1 OGŁOSZENIE O WYPRZEDAŻY dnia 28 listopada 2013 r. o godz

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O WYPRZEDAŻY dnia 28 listopada 2013 r. o godz
OGŁOSZENIE O WYPRZEDAŻY
dnia 28 listopada 2013 r. o godz. 10.00
w siedzibie Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie
w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
przy ul. Jana Styki 3, odbędzie się wyprzedaż następującego sprzętu:
L.p.
Nazwa i rodzaj składnika
1
1.
2
ilość
sztuk
nr inwentarza
3
cena
ewidencyj
na
umorzeni
e
6
7
8
-
5,00
-
2,50
-
2,50
-
2,50
-
2,50
-
2,50
-
5,00
-
5,00
-
25,00
-
25,00
-
5,00
-
5,00
-
100,00
-
100,00
4
5
PSR V/6
1
2007 r.
PSR XIX/2
1
1999 r.
2.
Kalkulator casio FR2650T
Czajnik „Zelmer”
3.
Lampka biurowa
PSR XIX/27
1
2005 r.
4.
Lampka biurowa
PSR XIX/28
1
2005 r.
5.
Czajnik „Edek”
PSR XIX/29
1
2005 r.
6.
Czajnik „Apollo”
PSR XIX/40
1
2010 r.
7.
Kalkulator casio DR320B
PSR V-D/1
1
1999 r.
PSR V-D/5
1
2004 r.
PSR V-D/6
1
PSR V-D/7
1
2006 r.
Telefon komórkowy
Nokia 5140i
Lornetka „Bresser
action” 7x50
Komputer Adax
PSR XVII-D/1
1
2007 r.
PSR XXII-D/4
1
2003 r.
PSR 4/49/491/3
1
2003 r.
Urządzenie
wielofunkcyjne HP 3380
PSR 3/IV-491/6
1
2004 r.
8.
Kalkulator citizen 3550
9.
Niszczarka „Fellowes”
10.
Niszczarka „Fellowes”
11.
12.
13.
14.
Propozycja
wartości
rynkowej
rok
zakupu/
przejęcia
190,61
81,50
19,99
19,99
29,90
44,99
315,98
361,24
2006 r.
841,80
841,80
242,78
204,00
4494,00
3506,67
Księgozbiór
L.p.
1.
wyszczególnienie
nr inwentarza
ilość
sztuk
Prawo o rybactwie
śródlądowym
KW-3
1
1
rok
zakupu/
przejęci
a
1999 r.
umorzenie
Propozycja
wartości
rynkowej
-
1,50
cena
ewidencyjna
20,00
2.
Informator wód górskich
2000-2002
KW-5
1
3.
Informator wód górskich
2000-2002
KW-8
1
4.
Zasady sportu
wędkarskiego
KW-10
1
5.
Zasady sportu
wędkarskiego
KW-13
1
Kodeks wykroczeń
KW-17
1
Kodeks wykroczeń i
postępowania
KW-18
1
KK, KPK, KKW
KW-19
1
9.
Kodeks pracy z
komentarzem
KW-20
1
10.
Ustawa o rybactwie
śródlądowym -komentarz
KW-21
1
11.
Ustawa o rybactwie
śródlądowym -komentarz
KW-24
1
12.
Leksykon – komentarzzbiór przepisów
KW-31
1
13.
Leksykon prawa
rybackiego
KW-35
1
6.
7.
8.
2000 r.
2000 r.
2000 r.
2000 r.
2002 r.
2003 r.
2003 r.
2003 r.
2005 r.
2005 r.
2008 r.
2008 r.
6,00
6,00
7,00
7,00
27,00
33,25
36,10
33,25
45,00
45,00
99,00
26,60
-
0,50
-
0,50
-
0,50
-
0,50
-
1,50
-
1,50
-
3,00
-
1,50
-
1,50
-
1,50
-
2,50
-
2,50
Powyższy sprzęt można obejrzeć w dniu 20.11.2013r. w siedzibie Posterunku
Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie
w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 3,
w godzinach od 9.00 do 10.00
bądź po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 603 919 641- Komendant
Posterunku PSR w Rzeszowie.
W przypadku, gdy nabyciem przedmiotu zainteresowane będą co najmniej dwie osoby,
przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi osobami.
O szczegółach dotyczących sposobu przeprowadzenia aukcji poinformuje Komisja.
Przedmiot zostanie wydany kupującemu po przedstawieniu dowodu zapłaty.
Przewodniczący Komisji
(-)
Andrzej Błażej
2