Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5

Komentarze

Transkrypt

Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:11
Pagina 9
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:10
Pagina 2
Dynamiczny system do badań trójosiowych opracowany przy użyciu najnowszych
technologii i dziesięcioleci doświadczeń firmy Wykeham Farrance w zakresie dynamicznych
testów gruntu, idealny do wykorzystania w laboratoriach naukowych i usługowych.
ELASTYCZNOŚĆ
• Trzytorowy system kontrolny z zamkniętą pętlą obiegu danych,
pozwalający na kontrolę siły lub przemieszczenia, ciśnienia
w komorze i ciśnienia back pessure
• Częstotliwość robocza do 10 Hz
• Dwie opcje siły/przemieszczenia:
- do ±15 mm (tłok pneumatyczny ±5 kN)
- do ±25 mm (tłok pneumatyczny ±14 kN)
• Dwie wersje ram naciskowych: 50 i 100 kN
• Zdolność wykonywania statycznych (naprężenie efektywne
MODULARNOŚĆ
i ścieżka naprężeń), dynamicznych oraz nienasyconych badań
• Wykonywanie badań poprzez przeprowadzenie
trójosiowych gruntu
unikalnej, wieloetapowej procedury testowej:
• Dostępne akcesoria do wykonywania badań za pomocą
W
trakcie wykonywania badania możliwość dostępu
elementów piezoelektrycznych, odkształcenia lokalnego
do wszystkich elementów sterowania w celu
oraz pomiarów ciśnienia porowatego w połowie
rozszerzenia i modyfikacji etapów, zgodnie z reakcją
wysokości próbki.
próbki gruntu
• Zaprojektowany w celu łatwej integracji z
istniejącymi systemami statycznymi.
NIEZAWODNOŚĆ
• Standardowe i definiowalne przez użytkownika na
podstawie rzeczywistych pomiarów kształty fali (od
gwałtownych trzęsień ziemi do spokojnych fal oceanicznych)
• Całkowita automatyzacja badania we wszystkich etapach
testu przy użyciu wysokiej czułości systemu przesyłającego
informacje zwrotną w zamkniętej pętli P.I.D. (do 10 kHz)
• Automatyczna kompensacja ciśnienia w komorze/back
pressure w trakcie etapu dynamicznego
• Kalibracja przetworników i zarządzanie weryfikacją kalibracji
poprzez oprogramowanie
• Manualna i automatyczna funkcja awaryjnego
odcinania dopływu powietrza.
2
Soil Mechanics Division of CONTROLS
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:10
Pagina 3
System zbierania, przetwarzania danych i kontroli.
KOMPONENTY I SPECYFIKACJE
System CDC – Kompaktowy Dynamiczny Kontroler jest
kompaktową, samodzielną jednostką, która zarządza torami kontroli
(pionowa siła/przemieszczenie, ciśnienie w komorze i ciśnienie w
próbce) z zamkniętą pętlą obiegu danych P.I.D. pracującą o
częstotliwości 10kHz. Zapewnia on automatyczną kontrole trzech
serwozaworów przypisanych do każdego z torów kontroli, jak
również dwa zawory wł./wył: jeden podłączony do przewodu
drenażowego a drugi podłączony do głównej linii ciśnienia powietrza
komory trójosiowej. CDC komunikuje się z komputerem PC za
pomocą połączenia sieciowego (1 Gbit/s). Kontroler posiada 16
kanałów wejściowych sygnału z przetworników wykorzystujących
16 bitowe przetwarzanie ADC. Maksymalna częstotliwość
serwozaworów: 70 Hz
DYNATRIAX jest kontrolowanym komputerowo systemem Serwopneumatycznym przeznaczonym do wykonywania statycznych i
dynamicznych badań trójosiowych gruntu.
System zarządza trzema osiami pracującymi w zamkniętej pętli:
1. Pionowa siła/przemieszczenie
- Do ± 15 mm (tłok pneumatyczny ± 5 kN)
- Do ± 25 mm (tłok pneumatyczny ± 14 kN)
2. Ciśnienie w komorze do 1000 kPa
3. Ciśnienie w próbce do 1000 kPa
System podstawowy obejmuje:
Ramy trójosiowe Tritech 50 lub Tritech 100
Elektroniczne ramy trójosiowe TRITECH są sterowanymi
mikroprocesorowo systemami napędowymi zaprojektowanymi
do wykonywania zarówno badań statycznych jak i
dynamicznych.
- Siła w warunkach statycznych: 50 kN lub 100 kN
- Przemieszczenie pionowe w warunkach statycznych do
100 mm (zakres ruchu maszyny)
Tłok pneumatyczny przykłada
siłę/odkształcenie dynamiczne
zgodnie z zaprogramowanym
kształtem fali.
Serwozawór służący do
kontroli siły.
Tłok pneumatyczny
Tłok pneumatyczny o podwójnym działaniu jest kontrolowany
cyfrowo i zawiera zintegrowany przetwornik przemieszczenia LVDT,
który służy do kontroli pozycji i ruchu tłoka w trakcie badania.
- Siła w warunkach dynamicznych: ±5 kN lub ±14 kN
- Przemieszczenie pionowe w warunkach dynamicznych do
±15 mm lub ±25 mm
- Częstotliwość pracy do 10 Hz (w zależności od warunków
badania)
Minimalne ciśnienie dostarczanego powietrza 800 kPa - maks.
częstotliwość serwozaworu: 70Hz.
Wraz z systemem Dynatriax
dostarczony jest komputer PC i
oprogramowanie, które zapewnia
kontrolę wszystkich etapów
badania w trybie automatycznym.
Zbiornik powietrza jest
wyposażony w dwa serwozawory
do kontroli ciśnienia w komorze i
ciśnienia w próbce.
CDC – Kompaktowy Dynamiczny Kontroler
z manualnym przyciskiem awaryjnego
odcięcia zasilania. Jest on wyposażony w
16 bitowe przetwarzanie ADC.
System blokady tłoka
umożliwia użytkownikowi łatwe
przejście od testów
dynamicznych do statycznych
przy wykorzystaniu pełnego
zakresu siły ramy.
Zanurzany tensometryczny
czujnik obciążenia pozwala
na dokładny pomiar siły (bez
wpływu tarcie ramy i ciśnienia
w komorze)
Oprogramowanie PC
kontroluje automatyczny
aparat pomiaru zmiany
objętości
Zawór Wł./Wył.
Rama Tritech50 z zmontowanym
Serwo-sterowanym tłokiem
pneumatycznym ±5 kN oraz założoną
komorą TRI-CELL Plus.
Soil Mechanics Division of CONTROLS
3
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:10
Pagina 4
OPROGRAMOWANIE
4
Wielozadaniowe, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
oparte na systemie Windows jest zainstalowane fabrycznie na
komputerze dostarczonym z systemem. Oprogramowanie zapewnia
kontrole następujących narzędzi i etapów cyklicznego badania
trójosiowego:
Nasycenie
- Wzrost ciśnienia w komorze z kontrolą wartości B
- Wzrost ciśnienia w próbce z kontrolą zmiany objętości
- Jednostajny wzrost ciśnienia w komorze i w próbce
Konsolidacja
- Konsolidacja Izotropowa z ciągłym pomiarem zmiany objętości
Konsolidacja K0
Obciążenie pionowe z kontrolą średnicy próbki przy użyciu:
- Pomiaru bezpośredniego za pomocą zestawu przetworników
napróbkowych
- Pomiar zmiany objętości próbki i jej wysokości
Ścieżka naprężeń
- Naprężenia poziome i pionowe
- s, t (średnie naprężenie i naprężenie ścinające)
- p, q (średnie naprężenie normatywne oraz naprężnie
dewiatora)
- Pionowe naprężenie przy zastosowaniu kontroli odkształcenia
Ścinanie monotoniczne
- Etap ścinania statycznego z kontrolowanym odkształceniem,
z drenażem lub bez drenażu
- Siła podczas ściskania lub wydłużania wywierana przy użyciu
tłoka pneumatycznego lub posuwu stolika ramy Tritech
Nasycenie
Etap ten wykonuje stopniową saturację zgodnie z normą BS 13771990 ale jest to etap elastyczny i umożliwia zastosowanie innych
metod. Oprogramowanie pozwala na przyrost ciśnienia w komorze i w
próbce z wyświetlaniem wartości B wyświetloną w etapie ciśnienia w
komorze.
Którykolwiek lub wszystkie z powyższych etapów mogą być
wykonywane „w trybie automatycznym”, gdzie parametry są
wprowadzane na początku badania lub na początku etapu, a
oprogramowanie kontroluje przebieg poszczególnych etapów
przy użyciu predefiniowanych kryteriów.
Obciążenie cykliczne:
ASTM D 5311 Wytrzymałość cykliczna z kontrolowaną siłą
ASTM D 3999 Moduł z kontrolowaną siłą
ASTM D 3999 Moduł z kontrolowanym przemieszczeniem
Testy niestandardowe (testy pojedyncze lub testy z
kilkoma cyklami)
Definiowany przez użytkownika lub importowany
kształt fali
Limity przetworników
- Można zaprogramować zawór odcięcia powietrza, który
będzie aktywował się po przekroczeniu przez użytkownika
limitów dla kanału
Kalibracja
- Kalibracja cyfrowa przy użyciu równania liniowego,
wielomianowego lub linearyzacji
- Opcja weryfikacji przetwornika
Wybór etapów cyklicznych i ustawienie odpowiednich
parametrów:
- Metoda badania: ASTM D5311, D3999, niestandardowa
- Kształt fali: sinusoidalny, trójkątny, kwadratowy, zdefiniowany przez
użytkownika.
- Częstotliwość
- Amplituda od wierzchołka do wierzchołka
- Typ kontroli (naprężenie, odkształcenie, siła, przemieszczenie)
- Warunki zniszczenia: na przykład ilość cykli, współczynnik ciśnienia
porowego, limit odkształcenia
Soil Mechanics Division of CONTROLS
Dostępne wykresy
- Ciśnienie w komorze w funkcji czasu
- Ciśnienie porowe w funkcji czasu
- Ciśnienie w próbce (back pressure) w funkcji czasu
- Zmiana objętości w funkcji czasu
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:10
Pagina 5
Ustawienie różnych etapów testu
Saturacja; konsolidacja izotropowa; Konsolidacja Ko; Ścieżka naprężeń;
Ścinanie cykliczne; Ścinanie monotoniczne.
Kalibracja przetwornika
Przetworniki mogą być poddane alokacji i kalibracji na podstawie biblioteki
znajdującej się w konfiguracji testowej.
Ścieżka naprężeń
Etap ten umożliwia zwiększanie i zmniejszanie naprężeń osiowych i
radialnych z wzrostem podzielonym na etapy.
Dostępne wykresy
Wszystkie obliczenia z przetworników; naprężenia i odkształcenia; ścieżka
naprężeń.
Manualna procedura kontroli
Operator może manualnie sterować tłokiem, ciśnieniem w komorze
ciśnieniem back pressure, zmianą objętości, elektrozaworami oraz w tym
samym czasie monitorować odczyty przetwornika.
Kontrola naprężeń cyklicznych
Etap cykliczny ma zastosowanie do określonych naprężeń cyklicznych
stosowanych na próbkę. Ekran ten przedstawia zmieniające się wartości w
trakcie etapu cyklicznego.
Dostępne wykresy
Działające w czasie rzeczywistym przetworniki szczytowego
ściśnięcia/rozprężenia próbki oraz zawory sterujące amplitudą.
Ścinanie cykliczne
Moduł Younga oraz moduły ścinania są monitorowane w trakcie
cyklicznego etapu dla zaprogramowanej ilości cykli.
Soil Mechanics Division of CONTROLS
5
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
OPROGRAMOWANIE
19:10
Pagina 6
AKCESORIA
31-WF7005 - Dynatriax, dynamiczny trójosiowy system
Komory trójosiowe (modele Tri-Cell Plus)
Komory Tri-Cell Plus posiadają wyjścia dla podłączenia
przewodów czujników napróbkowych lub elementów bendera.
Służą one również do wykonywania testów wydłużania i mogą
być wyposażone w zanurzeniowe czujniki siły.
podstawowy, ±5 kN cykliczny, na maszynie o nacisku 50 kN.
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.
31-WF7010 - Dynatriax, dynamiczny trójosiowy system
podstawowy, ±5 kN cykliczny, na maszynie o nacisku 100 kN.
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.
28-WF4070/P
Komora 3400 kPa Tri-Cell Plus dla
próbek o średnicy 70 mm.
31-WF7015 - Dynatriax, dynamiczny trójosiowy system
podstawowy, ±14 kN cykliczny, na maszynie o nacisku 100 kN.
110-240 V, 50-60 Hz, 1 ph.
28-WF4100/P
Komora 2000 kPa Tri-Cell Plus dla
próbek o średnicy 100 mm.
31-WF7000/UNS - Zestaw rozszerzający możliwość
maszyny o wykonywanie testów gruntu bez saturacji.
Zestaw zawiera dodatkowy serwozawór dla kontroli ciśnienia
powietrza oraz oprogramowanie umożliwiające automatyczne
wykonywanie etapów testu przy użyciu metody tójosiowej:
- Jednoczesna i niezależna kontrola ciśnienia powietrza,
ciśnienia porowego wody oraz naprężenia osiowego.
- Wykonanie etapów konsolidacji, krzywej saturacji gruntu za
pomocą wody oraz ścinania.
- Dane z testu zarejestrowane dla każdego etapu
Komora trójosiowa oraz akcesoria testowe muszą być
zamawiane oddzielnie.
28-WF4150/P
Komora 2000 kPa Tri-Cell Plus dla
próbek o średnicy 150 mm.
Podwójna komora trójosiowa
dla testów bez saturacji
28-WF4100/P
28-WF4170
Podwójna komora trójosiowa dla
testów bez saturacji na próbkach
70mm wyposażona w 6 wlotów.
31-WF7000/RES - Zestaw aktualizacji oprogramowania
dla określenia modułu wytrzymałości zgodnie z normą
AASHTO T307. Dodatkowy przetwornik przemieszczenia musi
być zamówiony oddzielnie.
28-WF4171
Podwójna komora trójosiowa dla
testów bez saturacji na próbkach
100mm wyposażona w 6 wlotów.
Poproś o nasz katalog, aby
skonfigurować swój system testowy
Szczegółowy wygląd modelu z
podwójną ścianką 28-WF4170
oraz 28-WF4171
Akcesoria Tri-Cell Plus
Typ komory
Średnica próbki
Max. ciśnienie
robocze
Próbka
Piedestał
Kopułka górna z
dwoma drenażami
Akrylowy dysk
podstawy(1)
Zestaw
przejściowy(2)
Kopułka górna
typu próżniowego(3)
38 mm
50 mm
70 mm
50 mm
70 mm
100 mm
100 mm
150 mm
28-WF4071
28-WF4101
28-WF4151
28-WF4072
28-WF4102
28-WF4152
28-WF4033
28-WF4053
28-WF4072
28-WF4053
28-WF4073
28-WF4103
28-WF4103
28-WF4153
28-WF4070/1
28-WF4070/2
28-WF4100/1
28-WF4100/2
28-WF4150/2
-
28-WF4032/V
28-WF4052/V
28-WF4072/V
28-WF4052/V
28-WF4072/V
28-WF4102/V
28-WF4102/V
28-WF4152/V
2000 kPa
70 mm
28-WF4170/1(4)
28-WF4170/2
28-WF4073
-
28-WF4170/V
2000 kPa
100 mm
28-WF4171/1(4)
28-4171/2
28-WF4103
-
28-WF4171/V
28-WF4070/P
70 mm
3400 kPa
28-WF4100/P
100 mm
2000 kPa
28-WF4150/P
150 mm
28-WF4170
70 mm
28-WF4171
100 mm
2000 kPa
(1) Tylko dla testów UU - (2) Składa się z podpory, nakładki górnej i przewodów drenażowych - (3) Wymagane do wykonania testów wydłużenia
(4) Posiada on również kamień wlotowy dla wysokiego ciśnienia 2 bar. Dostępne również kamienie wlotowe o pojemności 1, 5,10,15 bar.
6
Soil Mechanics Division of CONTROLS
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:10
Pagina 7
Akcesoria dla próbek
Wielkość
próbki
Dysk
porowy
(para)
Membrana
gumowa
(zestaw 10)
O ring
(zestaw 10)
Element
rozciągający
membranę
38 mm
50 mm
70 mm
100 mm
150 mm
28-WF4034
28-WF4054
28-WF4074
28-WF4104
28-WF4154
28-WF4035
28-WF4055
28-WF4075
28-WF4105
28-WF4155
28-WF4036
28-WF4056
28-WF4076
28-WF4106
28-WF4156
28-WF4031/A
28-WF4051/A
28-WF4071/A
28-WF4101/A
28-WF4151/A
Narzędzie do
Dwuczęściowa forma
zakładania
dzielona z końcówką
uszczelek O ring
próżniową
28-WF4031/B
28-WF4051/B
28-WF4071/B
28-WF4101/B
28-WF4151/B
28-WF4031/H
28-WF4051/H
28-WF4071/H
28-WF4101/H
28-WF4151/H
Dwuczęściowa
forma
dzielona
28-WF4031/D
28-WF4051/D
28-WF4071/D
28-WF4101/D
-
Filtry drenażowe Dyski filtrujące
(zestaw 50)
(zestaw 100)
28-WF4031/E
28-WF4051/E
28-WF4071/E
28-WF4101/E
28-WF4151/E
28-WF4031/F
28-WF4051/F
28-WF4071/F
28-WF4101/F
28-WF4151/F
Próbnik
ręczny
28-WF4031/G
28-WF4051/G
28-WF4071/G
28-WF4101/G
-
Zanurzeniowe czujniki siły
Przetworniki
Zaprojektowane do pracy wewnątrz komory trójosiowej. Pomiar
nacisku jest pomiarem wysoce dokładnym, ponieważ nie jest
zaburzony przez otarcie tłoka o tuleję w komorze trójosiowej
oraz ciśnienie komory.
31-WF7121
Przetwornik liniowy LVDT, zakres ±25 mm, (dokładność 0,2%
FSO).
31-WF7117
Zanurzeniowy czujik siły, 5 kN poj.
28-WF6310
Blok odpowietrzający dla
przetwornika ciśnienia porowego.
31-WF7118
Zanurzeniowy czujik siły, 10 kN poj.
31-WF7119
Zanurzeniowy czujik siły, 25 kN poj.
Wspólne specyfikacje
Zdolność przeciążeniowa: 200%
Napięcie wzbudzające: 10 VDC
Histereza: 0.05% pełnej skali
28-WF6300
Przetwornik ciśnieniowy,
maksimum 10 bar.
28-WF6300 con 28-WF6310
31-WF7117
Panel dystrybucji wody
31-WF4335
Panel dystrybucji wody, dwa
przewody ciśnieniowe,
wyposażony w cyfrowy
manometr i pompę ręczną.
31-WF4335
Cylinder ciśnieniowy pęcherza
powietrze/woda
29-WF4412
Automatyczne urządzenie do zmiany
objętości ze zdalnie kontrolowanym
odwróceniem przepływu.
Pojemność 100 centymetrów
sześciennych, dokładność 0,1
centymetra sześciennego,
maksymalne ciśnienie robocze
2000 kPa.
28-WF4079/K
Zestaw przetworników
napróbkowych dla próbek 70mm
(z dwoma przetwornikami
liniowymi oraz jednym radialnym).
29-WF4412
28-WF4109/K
Zestaw przetworników
napróbkowych dla próbek 100mm.
28-WF4320
Pęcherzowy cylinder ciśnieniowy
powietrza/woda do użytku z
ciśnieniami do 1000 kPa.
28-WF4159/K
Zestaw przetworników
napróbkowych dla próbek 150mm.
Kompresor ciśnieniowy
28-WF4159/M
Ciśnienie porowe średniej
wysokości do 1000 kPa.
86-D2015/A
Kompresor ciśnieniowy, maksymalne
ciśnienie 10 bar, pojemność 200 l.
Moc: 5.5kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph.
28-WF4320
Soil Mechanics Division of CONTROLS
7
Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5-maggioOK
12-07-2012
19:11
Pagina 8
ZASTOSOWANIA
Potencjał upłynnienia
Spadek wytrzymałości w wyniku obciążania cyklicznego
Moduł ścinania oraz współczynnik nasiąkliwości
Moduł sprężystości
Wpływ wybuchów w kopalniach i kamieniołomach
Wpływ fal oceanicznych na strukturę wybrzeża i linii brzegowej
Przyczyny wibracji lub obciążeń cyklicznych
Wiatr
Trzęsienie ziemi
Linie kolejowe
Wybuchy
Ruch
Budowy
Fale oceaniczne
DYNATRIAX jako TANGRAM
TANGRAM jest Chińską układanką składającą się z siedmiu kształtów geometrycznych (tansów), “siedem elementów umiejętności”. Siedem kawałków
(często przechowywanych jako kwadrat) jest używane do wykonywania niemal nieograniczonej ilości kształtów. Podobnie jak w przypadku systemu
DYNATRIAX możliwe jest ustawienie modułów bazowych i rozszerzanie ich o elementy pozwalające na szerszy zakres zastosowań.
CONTROLS S.R.L.
Posiada certyfikat ISO 9001: 2008
CONTROLS S.R.L. jest laboratorium
kalibracyjnym dla maszyn do badania
wytrzymałości na ściskanie akredytowanym
przez SIT (członka Europejskiego związku
akredytacji)
CONTROLS © Prawa autorskie 2010
Zgodnie z swoim ciągłym programem rozwoju produktów,
CONTROLS rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji
urządzeń w dowolnym momencie.
www.controlsgroup.net
Italy
CONTROLS S.R.L.
E-mail: [email protected]
www.controlsitalia.it
France
CONTROLS S. à r.l.
E-mail: [email protected]
www.controls.fr
Mexico
EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. de C.V.
E-mail: [email protected]
www.controls.com.mx
Poland
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
E-mail: [email protected]
www.controls.pl
Spain
EQUIPOS DE ENSAYO CONTROLS S.A.
E-mail: [email protected]
www.controls.es
United Kingdom
CONTROLS TESTING EQUIPMENT LTD
E-mail: [email protected]
www.controlstesting.co.uk
since 1941
Soil Mechanics Division of CONTROLS
www.wfi.co.uk
DYX10RO/PL

Podobne dokumenty

Nowa generacja dynamicznych systemów badawczych

Nowa generacja dynamicznych systemów badawczych Empiryczne badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowane do tej pory okazały się niewystarczające, żeby zapewnić skok w jakości nawierzchni drogowych zapewniający im zwiększaną odporność na int...

Bardziej szczegółowo