Horyzont 2020 - nauka - współpraca - innowacje

Komentarze

Transkrypt

Horyzont 2020 - nauka - współpraca - innowacje
Konfe
re
a
j
c
n
Horyzont 2020
- nauka
- współpraca
- innowacje
Wyzwania i szanse dla polskiej nauki
4 listopada
Wrocław, godz. 9:00
Organizatorzy:
Plan konferencji:
9.00 - 9.10
RPK
Powitanie uczestników; prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch, Dyrektor
Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
9.10 - 9.45
WROCŁAW
Program Horyzont 2020 – struktura programu, zasady uczestnictwa,
budżet, wyniki po pierwszych konkursach; dr Piotr Kwieciński, Komisja
Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
9.45 - 10.30 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów w programie Horyzont 2020;
Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju,
Miejsce:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Politechnika Wrocławska,
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
u. Smoluchowskiego 48, sala 21 (II p.)
www.rpk.w
r
.pl
law
oc
Wrocławskie Centrum
Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
www.wctt.pl
10.30 - 10.45 Działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych
UE; Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum
Transferu Technologii
10.45 - 11.15 Przerwa
11.15 - 12.15 Jak zdobyć doświadczenie – jako ekspert, członek konsorcjum, koordynator;
prof. dr hab. med. Przemysław Kardas, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
– ekspert oceniający wnioski H2020
12.15 - 12.45 Wskazówki na temat skutecznego aplikowania o środki finansowe
w programie H2020; Agnieszka Bicz, Optel Sp. z o.o.
12.45 - 13.45 Zwiększenie udziału Polski w programie Horyzont 2020 - dyskusja panelowa
13.45 - 14.45 Obiad
Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
więcej informacji:
71/ 320 21 89 lub 320 41 96
[email protected]

Podobne dokumenty