WASSERSTRAHLSCHNEIDANLAGE WSS 4020/1HD37 kW/1 ASK

Transkrypt

WASSERSTRAHLSCHNEIDANLAGE WSS 4020/1HD37 kW/1 ASK
WASSERSTRAHLSCHNEIDANLAGE
WSS 4020/1HD37 kW/1 ASK
Urządzenie do cięcia strumieniem wody
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie urządzeniami firmy Perndorfer z
Austrii
Anlage: Urządzenie
Serie:
Bauart: rodzaj zabudowy urządzenia
Hochdruckpumpe: pompa wysokociśnieniowa
Schneidverfahren: rodzaj cięcia
WSS 4020/1HD37/1ASK
Kragarmausführung –trawers otwarty
MONOJET 37kW
Abrasivschneiden – wodno-abrazywne
Dodatkowe opcje,które są dostępne wraz z maszynami firmy Perndorfer:
Zespół nawiercający – szczególnie potrzebny do cięcia materiałów wielowarstwowych
np.płyt kevlarowych,sandwiczy,elementów blachy-styrodury itp.Na początku nawierca
się otwór,przez który swobodnie przechodzi strumień i rozpoczyna się
wycinanie.Uderzenie w materiały komposytowe strumieniem powoduje ich
uszkodzenie.
Zainstalowany sensor antykolizyjny i wysokościowy skutecznie chroni rurki
skupiające przed zniszczeniem.
Vorteile einer PERNDORFER Szczególne zalety urządzenia do cięcia wodą firmy
Wasserstrahlschneideanlage Perndorfer - Austria
Anlagenaufbau;budowa
urządz.
Bardzo mocna konstrukcja stalowa. Zbiornik i
zabudowa dolna stanowią monolit
Z-Achsen – Oś ,,Z,,
Każda głowica tnąca dysponuje własną osią „Z”, oraz
własnym systemem antykolizyjnym.
Höhensensor-sensor
wysokości
Sensor wysokości jest jednocześnie częścią systemu
antykolizyjnego i reaguje na przeszkody na drodze
cięcia.
Schneidkopf-Głowica tnąca
Każda głowica posiada własny-bezpośrednio
dobudowany filtr wysokociśnieniowy
Hochdruckpumpe-pompa WC
Każda głowica zasilana jest swoją pompą WC.
Stosowanie systemu Monojet lub Twinjet t.j. głowica
tnąca/pompa WC zapewnia znacznie większą
dyspozycyjność urządzenia.
Abrasivdosierung-dozowanie
ścierniwem
Bezstopniowe - płynne dozowanie ścierniwem.
Automatyczne dobranie parametrów poprzez wybór
materiału do cięcia. Jako ścierniwo używa się
granat(mesh 80 lub mesh 120)
Werkstückauflagepowierzchnia
robocza/kratownica
Zastosowanie lamelli - (płytek ze stali nierdzewnej o
grubości 1,5mm na powierzchni stołu gwarantuje
bardzo wysoką wytrzymałość obciążeniową nawet przy
już mocno zniszczonych / pociętych lamellach.
Układ z lamellami (w przeciwieństwie do sztywnych
kratownic)umożliwia to, że można np. po wyjęciu ich
części, wycinać otwory w rurach(np. do palisad)
W przypadku bardzo zniszczonej powierzchni
stołu,wymienia się tylko pojedyncze lamelle a nie całe
kratownice.
Wasserrecycling-obieg wtórny
wody (opcjonalnie)
Zastosowanie opatentowanego przez firmę Perndorfer
urządzenia do odzysku wody powoduje, że całkowite
zapotrzebowanie na wodę wynosi tylko 5 %
zapotrzebowania nominalnego wody bieżącej.
Przykładowo przy zużyciu przez dwie głowice 6,8 l
wody w trybie normalnym, zużycie wody przy
zastosowaniu urządzenia do odzysku wody wynosi 0,34
l/min, co daje
oszczędność 6,46 l/min wody, co w skali roku, przy
cięciu przez 16 godz. daje oszczędność około 16.000 zł
(woda +ścieki).
Service-gwarancyjny i po
gwarancji
24-Stunden Service / serwis 24 adres: Perndorfer
Polska Sp.z o.o. 82-200 Malbork, Aleja Wojska
Polskiego 48.
Tel serwisowy 055/2720325
Abmessungen
WYMIARY
Anlage –Stół
Länge:długość
Breite:szerokość
Höhe:wysokość
5500 mm
3300 mm
2000 mm
Abrasivbehälter
Durchmesser:średnica
Höhe:wysokość
Volumen:pojemność
Zbiornik ścierniwa
700 mm
1600 mm
200 Liter
HD-Pumpe
Länge:
Breite:
Höhe:
Absetzbecken
Länge:
Breite:
Höhe:
Pompa WC
2200 mm
1200 mm
2000 mm
Zbiornik szlamu
1550 mm
800 mm
900 mm
Gewicht –waga urządzenia
Urządzenie bez pompy WC
Anlage ohne
ca. 8500kg
Hochdruckpumpe:
Hochdruckpumpe:Pompa WC ca. 1300kg
Bearbeitungsfläche
Powierzchnia pracy
X-Achse:
4000 mm
Y-Achse:
2000 mm
Z-Achse:
200 mm
zwei variable Arbeitsflächen
dwie zmienne powierzchnie pracy w osi X
Antriebe
Napęd
X-Achse:
Servo-Motor mit Getriebe – Zahnstange /serwo-silnik z
przekładnią zębatą
Servo-Motor mit Getriebe – Zahnriemen /serwo-silnik z
przekładnią pasem zębatym
Servo-Motor mit Spindel / serwo-silnik z trzpieniem
Y-Achse:
Z-Achse:
Toleranzen
Wiederholgenauigkeit:
Positioniergenauigkeit
Tolerancje
0,05 mm Powtarzalność – dokładność
0,10 mm Dokładność pozycjonowania
:
Schneidtoleranz:
Hochdruckpumpe
0,10 mm Tolerancja cięcia
Pompy WC
MONOJETHYTRON 37kW
TWINJET 2 x
37kW lub 1 x
74kW
Elektrik
3x400V/50Hz30W
Sicherung:
63A/träge
Druck max.:
4000 bar
Betriebsdruck:
3800 bar
Druckeinstellung:us
Stufenlos-płynne
tawianie ciśnienia
bezstopniowe
Fördermenge max.:
3,4 l/min
Kühlung:chłodzenie
Olejowopowietrzne-Öl/Luft
Elektrischer
2x3x400V/50Hz30KW
Sicherung:
3x 63A/träge
Druck max.:
4000 bar
Betriebsdruck:
3800 bar
Druckeinstellung:pł
Stufenlos-płynneynne bezstopniowe
regulowane
Fördermenge max.:
2x 3,4 l/min
Kühlung:
Öl/Luft
MONO-JET
Wasserqualität für HDPumpen
PH-Wert:
Carbonathärte:
Chloridgehalt:
Elektrische Leitfähigkeit:
Filtrattrockenrückstand:
Freies, gelöstes Chlor:
Parametry wody
7 bis 8,5
2 bis 6° dH
≤ 100mg/l CI
450µS/cm bei
25°C
≤ 350mg/l
≤ 100mg/l
TWINJET
Werkstückauflage Nośność
powierzchni
stołu
Tragkraft
Lamellenhöhe
Lamellenabstand
Anschlag
Spannsystem
2000kg/ m²
100mm
10-30mm
X- Y-Achse
Lamellen und Unterbau
Abrasivsystem
Anschlag und Spannsystem
System
abrazywny
Abrasivmitteltank
200 Liter
:pojemność
zbiornika
max 30kg/h
ścierniwa
stufenlos
regelbar
Dosiersystem/sy
stem dozowania
bezstopniowa
płynna regulacja
Dosiersystem
Schlammaustragung - Kratzförderer
Abrasivbehälter
Wybieranie szlamu i ścierniwa
W celu zapewnienia płynnego i ciągłego
oczyszczania zużytego ścierniwa i szlamu, na
dnie stołu roboczego jest zainstalowany podajnik
zgrzebłowy dodatkowo zabezpieczony specjalnym
sitem chroniącym przed przedostaniem się
obciętych odpadów z procesu cięcia do systemu
napędu. Podajnik zgrzebłowy pobiera szlam i
zużyte ścierniwo i przenosi je do zewnętrznego
zbiornika, który się opróżnia. Włączenie i czas
trwania pracy podajnika odbywa się
automatycznie i jest sterowane z PC.
Kratzförderer
Opcja tzw NESTINGU w programie operacyjnym maszyn Perndorfera umożliwia pełne
wykorzystanie materiałowe oraz bardzo przejrzystą gospodarkę odpadami,które można
jeszcze wykorzystać do innych projektów.
Höhensensor
- Sensor wysokości
Sterowanie osi ,,Z,, i systemu antykolizyjnego
gwarantuje jednakowy odstęp pomiędzy
końcówką rurki skupiającej a powierzchnią
materiału który tniemy. Jednocześnie system
antykolizyjny reaguje na ewentualne przeszkody,
które pojawią się na drodze cięcia i w ten sposób
zabezpiecza przed kolizją w procesie cięcia.
Höhensensor
Bohreinheit – jednostka nawiercająca
als Option erhältlich-jako opcja
Takie materiały jak GFK i różne tworzywa
wielowarstwowe mogą podlegać delaminacji
podczas procesu wbijania się strumienia wody.W
celu wyeliminowania tego zjawiska oraz aby nie
zniszczyć powierzonego materiału należy
zastosować jednostkę nawiercającą dzięki której
zostaje wywiercony otwór przez który przejdzie
strumień wody i rozpocznie proces cięcia.
Bohreinheit
Wasserrecycling – urządzenie do odzysku
wody
als Option erhältlich – jako opcja
Woda zużyta do cięcia zostaje oczyszczona i
ponownie zużyta do cięcia. Wydajność tego
urządzenia wynosi 95% (strata 5 % wynika z
potrzeby płukania filtrów).
Wasserrecycling
Steuerung
STEROWANIE
Sterowanie
urządzenia.
I-N-C Sterowanie z MMI-programem.
Programowanie INC odbywa się przez wczytanie danych DXF, które
muszą zawierać tylko kontury obrabianego materiału.
Przejścia szybkie, wbicia w materiał, nacięcia, cięcia, dodatkowe
wykończenia cięć, profile prędkościowe, korekcje boczne cięcia
zostają ustawione automatycznie i samoistnie zgodnie z
właściwościami programu INC oraz podaną geometrią materiału
tnącego. Dane te są przekazywane do maszyny drogą elektroniczną
z komputera.
ACT-CUT
DRAFTER:
Nester:
Path Finder:
als Option erhältlich – jako opcja
System programowania pracuje pod systemem operacyjnym
WINDOWS NT 4.0/2000.Windows XP.
Tworzenie rysunków w płaszczyźnie 2-D,opracowania DXF/DPR.2DGeometrie-Erstellung; Schnittstelle DXF/DPR; zintegrowany edytor
Basic, definiowanie właściwości geometrycznych materiałów do
cięcia, tworzenie i wydruk archiwum wykonanej pracy i bazy klientów
za pomocą zintegrowanego programu tabelarycznego.
Tabellenprogramm (kompatibel zu Excel)
Schachtelung der Teile mit Ihrer tatsächlichen Kontur
(automatisch, halbautomatisch oder manuell)
Tworzenie rodzajów nacięć i sekwencji cięcia, optymalizacja
materiałowa, optymalizacja wolnych przejść głowicy.
Schulung
Im Hause Perndorfer- Szkolenie w firmie PERNDORFER
Inhalt:zawartość
szkolenia
Obsługa sterowania PC, obsługa pompy WC, szkolenie systemów
cięcia, tworzenie rysunków dxf (wymagana podstawowa znajomość
programu CAD)obsługa i wymiana części eksploatacyjnych.
2 Tage für Anlagensteuerung, Wartung, Schneiden
Dauer:czas
trwania
2 Tage für ACT-CUT
Kundendienst
Serwis
W przypadku jakiejkolwiek awarii firma Perndorfer i firma
Perndorfer Polska Sp.z o.o. gwarantują serwis 24 h z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie części eksploatacyjne
i części zamienne zamawiać w firmie Perndorfer Polska Sp.z o.o.
– 82-200 Malbork, Aleja Wojska Polskiego 48,tel:055/272 03 24;tel
i fax:055/272 03 25;
e-mail: [email protected]
Preis - Lieferumfang – Zakres dostawy (możliwość dostawy w
ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej bez
konieczności płacenia 22% podatku VAT
CENY :
877.500,- zł netto
Cena za opisany
zestaw wraz z
montażem,szkole
nie i transportem
Standardanlage-Urządzenie podstawowe
Anzahl Bezeichnung / Opis
1 Stk Schneidsystem / system tnący
1 Stk. Abrasivschneidkopf mit Hochdruckfilter / głowica do cięcia
abrazywnego wraz z filtrem wysokociśnieniowym
1 Stk. Höhenabtastung / sensor wysokości i ukł.antykolizyjny
1 Stk. Schlammaustragung – Kratzförderer / układ czyszczący
1 Stk. Hochdruckpumpe System MONOJET 37KW -pompa
wysokiego ciśnienia do 4150BAR 37 kWHYTRON/Boehler
1 Stk. Stufenlose Druckabsenkung für Hochdruckpumpe /
bezstopniowy układ obniżania ciśnienia pompy WC
1 Stk. Absetzbecken / zbiornik szlamu i zużytego ścierniwa
1 Stk. Anlagensteuerung / sterowanie urządzenia
1 Stk. Betriebs- und Wartungsanleitung / instrukcja obsługi
1 Stk
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1
m.kw.
1kpl
OPCJE DODATKOWE
Schneidkopf mit Z-Achse u. Höhenabtastung usw. /
dodatkowa głowica tnąca(trzecia) z własną osią ,,Z,, i
systemen antykolizyjnym oraz z ukladem dozowania
ścierniwa
Bohreinheit / zestaw nawiercający
CAD-Programm LANTEK / specjalny luksusowy program
LANCET
Ersatzteilpaket im Wert von € 2.000,00 / Dodatkowy pakiet
części zamiennych i eksploatacyjnych
Transport / koszt transportu z AUSTRII do kupującego
Wasserrecycling / urządzenie do odzysku wody
Montage / koszt montażu i szkolenia w Polsce
Zwiększenie powierzchni stołu o każdy metr kw.
Urządzenie z jedną głowicą tnącą i z jednym
systemem abrazyjnym oraz z 1 pompą WC 37
kW(ok50KM) wraz z montażem i transportem oraz
szkoleniem. Cena nominalna-katalogowa przy stole
4000x2000 oraz z zastosowaniem pompy 37kW.
dodatkowo w
ofercie
Preisstellung:
ohne Mwst, ab Werk, unverpackt, unversichert / ceny podane są
cenami netto,bez opakowania i ubezpieczenia.
Lieferzeit:czas
Ca. 8-10 Wochen nach Eingang der schriftlichen Bestellung und
dostawy
Anzahlung / około 8-10 tygodni po złożeniu pisemnego zamówienia
do firmy Perndorfer Polska Sp.z o.o. w Malborku
Zahlung:warunk 30% bei schriftlicher Bestellung / 30% przy pisemnym zamówieniu
i płatności
70% bei Lieferbereitschaft / 70 % przy wysyłce towaru
Inny sposób:
Kredyt kupiecki poprzez BANK lub leasing operacyjny
Gewährleistung Warunki gwarancji
36 miesięcy lub 2500 godzin przy ciśnieniu roboczym do 3800
bar w zależności co pierwsze zostanie spełnione i pod
warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne.
Verschleißteile
Części eksploatacyjne nie podlegające gwarancji:
bei Hochdruckpumpe
pompa
wysokociśnieniowa
bei Schneidkopf
głowica tnąca
Części zaworów, zawory ssące i ciśnieniowe, cylinder
wysokociśnieniowy, zestaw wysokociśnieniowy, zawór
zwalniający ciśnienie, filtr wodny, olej, filtr olejowy.
Uszczelniacze WC, o-ringi zaworu WC, igła zaworowa, siedzisko
zaworu, rura kolimacyjna, układ filtra wysokociśnieniowego,
dysze wodne, komora mieszalnicza, rurka dolotowa, rurka
skupiająca.
Harmonijki osłonowe, kratownica lub lamelce, magistrala
wysokociśnieniowa, śrubunki wysokociśnieniowe, magistrala
ścierniwa, podajnik zgrzebłowy.
bei Anlage – przy
urządzeniu(stół)
Haftung
Zakres odpowiedzialności cywilnej.
Straty spowodowane postojem w pracy urządzenia do cięcia wodą
nie obciążają firmy Perndorfer Maschinenbau oraz Perndorfer
Polska Sp z o.o.
Eigentumsvorbehalt Zastrzeżenia własnościowe
Do czasu dokonania pełnej zapłaty urządzenie stanowi własność
firmy PERNDORFER i firmy Perndorfer Polska Sp.z o.o. z
Malborka.
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku
Perndorfer Maschinenbau
Perndorfer Polska Sp.z o.o.
Parzleithen 8
A-4720 Neumarkt/H
www.perndorfer.at
www.perndorfer-polska.pl
Aleja Wojska Polskiego 48
82-200 Malbork
Tel:055/272 03 24
Fax:055/272 03 25
e-mail:[email protected]
Dodatkowe opcje
Oprzyrządowanie do cięcia rur.Możliwość obróbki rur o średnicy od min do 3000mm
Jednoosobowo obsługiwane urządzenie do za-i wyładunku takich materiałów
jak,płyty granitowe,szkło,tworzywa sztuczne,blachy,itp.