Nowa generacja dynamicznych systemów badawczych

Komentarze

Transkrypt

Nowa generacja dynamicznych systemów badawczych
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:11
Pagina 17
ymogi
w
a
i
n
ł
TO,
Spe
TM , AASH
AVE
P
R
E
P
SU
az EN
r
o
M
T
AS
Nowa generacja dynamicznych systemów badawczych
do materiałów drogowych
Odpowiednie do pomiaru:
- SZTYWNOŚCI
- WYTRZYMAŁOŚCI
ZMĘCZENIOWEJ
- DEFORMACJI TRWAŁYCH
Prognozowanie zachowania
mieszanek mineralnoasfaltowych w długim
okresie
Trzy modele o zakresach:
15kN - 30kN - 130kN
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:08
Pagina 2
Dynamiczne Systemy Badawcze do Materiałów Drogowych
Powstała w 1968r firma Controls szybko stała się liderem w produkcji urządzeń i aparatury do badania materiałów
budowlanych.
Naszą misja jest:
“zostać najlepszym parterem naszych klientów,
dostarczać im unikatowych rozwiązań, zapewniać
najlepsze usługi i serwis oraz specjalistyczne
umiejętności.”
Nasze wysiłki ukierunkowane są na:
“zaspokojenie aktualnych potrzeb
i przewidywanie przyszłych
wymagań.”
Wszystkie nasze urządzenia
projektowane są ze zwróceniem uwagi:
“na stronę mechaniczną i elektroniczną w
połączeniu z ergonomią, najnowszymi technologiami
i pomysłom przyjaznym dla klienta.”
CONTROLS: lata doświadczeń w produkcji zaawansowanych
systemów badawczych
Od początku swojego istnienia firma CONTROLS
produkowała zaawansowane systemy, a kolejne
doświadczenie w tej dziedzinie uzyskaliśmy w 2004r. poprzez
przejęcie powstałej w 1941r. firmy WYKEHAM FARRANCE uznanego angielskiego producenta systemów badawczych z
obszaru geotechniki. Wspólne doświadczenie obu firm
skupione zostało na badaniach, projektowaniu i produkcji
zaawansowanych, dynamicznych systemów badawczych.
Since 1941
PIONEERS IN ADVANCED SOIL TESTING
2
Testing equipment for the contruction industry
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:08
Pagina 3
QR Code INFO
Ewolucja w badaniach materiałów drogowych
Empiryczne badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowane do tej pory okazały się
niewystarczające, żeby zapewnić skok w jakości nawierzchni drogowych zapewniający im zwiększaną
odporność na intensywne użytkowanie.
Rozwój technik badawczych opartych na parametrach użytkowych MMA rozpoczął się w 1987 r. w USA
powołaniem do życia Strategic Highway Research Program (SHRP). Po pięciu latach badań SHRP opublikowany
został SUPERPAVETM (Superior PERforming asphalt PAVEments), który wprowadzał nowe systemy badawcze i
specyfikacje na materiały drogowe. Aktywność ta doprowadziła do powstania wielu nowych Norm, np.:
• AASHTO TP8 Flexural Fatigue oraz AASHTO TP9 Indirect Tensile Test.
Równocześnie w Europie komitet CEN opracował nowe Normy dotyczące tych samych zagadnień, np:
• EN 12697 Metody badań mieszanek mineralno–asfaltowych na gorąco: Część 24 Odporność na
zmęczenie, Część 25 Badanie cyklicznego, jednoosiowego ściskania, Część 26 Sztywność.
Nowe wymagania stawiane aparaturze badawczej zostały dostrzeżone przez nasz dział Badań i Rozwoju już
w 1987 r., a ilość urządzeń do badań mieszane mineralno-asfaltowych i asfaltów wzrosła wraz z przyjęciem
metod badawczych opartych na SuperpaveTM oraz normach ASTM, AASHTO oraz EN, gdzie badania
dynamiczne odgrywają kluczową rolę.
Dynamiczne Systemy Badawcze
Dostępne są trzy modele różniące się od siebie zakresem siły i zastosowań:
• SERVO-PNEUMATYCZNY model 78-B7015 o zakresie do 15 kN
• SERVO-HYDRAULICZNY model 78-B7030 o zakresie do 30 kN
• SERVO-HYDRAULICZNY model 78-B7130 o zakresie do 130 kN
Model Serwo-pneumatyczny wyróżnia się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Sprawdza się przy siłach nie
przekraczających 15kN i częstotliwościach do 30Hz.
Modele Serwo-hydrauliczne doskonale sprawdzają się przy wysokich siłach do 30kN i do 130kN oraz przy
wyższych częstotliwościach do 70Hz.
78-B7015 - 15 кN
78-B7030 - 30 кN
78-B7130 - 130 кN
Testing equipment for the contruction industry
3
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:08
Pagina 4
Dynamiczne Systemy Badawcze do Materiałów Drogowych
78-B7015
Serwo-pneumatyczny system badawczy o zakresie do 15 kN
Do badań modułu sztywności metodą rozciągania pośredniego, pełzania, wytrzymałości zmęczeniowej i badań
trójosiowych na materiałach niezwiązanych oraz wielu innych badań z kontrolowaną siłą lub przemieszczeniem.
MOŻE SŁUŻYĆ DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH BADAŃ (przy użyciu akcesoriów widocznych na stronach 10, 11 i 12)
BADANIE ROZCIĄGANIA POŚREDNIEGO
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks E, EN 12697-26 Aneks C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31, AASHTO TP9, AASHTO T322
• BS DD 226
JEDNOOSIOWE BADANIE PEŁZANIA I
DEFORMACJI TRWAŁYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda A
• NCHRP 9-19 / 9-29 (Flow time), NCHRP 9-19 /
9-29 (Flow number)
• AASHTO TP79 (Flow number)
BADANIE TRÓJOSIOWE ORAZ MODUŁ
DYNAMICZNY MATERIAŁÓW NIEZWIĄZANYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda B, EN 13286-7
• AASHTO TP 46, AASHTO T294, AASHTO T307
BADNIE 4-PUNKTOWEGO ZGINANIA
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks D, EN 12697-26 Aneks B
• AASHTO TP8, AASHTO T321
OPIS
System pozwala na prowadzenie badań z kontrolowaną
siłą lub odkształceniem oraz przy definiowanym przez
użytkownika kształcie fali, symulując oddziaływanie
ruchu drogowego w dużym zakresie częstotliwości.
78-B7015 wraz z komorą klimatyczną 78-B7192 i akcesoriami
Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na
monitorowanie badania w trakcie jego trwania i ocenę
jego wyników. System musi zostać uzupełniony o odpowiednie
akcesoria w zależności od badań, jakie ma wykonywać.
OZNACZENIA KODOWE
Akcesoria widoczne są na stronach 10, 11 i 12. Komora klimatyczna
78-B7015 Serwo-pneumatyczny, dynamiczny system
model 78-B7192 jest również oferowana oddzielnie.
badawczy o zakresie do 15 kN. W skład wchodzą: rama
badawcza, jednostka kontrolna CDC, zbiornik
GŁÓWNE CECHY
wyrównawczy i czujnik siły. 230V/50Hz/1F
• Serwo-pneumatyczny system dynamiczny ze wyróżniającym
stosunkiem jakości do ceny.
• Łatwy w obsłudze software prowadzący operatora przez badanie
• Możliwość pełnej zmiany języka programu
• Rama badawcza o wysokiej sztywności
• Odporny na zmęczenie siłownik Serwo-pneumatyczny z
wewnętrznym
• Łatwy i szybki system ustawiania i zmiany pozycji górnej belki
• Duża komora badawcza
• Pełny zestaw akcesoriów i oprogramowania zgodnych z EN,
ASTM i AASHTO
4
Testing equipment for the contruction industry
U w a g a : Urządzenie wymaga odpowiedniego kompresora.
Poniższy model doskonale nadaje się do tego zastosowania.
86-D2015/A Kompresor wytwarzający stałe ciśnienie
robocze 8 bar (maksymalne 10 bar). Zbiornik o pojemności
200l. Moc 5,5 kW. 400V/50Hz/3F.
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:09
Pagina 5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPROGRAMOWANIE
RAMA
• Oprogramowanie łączące funkcje kontroli i pozyskiwania
danych
• Zarządzanie kalibracją przez użytkownika
• Wybór modułów pozwalających na badanie MMA,
materiałów niezwiązanych oraz do badań definiowanych
przez użytkownika
• Fale sinusoidalne, pół sinusoidalne, kwadratowe oraz
definiowane przez użytkownika
• Odczyty kanałów w czasie rzeczywistym
• Programowalne procedury badań
• Programowalna funkcja zakończenia badania
• Rama stalowa o wysokiej sztywności, prześwit pionowy
650mm, odległość między kolumnami 339 mm
• Dwustronny siłownik pneumatyczny, skok 30 mm
• Przetwornik przemieszczenia LVDT o zakresie 30 mm
wbudowany w siłownik
• Zbiornik wyrównawczy o pojemności 5l wyposażony w
manometr, filtry, złącza i przewody
• Czujnik siły o zakresie +/-25 kN
• Maksymalna częstotliwość 30 Hz
Siłownik
Serwo-pneumatyczny
UWAGA:
Komputer PC i drukarka
nie są częścią dostawy
Czujnik siły
SYSTEM KONTROLI I POZYSKIWANIA DANYCH
CDC Compact Dynamic Controller
• Wejścia: 12 analogowych kanałów wejściowych, 8 cyfrowych
kanałów wejściowych
• Wyjścia: 2 wyjścia analogowe 16 bitowe, 8 wyjść cyfrowych,
dedykowany zawór elektromagnetyczny do kontroli sprężonego
powietrza
KONTROLA I FEEDBACK
• Pętla kontrolna o częstotliwości 10 kHz z pozyskiwaniem
danych o częstotliwości 2,5k Hz dla wszystkich kanałów
• Dwie osie Serwo-kontroli (siłownik i ciśnienie konsolidujące)
• Siłownik może być kontrolowany przy pomocy różnych
sygnałów wejściowych (czujnik siły, wewnętrzny lub zewnętrzny
przetwornik przemieszczenia)
• Ciśnienie konsolidujące kontrolowane przy pomocy czujnika
ciśnienia
• Wejściowy sygnał analogowy może być kalibrowany metodą
wielopunktowej linearyzacji
• Zakresy kalibracji definiowane przez użytkownika za
pośrednictwem
oprogramowania
• Wejście Ethernet
100 Mb/s
Jednostka kontrolna CDC
B A WYMIARY I WAGA
• Rama: (sz x dł x wys) 480 mm x 300 mm x 1200 mm, 110 kg
• Jednostka sterująca: (sz x dł x wys) 420 mm x 270 mm x
150 mm, 12 kg
KOMORA KLIMATYCZNA
78-B7192
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
230V/50Hz/1F
78-B7192/Z
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
110V/50Hz/1F
Komora jest niezbędnym elementem do prowadzenia w/w badań.
GŁÓWNE CECHY
• Zakres temperatury: -10 do +60°C, dokładność ±1°C
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej
AISI 304, 18/10
• Drzwi z potrójna szybą
• Wymuszony obieg powietrza
• Kontrola temperatury poprzez system PID (zamknięta pętla danych)
• Jednostka chłodząca wyposażona w system zapobiegający
oszronieniu
• Oświetlenie wewnętrzne
• Moc: 1800 W
• Wymiary zewnętrzne: 700x700x2030 mm
• Waga około 140 kg
Testing equipment for the contruction industry
5
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:09
Pagina 6
Dynamiczne Systemy Badawcze do Materiałów Drogowych
78-B7030
Serwo-pneumatyczny system badawczy o zakresie do 30 kN
Do badań modułu sztywności metodą rozciągania pośredniego, pełzania, wytrzymałości zmęczeniowej i badań
trójosiowych na materiałach niezwiązanych oraz wielu innych badań z kontrolowaną siłą lub przemieszczeniem.
MOŻE SŁUŻYĆ DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH BADAŃ (przy użyciu akcesoriów widocznych na stronach 10, 11 i 12)
BADANIE ROZCIĄGANIA POŚREDNIEGO
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks E, EN 12697-26 Aneks C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31, AASHTO TP9, AASHTO T322
• BS DD 226
JEDNOOSIOWE BADANIE PEŁZANIA I
DEFORMACJI TRWAŁYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda A
• NCHRP 9-19 / 9-29 (Flow time), NCHRP 9-19 /
9-29 (Flow number)
• AASHTO TP79 (Flow number)
BADANIE TRÓJOSIOWE ORAZ MODUŁ
DYNAMICZNY MATERIAŁÓW NIEZWIĄZANYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda B, EN 13286-7
• AASHTO TP 46, AASHTO T294, AASHTO T307
BADNIE 4-PUNKTOWEGO ZGINANIA
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks D, EN 12697-26 Aneks B
• AASHTO TP8, AASHTO T321
BADNIE 2-PUNKTOWEGO ZGINANIA
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks A, EN 12697-26 Aneks A
OPIS
78-B7030 wraz z komorą klimatyczną 78-B7193 i akcesoriami
System ten umożliwia badania z kontrolą
przemieszczenia i obciążenia, przy definiowanym
kształcie fali, częstotliwością do 70 Hz, symulujące obciążenia drogowe. Przyjazny w obsłudze interfejs umożliwia użytkownikowi
kontrolę badania i obróbkę wyników. System musi być wyposażony w akcesoria niezbędne do wykonania poszczególnych badań.
Patrz strony 10,11,12 Komora klimatyczna 78-B7193 oferowana jest oddzielnie.
GŁÓWNE CECHY
• Wysokiej jakości siłownik dwustronnego działania pozwalający
na badania z częstotliwością do 70Hz
• Odporny na zmęczenie siłownik Serwo-hydrauliczny z
wbudowanym przetwornikiem przemieszczenia
• Łatwe i szybkie pozycjonowanie dolnej belki dzięki
elektrycznemu napędowi i blokadzie hydraulicznej
• Duża komora badawcza
• Całkowicie niezależny system, w komplecie pompa i regulator
ciśnienia
• Pełny zakres akcesoriów i oprogramowania zgodnego z normami
EN, AASHTO i ASTM
• Pełna personalizacja języka
6
Testing equipment for the contruction industry
OZNACZENIA KODOWE
78-B7030 Serwo-hydrauliczny dynamiczny system
badawczy - 30 kN statycznie i 25 kN dynamicznie, w
zestawie rama badawcza, czujnik siły, napęd hydrauliczny
i jednostka kontrolna. 380V/50Hz/3F
78-B7030/Z Serwo-hydrauliczny dynamiczny system
badawczy - 30 kN statycznie i 25 kN dynamicznie, w
zestawie rama badawcza, czujnik siły, napęd hydrauliczny
i jednostka kontrolna. 110V/60Hz/3F
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:09
Pagina 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPROGRAMOWANIE
RAMA I SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
• Dwukolumnowa rama o wysokiej sztywności, zakres 30 kN,
prześwit pionowy 800 mm, rozstaw kolumn 450 mm
• Dwustronnego działania serwo – hydrauliczny siłownik 25 kN
(dynamicznie)/ 30 kN (statycznie), zakres 50 mm
• Częstotliwość do 70 Hz
• Czujnik przemieszczenia o zakresie 50 mm wbudowany w
siłownik
• Tensometryczny czujnik siły o zakresie ± 30 kN
• Zmechanizowana ruchoma dolna belka z automatycznym
systemem unieruchamiającym
• Filtr wysokiego ciśnienia 45μm z czujnikiem zatykania
• Bezpośrednio kontrolowany
serwozawór o wysokich
częstotliwościach pracy
• Program umożliwiający kontrolę i wizualizacje wyników na
jednym ekranie
• Przyjazne w użyciu menu kalibracji
• Szeroki zakres badań asfaltu, materiałów niespójnych i
innych definiowanych przez użytkownika
• Fale sinusoidalne, kwadratowe i inne zaprogramowane przez
użytkownika
• Odczyt z kanałów w czasie rzeczywistym
• Procedury badawcze definiowane przez użytkownika
• Możliwość zaprogramowania funkcji „koniec testu”
POMPA HYDRAULICZNA
• Maksymalne ciśnienie
robocze 210 bar
• Prędkość przepływu 5 l/min
• Moc 2,2 kW, 230V/50Hz/1F
• Kontrola temperatury,
poziomu oleju i filtra
• Pełna kontrola z poziomu
oprogramowania
• Jednostka chłodząca
powietrzem układ olejowy
(bez potrzeby chłodzenia
cieczą)
•
UWAGA:
Komputer PC i drukarka
nie są częścią dostawy
Siłownik
Serwohydrauliczy
Czujnik
siły
SYSTEM KONTROLI I POZYSKIWANIA DANYCH
CDC Compact Dynamic Controller
• Wejścia: 12 analogowych kanałów wejściowych, 8 kanałów
cyfrowych
• Wyjścia: Dwa 16 bitowe wyjścia analogowe, 8 wyjść cyfrowych
B A WYMIARY I WAGA
• Rama: (sz x dł x wys) 660 mm x 560 mm x 1800 mm, 180 kg
• Pompa: (sz x dł x wys) 600 x 500 x 800 mm, 90 kg
• Jednostka sterująca: (sz x dł x wys) 420 mm x 270 mm x
150 mm, 12 kg
KOMORA KLIMATYCZNA
78-B7193
KONTROLA I FEEDBACK
• Pętla kontrolna o częstotliwości 10kHz z pozyskiwaniem
danych o częstotliwości 2,5kHz dla wszystkich kanałów
• Dwie osie Serwo-kontroli (siłownik i ciśnienie konsolidujące)
• Siłownik może być kontrolowany przy pomocy różnych
sygnałów wejściowych (czujnik siły, wewnętrzny lub
zewnętrzny przetwornik przemieszczenia)
• Ciśnienie konsolidujące kontrolowane przy pomocy czujnika
ciśnienia
• Wejściowy sygnał analogowy może być kalibrowany metodą
wielopunktowej linearyzacji
• Zakresy kalibracji definiowane przez użytkownika za
pośrednictwem
oprogramowania
• Wejście Ethernet 100
Mb/s
CDC: Jednostka kontrolna CDC
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
230V/50Hz/1F
78-B7193/Z
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
110V/50Hz/1F
Komora jest niezbędnym elementem do prowadzenia w/w badań.
GŁÓWNE CECHY
• Zakres temperatury: -10 do +60°C, dokładność ±1°C
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej
AISI 304, 18/10
• Drzwi z potrójna szybą
• Wymuszony obieg powietrza
• Kontrola temperatury poprzez system PID (zamknięta pętla danych)
• Jednostka chłodząca wyposażona w system zapobiegający
oszronieniu
• Oświetlenie wewnętrzna
• Moc: 2300 W
• Wymiary zewnętrzne: 790x900x1560 mm
• Waga około 180 kg
Testing equipment for the contruction industry
7
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:09
Pagina 8
Dynamiczne Systemy Badawcze do Materiałów Drogowych
78-B7130
Serwo-pneumatyczny system badawczy o zakresie do 130 kN
Do badań modułu sztywności metodą rozciągania pośredniego, pełzania, wytrzymałości zmęczeniowej i badań
trójosiowych na materiałach niezwiązanych oraz wielu innych badań z kontrolowaną siłą lub przemieszczeniem.
MOŻE SŁUŻYĆ DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH BADAŃ (przy użyciu akcesoriów widocznych na stronach 10, 11 i 12)
BADANIE ROZCIĄGANIA POŚREDNIEGO
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks E, EN 12697-26 Aneks C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31, AASHTO TP9, AASHTO T322
• BS DD 226
JEDNOOSIOWE BADANIE PEŁZANIA I
DEFORMACJI TRWAŁYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda A
• NCHRP 9-19 / 9-29 (Flow time), NCHRP 9-19 /
9-29 (Flow number)
• AASHTO TP79 (Flow number)
BADANIE TRÓJOSIOWE ORAZ MODUŁ
DYNAMICZNY MATERIAŁÓW NIEZWIĄZANYCH
q NORMY:
• EN 12697-25 Metoda B, EN 13286-7
• AASHTO TP 46, AASHTO T294, AASHTO T307
BADNIE 4-PUNKTOWEGO ZGINANIA
q NORMY:
• EN 12697-24 Aneks D, EN 12697-26 Aneks B
• AASHTO TP8, AASHTO T321
OPIS
System ten umożliwia badania z kontrolą
przemieszczenia i obciążenia, przy definiowanym
kształcie fali, częstotliwością do 70 Hz,
symulujące obciążenia drogowe. Przyjazny w
78-B7130 wraz z komorą klimatyczną 78-B7194 i akcesoriami
obsłudze interfejs umożliwia użytkownikowi
kontrolę badania i obróbkę wyników. System musi być wyposażony w akcesoria niezbędne do wykonania poszczególnych badań.
Patrz strony 10,11,12 Komora klimatyczna 78-B7193 oferowana jest oddzielnie.
GŁÓWNE CECHY
• Wysokiej jakości siłownik dwustronnego działania
• Odporny na zmęczenie siłownik Serwo-hydrauliczny z
wbudowanym czujnikiem przemieszczenia
• Łatwe i szybkie pozycjonowanie dolnej belki dzięki napędowi i
blokadzie hydraulicznej
• Duża komora badawcza
• Całkowicie niezależny system, w komplecie pompa i regulator
ciśnienia
• Pełny zakres akcesoriów i oprogramowania zgodnego z normami
EN, AASHTO i ASTM
• Pełna personalizacja języka
8
Testing equipment for the contruction industry
OZNACZENIA KODOWE
78-B7030 Serwo-hydrauliczny dynamiczny system
badawczy - 130 kN statycznie i 100 kN dynamicznie, w
zestawie rama badawcza, czujnik siły, napęd hydrauliczny
i jednostka kontrolna. 380V/50Hx/3F
78-B7030/Z Serwo-hydrauliczny dynamiczny system
badawczy - 130 kN statycznie i 100 kN dynamicznie, w
zestawie rama badawcza, czujnik siły, napęd hydrauliczny
i jednostka kontrolna. 220V/60Hz/3F
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:09
Pagina 9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OPROGRAMOWANIE
RAMA I SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
• Rama stalowa o wysokiej sztywności, zakres 130 kN, prześwit
pionowy 1000 mm, rozstaw kolumn 600 mm
• Dwustronnego działania siłownik o zakresie statycznym 130 kN i
dynamicznym 100 kN, przesuw 100 mm
• Czujnik o zakresie 100 mm wbudowany w siłownik
• Czujnik siły ±130 kN
• Maksymalna częstotliwość 70 Hz
• Zmotoryzowana dolna belka z systemem blokującym
• Filtr wysokiego ciśnienia 5 μm z systemem zatykania
• Bezpośrednio kontrolowany serwozawór (współczynnik amplitudy
– 3 dB przy 350 Hz) przesunięcie fazy 90°
• Program umożliwiający kontrolę i wizualizacje wyników na
jednym ekranie
• Przyjazne w użyciu menu kalibracji
• Szeroki zakres badań asfaltu, materiałów niespójnych i innych
definiowanych przez użytkownika
• Fale sinusoidalne, kwadratowe i inne zaprogramowane przez
użytkownika
• Odczyt z kanałów w czasie rzeczywistym
• Procedury badawcze definiowane przez użytkownika
• Możliwość zaprogramowania funkcji „koniec testu”
POMPA HYDRAULICZNA
• Maksymalne ciśnienie
robocze 210 bar
• Prędkość przepływu 18 l/min
• Moc 7,5 kW przy 1500
obr/min, 380V/50Hz/3F
• Kontrola temperatury,
poziomu oleju i filtra
• Pełna kontrola z poziomu
oprogramowania
• Układ chłodzenia woda/
powietrze 10 l/min TIN 29°C.
•
UWAGA:
Komputer PC i drukarka
nie są częścią dostawy
Siłownik
Serwohydrauliczy
Czujnik
siły
B
SYSTEM KONTROLI I POZYSKIWANIA DANYCH
CDC Compact Dynamic Controller
• Wejścia: 12 analogowych kanałów wejściowych, 8 kanałów
cyfrowych
• Wyjścia: Dwa 16 bitowe wyjścia analogowe, 8 wyjść cyfrowych
A WYMIARY I WAGA
• Rama: (sz x dł x wys) 1000 mm x 1200 mm x 3000 mm, 600 kg
• Pompa: (sz x dł x wys) 1200 x 650 x 1200 mm, 160 kg
• Jednostka sterująca: (sz x dł x wys) 420 mm x 270 mm x
150 mm, 12 kg
KOMORA KLIMATYCZNA
78-B7194
KONTROLA I FEEDBACK
• Pętla kontrolna o częstotliwości 10kHz z pozyskiwaniem danych
o częstotliwości 2,5kHz dla wszystkich kanałów
• Dwie osie Serwo-kontroli (siłownik i ciśnienie konsolidujące)
• Siłownik może być kontrolowany przy pomocy różnych sygnałów
wejściowych (czujnik siły, wewnętrzny lub zewnętrzny
przetwornik przemieszczenia)
• Ciśnienie konsolidujące kontrolowane przy pomocy czujnika
ciśnienia
• Wejściowy sygnał analogowy może być kalibrowany metodą
wielopunktowej linearyzacji
• Zakresy kalibracji definiowane przez użytkownika za
pośrednictwem
oprogramowania
• Wejście Ethernet
100 Mb/s
CDC: Jednostka kontrolna CDC
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
230V/50Hz/1F
78-B7194/Z
Komora klimatyczna, zakres temperatury: -10 to +60°C
110V/50Hz/1F
Komora jest niezbędnym elementem do prowadzenia w/w badań.
GŁÓWNE CECHY
• Zakres temperatury: -10 do +60°C, dokładność ±1°C
• Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej
AISI 304, 18/10
• Drzwi z potrójna szybą
• Wymuszony obieg powietrza
• Kontrola temperatury poprzez system PID (zamknięta pętla danych)
• Jednostka chłodząca wyposażona w system zapobiegający
oszronieniu
• Oświetlenie wewnętrzna
• Moc: 2300 W
• Wymiary zewnętrzne: 550x1000x1000 mm
• Waga około 150 kg
Testing equipment for the contruction industry
9
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
Pagina 10
Akcesoria i Oprogramowanie
BADANIE ROZCIĄGANIA POŚREDNIEGO (IDT)
q NORMY
• EN 12697-24 Aneks E, EN 12697-26 Aneks C
• ASTM D4123
• AASHTO TP31, AASHTO TP9, AASHTO T322
• BS DD 213
78-B7111
Akcesorium do badań rozciągania pośredniego dla
próbek 100 I 150 mm
OPIS
Badanie rozciągania pośredniego jest najprostszą metodą
ustalania sztywności i właściwości zmęczeniowych asfaltu.
Zestaw ten pozwala na przygotowanie w prosty sposób badań
na próbkach 100 jak i 150 mm.
78-B7115 Zestaw dwóch czujników LVDT 0,1 mm do
badania sztywności IDT
78-B7131 Pierścień kalibracyjny do okresowego
sprawdzania czujników siły i przemieszczenia
78-B7132 Próbka kontrolna z PCV 100 mm
78-B7133 Próbka kontrolna z PCV 150 mm
78-B7134 Śrubokręt dynamometryczny
78-B7120 Zestaw dwóch czujników LVDT 3,75 mm
zakończonych kulowo, do badań zmęczeniowych IDT
78-B7122 Mocowanie czujników LVDT dla próbek 100 mm
78-B7123 Mocowanie czujników LVDT dla próbek 150 mm
JEDNOOSIOWE BADANIE PEŁZANIA I
DEFORMACJI TRWAŁYCH
q NORMY
• EN 12697-25 metoda A
• NCHRP 9-19/9-29 (Flow time), NCHRP 9-19/9-29
(Flow number)
• AASHTO TP79 (Flow number)
• BS DD 226
• AS 2891. 12.1
OPIS
Badania jednoosiowe są jedną z metod badania deformacji
trwałych mieszanek. Zestaw pozwala na przygotowanie badań
na próbkach 100 jak i 150 mm.
78-B7118
Zestaw do jednoosiowych badań deformacji trwałych na
próbkach 150 mm (EN 12697-25 metoda A)
78-B7112
Zestaw do badań pełzania na
próbkach 100 mm zgodnie z:
BS DD 226, AS 2891.12.1,
NCHRP 9-19/9-29
78-B7113
Zestaw do badań pełzania na
próbkach 150 mm zgodnie z:
BS DD 226, AS 2891.12.1,
NCHRP 9-19/9-29
78-B7114 Zestaw dwóch
czujników LVDT 10 mm do
badań deformacji stałych
78-B7118 z 78-B7114
78-B7111
Przykład badania sztywności metoda rozciągania pośredniego
10
Testing equipment for the contruction industry
Przykład jednoosiowego badania deformacji trwałych
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
Pagina 11
4-PUNKTOWE ZGINANIE
2-PUNKTOWE ZGINANIE
q NORMY
• EN 12697-24 Aneks D, EN 12697-26 Aneks B
• AASHTO TP8, AASHTO T321
q NORMY
• EN 12697-24 Aneks A, EN 12697-26 Aneks A
78-B7181
Moduł do badania 2-punktowego, do użycia z
dynamicznym systemem badawczym 30 kN firmy
CONTROLS
Moduł do badań zmęczeniowych belki
OPIS
Moduł ten został zaprojektowany by badać belki z mieszanki
mineralno-asfaltowej w trybie 4-punktowego zginania zgodnie
z normami. Próbka jest pozycjonowana i mocowana poprzez
system zacisków zasilanych pneumatycznie.
Zestaw zawiera:
- Oprogramowanie badawcze
- Moduł badawczy do belek o wymiarach od
50,8x63,5x400 do 70x70x400 mm
- Czujnik LVDT do pomiaru odkształceń
B Wymiary: 580x250x530 mm (wys/szer/dł)
A Waga: 28 kg
78-B7171 Belka kontrolna z PCV
78-B7140
Badanie to może być przeprowadzane tylko przy użyciu
systemu Serwo-hydraulicznego DynaPave o kodzie
78-B7030.
OPIS
Podstawą zestawu badawczego jest rama w kształcie “L”
mocowana do systemu DynaPave.
Trapezoidalne próbki asfaltowe są sztywno połączone z u
podstawy, podczas gdy drugi koniec jest wyginany przez siłownik
maszyny. Próbka obciążana jest z kontrolą przemieszczenia, przy
sinusoidalnym kształcie fali. Sztywność materiału jest obliczana
na podstawie zapisanych danych siły i przemieszczenia.
Jeśli badanie jest przeprowadzane aż do zniszczenia próbki
(zazwyczaj sztywność materiału spada do 50%), obliczane są
właściwości zmęczeniowe asfaltu.
78-B7141 Zestaw zawierający podstawkę i górną płytkę do
przyklejenia na próbce trapezoidalnej
78-B7142 Aluminiowa belka kalibracyjna, umożliwiająca
skalibrowanie zestawu zgodnie z EN 12697
78-B7181
Przykład 4-punktowego badania zmęczeniowego
78-B7140
Przykład 2-punktowego badania zmęczeniowego
Testing equipment for the contruction industry
11
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
Pagina 12
Akcesoria i Oprogramowanie
BADANIE TRÓJOSIOWE I MODUŁ
DYNAMICZNY MATERIAŁÓW NIEZWIĄZANYCH
q NORMY
• EN 12697-25 Method B, EN 13286-7
• AASHTO TP 46, AASHTO T294, AASHTO T307
OPIS
Zestaw do badań trójosiowych może być używany zarówno do
próbek asfaltowych zgodnie z EN 12697-25 Metoda B, jak i do
materiałów niezwiązanych zgodnie z AASHTO TP46/T307.
Komora trójosiowa może pomieścić próbki o średnicy 100 mm i
wysokości 50-100 mm dla próbek asfaltowych, oraz 100 mm
średnicy i 200 mm wysokości dla materiałów niezwiązanych.
78-B7160
Standardowa komora trójosiowa dla próbek o śr. 100 mm
Akcesoria do komory trójosiowej 78-B7160
78-B7152 Zbiornik wyrównawczy ciśnienia z serwozaworem
(do użycia tylko z systemami serwo-hydraulicznymi)
78-B7152/1 Akcesorium umożliwiające zadanie ciśnienia w
komorze (do użycia tylko z systemami Serwo-pneumatycznymi)
78-B7153 Czujnik ciśnienia 600 kPa
78-B7114 Zestaw dwóch czujników LVDT 10 mmшаг 10 мм
78-B7154 Mocowanie zewnętrznego, osiowego czujnika LVDT
MODUŁ DYNAMICZNY
(AMPT - badania właściwości mieszanek
asfaltowych - dawniej SPT)
q NORMY
• AASHTO TP62, AASHTO TP79
• NCHRP 9-19/9-29
OPIS
Urządzenia serii Dynapave mogą być używane do badań
Modułu Dynamicznego na próbkach o śr. 100 mm i wysokości
150 mm odwierconych z próbek o średnicy 150 mm
przygotowanych w prasie żyratorowej. Trzy napróbkowe
czujniki LVDT rozmieszczane są co 120 ° na boku próbki
dzięki następującym akcesoriom:
78-B7175 Urządzenie do pozycjonowania czujników na
próbce
78-B7176 Próbka kontrolna o znanym module
78-B7177 Zestaw 6 mocowań czujników LVDT
78-B7178 Czujniki LVDT (1mm) do mocowania na
próbce - zestaw 3 sztuk
78-B7179 Zestaw 24 podpór mocowań
78-B7175 jest używane do pozycjonowania 3 czujników
LVDT na próbce przed rozpoczęciem badania
78-B7160
Przykład badania modułu dynamicznego materiałów niezwiązanych
12
Testing equipment for the contruction industry
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
Pagina 13
Dynamiczne Systemy Badawcze do Materiałów Drogowych
78-B7210
Moduł Dynamicznego Zginania Czteropunktowego Belek
q NORMY
• EN 12697-26 Annex B, EN 12697-24 Annex D
D/AASTHO TP8, T321
OPIS
Urządzenie zostało zaprojektowane jako niezależny moduł do
badań czteropunktowego zginania belek.
Zawiera system odgórnego mocowania i Serwo-pneumatyczny
siłownik wbudowany w podstawę.
Dwa systemy podwójnych zacisków umożliwiają badanie belek
o szerokości 50-70 mm.
Mocowanie odgórne za pomocą sterowanych automatycznie
silniczków zaciskowych.
Silniczki są pod ciągłą kontrolą podczas badania by zniwelować
ewentualne odkształcenia trwałe powstałe w czasie obciążania
Urządzenie dostarczane w komplecie z oprogramowaniem.
78-B7210
U W A G A : Komputer i drukarka nie są częścią dostawy
Specyfikacja
Wymiary (wys/szer/dł)
600x250x535 mm
Waga
32 kg
Max obciążenie
4,5 kN
Przesuw siłownika
10 mm
Zakres pomiarowy
napróbkowego przetwornika
przemieszczenia
1 mm
Częstotliwość obciążania
Do 30 Hz
Wymiary belki
63,5x50x400 mm nominalnie
Źródło sprężonego powietrza
Czyste i suche powietrze,
800-900 kPa, 5 l/s
CDC: Jednostka kontrolna CDC
78-B7181 Belka kontrolna z PCV
U W A G A : Ten system wymaga odpowiedniego kompresora.
Poniższy model jest odpowiedni.
86-D2015/A Kompresor laboratoryjny 8 bar (ciśnienie
robocze), 5,5 kW, pojemność 200 l. 400V/50Hz/3F
OZNACZENIA KODOWE
Przykład badania czteropunktowego zginania
78-B7210 Niezależny moduł badawczy do badań
zmęczeniowych belki. 110-230V/50-60Hz/1F
Testing equipment for the contruction industry
13
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
Pagina 14
Wybór innych urządzeń badawczych
PRASY ŻYRATOROWE
DYNA TRACK – KOLEINOMIERZ
q NORMA
• EN 12697-10, EN12607-31, AASHTO T321/TP4,
SHRP M-002, AASHTO T312
q NORMA
• EN 12697-22
GYROCOMP
GYRATORY WERSJA BADAWCZA
DYNA TRACK 77-B3502
GYROCOMP
76-B2522
GYRATORY
WERSJA BADAWCZA
76-B0251
GŁÓWNE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Zasilane pneumatycznie cisnienie pionowe
Wysoka wydajność I dokładność
Zwarta zabudowa I lekkość
Certifikaty EN I AASHTO
Bezpieczeństwo I ergonomia
Zintergowana wypycharka elektryczna (tylko w GYROCOMP)
Zapis danych na twardym dysku (pliki ASCII)
Wersja badawcza wyposażona w pomiar siły ścinającej podczas
zagęszczania. Wyniki wyświetlane w czasie rzeczywistym
Łatwa w obsłudze i konserwacji
Oprogramowanie komputerowe w komplecie
Testing equipment for the contruction industry
DYNA TRACK
Szczegóły
mechanizmu
obciążeniowego
GŁÓWNE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatyczna kontrola badania poprzez zaawansowany system
procesorowy
Duża baza danych do przechowywania wyników
Port RS 232 do połączenia z PC
Duży wyświetlacz graficzny 240x128 pikseli
Numer cyklu, głębokość koleiny i temperatura wyświetlane w
czasie rzeczywistym
Częstotliwość cykli regulowana
Pomiar temperatury kabiny i temperatury wewnątrz próbki
Silnik elektryczny do osiowego przesuwu ramienia
obciążeniowego
Program komputerowy do procedur EN „A” i „B” oraz
procedury zdefiniowanej przez użytkownika
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:10
DYNA COMP – Zagęszczarka Pneumatyczna
q NORMA
• EN 12697-33
Pagina 15
BITUMAX – Piec do analizy mieszanki mineralno
bitumicznej metodą wypalania
q NORMA
• EN 12697-39,
AASHTO TP53,
ASTM D6307 i
BS (DD)
American National
Centre for Asphalt
Technology (NCAT)
BITUMAX 75-B0008
GŁÓWNE CECHY
DYNA COMP 77-B3602
•
•
•
•
•
Całkowicie automatyczny przebieg badania
Wysokiej wydajności system grzewczy, z dodatkowym
systemem całkowitego utylizowania spalin – zgodnie z
wytycznymi CE
Kontrola temperatury w zamkniętej pętli danych PID
Wewnętrzna baza danych z pamięcią do 100 badań – każde z
nich może być wyświetlone, wydrukowane lub przesłane do PC
Oprogramowanie komputerowe z wykresem krzywej waga/czas,
z bazą danych i wydrukiem raportów
GŁÓWNE CECHY
•
•
•
•
•
•
Zasilana pneumatycznie
Łatwa w obsłudze
Osłona zabezpieczająca
Płyty 300x400 mm , grubość od 25 do 100 mm
Zagęszczanie do określonej gęstości
Forma łatwa do zamontowania
BITUMIX – Automatyczna mieszarka
laboratoryjna
q NORMA
• EN 12697-35
GŁÓWNA CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•
Idealna do przygotowywania próbek laboratoryjnych
Pojemność mieszalnika: 30 l
Regulowana prędkość obrotowa mieszania od 5 d0 35 obr/min
Temperatura mieszalnika regulowana do 250°C
Mieszalnik ze stali nierdzewnej (AISI 304)
Kontrola temperatury poprzez czujnik PT 100
Elektroniczny wyświetlacz temperatury
Łatwy rozładunek dzięki zmechanizowanemu systemowi
przechyłu
76-B0077/B
Testing equipment for the contruction industry
15
SuperPave-POLONIA:Cat Presse mono5-maggioOK
11-02-2012
11:11
Pagina 16
DLACZEGO
?
SERWIS - Na całym świecie
Biuro centralne, oddziały w innych krajach oraz ponad 100 dealerów na całym świecie
zapewniają serwis przed i po sprzedażny na najwyższym poziomie.
KNOW-HOW - całkowicie oparte na doświadczeniu CONTROLSA
Nasze centrum naukowe wraz z zespołem wykwalifikowanych inżynierów, podążając za
wymaganiami rynku, projektują innowacyjne urządzenia zgodne z najnowszymi Normami,
w pełni zaspokajając potrzeby naszych klientów.
WSPARCIE TECHNICZNE - wartość dla klienta
Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów produktu i działu obsługi klienta służy między
innymi do zapewnienia wsparcia dla naszych klientów.
Intensywne szkolenia zawodowe i techniczne seminaria są organizowane w celu
wprowadzenia nowych metodologii badawczych.
ODWIEDŹ
NASZĄ STRONĘ
NOWOŚĆ
Francja
CONTROLS S. à r.l.
E-mail: [email protected] - www.controls.fr
www.controlsgroup.net
Włochy
CONTROLS S.R.L.
E-mail: [email protected]
www.controlsitalia.it
CONTROLS S.R.L. posiada certyfikat ISO 9001: 2008
Meksyk
EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. de C.V.
E-mail: [email protected] - www.controls.com.mx
Polska
CONTROLS POLSKA Sp. z o.o.
E-mail: [email protected] - www.controls.pl
Wielka Brytania
CONTROLS TESTING EQUIPMENT LTD
E-mail: [email protected]
www.controlstesting.co.uk
WYKEHAM FARRANCE LTD
E-mail: [email protected]
www.wfi.co.uk
Since 1941
Hiszpania
EQUIPOS DE ENSAYO CONTROLS S.A.
E-mail: [email protected] - www.controls.es
CONTROLS © Copyright 2011 Ze względu na ciągłe udoskonalanie
produktów i ich ciągły rozwój, firma, CONTROLS S.R.L. rezerwuje sobie
prawo do zmiany specyfikacji urządzenia w dowolnej chwili.
PIONEERS IN ADVANCED SOIL TESTING
DYNASPH112/R0/PL

Podobne dokumenty

Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5

Ottavo DYNATRIAX - POLACCO:Cat Presse mono5 technologii i dziesięcioleci doświadczeń firmy Wykeham Farrance w zakresie dynamicznych testów gruntu, idealny do wykorzystania w laboratoriach naukowych i usługowych.

Bardziej szczegółowo