podstawy
iPod nano w skrócie
Używanie przycisków sterujących iPoda nano
Blokowanie przycisków sterujących iPoda nano
Używanie menu iPoda nano
Przyłączanie i odłączanie iPoda nano
Rozdział 2
15
15
16
19
20
24
29
30
30
Muzyka
O iTunes
Importowanie muzyki do komputera
Porządkowanie utworów
Ściąganie utworów i podkastów z komputera do iPoda nano
Odtwarzanie muzyki
Słuchanie podkastów
Słuchanie audioksiążek
Słuchanie radia FM
Rozdział 3
31
31
34
Zdjęcia
Ściąganie zdjęć
Przeglądanie zdjęć i obrazków
Rozdział 4
36
36
37
40
43
43
44
Specjalne cechy i akcesoria
Używanie iPoda nano jako zewnętrznego dysku
Używanie specjalnych ustawień
Importowanie kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia
Przechowywanie i czytanie notatek
Nagrywanie głosu
Akcesoria dla iPoda nano
Rozdział 5
45
45
50
Porady i usuwanie problemów
Wskazówki ogólne
Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda
Rozdział 6
51
51
53
Bezpieczeństwo i czyszczenie
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne informacje o obsłudze
Rozdział 7
54
Więcej informacji, serwis i pomoc techniczna
Spis treści
3
1
1
iPod nano - podstawy
Gratulujemy zakupu iPoda nano. Prosimy przeczytać
ten rozdział, aby poznać cechy iPoda nano i sposób
korzystania z niego.
Pod nano współpracuje z komputerem. Aby używać iPoda nano, należy ściągnąć
do niego utwory, zdjęcia i inne pliki znajdujące się w komputerze.
MENU
iPod nano nie tylko odtwarza muzykę. iPod nano umożliwia:
• Przechowywanie setek piosenek i cyfrowych zdjęć w celu ich słuchania
i oglądania w podróży
• Słuchanie podkastów, audycji radiowych ściąganych przez Internet
• Słuchanie audioksiążek zakupionych w iTunes Store lub audible.com
• Przechowywanie lub archiwizowanie plików i innych danych - iPod nano może
być zewnętrznym dyskiem
• Przechowywanie i synchronizowanie z komputerem kontaktów, kalendarzy
i list rzeczy do zrobienia
• Granie, przechowywanie notatek tekstowych, ustawianie alarmu, itd.
4
iPod nano w skrócie
Przyciski i złącza
Przełącznik
blokady
Przycisk menu
Przycisk Poprzedni/
Przewiń do tyłu
Przycisk środkowy
Przycisk Następny/
Przewiń do przodu
Przycisk Graj/Pauza
Kółko do klikania
Numer seryjny
(z tyłu)
Złącze stacji dokującej
Port słuchawek
Używanie przycisków sterujących iPoda nano
iPod nano posiada czytelne i łatwe w użyciu przyciski sterujące. Aby włączyć iPoda
nano, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Na ekranie pojawi się menu główne.
Do nawigacji po ekranowych menu, odtwarzania utworów, zmiany ustawień
i przeglądania informacji służy kółko do klikania i przycisk środkowy. Przesuwając
delikatnie kciukiem po kółku można wybrać element menu. Aby zaznaczyć rzecz,
należy nacisnąć przycisk środkowy. Naciśnięcie przycisku Menu na kółku do klikania
spowoduje cofnięcie się do poprzedniego menu.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
5
Poniższa tabela pokazuje inne funkcje przycisków iPoda nano.
Aby
Wykonaj
Wznowić iPoda nano
(jeżeli iPod nano nie
odpowiada)
Przesuń przełącznik Blokada (ustaw go w poz. Hold, następnie włącz
go ponownie). Przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu
i środkowy przez ok. 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.
Włączyć iPoda nano
Naciśnij dowolny przycisk.
Wyłączyć iPoda nano
Naciśnij i przytrzymaj Graj/Pauza (6=").
Włączyć podświetlenie
Naciśnij dowolny przycisk lub użyj kółka do klikania.
Zablokować przyciski iPoda
nano (zabezpieczyć je przed
przypadkowym naciśnięciem)
Ustaw przełącznik Blokada w poz. Hold (pojawi się pomarańczowy
pasek).
Wybrać rzecz z menu
Zaznacz rzecz i naciśnij środkowy przycisk.
Wrócić do poprzedniego menu Naciśnij Menu.
Wyszukać utwór
Z menu głównego wybierz Muzyka.
Odtworzyć utwór
Zaznacz utwór i naciśnij przycisk: środkowy lub Graj/Pauza (6=").
Wcześniej musisz odłączyć iPoda nano od komputera.
Wstrzymać odtwarzanie
Naciśnij Graj/Pauza (6=") lub odłącz słuchawki.
Zmienić głośność
W oknie Teraz odtwarzane użyj kółka do klikania.
Odtwarzać wszystkie utwory
na liście
Zaznacz tytuł listy (tytuł albumu lub tytuł listy odtwarzania,
na przykład) i naciśnij Graj/Pauza (6=").
Odtwarzać losowo utwory
Z menu głównego wybierz Wymieszaj utwory.
Przejść do dowolnego
miejsca utworu
W oknie Teraz odtwarzane naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić
pasek odtwarzania. Następnie przewiń do odpowiedniego miejsca.
Przejść do następnego utworu
lub rozdziału audioksiążki czy
podkastu
Naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu (<).
Ponownie odtwarzać utwór
od początku
Naciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (;).
Odtworzyć poprzedni utwór
lub rozdział audioksiążki czy
podkastu
Naciśnij dwukrotnie przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (;).
Przewinąć utwór
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu (<)
lub Poprzedni/Przewiń do tyłu (;).
Dodać utwór do listy odtwarzania Zaznacz utwór, następnie naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk,
On-The-Go (Na-wynos)
aż tytuł utworu zacznie migać.
Znaleźć numer seryjny
iPoda nano
6
Z menu głównego wybierz Ustawienia > Informacje lub poszukaj
go na tylnej części obudowy.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
Szybkie przewijanie przez długie listy
Jeżeli masz dużo utworów lub innych rzeczy, możesz szybko przewinąć długą listę
poprzez szybkie poruszanie kciukiem po kółku do klikania.
Uwaga: Nie wszystkie języki są obsługiwane.
Abz szybko przewinąć:
1 Przesuń szybko kciukiem po kółku do klikania, aby na ekranie wyświetlić literę alfabetu.
2 Bez odrywania kciuka, użyj kółka do klikania do nawigacji po alfabecie, aż znajdziesz
pierwszą literę nazwy szukanej rzeczy.
To spowoduje przejście do pierwszej rzeczy na liście rozpoczynającej się od tej litery.
Rzeczy, których nazwa rozpoczyna się symbolem lub cyfrą, pojawiają się przed literą „A”.
3 Oderwij kciuk od kółka do klikania (lub przestań nim poruszać przez sekundę), aby
powrócić do normalnego przewijania.
4 Przy pomocy kółka do klikania dokończ nawigację prezchodząc do odpowiedniej rzeczy.
Wyszukiwanie muzyki
W iPodzie nano możesz wyszukiwać utwory, listy odtwarzania, tytuły albumów, nazwy
artystów, podkasty i audioksiążki. Cecha wyszukiwania nie obejmuje szukania notatek,
rzeczy w kalendarzu, kontaktów lub tekstu.
Aby szukać rzeczy w iPodzie nano:
1 Z menu Muzyka wybierz Szukaj.
2 Wprowadź łańcuch szukanych znaków; dla każdego znaku przejdź do odpowiedniej
litery alfabetu używając kółka do klikania i naciśnij przycisk środkowy.
iPod nano rozpoczyna szukanie już po wprowadzeniu pierwszego znaku i wyświetla
wyniki na ekranie. Na przykład, po wprowadzeniu „b” iPod nano wyświetli wszystkie
utwory zawierające literę „b”. Natomiast po wprowadzeniu „ab” iPod nano wyświetli
wszystkie rzeczy zawierające tą sekwencję liter.
Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu.
Aby usunąć poprzedni znak, kliknij w strzałkę cofnij lub naciśnij przycisk
Poprzedni/Przewiń do tyłu.
3 Kliknij w GOTOWE (DONE), aby wyświetlić listę wyszukanych rzeczy, po której można
nawigować.
Utwory na liście wyszukanych rzeczy pojawiają się bez znaczków. Inne rzeczy są
poprzedzone znaczkami wskazującymi na typ rzeczy: album ( ), artysta ( ),
audioksiążka ( ) i podkast ( ).
Aby powrócić do szukania, naciśnij przycisk Menu.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
7
Ustawienie dżwięku kółka do klikania
Podczas przewijania rzeczy menu możesz usłyszeć dźwięk klikania wydawany przez
wewnętrzny głośnik iPoda nano. Informuje on o pracy kółka. Ten dźwięk może być
słyszany przez słuchawki lub może być wyłączony.
Aby ustawić sposób odtwarzania przez iPoda nano dźwięku kółka do klikania:
B Z głównego menu iPoda nano wybierz Ustawienia, następnie postępuj według
poniższych instrukcji:
Dla Ustawienia klik wybierz
Aby
Słuchawki
Dźwięk kółka do klikania był odtwarzany przez słuchawki.
Wyłącz
Wyłączyć dźwięk kółka do klikania.
Głośnik
Dźwięk kółka do klikania był odtwarzany przez wewnętrzny
głośnik iPoda nano.
Obie
Dźwięk kółka do klikania był odtwarzany przez wewnętrzny
głośnik iPoda nano i słuchawki.
Blokowanie przycisków sterujących iPoda nano
Jeżeli nosisz iPoda nano w kieszeni i nie chcesz, aby przypadkowo włączył się
lub uaktywnił, możesz zablokować przyciski używając przełącznika Blokada.
B Ustaw przełącznik Blokada w pozycji Hold (zobaczysz pomarańczowy pasek).
MENU
8
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
Używanie menu iPoda nano
Po włączeniu iPoda nano, na jego ekranie pojawi się menu główne. Aby przeprowadzić
działanie i przejść do następnych menu, należy wybrać jeden z jego elementów. Obrazki
statusu na górze ekranu pokazują ustawienia iPoda nano.
Znaczek blokady
Tytuł menu
Status
odtwarzania
Status baterii
Rzeczy menu
Poniższa tabela opisuje rzeczy w menu głównym iPoda nano.
Menu iPoda nano
Funkcja
Znaczek blokady
Znaczek blokady pojawia się, gdy przełącznik blokady (na górze
iPoda nano) jest włączony. W tym przypadku przyciski sterujące
iPoda nano są zablokowane.
Tytuł menu
Wyświetla tytuł bieżącego menu.
Status odtwarzania
Znaczek Graj (6) pojawia się podczas odtwarzania utworu. Znaczek
Pauza (=) pojawia się, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
Status baterii
Znaczek baterii podaje przybliżony poziom naładowania baterii.
W trakcie ładowania baterii, znaczek miga.
Rzeczy menu
Do poruszania się po menu służy kółko do klikania. Aby wybrać
rzecz, należy nacisnąć przycisk środkowy. Strzałka obok rzeczy
menu informuje o istnieniu podmenu.
Dodawanie lub usuwanie rzeczy w głównym menu
Dodanie do głównego menu często używanych rzeczy ułatwia używanie iPoda nano.
Na przykład, po dodaniu „Utwory” nie trzeba wcześniej wybierać Muzyka.
Aby dodać lub usunąć rzecz w głównym menu:
1 Wybierz Ustawienia > Menu główne.
2 Dla każdej rzeczy, która ma się pojawić w menu głównym, zmień opcję „Wył” na „Wł”.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
9
Ustawienia zegara podświetlenia
Użytkownik może ustawić czas podświetlenia ekranu po naciśnięciu przycisku
lub użyciu kółka do klikania. Wartość domyślna wynosi 10 sekund.
B Wybierz Ustawienia > Czas podświetlenia i zaznacz odpowiednią wartość.
Nawet jeżeli czas podświetlenia nie jest ustawiony, ekran zostanie podświetlony
po każdym naciśnięciu dowolnego przycisku lub użyciu kółka do klikania. Po kilku
sekundach podświetlenie wyłączy się automatycznie.
Ustawienie języka
iPod nano może używać różnych języków.
B Wybierz Ustawienia > Język i zaznacz język na liście.
Przyłączanie i odłączanie iPoda nano
Podłączenie iPoda nano do komputera umożliwia ściągnięcie muzyki, zdjęć i plików
oraz w większości przypadków naładowanie baterii. Po zrealizowaniu tych czynności
iPoda nano można odłączyć.
Podłączenie iPoda nano
Aby podłączyć iPoda nano do komputera:
B Włóż wtyczkę USB dołączonego przewodu połączeniowego do zasilanego portu
USB 2.0 w komputerze, a drugi koniec kabla połącz z iPodem nano.
Jeżeli masz docka iPoda nano, możesz podłączyć go kablem do zasilanego portu USB
w komputerze, następnie umieścić w nim iPoda nano.
Uwaga: Port USB na klawiaturze nie posiada wystarczającej mocy; nie należy
do niego podłączać iPoda nano.
Domyślnie, iPod nano po podłączeniu do komputera automatycznie importuje
utwory. Po skończeniu automatycznego ściągania iPoda nano można odłączyć.
10
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
W przypadku podłączenia iPoda nano do innego komputera z ustawioną opcją
automatycznego uaktualniania utworów, program iTunes wyświetli prośbę
o zatwierdzenie uaktualnienia. Po kliknięciu w Tak, utwory i inne pliki audio
w iPodzie nano zostaną usunięte i zastąpione utworami i innymi plikami audio
z komputera, do którego iPod nano jest podłączony. Więcej informacji na ten
temat - patrz Rozdział 2 “Muzyka” na stronie 15.
Uwaga: Nie można ściągać utworów podczas ładowania baterii.
Odłączanie iPoda nano
Nie należy odłączać iPoda nano podczas kopiowania muzyki. Aby sprawdzić,
czy iPoda nano można odłączyć od komputera, wystarczy spojrzeć na jego ekran.
Ważne: Nie wolno odłączać iPoda nano, jeżeli widoczny jest komunikat „Nie odłączaj”.
Mogłoby to uszkodzić pliki w iPodzie nano. Aby odłączyć iPoda nano, gdy widoczny jest
powyższy komunikat, należy wcześniej wysunąć go (tak jak dysk).
iPoda nano można odłączyć
od komputera, jeżeli na
ekranie widoczne jest menu
główne lub duży znaczek baterii.
Ważne: Jeżeli widoczny jest powyższy
symbol i komunikat, przed odłączeniem
iPoda nano od komputera należy
wysunąć go tak jak dysk.
W przypadku ustawienia w iPodzie nano ręcznego uaktualniania utworów (patrz „Ręczne
uaktualnianie iPoda nano” na stronie 22) lub używania iPoda nano jako dysku (patrz
„Używanie iPoda nano jako zewnętrznego dysku” na stronie 35), przed jego odłączeniem
od komputera należy wysunąć go tak jak dysk.
•
Aby wysunąć iPoda nano:
7) Wysuń (Eject) obok iPoda nano w panelu Źródło iTunes
Kliknij w przycisk (2
(iTunes Source).
Jeżeli używasz Maka, możesz też wysunąć iPoda nano przeciągając jego znaczek na biurku
do Kosza.
Jeżeli używasz komputera Windows PC, możesz wysunąć iPoda nano klikając w widoczny
w pasku zadań znaczek Usuń bezpiecznie urządzenie (Safely Remove Hardware)
i zaznaczając iPoda nano.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
11
Aby odłączyć iPoda nano:
1 Wyjmij wtyczkę przewodu słuchawek, jeżeli są podłączone.
2 Delikatnie ściśnij boki wtyczki przewodu połączeniowego i wyjmij ją z gniazda.
Jeżeli iPod nano jest w docku, po prostu go wyjmij.
Baterie iPoda nano
iPod nano posiada wewnętrzną baterię, która nie jest przeznaczona do wymiany
przez użytkownika. Przed pierwszym użyciem iPoda nano zalecane jest ładowanie
baterii przez około trzy godziny lub do czasu gdy znaczek baterii w prawym górnym
rogu ekranu iPoda nano będzie wskazywał pełne naładowanie. Bateria może wymagać
naładowania, jeżeli iPod nano nie był używany przez dłuższy czas.
Bateria iPoda nano zostaje naładowana do 80% po upływie około dwóch godzin
ładowania; po upływie około trzech godzin bateria jest naładowana całkowicie. Czas
ładowania może ulec wydłużeniu, jeżeli podczas ładowania są kopiowane pliki,
odtwarzana muzyka lub przeglądane zdjęcia.
Ładowanie baterii iPoda nano
Baterię iPoda nano można naładować jednym z dwóch sposobów:
• przez podłączenie iPoda nano do komputera
• przez użycie zasilacza sieciowego USB, który jest sprzedawany oddzielnie.
Aby naładować baterię przy pomocy komputera:
B Podłącz iPoda nano do portu USB 2.0 dużej mocy lub FireWire w komputerze.
Komputer powinien być włączony i aktywny (tylko niektóre modele Macintoshy mogą
ładować iPoda nano, gdy znajdują się w trybie uśpienia).
12
Chapter 1 iPod nano Basics
Bateria jest ładowana, jeżeli jej znaczek na ekranie iPoda nano pokazuje symbol
błyskawicy. Pełne naładowanie baterii sygnalizuje symbol wtyczki.
Brak symbolu błyskawicy lub wtyczki może oznaczać podłączenie iPoda nano do portu
USB małej mocy, zamiast do portu USB 2.0 dużej mocy. W tym przypadku należy
spróbować podłączyć iPoda nano do innego portu USB.
Aby ładować iPoda nano bez użycia komputera, należy kupić zasilacz sieciowy USB.
Aby ładować baterię przy użycia zasilacza do iPoda (sprzedawanego oddzielnie):
1 Połącz wtyczkę AC z zasilaczem (o ile jeszcze nie jest połączona).
2 Podłącz kabel połączeniowy USB 2.0 do zasilacza, a jego drugi koniec
do iPoda nano.
3 Podłącz zasilacz do sprawnego gniazdka elektrycznego.
Wtyczka AC zasilacza
Przewód połączeniowy USB 2.0
Zasilacz sieciowy USB
Ostrzeżenie: Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego należy
upewnić się, czy wtyczka AC jest odpowiednio połączona z zasilaczem.
Uwaga: Jeżeli masz opcjonalny kabel (sprzedawany oddzielnie) iPod Dock Connector
to FireWire, wówczas możesz podłączyć iPoda nano do portu FireWire w komputerze
lub do zasilacza iPod Power Adapter (z portem FireWire), który jest podłączony do
gniazdka elektrycznego. FireWire może być użyty tylko do ładowania iPoda nano,
a nie do przenoszenia utworów lub innych plików do iPoda nano.
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
13
Status baterii
Jeżeli iPod nano nie jest podłączony do źródła zasilania, w prawym górnym rogu
ekranu jest wyświetlany przybliżony poziom naładowania baterii.
Bateria naładowana w mniej niż 20%
Bateria naładowana w około 50%
Bateria całkowicie naładowana
Po przyłączeniu iPoda nano do źródła zasilania, symbol baterii zmienia swój wygląd
wskazując bieżący status procesu ładowania.
Trwa ładowanie baterii
Bateria całkowicie naładowana
iPoda nano można odłączyć i używać zanim bateria zostanie całkowicie naładowana.
Uwaga: Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą
wymagać wymiany. Żywotność baterii oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu
używania i ustawień. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
www.apple.com/batteries (strona w języku angielskim).
14
Rozdział 1 iPod nano - podstawy
2
Muzyka
2
iPod nano pozwala na zabranie ze sobą kolekcji utworów
muzycznych i plików audio. Ten rozdział opisuje sposób
kopiowania i słuchania muzyki przy użyciu iPoda nano.
Aby używać iPoda nano, należy zaimportować do komputera utwory, audioksiążki i podkasty
(słuchowiska i audycje radiowe), następnie skopiować je z komputera do odtwarzacza. Dalsze
informacje wyjaśniają kroki tego procesu, w tym:
• Ściąganie muzyki z płyt CD lub dysku twardego do programu iTunes w komputerze.
Mieszkańcy niektórych krajów mogą kupować utwory i audioksiążki w sklepie online iTunes
Store (w Polsce nie jest jeszcze dostępny); można też ściągać bezpłatne podkasty.
• Porządkowanie muzyki i innych plików audio przy użyciu list odtwarzania.
• Ściąganie list odtwarzania, utworów, audioksiążek i podkastów do iPoda nano.
• Odtwarzanie muzyki lub słuchanie innych plików audio w podróży.
O iTunes
iTunes jest programem muzycznym, który współpracuje z iPodem nano. Podłączenie
iPoda nano do komputera powoduje automatyczne otwarcie iTunes.
Ten podręcznik zawiera informacje o wykorzystaniu iTunes do kopiowania utworów i innych
plików audio do komputera, porządkowania ich przy pomocy list piosenek nazywanych listami
odtwarzania, ściągania do iPoda nano i regulowania ustawień odtwarzacza.
15
Program iTunes posiada również wiele innych cech. Umożliwia przygotowywanie własnych
CD do odtwarzania w standardowych odtwarzaczach CD (dotyczy komputerów z napędami
pozwalającymi na nagrywanie CD); słuchanie internetowego radia i podkastów (słuchowisk
i audycji radiowych); itd.
Aby uzyskać informacje o używaniu tych cech iTunes, należy otworzyć iTunes i wybrać
Pomoc (Help) > „Pomoc iTunes” (iTunes Help).
Importowanie muzyki do komputera
Aby słuchać muzyki przy użyciu iPoda nano, należy ją najpierw ściągnąć do iTunes
w komputerze.
Istnieją trzy sposoby ściągania muzyki do iTunes:
• Importowanie muzyki z CD
• Zakup muzyki lub ściągnięcie podkastów przez sieć z iTunes Store (zakup muzyki
w iTunes Store jest dostępny tylko w wybranych krajach, w Polsce jeszcze nie).
• Dodanie muzyki, która już znajduje się w komputerze, do muzycznej biblioteki iTunes.
16
Rozdział 2 Muzyka
Kupowanie utworów i ściąganie podkastów z iTunes Store
Mieszkańcy niektórych krajów mogą kupować i ściągać przez Internet utwory,
albumy i audioksiążki ze sklepu muzycznego iTunes Store. W Polsce iTunes Store
nie jest jeszcze dostępny (listopad 2006 r.). Wszyscy mogą natomiast ściągać
bezpłatne podkasty - audycje i słuchowiska radiowe.
Aby kupować muzykę online przy użyciu iTunes Store, należy ustawić w iTunes
konto Apple, odszukać wybrane utwory, a następnie kupić je. Nowego konta nie
muszą zakładać żytkownicy, którzy posiadają już konto Apple lub konto American
Online (AOL) - dostępne tylko w niektórych krajach.
Aby założyć konto w iTunes Store:
B Otwórz iTunes i:
 Jeżeli masz już konto iTunes, wybierz Store > Sign In.
 Jeżeli nie masz jeszcze konta iTunes, wybierz Store > Create Account i postępując
według instrukcji na ekranie ustaw konto Apple, albo wprowadź istniejące już
konto Apple lub AOL.
Aby wyszukać utwory, audioksiążki i podkasty:
W iTunes Store można szukać określonych albumów, utworów i wykonawców.
Otwórz iTunes i kliknij w iTunes Store w panelu Source (Źródło).
• Aby przeglądać iTunes Store, wybierz gatunek muzyki z menu Genre (Gatunek),
kliknij w jeden z wyświetlanych albumów lub utworów lub kliknij w Browse (Przeglądaj)
w głównym oknie iTunes Store.
• Aby przeglądać podkasty, kliknij w odwołanie Podcasts w głównym oknie iTunes Store.
• Aby szukać w iTunes Store, wprowadź w polu szukania nazwę albumu, tytuł utworu,
nazwisko wykonawcy lub kompozytora.
• Aby zawęzić szukanie, w polu szukania wprowadź zwrot, naciśnij Returm lub Enter
na klawiaturze i w pasku szukania Search Bar naciskaj przyciski. Na przykład, aby zawęzić
szukanie tylko do tytułów utworów i albumów, naciśnij przycisk Music (Muzyka).
• Aby szukać na podstawie kilku rzeczy, w głównym oknie iTunes Store kliknij w Power
Search (Szukanie wspomagane).
• Aby powrócić do strony głównej iTunes Store, kliknij w przycisk Home (Dom)
w lewym górnym rogu głównego okna iTunes Store.
Aby kupić utwór, album lub audioksiążkę:
1 Kliknij w iTunes Store w panelu Source (Źródło) i odszukaj utwór lub album, który chcesz kupić.
Można kliknąć podwójnie w nazwę utworu, aby odtworzyć jego fragment.
2 Kliknij w Buy Song (Kupuj utwór), Buy Album (Kupuj album) lub Buy Book (Kupuj książkę).
Utwór zostanie wyeksportowany do komputera, a karta kredytowa figurująca na koncie
Apple lub AOL obciążona odpowiednią kwotą.
Rozdział 2 Muzyka
17
Aby ściągnąć lub zaprenumerować podkasty:
1 Kliknij w iTunes Store w panelu Źródło.
2 Kliknij w odwołanie Podcasts po lewej stronie głównego okna iTunes Store.
3 Odszukaj podkast, który chcesz ściągnąć.
• Aby ściągnąć pojedynczy podkast, kliknij w przycisk Get Episode (Pobierz epizod)
obok nazwy podkastu.
• Aby zaprenumerować cykl podkastów, kliknij w przycisk Subscribe (Subskrybuj) obok
grafiki podkastu. Program iTunes ściągnie najnowszy odcinek. Nowe odcinki będą
automatycznie ściągane do iTunes w miarę ich publikowania (po połączeniu się z Internetem).
Więcej informacji - patrz „Ładowanie podkastów do iPoda nano” na stronie 23
oraz „Słuchanie podkastów” na stronie 29.
Dodawanie do biblioteki iTunes utworów, które znajdują się w komputerze
Utwory, które już znajdują się w komputerze i są zakodowane w formacie obsługiwanym
przez iTunes, mogą być importowane do biblioteki iTunes.
•
Aby dodać do biblioteki iTunes utwory, które znajdują się w komputerze:
Przeciągnij teczkę lub dysk z plikami audio do Library (Biblioteka) w panelu Source (Źródło)
(lub wybierz File (Plik) > Add to Library (Dodaj do biblioteki) i zaznacz teczkę lub dysk). Jeżeli
iTunes obsługuje dany format pliku, utwór zostanie automatycznie dodany do biblioteki.
Można też przeciągać poszczególne pliki do iTunes.
Uwaga: Użytkownicy programu iTunes dla Windows mogą przekształcić nie chronione
prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Aby uzyskać więcej informacji
na ten temat, naleźy otworzyć iTunes i wybrać Help (Pomoc) >„iTunes Help”
(„Pomoc iTunes”).
Importowanie muzyki z muzycznych CD do iTunes
Poniższe instrukcje podają sposób importowania muzyki z CD do komputera.
Aby zaimportować muzykę z CD do iTunes:
1 Wsuń CD do komputera i otwórz iTunes.
W przypadku połączenia z Internetem, program iTunes ściągnie nazwy utworów z sieci
i wyświetli je w oknie.
Jeżeli nie masz w tym czasie połączenia z Internetem, możesz importować CD i później,
gdy połączenie będzie dostępne, wybrać Zaawansowane > Pobierz nazwy ścieżek CD.
iTunes ściągnie nazwy ścieżek dla importowanych CD.
Jeżeli nazwy ścieżek na CD nie są dostępne w sieci, możez je wprowadzić ręcznie.
Więcej informacji na ten temat - patrz „Wprowadzanie tytułów i innych danych”
na stronie 19.
18
Rozdział 2 Muzyka
Wprowadzenie informacji o utworze umożliwia przeglądanie biblioteki iTunes lub iPoda
nano według tytułów, wykonawców, albumów, itd.
2 Odznacz wszystkie utwory, których nie chcesz importować z CD, klikając w znaczek
obok tytułu.
3 Kliknij w przycisk Import. Na ekranie w górnej części okna iTunes zostanie wyświetlony
czas importowania każdego utworu.
Domyślnie, podczas importowania iTunes odtwarza utwory. Aby zwiększyć wydajność
importowania, na przykład dużej liczby utworów, można zatrzymać odtwarzanie.
4 Aby wysunąć CD, kliknij w przycisk Wypchnij ().
5 Powyższe kroki powtórz dka każdego CD, z którego chcesz importować utwory.
Wprowadzanie nazw utworów i innych informacji
Aby ręcznie wprowadzić tytuły utworów z CD i inne informacje:
1 Zaznacz pierwszy utwór na CD i wybierz Plik (File) > Info (Get Info).
2 Kliknij w Info.
3 Wprowadź informacje o utworze.
4 Kliknij w Next (Następny) i wprowadź informacje dla następnego utworu.
Dodawanie tekstu piosenek
Do iTunes możesz wprowadzić teksty piosenek w formacie czystego tekstu. W trakcie
odtwarzania utworu iPod nano będzie wyświetlał ten tekst na ekranie
Aby wprowadzić tekst piosenki do iTunes:
1 Zaznacz piosenkę i wybierz Plik (File) > Info (Get Info).
2 Kliknij w Lyrics.
3 W polu tekstowym wprowadź tekst utworu.
4 Kliknij w OK.
Więcej informacji - patrz „Przeglądanie tekstów piosenek w iPodzie nano” na stronie 29.
Porządkowanie muzyki
Przy pomocy iTunes można uporządkować utwory tworząc listy odtwarzania. Lista
odtwarzania jest listą utworów utworzoną według potrzeb użytkownika. Na przykład,
można tworzyć listy odtwarzania do słuchania podczas treningu, jazdy samochodem, itd.
Można też tworzyć inteligentne listy (Smart Playlist), które są automatycznie uaktualniane
według zasad ustalonych przez użytkownika. Po dodaniu do iTunes utworów, które
spełniają ustalone zasady, zostaną one automatycznie dodane do takiej listy.
Można tworzyć dowolną liczbę list odtwarzania używając do tego celu wszystkich
utworów z muzycznej biblioteki w komputerze. Umieszczenie utworu na liście
odtwarzania nie powoduje jego usunięcia z biblioteki.
Rozdział 2 Muzyka
19
Aby utworzyć listę odtwarzania w iTunes:
1 Kliknij w przycisk Dodaj (+) lub wybierz Plik ( File) > Nowa lista (New Playlist).
2 Wprowadź nazwę listy.
3 Kliknij w Muzyka (Music) na liście Biblioteka (Library), następnie przeciągnij utwór
(lub inną rzecz) do tej listy.
Aby zaznaczyć kilka utworów, klikając w nie przytrzymaj klawisz Podnośnik lub Polecenie (L)
na klawiaturze Macintosha, albo klawisz Podnośnik lub Kontrola na klawiaturze Windows PC.
•
Aby utworzyć inteligentną listę odtwarzania - Smart Playlist:
Wybierz Plik (File) > Nowa inteligentna lista (New Smart Playlist) i określ zasady dla tej listy.
Uwaga: Listy odtwarzania nazywane listami On-The-Go (Na-wynos) można tworzyć
w iPodzie nano, gdy nie jest on podłączony do komputera. Patrz „Tworzenie list
On-The-Go w iPodzie nano” na stronie 25.
Ładowanie muzyki i podkastów do iPoda nano
Po zaimportowaniu i uporządkowaniu muzyki w iTunes można łatwo skopiować ją
do iPoda nano.
MENU
Aby ustawić sposób kopiowania muzyki z komputera do iPoda nano, należy
podłączyć odtwarzacz do komputera i wybrać odpowiednie opcje używając
elementów kontrolnych w iTunes.
Program iTunes może kopiować muzykę do iPoda nano na trzy sposoby:
• Synchronizować wszystkie utwory i listy odtwarzania - po podłączeniu
iPoda nano zawartość jego pamięci zostanie dopasowana do zawartości fonoteki
iTunes. Wszystkie inne utwory w iPodzie nano zostaną usunięte.
• Synchronizować wybrane listy odtwarzania - po podłączeniu iPoda nano zawartość
jego pamięci zostanie dopasowana do zawartości list odtwarzania zaznaczonych
w iTunes.
• Ręcznie uaktualniać iPoda nano - po podłączeniu iPoda nano trzeba przeciągnąć
poszczególne utwory i listy odtwarzania do odtwarzacza oraz również indywidualnie
usunąć stare utwory i listy z odtwarzacza. Po zakończeniu porządkowania utworów
iPoda nano należy najpierw wysunąć z iTunes, a następnie odłączyć od komputera.
20
Rozdział 2 Muzyka
Automatyczne synchronizowanie iPoda nano
Domyślnie w iPodzie nano jest ustawione automatyczne synchronizowanie wszystkich
utworów i list odtwarzania po podłączeniu do komputera. To jest najprostszy sposób
kopiowania muzyki do iPoda nano. Wystarczy jedynie podłączyć go do komputera,
zaczekać na automatyczne uaktualnienie i odłączyć od komputera. W tym czasie
zostanie skopiowany każdy utwór dodany do iTunes od czasu ostatniego podłączenia
iPoda nano oraz podobnie każdy utwór usunięty z iTunes zostanie również usunięty
z odtwarzacza.
•
Aby synchronizować utwory z iPodem nano:
Podłącz ipoda nano do komputera. Jeżeli w iPodzie nano jest ustawione automatyczne
synchronizowanie, kopiowanie rozpocznie się samoczynnie.
Ważne: Po pierwszym podłączeniu iPoda nano do innego komputera, na ekranie pojawi się
pytanie, czy chcesz przenosić utwory automatycznie. W przypadku akceptacji z iPoda nano
zostaną usunięte wszystkie utwory i zastąpione utworami z komputera. Brak akceptacji
umożliwi ręczne kopiowanie utworów bez usuwania dotychczasowej zawartości iPoda nano.
Podczas kopiowania muzyki z komputera do iPoda nano, w oknie statusu iTunes pojawi się
pasek postępów, a znaczek iPoda nano w panelu Źródło (Source) będzie migać na czerwono.
Po zakończeniu kopiowania program iTunes wyświetli komunikat „Uaktualnianie iPoda
jest zakończone” („iPod update is complete”).
Po ustawieniu ręcznego kopiowania muzyki z iTunes w każdej chwili można powrócić
do automatycznego synchronizowania iPoda nano. W tym przypadku z iPoda nano
zostanie usunięta każda rzecz, która nie jest częścią biblioteki.
Aby przywrócić automatyczne synchronizowanie przez iTunes całej muzyki w iPodzie nano:
1 Otwórz program iTunes i w panelu Źródło (Source) zaznacz iPod nano.
2 Kliknij w zakładkę Muzyka (Music).
3 Zaznacz „Synchronizuj Muzykę” („Sync music”), następnie kliknij w „Wszystkie utwory i listy
odtwarzania” („All songs and playlists”).
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Uwaga: Jeżeli w panelu Summary jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone
rzeczy” („Only sync checked items”), iTunes będzie synchronizował tylko rzeczy, które są
zaznaczone w bibliotece.
Rozdział 2 Muzyka
21
Automatyczne synchronizowanie tylko zaznacznych list odtwarzania
Ustawienie uaktualniania w iPodzie nano tylko list zaznaczonych w iTunes jest
szczególnie przydatne, gdy ilość muzyki w komputerze jest większa od pojemności
odtwarzacza. W tym przypadku zostaną skopiowane tylko utwory z zaznaczonych list.
Aby ustawić automatyczne uaktualnianie tylko wybranych list odtwarzania:
1 Otwórz program iTunes i w panelu Source (Źródło) zaznacz iPod nano.
2 Kliknij w zakładkę Muzyka (Music).
3 Zaznacz „Synchronizuj muzykę” („Sync music”), następnie kliknij w „Zaznaczone listy”
(„Selected playlists”).
4 Zaznacz odpowiednie listy odtwarzania.
5 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Uwaga: Jeżeli w panelu Summary jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone
rzeczy” („Only sync checked items”), iTunes będzie synchronizował tylko rzeczy, które są
zaznaczone w bibliotece.
Ręczne zarządzanie iPodem nano
Ustawienie ręcznego uaktualniania iPoda nano zapewnia maksymalną elastyczność
zarządzania muzyką w odtwarzaczu. W tym przypadku można dodawać i usuwać
poszczególne utwory. W ten sposób można też dodawać utwory z wielu komputerów
bez usuwania rzeczy, które już znajdują się w iPodzie nano.
Aby ustawić ręczne uaktualnianie zawartości iPoda nano:
1 Otwórz program iTunes i w panelu Source (Źródło) zaznacz iPod nano.
2 Kliknij w zakładkę Summary.
3 W sekcji Opcje (Options) zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką” („Manually manage music”).
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Uwaga: W przypadku ręcznego zarządzania utworami, należy też ręcznie wypchnąć
iPoda nano z iTunes przed odłączeniem go od komputera.
Aby dodać utwór lub inną rzecz do iPoda nano:
1 W panelu Źródło iTunes ( iTunes Source) kliknij w Muzyka (Music) lub inną rzecz w Bibliotece.
2 Przeciągnij utwór na znaczek iPoda nano w panelu Source (Źródło)
Aby usunąć utwór z iPoda nano:
1 Kliknij w znaczek iPoda nano w panelu Source (Źródło) w iTunes.
2 Zaznacz utwór w iPodzie nano i naciśnij Delete (Usuń) lub Backspace na klawiaturze.
Ręczne usunięcie utworu z iPoda nano nie powoduje jego usunięcia z biblioteki iTunes.
22
Rozdział 2 Muzyka
Aby utworzyć nową listę odtwarzania w iPodzie nano:
1 W panelu Źródło w iTunes zaznacz iPod nano i kliknij w przycisk Dodaj (+)
lub wybierz Plik (File) > Nowa lista odtwarzania (New Playlist).
2 Wprowadź nazwę listy odtwarzania.
3 Przeciągnij piosenki lub inne rzeczy do nowej listy
•
Aby modyfikować listę odtwarzania w iPodzie nano:
Aby dodać utwór, przeciągnij go do listy odtwarzania. Aby usunąć utwór z listy, zaznacz
go i naciśnij klawisz Usuń (Delete) na klawiaturze.
Ściąganie podkastów
Użytkownik może ściągać indywidualne podkasty do iPoda nano lub ustawić w iPodzie
automatyczne uaktualnianie wszystkich lub tylko zaznaczonych podkastów.
Aby automatycznie ściągnąć podkasty:
1 W panelu Źródło w iTunes zaznacz iPod nano i kliknij w zakładkę Podkasty (Podcasts).
2 W panelu Podkasty zaznacz „Sync <opcja> podcast episodes” i z wyskakującego menu
Sync wybierz opcję.
3 Kliknij w „Wszystkie podkasty” („All podcasts”) lub „Zaznaczone podkasty” („Selected
podcasts”). Po kliknięciu w „Zaznaczone podkasty” („Selected podcasts”) zaznacz też tytuły
podkastów, które chcesz automatycznie synchronizować.
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Po ustawieniu w iTunes automatycznego synchronizowania podkastów w iPodzie nano,
odtwarzacz będzie uaktualniany za każdym razem, gdy zostanie podłączony do komputera.
Aby ustawić w iTunes ręczne zarządzanie podkastami:
1 W panelu Źródło w iTunes zaznacz iPod nano i kliknij w zakładkę Summary.
2 Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką” („Manually manage music”) i kliknij w Zastosuj (Apply).
3 W panelu Źródło (Source) zaznacz bibliotekę podkastów i przeciągnij odpowiednie podkasty.
Rozdział 2 Muzyka
23
Odtwarzanie muzyki
Po ściągnięciu muzyki i innych plików audio do iPoda nano, można je odtwarzać.
Do przeglądania utworów, audioksiążek i podkastów służy kółko do klikania
i przycisk środkowy
Uwaga: Rzeczy menu Podkasty i Książki audio są widoczne tylko w przypadku
ściągnięcia audioksiążek i podkastów.
Aby wyszukać i odtworzyć utwór:
Wybierz Muzyka, odszukaj utwór i naciśnij Graj (
).
Podczas odtwarzania utworu na ekranie pojawia się okno Teraz odtwarzane. Elementy
okna Teraz odtwarzane są opisane w poniższej tabeli.
Znaczek powtórzenia
Numer
utworu
Znaczek mieszania
Okładka
albumu
Informacje o utworze
Czas trwania utworu
Ekran Teraz odtwarzane
Funkcja
Numer utworu
Pokazuje numer odtwarzanego utworu w aktualnej sekwencji
utworów.
Okładka albumu
Pokazuje okładkę albumu jeżeli jest dołączona do pliku audio.
Znaczek powtórzenia (
Znaczek mieszania (
)
)
Znaczek powtórzenia pojawia się, gdy w iPodzie nano jest
ustawione powtarzanie wszystkich utworów. Znaczek
jednokrotnego powtórzenia (฀) pojawia się, gdy w iPodzie nano
jest ustawione powtarzanie jednego utworu.
Pojawia się, gdy w iPodzie nano jest ustawione losowe wybieranie
utworów lub albumów.
Informacje o utworze
Wyświetla tytuł utworu i albumu oraz wykonawcę utworu.
Czas trwania utworu
(pasek postępu)
Wyświetla czas, który minął od początku utworu oraz czas
pozostający do zakończenia odtwarzania utworu. Naciśnij przycisk
środkowy, aby pokazać pasek postępów ze znaczkiem aktualnego
położenia głowicy. Aby przejść do innej części utworu, audioksiążki
lub podkastu, użyj kółka do klikania.
Zależnie od rodzaju słuchanego pliku audio użytkownik może naciskać przycisk
środkowy, aby wyświetlić inne informacje i opcje, takie jak ocena utworów
i audioksiążek, okładki albumów, informacje o podkastach, prędkość czytania, itd.
24
Rozdział 2 Muzyka
Ustawienie losowego odtwarzania utworów w iPodzie nano
iPod nano może odtwarzać utwory, albumy lub całą bibliotekę w przypadkowej kolejności.
•
Aby ustawić losowe wybieranie i rozpocząć odtwarzanie wszystkich utworów:
Z głównego menu iPoda nano wybierz Wymieszaj utwory.
iPod nano rozpocznie odtwarzanie utworów wybieranych przypadkowo z całej
biblioteki muzycznej pomijając audioksiążki i podkasty.
Aby iPod nano zawsze losowo wybierał utwory lub albumy:
1 Z głównego menu iPoda nano wybierz Ustawienia.
2 Ustaw Wymieszaj utwory lub albumy.
Po ustawieniu w iPodzie nano mieszania utworów poprzez Ustawienia > Wymieszaj, iPod nano
będzie losowo odtwarzał utwory z wybranej listy (na przykład, albumu lub listy odtwarzania).
W przypadku ustawienia mieszania albumów, iPod nano odtworzy wszystkie utwory
w kolejności występowania w wybranym albumie, następnie losowo zaznaczy inny album
na liście i odtworzy jego utwory w kolejności.
Ustawienie powtarzania utworów w iPodzie nano
iPod nano może wielokrotnie powtarzać utwór lub powtórzyć sekwencję utworów.
iPod nano powtarza utwory z listy wybranej do odtwarzania.
•
Aby ustawić powtarzanie utworów w iPodzie nano:
Z głównego menu iPoda nano wybierz Ustawienia.
• Aby powtórzyć wszystkie utwory na liście, ustaw Powtórz Wszystko.
• Aby wielokrotnie powtarzać jeden utwór, ustaw Powtórz Jeden.
Tworzenie list On-The-Go w iPodzie nano
Gdy iPod nano nie jest podłączony do komputera, można tworzyć listy odtwarzania
nazywane On-The-Go Playlists (Listami Na-wynos).
Aby utworzyć listę odtwarzania On-The-Go:
1 Zaznacz utwór, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy aż jego tytuł zacznie migać.
2 Wybierz inne utwory, które chcesz dodać do listy.
3 Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go i przejrzyj listę utworów.
Można też umieścić w kolejce całą listę utworów. Na przykład, aby umieścić w kolejce
album, należy zaznaczyć jego tytuł, następnie naciśnąć i przytrzymać przycisk środkowy
aż jego tytuł zacznie migać.
Aby odtworzyć utwory z listy odtwarzania On-The-Go:
B Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go, następnie wybierz utwór.
Rozdział 2 Muzyka
25
•
•
•
Aby usunąć wybrany utwór z listy odtwarzania On-The-Go:
Zaznacz utwór na liście i przytrzymaj przycisk środkowy, aż nazwa utworu
zacznie migać.
Aby usunąć zawartość listy odtwarzania On-The-Go:
Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go > Wymaż listę odtwarzania.
Aby zachować listę odtwarzania On-The-Go w iPodzie nano:
Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go > Zachowaj listę
odtwarzania > Zachowaj listę odtwarzania.
Pierwsza lista zostanie zachowana pod nazwą „Nowa lista odtwarzania 1” w menu Listy
odtwarzania, a zawartość listy On-The-Go wymazana. Można utworzyć i zachować
dowolną liczbę list On-The-Go. Po zachowaniu listy On-The-Go nie można już
usuwać z niej utworów.
•
Aby skopiować listy On-The-Go do komputera:
W przypadku ustawienia automatycznego uaktualniania utworów w iPodzie nano
(patrz str. 21) i podłączenia odtwarzacza do komputera, zawartość utworzonych list
On-The-Go zostanie samoczynnie skopiowana na dysk komputera i wyświetlona
na liście źródeł programu iTunes. Użytkownik może zmienić nazwę lub usunąć nową
listę odtwarzania tak samo jak każdą inną listę w iTunes.
Ocenianie piosenek
Każdemu utworowi użytkownik może przyznać własną ocenę (w skali od 1 do
5 gwiazdek). Te oceny można później wykorzystać do tworzenia inteligentnych list
odtwarzania w iTunes.
Aby nadać ocenę utworowi:
1 Uruchom odtwarzanie wybranego utworu.
2 W oknie Teraz odtwarzane wciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy, aż pojawi sie
okno oceny utworu (z kilkoma widocznymi kropkami lub gwiazdkami).
3 Używając kółka do klikania wybierz ocenę.
Uwaga: Nie można oceniać podkastów.
Ustawienie limitu maksymalnej głośności
Po ustawieniu limitu maksymalnej głośności dla iPoda nano można przypisać
do niej kod zapobiegający zmianie tej wartości.
Aby ustawić limit maksymalnej głośności dla iPoda nano:
1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
Wskaźnik głośności wskaże aktualną głośność.
2 Używając kółka do klikania zaznacz limit maksymalnej głośności.
Możesz nacisnąć Graj, aby podczas ustawiania limitu maksymalnej głośności
słuchać aktualnie zaznaczonego utworu.
26
Rozdział 2 Muzyka
3 Naciśnij przycisk środkowy, aby ustawić limit maksymalnej głośności.
Limit maksymalnej głośności wskazuje trójkącik na pasku głośności.
4 Na ekranie Limit głośności kliknij w Ustaw kod, aby ustawić kod wymagany do zmiany
limitu maksymalnej głośności. Kliknij w Gotowe, aby zaakceptować limit
maksymalnej głośności i umożliwić jego zmianę bez wprowadzania kodu.
5 W przypadku wybrania Ustaw kod, wprowadź szyfr:
 Używając kółka do klikania, zaznacz cyfrę na pierwszym miejscu. Naciśnij pryzcisk środkowy,
aby potwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.
 Używając tej samej metody ustal pozostałe cyfry szyfru. Do przechodzenia do następnej
i poprzedniej pozycji możesz używać przycisków Następny/Przewiń do przodu
i Poprzedni/Przewiń do tyłu. Na koniec naciśnij przycisk środkowy, aby potwierdzić cały
szyfr i powrócić do poprzedniego ekranu.
Jeżeli zwiększasz głośność po ustawieniu limitu, po prawej stronie paska głośności
na ekranie Teraz odtwarzane zobaczysz znaczek blokady.
Uwaga: Głośność utworów i innych plików audio może różnić się zależnie od nagrania lub
formatu kodowania. Informacje o ustawieniu względnego poziomu głośności w iTunes
i w iPodzie nano są podane w części „Ustawienie odtwarzania utworów z jednakową
głośnością” na stronie 28. Głośność może też zależeć od słuchawek. Z wyjątkiem pilota
iPod Radio Remote, akcesoria podłączane przez złącze dokujące iPoda nano nie obsługują
limitu głośności.
W przypadku ustawienia kodu, musisz wprowadzić go zanim będzie można zmienić
limit głośności.
Aby zmienić limit maksymalnej głośności:
1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
2 W przypadku ustawienia kodu, wprowadź go używając kółka do klikania - zaznaczaj
cyfry i potwierdzaj wybór naciskając przycisk środkowy.
3 Użyj kółka do klikania, aby zmienić limit maksymalnej głośności.
4 Naciśnij przycisk środkowy, aby potwierdzić zmianę.
Aby usunąć limit maksymalnej glośności:
1 Jeżeli słuchasz iPoda nano, naciśnij Pauzę.
2 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
3 W przypadku ustawienia kodu, wprowadź go używając kółka do klikania - zaznaczaj
cyfry i potwierdzaj wybór naciskając przycisk środkowy.
4 Używając kółka do klikania przesuń limit głośności do maksymalnego poziomu na pasku
głośności. Spowoduje to usunięcie ograniczenia głośności.
Rozdział 2 Muzyka
27
5 Naciśnij przycisk środkowy, aby zaakceptować zmiany.
Uwaga: Jeżeli zapomnisz kodu, możesz wznowić iPoda nano. Patrz „Uaktualnianie
i przywracanie oprogramowania iPoda nano” na stronie 50.
Ustawienie odtwarzania utworów z jednakową głośnością
Program iTunes może automatycznie regulować głośność utworów, dzięki czemu
są one odtwarzane z tym samym względnym poziomem głośności. Te ustawienia
iTunes mogą być używane przez iPoda nano.
Aby ustawić w iTunes odtwarzanie utworów z tym samym poziomem głośności:
1 W iTunes, wybierz iTunes > Preferences (Preferencje), jeżeli używasz Maka lub wybierz
Edit (Edycja) > Preferences (Preferencje), jeżeli używasz Windows PC.
2 Kliknij w Audio i wybierz Sound Check (Sprawdzanie dźwięku).
•
Aby iPod nano używał ustawień głośności z iTunes:
Wybierz Ustawienia > Sprawdź dźwięk.
Ważne: Jeżeli w iTunes nie zostało uaktywnione sprawdzanie dźwięku, jego ustawienie
w iPodzie nano nie spowoduje żadnego działania.
Używanie korektora dźwięku
Użytkownik może używać wstępnych ustawień korektora dźwięku, aby dopasować
dźwięk w iPodzie nano do danego gatunku lub stylu muzyki. Na przykład, aby poprawić
brzmienie muzyki rockowej, należy wybrać dla korektora ustawienie Rock.
Aby użyć korektora do zmiany dźwięku w iPodzie nano:
B Wybierz Ustawienia > Korekcja dźwięku, następnie zaznacz ustawienie.
W przypadku przypisania w iTunes do utworu wstępnego ustawienia korektora i wyłączenia
korektora w iPodzie nano, utwór zostanie odtworzony zgodnie z ustawieniami iTunes.
Więcej informacji - patrz Pomoc programu oraz Sklepu muzycznego iTunes.
Wyświetlanie składanek w iPodzie nano
W menu Muzyka iPoda nano można wyświetlać rzecz Składanki. Składanka jest albumem
utworzonym z różnych źródeł, takich jak ścieżki dźwiękowe filmów lub największe
przeboje. Aby przejrzeć składanki, należy wybrać Muzyka > Składanki.
•
28
Aby w iPodzie nano ustawić wyświetlanie rzeczy Składanki w menu Muzyka:
Wybierz Ustawienia, następnie dla Składanki ustaw Zał.
Rozdział 2 Muzyka
Przeglądanie okładek albumów w iPodzie nano
W iTunes można włączyć opcję wyświetlania okładek albumów w iPodzie nano,
następnie przeglądać te okładki na ekranie odtwarzacza.
Aby w iTunes ustawić wyświetlanie okładek albumów w iPodzie nano:
1 Otwórz iTunes i w panelu Źródło (Source) zaznacz iPoda nano. Kliknij w zakładkę Muzyka.
2 Wybierz „Display album artwork on your iPod” („Wyświetlaj okładki albumów w iPodzie”).
Aby przeglądać okładki albumów w iPodzie nano:
1 Odtwarzaj utwór, do którego pliku dołączono okładkę albumu.
2 Przejdź do okna Teraz odtwarzane i dwukrotnie naciśnij przycisk środkowy. Okładka nie
zostanie wyświetlona, jeżeli utwór nie posiada okładki albumu lub w iTunes nie włączono
opcji wyświetlania okładek (patrz powyżej).
Aby uzyskać więcej informacji o okładkach albumów, należy otworzyć iTunes i wybrać Help
(Pomoc) > Pomoc iTunes (iTunes Help).
Przeglądanie tekstów piosenek w iPodzie nano
Jeżeli użytkownik wprowadził tekst piosenki w iTunes (patrz strona 19), a następnie
przeniósł piosenkę do iPoda, wówczas może wyświetlić ten tekst na ekranie odtwarzacza.
Aby wyświetlać tekst piosenki na ekranie iPoda nano podczas jej odtwarzania:
B Wyświetl okno Teraz odtwarzane i naciskaj przycisk środkowy aż pojawi się tekst piosenki.
Ekran wypełni się tekstem, który będzie przewijany podczas odtwarzania utworu.
Słuchanie podkastów
Podkasty to audycje radiowe, które można ściągnąć z iTunes Store.
Podkasty są uporządkowane wg audycji podzielonych na epizody (odcinki), a te z kolei
na rozdziały. W przypadku przerwania słuchania podkastu i powrotu do niego
w późniejszym czasie, iPod nano rozpocznie odtwarzanie w miejscu, w którym zostało przerwane.
Aby odtworzyć podkast:
1 Wybierz Muzyka (Music) > Podkasty (Podcasts), następnie wybierz audycję.
Audycje pojawią się w chronologicznym porządku od najnowszych. Obok audycji
i epizodów, które nie były jeszcze odtwarzane, będą widoczne niebieskie kropki.
2 Wybierz epizod, który będzie odtwarzany.
W oknie Teraz odtwarzane pojawią się informacje o audycji, epizodzie i dacie oraz czasie
odtwarzania. Aby zobaczyć więcej informacji o podkaście, należy nacisnąć przycisk środkowy.
W przypadku podkastu z grafiką, w oknie zostanie wyświetlony również obrazek. Jeżeli
grafika zmienia się w czasie trwania epizodu, wyświetlone zostaną kolejno wszystkie obrazki.
Można też ściągać wideopodkasty. Przeszukując wideopodkasty, można tylko słuchać
dźwięku. iPod nano nie może wyświetlać wideopodkastów.
Rozdział 2 Muzyka
29
Jeżeli odtwarzany podkast ma rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń
do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego
lub początku bieżącego rozdziału.
Aby uzyskać więcej informacji o podkastach, należy otworzyć iTunes i wybrać Help
(Pomoc) > Pomoc iTunes (iTunes Help), następnie odszukać hasło podkasty.
Słuchanie audioksiążek
W iPodzie nano można słuchać audioksiążek kupionych i ściągniętych z iTunes Store
(usługa dostępna tylko w niektórych krajach, w Polsce jeszcze nie) lub z audible.com.
Do ściągnięcia audioksiążek do iPoda nano można użyć iTunes w taki sam sposób jak to ma
miejsce przy ściąganiu utworów. W przypadku przerwania słuchania audioksiążki i powrotu
do niej w późniejszym czasie, iPod rozpocznie odtwarzanie w miejscu, w którym zostało
przerwane. iPod pomija audioksiążki podczas losowego odtwarzania utworów z listy.
Jeżeli odtwarzana książka posiada rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do przodu
lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub do początku bieżącego
rozdziału.
Audioksiążki można odtwarzać szybciej lub wolniej w stosunku do normalnej prędkości.
Aby ustawić prędkość odtwarzania audioksiążki:
B Wybierz Ustawienia > Książki audio, następnie wybierz prędkość.
Prędkość odtwarzania audioksiążki można również regulować w oknie Teraz odtwarzane
podczas jej odtwarzania. W tym celu należy nacisnąć przycisk środkowy aż pojawi się
menu Książki audio, następnie przy pomocy kółka do klikania ustawić prędkość Wolniej,
Normalnie lub Szybciej.
Ustawienia prędkości odtwarzania dotyczą tylko audioksiążek kupionych w iTunes Store
lub audible.com.
Słuchanie radia FM
Aby słuchać radia w iPodzie nano, trzeba kupić opcjonalnego pilota iPod Radio Remote.
iPod Radio Remote jest podłączany do iPoda nano przy użyciu kabla ze złączem dokującym.
Więcej informacji należy szukać w dokumentacji iPoda Radio Remote.
30
Rozdział 2 Muzyka
3
Zdjęcia
3
iPod nano umożliwia przechowywanie zdjęć podobnie
jak utworów. Ten rozdział opisuje umieszczanie zdjęć
w iPodzie nano oraz sposób ich wykorzystania.
Ściąganie zdjęć
Do iPoda nano można ściągać cyfrowe zdjęcia z komputera w celu ich
przechowywania i przeglądania. Zdjęcia te należy wcześniej importować
do komputera z cyfrowego aparatu fotograficznego.
Importowanie zdjęć z aparatu fotograficznego do komputera
Zdjęcia mogą być importowane z cyfrowego aparatu fotograficznego lub
z czytnika karty pamięci.
Aby importować zdjęcia do Maka używając iPhoto:
1 Podłącz do komputera aparat lub czytnik kart. Otwórz iPhoto (znajduje się
wewnątrz teczki Programy), jeżeli program nie otworzy się automatycznie.
2 Kliknij w Import.
Zdjęcia z aparatu lub karty zostaną importowane do iPhoto.
Do iPhoto można również importować inne cyfrowe obrazki, takie jak zdjęcia
ściągnięte z Internetu. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu i pracy
ze zdjęciami , należy otworzyć iPhoto i wybrać Pomoc (Help) > Pomoc iPhoto
(iPhoto Help).
31
Program iPhoto jest dostępny jako część pakietu iLife. Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.apple.com.pl/ilife. iPhoto może być już zainstalowany
w Maku w teczce Applications (Programy).
Użytkownik, który nie posiada iPhoto, może importować zdjęcia używając Image Capture.
Aby importować zdjęcia do Maka używając Image Capture:
1 Przyłącz do komputera aparat lub czytnik kart.
2 Otwórz Image Capture (wewnątrz teczki Programy), jeżeli program nie otworzy się
automatycznie.
3 Aby wybrać określone rzeczy do ściągnięcia, kliknij w Download Some (Pobierz
niektóre). Aby ściągnąć wszystkie rzeczy, kliknij w Download All (Pobierz wszystkie).
•
Aby importować zdjęcia do Windows PC:
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji aparatu lub oprogramowania.
Ściąganie zdjęć z komputera do iPoda nano
Do iPoda nano można ściągać zdjęcia z wybranej teczki na dysku twardym komputera.
Użytkownicy Maka i iPhoto 4.0.3 lub nowszej wersji mogą ściągać automatycznie
albumy iPhoto. Natomiast użytkownicy Windows PC i Adobe Photoshop
Album 2.0 lub nowszej wersji, albo Adobe Photoshop Elements 3.0 lub nowszej
wersji mogą ściągać automatycznie kolekcje zdjęć.
MENU
Kopiowanie zdjęć z komputera do iPoda nano po raz pierwszy może potrwać
nawet kilkadziesiąt minut (w zależności od rozmiaru fototeki).
Aby ściągnąć zdjęcia z Maka lub Windows PC do iPoda nano przy użyciu programu:
1 Otwórz iTunes i w panelu iTunes Source (Źródło iTunes) zaznacz iPod nano. Następnie
kliknij w przycisk Opcje.
2 Zaznacz „Sync photos from” („Synchronizuj zdjęcia z”)
• Dla Maka - z wyskakującego menu wybierz iPhoto.
• Dla Windows PC - z wyskakującego menu wybierz Photoshop Album
lub Photoshop Elements
32
Rozdział 3 Zdjęcia
3 Jeśli chcesz skopiować wszystkie zdjęcia, zaznacz „All photos and albums” (Kopiuj zdjęcia).
Jeśli chcesz skopiować tylko wybrane albumy lub kolekcje zaznacz „Selected
albums” (Zaznaczone albumy), a następnie zaznacz na liście ich nazwy.
Uwaga: Niektóre wersje Photoshop Album i Photoshop Elements nie obsługują kolekcji.
Można ich jednak użyć do ściągnięcia wszystkich zdjęć.
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Zdjęcia będą kopiowane automatycznie po każdym przyłączeniu iPoda nano.
Aby synchronizować z iPodem nano zdjęcia z teczki na dysku twardym:
1 Przeciągnij wybrane zdjęcia do jednej teczki w komputerze.
Jeśli chcesz umieścić zdjęcia w kilku albumach w iPodzie nano, utwórz w głównej
teczce na dysku komputera odpowiednią ilość teczek i przeciągnij do nich zdjęcia.
2 Otwórz iTunes, zaznacz iPod nano, następnie kliknij w zakładkę Zdjęcia (Photos).
3 Zaznacz „Sync photos from:” („Synchronizuj zdjęcia z”).
4 Z rozwijanego menu wybierz „Choose folder” („Wybierz teczkę”) i zaznacz teczkę
ze zdjęciami.
5 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Kopiując zdjęcia z komputera do iPoda nano, iTunes optymalizuje je do wyświetlania
na ekranie odtwarzacza. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie są przenoszone domyślnie.
Ściąganie takich zdjęć jest przydatne w celu przechowywania ich w iPodzie nano lub
przeniesienia do innego komputera, nie jest natomiast to konieczne do ich przeglądania.
Aby skopiować zdjęcia wysokiej rozdzielczości do iPoda nano:
1 Otwórz iTunes i w panelu Źródło (Source) zaznacz iPod nano. Następnie kliknij
w Zakładkę Zdjęcia (Photos).
2 Zaznacz „Include full-resolution photos” („Dołącz zdjęcia wysokiej rozdzielczości”).
3 Kliknij w Zastosuj (Apply).
iTunes kopiuje zdjęcia wysokiej rozdzielczości do teczki Zdjęcia w iPodzie nano.
Aby usunąć zdjęcia z iPoda nano:
1 Otwórz iTunes, zaznacz iPod nano, następnie kliknij w zakładkę Zdjęcia (Photos).
2 Zaznacz „Sync photos from:” („Synchronizuj zdjęcia z”)
 Dla Maka, z wyskakującego menu wybierz iPhoto.
 Dla Windows PC, z wyskakującego menu wybierz Photoshop Album
lub Photoshop Elements.
3 Wybierz „Selected albums” (Zaznaczone albumy) i odznacz albumy lub kolekcje,
.które chcesz usunąć z iPoda nano.
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Rozdział 3 Zdjęcia
33
Importowanie zdjęć z iPoda nano do komputera
Zdjęcia wysokiej rozdzielczości, które zostały importowane z komputera do iPoda nano
według powyższych kroków, są przechowywane w teczce Zdjęcia. Po podłączeniu iPoda
nano do innego komputera można je importować na dysk twardy tego komputera. iPod
nano powinien mieć włączoną opcję dysku twardego (patrz „Używanie iPoda nano jako
zewnętrznego dysku” na stronie 36).
Aby importować zdjęcia z iPoda nano do komputera:
1 Podłącz iPoda nano do komputera.
2 Przeciągnij zdjęcia z teczki Zdjęcia w iPodzie nano na biurko lub do programu edycji
zdjęć w komputerze.
Uwaga: Do importowania zdjęć z teczki Zdjęcia można też użyć programu do edycji,
na przykład iPhoto.
Aby usunąć zdjęcia z teczki zdjęcia w iPodzie nano:
1 Podłącz iPoda nano do komputera.
2 W Finderze, otwórz teczkę Zdjęcia w iPodzie nano i usuń odpowiednie zdjęcia.
Przeglądanie zdjęć i innych obrazków
iPod nano umożliwia przeglądanie zdjęć ręcznie lub jako pokazu slajdów.
Przeglądanie zdjęć w iPodzie nano
Aby przeglądać zdjęcia w iPodzie nano:
1 W iPodzie nano, wybierz Zdjęcia > Fototeka. Lub wybierz Zdjęcia, następnie album, gdy
chcesz oglądać zdjęcia tylko z tego albumu. Zdjęcia mogą pojawić się z małym opóźnieniem.
2 Zaznacz odpowiednie zdjęcie i naciśnij przycisk środkowy, aby zobaczyć je na całym ekranie.
Do przemieszczania się pomiędzy zdjęciami należy używać kółka do klikania.
Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, należy nacisnąć
przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.
34
Rozdział 3 Zdjęcia
Pokazy slajdów
W iPodzie nano można odtwarzać pokazy slajdów z muzyką i przejściami
pomiędzy zdjęciami.
Aby dopasować ustawienia pokazu slajdów:
B Wybierz Zdjęcia > Ustaw pokaz slajdów i postępuj według poniższych instrukcji:
Aby ustawić
Wykonaj
Długość czasu wyświetlania
każdego slajdu
Wybierz Czas na przezrocze, następnie ustal czas.
Muzykę odtwarzaną
podczas pokazu
Wybierz Muzyka i listę odtwarzania. Jeżeli używasz iPhoto, możesz
wybrać Z iPhoto i skopiować ustawienia muzyki z iPhoto.
Odtworzone zostaną tylko utwory ściągnięte do iPoda nano.
Powtarzanie slajdów
Włącz Powtórz.
Wyświetlanie slajdów
w przypadkowej kolejności
Włącz Wymieszaj zdjęcia.
Wyświetlanie przejść
pomiędzy slajdami
Wybierz Przejścia, następnie ich typ.
Aby oglądać pokaz slajdów w iPodzie nano:
B Zaznacz zdjęcie, album lub film i naciśnij Graj. Albo zaznacz zdjęcie pełnej rozdzielczości
i naciśnij przycisk środkowy. Aby wstrzymać pokaz slajdów i muzykę naciśnij przycisk
Graj/Pauza. Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij
przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.
Rozdział 3 Zdjęcia
35
4
Dodatkowe cechy i akcesoria
4
iPod nano może przechowywać nie tylko utwory
i można go używać nie tylko do słuchania muzyki.
Ten rozdział opisuje dodatkowe cechy iPoda nano, na przykład używanie
odtwarzacza jako zewnętrznego dysku twardego, budzika, stopera, zegara
pokazującego czas w różnych strefach czasu na świecie, notatnika, kalendarza,
itd. Wyjaśnia też sposób blokowania ekranu oraz przedstawia dostępne akcesoria.
Używanie iPoda nano jako zewnętrznego dysku twardego
iPod nano może pracować jako dysk twardy, który przechowuje pliki z danymi.
Uwaga: W celu kopiowania plików muzycznych do iPoda należy używać iTunes.
Pliki ściągane przy użyciu iTunes nie są widoczne w Finderze (Mac) lub w Windows
Explorer. Natomiast pliki muzyczne skopiowane do odtwarzacza przy użyciu Findera
(Mac) lub Windows Explorer nie mogą być odtwarzane przez iPoda nano.
Aby włączyć tryb zewnętrznego dysku twardego:
1 W iTunes, w panelu Źródło (Source) zaznacz iPod nano i kliknij w zakładkę Summary.
2 Kliknij w Opcje i zaznacz „Pozwól korzystać z dysku” („Enable disk use”).
3 Kliknij w Zastosuj (Apply).
W trybie pracy dysku znaczek iPoda nano widoczny jest na Biurku (Macintosh)
lub na liście napędów Windows Explorer (Windows PC).
Uwaga: Tryb dysku włączany jest też po kliknięciu w Summary i zaznaczeniu kratki
„Manually manage music” (Ręcznie zarządzaj muzyką) w sekcji Opcje. Aby kopiować
pliki, należy je przeciągać do lub z iPoda nano.
W przypadku używania iPoda nano przede wszystkim jako dysku, można wyłączyć
automatyczne otwieranie iTunes po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
36
Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie iTunes po podłączeniu iPoda nano
do komputera:
1 W iTunes, w panelu Źródło (Source) zaznacz iPoda nano i kliknij w zakładkę Summary.
2 W Summary odznacz „Otwórz iTunes po dołączeniu tego iPoda” („Open iTunes
when this iPod is attached”).
3 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Używanie dodatkowych cech
Użytkownik może ustawiać w iPodzie nano datę i czas, wybrać zegar w innej strefie
czasu, ustawić alarm i czas usypiania odtwarzacza, używać go jako stopera, grać
w gry lub zablokować jego ekran.
Ustawienie i przeglądanie daty i czasu
Data i czas są ustawiane automatycznie według zegara w komputerze, gdy iPod nano
zostanie przyłączony do tego komputera, ale użytkownik może zmienić te ustawienia.
Aby ustawić opcje daty i czasu:
1 Wybierz Ustawienia > Data i czas.
2 Wybierz jedną lub kilka następujących opcji:
Aby
Wykonaj
Wybrać inną strefę czasową
Wybierz Ustal strefę czasową i zaznacz rzecz na liście.
Ustawić datę i czas
Wybierz Ustal datę i czas. Do zmiany zaznaczonej wartości użyj
kółka do klikania. Aby przejść do następnej wartości, naciśnij
przycisk środkowy.
Wyświetlać czas w innym
formacie
Wybierz Czas i naciskaj przycisk środkowy, aby ustawić format
czasu 12- lub 24 godzinny.
Wyświetlać czas w tytule
Wybierz Czas w tytule i naciskaj przycisk środkowy, aby włączyć
lub wyłączyć opcję.
Dodanie zegara innej strefy czasu
Aby dodać zegar innej strefy czasu do okna iPoda nano:
1 Wybierz Dodatki > Zegar.
2 Wybierz Nowy zegar.
3 Wybierz region i miasto.
Dodany zegar pojawi się na końcu listy.
Aby usunąć zegar:
1 Wybierz zegar.
2 Wybierz Usuń zegar i potwierdź to wybierając Usuń w następnym oknie.
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
37
Ustawienie alarmu
Alarm można ustawić dla dowolnego zegara w iPodzie nano.
Aby używać iPoda nano jako budzika:
1 Wybierz Dodatki > Zegar, następnie wybierz zegar, dla którego chcesz ustawić
funkcję budzika.
2 Wybierz Budzik.
3 Włącz Alarm.
4 Wybierz Czas i ustaw czas, kiedy włączy się alarm.
5 Wybierz dźwięk.
Jeśli wybierzesz Beep, dźwięk alarmu będzie wydawany przez wbudowany głośnik,
natomiast w przypadku wybrania listy odtwarzania, alarm będzie można usłyszeć
w słuchawkach lub przez zewnętrzny głośnik podłączony do iPoda nano.
Po ustawieniu alarmu obok zegara pojawi się znaczek dzwonka.
Ustawienie zegara usypiania
iPod nano może automatycznie wyłączyć się po upływie określonego czasu.
Aby ustawić zegar usypiania:
1 Wybierz Dodatki > Zegar, następnie wybierz odpowiedni zegar.
2 Wybierz Zegar usypiania i określ czas, który ma upłynąć do wyłączenia się odtwarzacza.
Po włączeniu tej opcji na ekranie Teraz odtwarzane widoczny będzie znaczek zegara
oraz liczba minut pozostająca do wyłączenia się iPoda nano.
Używanie stopera
Stoperem można mierzyć, na przykład, czas trwania treningu, czas jednego okrążenia
bieżni, itd. W czasie używania stopera można odtwarzać muzykę.
Aby uruchomić stoper:
1 Wybierz Dodatki > Stoper. Po zakończeniu jednego pomiaru czasu możesz rozpocząć
kolejny pomiar wybierając Dodatki > Stoper > Zegar.
2 Kliknij w Start, aby uruchomić pomiar czasu.
3 Po każdym odcinku trasy klikaj w Lap, aby zapisać czas pokonania tego odcinka.
W oknie zostanie wyświetlony całkowity czas pomiaru oraz czas aktualnego odcinka.
4 Kliknij w Pauza, aby zatrzymać pomiar czasu całkowitego i czasu odcinka, następnie kliknij
we Wznów, aby ponownie uruchomić pomiar.
5 Na zakończenie pomiaru kliknij w Gotowe.
iPod nano zachowuje dla każdego pomiaru datę, czasy i statystykę odcinków.
Uwaga: Po uruchomieniu stopera iPod nano pozostaje włączony i stoper odmierza czas tak
długo, jak długo wyświetlany jest ekran Zegar. Natomiast po włączeniu stopera i przejściu
do innego menu, gdy iPod nano nie odtwarza muzyki, nastąpi zatrzymanie stopera
i automatyczne wyłączenie się odtwarzacza po kilku minutach.
38
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
Aby przejrzeć lub usunąć pomiar czasu ze stopera:
1 Wybierz Dodatki > Stoper.
W oknie iPoda pojawi się lista zachowanych pomiarów.
2 Wybierz pomiar do przejrzenia informacji.
Na ekranie zostanie wyświetlona data i czas rozpoczęcia pomiaru, czas całkowity
pomiaru oraz najdłuższy, najkrótszy i średni czas odcinka.
3 Aby usunąć pomiar, naciśnij przycisk środkowy i wybierz Usuń.
Gry
•
iPod nano posiada wiele gier.
Wybierz Dodatki > Gry, następnie wybierz grę.
Zablokowanie ekranu iPoda nano
Użytkownik może ustawić szyfr, aby uniemożliwić używanie iPoda nano przez osoby
nieupoważnione. Aby po zablokowaniu ponownie używać iPoda nano, który nie jest
podłączony do komputera, należy wprowadzić ten szyfr.
Uwaga: Jest to inne zabezpieczenie niż użycie przycisku Hold, który chroni iPoda nano
tylko przed przypadkowym włączeniem. Natomiast szyfr uniemożliwia innym osobom
oglądanie ekranu iPoda nano bez wiedzy jego właściciela.
Aby ustawić szyfr dla iPoda nano:
1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Ustaw szyfr.
2 W oknie Ustaw kod wprowadź kombinację cyfr:
• Do wybrania pierwszej cyfry użyj kółka do klikania. Do wybierania cyfr możesz też
użyć przycisków Poprzedni/Przewiń do tyłu i Następny/Przewiń do przodu. W celu
potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk środkowy.
• Użyj tej samej metody do ustawienia pozostałych cyfr kodu.
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
39
Aby zablokować ekran iPoda nano:
B Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Włącz blokadę ekranu > Blokada.
Po ustawieniu kodu w oknie będzie już zaznaczona opcja Blokada. Aby zablokować
iPoda nano, wystarczy nacisnąć przycisk środkowy.
l
Rada: Aby szybko zablokować iPoda nano, można dodać rzecz menu Blokada ekranu do
menu głównego. Patrz „Dodawanie lub usuwanie rzeczy w głównym menu” na stronie 9.
Dwa sposoby odblokowania iPoda nano:
• W iPodzie nano wprowadź szyfr używając do zaznaczania cyfr kółka do klikania lub
przycisków Poprzedni/Przewiń do tyłu i Następny/Przewiń do przodu oraz przycisku
środkowego do ich potwierdzenia. W przypadku wprowadzenia niepoprawnej
kombinacji cyfry będą migać w kolorze czerwonym. Można spróbować ponownie .
• Podłącz iPoda nano do podstawowego komputera, z którym go używasz, a odtwarzacz
zostanie odblokowany automatycznie. Tej samej kombinacji cyfr można używać
wielokrotnie.
Uwaga: W razie niepowodzenia odblokowania iPoda nano w sposób podany powyżej,
należy przywrócić oprogramowanie odtwarzacza. Więcej informacji można znaleźć
w „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 50.
Aby zmienić ustawioną kombinację:
1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Zmień szyfr.
2 W oknie Wpisz stary kod wprowadź bieżący kod.
3 W oknie Wpisz nowy kod wprowadź nowy kod.
Note: Jeżeli nie pamiętasz bieżącego kodu, jedynym sposobem usunięcia go
i wprowadzenia nowego jest przywrócenie oprogramowania odtwarzacza. Więcej informacji
można znaleźć w „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 50.
Importowanie kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia
W iPodzie nano można przechowywać i przeglądać kontakty, kalendarze i listy rzeczy
do zrobienia.
Użytkownicy Mac OS X v10.4 lub nowszej wersji mogą przy pomocy iTunes synchronizować
kontakty z książki adresowej i informacje kalendarza iCal. W przypadku wcześniejszej wersji
Mac OS X do uaktualniania informacji służy iSync. Synchronizacja informacji przy użyciu
iSync wymaga posiadania iSync 1.1 lub nowszej wersji oraz iCal 1.0.1 lub nowszej wersji.
Użytkownicy Windows 2000 lub Windows XP, którzy do przechowywania informacji
o kontaktach używają Outlook Express, Microsoft Outlook 2003 lub nowszej wersji, mogą
zsynchronizować informacje z iPodem przy pomocy iTunes. Można również synchronizować
kalendarze przechowywane w Microsoft Outlook 2003.
40
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
Aby synchronizować kontakty i kalendarz używając Mac OS X v10.4 lub nowszej wersji:
1 Przyłącz iPoda nano do komputera.
2 W iTunes, w panelu Źródło (Source) zaznacz iPod nano i kliknij w zakładkę Kontakty.
3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Aby synchronizować kontakty, w sekcji Kontakty zaznacz „Synchronizuj kontakty
Książki adresowej” („Sync Address Book contacts” i zaznacz opcję:
 Aby synchronizować wszystkie kontakty automatycznie, kliknij
w „Wszystkie kontakty” („All contacts”).
 Aby synchronizować grupy kontaktów automatycznie, kliknij w „Zaznaczone
grupy” („Selected groups”) i zaznacz odpowiednią grupę kontaktów.
Po kliknięciu w Zastosuj ( Apply), iTunes uaktualni w iPodzie nano kontakty z Książki
adresowej wg zaznaczonych opcji.
 Aby synchronizować kalendarze, kliknij w Kalendarze (Calendars), następnie
w „Synchronizuj kalendarze iCal” („Sync iCal calendars”) i zaznacz opcję:
 Aby synchronizować wszystkie kalendarze automatycznie, kliknij
w „Wszystkie kalendarze” („All calendars”).
 Aby synchronizować zaznaczone kalendarze automatycznie, kliknij w „Zaznaczone
kalendarze” („Selected calendars”) i zaznacz kalendarze, które chcesz uaktualnić.
Po kliknięciu w Zastosuj ( Apply), iTunes uaktualni w iPodzie nano informacje
w kalendarzach zgodnie z zaznaczoną opcją.
Aby importować wszystkie informacje używając Maka i iSync (w wersji Mac OS X
wcześniejszej niż 10.4):
1 Przyłącz iPoda nano do komputera.
2 Otwórz iSync i wybierz Devices (Urządzenia) > Add Device (Dodaj urządzenie).
Ten krok należy wykonać tylko podczas pierwszego użycia iSync z iPodem nano.
3 Zaznacz iPoda nano i kliknij w Sync Now (Synchronizuj teraz). iSync ściągnie informacje
z iCal i Książki adresowej Mac OS X do iPoda nano.
Podczas następnej synchronizacji iPoda nano wystarczy po prostu otworzyć iSync
i kliknąć w Sync Now (Synchronizuj teraz). Można też ustawić automatyczne
synchronizowanie po podłączeniu iPoda nano.
Uwaga: iSync ładuje informacje tylko z komputera do iPoda nano. Nie można używać
iSync do przesyłania informacji z iPoda nano do komputera.
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
41
Aby importować kontakty i kalendarze używając Microsoft Outlook
dla Windows lub Outlook Express dla Windows:
1 Podłącz iPoda do komputera.
2 W iTunes, w panelu Źródło (Source) zaznacz iPoda nano i kliknij w zakładkę Kontakty.
3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 Aby importować kontakty, kliknij w Contacts (Kontakty), zaznacz kratkę „Synchronize
contacts from” („Synchronizuj kontakty z”), następnie w wyskakującym menu wybierz
Microsoft Outlook lub Outlook Express. Na koniec zaznacz informacje, które chcesz
przenieść.
 Aby importować kalendarze z Microsoft Outlook, kliknij w Calendars (Kalendarze)
i zaznacz kratkę „Sync calendars from Microsoft Outlook” („Synchronizuj kalendarze
Microsoft Outlook”).
4 Kliknij w Zastosuj (Apply).
Kontakty i kalendarze można również ściągać do iPoda nano ręcznie. iPod nano musi
pracować w trybie dysku zewnętrznego (patrz „Używanie iPoda nano jako dysku
zewnętrznego” na stronie 36).
Aby ręcznie importować informacje o kontaktach:
1 Przyłącz iPoda nano i otwórz swój ulubiony program email lub z kontaktami.
Importowanie kontaktów działa między innymi z Palm Desktop, Microsoft Outlook,
Microsoft Entourage i Eudora.
2 Przeciągaj kontakty z książki adresowej programu do teczki Kontakty w iPodzie.
W niektórych przypadkach kontakty należy najpierw eksportować, a następnie
przeciągnąć wyeksportowany plik do teczki Kontakty w iPodzie. Patrz
dokumentacja programu email lub kontaktów.
Aby ręcznie importować dane o spotkaniach i inne wpisy kalendarza:
1 Wyeksportuj wpisy kalendarza z używanego programu, który wykorzystuje
standardowy format danych iCalendar (rozszerzenie .ics) lub vCal (rozszerzenie .vcs)
2 Przeciągnij pliki do teczki Kalendarze w iPodzie nano.
Uwaga: Listy rzeczy do zrobienia można ściągnąć do iPoda nano ręcznie
po zachowaniu ich w pliku kalendarza z rozszerzeniem .ics lub .vcs.
Aby przeglądać kontakty w iPodzie nano:
B Wybierz Dodatki > Kontakty.
Aby przeglądać kalendarz:
B Wybierz Dodatki > Kalendarz.
Aby przeglądać listy rzeczy do załatwienia:
B Wybierz Dodatki > Kalendarz > Do załatwienia.
42
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
Przechowywanie i czytanie notatek
iPod nano może przechowywać i wyświetlać notatki. W tym celu w odtwarzaczu
należy włączyć tryb dysku twardego (patrz strona 36).
1 Za pomocą edytora tekstu utwórz i zachowaj notatkę jako plik tekstowy (.txt).
2 Umieść plik w teczce Notatki iPoda nano.
•
Aby przeglądać notatki:
Wybierz Dodatki > Notatki.
Nagrywanie głosu
Nagrywanie głosu w iPodzie nano jest możliwe przy pomocy opcjonalnego mikrofonu
kompatybilnego z odtwarzaczem (można go kupić w sklepie internetowym
sklep.apple.pl). Plik audio z nagranym głosem można przenieść do komputera.
iPod nano może nagrywać głos z jakością „Mono” (22 kHz, mono - mała wielkość pliku)
lub z jakością „Stereo” (44,1 kHz, stereo - lepsza jakość dźwięku).
Aby nagrać głos:
1 Podłącz mikrofon do gniazda dokującego iPoda nano.
2 Dla Jakość wybierz Mono lub Stereo.
3 Aby rozpocząć nagrywanie wybierz Nagrywaj.
4 Trzymaj mikrofon kilka cm od ust i mów. Aby zrobić przerwę w nagrywaniu
zaznacz Pauza.
5 Gdy skończysz, zaznacz Stop i Zachowaj. Zachowane nagrania są uporządkowane
według daty i czasu.
•
Aby odtworzyć nagranie:
Wybierz Dodatki > Notki głosowe i zaznacz nagranie.
Uwaga: Rzecz menu Notki głosowe pojawi się dopiero po pierwszym
podłączeniu mikrofonu.
Aby przenieść nagraną notkę głosową do komputera:
Pliki z nagranym głosem są przechowywane w teczce iPoda o nazwie Nagrania
w formacie WAV. Po włączeniu trybu dysku zewnętrznego te pliki można skopiować
przeciągając je z teczki.
W przypadku ustawienia w iPodzie nano automatycznego uaktualniania utworów
(patrz strona 21) i nagrania głosu, pliki audio zostaną automatycznie ściągnięte do listy
odtwarzania iTunes po podłączeniu iPoda nano do komputera. W panelu Źródło (Source)
pojawi się nowy panel Notki głosowe (Voice Memos).
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
43
Akcesoria dla iPoda nano
Niektóre akcesoria są dołączone do iPod nano, pozostałe można kupić w sklepie
internetowym: sklep.apple.pl
Dostępne akcesoria:
 Miniaturowe słuchawki do iPoda
 iPod Hi-Fi









Opaska na rękę do iPoda nano (drugiej generacji)
Dok iPoda nano (drugiej generacji)
Słuchawki ze smyczą do iPoda nano (drugiej generacji)
Pilot iPod Radio Remote
Uniwersalny dok iPod Universal Dock
Zasilacz USB do iPoda nano
Nike + iPod Sport Kit
Zestaw podróżny World Travel Adapter Kit
Akcesoria firm trzecich, takie jak głośniki, mikrofony, zapasowe baterie, zasilacze, itd.
Aby używać słuchawek dousznych:
B Umieść wtyczkę w porcie słuchawek odtwarzacza, a każdą ze słuchawek włóż do ucha
w sposób pokazany na rysunku poniżej.
Regulowany
przewód słuchawek
.
Ostrzeżenie: Korzystanie ze słuchawek przy maksymalnym poziomie głośności
urządzenia może prowadzić nawet do całkowitej utraty słuchu. Organizm ludzki
potrafi się przystosować do utrzymujących się przez dłuższy czas warunków
zwiększonej głośności, jednak mimo braku innych objawów jest to szkodliwe dla
zdrowia. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać
słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść
do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:
 Ograniczenie czasu słuchania głośnej muzyki.
 Unikanie zwiększania głośności w celu zablokowania hałasu otoczenia.
 Zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.
Informacje o ustawieniu limitu maksymalnej głośności w iPodzie nano są podane
w „Ustawienie limitu maksymalnej głośności” na stronie 26.
44
Rozdział 4 Dodatkowe cechy i akcesoria
Porady i usuwanie problemów
5
Zawarte w tym rozdziale informacje pozwolą w szybki sposób
poradzić sobie z najczęściej występujęcymi problemami
Resetowanie, ponowna próba, restart, ponowna instalacja, przywracanie
W razie kłopotów z iPodem nano należy pamiętać o tych pięciu radach. Jeżeli żaden
z poniższych sposobów nie pomoże, należy przeczytać informacje dotyczące
określonego problemu.
Zresetuj iPoda nano. Patrz „Wskazówki ogólne” poniżej.
Spróbuj ponownie używając innego portu USB, jeżeli iPod nie jest widoczny w iTunes.
Zrestartuj komputer i sprawdź, czy używasz najnowszej wersji oprogramowania.
Ponownie zainstaluj oprogramowanie iPoda nano i iTunes używając najnowszej
wersji ze stron WWW.
Przywróć oprogramowanie iPoda nano. Patrz „Uaktualnianie i przywracanie
oprogramowania iPoda” na stronie 50.
Wskazówki ogólne
Większość problemów z iPodem nano można rozwiązać przez jego zresetowanie.
Aby zresetować iPoda nano:
1 Przesuń przełącznik Blokada w położenie Zał. i Wył. (ustaw go w pozycji Hold,
następnie przesuń go ponownie).
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przyciski: środkowy i Menu aż pojawi się logo Apple.
Jeżeli iPod nano nie włącza się lub nie odpowiada
 Sprawdź, czy przełącznik Blokada nie jest ustawiony w pozycji HOLD.
 Jeżeli to nie pomoże, podłącz iPoda nano do portu USB 2.0 lub FireWire w komputerze.
Być może trzeba naładować baterię.
45
Aby naładować baterie, podłącz iPoda nano do zasilanego portu USB lub FireWire
w komputerze. Podłączenie iPoda nano do portu USB w klawiaturze nie spowoduje
naładowania baterii. Podłączenie iPoda nano do portu FireWire wymaga użycia
opcjonalnego kabla iPod Dock Connector to FireWire Cable. Kabel ten umożliwia
jedynie ładowanie baterii, bez przenoszenia danych.
 Spróbuj wykonać rady podane na początku tego rozdziału, aż iPod nano odpowie.
Chcesz odłączyć iPoda nano, lecz na ekranie widoczny jest komunikat „Do not disconnect”
 Jeśli trwa kopiowanie muzyki, poczekaj, aż się zakończy.
• Zaznacz iPoda nano w panelu Source (Źródło) w iTunes i kliknij w przycisk Wysuń.
• Jeśli w panelu Source (Źródło) w iTunes nie widzisz znaczka iPoda, a na jego ekranie wciąż
wyświetlany jest komunikat „Do not disconnect”, zignoruj go i odłącz iPoda od komputera.
• Jeśli znaczek iPoda nano wciąż jest widoczny na liście urządzeń w panelu iTunes Source,
przeciągnij go z biurka do Kosza (jeśli używasz Maka) lub kliknij w znaczek Bezpiecznie
usuń urządzenie (Safely Remove Hardware) w Pasku zadań systemu Windows i zaznacz
iPoda nano. Jeśli na ekranie iPoda nano w dalszym ciągu widoczny jest komunikat
„Do not disconnect”, wznów komputer i ponownie spróbuj wysunąć iPoda nano.
iPod nano nie odtwarza muzyki
 Upewnij się, czy przełącznik Blokada znajduje się w pozycji Wył.
• Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta.
• Upewnij się, czy głośność jest ustawiona właściwie.
• Naciśnij przycisk Graj/Pauza. Być może w iPodzie nano była włączona pauza.
• Sprawdź, czy używasz iTunes 7 lub nowszą wersję (nagraną na iPod nano CD; można
ją też ściągnąć ze strony www.apple.com.pl/itunes). Utwory kupione w iTunes Store
przy użyciu wcześniejszej wersji iTunes nie będą odtwarzane w iPodzie nano dopóki
nie uaktualnisz iTunes i nie skopiujesz utworów.
• Jeżeli używasz doka iPoda nano, sprawdź czy iPod nano jest w nim właściwie umieszczony,
a wszystkie kable są odpowiednio podłączone.
• Jeżeli używasz portu wyjściowego Line Out w doku, sprawdź, czy zewnętrzne głośniki
lub system stereo jest włączony i pracuje poprawnie.
Po przyłączeniu odtwarzacza do komputera nic się nie dzieje
 Upewnij się, czy jest zainstalowane oprogramowanie z iPod CD.
• Spróbuj podłączyć iPoda nano do innego portu USB 2.0 w komputerze.
Uwaga: Do podłączenia iPoda nano zalecany jest port USB 2.0. Port USB 1.1 jest znacznie
wolniejszy. Użytkownicy komputerów Windows PC, które nie p osiadają portu USB 2.0
mogą w niektórych przypadkach nabyć kartę USB 2.0. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.apple.com/ipodstore.
46
Rozdział 5 Porady i usuwanie problemów
 Spróbuj wznowić iPoda nano (patrz str. 45).
 Przed podłączeniem iPoda nano do komputera przenośnego przy pomocy kabla
iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable podłącz najpierw komputer do zasilania.
 Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania systemowe.
Patrz „Jeżeli chcesz sprawdzić wymagania systemowe” na stronie 48.
 Sprawdź dokładnie wszystkie przewody połączeniowe. Odłącz wszystkie kable, aby
upewnić się, czy w gniazdach USB lub FireWire nie znajduje się żaden obcy obiekt.
Ponownie przyłącz kabel, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie wtyczek.
Wtyczki mogą być podłączone tylko w jednym położeniu.
 Spróbuj wznowić komputer.
 W przypadku niepowodzenia można spróbować przywrócić oprogramowanie iPoda nano.
Patrz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda nano” na stronie 50.
Jeżeli iPod nano wyświetla komunikat „Użyj iTunes, aby przywrócić oprogramowanie”
 Upewnij się, czy w komputerze masz najnowszą wersję iTunes (w razie potrzeby ściągnij
ją ze strony www.apple.com/ipod/start).
 Podłącz iPoda nano do komputera. Po otwarciu iTunes postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie i przywróć oprogramowanie iPoda nano.
 Jeżeli przywrócenie oprogramowania iPoda nano nie rozwiąże problemu, odtwarzacz
może wymagać naprawy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Apple
- patrz strona www.apple.com.pl/support/.
Nie można ściągnąć utworu lub innej rzeczy do iPoda nano
Utwory powinny być zakodowane w formacie obsługiwanym przez iPoda nano.
iPod nano obsługuje poniższe formaty audio, w tym formaty audioksiążek i podkastów:

•
•
•
•
•
AAC (M4A, M4B, M4P) (do 320 Kb/s)
Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją)
MP3 (do 320 Kb/s)
MP3 Variable Bit Rate (VBR)
WAV
AA (pliki audio audible.com, formaty 2, 3, i 4)
• AIFF
Utwór zakodowany w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale
zajmuje tylko ok. połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV.
Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca.
Pliki muzyczne importowane z CD przy pomocy iTunes są domyślnie przekształcane
do formatu AAC.
Rozdział 5 Porady i usuwanie problemów
47
W przypadku iTunes dla Windows można przekształcać niezabezpieczone pliki WMA
do formatu AAC lub MP3. Ta cecha jest przydatna w przypadku posiadania muzycznej
biblioteki zakodowanej w formacie WMA.
iPod nano nie obsługuje plików WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2
oraz audible.com format 1.
Jeżeli w bibliotece iTunes znajdują się utwory w formatach, które nie są obsługiwane
przez iPoda, użytkownik może je przekształcić do formatu obsługiwanego
przez odtwarzacz. Więcej informacji - patrz Pomoc iTunes (iTunes Help).
Użytkownik przypadkowo ustawił w iPodzie nano język, którego nie zna
To ustawienie można zresetować.
1 Naciskaj wielokrotnie Menu aż pojawi się główne menu.
2 Wybierz piątą rzecz menu (Ustawienia).
3 Wybierz ostatnią rzecz menu (Reset All Settings).
4 Wybierz ostatnią rzecz menu (Reset) i zaznacz język.
Również inne ustawienia iPoda nano, takie powtarzanie utworów, są resetowane.
Uwaga: Po dodaniu lub usunięciu rzeczy z głównego menu iPoda (patrz strona 9), menu
Ustawienia może znajdować się w innym miejscu. Jeżeli nie możesz znaleźć rzeczy menu
Reset All Settings, przywróć iPoda do jego oryginalnego stanu i ustaw odpowiedni język.
Patrz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 50.
Po podłączeniu iPoda nano do gniazda aparatu fotograficznego nic się nie dzieje
Najpierw zdjęcia trzeba załadować do komputera, następnie można je przesłać do
iPoda nano. Do iPoda nano nie można podłączyć beźpośrednio aparatu
fotograficznego i importować zdjęcia.
Niektóre akcesoria firm trzecich nie mogą być podłączone bezpośrednio do iPoda nano.
Więcej informacji - patrz strona www.apple.com/support/ipod.
Jeżeli chcesz sprawdzić wymagania systemowe
Aby używać iPoda nano, należy posiadać:
 Jedną z poniższych konfiguracji komputera:
• Macintosh z portem USB (zalecany USB 2.0)
• Windows PC z portem USB lub z zainstalowaną kartą USB (zalecany USB 2.0)
• Jeden z poniższych systemów operacyjnych: Mac OS X v10.3.9 lub nowszą wersję,
Windows 2000 z Service Pack 4 lub nowszą wersję, Windows XP Home
lub Professional z Service Pack 2 lub nowszą wersję
• iTunes 7 lub nowszą wersję (iTunes można ściągnąć ze strony www.apple.com/ipod/start)
48
Rozdział 5 Porady i usuwanie problemów
Jeżeli Windows PC nie posiada zasilanego portu USB, można nabyć i zainstalować
kartę USB 2.0. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apple.com/ipod
Zasilany port USB 2.0
Uwaga: iPoda nano można podłączyć do portu FireWire (IEEE1394) tylko w celu
ładowania baterii, a nie do przesyłania muzyki i innych plików audio.
6-pinowy port FireWire 400
(IEEE 1394)
Dodatkowo dla Macintoshy, do kopiowania zdjęć i albumów do iPoda nano zalecany
jest program iPhoto 4.0.3 lub nowsza wersja. To oprogramowanie jest opcjonalne.
iPhoto może być już zainstalowane w komputerze w teczce Applications. Posiadając
program iPhoto 4 można go uaktualnić wybierając Apple (”) > Software Update
(Uaktualnienie oprogramowania).
W Windows PC, iPod nano może automatycznie importować kolekcje zdjęć z Adobe
Photoshop Album 2.0 lub nowszej wersji, albo z Adobe Photoshop Elements 3.0 lub
nowszej wersji. To opcjonalne oprogramowanie jest dostępne w www.adobe.com.
Użytkownicy Macintoshy i Windows PC mogą importować do iPoda nano cyfrowe zdjęcia
z teczek na dysku twardym komputera.
Jeżeli chcesz używać iPoda nano z Makiem i Windows PC
Aby używać z Windows PC iPoda nano, który wcześniej był używany z Macintoshem
(lub odwrotnie), należy w odtwarzaczu zainstalować oprogramowanie dla tego drugiego
komputera używając iPod Updater (patrz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania
iPoda” poniżej). Przywrócenie oprogramowania iPoda wymazuje wszystkie dane z iPoda,
w tym wszystkie utwory.
Używając iPoda nano nie można zmieniać Maka na Windows PC (lub odwrotnie) bez
wymazania wszystkich danych w iPodzie nano.
Jeżeli nie możesz odblokować ekranu iPoda nano
Zwykle po podłączeniu iPoda do komputera autoryzowanego do pracy z tym
odtwarzaczem, jego ekran powinien zostać odblokowany automatycznie. Jeżeli taki
komputer nie jest dostępny, można podłączyć iPoda do innego komputera i przy
pomocy iPod Updater przywrócić oprogramowanie iPoda. Patrz następny rozdział.
Rozdział 5 Porady i usuwanie problemów
49
Przywrócenie oprogramowania iPoda jest też konieczne w przypadku, gdy użytkownik
chce zmienić szyfr blokujący ekran, gdy zapomniał dotychczas używanego kodu.
Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda nano
Do uaktualnienia lub przywrócenia oprogramowania iPoda nano należy użyć iTunes.
Apple systematycznie uaktualnia oprogramowanie, aby poprawić wydajność lub wprowadzić
nowe cechy. Zaleca się używanie najnowszej wersji oprogramowania iPoda nano. Przywrócenie
oprogramowania iPoda nano pozwala na powrót do oryginalnego stanu odtwarzacza.
• W przypadku uaktualnienia oprogramowania ustawienia i utwory pozostają bez zmian.
• W przypadku przywracania oprogramowania wszystkie dane są wymazywane z iPoda,
w tym utwory, pliki, kontakty, zdjęcia, kalendarze i inne dane. Wszystkie ustawienia iPoda
powracają do stanu oryginalnego.
Aby przywrócić lub uaktualnić do najnowszej wersji oprogramowanie iPoda nano
1 Na stronie www.apple.com/ipod/start sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą
wersję iTunes.
2 Podłącz iPoda nano do komputera.
3 W iTunes, zaznacz iPoda nano w panelu Źródło (Source) i kliknij w zakładkę Summary.
W sekcji Version pojawi się informacja, czy iPod nano wymaga nowszej wersji
oprogramowania.
4 Kliknij w Uaktualnij (Update), aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.
5 W razie potrzeby, kliknij w Przywróć (Restore), aby przywrócić iPoda nano do jego
oryginalnych ustawień (spowoduje to usunięcie wszystkich danych z iPoda nano.
Aby przeprowadzić proces przywracania oprogramowania, postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
50
Rozdział 5 Porady i usuwanie problemów
Bezpieczeństwo i czyszczenie
6
Rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i właściwej obsługi iPodów firmy Apple.
e
Przeczytaj cały ten rozdział i instrukcję obsługi zanim zaczniesz
używać iPoda nano.
Trzymaj niniejszy podręcznik w miejscu, które jest łatwo dostępne, aby w razie
konieczności można było z niego szybko skorzystać.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Niewłaściwie używane urządzenia elektryczne mogą być
niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Używanie iPoda nano Odtwarzacza nie wolno rzucać, zgniatać, wyginać, dziurawić,
podpalać, ani też otwierać
Nie narażaj iPoda nano na kontakt z wodą i wilgocią Nie używaj iPoda nano w deszczu,
w pobliżu umywalek lub innych źródeł wilgoci. Uważaj, aby nie wylać na odtwarzacz
żadnego płynu. Jeżeli się tak stanie, odłącz wszystkie przewody, wyłącz iPoda nano
i przesuń przełącznik blokady (o ile jest dostępny) w położenie HOLD. Zanim go
ponownie włączysz, zaczekaj aż odtwarzacz wyschnie.
Naprawa iPoda nano Nigdy nie próbuj naprawiać iPoda nano samodzielnie. iPod nano
nie zawiera żadnych wewnętrznych części wymagających obsługi przez użytkownika.
Wszelkich napraw, w tym wymiany baterii, powinien dokonywać autoryzowany serwis
Apple. Informacje o autoryzowanym serwisie Apple są podane na stronie
www.apple.com.pl/support/.
51
Używanie zasilacza do iPoda (sprzedawanego oddzielnie) Jeżeli do ładowania iPoda
nano używasz zasilacza USB (sprzedawanego oddzielnie w sklepie internetowym
- sklep.apple.pl), przed podłączeniem go do sieci sprawdź, czy zasilacz jest kompletny
i poprawnie zmontowany. Nie podłączaj, ani nie odłączaj zasilacza od sieci, gdy masz
wilgotne lub mokre dłonie. Do łądowania iPoda nano nie używaj innego typu zasilacza.
Zasilacz iPod USB Power Adapter może się nagrzewać w czasie normalnego użytkowania.
Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację w jego najbliższym otoczeniu.
Odłącz zasilacz iPod USB Power Adapter, jeżeli zauważysz następujące warunki:
 Przewód lub wtyczka są uszkodzone.




Zasilacz jest narażony na działanie deszczu, płynów lub nadmiernej wilgoci.
Zasilacz został uszkodzony.
Zachodzi podejrzenie, że zasilacz wymaga naprawy.
Chcesz wyczyścić zasilacz.
Chroń słuch Korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności może prowadzić
nawet do całkowitej utraty słuchu. Organizm ludzki potrafi przystosować się do
utrzymujących się dłuższy czas warunków zwiększonej głośności, jednak mimo braku
innych objawów jest to szkodliwe dla zdrowia. W przypadku wystąpienia dzwonienia
w uszach, należy przerwać słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka,
tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:
 Ograniczenie czasu słuchania głośnej muzyki przez słuchawki.
 Unikanie zwiększania głośności w celu zablokowania hałasu otoczenia.
 Zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.
Informacje o ustawieniu limitu maksymalnej głośności w iPodzie nano - patrz „Ustawienie
limitu maksymalnej głośności” na stronie 26.
Bezpieczne używanie słuchawek Nie jest zalecane używanie słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, a w niektórych krajach jest to zabronione. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas prowadzenia dowolnego pojazdu. Przerwij używanie iPoda nano, jeżeli
cię to rozprasza lub przeszkadza, gdy wykonujesz czynności wymagające skupienia.
Zachowaj ostrożnośc, gdy używasz słuchawek ze smyczą (są sprzedawane oddzielnie
w sklepie internetowym sklep.apple.pl). Podczas niektórych zajęć nieostrożne używanie
tych słuchawek może być przyczyną urazu.
52
Rozdział 6 Bezpieczeństwo i czyszczenie
W przypadku problemu ze zdrowiem lub zmęczenia oczu Jeżeli cierpisz na ataki
padaczki, tracisz przytomność lub takie przypadki zdarzają się wśród krewnych, przed
uruchomieniem gier wideo w iPodzie (o ile są dostępne) skonsultuj się z lekarzem.
Przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem, gdy pojawiły się u ciebie konwulsje,
drżenie oczu lub mięśni, utrata przytomności, niekontrolowane ruchy lub dezorientacja.
Podczas dłuższego oglądania wideo lub grania w gry przy użyciu iPoda (o ile są dostępne)
rób przerwy i pozwól odpocząć oczom.
Ważne informacje o obsłudze
UWAGA: Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować
uszkodzenie iPoda nano lub innych rzeczy.
Noszenie iPoda nano iPod nano zawiera wrażliwe podzespoły, dlatego nie należy
nim rzucać, wyginać go, ani zgniatać. Powierzchnię iPoda nano można dodatkowo
chronić przed porysowaniem umieszczając go w jednym z wielu futerałów
sprzedawanych oddzielnie (na przykłąd w sklepie internetowym - sklep.apple.pl).
Używanie portów i złączy Nigdy nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania
kabla do portu. Jeśli nie możesz przyłączyć wtyczki do portu w łatwy sposób,
sprawdź, czy używasz właściwej wtyczki oraz czy jej położenie względem portu jest
prawidłowe.
Używaj i przechowuj iPoda nano w odpowiedniej temperaturze Staraj się używać
iPoda w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest wyższa od 0° C, ale nie
przekracza 35° C. W niskiej temperaturze czas pracy baterii odtwarzacza może być krótszy.
Przechowuj iPoda nano w miejscu, w którym temperatura jest wyższa od -20° C, ale nie
przekracza 45° C. Nozostawiaj iPoda nano w samochodzie w nasłonecznionym miejscu,
ponieważ temperatura wewnątrz pojazdu może przekroczyć dopuszczalny zakres.
Podczas normalnego użytkowania lub ładowania baterii spód obudowy iPoda może
lekko nagrzać się. Działa ona jako powierzchnia chłodząca wewnętrzne elementy
odtwarzacza, przekazując ciepło na zewnątrz.
Czyszczenie iPoda nano Przed czyszczeniem odłącz od iPoda wszystkie kable, wyłącz
iPoda nano oraz przesuń suwak blokady w położenie HOLD. Używaj wilgotnej, miękkiej
i pozbawionej ostrych włókien szmatki. Staraj się, aby wilgoć nie przedostała się do
wnętrza iPoda. Nie używaj aerozoli, rozpuszczalników, ani środków agresywnych
chemicznie.
Pozbycie się starego iPoda nano Patrz następny rozdział tego podręcznika.
Rozdział 6 Bezpieczeństwo i czyszczenie
53
7
Więcej informacji, serwis
i pomoc techniczna
7
Więcej informacji o używaniu iPoda nano można znaleźć
w pomocy ekranowej i na stronach WWW.
Poniższa tabela podaje adresy, pod którymi można znaleźć więcej informacji
o oprogramowaniu iPodów i pomocy technicznej.
Aby dowiedzieć się o
Wykonaj
Usługach i pomocy technicznej Odwiedź stronę www.apple.com/support/ipod.
dotyczącej iPoda nano oraz
o możliwości ściągnięcia
oprogramowania Apple
Używaniu interaktywnego
samouczka iPoda nano
Odwiedź stronę www.apple.com/support/ipod.
Używaniu iTunes
Otwórz iTunes i wybierz Help (Pomoc) > „iTunes Help”
(„Pomoc iTunes”).
Samouczki online dla iTunes (dostępne tylko w niektórych regionach)
można znaleźć na stronie www.apple.com/support/itunes.
Używaniu iPhoto (w Mac OS X) Otwórz iPhoto i wybierz Help (Pomoc) > iPhoto Help (Pomoc iPhoto).
54
Używaniu iSync (w Mac OS X)
. Help (Pomoc iSync).
OtwórziSync i wybierz Help (Pomoc) > iSync
Używaniu iCal (w Mac OS X)
Otwórz iCal i wybierz Help (Pomoc) > iCal
.
Help (Pomoc iCal).
Najnowszych informacjach
o iPodzie nano
Odwiedź stronę www.apple.com/ipod.
Możliwości zarejestrowania
iPoda nano
Aby zarejestrować iPoda, zainstaluj iTunes i podłącz odtwarzacz
do komputera.
Odnajdywaniu numeru
seryjnego iPod nano
Szukaj z tyłu iPoda nano lub zaznacz Ustawienia > Informacje.
Usuwaniu problemów
Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku, następnie
w pomocy ekranowej, zasobach online, na koniec odwiedź
stronę www.apple.com/support (informacje w języku angielskim).
Informacje o zgodności z przepisami w zakresie komunikacji
Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC
To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15
przepisów Federalnej Komisji Łączności USA (FCC).
Działanie urządzenia podlega poniższym warunkom:
(1) urządzenie nie powinno wytwarzać szkodliwych
zakłóceń oraz (2) urządzenie powinno akceptować
zewnętrzne zakłócenia, w tym powodujące
niezamierzone działanie. W przypadku możliwości
powodowania zakłóceń radiowych lub telewizyjnych
należy postępować według poniższych instrukcji.
Zakłócenia radiowe i telewizyjne
Sprzęt opisany w tym podręczniku wytwarza
i wykorzystuje fale o częstotliwości radiowej. Jeżeli
nie jest zainstalowany i używany prawidłowo — to
znaczy dokładnie według instrukcji Apple — może
zakłócać pracę telewizora lub radioodbiornika.
Urządzenia te były testowane i spełniają wymagania
stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B zgodnie
z wykazem zawartym w rozdziale 15 przepisów FCC.
Te przepisy opracowano w celu zapewnienia ochrony
instalacji domowej przed takimi zakłóceniami. Nie
można jednak zagwarantować, że w niektórych
instalacjach takie zakłócenia nie wystąpią.
Można łatwo sprawdzić, czy sprzęt nie stanowi
źródła zakłócena wyłączając go. Jeżeli zakłócenia
ustały, to prawdopodobnie były spowodowane
przez komputer lub jedno z urządzeń peryferyjnych.
Jeżeli komputer zakłóca działanie telewizora lub
radioodbiornika, należy spróbować zmniejszyć te
zakłócenia wykorzystując poniższe środki:
• Obracaj antenę telewizyjną lub radiową, dopóki
zakłócenia nie znikną.
• Zmień ustawienie komputera względem
telewizora lub radioodbiornika.
• Odsuń komputer od telewizora lub
radioodbiornika.
• Podłącz komputer do innej fazy zasilania niż
telewizor lub radioodbiornik. (To znaczy upewnij
się, czy komputer jest zasilany z obwodu
zabezpieczonego przed przeciążeniem przez
inne bezpieczniki niż obwód zasilający telewizor
lub radioodbiornik.)
W razie potrzeby należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy Apple.
Można też skonsultować się z doświadczonym
fachowcem w dziedzinie sprzętu RTV.
Ważne: Zmiany i modyfikacje tego produktu, które
nie są autoryzowane przez Apple Computer, Inc.,
mogą naruszyć certyfikat EMC i anulować prawo
do używania produktu.
Ten produkt był testowany pod względem zgodności
z przepisami EMC dotyczącymi używania urządzeń
peryferyjnych i ekranowanych przewodów pomiędzy
składnikami systemu komputerowego Apple.
Jest rzeczą ważną, aby używać produktów firmy Apple,
które redukują możliwość wystąpienia zakłóceń radiowych
i telewizyjnych. Urządzenia peryferyjne i ekranowane
przewody można kupić w autoryzowanej sieci sprzedaży
Apple. W przypadku produktów firm trzecich należy
kontaktować się z producentem lub sprzedawcą,
aby uzyskać pomoc. W sprawach związanych z FCC
można kontaktować się z: Apple Computer, Inc.
Product Compliance,
1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino,
CA 95014-2084, 408-974-2000.
Przepisy dla obszaru Kanady (Industry Canada Statement)
This Class B device meets all requirements of the
Canadian interference-causing equipment
regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte
toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
VCCI Class B Statement
Unia Europejska
Komputer spełnia wymagania Dyrektyw UE 72/23/EEC
i 89/336/EEC.
55
Informacje o bateriach i recyclingu
iPod zawiera baterię. Zużyte urządzenie zutylizuj
zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony
środowiska.
Apple a środowisko naturalne
Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować
ujemny wpływ na środowisko naturalne swoich produktów
i stosowanego procesu produkcyjnego.
Więcej informacji o oprogramie recyclingu Apple patrz www.apple.com/environment/summary.html.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.apple.com/environment/summary.html.
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.
Taiwan:
© 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple,
FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi Apple Computer, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.
Finder i logo FireWire są znakami towarowymi Apple Computer, Inc.
Apple Store i iTunes Store są znakami usługowymi Apple Computer, Inc.,
zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Nazwy innych firm i produktów
wymienione w niniejszym podręczniku są znakami towarowymi odpowiednich
firm.
Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach
informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie
porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy
sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje
zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple Computer, Inc., nie
odpowiada za błędy drukarskie lub pisarskie.
019-0780/9-2006
Unia Europejska—informacje o utylizacji: Ten
symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami
produkt nie powinien być wyrzucany razem
ze śmieciami gospodarstwa domowego. Po
zakończeniu eksploatacji produktu należy go oddać
do punktu zbiórki zużytego sprzętu, który został
wyznaczony przez lokalne władze. Niektóre punkty
przyjmują sprzęt bezpłatnie. Oddawanie sprzętu do
takich punktów pomaga oszczędzać zasoby naturalne
i zapewnia przeprowadzenie recycling w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla zdrowia osób i środowiska.
56

Podobne dokumenty