Skradzione konie

Komentarze

Transkrypt

Skradzione konie
Warmiñsko-Mazurski Zwi±zek Hodowców Koni w Olsztynie
Skradzione konie
Nades³a³ Administrator
Thursday, 06 June 2013
Ma³opolski Zwi±zek Hodowców Koni w Krakowie informuje, ¿e w dniu 03.06.2013 r. z gospodarstwa Pana Andrzeja
Dubiel, w miejscowo¶ci Kocmyrzów, powiat krakowski, woj. ma³opolskie skradzione zosta³y 2 ogierki kucyki.
Ogier Kajtunio o nr identyfikacyjnym: 616013570148612, o nr transponder: 616098100048750, ma¶ci karosrokatej oraz
ogierek (ok 2 miesiêcy), ma¶ci karosrokatej nie posiadaj±cy dokumentu identyfikacyjnego.
W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji na temat skradzionych koni prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
12/657-02-25.
http://konie.olsztyn.pl
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 4 March, 2017, 00:59

Podobne dokumenty