Terminarz imprez turystycznych Koła Grodzkiego

Transkrypt

Terminarz imprez turystycznych Koła Grodzkiego
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
ul. Szpitalna 36
28-200 Staszów
tel. 604 220 998
Terminarz imprez turystycznych Koła
Grodzkiego PTTK w Staszowie
okres: 18 / 9 / 2016
Rajdy piesze
Lp.
1
Termin
Prowadzący
18/7/2010
Nazwa imprezy
VII rajd w 66 rocznicę
bitwy pod CEBREM
admin
Dł.
trasy
25
Trasa
Staszów-BatogiCEBER-Wola
Malkowska-Staszów
Wiązownica-RybnicaWiązownica
2
18/10/2014 18/10/2014
KRZYSZTOF
FALASA
II Rajd Pieszy Doliną
Kacanki
12
W przypadku dojazdu
rowerami - zbiórka
uczestników na Rynku w
Staszowie przy Ratuszu godzina 7.45!
Rajdy rowerowe
Lp.
Termin
Prowadzący
Nazwa imprezy
1
18/7/2009
admin
Rajd w 65 rocznicę bitwy pod
CEBREM
2
18/7/2012
admin
Wycieczka Rowerowa na
Biesiadę Łubnicką
Dł.
trasy
Trasa
Staszów RynekCzajków-WiązownicaSuchowola-OsiekPliskowola-StrzegomRytwiany-Staszów
- Zbiórka uczestników i
wpis na listy startowe, na
Rynku w Staszowie 18
maja 2013 r. o godz. 840. O
godz. 900 otwarcie rajdu
przez Burmistrza Staszowa
i start na trasę. - w rajdzie
1/3
3
4
5
18/5/2013 18/5/2013
18/5/2013 18/5/2013
18/6/2016 18/6/2016
Andrzej
Wawrylak
Andrzej
Sochacki
Andrzej
Sochacki
IX Rajd Staszowski pod
Patronatem Burmistrza
Staszowa
Noc Muzeów w Sichowie
Rowerowy Rajd Rodzinny
50
25
30
biorą udział osoby
indywidualne oraz drużyny.
Drużyna musi liczyć co
najmniej dwie osoby i nie
więcej niż dwadzieścia
osób - uczestnicy rajdu
biorą w nim udział na
własną odpowiedzialność osoby niepełnoletnie muszą
znajdować się pod opieką
dorosłych - uczestnicy
rajdu są zobowiązani do
przestrzegania ?Karty
Turysty?, przepisów p.poż
oraz prawa o ruchu
drogowym - szkody
wyrządzone przez
uczestników rajdu
pokrywają oni sami wszyscy uczestnicy
powinni posiadać ubiór
stosowny do spodziewanej
pogody i charakteru trasy a
także sprawny rower
wyposażony zgodnie z
przepisami Kodeksu
Drogowego oraz w miarę
możliwości ochronny kask
rowerowy -rajd odbędzie się
bez względu na pogodę ostateczna interpretacja
postanowień niniejszego
regulaminu należy do
organizatorów uczestnikom, którzy
zgłoszą się po terminie
organizatorzy nie
gwarantują otrzymania
wszystkich świadczeń! dopuszcza się udział w
rajdzie w formie zlotu
gwiaździstego. W
przypadku wyboru takiej
formy udziału, uczestnicy
bądź ich opiekunowie sami
ustalają przebieg i długość
trasy zależnie od miejsca z
którego startują!
Staszów-RytwianyWzory-TuklęczSichów Duży-Staszów
Wszyscy uczestnicy
obowiązani są posiadać
rower ze sprawnym
oświetleniem!
Staszów-PocieszkaKopiec HubertaKlasztor-RytwianyStaszów
2/3
UWAGA: Terminy niektórych imprez mogą ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych! O
wszelkich zmianach będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować!
3/3

Podobne dokumenty