+⋅ Odp. - Matma Marka

Transkrypt

+⋅ Odp. - Matma Marka
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W LUBARTOWIE
MISTRZ MATEMATYKI
II EDYCJA
ZADANIA NA GRUDZIEŃ - KLASA IV
……………………………………………………………………….
Nazwisko, imię i klasa
(2 punkty)
Zadanie 1.
Uzupełnij dziurawe dzielenie.
0
1 8 5 3 :
- 1
=
= = 0
7
Zadanie 2.
(2 punkty)
W sali do matematyki dwuosobowe ławki ustawione są w trzech rzędach, po 7 ławek
w każdym. Ile miejsc jest w tej sali?
Odp.
Zadanie 3.
(2 punkty)
Robiąc zapasy na zimę pan Marek kupił 120 kg ziemniaków do swojej piwniczki i zapłacił
za nie 240 zł. Po miesiącu postanowił dokupić jeszcze 87 kg ziemniaków po takiej samej
cenie za kilogram. Ile zapłacił za dokupione ziemniaki?
Odp.
Zadanie 4.
W zapisie
Odp.
7 ⋅ 9 + 12 : 3 − 2 wstaw nawiasy w ten sposób, aby otrzymać 75.
(3 punkty)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W LUBARTOWIE
MISTRZ MATEMATYKI
II EDYCJA
ZADANIA NA GRUDZIEŃ - KLASA IV
Zadanie 5.
(3 punkty)
Jola ma cztery świece. Każda świeca spala się w ciągu trzech godzin. Po 30 minutach Jola
zapala dwie z nich przy otwartym oknie. Po 30 minutach podmuch wiatru gasi jedną
świecę a po następnej godzinie gasi drugą. Wtedy Jola zamyka okno i zapala wszystkie
cztery świece. Po jakim czasie od tej chwili spali się ostatnia świeca?
Odp.
Zadanie 6.
(3 punkty)
W czwartek klasa IV b miała 6 lekcji, po 45 minut każda. Jedna przerwa była 10minutowa, druga 20-minutowa a pozostałe 5-minutowe? O której godzinie uczniowie tej
klasy skończyli lekcje, jeżeli rozpoczęli je o godzinie 810?
Odp.
Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz
uzyskać 15 punktów:
za 15 punktów ocenę celującą,
za 13-14 punktów- ocenę bardzo dobrą,
a za 11-12 punktów ocenę dobrą
Powodzenia ☺

Podobne dokumenty