Wstęp Część I Globalizacja a gospodarka światowa i jej podmioty 1

Transkrypt

Wstęp Część I Globalizacja a gospodarka światowa i jej podmioty 1
Spis treści:
Wstęp
Część I
Globalizacja a gospodarka światowa i jej podmioty
1.Analiza i interpretacja procesu globalizacji
2.Gospodarka światowa i jej podmioty
3.Wpływ międzynarodowych ugrupowań integracyjnych i organizacji
gospodarczych na rozwój gospodarki światowej
4.Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji dla światowego ładu
gospodarczego
5.Anty- i alterglobaliści wobec globalizacji
Część II
Rola GATT i WTO w rozwoju współczesnej gospodarki światowej
6.GATT i zasady handlu międzynarodowego po II wojnie światowej
7.Przebieg negocjacji prowadzonych w ramach liberalizacji handlu
międzynarodowego (1947-1994)
8.Instytucjonalne podstawy działalności Światowej Organizacji Handlu
9.Przebieg negocjacji handlowych w WTO i ich wpływ na gospodarkę
światową w dobie globalizacji
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Podobne dokumenty