Davide canepa Unique Timeless Art - Over-blog

Komentarze

Transkrypt

Davide canepa Unique Timeless Art - Over-blog
Davide canepa
Unique Timeless Art
www.davidecanepa.com
[email protected]
www.facebook.com/DavideCanepaArtist
+48 575520245
+39 3483539252
- 21st Century? (21. Wiek?)
Emalia na płótnie
80x60x5cm
2016
1700 PLN
- Claustrophobia (Klaustrofobia)
Emalia na płótnie
100x70x4cm
2016
1900 PLN
- Gimme Sugar (Daj Mi Cukier)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2016
1400 PLN
- No Light Without Darkness (Nie Ma Światła Bez Ciemności)
Emalia na płótnie
100x70x4cm
2016
1700 PLN
- What Face Are You Gonna Wear? (Jaką Twarz Zamierzasz Założyć?
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2016
1300 PLN
- Just Take Off (Po Prostu Wzleć W Górę)
Emalia na płótnie
60x50x5cm
2015
1200 PLN
- Equilibrium (Równowaga)
Emalia na płótnie
80x60x5cm
2015
1700 PLN
- Own Yourself (Posiadaj Siebie)
Emalia i spray na płótnie
70x50x5cm
2015
1300 PLN
- Keep 'Em Busy (Zajmij Ich)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1300 PLN
- Shape The Crystal (Ukształtuj Kryształ)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x5cm
2015
1300 PLN
- Say It Loud! (Powiedz To Głośno!)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1400 PLN
- Just For The Masses (Tylko Dla Mas)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1400 PLN
- Intuition (Intuicja)
Emalia na płótnie
80x80x5cm
2015
1700 PLN
- No Life Neighbour (Sąsiad Bez Życia)
Emalia na płótnie
60x50x5cm
2015
1300 PLN
- How Many Lives Are You Gonna
Wait? (Ile Żyć Zamierzasz Czekać?)
Emalia na płótnie
80x80x5cm
2015
1700 PLN
- Find And Connect The Pieces (Znajdz I Polacz Części)
Emalia na płótnie
80x60x5cm
2015
1700 PLN
- Whole Is One (Całość Jest Jednością)
Emalia na płótnie
100x100x5cm
2015
2100 PLN
- If Five Was Six (Gdyby Pięć Było Sześć)
Emalia na płótnie
80x60x5cm
2015
1500 PLN
- The Change (Zmiana)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1400 PLN
- Be An Individual (Bądź Indywidualistą)
Emalia na płótnie
60x50x5cm
2015
1300 PLN
- Chemical Control (Chemiczna Kontrola)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1200 PLN
- You Are The Creator (Jesteś Kreatorem)
Emalia na płótnie
100x60x4,5cm
2015
1900 PLN
- Repetition (Repetycja)
Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2015
2200 PLN
- Take The First Step (Zrób Pierwszy Krok)
Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2015
2100 PLN
- The Taxman (Fiskus)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2015
1500 PLN
- The Blues Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2015
2200 PLN
- Move According To Your Nature (Poruszaj Się Zgodnie Z Twoją Naturą)
Emalia na płótnie
60x50x5cm
2015
1300 PLN
- Be Centered (Znajdź Swoje Centrum)
Emalia na płótnie
60x60x5cm
2015
1500 PLN
- Choose Your Nutrition (Wybierz Swój Pokarm)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2014
1400 PLN
- The Initiated (Zainicjowany)
Emalia na płótnie
70x50x5cm
2014
1500 PLN
- What We Know Is A Grain Of Sand (To Co Wiemy Jest Ziarnkiem Piasku)
Emalia i piasek na płótnie
70x50x5cm
2014
1400 PLN
- Break Free (Uwolnij Się)
Emalia i śruby na płótnie
100x60x4,5cm
2014
2200 PLN
- Experience (Doświadczenie)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1400 PLN
- Reward And Punishment In A Grey
Society (Nagroda I Kara W Szarym
Społeczeństwie)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- Open The Doors (Otwórzcie Drzwi)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1400 PLN
- The Taste Of Agony (Smak Agonii)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1200 PLN
- You Are What You Read (Jesteś Tym Co Czytasz)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- The Source Of All Things (Źródło Wszystkiego)
Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2014
2200 PLN
- No Kings, No Popes, No Slaves (Żadnych Króli, Żadnych Papieży,
Żadnych Niewolników)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1400 PLN
- Every End Is A New Beginning (Każdy Koniec Jest Nowym
Początkiem)
Emalia i spray na płótnie
100x80x4,5cm
2014
1800 PLN
- Opposition Comes After Separation (Opozycja Powstaje Po Separacji)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1400 PLN
- Indoctrination (Indoktrynacja)
Emalia na płótnie
100x70x4,5cm
2014
2200 PLN
- The Knowledge (Wiedza)
Emalia i spray na płótnie
100x100x4,5cm
2014
2600 PLN
- The Border (Granica)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1200 PLN
- The Chain Of Servants (Łańcuch Sług)
Emalia na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- Favours (Przysługi)
Emalia na płótnie
100x60x4cm
2014
2100 PLN
- Citizenship (Obywatelstwo)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- Think - Live - Die In The Box (Myśl – Żyj – Umrzyj w Pudełku)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- Measure The Measure (Zmierz Miarę)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1500 PLN
- Artificial Addiction (Sztuczne Uzależnienie)
Emalia i spray na płótnie
70x50x3,5cm
2014
1400 PLN
- Consume (Konsumuj)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1400 PLN
- Detached From Reality (Oderwany Od Rzeczywistości)
Emalia na płótnie
100x70x4,5cm
2014
1800 PLN
- It's All Relative (Wszystko Jest Względne)
Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2014
1600 PLN
Nothing Is Everything (Nic Jest Wszystkim)
Emalia na płótnie
70x50x3,5cm
2014
1400 PLN
- Ojo De Dios (Eye Of God) (Oko Boga)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2014
1300 PLN
- Democracy (Demokracja)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4,5cm
2013
1400 PLN
- Don't Take Anything For Granted (Nie Bierz Niczego Za Pewnik)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4,5cm
2013
1400 PLN
- Every Ray Is A New Ray (Każdy Promień Jest Nowym
Promieniem)
Emalia i spray na płótnie
100x80x4,5cm
2013
2000 PLN
- Behind The Surface (Za Powierzchnią)
Emalia, spray i piasek na płótnie
100x70x4,5cm
2013
2000 PLN
- Labour Is Death (Praca To Śmierć)
Emalia i spray na płótnie
100x70x4,5cm
2013
1600 PLN
- Leather Is Torture (Skóra Jest Cierpieniem)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4,5cm
2013
1300 PLN
- Smile! You Are Sedated (Uśmiechnij Się! Jesteś Na Środkach
Uspokajających)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4,5cm
2013
1300 PLN
- Thought Is Power! Use It Responsibly (Myśl Jest Mocą! Używaj Jej
Odpowiedzialnie)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4,5cm
2013
1300 PLN
- Full Stomachs Empty Oceans (Pełne Brzuchy Puste Oceany)
Emalia na płótnie
70x50x3,5cm
2013
1300 PLN
- Attention! Area Occupied By Humans (Uwaga! Strefa Zajęta Przez Ludzi)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Ego Is A Thought (Ego Jest Myślą)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4cm
2013
1300 PLN
- Pop Culture (Popkultura)
Technika mieszana na płótnie
70x50x3,5cm
2013
1400 PLN
- The Governments (Rządy)
Emalia na płótnie
70x50x3,5cm
2013
1300 PLN
- Slaughter Meat (Mięso Armatnie)
Emalia i piasek na płótnie
100x60x4cm
2013
2100 PLN
- Goodbye Little Friends (Żegnajcie Mali Przyjaciele)
Emalia i spray na płótnie
100x100x1,5cm
2013
2600 PLN
- Gross Domestic Product (Produkt Krajowy Brutto)
Emalia na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Switch On Your Senses (Włącz Zmysły)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Humans On Earth (Irritant) (Ludzie Na Ziemi - Drażniący)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Take Back The Centre Of Your Life (Odzyskaj Centrum Twojego Życia)
Emalia, spray i piasek na płótnie
100x60x4cm
2013
1700 PLN
- The Society Of Fear (Społeczeństwo Strachu)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- What Goes Up Must Get Down (Co Się Wznosi Musi Opaść)
Emalia, spray i piasek na płótnie
100x60x4cm
2013
1800 PLN
- The Prejudice (Uprzedzenia)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4cm
2013
1200 PLN
- Humans Must Touch The Bottom To
Reach The Awareness (Ludzie Muszą Dotknąć Dna By
Osiągnąć Świadomość)
Emalia, spray i piasek na płótnie
100x60x4cm
2013
1900 PLN
- Time Is Relative (Czas Jest Względny)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Religion (Religia)
Emalia, spray i piasek na płótnie
70x50x4cm
2013
1500 PLN
- The Mystery Of Faith (Tajemnica Wiary)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- The Educated Man (Wykształcony Człowiek)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Everything Is Part Of The Infinity (Wszystko Jest Częścią
Nieskończoności)
Emalia i spray na płótnie
100x100x1,5cm
2013
2200 PLN
- C'Est L'Italie (Oto Włochy)
Emalia na płótnie
100x60x4cm
2013
1600 PLN
- Everybody Is Different (Każdy Jest Inny)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2013
1300 PLN
- All You Can Eat (Zjedz Ile Zdołasz)
Emalia i spray na płótnie
100x60x4cm
2013
1800 PLN
- Desire Is Tricky (Pragnienie Jest Zdradliwe)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4cm
2013
1400 PLN
- Do It Your Way (Zrób To Po Swojemu)
Emalia na płótnie
100x60x4cm
2013
2100 PLN
- Burnin' god (Płonący bóg)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1300 PLN
- The Instrument (Narzędzie)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1300 PLN
- The Hierarchy (Hierarchia)
Technika mieszana na płótnie
100x60x4cm
2012
1600 PLN
- The Factory Worker (Pracownik Fabryki)
Emalia, spray i śruby na płótnie
70x50x4cm
2012
1200 PLN
- Stock Market (Giełda)
Technika mieszana na płótnie
100x60x4cm
2012
1900 PLN
- Politics-Rhetoric (Polityka- Retoryka)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1200 PLN
- Slave Parade (Parada Niewolników)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1500 PLN
- The Intermediary (Pośrednik)
Emalia i spray na płótnie
100x60x4cm
2012
1800 PLN
- The Vision Of Truth (Wizja Prawdy)
Technika mieszana na płótnie
100x60x4cm
2012
2100 PLN
- Your Children's Heritage (Dziedzictwo Twoich Dzieci)
Emalia, spray i gips na płótnie
70x50x4cm
2012
1500 PLN
- Tao Emalia i gips na płótnie
100x60x4cm
2012
2200 PLN
- The Individual is A Drop In The Lake Of
Humanity (Jednostka Jest Kroplą W Jeziorze
Ludzkości)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1500 PLN
- The Man Submitted To His Own Ideas
(Człowiek Podporządkowany
Własnym Ideom)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2012
1300 PLN
- Censored (Ocenzurowane)
Emalia i gips na płótnie
70x50x4cm
2012
1100 PLN
- The Property (Własność)
Emalia na płótnie
100x60x4cm
2012
2400 PLN
- Stocznia Gdansk Emalia na płótnie
120x100x1,5cm
2011
2200 PLN
- Autobahn (Autostrada)
Emalia, spray i gips na płótnie
70x50x4cm
2011
1200 PLN
- Chemtrails (Smugi Chemiczne)
Emalia i spray na płótnie
100x70x1,5cm
2011
1600 PLN
- Fusion (Fuzja)
Emalia i gips na płótnie
100x60x4cm
2011
1800 PLN
- Samurai Emalia i gips na płótnie
100x60x4cm
2011
2400 PLN
- Vibe (Wibracja)
Emalia i gips na płótnie
100x100x3,5cm
2011
2300 PLN
- The Compromise (Kompromis)
Emalia i spray na płótnie
70x50x4cm
2011
1300 PLN
- Concepts (Pojęcia)
Technika mieszana na płótnie
70x50x4cm
2011
1100 PLN
- Mass Media Technika mieszana na płótnie
100x40x1,5cm
2010
900 PLN
- Urban Rose (Miejska Róża)
Emalia na płótnie
70x50x1,5cm
2010
900 PLN
- Oro Nero - Black Gold (Czarne Złoto)
Emalia i gips na płótnie
70x50x1,5cm
2010
1200 PLN
- Purple (Fiolet)
Emalia na płótnie
70x50x1,5cm
2009
800 PLN
Wszystkie obrazy są unikatowe, w całości wykonane ręcznie, nie wymagają
oprawy i są gotowe do powieszenia. Certyfikat autentyczności jest dostępny na
zamówienie.
"To, co robię to prosta obserwacja naszego społeczeństwa, oparta na założeniu,
że wszystko się zmienia. Moje prace to obrazy różnych gałęzi, które rozwinęły
się z tego samego korzenia. Jeśli dostrzegamy źródło, rozumiemy ruch, a
jednocześnie akceptujemy naturalną transformację."

Podobne dokumenty