Pobierz - Monitor Wielkopolski

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Monitor Wielkopolski
maj 2016
nr 5 (180)
rok XVI
ISSN 1642-0918
966 to był fundament
W Wielkopolsce świętowano 1050. rocznicę Chrztu Polski.
fundament pod rozwój państwa polskiego.
– Dla nas, Wielkopolan to
źródło dumy i ogromne zobowiązanie, aby chronić i ukazywać liczne ślady początków polskiej państwowości
zachowane na naszej ziemi
– podkreślał z kolei marszałek Marek Woźniak.
W tym duchu wybrzmiały
też słowa przyjętego przez
aklamację apelu sejmiku,
w którym czytamy m.in.: „Jesteśmy dumni, że tutaj, na
ziemi zwanej Polonia Maior
powstało państwo i naród
polski. Nad Wartą Polska narodziła się i trwała zawsze,
pomimo przeciwności losu”.
Podczas trzydniowych centralnych uroczystości, które
odbywały się od 14 do 16
kwietnia, najbardziej radosne i najliczniejsze rzesze
świętujących zebrały się
ostatniego dnia na poznańskim INEA Stadionie. Tam
przez wiele godzin kilkadziesiąt tysięcy osób modliło się
i słuchało okolicznościowej
muzyki, a wieczornym zwieńczeniem jubileuszowych wydarzeń była rock opera „Jesus
Christ Superstar”. Z kolei
najbardziej do czasów Mieszka I nawiązywało spotkanie
na Ostrowie Lednickim, na
który uczestnicy uroczystości
mogli przedostać się specjalnie na tę okazję postawionym
przez wojsko mostem pontonowym.
Przypomnijmy, że samorząd województwa wielkopolskiego wsparł rocznicowe obchody – zarówno finansowo,
jak i organizacyjnie poprzez
podległe mu instytucje kultury.
>> strony 6-7
Kryzys migracyjny oraz realizacja i przyszłość polityki
spójności to tematy, które
przewijały się podczas brukselskich spotkań marszałka
Marka Woźniaka z przewodniczącym Donaldem Tuskiem
i komisarz Coriną Creţu.
>> strona 3
Turystyczny
drogowskaz
Sejmik przyjął podczas kwietniowej sesji „Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020
roku”. Jakie są silne strony
naszego regionu, w których
rozwój warto inwestować?
>> strona 5
Był Bonaparte
Mieszkańcy Ślesina wybudowali łuk triumfalny z orłem
napoleońskim na szczycie.
Obiekt przetrwał do dziś, choć
cesarz tam nie dotarł. A gdzie
bywał Bonaparte w Wielkopolsce?
>> strona 10
Wronki
odetchną
Dobre wieści dla mieszkańców Wronek i okolic oraz podróżujących przez te tereny
kierowców. Województwo
ogłosiło właśnie przetarg na
budowę obwodnicy tego miasta.
>> strona 11
Inna strona
samorządu
FOT. A. BOIŃSKI
P
rzez kilka kwietniowych
dni Wielkopolska stała
się centrum polskiego
życia politycznego i religijnego. Wszystko za sprawą centralnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie i w Poznaniu.
Trzem uroczystym mszom
św. – w katedrach gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz na
INEA Stadionie – przewodniczył papieski legat kard.
Pietro Parolin. W uroczystościach wzięli udział polscy
kardynałowie, arcybiskupi
i biskupi, przedstawiciele
innych Kościołów, goście
z zagranicy. W Gnieźnie i Poznaniu nie zabrakło sprawujących najwyższe funkcje
w państwie – prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty
Szydło, parlamentarzystów
i ministrów.
Nim jednak przyjechali ci
wszyscy goście, 11 kwietnia
w poznańskim Teatrze Wielkim na uroczystej sesji sejmiku spotkali się samorządowcy z całego regionu i z innych województw. Była to
okazja do przypomnienia
wagi wydarzeń z 966 roku,
ale też szerszego wkładu
Wielkopolan w rozwój państwa i narodu.
– 966 rok, kiedy Mieszko
przyjął chrzest, to jedna
z najważniejszych dat w historii Polski – podkreśliła,
otwierając obrady, przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk. Wtórowała jej podczas
okolicznościowego wykładu
prof. Hanna Kóčka-Krenz,
mówiąc: – Przed ponad tysiącem lat położono solidny
Samorządy
o kłopotach UE
Klimat 966 roku przywołały zwłaszcza uroczystości na Ostrowie Lednickim.
Gdyby nie krawat, radny Berendt z pewnością byłby
o wiele szczęśliwszym człowiekiem… Jak się łapie
dźwięki na sesji? Marszałkowskie muzeum z procentami!
>> strona 16
Region w pigułce
Nadzieja pod parą
Wkrótce poznamy ostateczny kształt budowanego przez samorząd województwa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (na zdjęciu – przykładowa wizualizacja budynku). Samorządowa spółka Szpitale Wielkopolski ogłosiła w kwietniu przetarg na wykonanie projektu
budowlanego, projektu koncepcyjnego oraz
programu funkcjonalno-użytkowego lecznicy.
Otwarcie ofert zaplanowano na 30 maja. Potem
wybrany wykonawca będzie miał ponad rok na
przygotowanie dokumentacji (ten, kto zaoferuje
krótszy termin prac, otrzyma w przetargu dodatkowe punkty). Obiekt powstanie obok Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. >> strona 2
Województwo wielkopolskie zajmuje drugie
w kraju miejsce pod względem powierzchni,
a trzecie jeżeli chodzi o liczbę ludności
(mieszka tu 9 procent populacji kraju). Administracyjnie dzieli się na 35 powiatów
(w tym cztery tzw. grodzkie) i 226 gmin. Ile
mamy jezior, a ile lasów? Jaki jest najwyższy,
a jaki najniższy punkt terenu?
Przedstawiamy aktualną mapę naszego
regionu oraz garść najważniejszych informacji o województwie. Zapowiadamy w ten sposób cykl publikacji o wielkopolskich powiatach,
które po kolei będziemy przybliżać czytelnikom
już od numeru czerwcowego. >> strony 8-9
Awizowana od pewnego czasu instytucja kultury
Parowozownia Wolsztyn ma zacząć działać od
stycznia 2017 r. O podjętych decyzjach poinformowali prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski i wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Podmiot zostanie stworzony przez kolejową spółkę
oraz trzy samorządy: województwa, powiatu
i gminy. Partnerzy wniosą po 375 tys. zł, a Cargo – majątek parowozowni. Kluczowe jednak dla
utrzymania się nowej instytucji (świadczącej
również komercyjne usługi turystyczne) będzie
finansowe zaangażowanie się województwa, które za około 2,5 mln zł ma zamawiać regularne
przewozy trakcją parową.
>> strona 11
FOT. SZPITALE WIELKOPOLSKI
Jaki będzie szpital?
2
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
aktualności
na wstêpie
Swoje
chwalicie…
A czy znacie?
Jaki będzie szpital?
Ogłoszono przetarg na wykonawcę projektu Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka.
FOT. A. BOIŃSKI
Przestrzegali
przed dopalaczami
Uczestnicy zorganizowanej w sali sesyjnej UMWW konferencji
„Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”.
Kilkaset osób wzięło udział
w dwóch konferencjach poświęconych problematyce
antydopalaczowej, współorganizowanych przez samorząd województwa.
27 kwietnia w wypełnionej
po brzegi sali sesyjnej UMWW
spotkali się nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie, dyrektorzy szkół, kuratorzy sądowi, zainteresowani
rodzice. Wzięli udział w konferencji „Dopalacz – zdradliwy
(M)ocarz”, poświęconej profilaktyce sięgania przez dzieci
i młodzież po środki psychoaktywne. Konferencję, którą
honorowym patronatem objął
marszałek Marek Woźniak,
otworzyła członek zarządu
województwa Marzena Wodzińska. Organizatorami były
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
Także pod patronatem
marszałka dwa dni później
w tym samym miejscu zorganizowano kolejne spotkanie dotyczące wspomnianej
problematyki. Departament
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, we współpracy
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Poznaniu, zaprosił na konferencję „Nowe narkotyki
i dopalacze. Rozpoznawanie
zachowań. Podstawy pomocy
przedmedycznej. Wskazówki metodyczne dla profilaktyki”.
ABO
Wkrótce dowiemy się, jak będzie wyglądał nowy szpital pediatryczny. Na zdjęciu – przykładowa wizualizacja obiektu,
wykonana na potrzeby studium programowo-przestrzennego.
T
o kolejny ważny etap
przybliżający wybudowanie przez samorząd
województwa nowego szpitala pediatrycznego w Poznaniu.
Samorządowa spółka Szpitale Wielkopolski ogłosiła
w kwietniu przetarg na wykonanie projektu budowlanego, projektu koncepcyjnego
oraz programu funkcjonalno-użytkowego lecznicy. Otwarcie ofert zaplanowano na 30
maja. Potem wybrany wykonawca będzie miał ponad rok
na przygotowanie dokumentacji (ten, kto zaoferuje krótszy
termin prac, otrzyma w przetargu dodatkowe punkty).
Przypomnijmy, że WCZD
powstanie na trzyhektarowej
działce w sąsiedztwie Szpitala
Wojewódzkiego, w rejonie
ulic: Lutycka, Dojazd, Juraszów. Szpital będzie mógł
przyjąć jednorazowo ponad
350 młodych pacjentów na
kilku oddziałach. Zaplanowano miejsce dla szpitalnego
oddziału ratunkowego oraz
Celem komfort i bezpieczeństwo
Tryb i niektóre warunki przetargu na szpitalny projekt skrytykował Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP. Czy władze województwa zbytnio stawiają na termin i cenę, kosztem walorów architektonicznych nowego obiektu?
– Naszym celem nadrzędnym jest zabezpieczenie pełnej, wielospecjalistycznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski – odpowiada na te zarzuty Leszek Wojtasiak z zarządu
województwa. – Bezpieczeństwo medyczne pacjentów oraz możliwie wysoki komfort pobytu dzieci i ich rodziców wraz z warunkami pracy personelu medycznego to podstawowe wytyczne.
Forma architektoniczna szpitala determinowana jest w znacznym stopniu normami dotyczącymi obiektów leczniczych.
Chodzi też o efektywne wykorzystanie środków publicznych
(możliwość skorzystania z funduszy UE oraz rozsądne koszty
stałe funkcjonowania gotowego obiektu).
ponad dwudziestu poradni
specjalistycznych. Wstępne
założenia wskazują, że obiekt
będzie miał sześć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne.
Władze województwa podkreślają, że zależy im na takim zaprojektowaniu szpitalnej przestrzeni, by sprzyjała
ona szybkiemu powrotowi do
zdrowia małych pacjentów.
Chodzi np. o dobre nasłonecznienie i możliwość obserwowania otoczenia zewnętrznego, ale też o możliwość kontaktu z najbliższymi. Tu ma
się zmienić najwięcej w porównaniu z obecnymi, bardzo złymi warunkami. Sale
mają być tak zaprojektowane,
by przy łóżkach najmłodszych
pacjentów zmieściło się też
miejsce do odpoczynku dla
rodzica.
Ile będzie kosztować budowa i wyposażenie szpitala?
W mediach pojawiały się różne kwoty, sięgające nawet
400 mln zł. – Jestem przekonany, że uda się to zrobić
znacznie taniej, być może nawet za połowę tej kwoty – zapewnia członek zarządu województwa Leszek Wojtasiak.
I przypomina, że do 85 procent kosztów kwalifikowanych tej inwestycji ma zostać
sfinansowane z funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+.
Jeszcze przed powstaniem
WCZD przy Szpitalu Wojewódzkim wybudowany zostanie inny nowy obiekt, który
pomieści oddziały opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. To tutaj znajdzie
nowe miejsce m.in. Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy z ulicy
Grobla.
ABO
Trzeba pamiętać, by zbrodnia się nie powtórzyła
FOT. S. MIKOŁAJCZAK
Cudze chwalicie, swego nie znacie – to dość często
przytaczane słowa. Ostatnio przyszło mi jednak do głowy,
że można je przewrotnie przerobić na: swoje chwalicie,
ale go nie znacie…
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski próbowaliśmy
wykorzystać (na ile skutecznie, to się dopiero okaże)
do wypromowania naszego regionu. Do przypomnienia, że
„tu się Polska zaczęła”. Do pokazania, że to w Wielkopolsce
są miejsca nierozerwalnie związane z ważnymi wydarzeniami
z naszej historii – miejsca, które oczywiście należy odwiedzić.
Zapewne na pytanie, czy sami Wielkopolanie wiedzą coś
o historii Poznania, Gniezna i Ostrowa Lednickiego, można
– zwłaszcza po rocznicowym wzmożeniu medialnym – z dużą
dozą prawdopodobieństwa odpowiedzieć twierdząco.
Ale – ilu z nas było w tych miejscach? Ilu wybrało się tam
z własnej woli, nie biorąc pod uwagę szkolnego objazdu po
Szlaku Piastowskim? Odpowiedzi na te pytania już bym się
trochę obawiał…
Jestem przekonany (choćby po wynikach zleconego przez nas
badania sprzed kilku lat), że ogólna wiedza o własnym
województwie nie jest na zadowalającym poziomie.
Nawet o tym, jakie są jego granice i jakie miasta wchodzą
w jego skład. Dlatego zachęcam do lektury naszego cyklu
przedstawiającego w pigułce wielkopolskie powiaty, który dziś
zapowiadamy mapą województwa i garścią podstawowych
o nim informacji. G
FOT. SZPITALE WIELKOPOLSKI
Artur Boiñski
– Musimy być strażnikami prawdy
i pamięci o ofiarach stalinowskiego
reżimu, aby zbrodnia nie mogła się
powtórzyć, a świat pamiętał, do
czego prowadzi nienawiść, totalitaryzm i kłamstwo. Bo zło nie zniknęło, przyjmując we współczesnym
świecie tak różne oblicza – mówił
marszałek Marek Woźniak podczas
obchodów 76. rocznicy zbrodni katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Organizatorem wielkopolskich uroczystości tradycyjnie był samorząd województwa. Ich
uczestnicy 13 kwietnia w Poznaniu
modlili się w kościele oo. Dominikanów, a następnie przeszli przed
pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. ABO
3
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
wydarzenia
Samorządy o kłopotach UE
Brukselskie spotkania marszałka Marka Woźniaka
z przewodniczącym Donaldem Tuskiem i komisarz Coriną Creţu.
FOT. ARCHIWUM RADY EUROPEJSKIEJ
M
Spotkanie Marka Woźniaka z Donaldem Tuskiem odbyło się w siedzibie Rady Europejskiej.
miejsca poświęcili również
podczas posiedzenia komisji
CIVEX KR, które odbyło się
w Brukseli 19 kwietnia.
Tego samego dnia marszałek
Marek Woźniak spotkał się
z Coriną Creţu, unijną komi-
18 kwietnia w Brukseli odbyło się posiedzenie zarządu Europejskiej Sieci
Regionów Podmiejskich
PURPLE.
W obradach uczestniczył
wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który od 2014 r. jest
wiceprzewodniczącym tego
gremium. PURPLE skupia
14 samorządów z różnych
państw UE.
Rozmawiano o programie
prac sieci na najbliższy czas.
Wicemarszałek Jankowiak zadeklarował, że Wielkopolska
podejmie się opracowania danych i informacji dotyczących
obszarów podmiejskich, które
będą stanowiły bazę wiedzy
dostępną dla wszystkich członków sieci. Zadanie to zostanie
FOT. ARCHIWUM BIWW
Zrobią bazę dla sieci
Wojciech Jankowiak podczas
obrad w Brukseli.
zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego w Poznaniu.
Omówiono też kwestie związane z rozwojem terytorialnym, którymi obecnie zajmuje się UE, w tym inaugurowany wkrótce specjalny program dla miast.
ABO
Dziennikarski konkurs
Do Chrztu Polski nawiązuje tegoroczna, siedemnasta już edycja marszałkowskiego konkursu dla
dziennikarzy.
XVII Konkursowi Dziennikarskiemu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyświeca hasło
„Wielkopolska obywatelska
– Wielkopolska europejska.
1050. Rocznica Chrztu Polski”.
Do udziału zaproszeni są
dziennikarze redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Na najlepszych czekają
atrakcyjne nagrody finansowe
w wysokości 7, 5 i 3 tysięcy
złotych. Zgłoszenia należy
nadsyłać do końca sierpnia,
a regulamin i odpowiedni formularz znajdują się na stronie
internetowej www.umww.pl.
W założeniu organizatorów
konkurs „ma propagować
symboliczne znaczenie Chrztu
Polski i upamiętniać początki państwa polskiego, a także przypomnieć o państwotwórczych osiągnięciach naszych przodków, którzy właśnie w Wielkopolsce budowali podstawy polskiego dziedzictwa narodowego, kulturowego i duchowego”. ABO
sarz odpowiedzialną za politykę regionalną. Rozmowa
dotyczyła wdrażania funduszy
UE w Polsce w obecnej perspektywie finansowej oraz
przyszłości polityki spójności
po 2020 roku. W spotkaniu
udział wzięli również marszałkowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz
przedstawiciele Komisji Europejskiej.
ABO
22 kwietnia marszałek
Marek Woźniak wręczył
w Poznaniu artystom
i animatorom nagrody
oraz stypendia w dziedzinie kultury.
W kategorii „animacji i upowszechniania kultury” nagrodzono Benedykta Kunickiego, wokalistę i kompozytora, który od 1994 r. realizuje
w Ostrowie Wlkp. „Jimiway
Blues Festival”. Drugim laureatem w tej dziedzinie został
Władysław Nielipiński – instruktor fotografii z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Za „twórczość artystyczną”
uhonorowani zostali: dramatopisarka, autorka książek
dla dzieci Malina Prześluga
i malarz Andrzej Tomaszewski.
Z kolei polonistka, nauczycielka i opowiadaczka bajek Krystyna Adamczak została doceniona za „przedsiębiorczość
nastawioną na kulturę”.
Nagrody marszałka województwa wielkopolskiego za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
Seniorzy pod dobrą opieką
Dzięki współpracy polsko-niemieckiej działalność
zainauguruje centrum kompetencyjne opieki nad osobami starszymi.
20 kwietnia w Poznaniu
przedstawiciele Dolnej Saksonii i Wielkopolski podpisali list intencyjny w sprawie
utworzenia i prowadzenia
polsko-niemieckiego centrum
kompetencyjnego opieki nad
osobami starszymi. W ramach wymiany doświadczeń
i współpracy regionalnej
(w pierwszym tego typu
przedsięwzięciu w Polsce) wypracowany zostanie wspólny
program edukacyjny, traktujący dwa programy nauczania
jako komplementarne i nadający uprawnienia zawodowe dla opiekunów osób starszych w Wielkopolsce i Dolnej
Saksonii.
– Pilotażowy program rozpocznie się 1 czerwca i potrwa
trzy lata. Koszty związane
z tym projektem pokryje strona niemiecka. Na początek
wyłoniliśmy 11 kandydatów,
którzy rozpoczną naukę
w Hanowerze – poinformowała członek zarządu województwa Marzena Wodzińska. – Młodzież będzie się
uczyła najlepszych technik
opieki nad osobami starszymi.
– Będziemy kształcili polskich i niemieckich uczestników tego przedsięwzięcia
w taki sposób, żeby dyplomy,
które oni zdobędą po zakoń-
FOT. P. RATAJCZAK
arszałek Marek Woźniak wraz z członkami delegacji do Komitetu Regionów, której przewodniczy, spotkał się 7 kwietnia w siedzibie Rady Europejskiej z jej przewodniczącym Donaldem Tuskiem.
Rozmawiano o najważniejszych problemach, które dotykają ostatnio Unię Europejską i ich wpływie na polskie samorządy. Poruszono
przede wszystkim kwestię
kryzysu migracyjnego w Europie, a także konsekwencji
dla przyszłości UE referendów: niedawnego w Holandii
i planowanego w Wielkiej
Brytanii.
Spotkanie z Donaldem Tuskiem zorganizowano przy
okazji sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbywała się 7 i 8 kwietnia. Jej
uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli.
Problematyce migracji europejscy samorządowcy wiele
Na remont pianina
i przegląd akordeonu
Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Kowalska z ROPS,
przewodniczący Günter Famulla oraz Marzena Wodzińska
z zarządu województwa.
czeniu kształcenia, były uznawane w obu krajach – zauważył Günter Famulla, honorowy przewodniczący Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii i Stowarzyszenia Eilenriedestift.
– Chcemy też zmienić wizerunek osoby starszej, postrzeganej wyłącznie przez
pryzmat opieki, którą trzeba
ją otoczyć. A te osoby mają
przecież prawo do normalnego życia w społeczeństwie
i korzystania z jego uroków.
List intencyjny podpisali
przedstawiciele instytucji,
które będą realizowały projekt: Aleksandra Kowalska,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, oraz Günter Famulla, reprezentujący Parytetowy
Związek Socjalny Dolnej Saksonii.
Uczestnicy polskiej i niemieckiej strony tego przedsięwzięcia zgodnie podkreślali, że jest ono odpowiedzią na zmiany demograficzne zachodzące w całej Europie.
– Trzeba wziąć pod uwagę,
że w 2050 roku co trzeci
Wielkopolanin będzie osobą
w wieku powyżej 60 lat – podkreśliła Marzena Wodzińska.
Wydarzeniu towarzyszyła
konferencja pt. „Kształcenie
do pracy socjalnej w obliczu
nowych wyzwań cywilizacyjnych i przemian społecznych
w województwie wielkopolskim”. Zorganizowano ją
z okazji 50-lecia kształcenia
pracowników socjalnych
w Poznaniu i 10-lecia istnienia poznańskiego Kolegium
Pracowników Służb Społecznych.
RAK
wszechniania i ochrony dóbr
kultury przyznawane są corocznie. Pięciu laureatom wyróżnionym za działalność prowadzoną w 2015 r. przyznano
łącznie sumę 52 tys. zł.
Inną formą pomocy materialnej są stypendia marszałka przyznawane osobom,
które chcą realizować projekty w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. W 2016 r. rozpatrzono 85 wniosków i przyznano 19 stypendiów, których wysokość waha się od
4,5 tys. zł do 12 tys. zł.
Na co stypendyści przeznaczą te kwoty? Na wydanie
płyt muzycznych i książek
(np. alternatywnego przewodnika po Kaliszu i okolicy
„Wszystko dla pań”), na realizację filmu i projektu fotograficzno-dokumentalnego, na
organizację koncertów oraz
tworzenie kolejnej kolekcji
ubrań. Pieniądze pozwolą też
na zakup nowych skrzypiec,
akcesoriów gitarowych, remont akordeonu i przegląd
techniczny pianina.
RAK
Innowacyjnie
Dwa kwietniowe, poznańskie wydarzenia potwierdzają, że władze regionu
konsekwentnie stawiają na
rozwój innowacji.
15 kwietnia województwo
zawarło „Porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych
specjalizacji”
z UAM w Poznaniu. Dokument podpisali członek zarządu województwa Leszek Wojtasiak oraz prorektor ds. nauki
i współpracy międzynarodowej
UAM prof. Jacek Witkoś.
Umowa zakłada wykorzystanie potencjału naukowego
uczelni przy wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji.
Współpraca obejmować ma
np. angażowanie się w „proces
przedsiębiorczego odkrywania”, wsparcie w realizacji programów strategicznych oraz
transfer do gospodarki regionu
wyników badań naukowych
i prac rozwojowych.
O tym, że Wielkopolska od
lat stawia na innowacje, mogli też przekonać się uczestnicy wyjazdowego posiedzenia
sejmowej Komisji Cyfryzacji,
Innowacji i Nowoczesnych
Technologii. 20 kwietnia
w Auli Lubrańskiego UAM
marszałek Marek Woźniak
zaprezentował posłom wielkopolskie dokonania w tym
zakresie, opisując np. zrealizowane projekty dotyczące
nowoczesnych technologii. Poinformował też, że około 20
proc. pieniędzy z WRPO
2014+ przeznaczono na badania i rozwój.
RAK
4
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
sejmik
Sejmikowe pytania
Przedstawiamy tematy,
które radni poruszali 25
kwietnia, podczas XVIII
sesji sejmiku, w ramach
punktu „interpelacje
i zapytania”.
Podsumowali rok na drogach
Co zyskali nasi kierowcy w 2015 roku?
Odrzucona skarga
Mikołaj Grzyb (PSL) interpelował w sprawie uwzględnienia podwyżek płac pracowników ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci w Kiekrzu. Powołując się na otrzymane informacje, wskazywał na niskie zarobki części
personelu tej placówki, w tym zatrudnionych
tam rehabilitantów.
Zbigniew Czerwiński (PiS),
nawiązując do prac Komisji Rewizyjnej, poruszył kwestię odpowiedzi wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka udzielonej
w 2015 roku na interpelację dotyczącą przekształceń własnościowych w spółce OPEN. Radny pytał o to, który z departamentów UMWW pomagał w przygotowaniu tej
odpowiedzi.
Mirosława Kaźmierczak (PSL)
interpelowała w sprawie programu profilaktycznego dotyczącego cukrzycy, mającego na
celu edukację chorych i ich rodzin, a w konsekwencji – przyczyniającego się do poprawy jakości życia cierpiących na tę przypadłość i zapobiegającego
możliwym powikłaniom.
Sławomir Hinc (PiS) powrócił
do swojej interpelacji związanej
z produkcją i dystrybucją współfinansowanego przez samorząd
województwa filmu „Hiszpanka”. Radny pytał o to, w jaki sposób dokonano ustalenia składu komisji konkursowej, która wybierała nowelę, mającą stanowić podstawę do stworzenia filmowego
scenariusza.
Dariusz Szymczak (PiS) nawiązał do kwestii związanych
z przekształceniami własnościowymi w poznańskim Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów. Pytał o to, kiedy
i w jakiej formie została podjęta przez zarząd województwa decyzja, że samorząd będzie miał mniej niż połowę udziałów w tej
spółce.
ABO
O drogowych inwestycjach rozmawiano podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej
Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się
w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
D
problemy finansowe wykonawców i konieczność wyboru nowych firm, które dokończyły
realizację prac. Ostatecznie w 2015 r. udało
się skończyć te przedsięwzięcia, co było warunkiem dofinansowania ich przez UE.
Pozostałe ubiegłoroczne roboty budowlane
(za ponad 11 mln zł) realizowano w ramach
programów poprawiających bezpieczeństwo na
jezdniach: „Programu likwidacji zagrożeń na
dojściach do szkół dzieci i młodzieży przy drogach wojewódzkich” (np. chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe) oraz w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (budowa chodników i sygnalizacji świetlnych).
RAK
wie obwodnice miast o długości ponad
8 km, 60 km przebudowanych i wyremontowanych dróg, 6 nowych sygnalizacji świetlnych, 1 km ścieżek pieszo-rowerowych, ponad 11 km przebudowanych chodników oraz 4 wyremontowane zatoki autobusowe – tak wygląda ubiegłoroczny bilans
osiągnięć drogowców na wojewódzkich trasach.
Dane te zawierała przyjęta przez sejmik
w kwietniu informacja o wykonaniu zadań na
drogach wojewódzkich w 2015 r. Wcześniej te
liczby (a także kilka zdań o samej instytucji)
przedstawił radnym Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu. Okazją do rozmowy na
ten temat było kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się
w siedzibie WZDW.
Budżet drogowców na 2015 rok wynosił niemal 191 mln zł, z czego bieżące utrzymanie
dróg i mostów kosztowało ponad 61 mln zł, wydatki inwestycyjne sięgnęły 109,5 mln zł, natomiast koszty administrowania drogami – 20
mln zł.
Dwa największe i najdroższe przedsięwzięcia polegały na sfinalizowaniu budowy obwodnic Czarnkowa i Wągrowca. Obie te inwestycje wydłużyły się, m.in. ze względu na
Są szefowie komisji
W Rawiczu nie chcą kopalni
Podczas kwietniowej sesji uporządkowano sprawy związane z obsadą sejmikowych komisji i ich prezydiów.
Zmiany były konieczne z dwóch powodów.
Pierwszy z nich to wakaty na niektórych stanowiskach przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji, które powstały wskutek uzyskania jesienią mandatów poselskich przez kilku radnych. W wyniku sporów między koalicją a opozycją wcześniej udało się obsadzić tylko część „zwolnionych” miejsc.
Druga kwestia to zmiana statutu województwa. Jak informowaliśmy przed miesiącem, po uzyskaniu akceptacji prezesa Rady Ministrów, sejmik uchwalił zmianę tego dokumentu. Polegała ona na zastąpieniu dotychczasowej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej
i Zdrowia Publicznego dwiema nowymi: Komisją Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisją Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
25 kwietnia sejmik przegłosował skład osobowy obu nowych komisji. Nieco więcej problemów (których rozwiązanie wymagało ogłoszenia dwóch kilkudziesięciominutowych
przerw w sesji) przysporzyło ustalenie prezydiów tych organów.
Ostatecznie radni jednogłośnie zadecydowali,
że szefem pierwszej z wymienionych komisji będzie Zbigniew Czerwiński (PiS), a jego zastępcą
– Bożena Nowacka (PO). Pracami komisji zdrowia pokieruje natomiast duet lekarzy: przewodnicząca Anna Majda (PSL) i wiceprzewodniczący Rafał Żelanowski (PO).
ABO
FOT. P. RATAJCZAK
Włodzimierz Ignasiński (PiS),
przywołując postulaty i deklaracje składane przez samorządowe władze Trzcianki, apelował
o uwzględnienie w wieloletnich
planach inwestycyjnych budowy
obwodnicy tego miasta w ramach drogi wojewódzkiej nr 178.
FOT. P. RATAJCZAK
Kazimierz Pałasz (SLD-UP)
zgłosił interpelację dotyczącą
budowy ścieżek rowerowych.
Radny pytał o możliwość realizacji tego typu inwestycji
przy odcinkach dróg wojewódzkich nr 263 oraz 266 na terenie Sompolna.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy
o drogach publicznych samorząd województwa
może przekazywać (uchwałą sejmiku) odcinki
dróg wojewódzkich władzom powiatu. W styczniu radni zadecydowali o przekazaniu samorządom niższego szczebla ponad 60 kilometrów
takich tras (wcześniej jednak województwu na
mocy wspomnianej ustawy automatycznie
przyznano niemal 111 km dróg krajowych, które zastąpiono nowo wybudowanymi trasami).
Jednym z „obdarowanych” powiatów był pilski,
który otrzymał ponad 3,5-kilometrowy odcinek
drogi wojewódzkiej nr 188. Trasa prowadzi przez
centrum Piły i od czasu zakończenia budowy
miejskiej obwodnicy w ramach drogi nr 11 obsługuje w dużej mierze ruch lokalny. Zarząd powiatu pilskiego zaskarżył w marcu tę uchwałę sejmiku (oficjalnie nazywa się to wezwaniem
do usunięcia naruszenia prawa), argumentując, że niewłaściwie uzasadniono wniosek o pozbawienie tej drogi kategorii wojewódzkiej. Radni sejmiku odrzucili podczas kwietniowej sesji
to wezwanie, podtrzymując wyrażone wcześniejszą uchwałą stanowisko.
W spotkaniu w Rawiczu wzięli udział między innymi radni sejmiku, lokalni samorządowcy,
przedsiębiorcy i ekolodzy.
Przedstawiciele sejmiku pojechali do
Rawicza, by porozmawiać o wątpliwościach związanych z ewentualnym uruchomieniem kopalni odkrywkowej.
Inicjatorem spotkania na temat eksploatacji
węgla brunatnego w tzw. rowie poznańskim
i południowo-zachodniej Wielkopolsce był
starosta rawicki Adam Sperzyński.
– Co jest ważniejsze: energia z węgla czy
żywność i woda? O ile żywność można jeszcze
dowieźć, to bez wody nie ma życia – stwierdził starosta, nawiązując do leja depresyjnego i obniżenia się poziomu wód gruntowych,
które wywołałaby działalność pobliskiej kopalni.
– Przy kopalni musiałaby stanąć elektrownia, bo przewożenie węgla jest nieopłacalne
– zauważył prof. dr hab. Jan Przybyłek, który omówił też wpływ odwodnienia odkrywki węgla brunatnego na stosunki wodne w regionie.
Dr Benedykt Pepliński przedstawił potencjał rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego południowo-zachodniej Wielkopolski
oraz straty wynikające z ewentualnej budowy
odkrywki na złożu Oczkowice.
O jednoznacznym (negatywnym wobec planów budowy kopalni) stanowisku sejmiku
w tej sprawie przypomnieli z kolei przewodniczący dwóch komisji: Tatiana Sokołowska
i Mikołaj Grzyb.
RAK
5
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
sejmik
Jak przyciągnąć gości?
FOT. P. RATAJCZAK
Radni przyjęli „Strategię rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim do 2020 roku”.
Województwo stawia m.in. na promocję i rozwój „Wielkiej Pętli Wielkopolski”.
J
akie dziedziny turystyki rozwijają się najdynamiczniej? Czego oczekuje współczesny podróżnik? Jakie atrakcje może
mu zaoferować Wielkopolska? Odpowiedzi m.in. na takie pytania poszukiwali autorzy turystycznej strategii
regionu. Kilkusetstronicowy dokument na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego opracowali naukowcy
z czterech poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Ada-
Na zabytki
Radni przyznali dotacje
na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkowych obiektach.
Samorząd województwa co
roku rozdysponowuje pulę
pieniędzy dla podmiotów,
które planują podjęcie takich prac przy znajdujących
się w Wielkopolsce zabytkach.
W tegorocznej edycji konkursu przyznano 56 dotacji
(spośród 121 złożonych wniosków) na łączną kwotę 902
tys. zł. Średnia kwota wsparcia dla jednej inwestycji sięga 16 tys. zł.
RAK
ma Mickiewicza, Akademii
Wychowania Fizycznego,
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.
Jakie są wnioski? Prof.
Krzysztof Kasprzak z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, który jesienią referował radnym projekt strategii, stwierdził, że wśród
dynamicznie rozwijających
się dziedzin turystyki w Wielkopolsce są m.in. turystyka
biznesowa, kulturowa oraz
wiejska.
Dlaczego coraz częściej wybieramy ofertę gospodarstw
agroturystycznych? Jeśli do
dyspozycji mamy tylko wolny weekend, łatwiej wyjechać na odpoczynek bliżej
miejsca zamieszkania. Turyści szukają też bezpośredniego, bardziej świadomego
kontaktu z naturą i środowiskiem. Chcą również wypoczywać komfortowo: z dala
od najliczniej odwiedzanych
miejsc (nadmorskich plaż,
górskich szlaków, mazurskich jezior).
Województwo do sieci
Sejmik zgodził się, by
Wielkopolska przystąpiła do Europejskiej Sieci
Współpracy Regionów na
rzecz Badań i Innowacji
(ERRIN).
Działająca w Brukseli sieć
ERRIN została stworzona,
by ułatwić przedstawicielom
unijnych regionów pełniejsze
i skuteczniejsze uczestnictwo w tzw. europejskim obszarze badawczym.
– Udział w tej sieci oznacza
doradztwo ekspertów i pomoc w przygotowaniu innowacyjno-naukowych projek-
tów starających się o dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020 – wyjaśniała radnym podczas prac
komisji Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Informacyjnego
Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
Do współpracy przy ERRIN i wspólnych przedsięwzięć (w tym pozyskiwania
unijnych grantów na badania
i innowacje) województwo
chce zaprosić m.in. uczelnie,
jednostki naukowo-badawcze, konsorcja przedsiębiorców.
RAK
Bilbao – stolica hiszpańskiego Kraju Basków – było w kwietniu
celem kilkudniowej wizyty studyjnej radnych
z sejmikowej Komisji
Gospodarki. Wielkopolanie podpatrywali (m.in.
odwiedzając liczne instytucje otoczenia biznesu) tamtejsze rozwiązania, które pozwoliły przejść z gospodarki stojącej na przemyśle
do opartej na wiedzy, innowacjach i przedsięABO
biorczości.
FOT. ARCHIWUM UMWW
Innowacje podpatrzone przez radnych w Bilbao
Zainteresowanie przygodą (pływanie po „Wielkiej
Pętli Wielkopolski”), nieodkrytymi dotychczas miejscami (których w Wielkopolsce
nie brakuje), turystyką historyczną (Szlak Piastowski)
czy wypoczynkiem z dala od
głównych szlaków – to właśnie szanse naszego regionu
na przyciągnięcie gości. Uzupełnić je może również atrakcyjna oferta turystyki kulinarnej i biznesowej oraz
wsparcie infrastruktury rekreacyjnej.
RAK
Nie zwalniać!
Sejmik nie wyraził zgody na
rozwiązanie stosunku pracy
z radnym województwa.
Jeżeli pracodawca zamierza
zwolnić osobę sprawującą
mandat radnego, musi najpierw uzyskać zgodę danej
rady (tu – sejmiku).
W tym przypadku chodziło
o radną Mirosławę Kaźmierczak z PSL, której za pracę
w poznańskim oddziale zamierzał podziękować nowy
szef KRUS. Na kwietniowej
sesji sejmikowi radni jednak
jednogłośnie (Mirosława Kaźmierczak wyłączyła się z tego
głosowania) nie wyrazili zgody na taki krok.
ABO
Zarząd odpowiada
Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych
na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.
Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak
– w odpowiedzi na interpelację Dariusza
Szymczaka wskazał, że remonty chodników w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 436
na terenie gminy Książ Wlkp.,
w miejscowościach Konarzyce i Chrząstowo znajdują się
w rejestrze potrzeb z zakresu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W powyższym
rejestrze ujęte jest też zadanie dobudowy odcinka chodnika w Chrząstowie. Obecnie
jednak nie można określić
puli pieniędzy z budżetu województwa dostępnych w przyszłym roku na zadania związane z chodnikami, w związku
z czym nie można wskazać dokładnego terminu realizacji
powyższych inwestycji.
Członek
zarządu
województwa
Leszek
Wojtasiak
– udzielając odpowiedzi na interpelację Marka Sowy w sprawie realizacji
programu „Światłowód do
domu” w Lesznie, wyjaśnił zakres realizacji interwencji w ramach działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu
szerokopasmowego” WRPO
na lata 2007-2013 oraz
– w oparciu o wyjaśnienia beneficjenta – zasady dalszej
rozbudowy sieci szerokopasmowej. Przywołał też sposób
postępowania z reklamacjami
oraz określenia obszaru objętego interwencją.
– w odpowiedzi na interpelację Mirosławy Rutkowskiej-Krupki przekazał, że w ramach wsparcia w poddziałaniu
3.2.1 WRPO 2014+ przewidziane do dofinansowania
są projekty dotyczące kompleksowej termomodernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zapisy
dokumentacji konkursowej
wskazują, że budynek użyteczności publicznej oznacza
budynek przeznaczony m.in.
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz
inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych
funkcji. Ponadto, aby nie wykluczyć z udziału w konkursie
zbyt wielu obiektów publicznych, w których znikomą część
stanowi powierzchnia przeznaczona np. na cele mieszkaniowe, dopuszczono udział
budynków użyteczności publicznej, w których powierzchnia przeznaczona na te
cele nie przekracza 15 proc.
całkowitej powierzchni budynku. Natomiast mając na
względzie zakres poddziałania
oraz obowiązujące regulacje,
ze wsparcia wyłączono obiekty przeznaczone na cele
mieszkalne, w tym definiowane jako budynki zamieszkania zbiorowego.
Sekretarz
województwa
Adam Habryło
– w odpowiedzi
na zapytanie
Marka Sowy
poinformował, w imieniu marszałka województwa, że zgodnie z informacją przekazaną
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu do końca
lipca 2016 roku, po uzyskaniu
decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału
Urbanistyki i Architektury UM
Poznania, planowana jest budowa stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul.
św. Barbary, tj. w pobliżu siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Jednocześnie wskazał, że
UMWW propaguje proekologiczne idee mające na celu
wykorzystywanie rowerów jako
środka transportu miejskiego.
W tym celu w siedzibie urzędu zamontowano liczne stojaki
rowerowe oraz udostępniono
szatnię przeznaczoną dla rowerzystów.
– odpowiadając na interpelację Dariusza Szymczaka, dotyczącą uzupełnienia odpowiedzi na interpelację w sprawie Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, szczegółowe dane
przekazał w formie tabelarycznej, uzupełnionej o rubrykę „data podpisania umowy”.
Dyrektor
Departamentu
Kultury
UMWW
Włodzimierz
Mazurkiewicz
– odpowiadając w imieniu
marszałka województwa na
interpelację Sławomira Hinca,
przekazał informację dotyczącą wydatkowania środków
na film „Hiszpanka”. Poinformował również, że w roku
2014 przeprowadzona została kontrola problemowa Komisji Rewizyjnej w Departamencie Kultury w zakresie
nadzoru nad realizacją dotacji
z budżetu województwa, która nie wniosła żadnych uwag.
Jednocześnie przekazał informacje na temat dystrybucji filmu zarówno w Polsce, jak i za
granicą.
ABO
6
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
966-2016
Tutaj powstało państwo i naród
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uczcił 1050. rocznicę Chrztu Polski podczas uroczystej sesji.
FOT. 5X A. BOIŃSKI
S
esja sejmiku, wpisująca
się w obchody 1050.
rocznicy Chrztu Polski,
odbyła się 11 kwietnia w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem „Bogurodzicy” i hymnu państwowego,
a najważniejszym jej punktem było przyjęcie przez aklamację apelu (publikujemy go
obok) upamiętniającego wydarzenia sprzed 1050 lat.
– W historii każdego kraju są daty i wydarzenia, które mają charakter symboliczny. 966 rok, kiedy Mieszko przyjął chrzest, to jedna
z najważniejszych dat w historii Polski – podkreślała,
witając gości, przewodnicząca wielkopolskiego sejmiku
Zofia Szalczyk.
– Obchody 1050. rocznicy
Chrztu Polski są okazją do
przypomnienia genezy wydarzeń, które zadecydowały
o miejscu Polski w Europie
i budowie naszej narodowej
tożsamości w oparciu o religię chrześcijańską – zauważył marszałek Marek Woźniak. – Dla nas, Wielkopolan
to źródło dumy i ogromne zobowiązanie, aby chronić
i ukazywać liczne ślady początków polskiej państwowości zachowane na naszej
ziemi.
– Przyjęcie przez władcę
Polski Mieszka I chrztu to
był najważniejszy moment
w historii naszej Ojczyzny.
Oznaczało to przejście od
czci stworzenia do czci Stwórcy – stwierdził z kolei abp
Stanisław Gądecki.
– Przed ponad tysiącem
lat położono solidny fundament pod społeczny, polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój państwa polskiego i naszego regionu – zaznaczyła w okolicznościowym
wykładzie pt. „Znaczenie
Wielkopolski w dziejach państwa polskiego” prof. Hanna
Kóčka-Krenz.
Uroczystość, w której wzięli udział m.in. parlamentarzyści z Wielkopolski, samorządowcy z gmin i powiatów
regionu oraz z innych województw, przedstawiciele środowisk naukowych, artystycznych i gospodarczych,
uświetnił także specjalny
koncert.
RAK
Pamiątkowe zdjęcie radnych województwa przed rozpoczęciem obrad.
Uroczysta sesja sejmiku odbyła się w poznańskim Teatrze Wielkim.
Gości (na zdjęciu abp Stanisław Gądecki)
witali członkowie zespołu „Łany”.
Obrady otworzyła przewodnicząca sejmiku
Zofia Szalczyk.
Zwieńczeniem okolicznościowych obrad była część
artystyczna.
7
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
966-2016
Kustosze wspaniałej historii
Przez trzy dni dziesiątki tysięcy osób, w tym najważniejsze postaci polskiego Kościoła i życia
politycznego, świętowały w Wielkopolsce 1050. rocznicę Chrztu Polski.
FOT. A. BOIŃSKI
P
FOT. A. BOIŃSKI
FOT. P. TERLECKI
Zwieńczeniem trzydniowych obchodów była rock opera „Jesus Christ Superstar”, zaprezentowana kilkudziesięciu tysiącom
widzów na poznańskim stadionie.
Jubileuszowe świętowanie na stadionie zainaugurowali abp
Stanisław Gądecki i marszałek Marek Woźniak.
obrazu jasnogórskiego, co było
symbolicznym nawiązaniem
do obchodów milenijnych
z 1966 roku.
Najbardziej radosne i najliczniejsze rzesze świętujących zebrały się 16 kwietnia
na poznańskim stadionie.
Tam przez cały dzień kilkadziesiąt tysięcy osób modliło
się i słuchało okolicznościowej
muzyki, a wieczornym zwieńczeniem jubileuszowych wydarzeń było wykonanie przez
poznański Teatr Muzyczny
rock opery „Jesus Christ Superstar”.
Przypomnijmy, że samorząd województwa wsparł
rocznicowe obchody – zarówno finansowo, jak i organizacyjnie poprzez podległe mu instytucje kultury. W trzydniowych uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele zarówno zarządu województwa,
jak i wielkopolskiego sejmiku.
Otwierając, wspólnie z metropolitą poznańskim, abp.
Stanisławem Gądeckim jubileuszowe świętowanie na
stadionie, marszałek Marek
Woźniak podkreślił, że Wielkopolanie mogą być dumni
z faktu, że są „kustoszami tej
wspaniałej historii”.
ABO
FOT. A. BOIŃSKI
FOT. ARCHIWUM MTP
Uroczystościom na Ostrowie Lednickim przewodniczył
prymas Polski abp Wojciech Polak.
rzez trzy dni, od 14 do
16 kwietnia, Wielkopolska stała się centrum
polskiego życia politycznego
i religijnego. Wszystko za
sprawą centralnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski, które odbyły się na
Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie i w Poznaniu.
Trzem uroczystym mszom
św. – w katedrach gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz na
INEA Stadionie – przewodniczył papieski legat, kard. Pietro Parolin. W uroczystościach
wzięli udział polscy kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, przedstawiciele innych Kościołów, goście z zagranicy.
W Gnieźnie i Poznaniu nie zabrakło sprawujących najwyższe funkcje w państwie – prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, parlamentarzystów i ministrów.
14 kwietnia na Ostrowie
Lednickim – na który uczestnicy przeszli przez specjalnie
postawiony most pontonowy
– odbyła się ekumeniczna
modlitwa oraz zabrzmiał po
raz pierwszy dzwon „Mieszko
i Dobrawa”. W tym dniu świętowano też w Gnieźnie.
Przez kolejne dwa dni uroczystości trwały w Poznaniu.
Na pierwszym w historii poza
Warszawą posiedzeniu zebrało się Zgromadzenie Narodowe – posłowie i senatorowie obradowali w Sali Ziemi MTP, gdzie mogli też wysłuchać prawykonania „Oratorium 966.pl”, przygotowanego przez Filharmonię Poznańską. Przez miasto przeszła procesja maryjna z kopią
Na lednicką „wyspę władców” goście dotarli przez most pontonowy.
Połączone izby Sejmu i Senatu obradowały w Sali Ziemi MTP.
Do marca 2016 r. „Monitor” rozprowadzany był w każdy drugi piątek miesiąca
z dziennikami „Głos Wielkopolski” oraz
„Gazeta Wyborcza”. Od kwietnia
ukazujemy się też jako dodatek
170 tys. egzemplarzy
d lat na łamach „Monitora Wielkopolskiego” piszemy o planach,
zadaniach i osiągnięciach regionalnej administracji. Pokazujemy inwestycje na wielkopolskich drogach i szlakach kolejowych, opisujemy nowoczesny
sprzęt i aparaturę, która trafia do marszałkowskich szpitali, przybliżamy dane
o regionalnym rynku pracy, polityce społecznej, gospodarce, budżecie województwa. Zaglądamy do samorządowych teatrów, muzeów i szkół, opisujemy „od
kuchni”, jak wdrażane są fundusze unijne, na co można zdobyć dotację, jak chronić środowisko czy poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Słowem: pokazujemy pracę samorządowej administracji, która – zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim – jest u nas
jeszcze stosunkowo mało znana. Jak ją
wypromować? Jak dotrzeć z informacją
do większej liczby mieszkańców?
O
Piotr Ratajczak
do jedenastu tygodników lokalnych
w wielkopolskich powiatach. Dzięki temu
nakład gazety wzrósł ze 105 tys. do ponad 170 tys. egzemplarzy, co pozwoli na
dotarcie z informacjami promującymi regionalny samorząd także do mieszkańców
mniejszych miejscowości.
W Wielkopolsce, poza „Monitorem”
wkładkowanym do gazet, co miesiąc
kilkaset egzemplarzy miesięcznika
trafia też m.in. do wielkopolskich samorządów, parlamentarzystów, instytucji podległych samorządowi
województwa, bibliotek. Bezpłatne egzemplarze magazynu wyłożone są także na
stojakach w
budynkach
Urzędu
Marszałkowskiego i
w wybranych jednostkach powiązanych z regionalnym samorządem (szpitalach,
teatrach, ośrod-
kach ruchu drogowego), a także na poznańskim lotnisku oraz dworcach autobusowym i kolejowym.
Warto odnotować, że bieżące i archiwalne wydania miesięcznika dostępne są
również na stronie internetowej www.monitorwielkopolski.pl. Od kwietnia elektroniczne wydania „Monitora”
dostępne są ponadto w
serwisach internetowych niektórych wydawców lokalnych.
Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego
w Poznaniu publikujemy mapę
regionu z podziałem administracyjnym na powiaty i gminy
oraz krótką charakterystykę
województwa, sporządzoną w
2015 r. na potrzeby prognozy oddziaływania na
środowisko „Strategii
rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020
roku”.
Przypomnijmy zatem, odświeżając znajomość czytelników
z wiedzy o społeczeństwie lub
31 powiatów, 226 gmin
chęcili turystów i przedsiębiorców do
przyjazdu w ich strony. Redakcyjną kolumnę uzupełnią ciekawostki i zdjęcia.
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie
pozwoli też mieszkańcom regionu i czytelnikom „Monitora” poznać lepiej strukturę administracyjną województwa. Przypomnijmy, że gdy kilka lat temu badaliśmy w specjalnym sondażu m.in. wiedzę
Wielkopolan na temat tego, co mieści się
w granicach województwa, tylko jedna
trzecia ankietowanych potrafiła poprawnie wskazać, że do naszego regionu
należą takie powiaty jak: słupecki, złotowski, wolsztyński, ostrzeszowski,
międzychodzki. Dobrze znamy najczęściej albo sąsiednie samorządy
albo powiaty grodzkie będące dawniej stolicami województw. Najgorzej natomiast orientujemy się w
lokalizacjach z drugiego końca regionu.
Pierwszy odcinek z cyklu „Powiat w pigułce” wydrukujemy
w czerwcu, a dziś zebraliśmy
w kilkunastu zdaniach najważniejsze informacje o całym województwie wielkopolskim.
linię kolejową nr 3 (E20). Oś komunikacyjną północ-południe tworzy natomiast
droga krajowa nr 11 oraz linie kolejowe
nr 354 i nr 405. Istotne znaczenie dla
Wielkopolski mają również: linie kolejowe nr 271, 351 (E59) oraz droga krajowa
nr 5, będąca jednocześnie drogą międzynarodową E261.
Drogi wodne to przede wszystkim
„Wielka Pętla Wielkopolski”, którą,
dzięki połączeniom z europejskim systemem wodnym, można popłynąć zarówno do Antwerpii, jak i do Kaliningradu. O ile jednak znaczenie transportowe naszych rzek jest znikome,
o tyle na tle kraju Wielkopolska wyróżnia się dobrze rozwiniętą siecią połączeń kolejowych.
Podstawę funkcjonowania transportu
lotniczego w Wielkopolsce stanowi Port
Lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wie-
Wielkopolska posiada korzystne położenie na tle kraju i Europy. Usytuowana
jest między wschodem i zachodem kontynentu. Przez jej obszar przebiegają ważne korytarze transportowe łączące kraje Unii Europejskiej z krajami centralnej
i wschodniej Europy. Poza tym województwo jest korzystnie usytuowane
w systemie powiązań transportowych
w kraju, łączących Bałtyk ze Śląskiem.
Wielkopolska jest obszarem, na którym
występują cenne pod względem przyrodniczym zasoby. „Dzisiejsze ukształtowanie powierzchni regionu jest
w głównej mierze dziełem zlodowaceń
plejstoceńskich, których konsekwencją
jest równoleżnikowa zmienność pochodzenia rzeźby i jej typu” – czytamy
w opracowanej przez WBPP prognozie
oddziaływania na środowisko turystycznej strategii.
Nie mamy u nas morza ani gór. Co nas
zatem wyróżnia? Podstawową cechą
Wielkopolski jest jej równinność. Ponad
2/3 powierzchni województwa położone
jest na wysokościach przekraczających
100 m n.p.m. Większe zróżnicowanie powierzchni występuje w północnej i południowej części województwa. Najwyższy
punkt na terenie Wielkopolski to Kobyla Góra (284 m n.p.m.) stanowiąca kulminację Wzgórz Ostrzeszowskich, a najniższy punkt to dno Jeziora Śremskiego
na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim (6 m p.p.m.).
Pochwalić się możemy z pewnością rzekami, zwłaszcza two-
800 jezior i lasy
niawskiego. Lotnisko obsługuje ruch pasażerski i towarowy w relacjach krajowych i międzynarodowych.
temat monitora
Drogi, kolej, rzeki
osób, co stanowi 16 proc. mieszkańców regionu.
Stolica województwa odgrywa największą rolę w życiu społecznym, gospodarczym i sportowo-kulturalnym regionu, jest również istotnym węzłem
sieci powiązań funkcjonalnych w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.
Ważnymi ośrodkami miejskimi są także:
Kalisz i Ostrów Wielkopolski, tworzące
aglomerację, pełniącą oprócz funkcji regionalnych także szereg funkcji o znaczeniu krajowym. Pozostałe ośrodki subregionalne – Konin, Leszno, Piła i Gniezno – również stymulują rozwój poszczególnych części województwa.
Nie mamy u nas morza ani gór. Co nas
zatem wyróżnia?
Liczba mieszkańców Wielkopolski
w 2014 r. wynosiła 3.472.579 (9 proc. ludności kraju), co daje 3. pozycję w Polsce
po województwie mazowieckim oraz
śląskim. Z kolei gęstość zaludnienia wynosi 116 osób/km kw. i jest mniejsza od
średniej krajowej wynoszącej 123 osoby/km kw. (Główny Urząd Statystyczny,
Bank Danych Lokalnych, GUS BDL
2014). Mieszkańcy miast stanowią 55
proc. ogółu ludności województwa, wobec średniego wskaźnika dla kraju sięgającego 60 proc.
Siedzibą wojewody i władz samorządowych województwa jest Poznań. Wielkopolska jest podzielona administracyjnie na 31 powiatów ziemskich i 4 powiaty
grodzkie oraz 226 gmin, w tym: 19 miejskich, 92 miejsko-wiejskie oraz 115 wiejskich. Największym miastem województwa jest Poznań z ludnością 548.028
Jaki jest dziś nasz region? Ilu liczy mieszkańców, ile powiatów i gmin funkcjonuje na jego terenie? Jakie mamy drogi, lasy
czy jeziora? Publikujemy dziś garść najważniejszych informacji o całym województwie.
Wielkopolska w pigułce
8
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
Poszerzenie zasięgu naszego magazynu
to także dobra okazja do tego, by umożliwić Wielkopolanom z różnych części regionu wzajemne lepsze poznanie się.
Od czerwca na łamach „Monitora” będziemy bowiem prezentowali kolejno
wielkopolskie powiaty. Pokażemy ich
osiągnięcia, największe inwestycje, plany na przyszłość i różnego rodzaju ciekawostki.
Zaczynamy alfabetycznie: powiat chodzieski (opiszemy w czerwcu), czarnkowsko-trzcianecki (w lipcu), gnieźnieński (w sierpniu) i tak dalej, aż do złotowskiego.
O czym będziemy pisali? Pokażemy, co
charakteryzuje dany obszar. Jak samorząd województwa inwestuje w rozbudowę infrastruktury (dróg, kolei)
w mniejszych miastach, np. w Wągrowcu czy Murowanej Goślinie? Które inwestycje z funduszy unijnych (PROW,
WRPO) udało się zrealizować np.
w Międzychodzie, Wyrzysku, Kępnie czy
Kole? O komentarz i krótką prezentację
powiatu poprosimy starostów, tak by za-
Powiat w pigułce
geografii, że województwo wielkopolskie utworzono w 1999
roku w środkowozachodniej Polsce,
na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej,
w dorzeczu środkowej
Warty. Graniczy z województwami: pomorskim, kujawskopomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Zajmuje powierzchnię
2.982.650 ha, co stanowi 9,5 proc. powierzchni kraju i pod tym względem
zajmuje drugie miejsce w Polsce po
województwie mazowieckim.
Ta k i e
położenie
regionu
sprzyja m.in.
rozwojowi sieci
transportowej. Województwo jest wpisane w europejską
przestrzeń transportową poprzez system międzynarodowych dróg kołowych,
linii kolejowych i dróg żeglownych. Chętnie korzystamy
zwłaszcza z przecinającej nasze terytorium autostrady A2, którą na poznańskim odcinku jeździ tak dużo aut (ponad
60 tys. na dobę), że konieczna jest szybka dobudowa trzeciego pasa.
Na terenie Wielkopolski krzyżują się
dwie osie komunikacyjne: wschód-zachód
i północ-południe. Pierwsza obejmuje: drogę krajową nr 2/92, autostradę A2 oraz
województwa wielkopolskiego położone jest
w zlewni Warty. Pozostałe 12
proc. terenu przynależy do zlewni
rzek: Obrzycy, Baryczy, Krzyckiego
Rowu, Widawy, Stobrawy (w dorzeczu
Odry), Bzury, Zgłowiączki
i Brdy (w dorzeczu Wisły). Blisko
800 jezior koncentruje się w północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej części województwa.
Z ogólnej liczby jezior niemal 60 proc.
to jeziora małe o powierzchni poniżej
10 ha.
Wielkopolska jest dosyć zasobna w surowce mineralne. Opracowanie WBPP
wskazuje, że szczególnie ważne znaczenie dla gospodarki mają kopaliny energetyczne, głównie węgiel brunatny (o planach jego wydobycia i związanych
z tym wątpliwościach wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Monitora”) , gaz ziemny i ropa naftowa, a także złoża kopalin
chemicznych: sól potasowo-magnezowa
i kamienna. Złoża surowców skalnych to
głównie: piaski i żwiry, surowce ilaste,
piaski kwarcowe, szklarskie i formierskie.
Lasów mamy mniej niż inne regiony.
Województwo wielkopolskie pod względem lesistości zajmuje 12. miejsce w kraju (GUS BDL 2014), ze wskaźnikiem 25,7
proc. (przy średnim krajowym poziomie
sięgającym 29,4 proc). Powierzchnia lasów w województwie wynosi 767.530,8
ha.
Co jeszcze nas wyróżnia? Z pewnością
dobrze rozwinięte rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, przemysł tekstylny,
meblarski i artykułów spożywczych. Naszym atutem jest działalność kilkudziesięciu uczelni, placówek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.
Niezłą markę mają nasze teatry, dostrzegane są inwestycje w szpitalach, pochwalić się też możemy dobrą infrastrukturą sportową i rekreacyjną. G
rzącymi wspomnianą „Wiel
ką Pętlę Wielkopolski”.
Dane wskazują, że około 88 proc. obszaru
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
9
temat monitora
10
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
co za historia
Dał nam przykład Bonaparte…
W Wielkopolsce wyjątkowo wiele miejscowości poczuwa się do więzi z Napoleonem.
Bonaparte był mistrzem
w manipulowaniu zachowaniami i postawami ludzkimi.
Inteligentny, oczytany, a przy
tym stanowczy i bezwzględny
w realizowaniu podjętych zamysłów, nie unikał cynizmu,
a sentymenty były mu obce.
Sojusznikami posługiwał się
bez skrupułów, traktował ich
instrumentalnie i nie przejmował się zanadto podjętymi
zobowiązaniami, gdy nadchodziły czasy wymagające
– jego zdaniem – odmiennego
postępowania.
Wiedział też doskonale, jak
rozmawiać z Polakami, na jakie powoływać się argumenty
w rozmowach z nimi, co w danej chwili im obiecywać. Skonfliktowany ze wszystkimi trzema zaborcami Polski, obiecujący odbudowę Rzeczypospolitej, był w zasadzie jedynym
wybitnym politykiem europejskim, z którym można było
się sprzymierzyć. Polacy nie
mieli innego wyjścia, niż stanąć po stronie Napoleona,
gdyż alternatywą był sojusz
z którymś z państw zaborczych – a żadne z nich nie miało zamiaru odbudowywać Polski w jakiejkolwiek postaci;
nie po to kilkanaście lat wcześniej ją zlikwidowały. Polacy
okazali się sojusznikiem oddanym, konsekwentnym, bitnym i wyjątkowo podatnym
na obietnice.
Droga wolna
Pierwsze nadzieje Polacy wiązali z Napoleonem już w okresie istnienia Legionów Polskich we Włoszech, a Poznań
jest jedynym polskim mia-
FOT. A. BOIŃSKI
Dwukrotnie podczas wizyt w Poznaniu Bonaparte nocował w gmachu dawnego kolegium jezuickiego (dziś Urząd Miasta) i modlił się w pobliskim kościele farnym.
stem wspominanym w „Mazurku Dąbrowskiego”.
Począwszy od jesieni 1806
roku, gdy jedną z głównych
aren działań wojennych były
kraje Europy Środkowej, wiadomo było, że dalsze losy
kampanii będą rozstrzygać
się na ziemiach polskich. Prusy, pokonane pod Jeną i Auerstedt, walczyły dalej. Cesarz Francuzów postanowił
zorganizować w Wielkopolsce dywersję na tyłach walczących jeszcze wojsk pruskich. Przez swoich wysłanników orientował się w nastrojach w regionie i wiedział, że organizacja takiego
powstania może zakończyć
się powodzeniem. Wybrał do
tego zadania sprawdzonego
i lojalnego, a przy tym popularnego w środowiskach polskich, generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
Wódz legionów miał już doświadczenie w organizowaniu podobnych działań, wspólnie z Józefem Wybickim.
W kwaterze głównej cesarza
w Dessau ustalono zasady
organizowania działania
zbrojnego w Wielkopolsce
i formowania polskiego wojska, ułożono treść odezw.
Pierwsi Francuzi przybyli
do Poznania 3 listopada 1806
roku; był to podjazd sławnego
pułkownika Rémy’ego Exelmansa. Dowódca zwiadu, powitany z entuzjazmem przez
mieszkańców miasta, natychmiast zameldował swemu
zwierzchnikowi, marszałkowi Louisowi Davoutovi, że
droga wolna. Trzy dni później
do stolicy Wielkopolski przybyli Dąbrowski z Wybickim,
zapoczątkowując, pierwsze
w okresie zaborów, zwycięskie
polskie powstanie narodowe.
Msze, rauty i bale
Przyjazd cesarza Francuzów
do Wielkopolski był już tylko
kwestią czasu. 27 listopada
1806 roku Napoleon przybył
do Poznania, od Bytynia
eskortowany przez straż honorową złożoną z synów najznakomitszych rodów polskich; większość z nich potem
rozpoczęła służbę w armii
Księstwa Warszawskiego. Dostojny gość zamieszkał
w gmachu dawnego kolegium
jezuickiego przy ulicy Gołębiej
– ówcześnie najbardziej reprezentacyjnym budynku Poznania. Już wcześniej poznaniacy plac Wilhelmowski
(obecnie Wolności) przemianowali na plac Napoleona,
Aleje Wilhelmowskie zaś
(Marcinkowskiego) otrzymały nazwę rue Napoléon.
Jak pisał niemiecki kronikarz Hugo Sommer, na kolejne trzy tygodnie „Poznań
przejął rolę centrum świata
europejskiego”. Dla wyposażenia i uświetnienia siedziby
cesarza (nazwanej chwilowo
Chateau du Posen) miesz-
FOT. ARCHIWUM
Obiecać Polakom
FOT. D. RĘCZKOWSKA
P
ostać Napoleona Bonapartego do dziś budzi
tak kontrowersje, jak
i fascynuje, nawet w politycznie mu wrogich niemieckich i rosyjskich kręgach.
Wraz z Aleksandrem Macedońskim i Czyngis-chanem
należał do tych postaci, związanych z militarnymi dziejami świata, które korzystając
ze sprzyjających okoliczności, doprowadziły do gruntownych przemian na mapie
Europy. Poza epopeją wojskową, okupioną milionami
istnień ludzkich, pomimo
ostatecznej klęski, Napoleon
doprowadził swymi działaniami do przebudowania
świadomości całych społeczeństw i położył prawne podwaliny pod nowe systemy
władzy państwowej; o efektach jego ponaddwudziestoletniej aktywności nie dało się
zapomnieć ani ich zdewaluować.
kańcy miasta przynosili ze
swych mieszkań sprzęty i meble. 28 listopada i 2 grudnia
1806 r. cesarz uczestniczył
w mszach celebrowanych
w farze. W zajmowanym gmachu, pełnym ruchu i rozjarzonym blaskiem świec, odbywały się rauty, bale (te także w pobliskim Teatrze Miejskim – „Arkadii”), oficjalne
audiencje i przyjęcia. Jaśniały też mieszkanki miasta,
o czym Napoleon nieopatrznie
wspomniał w liście do swej zazdrosnej żony Józefiny.
11 grudnia 1806 roku
w Sali Redutowej Hotelu Sa-
skiego (przy ul. Wrocławskiej)
Napoleon podpisał traktat
pokojowy pomiędzy Francją
i Saksonią. Dodajmy, że
umieszczony tam napis na tablicy nie jest ścisły; w 1806
roku w tym hotelu mieszkali oficerowie sztabu cesarza,
ale nie on sam.
Mieszkańcy Ślesina wybudowali łuk triumfalny z orłem napoleońskim na szczycie. Cesarz nie odwiedził miejscowości,
ale łuk, choć w zmienionej formie, przetrwał do dziś.
szerowa zauważyła, że Napoleon przytył i choć wciąż był
kontaktowy, stał się nieco
wyniosły...
Nocą, 16 grudnia 1806 roku
Napoleon wyjechał z Poznania, również w asyście gwardii honorowej.
Nie brak pamiątek
Przez błota
Napoleon lubił w towarzystwie oficerów sztabu odbywać przejażdżki konne po
mieście i najbliższych okolicach – ale nie tyle ze względu
na walory „turystyczne”, ile
na możliwości wykorzystania tych obszarów pod względem wojskowym. Wtedy też
zwrócił uwagę na obronne
znaczenie Wzgórza Karmelitów, sugerując zbudowanie
tam fortu.
W czasie jednej z takich
wypraw, której trasa wiodła
przez Naramowice, Winiary,
Umultowo, Nową Wieś Górną
Kolejny raz cesarz Francuzów
był przez kilka godzin w Poznaniu 15 lipca 1807 roku,
w drodze do Drezna. Miasto
było iluminowane i powitało
gościa hucznie – salwami
z armat.
Trzecia wizyta Napoleona
w Poznaniu trwała cztery
dni, pod koniec maja 1812
roku, podczas przygotowań
do wyprawy na Rosję. Cesarz dokonał wtedy przeglądu wojsk na placu Działowym, a w refektarzu dawnego klasztoru jezuitów odbyło się wielkie przyjęcie na
jego cześć.
Napoleon wiedział doskonale,
jak rozmawiać z Polakami, na
jakie powoływać się argumenty
w rozmowach z nimi, co w danej chwili
im obiecywać.
i Radojewo, aż do klasztoru
cysterek w Owińskach, uwagę cesarza zwrócił Dezydery
Chłapowski, gdy jako jedyny
ze świty, z zawołaniem na
ustach: „Polak przejdzie wszędzie”, pokonał błota, wskazując drogę Napoleonowi.
Jeszcze tego samego dnia
Chłapowski został zaproszony przez cesarza na obiad.
Tak zaczęła się adiutancka
kariera tego oficera.
Innym razem cesarz udał
się do Swarzędza. Bystra,
a złośliwa obserwatorka ówczesnego życia Wirydianna
z Radolińskich Kwilecka-Fi-
Ostatni, czwarty raz Napoleon był w Poznaniu
w nocy z 12 na 13 grudnia
1812 r., podczas odwrotu
spod Moskwy. Zatrzymał się
w Hotelu Saskim, przespał
się, spożył posiłek i natychmiast ruszył do Francji.
W Poznaniu, w Muzeum Narodowym do dziś zachował
się kosmyk włosów Napoleona i nożyce z jego kancelarii polowej. O pobycie cesarza
Francuzów w Poznaniu
świadczy pamiątkowa tablica, umieszczona na gmachu
dawnego kolegium jezuickiego.
Zarówno w stolicy Wielkopolski, jak i w całym regionie,
wiele jest tablic i miejsc upamiętniających osoby związane z epopeją napoleońską;
w polskich dworach ziemiańskich tradycje służby cesarzowi były troskliwie kultywowane, a generałowie J. H.
Dąbrowski, D. Chłapowski,
Antoni „Amilkar” Kosiński,
Michał Sokolnicki, pułkownik
Andrzej Niegolewski, J. Wybicki, silnie związani z osobą
Napoleona, są regionalnymi
bohaterami. Niektórzy spoczywają w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Właściwie
nie było wybitnego rodu wielkopolskiego, który nie szczyciłby się udziałem w wojnach
u boku Napoleona.
W zbiorach Biblioteki Kórnickiej przechowywany jest
rękopis romantycznej powieści „Clisson i Eugenia”, autorstwa Napoleona Bonapartego, przed kilkoma laty wydanej drukiem.
Przemarsze Wielkiej Armii
przez Wielkopolskę też pozostawiły sporo pamiątek związanych z wydarzeniami z lat
1806-1815 i wyjątkowo wiele
miejscowości poczuwa się do
więzi z wielkim Francuzem.
W Witaszycach koło Jarocina
funkcjonuje Muzeum Napoleońskie. W wielu miejscowościach znajdują się krzyże
i głazy upamiętniające poległych i zmarłych w lazaretach
żołnierzy napoleońskich, choćby w Bolechowie czy w Chojnie; jedna z mogił znajduje się
na poznańskiej cytadeli.
W 1812 roku mieszkańcy Ślesina, przy wylocie szosy w kierunku Sompolna, wybudowali łuk triumfalny z orłem
napoleońskim na szczycie.
Wprawdzie cesarz nie odwiedził miejscowości, ale łuk,
choć w zmienionej formie,
przetrwał do dziś.
Marek Rezler
11
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
Nadzieja pod parą
Gnieźnieńskie
świętowanie
Wygląda na to, że parowozy z Wolsztyna nadal będziemy mogli regularnie oglądać na
wielkopolskich torach.
FOT. ARCHIWUM UMWW
Goszczący w kwietniu w Wielkopolsce Goodshield Aguilar
z organizacji The Buffalo Field Campaign, działającej na
rzecz ochrony zagrożonych gatunków, zwłaszcza bizona
amerykańskiego, spotkał się z Marzeną Wodzińską z zarządu województwa. Oprócz rozmów w Urzędzie Marszałkowskim, amerykański gość odwiedził też południową
część regionu, gdzie m.in. zapoznał się z działalnością
Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, a w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (na zdjęciu) miał okazję przekonać się, w jaki sposób prowadzona jest działalność na
ABO
rzecz ochrony rodzimego gatunku żubra.
Festyn z Dobrawą i Mieszkiem
jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski.
Zaplanowano m.in. widowisko w wykonaniu zespołu Parku Dzieje z Murowanej Gośliny, opowiadające o chrzcie
sprzed 1050 lat. Jarmarkowi
towarzyszą sesje naukowe
poświęcone początkom państwa polskiego, a także konkursy plastyczne i literackie
dla młodzieży, które popularyzują Mieszka I i Dobrawę
jako twórców naszego państwa.
RAK
tworzoną przez kolejową spółkę oraz trzy samorządy: województwa, powiatu i gminy.
Partnerzy wniosą po 375
tys. zł, a Cargo – majątek parowozowni. Kluczowe jednak
dla utrzymania się parowozowni (która ma też świad-
czyć komercyjne usługi turystyczne) będzie finansowe zaangażowanie się województwa, które za około 2,5 mln zł
ma zamawiać regularne przewozy trakcją parową. Wicemarszałek Jankowiak zadeklarował, że będzie to możli-
we prawdopodobnie od wchodzącego w połowie grudnia
nowego rozkładu jazdy.
Próby instytucjonalnego ratowania będącej niewątpliwą atrakcją turystyczną Wielkopolski parowozowni mają
dość długą historię. Najpierw
czterej wspomniani partnerzy
mieli stworzyć z parowozowni spółkę. Zielone światło dla
takiego rozwiązania dał sejmik w marcu 2013 roku. Nieoczekiwanie PKP Cargo wycofało się z tego pomysłu,
wskazując rozwiązanie w kierunku instytucji kultury. Sejmik wyraził na to zgodę w lipcu 2015 roku, rezerwując też
pieniądze na wkład własny
województwa. Niestety, choć
samorządowi partnerzy byli
gotowi, znów zabrakło ostatecznych decyzji po stronie kolejowej spółki…
– Teraz zarząd PKP Cargo
podjął uchwałę w tej sprawie,
więc można mieć nadzieję,
że sprawa znajdzie szczęśliwy
finał – mówi Wojciech Jankowiak.
ABO
Dobre wieści drogowe
dla mieszkańców Wronek
Ogłoszony właśnie przetarg zapowiada rychłą poprawę warunków przejazdu przez północno-zachodnią część Wielkopolski.
15 kwietnia Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ogłosił przetarg dotyczący inwestycji na drogach wojewódzkich numer 182 i 184.
Chodzi o budowę obwodnicy
Wronek.
O przedsięwzięciu, podczas
konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wronkach, poinformowali wicemarszałek Wojciech Jankowiak i dyrektor
WZDW Paweł Katarzyński.
– Rozstrzygnięcie przetargu
zaplanowano na 7 czerwca.
Po tym terminie rozpoczną
się prace w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zapowiedział Wojciech Jankowiak.
– Mam nadzieję, że jesienią
2019 roku będziemy już mogli
korzystać z obwodnicy.
Nowa droga nie tylko odciąży miasto z ruchu tranzytowego, ale również lepiej skomunikuje tereny przemysłowe
Wronek z układem dróg krajowych. Dla mieszkańców najbardziej uciążliwe stały się
bowiem liczne ciężarówki przejeżdżające przez miejscowość.
Zbrodnia i kara
W Teatrze im. A. Fredry
w Gnieźnie 20 i 21 maja
można zobaczyć „Zbrodnię
i karę” – inscenizację powieści Fiodora Dostojewskiego,
w nowatorskiej adaptacji
i reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. Dzieło Dostojewskiego to intrygująca podróż
w głąb ludzkiej psychiki,
w której dobro toczy odwieczną walkę ze złem. Spektakl, którego premiera odbyła się 17 kwietnia, opowiada
o winie i odkupieniu, dumie
i pokorze, odwadze i przerażeniu, pysze i współodczuwaniu.
Czarno na białym
Do 17 czerwca w Centrum
Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu
czynna będzie wystawa prac
Marcina Białasa (współorganizowana przez Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej) pn.
„Pokój z widokiem – grafika
i rysunek”. Artysta konsekwentnie tworzy i wykorzystuje w swoich pracach monochromatyczną, czarno-białą grafikę. Nie kusi odbiorców
paletą barw i odcieni, których
– zwłaszcza w XXI-wiecznej
epoce cyfrowej – mamy pod
dostatkiem.
Jazz w Koninie
FOT. ARCHIWUM WZDW
O
podjętych decyzjach poinformowali podczas tegorocznej Parady Parowozów w Wolsztynie prezes
PKP Cargo Maciej Libiszewski
i wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Parowozownia Wolsztyn będzie instytucją kultury
O żubrach i bizonach
22 maja na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przy
wsparciu samorządu województwa, odbędzie się jarmark „Chrzest Mieszka I”.
Fundacja Świętego Benedykta od kilku lat organizuje widowiska plenerowe
o Mieszku I. Biorą w nich
udział grupy rekonstrukcyjne,
które poprzez pokazy i zabawy przybliżają poznaniakom
życie i zwyczaje sprzed dziesięciu wieków. Tegoroczne
wydarzenie ma upamiętnić
Polecamy
Tworzona na bazie wolsztyńskiej parowozowni przez
samorządowych i kolejowych partnerów instytucja kultury ma
zacząć działać od stycznia 2017 r.
FOT. A. BOIŃSKI
W ciągu kilkunastu kwietniowych dni Gniezno
dwukrotnie było miejscem ważnych uroczystości.
Zaledwie kilka dni po tym,
jak Gniezno – w związku
z 1050. rocznicą Chrztu Polski – odwiedzili najważniejsi polscy hierarchowie kościelni i politycy, miasto ponownie obchodziło ważne
święto. W dniach 23 i 24
kwietnia odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe
ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona
Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej.
Obchody rozpoczęły się
w sobotę o godz. 19 nieszporami w katedrze. Po nabożeństwie ulicami miasta
przeszła procesja z relikwiami świętego. Niedzielnej
mszy świętej odpustowej,
sprawowanej o godz. 10 na
placu Świętego Wojciecha,
przewodniczył abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski.
Na zaproszenie abpa Wojciecha Polaka, metropolity
gnieźnieńskiego i prymasa
Polski, w uroczystościach odpustowych wziął udział marszałek Marek Woźniak. ABO
z regionu
O planach inwestycyjnych województwa poinformowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wronieckim
Urzędzie Miasta i Gminy.
A tych przez lata znacznie
przybyło w związku z dynamicznym rozwojem firm inwestujących we Wronkach.
Problem był sygnalizowany już w poprzedniej kadencji
samorządu (mówiono o nim
wielokrotnie podczas posiedzeń komisji i sesji sejmiku).
Jednak skala niezbędnych inwestycji powodowała, że trzeba było poczekać na nową
pulę unijnego wsparcia. Zgodnie z zapowiedziami władz
województwa, budowa wronieckiej obwodnicy stała się
jednym z priorytetowych projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020.
Planowany zakres prac jest
dość szeroki. Trzeba bowiem
nie tylko wybudować ponad
5 kilometrów samej obwodnicy, wraz z drogami serwisowymi i trzema rondami. By
nowa trasa spełniała swoje
funkcje, konieczne jest również
postawienie nowego mostu
drogowego przez Wartę, a także wiaduktu przebiegającego
nad linią kolejową.
ABO
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza w dniach 18-22
maja do Domu Kultury Oskard,
gdzie odbędzie się 23. edycja
cieszącego się sporą popularnością „Jazz Festiwalu JAZZONALIA”. Dla melomanów
przygotowano 7 koncertów,
konkurs improwizacji jazzowej i muzyczną „bitwę” szkół.
Na scenie wystąpią m.in.:
Stanisław Soyka, Wojciech
Karolak, Grażyna Auguścik,
Krzesimir Dębski, Wojtek Mazolewski.
RAK
12
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
promocja WRPO
Rewitalizacyjne programy dla gmin
Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie i jakie kryteria muszą spełniać programy odnowy miast?
onkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację
programów rewitalizacji
dla gmin województwa wielkopolskiego – to temat, który w kwietniu przyciągnął do
Urzędu Marszałkowskiego ponad dwustu samorządowców.
Chcieli się oni dowiedzieć,
jak skutecznie ubiegać się
o wsparcie i jakie kryteria
muszą spełniać programy rewitalizacji.
Ministerstwo Rozwoju podzieliło między województwa
pieniądze z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO
PT), przeznaczone na opracowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji. Dzięki
temu na wsparcie tych działań
wielkopolscy samorządowcy
będą mogli wykorzystać pulę
7,6 mln zł. O dotacje mogą
ubiegać się wszystkie gminy.
Każdy samorząd może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie
projektu, którego wartość nie
powinna przekroczyć 250 tys.
zł. Dotacja może pokryć nawet
90 proc. wydatków kwalifikowalnych. Konkurs już trwa – rozpoczął się 25 kwietnia i zakończy się 27 maja 2016 roku.
Remedium na kryzys
Programy rewitalizacji są odpowiedzią na zjawisko degradacji
obszarów problemowych. Nie
FOT. ARCHIWUM UMWW
K
Marszałek Marek Woźniak podkreślał podczas jednej z kwietniowych konferencji, że rewitalizacja to nie tylko inwestycje
infrastrukturalne, ale także rozwiązywanie problemów społecznych.
można jednak mylić odnowy
miast z modernizacją czy odtworzeniem stanu poprzedniego.
Rewitalizacja ma bowiem znacznie szersze znaczenie i obejmuje procesy społeczne i ekonomiczne.
– Rewitalizację postrzegamy
nie tylko jako inwestycje infrastrukturalne. Tu kładzie się nacisk na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów społecznych – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa
wielkopolskiego. – Chcemy osiągnąć w tej dziedzinie wysokie
standardy i wykształcić zespoły
ludzi, którzy będą kompetentnie
pracować nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
Diagnoza i lekarstwo
Program rewitalizacji musi
być zainicjowany, opracowany
i uchwalony przez samorząd
gminny, jeśli ten zamierza
w przyszłości ubiegać się
o wsparcie unijne swych działań
w tej sferze. Obejmuje on wieloletni plan działań zmierzający
do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz
stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju. Działania te powinny obejmować
sfery: społeczną, ekonomiczną, przestrzenną, środowiskową,
kulturową i techniczną.
– Dobry program rewitalizacji
pełni funkcję narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych działań.
Powinien się cechować kompleksowością, czyli nie może
pomijać aspektów społecznych
ani gospodarczych na danym obszarze. Nie powinien zakładać realizacji jedynie wybiórczych inwestycji obliczonych na szybki
efekt, np. poprawy estetyki przestrzeni – wyjaśnia Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
– Program rewitalizacji powinien zawierać nie tylko trafną diagnozę, czyli przyczyny degradacji obszarów, ale także proponować skuteczne lekarstwo, jak
z tego kryzysu wyjść – dodaje
Grzegorz Kamiński, koordynator zespołu ds. rewitalizacji utworzonego w Urzędzie Marszałkowskim. Zespół ten udziela samorządowcom wsparcia merytorycznego w procesie przygotowywania, realizacji i monitorowania programów rewitalizacji.
Ustawa o rewitalizacji, która
zaczęła obowiązywać w paź-
dzierniku 2015 r., miała na celu
nadanie odpowiednich ram procesom, tak by to były działania
kompleksowe, skuteczne i objęte sprawdzonymi mechanizmami koordynacji. Autorzy
„Diagnozy rewitalizacji miast
w województwie wielkopolskim”
(2015 r.) wyliczają, że ponad 20
wielkopolskich gmin prowadzi
działania rewitalizacyjne pomimo
braku programu rewitalizacji.
Wiele innych opiera się na programach już nieaktualnych. Sytuacja wygląda podobnie w całym kraju, dlatego Ministerstwo
Rozwoju zdecydowało się na
wsparcie procesu opracowywania i aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji powinien zostać rozstrzygnięty do końca
lata 2016 r. Programy rewitalizacji muszą powstać do końca lipca przyszłego roku.
W ich opracowaniu powinny
pomóc kolejne spotkania eksperckie i informacyjne, które
UMWW zorganizuje jesienią.
W IV kwartale przyszłego roku
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje ogłoszenie konkursu
w ramach działania 9.2 „Rewitalizacja obszarów problemowych”. Do tego czasu wszyscy
powinni być gotowi.
Jerzy Gontarz
Otworzą dla was drzwi do swoich projektów
Na dni od 12 do 15 maja zaplan ow ano I II ed yc ję „D ni
Otwartych Funduszy Europejskich”. To niebywała okazja do
poznania i skorzystania z atrakcji powstałych dzięki finansowemu wsparciu z UE.
Ubiegłoroczna edycja „Dni
otwartych” wzbudziła spore
zainteresowanie. I tym razem
nie zabraknie atrakcji. Od 12
do 15 maja w obiektach, które powstały przy udziale funduszy europejskich, w całej
Polsce będą się odbywać pikniki rodzinne, koncerty, turnieje sportowe i gry miejskie.
Do wspólnej zabawy włączą się
również instytucje z naszego
regionu.
W sobotę 14 maja warto odwiedzić wystawę „Pokolenie
966” (Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu, ul.
Posadzego 3). Ta nowoczesna
ekspozycja jest związana z jubileuszem 1050. rocznicy
Chrztu Polski. Zobaczyć będzie
można również najstarsze monety i poznać formy płatnicze
z początków polskiej państwowości. Wizyta w rezerwacie to świetna okazja do zetknięcia się z reliktami pamiętającymi czasy powstawania państwa i okresu chrztu
Mieszka I. A to wszystko w otoczeniu konstrukcji fortyfikacji
drewniano-ziemnych z drugiej
połowy X w.
Nie zabraknie atrakcji dla
miłośników dobrego kina. 14
maja Śremski Ośrodek Kultury zaprasza na premiery za
pół ceny. Będzie można zobaczyć takie filmy, jak „Bogowie”, „50 twarzy Greya”
i „Planeta singli”. W tym samym dniu, ale w Poznaniu, od
godz. 12 do 16 można zwiedzić zajezdnię Franowo oraz
obejrzeć ekologicznie tramwaje. Czas umilą nam piknikowe atrakcje oraz koncert
Orkiestry Miasta Poznania
działającej przy MPK Poznań,
która grać będzie standardy
jazzowe.
Laboratorium Wyobraźni
w Poznaniu (ul. Rubież 46)
jest pierwszym w Wielkopolsce
centrum popularyzacji nauki,
które w nowatorski sposób
rozbudza ciekawość świata
i rozwija wyobraźnię. W niedzielę (15 maja) na odwiedzających czekać będzie przygoda
z hydrostatyką i hydrodynamiką,
ciśnieniem, elektrycznością,
magnetyzmem itp. Stanowiska
multimedialne wprowadzą młodych odkrywców w niezwykły
świat biologii i fizyki.
Browar Poziomka, który warzy unikatowe niepasteryzowane i niefiltrowane piwo, zaprasza na darmowe zwiedzanie
browaru wraz z degustacją
piwa bezpośrednio z warzelni.
Z atrakcji można korzystać
podczas tych czterech dni
w godzinach od 12 do 22.
Jest to oferta skierowana głównie do miłośników piwa mieszkających w północnej części
Wielkopolski. Browar funkcjonuje bowiem w miejscowości
Kujanki 66 (powiat złotowski).
Od czwartku do niedzieli
w pałacu w Rogalinie organi-
zatorzy oferują m.in. zajęcia
plastyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin, podczas których
będzie można zaprojektować,
wykonać i udekorować maskę, wykorzystaną również na
balu w pałacu. Wśród propozycji są też warsztaty dawnych tańców, zajęcia malarskie
i rysunkowe.
Ponadto 14 i 15 maja w Prusimiu będzie można poznać
kulturę Olendrów. To świetna
okazja, by zwiedzić 60-letni
wiatrak, skansen miniatur
i odpocząć na łonie natury.
Przygotowanych atrakcji
w Wielkopolsce będzie znacznie
więcej. Szczegóły wydarzeń odbywających się w Wielkopolsce
można znaleźć na stronie:
JG
www.dniotwarte.eu.
13
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
promocja WRPO
Eksporterzy z regionu
zainteresowani Afryką
111 firm skorzysta z kompleksowego wsparcia rozwoju
działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
ielkopolscy przedsiębiorcy są zainteresowani eksportem na
rynki afrykańskie. Pod koniec
kwietnia odbyło się w Poznaniu
Forum Eksportowe, podczas
którego przedstawione zostały możliwości udzielenia wsparcia finansowego z WRPO
2014+.
– Rozwój eksportu jest jednym z istotnych elementów
naszej strategii rozwoju województwa – mówi Leszek Wojtasiak, członek zarządu województwa wielkopolskiego.
– Zainteresowanie eksportem
wśród wielkopolskich przedsiębiorców jest coraz większe.
Jeszcze kilka lat temu było to
kilka, maksymalnie kilkadziesiąt firm. W ubiegłorocznym naborze zgłosiło się ich ponad
trzysta. Tyle przedsiębiorstw
jest gotowych wyłożyć co najmniej kilkaset tysięcy złotych
na promocję za granicą. Chcemy zrobić wszystko, by wspomóc te dążenia.
Jesienią ubiegłego roku przeprowadzony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.1
WRPO 2014+ „Kompleksowe
wsparcie rozwoju działalności
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw
posiadających plan rozwoju
eksportu”. Zainteresowanie
nim rzeczywiście przeszło najśmielsze oczekiwanie. Pierwotnie na liście projektów wybranych do dofinansowania
znalazło się 21 firm. Postanowiono jednak znacząco zwięk-
FOT. ARCHIWUM UMWW
W
– Przedsiębiorcy mogli uzyskać w konkursie maksymalne dofinansowanie w kwocie 700
tys. zł, które będzie można wykorzystać na minimum dwa działania wdrażające plan rozwoju eksportu – informował podczas Forum Eksportowego Leszek Wojtasiak.
szyć pulę pieniędzy przeznaczonych na dotacje (do 56,7
mln zł). Ostatecznie lista została powiększona aż do 111
przedsiębiorstw.
28 kwietnia w UMWW odbyło się Forum Eksportowe, podczas którego przedstawiono
możliwości udzielenia wsparcia
finansowego przez samorząd
województwa wielkopolskiego
na rozwój eksportu w ramach
WRPO 2014+. Podczas spotkania podpisano umowy z pięcioma beneficjentami poddziałania 1.4.1.
Przedstawiony został również projekt „Gospodarna Wielkopolska”, realizowany przez
Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach poddziałania
1.4.2. WRPO „Promocja gospodarcza regionu”. Jest on
skierowany do małych, mikro
i średnich przedsiębiorstw.
Obejmuje promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz
budowę „marki Wielkopolski”
dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych jako inteligentne specjalizacje. Odbiorcami projektu
są także samorządy lokalne,
posiadające ofertę terenów inwestycyjnych, projekty inwestycyjne bądź nieruchomości
gospodarcze na sprzedaż.
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju, który wziął udział
w poznańskim Forum Eksportowym, podkreślił, że teraz
przyszedł czas na podbój nowych rynków. – Obecnie 80
procent naszego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej – mówi Tadeusz Kościński. – Chcemy zainteresować
przedsiębiorców także resztą
świata.
Wiele wielkopolskich firm
myśli o ekspansji na innych
rynkach. Z wyników ankiety
przeprowadzonej przez dziennik
„Rzeczpospolita” wynika, że
aż 19 procent przedsiębiorstw
z naszego województwa wskazało Afrykę jako najbardziej
interesujący pozaeuropejski
PIT
rynek zbytu.
Informacja medyczna
w wielkopolskiej sieci
Wielkopolskie szpitale powiatowe, miejskie i wojewódzkie
ut wo rz ą je dn oli ty sy ste m
um oż liwiając y prow adz enie
elektronicznej dokumentacji
medycznej. Powstać ma również sieć wymiany danych między podmiotami leczniczymi
województwa. Przedsięwzięcie
realizowane jest w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu O peracyjnego na
l a t a 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ( WR PO
2014+).
Celem projektu jest wyposażenie placówek leczniczych
w infrastrukturę niezbędną do
prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do
SIM (Systemu Informacji Medycznej) oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie
danych wytworzonych przez
uczestników projektu. Wszystko to służyć ma poprawie jakości opieki i bezpieczeństwa
pacjentów.
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu wszystkie wielkopolskie lecznice dysponować będą infrastrukturą techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę naszych wyników badań
oraz innych elektronicznych
dokumentów medycznych. Dotyczyć to ma także dokumentów zawierających tzw. meta
dane, takie jak obrazy, filmy,
instrukcje, inne dokumenty
związane z działalnością leczniczą.
Projekt realizowany jest na
zasadzie partnerstwa, określonej w ustawie o zasadach realizacji programów unijnych.
Oznacza to, że w celu wspólnej
realizacji projektu w zakresie
określonym przez instytucję
zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może
zostać utworzone partnerstwo
przez podmioty wnoszące do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Pod koniec marca podpisana została wstępna umowa partnerstwa ze wszystkimi
szpitalami powiatowymi i miejskimi w naszym regionie. W połowie kwietnia odbyło się natomiast pierwsze posiedzenie
rady projektu.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 75 milionów
złotych i obejmuje 85 proc.
kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania z UE wynosi 63,8 miliona złotych). Każdy
z partnerów zobowiązany jest
wnieść tzw. wkład własny. Na
razie wielkopolskie lecznice zobowiązane zostały do wpłaty zaliczek w wysokości 15 tysięcy
złotych. Ostateczna kwota dofinansowania (a tym samym
wysokość wkładu własnego)
dla każdego szpitala zostanie
określona po przeprowadzeniu
audytów oraz analizie potrzeb
każdej jednostki.
Po okresie przygotowawczym, wykonaniu audytów we
wszystkich szpitalach, ocenie
potrzeb każdego podmiotu
i przygotowaniu sprawozdania,
wstępny partner projektu będzie mógł podjąć decyzję
o podpisaniu umowy partnerstwa. Może on też zrezygnować
z dalszego udziału w projekcie.
Zawarcie umowy uzależnione
jest od uzyskania pomiędzy
stronami pełnej zgody co do zakresu i sposobu realizacji projektu oraz wzajemnego zaakceptowania wzoru tego dokuPIT
mentu.
Porady, szkolenia, konsultacje – wyłącznie bezpłatnie
W ubiegłym roku dla niemal
wszystkich programów operacyjnych funduszy europejskich
uruchomiono nowe strony internetowe. Ich architektura
oraz sposób nawigacji jest bardzo do siebie zbliżony. Celem
j e s t u ł a t w i e n i e k o r z ys t a n i a
z nich przez wszystkich zainteresowanych. Zostało to jednak wykorzystane przez podszywających się pod bezpłatny
system informacji.
Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w internecie
pojawiły się strony przypomi-
nające wyglądem portal funduszy europejskich oraz strony internetowe regionalnych
i krajowych programów operacyjnych. Strony te wykorzystują również w sposób nieuprawniony logotyp funduszy
europejskich lub jego elementy.
Nie jest to pierwszy niepokojący sygnał. Także w tym
roku marszałek województwa
Marek Woźniak zgłosił do prokuratury zawiadomienie o działaniach oszustów, którzy wyłudzali pieniądze od wielkopol-
skich przedsiębiorców. Sprawcy oferowali pośrednictwo w załatwieniu dofinansowania z pieniędzy unijnych. W rzeczywistości nie podejmowali żadnych działań, a rzekoma usługa była mistyfikacją.
Proceder polegał na nakłonieniu przedsiębiorcy, by zdecydował się on skorzystać
z usługi pośredniczenia w załatwieniu dofinansowania z pieniędzy unijnych. Oszuści rzekomo przygotowywali wniosek
o przyznanie dofinansowania,
który miał być skierowany np.
do Urzędu Marszałkowskiego.
Kolejnym krokiem było pokazanie klientowi pisma, z którego miało wynikać, że jego projekt został wysoko oceniony
i we wskazanym terminie ma nastąpić podpisanie umowy o dofinasowanie. W rzeczywistości
żadnego wniosku nie było,
a urzędowe pismo zostało sfałszowane. Na jednej oszukanej
osobie zarabiano nierzadko kilkanaście tysięcy złotych.
Informacje o podobnych nieprawidłowościach pojawiają się
co kilka miesięcy. Z przedsię-
biorcami kontaktują się różne
osoby, oferując im odpłatne
przekazanie materiałów, formularzy i innych dokumentów
rzekomo niezbędnych do ubiegania się o unijne dofinansowanie.
Zainteresowanym warto przypomnieć, że wszystkie instytucje wdrażające fundusze europejskie świadczą wyłącznie bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. Jeśli poszukują państwo informacji
o Funduszach Europejskich,
w tym o możliwościach dofi-
nansowania, zachęcamy do skorzystania ze strony www.wrpo.
wielkopolskie.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Można także kontaktować
się z konsultantami Głównego
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, działającego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, lub z pracownikami lokalnych PIFE.
Dane teleadresowe do punktów
informacyjnych działających
w Wielkopolsce znajdują się na
stronie wrpo.wielkopolskie.
pl/punkty-informacyjne. PIT
14
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
promocja PROW
Promujemy regionalną agroturystykę
FOT. 3 X ARCHIWUM DOW UMWW
Wielkopolska przygotowała stoisko i zaprezentowała ofertę turystyki wiejskiej podczas VIII edycji
kieleckich targów AGROTRAVEL.
Na zaproszenie wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego stoisko odwiedził marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Stoisko Wielkopolski przyciągało uwagę odwiedzających bogactwem barw, zapachów i smaków, a także wieloma atrakcjami: na zdjęciu uczestnicy warsztatów tematycznych.
dniach 8-10 kwietnia
w Kielcach odbyły się
VIII Międzynarodowe
Targi Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej AGROTRAVEL z udziałem Wielkopolski, reprezentowanej przez wicemarszałka
Krzysztofa Grabowskiego. Trzydniowa impreza przyciągnęła
ponad 20 tys. zwiedzających,
skuszonych możliwością znalezienia oferty wypoczynku na łonie natury. Atuty turystyczne
swoich regionów zaprezentowało przeszło 130 wystawców
z Polski i zagranicy. Tegorocznym krajem partnerskim targów
były Włochy, które promowały
uroki regionu Umbria, słynącego z produkcji uwielbianych na
całym świecie trufli.
chowską, zaprosiła do współpracy przedstawicieli ośrodka
wypoczynkowego Olandia z Prusimia, aby wspólnymi siłami
pokazać piękno i lokalne przysmaki Krainy 100 Jezior, położonej w północno-zachodniej
części Wielkopolski.
LGD Gościnna Wielkopolska
przybyła z kolei do Kielc, aby
promować swój lokalny produkt turystyczny w postaci oferty Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, w którym znajduje
się m.in. Izba Biskupiańska poświęcona najmniejszemu mikroregionowi folklorystycznemu w Polsce. Drugą atrakcją tej
części stoiska był kącik ziołolecznictwa przygotowany przez
W
Smaki i zapachy
Stoisko Wielkopolski o powierzchni 60 m² przyciągało
uwagę odwiedzających bogactwem barw, zapachów i smaków. Charakterystyczne połączenie wikliny, drewna, żywych
kwiatów oraz kolorowych dekoracji z makramy autorstwa Jolanty Surmy sprawiło, że goście
nie mieli problemów z jego odnalezieniem. Tradycyjny swojski
chleb, aromatyczne wędliny,
delikatne ciasto drożdżowe z różaną konfiturą, zdrowe nalewki
– to tylko część smakołyków, jakie czekały na uczestników targów. Wszystkie produkty do de-
gustacji przygotowane zostały
przez członków Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska, na
podstawie tradycyjnych przepisów.
Pierwszego dnia targów stoisko Wielkopolski odwiedził jego
gospodarz, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, który wspólnie z prezesem
LGD Gościnna Wielkopolska i zarazem senatorem RP Marianem Poślednikiem wziął udział
w uroczystym otwarciu imprezy.
– Uczestnictwo w targach tematycznie związanych z turystyką wiejską jest znakomitą formą promocji naszego województwa. Oferta, którą prezentujemy w tym roku, pokazuje
całe spektrum aktywności na
obszarach wiejskich, od rolnictwa po działalność kulturalną
– powiedział wicemarszałek
Krzysztof Grabowski.
Tego dnia stoisko odwiedzili
przedstawiciele innych województw, m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam
Jarubas, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina
Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa podlaskiego
Stefan Krajewski oraz starosta
łowicki Krzysztof Figat.
region reprezentowały trzy lokalne grupy działania, które zaprosiły do współpracy miejscowe organizacje i przedsiębiorstwa, aby wspólnie promować
produkty turystyczne Wielkopolski. LGD-7 Kraina Nocy i Dni
eksponowała walory kuchni kaliskiej, korzystając z obecności
Marty i Patryka Różalskich, właścicieli Zajazdu „Noce i Dni”
w Russowie. Przedstawiciele
tego regionu zachęcali do zwiedzania Kalisza, najstarszego
miasta w Polsce, oraz jego okolic, gdzie nie brakuje różnorakich
atrakcji turystycznych.
LGD Puszcza Notecka, reprezentowana podczas targów
przez prezes Irenę Wojcie-
Oferta wystawców
Podczas tegorocznej edycji kieleckich targów, na zaproszenie
samorządu województwa, nasz
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓ W WIEJSKICH
Pokaz wędzenia potraw miał niezwykle efektowną oprawę.
Stowarzyszenie Ziołowieś z Pępowa.
Warsztaty tematyczne
Zwiedzający, którzy przybyli na
stoisko Wielkopolski, mieli nie
tylko okazję poznać ofertę turystyczną czy skosztować regionalnych przysmaków, ale
też aktywnie włączyć się do
uczestnictwa w odbywających
się tam warsztatach. Namiastkę tego, co można zobaczyć
w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, zaprezentowali
jego pracownicy. Marek Hałas
przygotował pokazy pozłotnictwa materiałów drewnianych,
natomiast Daria Andrzejewska
poprowadziła warsztaty malowania zabawek z drewna,
w których z zapałem brały
udział nie tylko dzieci, ale również dorośli. Zdolności plastyczne uczestników targów
sprawdziła też Monika Jaśkiewicz z LGD-7 Kraina Nocy i Dni,
w zajęciach sztuki władania
pędzlem i farbami.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się ponadto pokaz wędzenia potraw, przygotowany
przez Pawła Ludka, szefa kuchni ośrodka Olandia, który uczył,
jak w domowych warunkach
zamarynować i uwędzić kurczaka. Z nie mniejszą ochotą goście
włączali się w warsztaty tzw. carvingu, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach, poprowadzone
przez Martę i Patryka Różalskich.
Członkinie Stowarzyszenia
Ziołowieś z Pępowa, poprzez
pokazy parzenia ziołowych herbat oraz warsztaty odlewania
ziołowych mydełek, wskazywały na korzyści płynące z ziołolecznictwa, natomiast Jolanta Surma uczyła techniki
ozdobnego wyplatania kolorowych sznurków. Całości towarzyszył akordeonista Zenon Kucharski.
Wypoczynek na wsi
Udział Wielkopolski w wydarzeniu był możliwy dzięki zaangażowaniu Departamentu
PROW Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020.
– Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i wystawcom
wielkopolskiego stoiska za
ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie w promowanie
naszego regionu – podsumowuje wicemarszałek Krzysztof
Grabowski.
Tegoroczne targi Agrotravel
pokazały, że turystyka na obszarach wiejskich cieszy się niegasnącym zainteresowaniem,
a wypoczynek na wsi to nie tylko świeże powietrze i cisza, ale
też okazja do aktywnego spęAKA
dzenia wolnego czasu.
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROW 2014-2020 – MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020
Stronę redaguje: Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: [email protected], www.prow.umww.pl
15
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
promocja ochrony środowiska
Co odpowiada w największym stopniu za niską emisję?
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ś r o do w i s ka i G o s p o da r k i
W odnej w Poznaniu roz patrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
gospodark i wodnej, gospodarki wodno-ściek owej, gospodarki odpadami i ochrony
powierzchni ziemi, ochrony
powietrza wraz z OZE oraz
o c h r on y pr z e d h a ł a s e m ,
p la n ow an yc h d o re a li z ac j i
w 2 016 roku.
Po wnikliwej ocenie eksperci z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowali pomoc finansową
na 2016 rok w formie pożyczek w wysokości 106,6 mln
zł, a w formie dotacji – w wysokości 3,7 mln zł.
Pieniądze, które trafią do
beneficjentów, zostaną przeznaczone na działania związane między innymi z: termomodernizacją budynków, budową kanalizacji sanitarnej,
rozbudową sieci cieplnej, rekultywacją wysypisk śmieci,
budową kompostowni, renowacją zbiorników wodnych,
budową instalacji fotowoltaicznych czy budową elektrowni wiatrowej.
Pełna lista wszystkich zakwalifikowanych projektów
znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w PoznaMJ
niu.
wszechnie spotykane zjawisko
w okresie zimowym, stanowiące najtańszy sposób na ogrzanie domu.
Palenie śmieci (kolorowy papier, plastik, lakierowane drewno, guma, ubrania, produkty
syntetyczne) w domowych piecach jest niezwykle szkodliwe
dla naszego zdrowia. Powstaje
gryzący, nieprzyjemny w zapachu dym, który zawiera uszkadzające narządy wewnętrzne
dioksyny, rakotwórczy benzopiren, tlenek węgla, dwutlenek
siarki, metale ciężkie, kadm, cyjanowodór. Wdychanie szkodliwych substancji może między innymi zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, powodować choroby układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, alergię, astmę. Zazwyczaj problemy zdrowotne ujawniają się dopiero po
kilku lub kilkunastu latach przyjmowania takich niewielkich dawek trujących chemikaliów.
Do najbardziej wrażliwej na
zanieczyszczenia grupy należą
małe dzieci, osoby po 65. roku
życia oraz osoby cierpiące na
przewlekłe choroby układu oddechowego (astma, przewlekła
obturacyja choroba płuc), osoby z zaburzeniami w obrębie
układu krążenia (np. choroba
iska emisja błędnie kojarzy się wielu ludziom
z niewielką ilością zanieczyszczeń.
Jest to jednak złudne, gdyż
niska emisja jest poważnym
problemem polskich miast i zagrożeniem dla naszego zdrowia. Często jest on powodowany przez nieświadome społeczeństwo, które nie zdaje
sobie sprawy z tego, jak bardzo
szkodzi sobie i innym.
Niska emisja to ogół zanieczyszczeń trafiających do powietrza, które pochodzą
w głównej mierze z procesu
spalania węgla o niskiej jakości w domowych piecach i z komunikacji samochodowej. Niską emisję powoduje też palenie śmieci oraz liści, co jest
niezgodne z przepisami prawa.
Za palenie śmieci we własnym
ogródku można zostać ukaranym mandatem. Palenie odpadów dopuszczalne jest jedynie w specjalistycznych spalarniach. Problem nie zostanie
rozwiązany, jeśli sami nie weźmiemy sprawy w swoje ręce
i nie zaczniemy reagować na
tego typu proceder. Wiele osób
widzi w paleniu śmieci doskonały sposób na pozbycie się
odpadów bez konieczności płacenia za ich wywóz. Jest to po-
N
FOT. ARCHIWUM SPOŁECZNEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA
Nie bagatelizujmy problemów z dymem
Są pieniądze
na inwestycje!
Niska emisja jest poważnym problemem polskich miast.
wieńcowa, nadciśnienie tętnicze) czy osoby z zaburzeniami
krzepliwości krwi (np. cukrzyca).
Do grupy osób wrażliwych należy
zaliczyć również kobiety w ciąży, ponieważ zanieczyszczenia
przenikają przez łożysko i mogą
negatywnie oddziaływać na
płód.
Zanieczyszczenia osiadają
także na roślinach, pogarszając
stan zieleni, dostają się do gleby i wody, powodując ich zakwaszenie i skażenie metalami
ciężkimi, trują zwierzęta.
Powinniśmy podejmować
wszelkie działania przyczyniające się do poprawy jakości po-
wietrza atmosferycznego. Edukacja dzieci i młodzieży w szkole oraz działania informacyjne
dla dorosłych są dobrą formą
poprawy świadomości ekologicznej. Konieczne jest rozbudowanie monitoringu jakości
powietrza i szersze informowanie społeczeństwa w przypadku
przekroczeń stężenia zanieczyszczeń.
Należałoby także zaostrzyć
przepisy w zakresie dozwolonych
poziomów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, gdyż
mamy jedne z najmniej restrykcyjnych w Europie. Wyższe
kary za przekroczenia i manda-
1 kwietnia nad zalewem Szałe podpisano porozumienie
o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia konkursu studenckiego pn. „Koncepcja ekologicznego i przestrzennego zagospodarowania
zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe”.
Przedmiotem porozumienia,
podpisanego pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego (reprezentowanym
przez Marzenę Wodzińską z zarządu województwa), gminą
Opatówek, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dokument parafowała
prezes zarządu Hanna Grunt)
a Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym, jest
konkurs dla studentów tych
dwóch uczelni na wykonanie
projektów rewitalizacji zalewu.
Żacy będą rywalizowali w kategoriach: rekultywacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe oraz opracowania
koncepcji zagospodarowania
FOT. M. GÓRAZDA
Jak zrekultywować zbiornik w Szałem?
Organizatorzy konkursu czekają m.in. na ciekawe propozycje zagospodarowania terenów
wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe.
przestrzennego zbiornika i jego
okolic. W każdej kategorii przyznane będą po trzy nagrody
w wysokości: 12, 9 i 6 tysięcy
złotych.
Organizatorzy konkursu czekają m.in. na ciekawe propozycje zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego, uwzględniające aktywi-
zację okolicy np. poprzez stworzenie bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz propozycje inwestycji infrastrukturalnych (jak np. rozwój bazy
noclegowej, gastronomicznej,
utworzenie kąpieliska, ścieżek
rowerowych).
Konkurs rozpoczął się 11
kwietnia, a zakończy 27 paź-
dziernika 2017 r. Samorząd
gminy Opatówek będzie mógł
wybrać z prac konkursowych te
koncepcje, które okażą się najkorzystniejsze i możliwe do zrealizowania.
Szczegółowe informacje
o przedsięwzięciu znajdują się
na stronie internetowej gminy
MJ
Opatówek.
ty za palenie śmieci w domowych paleniskach powinny skutecznie odstraszyć potencjalnych trucicieli. Istotnym elementem jest także wprowadzenie środków zaradczych. Wymiana przestarzałych pieców
węglowych na bardziej wydajne
i ekologiczne gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej spowoduje obniżenie
ilości zanieczyszczeń głównie
w centrach miast. Działania te
powinny być wspierane zwłaszcza przez samorządy.
Ważny jest także zrównoważony transport. Warto promować
ekologiczne pojazdy, eco-driving, wybór zbiorowego transportu publicznego lub alternatywnych rozwiązań, np. rowerów.
Wszyscy chcemy oddychać
czystym powietrzem i wszyscy
cenimy swoje zdrowie. W praktyce jednak realizujemy działania nieprzynoszące nam korzyści. Oszczędzając na wywozie
odpadów i sposobie ogrzewania
domu, narażamy siebie i innych na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Reagujmy,
gdy widzimy, że ktoś pali śmieci i emituje szkodliwe substancje. Niska emisja jest problemem, z którym powinniśmy walczyć przede wszystkim na właKŚ
snym podwórku.
Rusza program „Prosument”
W połowie roku WFOŚiGW w Poznaniu planuje ogłosić nabór
wniosków na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE)
w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełna nazwa programu brzmi
„Wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii.
Część 2. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
„Prosument” to program,
który pozwoli ograniczyć lub
uniknąć emisji CO2 w wyniku
zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł, poprzez
zakup i montaż małych instalacji OZE do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła, służących na potrzeby istniejących
lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Beneficjentami tego programu są
osoby fizyczne, wspólnoty lub
spółdzielnie mieszkaniowe,
a także jednostki samorządu te-
rytorialnego (ich związki i stowarzyszenia) oraz spółki prawa
handlowego (związane z jst).
W ramach programu dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup i montaż nowych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (do
40 kW) lub energii cieplnej (do
300 kW), takich jak systemy
fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne, a także źródła ciepła opalane biomasą,
pompy ciepła i kolektory słoneczne.
„Prosument” będzie wspierać nowe technologie OZE oraz
postawy prosumenckie poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej,
a także wpływać na rozwój
rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz na zwiększenie
liczby miejsc pracy w tym sektorze.
Bieżące informacje dotyczące wdrażania programu
będą publikowane na stronie
internetowej: www.wfosgw.
PN
poznan.pl.
16
Monitor Wielkopolski | maj 2016
www.monitorwielkopolski.pl
inna strona samorz¹du
Łapacz dźwięków, czyli reporter Radia Merkury Wojciech
Chmielewski podczas jednej z sesji sejmiku.
usłyszane
monitorujemy radnych
Podczas kwietniowych obrad
sejmikowej Komisji Rewizyjnej omawiano m.in. wydatki
poniesione w 2015 r. przez poszczególne departamenty
urzędu i jednostki im podległe, np. kulturalne. Radnych
zainteresowała zwłaszcza informacja o ciekawym przedsięwzięciu realizowanym
w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
„Gorzelnia – uruchomienie
produkcji piwa i spirytusu”
– tak brzmi intrygujący tytuł
projektu.
– Kupiono już niezbędny
sprzęt, trwają przygotowania
do produkcji, a wyroby dostępne będą zwłaszcza podczas
imprez plenerowych organizowanych w muzeum – referowała Grażyna Brzezińska,
zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWW.
– Gorzelnia jako instytucja
kultury! To brzmi ciekawie
– zauważył Maciej Wituski.
– Popieram. Świetny pomysł – dorzucił wyraźnie rozbawiony Jerzy Kado.
– To z pewnością od razu
wzrośnie frekwencja w muzeum – podsumował Zbigniew
Czerwiński.
>> Jarosław Berendt:
przeczytane
FOT. A. BOIŃSKI
Nie, nie – nie chcemy
się chwalić, że tyle
gazet przeczytaliśmy
(choć – przyznać trzeba
– solidnie wszystkie je
przejrzeliśmy). Nie chodzi też o zrealizowanie
dziecięcego marzenia
o pracy w kiosku z gazetami.
Postanowiliśmy uwiecznić na wspólnym zdjęciu
te periodyki, ponieważ
we wszystkich ukazał
się w kwietniu „Monitor
Wielkopolski”. Od Międzychodu po Koło, od
Piły po Ostrów i Krotoszyn – mamy nadzieję,
że wszędzie tam znajdziemy nowych, życzliwych i uważnych czytelników, zainteresowanych sprawami regionalnego samorządu
(także tymi pokazywanymi z „innej strony”).
Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 62-67-030, fax 61 62-67-031
Rada Programowa: Krzysztof Grabowski, Tatiana Sokołowska (zastępczyni przewodniczącej),
Zofia Szalczyk (przewodnicząca), Dariusz Szymczak, Waldemar Witkowski, Maciej Wituski (sekretarz)
Redakcja: Artur Boiński (redaktor naczelny), Piotr Ratajczak (sekretarz redakcji)
Adres redakcji: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pokój 842, tel. 61 62-67-036,
fax 61 62-67-031, e-mail: [email protected], www.monitorwielkopolski.pl
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
Publikacje promocyjne w Monitorze Wielkopolskim można zamawiać pod numerem telefonu 61 62-67-036.
Walczący z krawatami
RYS. M. GRELA
Jak się okazuje, urzędnicy,
gdy już wyjdą zza biurek, potrafią też kopać i zbijać…
Na przełomie marca i kwietnia w Kielcach odbyły się IV
Mistrzostwa Polski Urzędów
Marszałkowskich w Piłce Nożnej Halowej. Wielkopolanie
zajęli w nich 11. miejsce, w decydującym meczu pokonując
sąsiadów z Dolnego Śląska;
triumfatorem został inny „sąsiedzki” zespół – drużyna z województwa lubuskiego. Dla naszej ekipy był to dopiero drugi występ w takiej imprezie
(choć było już 8 edycji mistrzostw na trawie i 4 w hali)
oraz – jak dotąd – najlepsze zajęte miejsce.
Z kolei siatkarska reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod koniec kwietnia
zajęła 2. miejsce w Turnieju
Piłki Siatkowej Samorządowców Metropolii Poznań
w Kleszczewie. W finale imprezy „marszałkowscy” nie
sprostali drużynie z Kórnika.
Oczywiście, zawsze chcemy
widzieć naszych reprezentantów walczących o najwyższe
laury, jednak doceniamy i to,
że z imprezy na imprezę poprawiają swoje lokaty.
podpatrzone
FOT. A. BOIŃSKI
wywalczone
>> Jestem radnym, bo… to lubię. Brzmi banalnie, ale tak jest.
Lubię mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Lubię spotykać się z ludźmi, z którymi tę rzeczywistość dzielę.
>> Gdy po raz pierwszy zasiadłem w sejmikowych ławach… w stopniu niepokojącym przeszkadzał mi krawat.
>> W samorządzie najchętniej zmieniłbym… Hm, to bardzo trudne pytanie, ale pewnie postawę: „nie, bo nie” tylko dlatego, że jestem z innego ugrupowania.
>> Kiedy wracam z sesji sejmiku… spełniam swoje marzenie: ściągam krawat!
>> Gdy słyszę „autorytet”, myślę… przydałby się. To akurat smutne. W świecie chwilowych emocji, filozoficznych
prawd sprowadzanych do internetowego mema i haseł wypisywanych na transparentach, które możemy „przewinąć” na portalach, brakuje kogoś, kto wzbudziłby masową refleksję.
>> Mój ulubiony bohater to… Z wiekiem dojrzewamy do kolejnych bohaterów. W moim przypadku jest to droga od
Janka Kosa z „Czterech pancernych i psa” do takich postaci jak Steve Jobs czy Stephen Hawking. Imponuje mi
przekraczanie granic „niemożliwego”.
>> Słowo, które najlepiej opisuje mój charakter, to…
otwarty. Staram się być otwarty na nowe pomysły, chcę,
by drzwi mojego gabinetu były otwarte dla ludzi potrzebujących, ludzi z pomysłem na życie, staram się mieć
otwarty umysł. To chyba najlepsze słowo.
>> Największym zaskoczeniem dla mnie było ostatnio…
Codziennie zaskakuje mnie budzik. Ciąg dalszy, cały dzień,
to również zaskoczenia. To chyba dobrze – nie nudzę się.
>> Gdybym mógł cofnąć czas… Robię to raz w roku, jesienią… trochę to wybija mnie z rytmu.
>> Moje największe marzenie to… Wracamy do problemu
z krawatem… Może jednak cofnąłbym czas, by nigdy nie
zrodził się ten szalony wynalazek mody męskiej.
>> Nigdy nie mógłbym… powiedzieć „nigdy”. To zagadnienie z tej samej kategorii, co „niemożliwe”.
>> Przepadam za… ruchem na świeżym powietrzu. Jestem
uzależniony od jazdy na rowerze. To wtedy mogę się skupić, zebrać myśli i nadać im – dosłownie – bieg.
>> Nie znoszę, gdy… jestem głodny i ludzie mówią mi, że
nie powinienem czegoś jeść.
>> Gdy jestem głodny… zastanawiam się, co mogę zjeść, by
nie przytyć.
>> Jarosław Berendt
>> ur. 14 kwietnia 1965 r., Wągrowiec
>> nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
>> wybrany z listy PO, w okręgu nr 2
>> 4901 głosów

Podobne dokumenty

Skąd wziąć pracownika?

Skąd wziąć pracownika? z naszym regionem i w przeszłości były stypendystkami marszałka województwa. Dzięki m.in. pomocy regionalnego samorządu rosną też następcy olimpijczyków: Wielkopolska po raz drugi zwyciężyła w klas...

Bardziej szczegółowo