Rejestracja na I semestr lektoratu A1 BEZ WYKONANIA

Transkrypt

Rejestracja na I semestr lektoratu A1 BEZ WYKONANIA
UWAGA !
1. Poziomy grup lektoratowych - od A1 do C1. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00. Limit osób w grupie: 23.
2. Zapisując się na poziom A1 z następujących języków: j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański pamiętaj,
że obowiązkowy egzamin jest na poziomie B2 i będziesz go mógł zdać z innego języka.
Liczba miejsc na ww. zajęcia jest ograniczona.
Rejestracja na I semestr lektoratu A1 BEZ WYKONANIA TESTU POZIOMUJĄCEGO
Wybierając zajęcia A1 nie wypełniaj testu poziomującego (rejestracja bezpośrednia do grup).
Zapisując się na poziom A1 z następujących języków: j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański pamiętaj,
że obowiązkowy egzamin jest na poziomie B2 i będziesz go mógł zdać z innego języka.
Liczba miejsc na ww. zajęcia jest ograniczona.
3. Przed rejestracją proszę zapoznać się z:
•
•
•
kierunkowym planem zajęć (dostępny na stronie wydziału)
procedurami zajęć z lektoratów: http://sjo.uksw.edu.pl/node/1
przeniesieniem osiągnięć z języka nowożytnego: http://sjo.uksw.edu.pl/node/121
Osoby, które zrealizowały lektorat: na innej uczelni, na pierwszym kierunku UKSW,
posiadające certyfikat międzynarodowy – mogą, ale nie muszą zapisywać się na lektorat.
 W celu uznania osiągnięć wypełnił formularz: http://sjo.uksw.edu.pl/node/121
 Nie wypełniaj testu poziomującego
DOKUMENT POWINIEN POSIADAĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE W
PROCEDURACH PRZENIESIENIA OSIĄGNIĘĆ
4.
Po zakończeniu I semestru (w trakcie przerwy semestralnej) zostanie uruchomiona
„giełda miejsc” w celu: zmiany grupy, poziomu, języka (każdy semestr można realizować z
dowolnie wybranego przez siebie języka nowożytnego).
5.
Studenci II roku studiów i wyżej mogą zmienić lektorat i prowadzących, jednakże w celu
kontynuacji programu, podręcznika, preferujemy ten sam wybór jak w roku poprzednim.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozostałe informacje dla osób z wyższych lat studiów:
Osoby, które otrzymały zgodę Dziekana na przełożenie I roku lektoratu na kolejny rok studiów
lub osoby z warunkiem przedmiotu I roku lektoratu wypełniają od początku test poziomujący.
Dostęp do testu poziomującego i rejestracji mają wyłącznie osoby, które zgłosiły się wcześniej
do sekretariatu SJO. Aby wypełnić test poziomujący należy postępować zgodnie z instrukcją dla
studentów I roku studiów (hasło tak jak w USOSweb).

Podobne dokumenty