RIZ 2012 nr 04 - Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność

Transkrypt

RIZ 2012 nr 04 - Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność
Nr 4 (308)
Kwiecień 2012 r.
DNI PROTESTU
W minionym okresie działalność Zarządu Regionu
Ziemi Łódzkiej zdominowała walka o utrzymanie
dotychczasowego wieku emerytalnego.
Szczegóły na str. 5-7
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Z Regionu
Posiedzenie Zarządu Regionu
19 marca 2012
Plany wprowadzenia zmian
w systemie emerytalnym
proponowane przez Rząd
zdominowały posiedzenie Zarządu
Regionu. Przewodniczący Waldemar
Krenc omówił ustalenia sztabu
protestacyjnego Komisji Krajowej.
Żeby zabolało
23 marca na ulicach Łodzi i regionu związkowcy rozdawać będą ulotki „Nie dla wydłużonego
wieku emerytalnego” oraz specjalne wydanie
Tygodnika Solidarność. Zostały wyznaczone
miejsca (w centralnych punktach miast Łodzi
i Podregionów) i osoby, do rozdawania ulotek.
26 marca przed Kancelarią Rady Ministrów
W numerze:
Protest w radomskim
Jysk-u
19 marca br. około 200 osób
protestowało przed centrum
dystrybucyjnym sieci Jysk
w Radomsku.
Str. 4
Szukamy
porozumienia
150 osób z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Sieradzu pikietowało 16
marca przed Urzędem Miasta.
Str. 4
Co dalej z naszymi
emeryturami?
Sejm odrzucił wniosek
NSZZ „Solidarność”
o przeprowadzenie referendum
dot. reformy emerytalnej,
Postanowiliśmy zadać pytanie
naszym związkowcom - co,
Twoim zdaniem, w tej sytuacji
powinien zrobić Związek?
Str. 8,9
2
zostanie zbudowane namiotowe „emerytalne
miasteczko”. Całodobowe dyżury pełnić w nich
będą związkowcy kolejno poszczególnych Regionów. Zaczyna gdańska „Solidarność”, którą
następnie zastąpią koledzy ze Śląska i Mazowsza. W środę przeniosą miasteczko pod Sejm,
gdzie w piątek 30 marca, zjadą się związkowcy
z całej Polski. Tego dnia w Sejmie, ma odbyć
się debata, a następnie głosowanie decydujące
o przeprowadzeniu referendum o przedłużeniu
wieku emerytalnego.
Przewodniczący pochwalił inicjatywę łódzkich
kobiet zrzeszonych w Regionalnej Sekcji Kobiet, które wpadły na pomysł wysyłania e-maili
8 marca (Dzień Kobiet) do Premiera i Prezydenta w ten sposób protestując przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego. W. Krenc zapowiedział również udział w czwartek, 22 marca
grupy ok. 50 kobiet w pikiecie przed Centrum
Partnerstwa Społecznego w Warszawie, gdzie
odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej
ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem Premiera Donalda Tuska gromadzić się będą kobiety z NSZZ „Solidarność”. Panie poczekają
na zakończenie spotkania z członkami Komisji
Trójstronnej, domagać się będą przeprowadzenia referendum w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego. Członkowie Zarządu Regionu wyrażali opinie
w tej sprawie. Przeważały głosy o przeprowadzeniu potężnej, spontanicznej manifestacji
blokującej stolicę – żeby zabolało rządzących.
Tego dnia odbyła się w Zarządzie Regionu konferencja prasowa, podczas której przewodniczący Waldemar Krenc zapowiedział działania
łódzkiej „Solidarności” przeciwko zapowiadanym przez Rząd planom wydłużenia wieku
emerytalnego. Zarząd Regionu podjął uchwałę, w której wyraża zgodę na zorganizowanie pikiety przez
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”
w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
w Sieradzu. O proteście czytaj na str. 4.
Red.
Stanowisko Prezydium
15 marca tego roku Prezydium ZR Ziemi Łódzkiej podjęło Stanowisko w sprawie: odmowy przyznania koncesji na
naziemne nadawanie cyfrowe dla TV
TRWAM
W trzecim postulacie sierpniowym strajkujący robotnicy domagali się przestrzegania konstytucyjnie zagwarantowanej
wolności słowa, druku, publikacji, nie represjonowania niezależnych wydawnictw
oraz udostępnienia środków masowego
przekazu dla przedstawicieli wszystkich
wyznań.
Tym bardziej dzisiejsza decyzja o nie przyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji TRWAM jest dla
nas niezrozumiała i wyrażamy wobec niej
zdecydowany sprzeciw. Odbieramy to,
jako wyraz eliminacji z debaty publicznej
telewizji podejmującej tematykę społeczną i religijną, prawie nieobecną w innych
środkach przekazu.
Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wyeliminowaniu Telewizji
TRWAM, narusza pluralizm nadawców
przez co uniemożliwia realizację jej misji
i prezentację zróżnicowanych poglądów.
Media dziś kształtują światopogląd milionów ludzi i mamy prawo oczekiwać,
że instytucje stojące na straży porządku
medialnego nie będą narzucały „jedynie
słusznego” i wygodnego dla obecnej władzy kierunku, ale udostępnią środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” domaga się cofnięcia krzywdzącej decyzji i przyznania
Telewizji TRWAM odpowiedniej koncesji
na naziemne nadawanie cyfrowe.
Wyrazy głębokiego współczucia
Bogdanowi Osińskiemu
Wiceprzewodniczącemu, Skarbnikowi Zarządu Regionu
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z powodu śmierci
MAMY
składają członkowie i pracownicy
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
Koleżance Marii Kruglak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
MĘŻA
składają członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Z Regionu
Sprawa liderów
łódzkiej „S”
umorzona, bez
możliwości odwołania
W dniu 9 marca br. Sąd Rejonowy
Łódź Śródmieście utrzymał w mocy
Postanowienie Prokuratora IPN
o umorzeniu śledztwa prowadzonego
z urzędu, w sprawie represji doznanych
w stanie wojennym przez Andrzeja
Słowika i Jerzego Kropiwnickiego,
liderów łódzkiej „Solidarności” w latach
80. ub. wieku.
A. Słowik i J. Kropiwnicki zostali aresztowani po wprowadzeniu stanu wojennego
w grudniu1981 r. i skazani na 6 lat pozbawienia wolności. W 1984 r., po wprowadzeniu amnestii, zostali zwolnieni.
Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. orzekł,
że dekret o wprowadzeniu stanu wojennego
był bezprawny. W związku z powyższym
orzeczeniem TK A. Słowik i J. Kropiwnicki
domagali się skazania winnych ich aresztowania i prześladowań.
Sąd Rejonowy w Łodzi 9.03. br. podtrzymał
Postanowienie IPN argumentując, że sądzący
i wydający wyrok działali zgodnie z ówczesnym prawem i nie działali z pobudek osobistych. Decyzja sądu jest ostateczna.
Zarówno Andrzej Słowik, jak i Jerzy Kropiwnicki nie zgadzają się z argumentacją sądu.
Dzisiejsze orzeczenie świadczy o tym, że do
wymiaru sprawiedliwości idzie się nie po
sprawiedliwość ale po wyrok... Okazuje się,
że wina jest tych, którzy dziś przyszli po sprawiedliwość. To skandal, mamy Polskę wolną,
niepodległą, ale czy sprawiedliwą? Miejmy
nadzieję, że takiej właśnie doczekają następne
pokolenia, bo my już chyba nie – podsumował
orzeczenie sądu przewodniczący Regionu
Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc
Kolk
W drugą rocznicę katastrofy
10 kwietnia, punktualnie o 8.41 w drugą rocznicę tragedii smoleńskiej, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod pomnikiem ofiar Katynia w Łodzi. W ten sposób uczcili pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło wówczas 96 osób, a wśród nich Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką.
Od tego dnia pojęcie „ofiar katyńskich” nabrało nowego znaczenia.
Red.
Kwiaty składają: Jerzy Goszczyński wiceprzewodniczący, Ireneusz Wach sekretarz,
Piotr Ścieśko członek prezydium ZR.
Posiedzenie Zarządu
Regionu
2 kwietnia, w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego podsumowano działania Związku dotyczące podwyższenia emerytur,
a także przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu ZR za rok 2011.
Przewodniczący podziękował działaczom za zaangażowanie i udział w akcji zbierania podpisów, rozdawania ulotek oraz za udział w manifestacji pod Sejmem w Warszawie w dniu 30 marca.
Pan Jezus zmartwychwstając dał nam nadzieję
W drugiej części posiedzenia odbyło się spotkanie Wielkanocne, na które przybyli przedstawiciele władz miasta, województwa, prezydenci miast ościennych, księża, przyjaźni
związkowi przedsiębiorcy, młodzież Szkoły
Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia br. zmarł nasz kolega
CENTRUM, pracownicy ZR. Gości powitał
gospodarz Waldemar Krenc. PrzewodnicząŚ p . Ry s z a r d Wo j c i e c h o w s k i
cy ZR oraz zaproszeni goście złożyli zebranym życzenia świąteczne, a krótką modlitwę i Słowo Boże nawiązujące do siódmej
Długoletni działacz i przyjaciel „Solidarności”, członek Zarządu Regionalnego
rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II, przeZiemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” pierwszej kadencji.
kazał ks. proboszcz Grzegorz Michalski,
duszpasterz łódzkiej „Solidarności”. Goście
Wyrazy współczucia rodzinie składają
poczęstowali się tradycyjnymi wielkanockoleżanki i koledzy z Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
nymi potrawami.
Red.
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
3
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Protesty
Problemy w radomskim Jysk-u
Szukamy
porozumienia
150 osób z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu pikietowało 16 marca
przed Urzędem Miasta. Zakład jest spółką
miejską, dlatego adresatem protestu było
Miasto Sieradz.
Pikietujący domagali się przywrócenia Układu Zbiorowego Pracy oraz odwołania Zarządu Spółki. Petycję, podczas nieobecności
prezydenta miasta, przyjął wiceprezydent
Rafał Matysiak.
Pikietę zorganizował komitet strajkowy
Spółki, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego Pracowników
Komunalnych. Kolegów wsparli pracownicy
sieradzkiego MPK oraz delegacje z innych
zakładów pracy.
Do spotkania przedstawicieli załogi z prezydentem Jackiem Walczakiem doszło 26 marca. Prezydent przyrzekł wówczas, że Miasto
będzie pilotowało przebieg rozmów z prezesem Zarządu Spółki co usatysfakcjonowało
związkowców.
Na początek kwietnia zaplanowano rozmowy związkowców z Zarządem sieradzkiej
„Komunalki”. Zarówno na tym spotkaniu
jak i kolejnych, ma być obecny przedstawiciel Urzędu Miasta.
Spór zbiorowy trwa od grudnia 2011 roku.
Wiadomo, kryzys dotknął wszystkich, ale Zarząd nie miał żadnych planów rozwoju naszej
firmy, szukano oszczędności jedynie kosztem
pracowników. A nasze zarobki są naprawdę
bardzo niskie – mówi przewodniczący zakładowej „Solidarności” Mirosław Owczarek.
W zakładzie pracuje 97 pracowników. 7
grudnia ub. roku przeprowadzono referendum w sprawie odwołania Zarządu Spółki.
Na 76 pracowników biorących w nim udział,
jedynie kilka głosów było przeciwnych - pozostali, bez mała 70-ciu, opowiedziała się za
odwołaniem Zarządu.
Następnego dnia po referendum Zarząd wypowiedział Układ Zbiorowy Pracy, na co
związki zawodowe zareagowały wejściem
w spór zbiorowy.
Jesteśmy zdeterminowani, stąd nasz protest
przed Urzędem Miasta. Mamy jednak nadzieję, że po deklaracji pomocy ze strony
Prezydenta, sprawy potoczą się w dobrym
kierunku. Szukamy porozumienia - podsumował Mirosław Owczarek,
kolk
4
Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp. z o.o. Centrum
Dystrybucji w Radomsku powstała w styczniu tego roku, a już 18 lutego
doszło do spotkania w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, Komisji
z przedstawicielami pracodawcy Spółki JYSK.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu, w-ce przewodniczący Uni Europe Commerce Alfred Bujara, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” JYSK Sp. z o.o. Przemysław Kowalski, przewodniczący Komisji Oddziałowej
NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o. Centrum Dystrybucji w Radomsku Tomasz Jamrozik
oraz przewodniczący Podregionu NSZZ „Solidarność” w Radomsku Leszek Głogosz.
Poruszana była głównie sprawa sporu zbiorowego, który trwa od października zeszłego roku.
Pracownicy domagają się 40% podwyżki płac.
Związkowcy są bardzo zdeterminowani. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej firmy wiedzą doskonale, że stać ich pracodawcę na przedstawiony postulat. Poruszano też kwestię przeprowadzenia referendum w tej sprawie, aż do strajku włącznie.
Związkowcy z Organizacji Oddziałowej skarżyli się na Pracodawcę, że utrudnia działalność Komisji poprzez żądania m.in. wygórowanej kwoty 1800,00 zł za udostępnienie
lokalu, zakazuje rozmów podczas przerwy śniadaniowej na tematy związkowe, zmienia
w ostatniej chwili ustalony dużo wcześniej grafik pracy tak, aby prawnie oddelegowany
pracownik na zebranie związkowe Podregionu nie mógł w nim uczestniczyć. To tylko
niektóre z przedstawionych spraw, z jakimi borykają się związkowcy Spółki JYSK w Radomsku.
Protest
Ponieważ rozmowy nie przyniosły skutku, 19 marca br. około 200 osób protestowało przed
centrum dystrybucyjnym sieci w Radomsku.
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się 40 % podwyżki płac, dialogu i poszanowania praw pracowniczych. W akcji protestacyjnej pracowników sieci wsparli przedstawiciele
handlowej „Solidarności”, delegacja Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej oraz związkowcy z innych Regionów, w tym górnicy z kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu.
Związkowcy nie chcą już dłużej czekać - zablokowali centrum miasta na 3 godziny. Przedstawiciele protestujących chcieli spotkać się z dyrekcją i przedstawić jej swoje problemy, niestety
tego dnia nie było w radomskim Jysk-u nikogo.
Centrum dystrybucyjne w Radomsku oprócz sklepów w Polsce obsługuje sklepy m.in. na
Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Czechach i krajach bałkańskich. Jysk zatrudnia w Polsce
w swoich sklepach oraz w centrum dystrybucyjnym w Radomsku przeszło 1400 osób. Wynagrodzenia pełnoetatowych pracowników wahają się od 1500 do 1800 zł brutto.
Związkowcy zapowiadają dalsze akcje protestacyjne.
kolk
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Z Regionu
ŻEBY NIE PRACOWAĆ AŻ DO ŚMIERCI
W piątek, 23 marca na głównych ulicach,
rynkach, dworcach Łodzi i województwa,
związkowcy z NSZZ „Solidarność”
rozdawali ulotki „Nie dla wydłużonego
wieku emerytalnego” oraz specjalne
wydanie Tygodnika „Solidarność” w całości
poświęcone referendum emerytalnemu.
Charakterystyczne dla łódzkich związkowców żółte kurtki pojawiły
się tam, gdzie w piątkowe przedpołudnie były duże skupiska ludzi: na
łódzkich rynkach - na Bałuckim, Zielonym, na „Górniaku”; w centrum na ul. Piotrkowskiej w okolicach „Centralu”, a w Podregionach:
na centralnych placach, przy ratuszach.
Koledzy z kolejarskiej „Solidarności” byli wśród podróżnych na
dworcach: Łódź Kaliska, Łódź Chojny, Łódź Widzew.
Ludzie z chęcią brali ulotki, chwaląc akcję „Solidarności”. Ale czy to
pomoże? – pytali z niedowierzaniem – Rząd robi co chce.
Niech każdy sam zadecyduje, czy chce pracować powyżej 60 lat (kobiety) czy 65 (mężczyźni). Jak się siedzi w wygodnych fotelach, z pensją kilka razy większą niż średnia krajowa, korzysta z rządowej lecznicy - to można pracować do oporu – mówili przechodnie.
Trzeba przyznać, że było dość duże zainteresowanie zwłaszcza
wśród osób w wieku średnim i starszym – przyznawali koledzy
Akcja rozdawania ulotek w sprawie referendum dot. wieku emerytalnego na stacji kolejowej Łódź Widzew (od lewej Andrzej Pardej, Antoni Kopeć, Grzegorz Tomczyk i Zdzisław Kobus).
Radomsko... a na rynku w Radomsku - Magda Wrońska
Święty Józef - Patron Ludzi Pracy
W dniu 19 marca, w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona została
uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyły poczty sztandarowe
NSZZ „Solidarność”.
Na łódzkim „Górniaku” ulotki rozdają: Monika Pasterczyk członek ZR, Waldemar Krenc przewodniczący ZR i Adam Ratajczyk
członek ZR.
z Podregionu w Radomsku - Natomiast po komentarzach osób
młodych miało się wrażenie, iż tracą wiarę, że otrzymają kiedyś
godną emeryturę. Każe się - cytuję - „dziadkom” pracować na ich
przyszłą emeryturę kilka lat dłużej, zamiast dać im pracę, wtedy
sami ją sobie wypracują.
W przeddzień, czyli w czwartek, 22 marca ponad 50 kobiet z Łodzi wyjechało do Warszawy, gdzie w Centrum Partnerstwa Społecznego odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych
z udziałem Premiera Donalda Tuska. Panie domagały się przeprowadzenia referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Ogółem
wg stanu na dzień 26 marca w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „S”
zebraliśmy ponad 62 tysiące podpisów pod wnioskiem o referendum.
Kolk
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
5
kwiecień 2012
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Tysiące
związkowców
przed Sejmem
Prawie 1.000 osób z Regionu Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność” wzięło udział w pikiecie 30
marca br. podczas obrad Sejmu nad wnioskiem
o referendum w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego. Autokarami przyjechali do
Warszawy związkowcy z Łodzi, Radomska,
Zgierza, Pabianic, Sieradza, Brzezin, Ozorkowa,
Kutna, Zduńskiej Woli, Wielunia, Poddębic,
Łasku; kolejarze przyjechali na protest
pociągiem. Charakterystyczne żółte kurtki
i niebieskie parasole były widoczne z daleka.
Nieśliśmy flagi związkowe, pikietki, były
„husarskie” skrzydła. Było głośno, ale spokojnie.
Ogółem z całej Polski do Warszawy przyjechało kilkadziesiąt tysięcy związkowców. „Solidarność” wsparły: OPZZ
i Forum Związków Zawodowych.
Związkowców nie wpuszczono na salę obrad na miejsca
dla obserwatorów, a budynek został otoczony ciasnym kordonem policji. Demonstranci na wielkim telebimie oglądali
transmisję obrad Sejmu.
Z wielką aprobatą przyjęto wystąpienie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej, który następnie wyszedł
do pikietujących dziękując za przybycie. - Niezależnie od
wyniku głosowania posłów nad wnioskiem o referendum
emerytalnym związkowcy już zwyciężyli; 30 marca, w dniu
głosowania, nic się nie kończy, wszystko się zaczyna – mówił do protestujących przed Sejmem przewodniczący „Solidarności”.
W godzinach popołudniowych posłowie głosowali w sprawie referendum. Dziś wiemy już, że Sejm odrzucił wniosek
NSZZ „Solidarność” (180 posłów było za, 233 przeciw i 42
wstrzymało się od głosu). Przeciw opowiadali się posłowie
PO i PSL. Za był PIS, Solidarna Polska i SLD. Ruch Palikota wstrzymał się od głosu.
Po głosowaniu Piotr Duda zapewnił, że nie kończy się temat wieku emerytalnego; 12 kwietnia spotka się sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”, który zadecyduje o dalszych krokach Związku.
kolk
foto: K. Kilański
kwiecień 2012
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
dziękuję wszystkim uczestnikom manifestacji w dniu 30 marca przed
gmachem Sejmu w Warszawie.
Swoją obecnością daliśmy wyraz, jak wielkie znaczenie ma dla nas
sprawa wieku emerytalnego.
Nasz Region był licznie reprezentowany. Na Was można zawsze polegać!
Waldemar Krenc, przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Sonda
Co dalej z naszymi
emeryturami?
Sejm 30 marca głosami PO, PSL i pośrednio,
głosami Ruchu Palikota (RP wstrzymał się
od głosu), odrzucił wniosek NSZZ „Solidarność” o przeprowadzenie referendum dot.
reformy emerytalnej, wydłużający przejście
na emeryturę zarówno dla kobiet (o 7 lat) jak
i mężczyzn (o 2 lata). Posłowie zignorowali
głos 2 milionów Polaków, którzy podpisali
się za przeprowadzeniem referendum na ten
temat. O dalszych krokach NSZZ „Solidarność” w tej sprawie zadecyduje 12 kwietnia
sztab protestacyjny Komisji Krajowej.
Postanowiliśmy
zadać pytanie naszym
związkowcom - co, Twoim
zdaniem, w tej sytuacji
powinien zrobić Związek?
Katarzyna Paliwoda, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi
Osobiście uważam, że bardzo narusza się demokrację w kraju.
Ponadto różnica pomiędzy 2 latami a 7 latami
w przypadku mężczyzn i kobiet jest przepastna. Dla mnie nie do przyjęcia. Czuję się osobiście dotknięta takim traktowaniem kobiet.
Działanie takie sugeruje, moim zdaniem,
dyskryminację kobiet w naszym kraju.
Nie patrzę na ten aspekt okiem socjologa,
tylko szarego, zwykłego obywatela, który
uważa, że jawną niesprawiedliwością jest
propozycja o tak dużej różnicy lat (między 7
a 2 jest 5 lat różnicy).
Normalnie gdyby nie patrzeć na płeć tylko na
dwie zwyczajne osoby np.- „Jan Kowalski”
i „Jan Nowak”. W tym przypadku mielibyśmy poważne uwagi, co do zasadności takiego traktowania.
A widać jawnie, że ponieważ chodzi o kobiety, bez żenady proponuje się takie rozwiązanie. Głośno komentując, że kobiety żyją dłużej, zapomniano dodać, że żyją ciężej.
Prócz obowiązków domowych, mają regularną pracę. W pracy z racji tego, że są kobietami, też mają ciężej. Słów mi brak na to co się
z nami wyprawia.
Jestem zbulwersowana taką polityką rządu.
Szczerze uważam, że powinniśmy coś z tym
zrobić. Nie można się tak poddawać, wszak
żyjemy „ponoć” w państwie demokratycz8
***
nym! Uważam, że ludzie powinni mieć coś
do powiedzenia w tej sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy.
A na rządowe kłopoty finansowe mam super rozwiązanie - zmniejszenie administracji
państwowej. Przebudowa struktury izb sejmowych. Znajdą się tam miliony, które mogą
uratować naszą gospodarkę.
***
Mariola Torzecka Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” w Centrum Komputerowym „ZETO” w Łodzi
Wszyscy już zapomnieli o poprzedniej reformie emerytalnej, nastąpiła zmiana wieku emerytalnego kobiet z 55 roku życia do
60 roku życia. Więc nie zmienia się o 7 lat
ale o 12 lat dla kobiet, mówię o kobietach
Adam Ratajczyk, przewodniczący KZ
NSZZ „Solidarność” w Hutchinson Poland Łódź. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” powinien kontynuować protest
w tej słusznej sprawie. Forma z miasteczkiem przed kancelarią Premiera lub Sejmem
jest jak najbardziej odpowiednia.
***
Jerzy Rubaszewski, przewodniczący Wolnych Elektronów NSZZ „Solidarność”
1. Wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich
2. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego
***
Marek Kołodziejczyk, przewodniczący
KM NSZZ „Solidarność” w „Dalkia” Łódź
Po pierwsze moim zdaniem konieczne jest,
aby związek mimo różnych zastrzeżeń poparł
oficjalnie wniosek referendalny SLD, który
uzależnia uprawnienia emerytalne od okresu
składkowego: dla mężczyzn po 40 latach płacenia składek ZUS, dla kobiet odpowiednio
po 35 latach płacenia składek ZUS. Po drugie
Związkowcy odwróceni od „telebimu” podczas przemówienia J. Rostowskiego w Sejmie w dniu 30.03.
br. na temat reformy emerytalnej.
które przepracowały 35 lat pracy i rocznikach od 1954 . Wszyscy jakoś o tym nie pamiętają, jedyna rada jaka przychodzi mi do
głowy to obalić rząd, ale jest inny problem
nie ma żadnej innej partii, ani nikogo kto by
zastąpił ten rząd i mądrze rządził. Należałoby
również walczyć o wprowadzenie odpowiedzialności osobowej za decyzje bez względu
na zajmowane stanowisko, z karą więzienia
i konfiskatą mienia włącznie.
Walczyć o równe prawa dla wszystkich pracujących ludzi, niestety tak w Polsce nie jest,
rozwiązać sprawę Krus-u tu są duże pieniądze, ponieważ rolnicy płacą śmieszną składkę, a tak naprawdę to idzie z naszych pieniędzy. Jeżeli górnik ma przejść na wcześniejszą
emeryturę to niech za te lata do 65 roku życia
płaci kopalnia, a nie „ja” czy inny pracujący
człowiek. od 10 lub może lepiej od 11.04 (po świętach)
powinno zostać reaktywowane „miasteczko
namiotowe Solidarności” przed URM lub
przed Sejmem (lokalizacja uzależniona od
dostępności terenu i od tego gdzie aktualnie
dzieją się ważne dla tej ustawy dyskusje)
z dyżurami tych Regionów, które jeszcze nie
brały udziału w obsadzie miasteczka. Po trzecie dobry pomysł to równoczesne manifestacje (lub tylko wiece) o tej samej godzinie
i tego samego dnia w całej Polsce (w naszym
przypadku w Łodzi i miastach, w których
zlokalizowane mamy podregiony) jedyny
warunek to zmobilizowanie pracowników,
aby nie było blamażu gdy na taki wiec zgłosi
się np. 20-30 osób.
***
Bożenna Chmielecka przewodnicząca KZ
NSZZ „Solidarność” w TP SA w Łodzi
To co się stało 30 marca br. w Sejmie jest
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Prawo
przykre i upokarzające dla Narodu .
W związku z tym co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w ten pamiętny piątek, MUSIMY podjąć twarde i zdecydowane działania łącznie
z żądaniem dymisji rządu .
***
Ryszard Klimek przewodniczący KZ
NSZZ „Solidarność” w „Suwarach” Pabianice
Zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego,
czy odrzucenie wniosku przez Sejm przy 2
mln podpisów jest to zgodne z Konstytucją
RP, albo wziąć przykład z postępowania ZZ
w innych Państwach np. we Francji, w Anglii, które nie wyraziły zgody na podniesienie
wieku emerytalnego i zrobić to samo.
***
Mariusz Ryba z Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Gillette – Poland
Inernational w Łodzi
Nie odpuścić tematu, nadal dążyć do zmiany
decyzji, jeśli będzie trzeba posunąć się do
bardziej ostrzejszych działań niż dotychczas,
bo może być tak, że przez nieodpowiedzialnych ludzi będziemy pracować do końca
życia
***
Marian Surma z Uczelnianej Komisji
Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych. Należy ponownie złożyć wniosek
o referendum w tej sprawie. Tylko wniosek
trzeba inaczej nieco sformułować, np. dwa
pytania postawić. Jeżeli Miller zamierza
zgłosić wniosek w tej sprawie, to należy poprzeć.
***
Tadeusz Jadczak z Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Brzezinach
(skrót) Obecna ustawa jest i powinna być do
śmierci ostatniego chętnego składkowicza,
który chce aby mu wypłacać taką emeryturę! Nie należy jej już zmieniać i pogarszać,
aby jeszcze mocniej nas nie okradano! Moim
zdaniem Związek powinien reagować protestami na takie sytuacje!
Jeżeli ustawa będzie się formowała w takim
kształcie, należy być w Sejmie lub pod Sejmem, Senatem i wreszcie pod Pałacem Prezydenckim, na ulicach i w mediach, głośno
krzyczeć, mówić w mediach, że gwałcą nasze prawa nabyte /rząd, posłowie, senatorowie, wreszcie Prezydent/ i że skierujemy całą
tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego!
Jeżeli rząd chce cokolwiek zrobić z przyszłymi emerytami to należy stworzyć nową
ustawę dotyczącą tych co już weszli na rynek
pracy /do 10 lat/ i wchodzą i będą wchodzić
nasi następcy!
Zebrała red. REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Zmiany
w prawie pracy
od 1 stycznia 2012 r.
Wprowadzenie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. do polskiego
prawa pracy wprowadzono kilka istotnych
zmian. Najważniejsza zmiana to rezygnacja z ustawowej gwarancji skróconej normy czasu pracy dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, na rzecz indywidualnego orzekania przez lekarzy o celowości stosowania dla takich pracowników
skróconej normy czasu pracy. Następna
zmiana dotyczy wydłużenia okresu możliwości udzielenia pracownikowi urlopu
wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy do 30 września następnego roku.
W 2012 r. i 2013 r. weszliśmy w drugi etap
wydłużania wymiaru dodatkowego urlopu
macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. osiągnęliśmy
docelowy 2 tygodniowy wymiar urlopu
ojcowskiego. Minimalne wynagrodzenie
za pracę od dnia 1 stycznia 2012 r. zostało
określone na poziomie 1500 zł. Z końcem
ubiegłego roku przestała obowiązywać
ustawa tzw. „antykryzysowa”, w konsekwencji czego z dniem 1 stycznia 2012 r.
wróciliśmy do ograniczeń kodeksowych
w zawieraniu umów o pracę na czas określony. Poniżej nieco szerzej o zasygnalizowanych zmianach.
Zaświadczenie o celowości
stosowania skróconej normy czasu
pracy
Zgodnie z nowym, obowiązującym od 1
stycznia 2012 r.1, brzmieniem art. 15 ust.
2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2, „czas
pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej
mgr Grażyna Ślawska
do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczać
7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
jeżeli lekarz przeprowadzający badania
profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, wyda
w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej
normy czasu pracy”. Skrócone normy
czasu pracy w odniesieniu do konkretnego pracownika niepełnosprawnego stosuje
się od dnia przedstawienia pracodawcy
zaświadczenia o celowości stosowania
skróconej u niego normy czasu pracy
(art. 15 ust. 2a powołanej ustawy). Koszty badań przeprowadzanych przez lekarza
Dokończenie na stronie 10
9
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Prawo
w celu stwierdzenia celowości stosowania
w odniesieniu do konkretnego pracownika
niepełnosprawnego skróconej normy czasu
pracy, obciążają pracodawcę (art. 15 ust.
4 powołanej ustawy). Należy przy tym
zauważyć, że generalnie czas pracy każdego pracownika niepełnosprawnego (tzn.
zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub nieposiadającego zaświadczenia o celowości stosowania skróconej
normy czasu pracy) nie może przekraczać
8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy). Powołana wyżej ustawa przewiduje również
zakaz zatrudniania pracownika niepełnosprawnego w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych (art. 15 ust. 3 powołanej
ustawy). Należy podkreślić, że przepisy
wprowadzające zmiany w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych
do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie określają, z czyjej
inicjatywy mają być przeprowadzane badania w kierunku stwierdzenia celowości
stosowania w odniesieniu do konkretnego
takiego pracownika skróconej normy czasu
pracy3.
Dłuższy okres wykorzystania urlopu
wypoczynkowego
Zgodnie z nowym, obowiązującym od
1 stycznia 2012 r.4, brzmieniem art. 168
k.p., urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w terminie uzgodnionym z pracodawcą do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo,
należy pracownikowi udzielić najpóźniej
do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego. Termin ten nie dotyczy
tzw. urlopu na żądanie.
Dłuższy dodatkowy urlop
macierzyński oraz dodatkowy urlop
adopcyjny
Dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (dodatkowy urlop adopcyjny)
został wprowadzony z dniem 1 stycznia
2010 r.5. Z tym, że wymiar tych urlopów
1
2
3
4
5
6
7
8
10
zwiększany jest stopniowo. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu adopcyjnego w 2012 r.
i 2013 r. wynosi do 4 tygodni (docelowo
od 1 stycznia 2014 r. do 6 tygodni), w razie
urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie lub w razie przyjęcia jednego
dziecka na wychowanie, natomiast do 6
tygodni (docelowo od 1 stycznia 2014 r. do
8 tygodni), w razie urodzenia więcej niż
jednego dziecka przy jednym porodzie
lub w razie jednoczesnego przyjęcia na
wychowanie więcej niż jednego dziecka.
Wymiar dodatkowego urlopu adopcyjnego
dla pracownika, który przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, wynosi
w 2012 r. i 2013 r. do 2 tygodni (docelowo
od 1 stycznia 2014 r. do 3 tygodni). Dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy
urlop adopcyjny jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu
urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego
urlopu adopcyjnego, na pisemny wniosek
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest związany
wnioskiem pracownika. Dodatkowy urlop
macierzyński oraz dodatkowy urlop adopcyjny mają charakter fakultatywny, są prawem,
a nie obowiązkiem rodziców dziecka (art.
1821, art. 183 § 3 i § 4 k.p.).
Dłuższy urlop ojcowski
Urlop ojcowski, podobnie jak dodatkowy
urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop
adopcyjny wprowadzone zostały z dniem
1 stycznia 2010 r.6. Wymiar tego urlopów
w 2010 r. i 2011 r. wynosił 1 tydzień, natomiast jego docelowy wymiar obowiązuje od
1 stycznia 2012 r. i wynosi 2 tygodnie. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może
skorzystać z urlopu ojcowskiego, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez dziecko 12
miesięcy życia albo do upływu 12 miesięcy
od dnia uprawomocnienia się postanowienia
orzekającego przysposobienie i nie dłużej
niż do ukończenia przez dziecko 7 lat życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie
10 roku życia. Urlop ojcowski udziela się na
pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie 7 dni
przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika (art. 1823 § 1 i § 2 k.p.).
Wyższe minimalne wynagrodzenie
za pracę
Od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone
w wysokości 1500 zł., mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2012 r. 7.
Umowy na czas określony po
ustaniu obowiązywania ustawy
tzw. „antykryzysowej”
Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców8, zawiesiła
stosowanie u przedsiębiorców art. 251 k.p.
na czas jej obowiązywania, tj. od dnia 22
sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. (art.
35 ust. 1 powołanej ustawy). Natomiast po
zakończeniu jej obowiązywania przesądziła, że do umów o pracę zawartych na czas
określony trwających w dniu 1 stycznia
2012 r. stosuje się art. 251 k.p. (art. 34 ust.
2 powołanej ustawy). Zgodnie z art. 251 § 1
k.p. zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas
określony jest równoznaczne w skutkach
prawnych z zawarciem umowy o pracę na
czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony
dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas
określony na następujące po sobie okresy,
pod warunkiem, że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej
umowy o pracę na czas określony nie przekroczyła 1 miesiąca. Z powyższego wynika, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wracamy
do limitowania u wszystkich pracodawców
umów na czas określony.
mgr Grażyna Ślawska
Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. z 2010 r., nr 226, poz. 1475.
j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z póź. zm
Szerzej: G. Ślawska, Zmiany w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych, RIZ 2012, nr 2, s.10-11.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców: Dz. U. z 2011 r.,
nr 232, poz. 1378.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw: D. U. z 2008, nr 237, poz. 1654.
Patrz wyżej.
Dz. U. z 2011 r., nr 192, poz. 1141.
Dz. U. z 2009 r., nr 125, poz. 1035 ze zm.
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Nasze Sztandary
Sztandar Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Zakładach Przemysłu
Odzieżowego „EMFOR” w Łodzi ul. Sterlinga 26
Na sztandar złożyli się wszyscy
członkowie NSZZ „Solidarność”.
Jesienią – październik, listopad 1981
roku - zamówiliśmy sztandar u sióstr
zakonnych przy ulicy Gdańskiej (haft
ręczny). Sztandar odebraliśmy już
w stanie wojennym. Ówczesna Pani
Dyrektor Zakładu wezwała mnie
telefonicznie do gabinetu mówiąc,
że ma bardzo ważną sprawę. Gdy
wszedłem do gabinetu Pani Dyrektor
pokazuje mi nasz Solidarnościowy
sztandar. Nie chciało mi się wierzyć,
że w tym czasie (po13 grudnia 81)
dotarł On do zakładu. Oglądali go
wszyscy kierownicy działów i bardzo
im się podobał.
Miałem łzy w oczach, gdy powiedziałem, że
Sztandar musi widzieć cała załoga (sale produkcyjne) ale Dyrektor odmówiła. Musiała
bowiem przedzwonić do SB, że sztandar jest
w zakładzie powiedziano jej, że w ciągu pół
godziny przyjedzie po niego SB.
Powiadomiłem całą załogę, że sztandar „Solidarności” jest w zakładzie. Ludzie nie wierzyli!. Gdzie, w stanie wojennym Sztandar
„Solidarności”? Przyszli tłumnie do gabinetu
Pani dyrektor. Wychodząc z gabinetu płakali
ze wzruszenia. Wierzyli, że jest jakaś szansa
dla nas, dla społeczeństwa. Po 45 minutach
przyjechało SB i zabrali nasz Sztandar.
Kiedy po stanie wojennym poszedłem do
SB po odbiór tego Sztandaru serce uciekło
mi gdzieś z radości, że doczekaliśmy tego
szczęścia. Mamy wreszcie to, o co tyle lat
walczyliśmy.
Wziąłem kilku ludzi i chodziliśmy po zakładzie pokazując załodze to „nasze szczęście”.
Od tej pory Sztandar był przechowywany
w gablocie w pokoju przewodniczącego zakładowej „Solidarności”. Był z nami na wielu uroczystościach w Regionie.
Kiedy zlikwidowano zakład oddaliśmy
Sztandar Zarządowi Regionu Ziemi Łódzkiej.
Aleksander Staniak
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
11
Region Ziemia £ódzka NSZZ „Solidarnoœæ”
Informacje
Głosowanie w dniu 30.03.2012 r.
dot. rozpatrzenia obywatelskiego wniosku
o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa
i obywateli dotyczącej powszechnego wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn.
L.p.
Imię
Nazwisko
Ugrupowanie
Miejscowość
Wynik
głosowania
niezrzeszony
Łódź
przeciw
1 Jarosław
Jagiełło
2 Antoni
Macierewicz
PiS
Piotrków
za
3 Marcin
Mastalerek
PiS
Sieradz
za
4 Marek
Matuszewski
PiS
Sieradz
za
5 Piotr
Polak
PiS
Sieradz
za
6 Grzegorz
Schreiber
PiS
Sieradz
za
7 Dariusz
Seliga
PiS
Piotrków
za
8 Robert
Telus
PiS
Piotrków
za
9 Jan
Tomaszewski
PiS
Łódź
za
10 Witold
Waszczykowski
PiS
Łódź
za
11 Marcin
Witko
PiS
Piotrków
za
12 Tadeusz
Woźniak
PiS
Sieradz
za
13 Andrzej
Biernat
PO
Sieradz
przeciw
14 Artur
Dunin
PO
Sieradz
przeciw
15 John
Godson
PO
Łódź
przeciw
16 Cezary
Grabarczyk
PO
Łódź
przeciw
17 Agnieszka
Hanajczyk
PO
Sieradz
przeciw
18 Krzysztof
Kwiatkowski
PO
Łódź
przeciw
19 Małgorzata
Niemczyk
PO
Łódź
nie głosowała
20 Elżbieta
Radziszewska
PO
Piotrków
przeciw
21 Dorota
Rutkowska
PO
Piotrków
przeciw
22 Iwona
ŚledzińskaKatarasińska
PO
Łódź
przeciw
23 Cezary
Tomczyk
PO
Sieradz
przeciw
24 Marek
Domaracki
RP
Piotrków
wstrzymał się
25 Roman
Kotliński
RP
Łódź
wstrzymał się
26 Michał
Pacholski
RP
Sieradz
wstrzymał się
27 Dariusz
Joński
SLD
Łódź
za
28 Cezary
Olejniczak
SLD
Sieradz
za
29 Artur
Ostrowski
SLD
Piotrków
za
30 Mieczyslaw
Łuczak
PSL
Sieradz
przeciw
31 Krystyna
Ozga
PSL
Piotrków
przeciw
12
Region Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność” 90-229 Łódź, ul. A. Kamińskiego 18
Fax: 42 67 72 613
Centrala: 42 67 72 600
Sekretariat: 42 67 72 611
Skarbnik: 42 67 72 624
Kadry: 42 67 72 614
Księgowość: 42 67 72 620
Biuro Prawno-Negocjacyjne: 42 67 72 622
Biuro Prawne: 42 67 72 632
Dział Regionalny: tel/fax 42 67 72 627
Dział Branżowy: 42 67 72 628
Dział Administracji: 42 67 72 615
Dział Szkoleń: 42 67 72 616
Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy: 42 67 72 602
Rozwój Związku: 42 67 72 629
Ośro­dek Prac Społ.–Za­wod. 42 67 72 635
Regionalna Komisja Rewizyjna: 42 67 72 617
Międzyreg. Sekcja Oświaty: 42 67 72 626
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: 42 67 72 630
Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: 42 67 72 630
Reg. Sekcja Kobiet: 42 67 72 630
Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: 42 67 72 630
Reg. Sekcja Kolejarzy: 42 20 55 635
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: 42 67 87 4 36
Kraj. Sekcja Branży Metalowców: 42 67 91 652
PAOKZ sekretariat: 42 67 80 677
Podre­gion Brze­zi­ny: 46 87 42 888
Koluszki 44 71 42 142
Kutno 24 25 33 823
Łask 43 67 53 617
Ozor­ków 42 71 81 809
Pa­bia­ni­ce 42 21 52 313
Pod­dę­bi­ce 607 835 840
Radomsko 506 718 954
Sie­radz 43 82 71 151
Wie­luń 43 84 38 800
Zduń­ska Wo­la 43 82 36 456
Zgierz 42 71 63 215
Adresy e-mail:
[email protected]
– Waldemar Krenc
[email protected]
– Bogdan Osiński
[email protected]
– Jerzy Goszczyński
[email protected]
– Krzysztof Kilański
[email protected]
– Ireneusz Wach
[email protected]
– Piotr Ścieśko
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

Podobne dokumenty

REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Podziękował na wstępie tym, którzy walczyli o ideały Związku, a następnie podkreślił wyzwania stojące ob...

Bardziej szczegółowo