plik PDF z tekstem wprowadzenia

Transkrypt

plik PDF z tekstem wprowadzenia
Rekolekcje radiowe „… bo tu jest twoje życie”, 10.05-7.06.2015 .
TYDZIEŃ I
TYDZIEŃ I, DZIEŃ 2. RDZ 1, 26-28
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».
 Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
 Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
 Wyobraźmy sobie, jak Bóg powołuje mnie do istnienia.
 Prośmy o łaskę otwarcia na Boga, który mnie stworzył.
 Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.
Punkt 1. „Uczyńmy człowieka”
Bóg objawia człowiekowi tajemnice jego „początku”. Prawda o stworzeniu człowieka,
jest bardzo ważna dla całego życia ludzkiego. Zostaje przekazana na początku Pisma
Świętego. Bóg stworzył człowieka mocą swojego Słowa. Człowiek jest jedynym
w świecie stworzeniem, którego Stwórca chciał i chce „dla niego samego”.
Bóg jest moim Ojcem i z miłości dał mi istnienie. Zachwycił się mną i bardzo ucieszył.
Czy dziękuję Bogu za swoje życie? Czy potrafię cieszyć się nim? Jakie uczucia rodzą się
we mnie, kiedy o tym myślę?
Punkt 2. Na obraz Boży
Bóg stworzył człowieka na Swój obraz i podobieństwo, po to, by dzielić się Sobą.
Obdarzył go przez to wielką godnością. Jest to godność osoby ludzkiej. Bóg wpisał w
jego wnętrzu pragnienie zażyłej relacji z Nim. Jedynie człowiek, wśród wszystkich
stworzeń widzialnych, ma dostęp do prawdziwego poznania żywego Boga. To Bóg jest
http://www.wzch.org.pl/radiowe
str. 1
Rekolekcje radiowe „… bo tu jest twoje życie”, 10.05-7.06.2015 .
TYDZIEŃ I
gwarantem piękna człowieka oraz wartości każdego ludzkiego życia. Jeśli człowiek
odrzuca perspektywę Boga, który kocha, co pozostaje? Skąd wie, kim jest?
Czy jestem świadom mojej godności, płynącej z faktu stworzenia na obraz Boży?
Punkt 3. Jako mężczyzna i kobieta
Człowiek realizuje się w pełni jako osoba, będąc mężczyzną lub będąc kobietą. Płeć jest
rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni
w pełnej równości, zdolni do wzajemnego daru z siebie. Tworząc rodzinę oraz
przyjmując dar płodności, człowiek odzwierciedla dobroć i mądrość Stwórcy. Każdy
człowiek jest powołany do współdziałania z Bogiem w przekazywaniu życia.
Jak przeżywam moją tożsamość?
Zakończmy rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy
„Ojcze nasz“.
http://www.wzch.org.pl/radiowe
str. 2