„Tesco dla szkół - przyszłość na talerzu”

Transkrypt

„Tesco dla szkół - przyszłość na talerzu”
„Tesco dla szkół - przyszłość na talerzu”
W świetlicy szkolnej przez dwa miesiące od lutego do kwietnia realizowany był
program „Tesco dla szkół - przyszłość na talerzu''. Uczestnikami tego
przedsięwzięcia byli uczniowie z klas 1 - 3 uczęszczający do świetlicy.
Cele programu zakładały dość pesymistyczną wizję przyszłości, w której to
ludzie mieliby zatracić wiedzę o powstawaniu i produkcji żywności. Uczniowie,
wykonując
szereg
zadań
pomagali
im
zrozumieć,
jak
się
żyje
w teraźniejszości. Szeroka gama działań, z którymi zapoznali się uczestnicy
programu przyczyniła się do lepszego poznania zagadnień związanych ze zdrowym
stylem życia, mądrym kupowaniem czy odpowiednim promowaniem żywności.
Uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi informacji, skąd się bierze jedzenie,
jak należy analizować etykiety produktów spożywczych oraz jak mądrze kupować,
aby później nie wyrzucać jedzenia. Przy pomocy nauczyciela przeprowadzona
została ankieta na temat zdrowego stylu życia. Badaniu poddani zostali uczniowie
klasy 6 i rodzice uczniów z klasy 2a. Po analizie materiału wyraźnie widać, że istnieje
tendencja do zdrowego i aktywnego stylu życia, zarówno wśród uczniów jak
i rodziców.
Udział w programie przyczynił się do zwiększenia świadomości młodego
pokolenia, czym jest zdrowie i jak należy o nie dbać.

Podobne dokumenty